Raport Gestiune Administrator on Www.model-De.ro

RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010-2011

CAP.I

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C.......... are sediul in localitatea …….., str. …………….. Societatea a luat fiinta in baza ………………. conform prevederilor legii …… privind ………. si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……., avand CUI nr…….., atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza ………………….. In componenta societatii se afla si punctele de lucru ……………., dotate cu utilaje specializate in ……………………………. SC …………….. are un capital social de ………….. lei impartit in …………………. actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de ….. lei. Structura actionariatului la data de 31.12……….. conform registrului …………….
Actinari Nr. actiuni % Val. capital social

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde : -………………………; -………………………; -……………………….;

Principala activitate desfasurata de SC …………………. o reprezinta

exec. crt 01 02 03 Partener lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2008 . ……. urmate de veniturile din –%. prest Venituri din redev. si serv.. In perioada analizata SC ……………. Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca …. ………persoane la Aprovizionare.. a avut un numar mediu de ……………….locatii gest Venituri din diverse activitati Productia vanduta (1) Venituri din vanzarea mf (2) Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – %. lei. dintre care cei mai importanti sunt …………………………. persoane la ……… . salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. de clienti. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de …………. persoane la TESA .efectuarea de ……………………. Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel : Nr. o inregistreaza veniturile din.etc. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Indicatorul CIFRA DE AFACERI(1+2) Venituri din lucr. din care ………….

12………….IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31... CAP. contabil sef si de domnul …………. Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ………………………………………………………………………… CAP.04 05 06 07 08 09 10 CAP. de domnul …………….III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SC ……………. 6 ………………………………… .. a fost urmatoarea: Denumire Materiale consumabile Materiale de nat.. in calitate de director tehnic... 5 …………………………. 4 …… ……………………….II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE In cursul anului .……. in calitate de director general executiv.obiectelor de inv Suma(lei) . .. conducerea executiva a fost asigurata de domnul ……………………. dispune de : 3 ……………………….....

casa. . garantii gestionari. lei. materiale. imprimate cu regim special. marfuri.. s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus. .. banca.O.presedinte comisie ………………….. a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr…………. mijloace fixe. lei in comparatie cu cele de anul trecut deoarece in luna ………. Pe parcursul anului …………………. In baza deciziei nr. 8 alte creante ……………………. publicat in M./……………………… emisa de conducerea societatii.Marfuri Acestea au inregistrat o scadere de ….. obiecte de inventar.membru comisie ……………… .82/1991... lei. nr…………….. de catre urmatoarea comisie: …………….membru comisie ………………….membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri. . .. 9 debitori ……………………. s-au dat in consum ……………………. creante si datorii. din care: 7 clienti ………………………….12………………. b) Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. c) Situatia creantelor La data de 31. s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte. lei. conturile din balanta. volumul creantelor inregistrate de societate a fost de ………………… lei. ….. 10 clienti incerti …………………… lei.

. Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar ...... lei... %................. situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – ... In ceea ce privesc cheltuielile........12...... Astfel veniturile totale au crescut cu ............ . rezultand un profit brut de ... iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( credite bancare si leasing ) sunt in suma de ...........creditori ... lei si a facut cheltuieli totale in suma de ..... a realizat venituri totale in suma de ........................................................ Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel: .... lei. datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar............... iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de .......................... lei.... % iar cheltuielile cu .......... lei fata de anul trecut datorita faptului ca in ultimele luni ……………..... %. lei.......Se constata o crestere a acestora ……………………... % din total venituri il reprezinta veniturile din ....….... lei........ fiind de .................V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII La data de 31........... lei......% ....... „cheltuielile cu materialele consumabile” – .. ...... Impozitul pe profit a fost in suma de ....furnizori ................. societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de .........................VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul .......... lei ................. ..... lei ... %.......... a crescut ............. Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de .... „cheltuielile cu ..datorii fiscale si datorii privind asig soc .......... lei...... Deci profitul raportat este urmarea activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara. se constata ca ............. In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu ......... Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta .. CAP.. cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului .din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de .......care fata de anul precedent au crescut cu ...... CAP.. lei.......... lei....... lei fata de anul precedent................. SC .... lei.....

............. se prezinta astfel: -Total venituri ............... lei -Total cheltuieli ..........cu suma de .............personalul” – .............................. CAP... lei Profit net ..............rezerve legale .. Referitor la investitii in curs : ....... lei la rezerve legale .......................................... lei ... % din totalul cheltuielilor........profit nerepartizat De asemenea mai propune ca din rezultatul reportat la ...... lei reprezentand . sa se repartizeze suma de ...... ................ lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : ............... Dintre acestea mentionam: SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE TOTAL Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix ... lei ... Profitul net la SC .............. a folosit in anul . lei......... % si „cheltuielile cu marfurile” –..... lei Profit brut .................Impozit pe profit ........... pentru achizitii mijloace fixe suma de ........ SC ........... lei ....VII INVESTITII EFECTUATE IN .........

......... VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului . Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate.....au fost continuate lucrari de modernizare a ...... .. privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii........ S-au respectat principiile contabilitatii......... republicata....... Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere....... regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare............. un numar de ........ ................ asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31..s-au continuat investitiile la statia de ...........12.(Anexa 1) CAP.10 din Legea Contabilitatii 82/1991.. care au fost intocmite si sustinute in fata instantelor de judecata competente...... CAP........ procese ... ....... S-au respectat sarcinile prevazute la art..... . Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale . IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel....... Director general ..

INDICATORI DE RISC capita lim prumutat * 100 = a)Indicatorul gradului de indatorare= capitalpropriu 3.INDICATORI DE ACTIVITATE cos tulvanzarilor = stocmediu a)Viteza de rotatie a stocurilor = stocmediuclienti * 365 = cifradeafaceri b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti = cifradeafa ceri = c)Viteza de rotatie a activelor totale= totalactiv e 4.Nota 9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1.INDICATORI DE PROFITABILITATE .INDICATORI DE LICHIDITATE activecurente * 100 = a)Indicatorul lichiditatii curente= datoriicurente activecurente − stocuri *100 = datoriicur ente b)Indicatorul lichidatii imediate= 2.

a)Rentabilitatea capitalului angajat= profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit = capitalulangajat b)Marja bruta din vanzari = profitbrutdinvanzari * 100 = cifradeafaceri c)Rezultatul pe actiune = profitul net atribuibil actiunilor comune = lei/act .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful