Sunteți pe pagina 1din 23

1. Modernizarea extensiva: a.

presupune o egalitate intre ritmul de crestere a productivitatii muncii si

nivelul inzestrarii tehnice a muncii b. pune accent pe factorii cantitativi c. pune accent pe factorii calitativi
ANS: B 2. PTS: 1

Ridicarea calificarii profesionale este un factor de crestere a eficientei economice:


a. cu actiune indirecta b. cu actiune directa c. cu caracter social ANS: B 3. PTS: 1

Indicatorii ce reflecta efectele economice sunt: 1. volumul investitiilor 2. capacitatea de productie 3. durata vietii unui produs 4. incasarile valutare
Varianta corecta este: a. b. c. d. 1,2 2,3 2,4 3,4 PTS: 1

ANS: C 4.

Rambursarile din imprumuturile date de banca sunt surse de constituire a fondurilor BIRD: a. primare b. suplimentare c. a si b d. nici un raspuns nu este corect
ANS: B PTS: 1

5. Care este formula corecta folosita pentru a calcula investitiile totale actualizate la

momentul inceperii restituirii creditelor primite?


a. b. c.
f + d 1 h= f
D 1 h =0

I 1+ a
h
h h

1+ a I
h=D

I 1+ a
h

D 1

d. e.

1 + a
h =1

d 1

Ih

g +d + D

1 Ih h h = g +1 1 + a

ANS: A

PTS: 1

6. Care este formula corecta folosita pentru a calcula profitul total actualizat la momentul

scoaterii din functiune a capitalului fix, cand profitul anual nu este constant?
a. b. c. d. e.

1 Ph h h = d +1 1 + a

1 Ph h h = g + d +1 1 + a D 1 1 1 + a h Ph h =1 .

g d + D

P 1+ a
h =0 h f 1 h =0

D 1

Ph 1+ a Ph
h h =1

D f

1+ a

ANS: D

PTS: 1

7. Care este formula corecta folosita pentru a calcula termeul actualizat de recuperare la

momentul adoptarii deciziei? a. log Ph log Ph + a I ta log 1 + a

b.

log P h 1+ a log P h 1+ a + a I ta
f f

c. d. e.

log P h log P h a I ta 1+ a log 1 + a


D

log 1 + a

]
.

g +d

] ]

log P h 1+ a log P h 1+ a + a I ta
D

log Ph log Ph + a I ta 1+ a log 1 + a


PTS: 1

log 1 + a

ANS: C 8.

Cresterea calitativa a capitalului fix este un factor de crestere a eficientei economice: a. cu actiune directa b. cu caracter social c. cu caracter tehnic

ANS: A 9.

PTS: 1

Produsul national anual la 1 leu investit:


a. un indicator macroeconomic ce evalueaza eficienta la nivelul intregii economii

nationale prin investitii


b. un indicator macroeconomic ce evalueaza resursele consumate la nivelul

intregii economii nationale


c. un indicator al eficientei resurselor ANS: C PTS: 1

10. Coeficientul de actualizare trebuie sa indeplineasca conditia: a. a < rp + rd + rr b. a > rp + rd + rr c. a = rp + rd + rr ANS: B 11. PTS: 1

Pragul de rentabilitate se incadreaza in.


a. evaluarea economica b. evaluarea financiara c. evaluarea economico-financiara ANS: B PTS: 1

12. Care este formula corecta folosita pentru a calcula investitiile totale actualizate la

momentul adoptarii deciziei?


a. b. c. d. e.
f + D 1 h= f

I 1+ a
h h

g + d 1 h=0 d 1

1+ a I
h h

h=D

I 1+ a 1 + a
h =1

d +D

Ih

1 Ih h h = g +1 1 + a

g +d

ANS: E

PTS: 1

13. Care este formula corecta folosita pentru a calcula profitul total actualizat la momentul

inceperii lucrarilor de executie, cand profitul anual nu este constant?


a.

1 Ph h h = d +1 1 + a

d +D

b. c. d. e.

1 Ph h h = g + d +1 1 + a d 1 1 + a h Ph h =1

d +D

d + D 1 h =0

P 1+ a
h h

Ph 1+ a Ph
h =0 h =1

f 1

D f

1+ a

ANS: A

PTS: 1

14. Care este formula corecta folosita pentru a calcula termeul actualizat de recuperare la

momentul punerii in functiune a noului obiectiv? a. log Ph log Ph a I ta


log 1 + a

b. c. d. e.

log Ph 1+ a + log Ph 1+ a a I ta
f f

log P h + log Ph a I ta 1+ a log 1 + a


D

log 1 + a

] ]

g +d

log Ph 1+ a + log Ph 1+ a a I ta
D

log P h log Ph + a I ta 1+ a log 1 + a


PTS: 1

log 1 + a

ANS: A

15. In functie de evolutia eforturilor fata de cea e efectelor, exista trei posibilitati:

Care dintre variante reprezinta varianta optima? a. efectele sa creasca liniar b. efectele sa creasca exponential c. efectele sa creasca parabolic
ANS: B PTS: 1

16. Creditul este: a. un factor tehnic b. un factor economic c. un factor natural d. un factor social ANS: B PTS: 1

17. Cresterea calitatii materiilor prime este un factor de crestere a eficientei economice: a. cu caracter tehnic b. cu actiune directa

c. cu actiune indirecta ANS: C PTS: 1

18. Cresterea calitatii materiilor prime este un factor de crestere a eficientei economice: a. cu caracter tehnic b. cu actiune directa c. cu actiune indirecta ANS: C 19. PTS: 1

Perioada de rambursare a creditelor pentru investitii se incadreaza in. a. evaluarea economica b. evaluarea financiara c. evaluarea economico-financiara
ANS: B PTS: 1

20. Care este formula corecta folosita pentru a calcula investitiile totale actualizate la

momentul scoaterii din functiune a capitalului fix?


a. b. c. d. e.
h= f

I 1+ a
h
D 1 h =0 h

d 1

1+ a I
h=D

h h

I 1+ a
h

d 1

.
h

D + d 1 h=D

1+ a I
h

g +d + D

1 Ih h h = g +1 1 + a

ANS: D

PTS: 1

21. Care este formula corecta folosita pentru a calcula termeul actualizat de recuperare la

momentul inceperii lucrarilor de executie? a. log Ph + log Ph a I ta log 1 + a

b. c. d.

log Ph 1+ a + log Ph 1+ a a I ta
f f

log P h log P h + a I ta 1+ a log 1 + a


D

log 1 + a

] ]
.

g +d

log Ph 1+ a + log Ph 1+ a a I ta
D

log 1 + a

e.

log P h log P h a I ta 1+ a log 1 + a


PTS: 1

ANS: E 22.

Efectele obtinute la beneficiarii produsului de baza sunt efecte economice:


a. directe b. indirecte c. a si b ANS: B PTS: 1

23. Modernizarea intensiva: a. presupune o egalitate intre ritmul de crestere a productivitatii muncii si

nivelul inzestrarii tehnice a muncii


b. pune accent pe factorii cantitativi c. pune accent pe factorii calitativi ANS: C PTS: 1

24. Pretul este: a. un factor economic b. un factor social c. un factor tehnic d. un factor natural ANS: A PTS: 1

25. Aspectul tehnic: a. vizeaza amplasamentul, dimensiunea capacitatii de productie, graficul de

executare a investitiei, conditii de exploatare a viitorului obiectiv


b. urmareste folosirea cu maxima eficienta a resurselor proprii c. priveste recrutarea fortei de munca, pregatirea acesteia etc d. vizeaza posibilitatea de cumparare a materiilor prime si de vanzare a

produselor finite, nivelul consumurilor specifice


e. cuantifica nivelul rezultatelor financiare pe baza evaluarii fondurilor

consumate si al incasarilor ce se vor realiza


ANS: A PTS: 1

26. Care este formula corecta folosita pentru a calcula investitiile totale actualizate la

momentul inceperii lucrarilor de executii?


a. b. c.
h= f

I 1+ a
h
d 1 h h =0

f 1

1 a I
h=D

h h

I 1+ a
h

D 1

d. e.

1 + a
h =1

Ih

g +d + D

1 Ih h h = g +1 1 + a

ANS: D

PTS: 1

27. Care este formula corecta folosita pentru a calcula profitul total actualizat la momentul

adoptarii deciziei, cand profitul anual nu este constant? a. g + d + D 1 Ph h h = d +1 1 + a .


b. c. d. e.

1 Ph h h = g + d +1 1 + a d +D 1 1 + a h Ph h =1

g +d + D

d + D 1 h =0

P 1+ a
h h

Ph 1+ a Ph
h =0 h =1

f 1

D f

1+ a

ANS: B

PTS: 1

28. Care este formula corecta folosita pentru a calcula termeul actualizat de recuperare la

momentul inceperii restituirii creditelor primite? a. log Ph + log Ph a I ta log 1 + a .

b. c. d. e.

log Ph 1+ a log P h 1+ a a I ta
f f

log P h log P h + a I ta 1+ a log 1 + a


D

[ [

log 1 + a

g +d

] ]

log Ph 1+ a log Ph 1+ a + a I ta
D

log 1 + a

log P h log Ph + a I ta 1+ a log 1 + a


PTS: 1

ANS: B 29.

Indicatorii ce reflecta eforturile pentru realizarea activitatii sunt: 1. marimea imobilizarilor 2. perioada de atingere a parametrilor proiectati 3. influenta factorului timp 4. cheltuielile de productie

Varianta corecta este: a. b. c. d. 1,2 2,3 1,4 2,4 PTS: 1

ANS: C

30. Produsul national anual este: a. un indicator macroeconomic ce evalueaza eficienta la nivelul intregii economii

nationale prin investitii b. un indicator macroeconomic ce evalueaza resursele consumate la nivelul intregii economii nationale c. un indicator al eficientei resurselor
ANS: A 31. a. b. c. d. PTS: 1

Subscriptiile utilizabile in capital sunt surse de constituire a fondurilor BIRD: primare suplimentare a si b nici un raspuns nu este corect
PTS: 1

ANS: A

32. In cadrul etapei de identificare a proiectului de investitii, atunci cand exista un proiect

initial se foloseste: a. metoda releu b. metoda proiectelor strategice de dezvoltare c. ambele variante
ANS: A PTS: 1

33. Care este formula corecta folosita pentru a calcula investitiile totale actualizate la

momentul punerii in functiune a obiectivului investitional?


a. b. c. d. e.
h= f

I 1+ a
h
d 1 h h =0

d 1

.
h h

1+ a I
d + D 1 h= D d +D h =1 h

I 1 a
1
h

1 + a

Ih

g +d + D

1 Ih h h = g +1 1 + a

ANS: B

PTS: 1

34. Care este formula corecta folosita pentru a calcula profitul total actualizat la momentul

punerii in functiune a obiectivului investitional, cand profitul anual nu este constant?


a. b. c. d. e.

1 Ph h h = d +1 1 + a d +D 1 d +1 1 + a h Ph h= g + .

1 + a
h =1 D 1 h =1 h f 1

Ph
h

P 1+ a
h =0 h

P 1+ a P
h h =1

D f

1+ a

ANS: C

PTS: 1

35. Care este formula corecta folosita pentru a calcula termeul actualizat de recuperare la

momentul iesirii din functiune a capitalului fix? a. log Ph + log Ph a I ta log 1 + a

b. c.

log Ph 1+ a log Ph 1+ a + a I ta
f f

log P h + log Ph a I ta 1+ a log 1 + a


D

log 1 + a

g +d

]
.

d. e.

log Ph 1+ a log Ph 1+ a a I ta
D

log P h log Ph + a I ta 1+ a log 1 + a


PTS: 1

log 1 + a

ANS: D

36. Imprumuturile nete efectuate de banca pe pietele financiare internationale sunt surse de

constituire a fondurilor BIRD: a. primare b. suplimentare c. a si b d. nici un raspuns nu este corect


ANS: A PTS: 1

37. Executarea fundatiilor reprezinta: a. o investitie conexa b. o investitie directa c. o investitie colaterala ANS: B PTS: 1

38. Valoarea investitiilor este: a. un indicator macroeconomic ce evalueaza eficienta la nivelul intregii economii

nationale prin investitii b. un indicator macroeconomic ce evalueaza resursele consumate la nivelul intregii economii nationale c. un indicator al eficientei resurselor
ANS: B PTS: 1

39. Depozitele de materii prime reprezinta: a. o investitie conexa b. o investitie directa c. o investitie colaterala ANS: A 40. PTS: 1

Estimarea economiilor valutare se incadreaza in.


a. evaluarea economica b. evaluarea financiara c. evaluarea economico-financiara ANS: A PTS: 1

41. Aspectul financiar: a. vizeaza amplasamentul, dimensiunea capacitatii de productie, graficul de

executare a investitiei, conditii de exploatare a viitorului obiectiv


b. urmareste folosirea cu maxima eficienta a resurselor proprii c. priveste recrutarea fortei de munca, pregatirea acesteia etc d. vizeaza posibilitatea de cumparare a materiilor prime si de vanzare a

produselor finite, nivelul consumurilor specifice


e. cuantifica nivelul rezultatelor financiare pe baza evaluarii fondurilor

consumate si al incasarilor ce se vor realiza


ANS: E PTS: 1

42. Aportul valutar este un efect economic: a. global b. net c. prezent ANS: B PTS: 1

43. Modernizarea neutra: a. presupune o egalitate intre ritmul de crestere a productivitatii muncii si

nivelul inzestrarii tehnice a muncii b. pune accent pe factorii cantitativi c. pune accent pe factorii calitativi
ANS: A PTS: 1

44. Indicatorii prin care se realizeaza compararea rezultatelor obtinute cu resursele

consumate sunt: a. productivitatea muncii b. investitia specifica c. numarul de salariati d. cheltuielile de productie e. a si b
ANS: E PTS: 1

45. Produsul intern brut ce revine la o persoana este: a. un indicator macroeconomic ce evalueaza eficienta la nivelul intregii economii

nationale prin investitii


b. un indicator macroeconomic ce evalueaza resursele consumate la nivelul

intregii economii nationale


c. un indicator al eficientei resurselor ANS: C PTS: 1

46. Vanzarile din creante sunt surse de constituire a fondurilor BIRD: a. primare b. suplimentare c. a si b d. nici un raspuns nu este corect ANS: B PTS: 1

47. Produsul intern brut este: a. un indicator macroeconomic ce evalueaza eficienta la nivelul intregii economii

nationale prin investitii b. un indicator macroeconomic ce evalueaza resursele consumate la nivelul intregii economii nationale c. un indicator al eficientei resurselor
ANS: A PTS: 1

48. Incasarile valutare totale reprezinta un efect economic: a. global b. net c. prezent ANS: A PTS: 1

49. Aspectul economic: a. vizeaza amplasamentul, dimensiunea capacitatii de productie, graficul de

executare a investitiei, conditii de exploatare a viitorului obiectiv


b. urmareste folosirea cu maxima eficienta a resurselor proprii c. priveste recrutarea fortei de munca, pregatirea acesteia etc. d. vizeaza posibilitatea de cumparare a materiilor prime si de vanzare a

produselor finite, nivelul consumurilor specifice e. cuantifica nivelul rezultatelor financiare pe baza evaluarii fondurilor consumate si al incasarilor ce se vor realiza

ANS: B

PTS: 1

50. Estimarea economiilor valutare se incadreaza in. a. evaluarea economica b. evaluarea financiara c. evaluarea economico-financiara ANS: A 51. PTS: 1

Lucrarile ce asigura utilitatile obiectivului de baza reprezinta:


a. o investitie conexa b. o investitie directa c. o investitie colaterala ANS: C PTS: 1

52. Aspectul institutional, organizatoric si de conducere: a. vizeaza amplasamentul, dimensiunea capacitatii de productie, graficul de

executare a investitiei, conditii de exploatare a viitorului obiectiv


b. urmareste folosirea cu maxima eficienta a resurselor proprii c. priveste recrutarea fortei de munca, pregatirea acesteia etc d. vizeaza posibilitatea de cumparare a materiilor prime si de vanzare a

produselor finite, nivelul consumurilor specifice


e. cuantifica nivelul rezultatelor financiare pe baza evaluarii fondurilor

consumate si al incasarilor ce se vor realiza


ANS: C PTS: 1

53. Eficienta economica constituie principalul factor calitativ al cresterii economice

deoarece: a. asigura cresterea productivitatii muncii b. asigura sporirea absoluta a efectelor cu acelasi volum de eforturi c. duce la reducerea cheltuielilor de productie d. favorizeaza cresterea rentabilitatii intreprinderii e. nu exista legaturi intre eficienta economica si crestarea economica
ANS: B PTS: 1

54. Dupa activitatea la care se refera, eforturile se pot clasifica in: a. directe si indirecte b. fizice si valorice c. eforturi pentru investitii si eforturi pentru productie (inclusiv la

aprovizionare si desfacere)
d. programate si efective e. eforturi cu munca vie si eforturi cu munca materializata ANS: C PTS: 1

55. Optimul are un caracter temporal deoarece: a. la un moment dat poate fi o anumita varianta optima, dupa care sa devina

numai eficienta sau chiar ineficienta

b. optimul nu are caracter temporal, el poate fi absolut sau relativ c. cuantifica toate eforturile si efectele economice indiferent de momentul la care

se manifesta acestea
d. exista o corelatie intre criteriul de eficienta economica al proiectului si

necesitatea economiei la un moment dat


e. optimul nu are niciodata caracter temporal ANS: A PTS: 1

56. Ce intelegeti prin capital fix (mijloace fixe active)? a. cladirile si constructiile speciale b. mijloacele fixe din ramurile productive c. mijloacele fixe mobile d. mijloacele fixe care au fost modernizate si adaptate nevoilor pietei e. mijloacele fixe care participa nemijloit la obtinerea rezultatelor economice ANS: E PTS: 1

57. Dupa legatura pe care o au cu obiectul proiectat investitiile se clasifica in: a. masini, utilaje, intalatii si linii tehnologice, inclusiv aparate de masura si b. c. d. e.

control lucrari geologice, lucrari de constructii-montaj si lucrari de organizare a santierului lucrari de achizitie si de montare a utilajelor investitii pentru proiectare, formarea specialistilor si supravegherea lucrarilor de investitii investitii directe, colaterale si conexe
PTS: 1

ANS: E

58. Industria, ca ramura a eonomiei nationale, participa la cresterea eficientei economice a

investitiilor prin: a. calitatea proiectelor elaborate b. calitatea lucrarilor realizate, in special a celor mecanizate c. productia de utilaje, de materiale de constructii, de utilaje pentru constructii d. calitatea probelor tehnologice e. pregatirea de noi tehnici si procese tehnologice care sa asigure calitati si performante superioare capitalului fix nou construit
ANS: C PTS: 1

59. Care dintre indicatorii urmatori sunt indicatori de volum? a. profitul anual, profitul total, rata rentabilitatii (profitului) b. investitia specifica, investitia totala, coeficientul de eficienta economica a

investitiei
c. termenul de recuperare, randamentul economic, cheltuieli recalculate d. profit anual, cheltuieli de productie, venit anual, cheltuieli specifice

recalculate e. numarul de salariati, cheltuieli recalculate, aportul valutar


ANS: E PTS: 1

60. Care dintre indicatorii urmatori nu sunt indicatori care reflecta efectele economice? a. productivitatea muncii, venitul anual, profitul anual b. numarul de produse realizate, valoarea productiei realizate, incasarile

valutare
c. numarul de salariati, investitia specifica, termenul de recuperare a investitiei d. venitul obtinut pe intreaga durata de functionare a viitorului obiectiv, profitul

anual, incasari valutare


e. cheltuieli specifice recalculate, numar de salariati, valoarea investitiei totale,

incasari valutare
ANS: C PTS: 1

61. In volumul de investitii se includ: a. investitiile directe, colaterale si amortizarile b. cheltuielile pentru reparatii, pentru modernizari, pentru cresterea stocului de

mijloace circulante
c. cheltuielile pentru achizitionarea de utilaje, pentru montaj si probe

tehnologice, cheltuieli pentru utilitati


d. cheltuieli pentru calificarea cadrelor, pentru achizitionarea de materii prime,

pentru supravegherea executarii lucrarilor


e. cheltuieli pentru modernizarea si reutilarea sectiilor de productie, pentru

acoperirea necesarului suplimentar de mijloace circulante, pentru consumul de utilitati


ANS: C PTS: 1

62. Investitia specifica exprima: a. efortul investitional ce trebuie facut pentru obtinerea unui leu profit anual b. efortul investitional ce trebuie facut pentru obtinerea unui leu profit final c. efortul investitional necesar reducerii cheltuielilor de productie cu un leu d. efortul investitional ce trebuie facut pentru obtinerea unei unitati capacitate

de productie
e. efortul investitional pentru cresterea eficientei economice a investitiei cu un

leu
ANS: D PTS: 1

63. Investitia specifica nu exprima: a. efortul investitional, in lei, ce se face pentru realizarea unei unitati fizice tona, b. c. d. e.

kwh, bucata etc efortul investitional facut pentru obtinerea unui leu productie efortul investitional a creste capacitatea de productie cu o unitate fizica efortul investitional, in lei, ce se face pentru a creste profitul unitatii cu un leu cheltuielile investitionale ce se fac pentru a creste productia cu un leu
PTS: 1

ANS: D

64. Termenul de recuperare a investitiilor se calculeaza in functie de: a. investitia totala si profitul final b. investitia anuala si profitul anual c. investitia totala si profitul total

d. investitia totala, venitul anual si costul anual de productie e. investitia totala si amortizarea anuala ANS: D PTS: 1

65. Durata de recuperare a investitiei exprima: a. durata de amortizare a viitorului mijloc fix b. durata fizica de functionare a viitorului utilaj c. durata eficienta de functionare a viitorului mijloc fix d. peioada de timp in care investitia se recupereaza din profit e. peioada de timp pana la care cheltuielile de productie sunt egale cu investitia ANS: D PTS: 1

66. Indicatorul cheltuieli specifice recalculate se calculeaza in functie de: a. investitia anuala, profitul anual si cheltuielile anuale de productie b. investitia totala, cheltuielile totale de productie si veniturile anuale c. investitia totala, cheltuielile totale de productie, venitul anual si durata de

functionare a mijlocului fix d. investitia totala, cheltuielile anuale de productie, capacitatea fizica anuala si capacitatea valorica anuala e. investitiile actualizate, cheltuielile de productie, profitul anual si fondul de amortizare
ANS: C PTS: 1

67. Se dau urmatoarele afirmatii. Alegeti varianta adevarata. a. Efectele obtinute la beneficiarii produsului de baza sunt efecte economice

directe
b. Indicatorii ce reflecta eforturile pentru realizarea activitatii sunt: perioada de

atingere a parametrilor proiectati si influenta factorului timp


c. Indicatorii prin care se realizeaza compararea rezultatelor obtinute cu

resursele consumate sunt: productivitatea muncii si investitia specifica


d. Aportul valutar este un efect economic global e. Executarea fundatiilor reprezinta o investitie conexa ANS: C 68. PTS: 1

Se dau urmatoarele afirmatii. Gasiti varianta neadevarata.


a. Profitul este un efect economic net b. Indicatorii prin care se realizeaza compararea rezultatelor obtinute cu

resursele consumate sunt: productivitatea muncii si investitia specifica


c. Coeficientul de actualizare trebuie sa indeplineasca conditia ca: a < rp + rd + rr d. Modernizarea neutra presupune o egalitate intre ritmul de crestere a

productivitatii muncii si nivelul inzestrarii tehnice a muncii


e. Cresterea calitativa a capitalului fix este un factor de crestere a eficientei

economice cu actiune directa


ANS: C PTS: 1

69. Randamentul economic al investitiilor nu se poate calcula in functie de:

a. b. c. d. e.

profitul final si investitia totala profitul total si investitia totala durata de functionare a obiectivului si termenul de recuperare a investitiei profitul anual, durata de functionare a obiectivului si investitia anuala investitiile anuale, profitul total si durata de realizare a investitiei
PTS: 1

ANS: D

70. Indicatorii dinamici calculati la mai multe momente au aceleasi valori daca: a. nu sunt egali b. variantele au aceeasi durata de functionare pentru utilaje c. daca atat eforturile, cat si efectele sunt exprimate in unitati valorice d. daca eforturile sunt exprimate in lei si efectele in unitati fizice e. nu difera veniturile si cheltuielile intre variante ANS: C PTS: 1

71. Ce sunt investitiile brute? a. investitiile ce provin din produsul national net b. investitiile finantate de la bugetul de stat c. investitiile alocate pentru reparatii capitale d. investitiile alocate pentru inlocuirea capitalului fix uzat e. investitiile nete plus amortizarea ANS: E PTS: 1

72. Investitia specifica ca indicator de baza se calculeaza: a. ca raport intre valoarea capitalului investit si capacitatea anuala de productie b. prin insumarea valorii investitiilor directe si a celor conexe c. pe baza devizului general d. prin insumarea investitiilor colaterale si conexe e. ca invers al termenului de recuperare ANS: A PTS: 1

73. Ce sunt investitiile colaterale? a. investitiile materializate in utilitati b. investitiile facute in alte ramuri pentru asigurarea materiilor prime necesare

viitorului obiectiv c. investitiile materializate in reparatii d. investitiile social-culturale e. investitiile in mijloace circulante si pentru probe tehnologice
ANS: A PTS: 1

74. Pentru ramurile social-culturale se calculeaza eficienta economica a investitiilor? a. da, dar nu pot fi aplicate calculele d actualizare b. nu, deoarece aici este pioritar criteriul social c. da, dar cu dificultate datorita imposibilitatii cuantificarii efectelor d. da, dar cu dificultate deoarece nu se pot stabili eforturile e. nu, deoarece eficienta depinde de calitatea celor care lucreza in aceste

domenii

ANS: C

PTS: 1

75. Termenul de recuperare a investitiei exprima: a. perioada de timp in care profitul a compensat investitia b. durata de amortizare a mijlocului fix c. durata de functionare eficienta d. termenul pana la atingerea parametrilor proiectati e. durata fizica de functionare ANS: A PTS: 1

76. Pentru fiecare proiect de investitii, studiu de fezabilitate, se efectueaza o analiza

economica si una financiara. Rezultatele analizei financiare fata de cea economica, in general, sunt: a. nu se pot compara b. mai bune c. egale d. mai putin bune e. mai bune daca veniturile se exprima in unitati valorice
ANS: D PTS: 1

77. Randamentul economic al investitiei este un indicator care se calculeaza: a. prin diferenta dintre venituri si cheltuieli b. ca raport intre profit si costul de productie c. ca raport intre investitie si profitul anual d. ca raport intre profitul obtinut dupa recuperarea investitiei si volumul

capitalului investit
e. ca invers al coeficientului de eficienta economica ANS: D PTS: 1

78. Factorul de actualizare sau de discontare arata: a. cat trebuie investit anual pentru a obtine un leu peste un numar h de ani b. cat devine un leu de azi peste un numar de ani h c. marimea inflatiei d. cat valoreaza astazi un leu, luat la o data viitoare h e. marimea eficientei economice ANS: D PTS: 1

79. Analiza economica a unui proiect de investitii difera de analiza financiara prin: a. nu exista diferente intre cele doua analize b. marimea coeficientului de actualizare folosit c. preturile folosite d. structura cheltuielilor si a veniturilor e. momentul la care se face actualizarea ANS: D PTS: 1

80. Cunoscand profitul anual, durata de functionare a viitorului obiectiv, investitia totala, ce

indicatori de eficienta economica se pot calcula?

a. b. c. d.

pragul de rentabilitate investitia specifica si randamentul economic al investitiei investitia specifica si coeficientul de eficienta economica a investitiei randamentul economic al investitiei si coeficientul de eficienta economica a investitiei e. nici unul
ANS: D PTS: 1

81. Investitia este: a. o cheltuiala numai pentru reparatiile capitale b. o cheltuiala certa, ireversibila, pentru un viitor ce contine elemente de

incertitudine
c. un scop nedefinit, pentru inceput, al managerului unei societati comerciale d. un scop bine conturat, dar fara legatura cu viitoarea activitate a

intreprinderii
e. o cheltuiala pentru toate reparatiile ANS: B PTS: 1

82. Indicatorii de structura sunt asimilati: a. indicatorilor de efort b. indicatorilor de volum c. indicatorilor de eficienta economica d. indicatorilor de efect e. indicatorilor fizici ANS: C PTS: 1

83. Fundamentarea coeficientului de actualizare se face si in functie de: a. venitul net actualizat b. rata marginala de substituire a capitalului fix c. rata inflatiei d. profitul realizat e. forma de proprietate ANS: C PTS: 1

84. In studiile de fezabilitate creditul, in momentul primirii, este considerat venit: a. numai la intreprinderile cu capital privat b. la analiza economica c. la analiza financiara d. in nici una deoarece el este o cheltuiala e. la banca finantatoare ANS: C PTS: 1

85. In cazul modernizarii, dezvoltarii si retehnologizarii unitatilor existente, indicatorul

cheltuieli specifice recalculate exprima: a. cheltuielile de productie actualizate b. costul unitar c. efortul investitional pe o unitate de capacitate

d. investitiile actualizate e. sporul efortului total la un leu productie suplimentara ANS: E PTS: 1

86. Pragul de rentabilitate al unui proiect depinde de: a. modul de exprimare a capacitatii de productie b. raportul dintre cheltuielile fixe si profitul acestora c. profitul intreprinderii si structura cheltuielilor de productie d. nu are legatura cu cheltuielile de productie, structura acestora si eficinta

economica a intreprinderii
e. nivelul capacitatii de productie ANS: C PTS: 1

87. Eficienta economica a investitiilor are un caracter complex deoarece: a. cuantifica rata inflatiei si rata de risc b. se bazeaza pe multe calcule c. foloseste tehnica actualizarii d. se bazeaza pe un sistem de indicatori ce cuantifica mai multe criterii de

eficienta economica e. nu are caracter complex deoarece se bazeaza pe indicatori de volum


ANS: D PTS: 1

88. Investitiile colaterale sunt acele cheltuili care se materializeaza in: a. acele obiective care pun la dispozitia viitorului obiectiv materiile prime de b. c. d. e.

care acesta are nevoie cheltuielile pentru formarea cadrelor si dirigintii de santier lucrari care asigura utilitatile obiectivului de baza achizitionarea si montarea utilajelor lucrarile de organizare a santierului
PTS: 1

ANS: C

89. In cazul punerii partiale in functiune a capacitatii de productie se realizeaza un proit

suplimentar. Pentru calculul termenului de recuperare a investitiei, acesta: a. se adauga la profitul anual b. se adauga la investitii c. nu se ia in calcul d. se scade din profitul total e. se scade din investitia totala
ANS: E PTS: 1

90. Ce relatie este intre notiunile de actualizare si capitalizare? a. este acelasi lucru b. nici una c. relatie inversa d. opuse e. de compelmentaritate

ANS: C

PTS: 1

91. Pragul de rentabilitate exprima: a. productia maxima ce poate fi realizata pe un utilaj sau pe o capacitate de b. c. d. e.

productie rentabilitatea minima a viitorului obiectiv cheltuielile la un leu productie nivelul minim de folosire a capacitatilor de productie venitul la un leu capital fix
PTS: 1

ANS: D

92. Investitiile materializate in mijloace fixe nu se grupeaza in: a. cladiri si constructii speciale b. cladiri si mijloace de transport c. animale si plantatii d. masini, utilaje si instalatii de lucru e. modernizari si reutilari ANS: E PTS: 1

93. Prin investitii nu se asigura: a. cresterea calificarii salariatilor b. crestera calitativa a intregii activitati de comert exterior c. modernizarea bazei tehnice a unitatilor existente d. promovarea progresului tehnic e. reducerea costurilor de productie ANS: A PTS: 1

94. Randamentul economic al invetitiei este un indicator care se calculeaza: a. ca invrs al coeficientului de eficienta economica b. prin diferenta dintre venituri si cheltuieli c. ca raport intre profit si costul de productie d. ca raport intre investitie si profitul anual e. ca raport intr profitul obtinut dupa recuperarea investitiei si volumul

capitalului investit
ANS: E PTS: 1

95. Eficienta economica se cuantifica prin: a. structura productiei b. structura investitiilor c. eforturile consumate pentru realizarea unei actiuni economice d. efectele obtinute din realizarea unei actiuni economice e. raportul dintre efectele obtinute si eforturile antrenate in obtinerea efectelor

respective
ANS: E PTS: 1

96. Varianta optima este varianta pentru care: a. cheltuielile de productie sunt minime

b. c. d. e.

cheltuielile investitionale sunt minime profitul anual este cel mai mare profitul total este cel mai mare eficienta este maxima
PTS: 1

ANS: E

97. Eficienta economica si rentabilitatea se afla in urmatorul raport: a. este acelasi lucru b. se afla intr-un raport opus c. eficienta economica include rentabilitatea d. rentabilitatea include eficienta economica e. eficienta economica nu se afla in nici un raport cu rentabilitatea ANS: C PTS: 1

98. Cuantificarea eficientei economice se bazeaza pe: a. calculul indicatorilor de structura b. calculul indicatorilor specifici c. calculul unui singur indicator sintetic d. calculul unui sistem de indicatori e. calculul indicatorilor cu caracter general ANS: D PTS: 1

99. Intre care dintre indicatorii prezenti mai jos exista o corelatie directa? a. intre investitia specifica si pragul de rentabilitate b. intre eforturile investitionale si cheltuielile de productie c. intre termenul de recuperare si coeficientul de investitie economica a

investitiei d. intre investitia specifica si investitia totala e. intre randamentul economic al investitiei si rata rentabilitatii
ANS: C PTS: 1

100. Investitia specifica nu depinde de: a. sporul de capacitate, exprimat fizic sau valoric b. investitia totala c. capacitatea fizica de productie d. profitul anual e. capacitatea de productie exprimata valoric ANS: D PTS: 1

101. In acceptiunea managementului investitional, ce intelegeti prin profit final? a. profitul obtinut dupa recuperarea investitiei b. profitul obtinut dupa restituirea creditelor c. profitul obtinut dupa dupa ce s-a scazut impozitul pe profit d. profitul obtinut dupa ce s-a scazut amortizarea e. profitul obtinut in anul final de functionare al obiectivului ANS: A PTS: 1

102. Efectul economic al imobilizarii resurselor investitionale exprima: a. efectul nerealizat b. influenta factorului timp c. imobilizarea specifica d. marimea dobanzii daca sursa de finantare este creditul e. capacitatea de plata a investitorului ANS: A PTS: 1

103. Care dintre indicatorii urmatori sunt specifici studiilor de fezabilitate? a. investitia specifica si randamentul economic b. investitia specifica si productivitatea muncii c. termenul de recuperare a investitiei si venitul net actualizat d. rata interna de rentabilitate si rata rentabilitatii e. venitul net actualizat si pragul de rentabilitate ANS: E PTS: 1

104. Pentru acelasi proiect de investitii venitul net actualizat difera in urmatoarele conditii: a. daca se schimba costurile de productie b. daca se reduc veniturile anuale c. numai daca proiectul este sensibil la modificarea simulata d. daca se fac simulari de modificare a structurii costurilor de productie e. daca se modifica coeficientul de actualizare ANS: E PTS: 1

105. In cadrul proiectelor de investitii se considera ca fiind egale: a. veniturile pe intreaga perioada de functionare a viitorului obiectiv economic b. cheltuielile de productie cu efortul investitional c. capacitatea de productie exprimata fizic cu cea exprimata in lei d. cheltuielile materiale cu efortul total pentru productie e. capacitatea anuala de productie, exprimata in lei, cu veniturile anuale ANS: E PTS: 1

106. Indicatorul efectul economic al imobilizarilor exprima: a. imobilizarea ce revine la o unitate de capacitate de productie, exprimata fizic b. c. d. e.

sau valoric efectul economic nerealizat ce revine la o unitate de capacitate de productie efectul nerealizat ca urmare a scoaterii din circuitul productiv a resurselor investitionale profitul, efectul economic ce se va realiza ca urmare a punerii partiale in functiune a unor capacitati de productie marimea imobilizarilor pana la momentul punerii in functiune a obiectivului
PTS: 1

ANS: C

107. Care dintre relatiile urmatoare, care vizeaza eficienta economica nu este adevarata? a. efect maxim / efort constant b. efect constant / efort minim c. efect minim / efort constant

d. efect maxim /efort minim e. efect constant / efort maxim ANS: D PTS: 1