P. 1
Raport Gestiune Administrator on Www.model-De.ro

Raport Gestiune Administrator on Www.model-De.ro

|Views: 21|Likes:
Published by Razvan Ursache

More info:

Published by: Razvan Ursache on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010-2011

CAP.I

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C.......... are sediul in localitatea …….., str. …………….. Societatea a luat fiinta in baza ………………. conform prevederilor legii …… privind ………. si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……., avand CUI nr…….., atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza ………………….. In componenta societatii se afla si punctele de lucru ……………., dotate cu utilaje specializate in ……………………………. SC …………….. are un capital social de ………….. lei impartit in …………………. actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de ….. lei. Structura actionariatului la data de 31.12……….. conform registrului …………….
Actinari Nr. actiuni % Val. capital social

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde : -………………………; -………………………; -……………………….;

Principala activitate desfasurata de SC …………………. o reprezinta

din care …………. prest Venituri din redev. dintre care cei mai importanti sunt ………………………….. persoane la TESA . ……. lei. salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de …………. si serv. persoane la ……… .etc. urmate de veniturile din –%. a avut un numar mediu de ………………. ………persoane la Aprovizionare.locatii gest Venituri din diverse activitati Productia vanduta (1) Venituri din vanzarea mf (2) Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – %. de clienti. crt 01 02 03 Partener lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2008 . Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Indicatorul CIFRA DE AFACERI(1+2) Venituri din lucr.. Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca …. In perioada analizata SC ……………. exec.efectuarea de ……………………. o inregistreaza veniturile din. Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel : Nr.

. in calitate de director tehnic.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE In cursul anului .. dispune de : 3 ……………………….. a fost urmatoarea: Denumire Materiale consumabile Materiale de nat.12…………. 5 …………………………..……..IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31. in calitate de director general executiv..04 05 06 07 08 09 10 CAP. 4 …… ……………………….. .. contabil sef si de domnul …………. de domnul ……………. CAP. Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ………………………………………………………………………… CAP.obiectelor de inv Suma(lei) . conducerea executiva a fost asigurata de domnul ……………………....III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SC ……………. 6 ………………………………… .

Pe parcursul anului ………………….12………………. . volumul creantelor inregistrate de societate a fost de ………………… lei./……………………… emisa de conducerea societatii. creante si datorii. lei.. 9 debitori ……………………. mijloace fixe. obiecte de inventar.presedinte comisie ………………….. c) Situatia creantelor La data de 31. materiale.Marfuri Acestea au inregistrat o scadere de …. s-au dat in consum …………………….. lei in comparatie cu cele de anul trecut deoarece in luna ………. s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte. lei. b) Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. de catre urmatoarea comisie: ……………... In baza deciziei nr.O. conturile din balanta. .. casa. 10 clienti incerti …………………… lei. marfuri.membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri. .membru comisie ……………… .. din care: 7 clienti …………………………. s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus. imprimate cu regim special.82/1991..membru comisie …………………. nr……………. banca. a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr………….. …. garantii gestionari. . lei. publicat in M. 8 alte creante …………………….

% din total venituri il reprezinta veniturile din .................... situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – ......... lei ...... cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului ... lei si a facut cheltuieli totale in suma de ........ lei . lei.....................VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul ............ Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar .............................. lei....V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII La data de 31....... ............... Astfel veniturile totale au crescut cu ............................….... fiind de ........ lei...........din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de ...... In ceea ce privesc cheltuielile...... %... lei..... societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de ............. SC ..... lei.................... Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta ... . ..12..... iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( credite bancare si leasing ) sunt in suma de .............. In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu ... lei........................ lei fata de anul trecut datorita faptului ca in ultimele luni …………….. %..... lei fata de anul precedent.. a crescut ............ se constata ca .................. a realizat venituri totale in suma de .. Deci profitul raportat este urmarea activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara....... rezultand un profit brut de ........furnizori ... % iar cheltuielile cu ....... iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de ..... Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel: ... lei... lei........ CAP....care fata de anul precedent au crescut cu ......... „cheltuielile cu ........Se constata o crestere a acestora ……………………....... lei....% ........datorii fiscale si datorii privind asig soc ..... %....... Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de . Impozitul pe profit a fost in suma de .... CAP...creditori ... lei.................... datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar.................... „cheltuielile cu materialele consumabile” – ...

...Impozit pe profit ..... lei Profit net ......cu suma de . lei .... pentru achizitii mijloace fixe suma de ................ lei ... lei.......................................... .................... se prezinta astfel: -Total venituri ... Referitor la investitii in curs : ..... lei ..... lei reprezentand ....... Profitul net la SC ... lei -Total cheltuieli ............ CAP............................................... SC ..... lei Profit brut ...........................................profit nerepartizat De asemenea mai propune ca din rezultatul reportat la .............. Dintre acestea mentionam: SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE TOTAL Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix .....rezerve legale ............ lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : .... a folosit in anul ... sa se repartizeze suma de .. lei la rezerve legale .VII INVESTITII EFECTUATE IN ....personalul” – . % si „cheltuielile cu marfurile” –..... % din totalul cheltuielilor..................

privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii. republicata........... IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel....... asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31......... ...... VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului ......au fost continuate lucrari de modernizare a .. Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate... CAP..... care au fost intocmite si sustinute in fata instantelor de judecata competente. Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale ...... ..(Anexa 1) CAP........ S-au respectat principiile contabilitatii........s-au continuat investitiile la statia de ...... Director general ...... . un numar de .....12... ..........................10 din Legea Contabilitatii 82/1991... procese ........ regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.. S-au respectat sarcinile prevazute la art...... Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.......

INDICATORI DE LICHIDITATE activecurente * 100 = a)Indicatorul lichiditatii curente= datoriicurente activecurente − stocuri *100 = datoriicur ente b)Indicatorul lichidatii imediate= 2.Nota 9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1.INDICATORI DE RISC capita lim prumutat * 100 = a)Indicatorul gradului de indatorare= capitalpropriu 3.INDICATORI DE PROFITABILITATE .INDICATORI DE ACTIVITATE cos tulvanzarilor = stocmediu a)Viteza de rotatie a stocurilor = stocmediuclienti * 365 = cifradeafaceri b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti = cifradeafa ceri = c)Viteza de rotatie a activelor totale= totalactiv e 4.

a)Rentabilitatea capitalului angajat= profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit = capitalulangajat b)Marja bruta din vanzari = profitbrutdinvanzari * 100 = cifradeafaceri c)Rezultatul pe actiune = profitul net atribuibil actiunilor comune = lei/act .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->