Sunteți pe pagina 1din 26

Subiecte examen contencios fiscal 2010 contencios fiscal (optional)

MULTIPLE CHOICE 1. Noiunii de impozit ? a. caracterul bilateral b. caracterul rambursabil c. natur de plat general ANS: C 2. Indicai categoriile de impozite i taxe n cazul clasificrii n funcie de forma n care se obin de ctre stat: a. impozite n natur b. impozite personale c. impozite sau taxe pe consumaie ANS: A 3. Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avantajos pentru contribuabili ? a. sistemul impunerii separate a veniturilor b. sistemul impunerii globale c. sistemul mixt (dual) de impunere d. sistemul impunerii modern ANS: A 4. n raport de obiectul impunerii, avem urmtoarele categorii de impozite : a. . impozite pecuniare b. impozite sau taxe pe cheltuieli c. impozite i taxe pe consumaie ANS: B

5. Stabilirea impozitului pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia se face : a. pe baza comisioanelor ncasate de reprezentan b. pe baza normei de venit stabilit pe tipuri de reprezentane c. ca echivalent n lei a sumei de 4000 Euro, stabilit pentru un an fiscal d. ca echivalent n lei a sumei de 1000 EUR ANS: C 6. Impozitul pe venit este datorat de urmtoarele persoane : a. persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit b. persoanele fizice nerezidente care desfoar activiti dependente n Romnia c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri dect cele obinute dintr-o activitate independent fr existena unui sediu permanent n Romnia ANS: B 7.Indicai categoria de venituri pentru care se datoreaz impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni : a. venituri din salarii primite pentru activiti efectuate n strintate b. venituri din cedarea folosinei bunurilor situate n strintate c. redevene de la un resident ANS: C 8. Precizai care este principiu (criteriu) care se aplic n legislaia fiscal romn n ceea ce privete aezarea impozitelor i taxelor ? a. natura impozitului sau taxei b. teritorialitatea c. obiectul impozitelor i taxelor ANS: B 9. Veniturile reprezentnd redevene provenind dintr-un stat contractant i pltite unui rezident al celuilalt stat contractant din conveniile fiscale ncheiate de Romnia sunt impuse : a. numai n statul de surs b. numai n statul de reziden c. n ambele state contractante, n anumite limite ANS: C

10. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internaionale este cel mai frecvent utilizat n conveniile bilaterale ncheiate de Romnia ? a. metoda scutirii progresive b. metoda creditrii ordinare c. metoda creditrii totale ANS: B 11. Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele? a. ca instrumente de orientare a economiei, prin obiectivele stabilite de ctre puterea publica ca instrument de solidaritate si infratire ca instrument al promovarii proprietatii private

ANS: A 12. Indicai deosebirea dintre impozite i taxe: a. sursa din care se face plata b. termenele de plat c. caracterul rambursabil ANS: B 13. La ce efect conduce n final fiscalitatea excesiv?

1. la restructurarea economiei romnesti 2. la realizarea obiectivelor politice si sociale 3. la decapitalizarea agentilor economici 4. la saracirea populatiei a. 1+2+3 b. 2+4 c. 3+4 d. 1+2+4
ANS: C 14. Ce greuti creeaz frecventele modificri i completri ale legislaiei fiscale? a. n cunoaterea corect i aplicarea unitar a legislaiei fiscale b. numai nesiguran pentru agenii economici c. numai stare de nencredere pentru investitorii interni 3

ANS: A 15. Care sunt principii ale fiscalitii (dreptului fiscal) expres prevzute de Codul Fiscal

1. principiul anualitatii 2. certitudinea impunerii 3. echitatea fiscala 4. caracterul de ordine publica al legislatiei fiscale a. 1+2+3 b. 1 c. 2+3+4 d. 2+3
ANS: D 16. Indicai persoanele juridice cu activitate economic reprezentnd subieci ai impunerii:

1. organizatii cooperatiste 2. organizatii sociale 3. regii autonome a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2+3 d. 1+3
ANS: D 17. Care sunt impozite pe avere n sistemele fiscale naionale europene?

1. impozitele asupra productiei 2. impozite pe transferul capitalului 3. impozite pe bunuri imobile 4. impozite pe vnzari a. 1+4 b. 2+3 c. 1+3 d. 3+4
ANS: B

18. Care sunt elemente principale ale obligaiei fiscale (ale impunerii)?

1. cota de impunere 2. platitorul de impozit 3. activitatea independenta 4. activitatea dependenta a. 2+3+4 b. 1+2+3 c. 1+2 d. 3+4
ANS: C 19. Ce loc presupune existena unui sediu permanent al unui nerezident n Romnia ?

1. un loc de conducere 2. pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse 3. o mina 4. mentinerea unui stoc de produse numai in scopul de a fi depozitate sau expuse a. 1+3 b. 2+3 c. 1+4 d. 2+4
ANS: A 20. Un antier de construcii al unui nerezident constituie sediu permanent n Romnia numai dac antierul dureaz mai mult de: a. 10 luni b. 6 luni c. 12 luni ANS: B 21. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii n lei a venitului n natur n vederea impunerii? a. numai preul de pia al bunurilor n cauz b. numai cantitatea (volumul) c. att preul de pia, ct i cantitatea (volumul) bunului 5

ANS: C

22. Indicai metode folosite la stabilirea (estimarea) preului de pia al tranzaciilor ntre personae afiliate n vederea impunerii :

1. metoda impartirii profitului 2. metoda cost-plus 3. metoda de estimare clasica 4. metoda de estimare moderna a. 2+4 b. 1+4 c. 2+3 d. 1+2
ANS: D 23. Care sunt principalele argumente ale impunerii beneficiului realizat de societi?

1. caracterul reparatoriu 2. natura financiara si de control 3. asigurarea justitiei fiscale 4. caracterul rambursabil a. 2+3+4 b. 1+3+4 c. 2+3 d. 1+4
ANS: C 24. Indicai tehnicile de impunere a beneficiului societilor:

1. tehnica pretului de cost 2. tehnica autonoma 3. tehnica integrarii totale 4. tehnica pretului de livrare a. 1+3 b. 2+3 c. 3+4 d. 2+3+4
ANS: B 6

25. Cum se realizeaz impunerea n raport de capacitatea contributiv a contribuabilului?

1. prin identificarea si evaluarea tuturor veniturilor nete 2. prin exonerarea minimului vital 3. prin alegerea criteriului de impunere 4. prin aplicarea criteriului personal a. 1+2 b. 2+3 c. 3+4 d. 1+4 ANS: A
26. Principiile de stabilire i evaluare a venitului impozabil n cadrul tehnicilor de impunere a venitului net sunt:

1. principiul exonerarii partiale 2. principiul extins de abordare a veniturilor 3. principiul restrns al veniturilor 4. principiul impunerii individuale a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3 d. 1+4 ANS: B
27. Care dintre urmtoarele impozite sunt impozite directe?

1. impozitul pe venit 2. taxa pe valoarea adaugata 3. impozitul pe profit 4. accizele a. 1+3 b. 2+3 c. 3+4 d. 1+2 ANS: A

28. Care dintre urmtoarele impozite sunt impozite indirecte?

1. impozitul pe profit 2. taxa pe valoarea adaugata 3. accizele 4. impozitul pe cladiri a. 1+2+3 b. 1+2+3+4 c. 2+3 d. 1+4
ANS: C 29. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind: a. obiectul impozitului (impozabil) b. persoana fizic sau juridic obligat de lege la plata impozitului c. sursa impozitului ANS: B

30. Platitoare de accize armonizate care au devenit exigibile, este, in cazul iesirii unor produse dintr-un regim suspensiv de accize: a. antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori in numele careia se efectueaza aceasta eliberare b. numai importatorul produselor accizabile c. numai persoane care produc produsele accizabile
ANS: A

31. Cand se face plata accizelor pentru cafea verde la bugetul de stat pentru produsele provenite din teritoriul comunitar ? a. la momentul inregistratii declaratiei vamale de import b. in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele c. in termen de 10 zile de la receptionarea produselor
ANS: B

32. Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul


8

impozitului pe cladiri? a. prin insumarea anumitor sectiuni ale nivelurilor cladirii b. prin insumarea unor sectiuni ale nivelurilor cladirii, inclusiv suprafetele podurilor c. prin insumarea suprafetelor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol 33. In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului, persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta ? a. cand sunt detinute in coproprietate b. cand suprafata construita depaseste 120 mp c. in caz ca sunt cladiri dobandite prin succesiune legala
ANS: C

34. O persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata in Romnia are obligatia de a plati un impozit anual: a. egal cu echivalentul in lei a 16% din venitul realizat exprimat in EUR b. egal cu echivalentul in lei 1000 EUR c. egal cu echivalentul in lei 4000 EUR d. egal cu echivalentul in lei a 25% din venitul realizat exprimat in EUR
ANS: C

35. Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice straine se face : a. trimestrial, pna la data de 25 a lunii urmatoare b. in doua transe egale, pna la 25 iunie si 25 decembrie c. anual, pna la 15 februarie a anului urmator d. in 4 transe egale, pna la data de 15 a ultimei luni din trimestru
ANS: B

36. Orice persoana straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta din Romnia: 1. este obligata sa depuna o declaratie fiscala anuala la autoritatea fiscala competenta
9

2. este obligata sa depuna o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata 3. este obligata sa depuna o declaratie fiscala trimestriala la autoritatea fiscala competenta 4. nu este obligata sa depuna o declaratie fiscala a. 1+2 b. 2+3 c. 3+4 d. 1+4
ANS: A

37. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cota de impozit se aplica in cazul impunerii veniturilor obtinute de nerezidenti in Romnia? a. incasarea sau plata directa a impozitului si cota progresiva b. retinerea la sursa (stopaj la sursa) si cota proportionala c. impunerea si debitarea de catre organele fiscale si cota fixa
ANS: B

38. Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din Romnia se aplica asupra: a. veniturilor brute b. venitului net, dupa deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului c. venitului net, dupa scaderea anumitor cheltuieli d. venitului net, dupa deducerea unor cheltuieli forfetare de 25%
ANS: A

39. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident realizate din Romnia? a. cota de 10% asupra venitului realizat b. cota de 15% asupra venitului realizat c. cota de 16% asupra venitului realizat d. cota de 20% asupra venitului realizat
ANS: C

40. Principii specifice impozitului pe venit sunt: 1. principiul impunerii extinse 2. principiul impunerii la sursa 3. principiul nediscriminarii 4. principiul legalitatii
10

a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3 d. 2+3+4


ANS: B

41. Impozitul pe venit se aplica contribuabililor pentru urmatoarele surse si natura de venituri: 1. persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta in Romnia, datoreaza impozit pe salariul net din aceasta sursa de venit 2. persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul in Romnia, datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din orice sursa, att din tara noastra, ct si din afara Romniei 3. persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul in Romnia, datoreaza impozitul numai pe veniturile obtinute din orice sursa in Romnia a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3
ANS: A

42. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit: a. toate veniturile din agricultura si silvicultura b. toate premiile obtinute de sportivii medaliati c. drepturile in bani si in natura primite de militarii cu termen redus d. toate categoriile de pensii
ANS: C

43. Exceptii de la aplicarea cotei de 16% la impozitul pe venit sunt: 1. veniturile din dobnzi 2. venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 3. unele venituri din investitii 4. unele venituri din jocurile de noroc
11

a. 1+2+3 b. 2+3 c. 2+3+4 d. 3+4


ANS: B

44. Care sunt categorii de venituri din activitati independente asupra carora se aplica impozitul pe venit? 1. venituri din drepturi de proprietate intelectuala 2. venituri din profesii libere 3. venituri din inchirieri de bunuri 4. venituri din operatiuni de vnzare-cumparare de valuta a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+2+3+4 d. 2+3+4
ANS: A

45. Sunt considerate venituri comerciale asupra carora se aplica impozitul pe veniturile din activitati independente: 1. veniturile din practicarea unei meserii 2. venituri din fapte de comert ale contribuabililor 3. venituri din drepturi conexe de autor 4. venituri din cesionarea brevetului de catre titularul inventiei a. 2+3 b. 1+3 c. 1+2 d. 3+4
ANS: C

46. Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitati independente pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla: a. cotizatiile platite la asociatiile profesionale in limita a 5% din baza de calcul b. cheltuielile sociale, in limita de 4% din fondul de salarii realizat anual c. cheltuielile de protocol, in limita de 2% din baza de calcul
ANS: C 12

47. Care sunt venituri din activitati independente pentru care se aplica retinerea la sursa sub forma platilor anticipate? 1. venituri din activitatea de expertiza extrajudiciara 2. venituri din activitati desfasurate pe baza de contract de mandat comercial 3. venituri din donatii de orice fel 4. sume sau bunuri utilizate pentru uzul familiei contribuabilului a. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+2+3+4 d. 2+3+4
ANS: A

48. Obligatiile platitorilor de venituri cu retinere la sursa sunt : 1. sa calculeze impozitul aferent veniturilor impozabile 2. numai sa depuna declaratie fiscala privind veniturile platite 3. sa vireze impozitul retinut la organele fiscale 4. sa informeze pe contribuabil despre obligatiile ce-i revin privind plata impozitului la organele fiscale a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3 d. 1+4
ANS: C

49. n scopul aplicarii impozitului pe venit sunt asimilate salariilor:. 1. indemnizatia administratorilor 2. sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica 3. nu sunt asimilate drepturile de solda militara 4. imprumuturi nerambursabile a. 1+2+3 b. 1+2
13

c. 2+3+4 d. 1+2+3+4
ANS: B

50. Venitul net din salarii pentru impozitare se determina prin deducerea din venitul brut din salarii la locul unde se afla functia de baza a contributiilor obligatorii, aferente unei luni, si urmatoarele: 1. deducerea personala acordata pentru luna respectiva 2. cotizatia sindicala platita in luna respectiva 3. contributia la fondurile de pensii facultative, fara limitare 4. primele de asigurare a. 1+2 b. 1+3 c. 2+3 d. 2+4
ANS: A

51. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele sume: a. sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului b. costul abonamentelor telefonice, indiferent de suma c. orice sume reprezentnd plati compensatorii d. cheltuieli de deplasare, la orice nivel
ANS: A

52. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determina: a. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitului brut b. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut c. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri
ANS: B

53. Care dintre urmatoarele venituri sunt venituri din investitii impozabile cu
14

impozitul pe venit? 1. venituri din dividende 2. venituri din transferurile titlurilor de valoare 3. veniturile din dobnzi la casele de ajutor reciproc 4. veniturile din dobnzi aferente titlurilor de stat a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2+3+4 d. 1+4
ANS: B

54. Care dintre urmatoarele sunt conditii de acordare a creditului fiscal extern in cazul impozitului pe venit? 1. impozitul datorat pentru venitul obtinut in strainatate a fost efectiv platit 2. plata impozitului datorat se dovedeste printr-un document justificativ a. 1 b. 2 c. 1+2
ANS: C

55. Creditul fiscal extern in cazul impozitului pe venit: 1. este nelimitat 2. este limitat la nivelul impozitului platit in strainatate 3. nu poate fi mai mare dect partea de impozit pe venit datorat in Romnia aferenta venitului impozabil din strainatate a. 1+2 b. 2+3 c. 1+3
ANS: B 15

56. n situatia in care un contribuabil obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern pentru impozitul pe venit se determina astfel: a. cumulat pe toate statele din care obtine venituri b. cumulat pentru toate veniturile obtinute intr-un stat c. separat pentru fiecare tara si pe fiecare natura si sursa de venit
ANS: C

57. Venitul net anual impozabil privind impozitul pe venit se stabileste pe fiecare sursa din urmatoarele categorii de venituri: 1. venituri din activitati independente 2. venituri din unele venituri agricole 3. venituri din salarii 4. venituri din pensii a. b. c. d. 1+2 b. 1+2+3 c. 1+3 d. 1+4

ANS: A

58. Diferentele de impozit pe venit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de: a. 30 de zile de la data comunicarii deciziei b. 45 de zile de la data comunicarii deciziei c. 60 de zile de la data comunicarii deciziei
ANS: C

59. Existenta suveranitatii fiscale depinde de doua conditii cumulative; care sunt acestea? 1. exclusivitatea de aplicare a sistemului fiscal 2. eliminarea altui sistem fiscal concurent 3. autonomia tehnica a sistemului fiscal instituit
16

a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3


ANS: A

60. Suveranitatea fiscala se eexercita prin: 1. autoritatea legiuitoare 2. organele administrative 3. societatile comerciale a. 1+2+3 b. 1+2 c. 2+3 ANS: B 61. Care sunt categoriile de dependenta in raporturile ce se nasc intre stat si individ ? 1. dependenta politica 2. dependenta administrativa 3. dependenta economica a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3
ANS: A

62. Care sunt izvoare ale dreptului fiscal international? 1. conventii internationale 2. jurisprudenta 3. doctrina fiscala a. 1+3 b. 2+3 c. 1+2+3
ANS: C

63. Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit? a. persoane juridice straine, fara sediu permanent in Romania;
17

b. persoane juridice romane; c. asociatiile de familie; d. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine
ANS: B

64. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt: a. Banca Nationala a Romaniei; b. asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari; c. trezoreria statului; d. asociatiile fara personalitate juridica, altele decat cele prevazute de art. 28 C. fiscal
ANS: D

65. Cum se determina impozitul pe profit? a. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile; b. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, la care se adauga cheltuielile nedeductibile; c. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile; d. ca diferenta intre venituri si cheltuelile efectuate pentru realizarea acestora
ANS: C

66. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se incadreaza: a. cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite b. cheltuielile de protocol, indiferent de suma; c. orice cheltuieli cu dobanda; d. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat
ANS: D

67. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a. are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei; b. este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii; pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de Guvern; si are o durata normala de utilizare mai mare de un an; c. are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai
18

mare de un an. d. este detinut si utilizat in productia de bunuri si are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
ANS: B

68. O societate comerciala, pe langa activitatea de comerciant, desfasoara si activitatea de bar de noapte. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte? a. cu cota de 40%; b. cu cota de 16%, cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte; c. cu cota de 25%; d. cu cota de 16%.
ANS: B

69. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit : a. anual; b. trimestrial; c. semestrial; d. lunar.
ANS: A

70. Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o persoana juridica romana: a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit, stabilita de lege; b. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut; c. prin aplicarea unei cote impozit, stabilita prin lege, asupra dividendului brut.
ANS: C

71. Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei persoane juridice romane se face: a. semestrial; b. anual; c. trimestrial; d. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.
ANS: D 19

72. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende: a. nu se plateste; b. se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv; c. se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv; d. se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator
ANS: D

73. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale? a. impozitul pe cladiri b. impozitul pe profit; c. impozitul pe venit;
ANS: A

74. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este : a. valoarea impozabila a cladirii; b. valoarea de inventar a cladirii; c. valoarea de piata a cladirii
ANS: A

75. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice: a. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile; b. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural.
ANS: A

76. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri? a. numai persoana care demoleaza o cladire; b. numai persoana care extinde sau modifica o cladire; c. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica, ori demoleaza o cladire.
ANS: A

77. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de: a. valoarea de piata a cladirii;
20

b. suprafata construita si vechimea cladirii, precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasata; c. numai de suprafata construita a cladirii.
ANS: B

78. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice? a. 0,5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii b. 1% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii; c. 0,25% si 1,50% asupra valorii de inventar a cladirii.
ANS: C

79. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii? a. nu se mai datoreaza impozit; b. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%; c. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%.
ANS: B

80. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste: a. in raport de categoria de folosinta a terenului; b. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren; c. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului, rangul localitatilor si zona din cadrul localitatii.
ANS: C

81. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste: a. numai in functie de categoria de folosinta a terenului; b. in raport de amplasamentul terenului, a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia. c. numai in raport de amplasamentul terenului
ANS: B

82. Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru: a. mijloace de transport cu tractiune mecanica; b. mijloace de transport ale institutiilor publice;
21

c. mijloace de transport public de pasageri; d. mijloace de transport apartinand numai strainilor.


ANS: A

83. Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste: a. trimestrial; b. lunar; c. semestrial; d. anual, in doua rate (pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie).
ANS: D

84. Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza : a. numai activitati distractive in videoteci si discoteci; b. o manifestare artistica, o competitie sportiva sau orice activitate distractiva, inclusiv in videoteci si discoteci.
ANS: B

85. Plata impozitului pe spectacole se face: a. anual; b. trimestrial; c. semestrial; d. lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul;
ANS: D

86. Taxa hoteliera se stabileste: a. prin aplicarea cotei de taxare (intre 0,5% si 5%) stabilita de consiliul local la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare; b. prin aplicarea unei sume fixe in functie de rangul unitatii de cazare
ANS: A

87. Plata taxei hoteliere se face la bugetul local: a. trimestrial; b. semestrial; c. anual; d. lunar, pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de
22

la persoanele care au platit cazarea.


ANS: D

88. Cum sunt divizate impozitele de consumatie? a. in impozite directe si reale; b. in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale); c. impozite pe cheltuieli si personale d. impozite pe avere si pe capital.
ANS: B

89. Indicati care sunt caracteristici ale T.V.A.? a. unicitatea si diversitatea; b. numarul mare al cotelor de impozitare; c. impozit indirect; d. obiect de impunere singular, serviciile.
ANS: C

90. Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.V.A. este: a. locul unde s-a contractat prestarea de servicii; b. locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale economice c. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile; d. tara in care prestatorul incaseaza contravaloarea serviciilor prestate.
ANS: B

91. Cotele de impozitare a T.V.A. in Romania sunt: a. cota standard de 25% si cota redusa de 9%; b. cota standard de 19% si cota redusa de 9%; c. cota standard de 19% si cota redusa de 7%; d. cota standard de 25% si cota redusa de 5%.
ANS: B

92. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T.V.A., o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. operatia sa aiba drept scop exportul;
23

b. operatia sa aiba drept scop importul; c. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice; d. operatia sa fie efectuata fara plata .
ANS: C

93. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi: a. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor; b. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor; c. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul.
ANS: A

94. Faptul generator al T.V.A. ia nastere, de regula: a. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, fara nici o exceptie; b. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu unele exceptii; c. numai la data livrarii bunurilor; d. numai la data prestarii serviciilor.
ANS: B

95. Baza de impozitare a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din : a. contravaloarea totala primita sau care va fi primita, in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii inclusiv T.V.A.; b. toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile, inclusiv T.VA. c. cu unele exceptii, din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de furnizor sau prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.
ANS: C

96. Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic, persoanele impozabile TVA stabilite in Romania care indeplinesc urmatoarele trasaturi: a. sunt considerate independente din punct de vedere economic si actioneaza in nume propriu;
24

b. au o activitate permanenta si un sediu permanent. c. sunt independente din punct de vedere juridic si sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere financiar, economic si organizatoric
ANS: C 97. Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T.V.A. sunt: a. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, fara schimb si fara facturare; b. sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane; c. dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru platile fara intarziere ANS: B

98. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii, la care se adauga; a. taxele vamale, comisionul vamal, inclusiv T.V.A.; b. accizele si alte taxe, inclusiv T.V.A.; c. taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate in afara Romaniei potrivit legii, exclusiv T.V.A. ce urmeaza a fi perceputa. ANS: C 99. Cine trebuie sa solicite inregistrarea ca platitor de T.V.A.? a. toate persoanele juridice; b. toate persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile sau scutite de T.V.A. cu drept de deducere; b. toate persoanele fizice. ANS: B 100. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate: a. produse energetice si electricitate; b. numai vinurile; c. numai bauturile fermentate, altele decat vinurile; d. numai tutunul fermentat si cafelele. 25

ANS: A 101. In notiunea de tutun prelucrat accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse: a. numai tigaretele si tigari de foi; b. numai tutun de fumat; c. tigarete, tigari si tigari de foi, tututn de fumat. ANS: C 102. Care este momentul exigibilitatii accizelor? a. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal; b. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum in Romania; c. data intocmirii documentului administrativ de insotire. ANS: B

103. Sunt supuse accizelor nearmonizate: a. produse alcoolice; b. tutun facturat; c. cafea verde. ANS: C

26