Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 9 Profesionistul.

PF- deosebiri

30.11.2011

PFA => cel ce desfasoara o activitate , poate desfasura o activit comerciala sau necomerciala => cel ce are acest statut nu poate sa il cumuleze cu cel de intreprinzator individual Intreprindere individuala => ca titular al intreprinderii individuale poate angaja terti , persoane cu contract individual de munca, cu conditia inregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca ( este o deosebire formala pt ca din 2011 si PFA-ul poate avea salariati ) => intreprinzatorul individual poate lasa ca mostenire intreprinderea sa . Conditia este ca in termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii , mostenitorul sau legal sa depuna o declaratie in forma autentica in acest sens, la Registrul Comertului. Intreprindere familiala => este singura forma in care vorbim de mai multe PF, dar intre acestea trebuie sa existe obligatoriu grad de rudenie, pana la gradul IV inclusiv. => varsta - pot fi mahori sau minori care au implinit la data inmatricularii varsta de 16 ani => la temelia intreprinderii sta un acord de constituire care trebuie sa aiba urmatorul continut : contract bilateral - identitate membrilor , contributia adusa la patrimoniul de afectatiune a fiecarui membru ( in lipsa acestei precizari se inteleg ca fiecare raspunde cu intreaga sa avere) Speta => pentru anumite decizii se cere votul unanimitatii ( modif profesional, largirea obiectului de act ) Pt restul : 50% Faptul ca din activitatea desfasurata nu se naste o PF distincta cu patrimoniu distinct, ridica o problema privind : - dobandirea si instrainarea de bunuri pe durata intreprinderii ; toate bunurile dobandite devin coproprietatea membrilor; iar la instrainarea lor se face numai cu acordul tuturor. "Curator" - nu este admisa incheierea de contracte de munca cu terte persoane , activitatea fiecarui membru fiind considerata activitatea unui angajat propriu .

Societati comerciale- profesionisti PF Temelia PJ il constituie contractul de societate ; odata constituit acesta , din mom imatricularii entitatii se naste o PF distincta . ef Art 1881 din Noul Cod Civil alin 1 : " Prin contractul de societate doua sau mai multe persoane se obliga reciproc sa coopereze pt desfasurarea unei activitati si sa contribuie la aceasta prin : aporturi banesti, in

bunuri, in cunostinte specifice sau prestatii cu scopul de a imparti beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta. " alin 2: " Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proportional cu participarea la distributia beneficiului, daca prin contract nu s-a stabilit astfel." alin 3:societatea se poate constituii cu sau fara personalit. jurdica aport: -subscris :ma anagajez(in a aduce cv)dupa constituire -varsat:chiar la constituire acest tip de societate corespunde societ. civile si poarta numele de soc. simpla.Asadar,ca tipuri de societate intalnim: -soc. simpla(NCC) -regii autonome(conform lg 15/1990) -companii/societ/ nationale -societati cooperative -gruparile de interes econ.(GIE)