P. 1
Studiu de Caz de -Formarea Constiintei Istorice

Studiu de Caz de -Formarea Constiintei Istorice

|Views: 201|Likes:
Published by emmmamk

More info:

Published by: emmmamk on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

“Formarea conştiinţei istorice “

-studiu de caz-

Realizat de: Ceaca Roxana Mocanu Lucia Sandu Andrada Şusu Catalin Tălmaciu Vlad

. conceptul de glorie (cronicarii cred ca războaiele sunt purtate de monarhi în scopul ilustrării numelui lor). în care se prezintă cronologic şi obiectiv evenimente de mare însemnătate pentru istoria unui popor sau a unei familii. Cronicarii moldovei :Grigore Ureche .La această lucrare au contribuit şi alţi oameni de mare importanţă ai vremii . Istoria se naşte când detaliile ies din izolare. dar şi primele reprezentări ale literaturii neamului . devenind evenimente.au şansa de a intra în contact cu o serie de lucrări ce conţineau informaţii şi despre trecutul poporului român. se leagă printr-un fir epic .Miron Costin si Ion Neculce sunt întemeietorii unui parcurs istoric: ”Letopiseţul Ţării Moldovei “ce cuprinde evenimentele petrecute in Moldova din anul 1359 până în anul 1743.Istoriografia Istoriografia românească îşi are începuturile în secolul al XVII-lea . rolul personalităţii în istorie (ei sunt susţinătorii teoriei conform căreia istoria o fac eroii) . “Istoriografia se depărtează de ştiintele naturale şi intră în zona artei.” Eugen Negrici –“Naraţiunea în cronicile lui Grigore Ureche şi Miron Costin” Letopiseţul Ţării Moldovei Letopiseţul este o scriere veche . Primii noştriI istoriografi au anumite concepţii în ceea ce priveşte rolul educativ al istoriei . În această epocă fii de boieri studiază în Polonia . Aceste lucrări vor deveni izvoare pentru cronicile ce constituie primele forme ale istoriografiei româneşti .

ocupă funcţii importante în stat :tretilogofăt (1628) . Simion Dascălul şi Misail Călugărul. Cronica nu se găseşte în forma ei originală fiind transformată de către copişti cum ar fi: Eustratie Logofătul . vornic al Ţării de Jos. de vornic al Ţării de Jos. gramatica . Este . în următorul capitol analizându-se limba moldovenească . Grigore Ureche a formulat cel dintâi cu claritate ideea unităţii de origine.Grigore Ureche Grigore Ureche sau Gligoraşco Ureache cum apare adesea în documente (1590-1647)este primul cronicar moldovean . la două săptămâni încetând din viaţă. mare spătar în divanele boiereşti . Opera începe cu o “predoslovire a decălecării” . Este vornic până în data de 15 aprilie 1647.fiul lui Nestor Ureche. spătar (1633-1642). Cronica lui Grigore Ureche “Letopiseţul Ţării Moldovei” de Grigore Ureche este redactat între anii 1642 –1647 şi relatează evenimentele petrecute în Moldova începând cu anul 1359 şi până la a doua domnie a lui Aaron –Vodă (1594). Studiază latina . descendent al unei vechi familii boiereşti .de neam şi de limbă a tuturor românilor:" toţi de la Râm se trag ". Este mare spătar până în anul 1642 apoi fiind ridicat în rangul de cinste pe care-l avuse şi tatăl sau Nestor.retorica si poetica. A urmat cursurile unei şcoli superioare în Cameniţa sau poate şcolii stavropighiei din Lwow (Lviv)în Polonia intre anii 1612-1617. autorul susţinând că e de descendenţă latină. Revenit în ţară urcă treptele ierarhiei sociale .

" Cronicarul relatează de asemenea în cateva capitole despre istoria popoarelor învecinate:poloni. accentuând în acelaşi timp onestitatea si patriotismul lui Stefan cel Mare. La lucruri de războaie meşter. femina. toate cuvintile leam întelege.dupa o scurtă trăsătură fizică.pater. Şi pentru aceia raru războiu de nu biruia. fameia. unguri. ei zic galena. neleneşu.El era conştient că trebuie să . Amintrilea era om întreg la hire. nu pierdea nădejdea. gâina. că ştiindu-se căzut jos.. Grigore Ureche stăpâneşte foarte bine arta portretului . că de ne-am socoti cu amăruntul. muieria. Şi unde-l biruia alţii. de la râmleni. de remarcat fiind faptul că istoriograful a realizat un adevarat cult pentru Ştefan cel Mare . mânios şi de graba vărsătoriu de sânge nevinovat. înşiră repede defectele .cele ce zicem latina. responsabilitatea actului scrierii .părinte.. turci .noster şi altile multe din limba latinească. dedicându-i acestuia numeroase capitole din cronică si realizând un adevărat portret clasic pentru literatura noastră veche. concizia . ei zic cari.cu scopul de a clarifica istoria moldovenească. “Dar aci stă marele lui meşteşug de artist în ale scrisului că . carne. şi unde nu gândiiai acolo îl aflai. ei zic panis. se rădica deasupra biruitorilor…”. şi lucrul său îl ştiia a-l acoperi.tătari . respectarea jurămintelor .pâine. “Fost-au acestu Ştefan vodă om nu mare de statu. să nu îndărăpteze. pentru a aşeza apoi calităţile într-o gradaţie ascendentă care culminează în apoteoză.primul care aduce şi argumente de ordin ligvistic pentru această idee ".mulier. de multe ori la ospeţe omorîea fără judeţu. al nostru. sobrietatea . ca văzându-l ai săi.” Nicolae Cartojan-“Istoria literaturii române vechi” Ureche pune în evidenţă şi unele dintre valorile esenţiale ale epocii : dreptatea divină şi pământeană . Grigore Ureche are apartenenţa unui clasic: simţul măsurii . unde era nevoie însuşi se vîrîea. apărarea valorilor creştine şi pedepsirea trufiei umane .

mare logofăt.Suspectat trădător. Cronica lui Miron Costin Letopiseţul cuprinde povestirea istoriei Moldovei de la Aaron -Vodă(1595) la Dabija-Vodă până în anul 1661 . Reîntors în ţară ocupă funcţii militare şi diplomatice. Are un stil instruit . Asemenea lui Grigore Ureche a studiat în Polonia. despre moravurile politice . . A fost fiul lui Ion sau Iancu Costin şi al Saftei Scoarteş. Istoriografia românească începută prin opera lui Ureche a fost continuată de Miron Costin care reconstituie evenimentele petrecute între anii 1595-1661. Miron Costin Miron Costin a fost un cronicar român din Moldova 1633-1691. despre tragedia Moldovei.respecte adevărul .a fost decapitat din ordinul lui Constantin Cantemir. Este un document de epocă dar şi o frescă narativă despre o istorie crudă . pentru că numai în felul acesta istoria îşi îndeplineşte menirea educativă.Sursele de informare sunt orale. cu idei universal valabile. povestirile boierilor bătrâni care au participat la evenimente ca "om de poveste" .mare comis.unul dintre primii scriitori şi istoriografi din literatura română.paharnic.vornic al Ţării de Jos. Miron Costin nu a avut o viaţă liniştită deoarece rangurile pe care le avea i-au creat grave probleme. cultivat. A fost mare boier.

pe greutăţile vremii. au purces îndată de olac şi într-acéiaşi dzi au sosit la Bogdana. încă nime nu venise den boieri la curte.ca o meditaţie pe tema fortuna labilis(Fortuna labilis = Soartă schimbătoare )." şi iau dzis să între.Cu ajutorul cronicii. Au intrat Ştefan Gheorghie logofătul cu faţa scornită de mare mîhniciune şi ş-au luat voie să margă spre case-şi.” Cronicarul evocă un contur al epocii. si nu cu hie ce grije.(drama se bazează pe gesturi de mare adevăr psihologic). Să hie dzis Vasilie-vodă: „Ce omŭ fără cale. ca cela cu grije. au mînecat să-și ia dzua bună. cu puţine digresiuni. să-şi ia dzua bună. Și întrebîndŭ Vasilie-vodă pe postelnici cine din boieri este afară. Modelul narativ al cronicii sale este al unei povestiri cu idei . pune accent pe viaţa aspră din trecut. gătindu-se Vasilievodă de beserică.naraţiunea cronicarului trece dincolo de hotarele genului istoric şi se apropie . şi amu era şi oastea ungurească toată. în pilda că o trimite pentru trébile casei. Miron Costin întemeiază arta narativă . Iară sîngur. prin gradaţia interesului şi prin puterea dramatică cu care înfăţişează lucrurile de nuvelă şi roman. logofătul! Știindu-și giupîneasa boleacă și nu o ține aicea eu sine.Structura narativă este liniară. la satul său supt munşi. au spus postelnicii că ieste logofătul cél mare." Neştiutoriŭ gîndul omului spre ce meneşte! îndată. dîndu-i știre de acasă că-i ieste giupîneasa spre moarte. El introduce analiza psihologică. la 8 ceasuri de noapte. Spun să hie dzis Vasilie-vodă: „Să afle lucrul pre voia sa. fără nemică zăbavă. dvoréște să-și ia dzua bună. tocma în dzua cîndŭ cîntă beserică canonul sfîntului Andrei de la Critŭ. cu Chimini lanîş pe potici si oastea muntenească la Rîbna cu Diicul spătar iul. . că i-au venit veste de boală foarte grea giupînesăi. “Își trimisese Ștefan Gheorghie logofătul giupîneasa la țară. Pe alocuri . cu hîrtiie scornită. portretul moral şi dramatizarea acţiunii.

În acest poem este prezentată viaţa omului care este supusă acţiunii timpului. “Viaţa lumii” poate fi considerat primul poem cult. soarta nedreaptă.amintirea. Miron Costin valorifică în poemul său motive clasice: timpul trecător. zădărnicia vieţii în faţa morţii eterne. Unele versuri au avut un ecou considerabil în literatura noastră veche. o lume-nşelătoare. fiind amintite în aproape toate compunerile lirice ale vremii: „A lumii cînt cu jale cumplită viaţa Cu griji şi primejdii cum este şi aşa Prea subţire şi-n scurtă vreme trăitoare O lume vicleană. păstrată în 29 de copii manuscrise şi publicată pentru prima dată de M. că istoria şi literatura au un rol educativ. A rămas o lucrare neterminată. Ion Neculce . Kogălniceanu în 1852. că a scrie este un act de răspundere în faţa istoriei. viaţa ca vis. Poemul reprezintă o exemplificare la un mic tratat de versificaţie.original în limba română. are un caracter savant o nobleţe a ideilor care o va face cartea de căpătîi a şcolii Ardelene.” Miron Costin are convingerea că scrisul trebuie să slujească adevarul.“ De neamul moldovenilor “ şi “ Viaţa Lumii “ O altă scriere a sa este: “De neamul moldovenilor” în care demonstrează originea latină a românilor.

Cronicarul face astfel distincţia dintre adevărul istoric şi ficţiune.Călinescu un Ion Creangă al literaturii vechi. dintre care unele vin din tradiţia bătrânilor. . fuge în Polonia înainte să fie prins şi închis.Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat de Ion Neculce. întorcându-se abia când a “făcut pace cu domnia”. presărată cu numeroase caracterizări şi portrete. Sub Dimitrie Cantemir.lucrare memorialistică. În 1727. la 55 de ani. altele din fondul legendar al poporului şi au format un izvor nepreţuit de inspiraţie pentru epica si drama istorică românească din secolul al XIX. în timpul lui Antioh Cantemir. este precedat de patruzeci şi două de legende istorice. descrieri. când domnul este înlocuit de Mihai Racoviţă. Neculce este din nou ridicat în fruntea treburilor publice ale Moldovei.lea şi al XX-lea . În a doua domnie a acestuia. anecdote .Vodă. Moare la 73 de ani.Născut la 1672. În anul următor. data exactă a morţii fiind necunoscută (între 25 februarie 1745 şi 12 ianuarie 1746). face parte din divanul lui Grigore Ghica. Neculce motivează separarea legendelor de cronica propriu-zisă prin faptul că ele dezvăluie întâmplări verosimile. cronicarul moldovean este singurul fiu al lui Ienachi Neculce şi al Catrinei Cantacuzino. dar neatestate documentar. funcţie avută înainte şi de Grigore Ureche. ca vel-vornic al Ţării de jos. este ridicat la rangul de mare spătar. este numit judecător în Iaşi. reunite sub titlul "O samă de cuvinte". Cronica lui Ion Neculce şi “O samă de cuvinte “ “Letopiseţul Ţării Moldovei “de la Dabija. În 1705. Legendele constituie scene ale trecutului românesc . Oralitatea şi ironia sunt trăsături ale stilului datorită cărora a fost considerat de G.

Şi l-au şi făcut boier. 1655 . de-oi scăpa eu şi tu. eu mă voi face o moviliţă. (n. armaş mare. să slujească stăpânului. "a plăti cu capulo". 1716). precum dzicǔ unii la Caşen. au fost cadzut calul cu Ştefan-vodă în războiu. şi stăpânul să miluiască pre slugă aşè. Şi atunce au dzis Ştefan-vodă: „Sărace Purece. Stolnicul Constantin Cantacuzino este cel mai important dintre cronicarii munteni.” Ion Neculce –“O samă de cuvinte ”. Aşè trebuie şi acum să să afle slugi. situaţie caracteristică pentru Moldova acelor timpuri: " lui Duca Vodă boierii stau să-i mănânce capul".d. grec de . de au agiunsu de au fost şi domni dintru acel neam. şi vino de te sui pe mine şi încalecă“. Şi au dat Dumnedzeu şi au scăpat amândoi. al XVIIIlea. iar letopisăţul scrie că s-au bătut la şcheie pe Siretiu. Dar şi aprodzii atunce nu era din oameni proşti. Lucrările lor au avut un caracter partizan. Şi s-au suit pe dânsul Ştefan-vodă şi au încălecat pre cal. El a fost fiul postelnicului Cantacuzino. al XVII-lea şi începutul sec. care devine model pentru literatura cultă. Cronicari munteni Cronicarii munteni scriu la sfârşitul sec. vornicul Lupu s-a dus "cu capul a mână" în cortul vizirului. pre Purece.“Ştefan-vodă cel Bun. fiind om micǔ. legenda numărul V Cele mai expresive fragmente sunt acelea în care se simte primejdia.reflectând în mare. şi au dzis Purice aprodul: „Doamne. Ion Neculce reprezintă matricea populară originală a povestirii româneşti .după moartea lui Matei Basarab: Cantacuzinii şi Bălenii. fiorul morţii. cum sunt acum. ce era tot ficiori de boieri. şi nu putè în grabă încăleca Ştefan-vodă. Şi dintru acel Pureci aprodul s-au tras neamul Movileştilor. şi portul lor: era îmbrăcaţi cu şarvanele. atunci şi-i schimba numeli din Purice Movilă“. Iară un Purice aprodul i-au dat calul lui. împăratul "i-a iertat de cap". poziţiile celor două familii boiereşti care au marcat istoria Ţării Româneşti. când s-au bătut cu Hroit ungurul. cu cabaniţe.

iar mai târziu avea comanda cavaleriei . în contex social. Temele abordate de cronicarii moldoveni se regăsesc şi în cronicile din Ţara Românească (Letopiseţul Cantacuzinesc. Dintre ideile expuse în cronică este de reţinut afirmarea continuităţii poporului român. precum şi aprovizionarea cu furaje . în evul mediu. Concluzie Opera cronicarilor este ştiinţifică prin conţinut.politic şi cultural. logofăt al treilea(tretilogofăt) = secretarul marelui logofăt. Cronica Bălenilor. mare spătar = comandant suprem al armatei în lipsa domnului . . Acestea au contribuit la impunerea limbii naţionale ca limbă de cultură. însărcinat cu supravegherea curţii.dar şi pentru literatura română din secolul XX. care au servit ca sursă pentru scrierile cu caracter istoric şi pentru literatura romantică a vremii.pe de altă parte. în 1843 Letopiseţele Ţării Moldovei. Preocuparea pentru istoria naţională se continuă în perioada paşoptistă. Fratele Şerban Cantacuzino. Împortanţa cronicarilor constă. Face deosebire între mitologie şi istorie. “Istoria Ţării Româneşti’’ este printre primele încercări de constituire a unui stil ştiinţific în istoriografie. membru al sfatului domnesc. logofăt = titlu de mare dregător în ierarhia boierilor români. care avea în sarcina sa caii şi grajdurile curţii domneşti. fiica lui Radu Şerban. Cronica sa. în ideile pe care le-au pus în circulaţie. nepotul Constantin Brâncoveanu şi fiul său Ştefan Cantacuzino au fost domni ai Ţării Româneşti. pe de o parte. Mihail Kogalniceanu începe să editeze. şi al Elenei.origine. vornic = mare dregător la curtea domnească. Cronica anonimă despre Brâncoveanu). În predoslovie pune problema cercetării cu discernământ a izvoarelor. Dicţionar spătar = dregător la curtea domnească care purta la ceremonii sabia şi buzduganul domnului. având şi atribuţii judecătoreşti . comis = mare dregător în Moldova şi în Ţara Românească. A studiat la universitatea din Padova şi a avut ocazia să citească operele clasicilor Antichităţii greceşti şi latine. în realizarea artistică a scrierilor(dezvoltarea unor tehnici narative şi descriptive ). cu conducerea treburilor interne ale ţării. persoană care deţinea acest titlu . Liniile de cercetare abordate de cronicari au condus la dezvoltarea istoriografiei româneşti. dar literară prin formă.

a XI-a editura Art Eugen Negrici-”Naraţiunea în cronicile lui Grigore Ureche şi Miron Costin” Nicolae Cartojan-”Istoria literaturii române vechi” George Călinescu –”Istoria literaturii române de la origini până în prezent” www. vel -vornic = mare vornic. aprod=paj din garda domnească.wikipedia. prost=simplu. cls. Bibliografie Manual de limba şi literatura română. armaş mare = mare dregător. predoslovie = prefaţă.paharnic = titlu dat boierului de la curtea domnilor români care avea grijă de băutura domnului. şarvane=haină pe care o purtau mai ales aprozii şi copiii de casă ai domnitorului. precuvântare.com • • • • • .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->