Sunteți pe pagina 1din 3

NR. 5879 /20.02.

2012
COMUNICAT

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Olt informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial al
Romaniei nr.46 din 19 ianuarie 2012 a fost publicat O.M.F.P. nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte
legate de ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor anuale la unitile teritoriale ale
Ministerului Finanelor Publice.
Prezentul ordin se aplic de ctre entitile care aplic Reglementrile contabile conforme cu Directiva
a IV-a a Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu
directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i de ctre entitile care aplic Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.239/2011.
1.Principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale ncheiate
la 31 decembrie de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic
Persoanele al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic ntocmesc situaii financiare
anuale ncheiate la 31 decembrie potrivit Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Persoanele care n exerciiul financiar precedent au nregistrat cifra de afaceri net sub echivalentul n
lei al sumei de 35.000 euro i totalul activelor sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro ntocmesc situaii
financiare anuale simplificate ncheiate la 31 decembrie potrivit O.M.F.P. nr. 2.239/2011 pentru aprobarea
Sistemului simplificat de contabilitate.
Persoanele juridice fr scop patrimonial prevzute la art. 1, alin. (2) din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ntocmesc situaii financiare anuale la 31 decembrie
compuse din bilan i contul rezultatului exerciiului, n formatul prevzut de Reglementrile contabile pentru
persoanele juridice fr scop patrimonial, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.969/2007, utiliznd programul de
asisten elaborat de Ministerul Finanelor Publice pentru acestea.
2. Cerine privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale ncheiate la 31 decembrie
Pentru entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepia celor
care intocmesc situatii financiare simplificate
Entitile care la data bilanului depesc limitele a dou dintre cele 3 criterii de mrime prevzute
la art. 3 alin. (1) din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 i anume: totalul activelor: 3.650.000 euro, cifra de afaceri net:
7.300.000 euro, numrul mediu de salariai: 50, ntocmesc situaii financiare anuale care cuprind:
1. bilan (cod 10);
2. cont de profit i pierdere (cod 20);
3. situaia modificrilor capitalului propriu;
4. situaia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situaiile financiare anuale.
6. formularul "Date informative" (cod 30);
7. formularul "Situaia activelor imobilizate" (cod 40).
Entitile care la data bilanului nu depesc limitele a dou dintre criteriile de mrime prevzute
la art. 3 alin. (1) din O.M.F.P. nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, ntocmesc situaii
financiare anuale prescurtate care cuprind:
1. bilan prescurtat (cod 10);
2. cont de profit i pierdere (cod 20);
3. note explicative la situaiile financiare anuale prescurtate.
Opional, acestea pot ntocmi situaia modificrilor capitalului propriu i/sau situaia fluxurilor de numerar.
4. formularul "Date informative" (cod 30);
5. formularul "Situaia activelor imobilizate" (cod 40).
n cazul entitilor nou-nfiinate, acestea pot ntocmi pentru primul exerciiu financiar de raportare
situaii financiare anuale prescurtate sau situaii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea exerciiu
Agen;a Na;ona| de Agen;a Na;ona| de Agen;a Na;ona| de Agen;a Na;ona| de
Admnstrare Isca| Admnstrare Isca| Admnstrare Isca| Admnstrare Isca|
Direcia General a Finanelor
Publice a Judeului OLT

Str. Arcului nr.2A, Slatina
Tel: 0249/412155
Fax: 0249/413402
e-mail: .Asistenta.ot@mfinante.ro

Mnsteru Mnsteru Mnsteru Mnsteru| Inan;e|or Pub|ce | Inan;e|or Pub|ce | Inan;e|or Pub|ce | Inan;e|or Pub|ce
financiar de raportare, aceste entiti analizeaz indicatorii determinai din situaiile financiare anuale ale
exerciiului financiar precedent i indicatorii determinai pe baza datelor din contabilitate i a balanei de
verificare ncheiate la sfritul exerciiului financiar curent, ntocmind situaii financiare anuale n funcie de
criteriile de mrime nregistrate. Se aplic, de asemenea, prevederile referitoare la entitile nou-nfiinate, care
pot opta n primul exerciiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru
aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009.
Dac n al doilea exerciiu financiar de raportare aceste entiti nceteaz s ndeplineasc criteriile referitoare
la sistemul simplificat de contabilitate, ele sunt obligate s aplice Reglementrile contabile conforme cu
directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009.
Situaiile financiare anuale ncheiate la 31 decembrie se semneaz de persoanele abilitate potrivit legii.
Situaiile financiare anuale se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are obligaia
gestionrii entitii.
Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, consiliul de administraie, respectiv directoratul este obligat s depun la unitile
teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, n format hrtie i n format electronic sau numai n form
electronic pe portalul www.e-guvernare.ro, avnd ataat o semntur electronic extins, situaiile financiare
anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, dup caz.
Depunerea situaiilor financiare anuale i a documentelor cerute de lege, n format hrtie i n format
electronic, se efectueaz la registratura unitilor teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau la oficiile
potale, prin scrisori cu valoare declarat, potrivit prevederilor H.G. nr. 627/1995 privind mbuntirea
disciplinei depunerii bilanurilor contabile i a altor documente cu caracter financiar-contabil i fiscal, de ctre
agenii economici i ali contribuabili.
3. Termenul de depunere a situaiilor financiare anuale i a situaiilor financiare anuale
simplificate la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice
Termenele pentru depunerea situaiilor financiare anuale i a situaiilor financiare anuale simplificate la
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sunt urmtoarele:
a) pentru societile comerciale, societile/companiile naionale, regiile autonome, institutele
naionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la ncheierea exerciiului financiar, respectiv pana pe
data de 29 mai 2012, inclusiv.
b) pentru celelalte persoane prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, 120 de zile de la ncheierea exerciiului financiar, respectiv pana la data de 30
aprilie 2012, inclusiv.
Subunitile din Romnia care aparin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul n
strintate, cu excepia subunitilor deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului
Economic European, depun situaii financiare anuale ncheiate la 31 decembrie la unitile teritoriale ale
Ministerului Finanelor Publice n termen de 150 de zile de la ncheierea exerciiului financiar, respectiv
pana pe data de 29 mai 2012, inclusiv.
Entitile care nu au desfurat activitate de la constituire pn la 31 decembrie nu ntocmesc
situaii financiare anuale i situaii financiare anuale simplificate, urmnd s depun n acest sens la
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice o declaraie pe propria rspundere a persoanei care
are obligaia gestionrii entitii, care s cuprind toate datele de identificare a entitii, n termen de 60 de
zile de la ncheierea exerciiului financiar, respectiv pana la data de 29 februarie 2012.
In conformitate cu art. 29 i art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, situaiile financiare anuale vor fi nsoite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul
comisiei de cenzori, dup caz, i de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Situaiile financiare anuale vor fi nsoite de o declaraie scris a persoanelor prevzute la art. 10, alin. (1) din
Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care acestea i asum
rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale i confirm c:
a) politicile contabile utilizate la ntocmirea situaiilor financiare anuale sunt n conformitate cu reglementrile
contabile aplicabile;
b) situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a poziiei financiare, a performanei financiare i a
celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat;
c) persoana juridic i desfoar activitatea n condiii de continuitate.
4.Entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art.
27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia s
ntocmeasc i s depun raportri anuale la 31 decembrie la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor
Publice, potrivit Sistemului de raportare anual la 31 decembrie, prevzut n anexa nr. 2, care face parte
integrant din prezentul ordin.
Entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic ntocmesc
raportri anuale la 31 decembrie distinct de situaiile financiare anuale ncheiate la data aleas pentru
acestea.Sistemul de raportare anual se aplic i persoanelor juridice aflate n lichidare, potrivit legii,
precum i subunitilor deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic
European.
Entitile mentionate la pct.4 pot depune raportrile anuale direct la registratura unitilor teritoriale ale
Ministerului Finanelor Publice sau la oficiile potale, prin scrisori cu valoare declarat, potrivit prevederilor H.
G. nr. 627/1995 privind mbuntirea disciplinei depunerii bilanurilor contabile i a altor documente cu caracter
financiar-contabil i fiscal, de ctre agenii economici i ali contribuabili.
Formatul electronic al situaiilor financiare anuale ntocmite de entitile al cror exerciiu financiar este
diferit de anul calendaristic, coninnd formularistica necesar i programul de verificare cu documentaia de
utilizare aferent, se obine prin folosirea programului de asisten elaborat de Ministerul Finanelor Publice.
Entitile prevzute la pct.4 ntocmesc i depun la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice
raportri anuale la 31 decembrie care cuprind urmtoarele formulare:
1. Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii (cod 10), n structura prevzut la pct. 4.2;
2. Situaia veniturilor i cheltuielilor (cod 20), n structura prevzut la pct. 4.3;
3. Date informative (cod 30), n structura prevzut n anexa nr. 3 la ordin;
4. Situaia activelor imobilizate (cod 40), n structura prevzut n anexa nr. 3 la ordin.
Raportrile anuale la 31 decembrie se semneaz de persoanele abilitate potrivit legii s semneze
situaiile financiare anuale. Raportrile anuale la 31 decembrie se semneaz i de ctre administratorul sau
persoana care are obligaia gestionrii entitii.
Termenul de depunere a raportrilor anuale la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor
Publice
Depunerea la unitile teritoriale ale M.F.P. a raportrilor anuale la 31 decembrie, ntocmite de
entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, precum i de
subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd Spaiului Economic
European, se efectueaz n termen de 150 de zile de la ncheierea anului calendaristic, respectiv pana
pe data de 29 mai 2012, inclusiv.
Raportarea anual ntocmit de persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit prevederilor art. 36
alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pe perioada lichidrii se
depune, n termen de 90 de zile de la ncheierea anului calendaristic, respectiv pana pe data de 30
martie 2012, inclusiv, la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.
Entitile care nu au desfurat activitate de la constituire pn la 31 decembrie nu ntocmesc
raportri anuale la 31 decembrie, urmnd s depun n acest sens la unitile teritoriale ale Ministerului
Finanelor Publice o declaraie pe propria rspundere a persoanei care are obligaia gestionrii entitii,
care s cuprind toate datele de identificare a entitii pana pe data de 29 februarie 2012, inclusiv.
Pentru intocmirea situaiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011, situaiilor financiare anuale
simplificate la 31 decembrie 2011, situaiilor financiare anuale pentru entitile care au optat pentru un
exerciiu financiar diferit de anul calendaristic si a Raportrilor anuale la 31 decembrie 2011, descarcati
formularele de la adresa: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Descdecl,
respectiv meniul Declaratii electronice, submeniul Descarcare declaratii, Situatii financiare de pe site-
ul www.anaf.ro.D.G.F.P.OLT
Biroul Metodologie si Asistenta Contribuabili

S-ar putea să vă placă și