P. 1
Raport Gestiune Administrator on Www.model-De.ro

Raport Gestiune Administrator on Www.model-De.ro

|Views: 21|Likes:
Published by Razvan Ursache

More info:

Published by: Razvan Ursache on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

RAPORT DE GESTIUNE privind rezultatele economico-financiare pe perioada 2010-2011

CAP.I

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

S.C.......... are sediul in localitatea …….., str. …………….. Societatea a luat fiinta in baza ………………. conform prevederilor legii …… privind ………. si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……., avand CUI nr…….., atribut fiscal RO. Societatea isi desfasoara activitatea pe raza ………………….. In componenta societatii se afla si punctele de lucru ……………., dotate cu utilaje specializate in ……………………………. SC …………….. are un capital social de ………….. lei impartit in …………………. actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de ….. lei. Structura actionariatului la data de 31.12……….. conform registrului …………….
Actinari Nr. actiuni % Val. capital social

TOTAL

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde : -………………………; -………………………; -……………………….;

Principala activitate desfasurata de SC …………………. o reprezinta

din care …………. ……. de clienti. salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de …………. a avut un numar mediu de ………………. persoane la TESA . exec.etc.. Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel : Nr. si serv. urmate de veniturile din –%. In perioada analizata SC ……………. ………persoane la Aprovizionare.efectuarea de ……………………. crt 01 02 03 Partener lei Volumul relatiilor comerciale in anul 2008 . persoane la ……… .. lei. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea: Indicatorul CIFRA DE AFACERI(1+2) Venituri din lucr. o inregistreaza veniturile din. dintre care cei mai importanti sunt …………………………. prest Venituri din redev. Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca ….locatii gest Venituri din diverse activitati Productia vanduta (1) Venituri din vanzarea mf (2) Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%) Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – %.

. in calitate de director general executiv. 4 …… ………………………. in calitate de director tehnic...obiectelor de inv Suma(lei) .IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE a) Situatia stocurilor la 31.III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SC ……………. CAP. conducerea executiva a fost asigurata de domnul …………………….……. de domnul …………….. 6 ………………………………… . .04 05 06 07 08 09 10 CAP. Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta: ………………………………………………………………………… CAP..II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE In cursul anului .. 5 …………………………..... contabil sef si de domnul …………..12…………. a fost urmatoarea: Denumire Materiale consumabile Materiale de nat. dispune de : 3 ……………………….

. . c) Situatia creantelor La data de 31. .. 8 alte creante ……………………. . conturile din balanta.presedinte comisie …………………. a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr…………. lei. nr…………….membru comisie Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri.82/1991. s-au dat in consum ……………………. materiale. marfuri. 9 debitori ……………………. lei.. Pe parcursul anului …………………. imprimate cu regim special. .... s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte. obiecte de inventar.Marfuri Acestea au inregistrat o scadere de …. lei..O. banca. volumul creantelor inregistrate de societate a fost de ………………… lei..membru comisie …………………. b) Situatia inventarierii Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. ….membru comisie ……………… . s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus. In baza deciziei nr..12………………. 10 clienti incerti …………………… lei. garantii gestionari./……………………… emisa de conducerea societatii. lei in comparatie cu cele de anul trecut deoarece in luna ………. din care: 7 clienti …………………………. creante si datorii. mijloace fixe. de catre urmatoarea comisie: ……………. casa. publicat in M.

............................. Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar .. „cheltuielile cu materialele consumabile” – ... lei.... fiind de .. lei............... lei fata de anul precedent............ lei si a facut cheltuieli totale in suma de .......Se constata o crestere a acestora ……………………......... iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de ..... lei. lei.... lei..... a crescut .................. lei..... lei............. societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de . rezultand un profit brut de .............. %.................... %....12... .VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA In anul .......furnizori .. lei. lei.. % iar cheltuielile cu ........... Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de .....................................care fata de anul precedent au crescut cu ........ CAP. datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar..... Astfel veniturile totale au crescut cu ......... „cheltuielile cu .V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII La data de 31........ Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta ... % din total venituri il reprezinta veniturile din ............ Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel: .... lei ............datorii fiscale si datorii privind asig soc .... %. cheltuielile cu sponsorizarea in cursul anului ...creditori .... ........din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de . lei fata de anul trecut datorita faptului ca in ultimele luni ……………..... iar cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an ( credite bancare si leasing ) sunt in suma de ................. In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu .. CAP................ lei .... a realizat venituri totale in suma de ...... lei.. ................. SC ............. In ceea ce privesc cheltuielile.....….....% ............... Deci profitul raportat este urmarea activitatilor de exploatare afectat de activitatea financiara................... Impozitul pe profit a fost in suma de .............. se constata ca ............. situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – ..............

........Impozit pe profit ....... lei ................... lei Profit net ..............cu suma de ...............personalul” – ....... Referitor la investitii in curs : ...................... lei -Total cheltuieli .... lei .............. % si „cheltuielile cu marfurile” –........profit nerepartizat De asemenea mai propune ca din rezultatul reportat la ............. lei Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel : .. Profitul net la SC . lei reprezentand ..................... se prezinta astfel: -Total venituri ........... sa se repartizeze suma de . pentru achizitii mijloace fixe suma de ......................... lei Profit brut ................... SC ............... lei . a folosit in anul ..................... % din totalul cheltuielilor.. .... CAP. Dintre acestea mentionam: SITUATIE INTRARI MIJLOACE FIXE TOTAL Se mentioneaza ca a fost majorata valoarea mijlocului fix . lei la rezerve legale .......VII INVESTITII EFECTUATE IN ..............rezerve legale ............... lei.......

....... care au fost intocmite si sustinute in fata instantelor de judecata competente........... Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale ...... ......... .. S-au respectat sarcinile prevazute la art.s-au continuat investitiile la statia de . Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.... .. privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.....(Anexa 1) CAP......................10 din Legea Contabilitatii 82/1991..au fost continuate lucrari de modernizare a .. republicata............... CAP.. ... S-au respectat principiile contabilitatii.. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.. asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.. procese ... regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.... VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII Oficiul juridic a avut in lucru pe perioada anului .................. un numar de . Director general ............ Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate.......12...

Nota 9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1.INDICATORI DE LICHIDITATE activecurente * 100 = a)Indicatorul lichiditatii curente= datoriicurente activecurente − stocuri *100 = datoriicur ente b)Indicatorul lichidatii imediate= 2.INDICATORI DE RISC capita lim prumutat * 100 = a)Indicatorul gradului de indatorare= capitalpropriu 3.INDICATORI DE ACTIVITATE cos tulvanzarilor = stocmediu a)Viteza de rotatie a stocurilor = stocmediuclienti * 365 = cifradeafaceri b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti = cifradeafa ceri = c)Viteza de rotatie a activelor totale= totalactiv e 4.INDICATORI DE PROFITABILITATE .

a)Rentabilitatea capitalului angajat= profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit = capitalulangajat b)Marja bruta din vanzari = profitbrutdinvanzari * 100 = cifradeafaceri c)Rezultatul pe actiune = profitul net atribuibil actiunilor comune = lei/act .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->