Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV


CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV

C.C.D. ILFOV
27 Noiembrie 2008
Ora 1100
ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Str. SLT. Petre Ionel, nr.2, comuna Brăneşti, jud. Ilfov, Tel./Fax: 021-350 14 02
e-mail: ccdilfov@gmail.com

A N U NŢ

C.C.D. Ilfov organizează în data de 27


noiembrie 2008, la sediul din loc. Brăneşti, începând
cu ora 1100, Simpozionul „Anul European al Dialogului
Intercultural”, manifestare desfăşurată sub egida
„Anului Internaţional al Dialogului Intercultural”.
Participarea poate consta în susţinerea unui
referat, coordonarea unui moment artistic (muzică,
dans, poezie, scenete), prezentarea unor proiecte
derulate cu tematică.

Coordonator activitate:
Prof. metodist MIRELA VANGU
Tel. 021. 350. 14. 02
e-mail: mirelavangu@yahoo.com