Sunteți pe pagina 1din 1

Plafon fals nedemontabil suspendat pe structurì dublì de profile metalice CD 60-06. Placare dublì cu gips-carton RF, RFI 12,5 mm èi plìci acustice din gips-carton Rigiton

4.50.38

Protecêie fonicì

- în funcêie de model, grad de perforaêie, plenum izolaêie (vezi specificaêii Rigiton)

Protecêie la foc F 30

Greutatea plafonului (fìrì

încìrcìri suplimentare)

cca 25 kg/m 3

PLACARE

1. Plìci de gips-carton cu perforaêii Rigitone

Placì rezistentì la foc Rigips RF, RFI 12,5 mm sau placì de ipsos armat cu fibrì de sticlì Ridurit 20 mm

STRUCTURë DE FIXARE

2. Profil metalic CD 60-06 Prindere directì CD cu piesì de glisare “Shinenlaufer”. Piese alternative: bridì reglabilì fixatì direct, bridì fixì cu prindere CD prin clipsare

FIXARE

3. Ancorì Nonius cu ètift de fixare F< 0,4 kN Profil cornier 30 x 30 x 0,6 mm Profil de racord UD - 0,6 çuruburi autofiletante Rigips 3,5 x 25 mm, 3,5 x 45 mm, 3,5 x 45 mm, 3,5 x 55 mm sau capsì de oêel dim.: 50/11, 25/1, 53 mm

PRELUCRARE CU çPACLUL

4. Pastì de rosturi Rigips P 63

IZOLAéIE

5. Termoizolaêie cu vatì mineralì bazalticì d = 40 mm èi densitate 60 + 10 kg/m 3 sau d = 25 mm densitate 90 + 10 kg/m 3 punct de topire > 1000 o C.

365