METODA CUBULUI

Tema: Animale domestice

1. Descrie animalele domestice din curtea casei tale!
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
2. Compară două dintre animale!
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
3. Analizează semnificația următoarei expresii: „Nu strica
orzul pe gâș te”!
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

4. Asociază cuvintele următoare:
a) câine
pui b) găină
ied c) oaie

a) cal
b) capră
c)pisică

5.Argumentează de ce un animal trebuie hrănit!
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
6. Aplică toate cunoştinţele tale pentru a realiza un eseu cu
titlul: „Animalul, prietenul tăcut al omului”.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.