Sunteți pe pagina 1din 10

Pronumele - tipuri de pronume si exemple Pronumele este partea de vorbire flexibila care tine locul unui substantiv.

Pronumele este de mai multe feluri: pesonal, reflexiv, de intarire, posesiv, demonstrativ, nehotarat, interogativ, relativ, negativ. Pronumele personal: Pronumele personal este pronumele care indica persoana vorbirii (eu, noi), cu care se vorbeste(tu, voi), despre care se vorbeste(el, ea ei, ele). Are forme accentuate si neaccentuate. Se declina la toate cele cinci cazuri, avand forme dupa schema urmatoare: Singular Persoana I II III eu tu el ea al(a, ai, ale) lui al(ai, a, ale) ei N G mie tie lui ei D imi, mi iti, ti ii, i ii, i pe mine pe tine pe el pe ea Ac ma te il, lo tu! V

Plural Persoana I II III eu tu el ea al(ai, a, ale) lor al(ai, a, ale) lor N G noua va,vi le, li lor D ne, ni va, vi le, li le,li Pe noi pe voi pe ei pe ele Ac ne va ii,i le voi! V

Functia sintactica a pronumelui personal: 1. Subiect in cazurile: -Nominativ: El citeste.(cine citeste) -Genitiv: Ai lui au plecat la tara.(Ai cui?) 2. Nume predicativ in: -Nominativ: Prietenul meu este el. -Genitiv: Caietul este al lui.(A cui?) -Acuzativ: Florile sunt pentru ea.(Pentru cine?) Atribut pronominal:

referat.clopotel.ro

-Genitiv:Cartea lui este pe scaun. -Dativ: Succesul gratie lui ne-a incantat. -Dativ posesiv: Mana-ti era rece. -Nominativ (apozitie): Elena, ea, este prietena lui. -Acuzativ:Excursia impreuna cu voi a fost reusita.

4.Complement indirect: Pe ea am cautat-o. 5. Complement direct: -Genitiv: Prietenii au luptat contra lui. -Dativ: Lui i-am adus o carte. -Acuzativ: Ma gandesc la voi. 6. Complement circumstantial de loc: Copii alergau spre noi. 7. Complement circumstantial de timp: Copii dupa o ora au ora de matematica. -Genitiv: Tu ai sosit acasa inaintea lui. -Acuzativ: Ai intrat in clasa odata cu mine. 8. Complement de agentProblema a fost compusa de el. 9. Complement circumstantial de mod: Copii au cantat ca voi. 10. Complement circumstantial de cauza:Am intarziat din pricina lui. 11. Complement circumstantial de scop: Ai muncit in scopul lui. Pronumele personal de politete: Are formele: Persoana a-II-a singular dmneata, mata, matale, d-ta plural dumneavoastra dvoastra singular masculin dumnealui feminin dumneaei Persoana a-III-a plural masculin dumnealor feminin dumnealor domniile lor

Locutiuni pronominale de politete: Luminatia Ta, Inaltimea Sa, Preasfintia Sa, Majestatea Sa etc. Pronumele reflexiv:

referat.clopotel.ro

Pronumele reflexiv tine locul obictului asupra caruia se exercita direct sau indirect actiunea verbului. Are forme proprii numai pentru persoana a-III-a. Pronumele reflexiv are numai DOUA cazuri: DATIV si ACUZATIV

Formele pronumelui reflexiv: Cazuri N G D Ac Pers.I Pers.II Persoana a-III-a Accentuat: sie, siesi; neaccentuat: isi, si, - si Accentuat: sine, sinesi; neaccentuat: se, s

Functia sintactica:
y y y y

Complement direct: El se spala. Atribut pronominal:Lauda de sine. Complement indirect: El isi aminteste de vacanta. Atribut pronominal in D: Lundu-si haina a plecat. Pronumele si adjectivul pronominal de intarire

Pronumele deintarire este partea flexibila de vorbire care insoteste un substantiv sau un pronume cu scopul de a preciza obiectul determinat. Are functia sinatctica de atribut adjectival, mai rar de subiect. Formele pronumelui de intarire: Nr. singular plural Gen m: f: m: f: Exemple: Insumi te-am vazut chiulind. pronume de intarire, SUBIECT Elevul insusi a compus acest exercitiu. atribut adjectival Tu insuti ai fost impotriva hotararii. Persoana I insumi insami insine insene Persoana II insuti inseti insiva inseva Persona III insusi insasi insisi Insesi, insele

referat.clopotel.ro

atribut adjectival Pronumele si adjectivul pronominal posesiv Pronumele posesiv este partea flexibila de vorbire care inlocuieste numele posesorului, cat si al obiectului posedat Este intotdeauna insotit de articolul posesival genitival: al, a, ai, ale. Formele pronumelui posesiv: Pronumele posesiv are forme pentru cele trei persoane, dupa genul si numarul obiectului posedat si dupa numarul posesorilor.
y

Un singur obiect posedat un singur posesor:

Persoana (singular) Persoana I-a Persoana a-II-a Persoana a-III-a


y

masculin al meu al tau al sau

feminin a mea a ta a sa

Un singur obiect posedat mai multi posesori

PRONUMELE Def. Este partea de vorbire flexibil care ine locul unui nume. 1. PRONUMELE PERSONAL - pronumele personal are forme la persoana a I-a, a II-a i a III-a singular i plural. PERSOANA A I-A SINGULAR PLURAL f. accentuate f. neaccentuate f. accentuate f. neaccentuate eu noi (pe) mine m ,m (pe) noi ne, n mie mi, mi nou ne, ni PERSOANA A II-A SINGULAR PLURAL f. accentuate f. neaccentuate f. accentuate f. neaccentuate tu voi (pe) tine te, t (pe) voi v ,v ie i, i vou v , vi, v tu! voi! -

N. Ac. D. G. V.

N. Ac. D. G. V.

referat.clopotel.ro

PERSOANA A III-A - masculin SINGULAR PLURAL f. accentuate f. neaccentuate f. accentuate f. neaccentuate N. el ei Ac. (pe) el l, l (pe) ei i, i D. lui i, i lor le, li G. (a, al, ai ,ale) (a, al ,ai, ale) lui lor V. PERSOANA A III-A - feminin SINGULAR PLURAL f. accentuate f. neaccentuate f. accentuate f. neaccentuate N. ea ele Ac. (pe) ea o (pe) ele le D. ei i, i lor le, li G. (a, al, ai ,ale) (a, al ,ai, ale) ei lor V. Alte forme ale pronumelui personal: dnsul, dnsa, dn ii, dnsele, dnsului, dnsei, dn ilor, dnselor. Func ii sintactice 1. Subiect: Ei au zidit o cas . 2. Atribut pronomial prepozi ional(Ac): Cartea de la ea este nou . 3. Complement direct: Am v zut-o pe Maria. 4. Complement indirect(D): i dau ei floarea. 5. Atribut pronominal(Dativ posesiv): Mna-mi este rupt . 6. Complement indirect(Ac): Vin cu noi n excursie. 2. PRONUMELE PERSONAL DE POLITE E Forme: Persoana a II-a: dumneata, dumneavoastr , dumitale Persoana a III-a: dumnealui, dumneaei, dumnealor Alte forme (locu iuni pronominale): Domnia Ta, Domnia Voastr , Lumin ia Ta, n l imea Voastr , nalt Prea Sfin itul. Forme populare: matale, m t lu , m t lic . Func ii sintactice 1. Subiect: Dumnealui a venit la mine. 2. Complement direct: Am v zut-o pe dumneaei. 3. Atribut pronominal prepozi ional: Floarea de la dumnealui este interesant . 3. PRONUMELE REFLEXIV - pronumele reflexiv are forme proprii numai la persoana a III-a PERSOANA A III-A f. accentuate f. neaccentuate Ac. (pe) sine se, s D. sie, sie i i, i Observa ie!!! Pentru persoana a I-a i a II-a, pronumele reflexiv mprumut formele neaccentuate singular i plural ale pronumelui personal. Persoana a I-a Persoana a II-a Singular Plural Singular Plural Ac. m ,m ne, n Ac. te, t v ,v D. mi, mi ne, ni D i, i v , vi, v

referat.clopotel.ro

Pentru a nu se confunda pronumele reflexiv cu pronumele personal, trebuie s se in cont de urm toarele indica ii: *** cnd persoana verbului coincide cu persoana pronumelui pronume reflexiv M sp l pe fa . Te ndrep i spre ie ire. I I II II *** cnd persoana verbului nu coincide cu persoana pronumelui pronume personal M a tep i n parc. V dau un ban. I II II I Observa ie!!! n general, pronumele reflexiv se ia mpreun cu verbul, care este la diateza reflexiv , f r a avea fun ie sintactic (fiind marc a diatezei refelxive). *** Cnd este marc a diatezei reflexive nu poate r spunde corect la ntreb rile pe cine? cui? , neavnd func ie sintactic Eu m gndesc. i aminte te de mine. (Pe cine?) (Cui?) *** Cnd pronumele reflexiv poate r spunde corect la ntrebarea pe cine? cui? Atunci acesta nu mai este marc a diatezei reflexive, ci are func ie sintactic (verbul fiind la diateza activ pronominal ) Eu m sp l. (pe mine) Eu mi cos nasturele. (mie) (pe cine?) (cui?) Func ii sintactice 1. Complement direct: S-a reg sit pe sine. 2. Complement indirect (D): i-a procurat sie i o ma in . 3. Complement circumstan ial de mod: cartea se afla lng sine. 4. Atribut pronominal (D posesiv): Nicul i i-a num rat banii.

4.PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV - stabile te o dubl referin pronominal . - este precedat ntotdeauna de articolul posesiv: a, al, ai, ale Forme: Un obiect/un posesor un obiect / mai mul i posesori Pers I masc al meu al nostru fem a mea a noastr Pers II masc vostru fem voastr Pers III masc fem al a al a t u ta s u sa al a -

referat.clopotel.ro

Mai multe obiecte/un posesor obiecte/mai mul i posesori Pers I masc ai mei no tri fem ale mele noastre Pers II masc vo tri fem voastre Pers III masc fem ai ale al ale t i tale s u sale

mai multe ai ale ai ale

Observa ie!!! Pronumele ei, lui, lor sunt ntotdeauna pronume personale. Func ii sintactice 1. 2. 3. 4. 5. Complement direct: I-am rugat pe ai mei. Complement indirect (Ac): Am vorbit despre ai mei. Complement indirect (D): Trimit alor mei un mesaj. Atribut pronominal genitival: Ideea alor mei a fost genial . Atribut pronominal prepozi ional(Ac): P rerile despre ai mei sunt mp r ite.

OBSERVA IE!!!! Cnd formele pronumelui posesiv determin un substantiv i se acord cu acesta devine adjectiv pronominal posesiv cu func ia sintactic de atribut adjectival. Casa mea este nou . Lucrarea voastr este de mare valoare.

5. PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL DEMONSTRATIV Forme: a. pronume denmonstrativ de apropiere: acesta, aceasta, ace tia, acestea, acestuia, acesteia, acestora. b. Pronume demonstrativ de dep rtare: acela, aceea, aceia, acelea, aceluia, aceleia, acelora. c. Pronume demonstrativ de identitate: acela i, aceea i, aceia i, acelea i, aceluia i, aceleia i, acelora i. d. Pronume demonstrativ de diferen iere: cel lalt, cealalt , ceilal i, celelalte, celuilalt, celeilalte, celorlal i, celorlalte.

referat.clopotel.ro

Forme populare: 1. 2. 3. 4.

tia, stea,

a, aia, i ti, l lalt, etc

Func ii sintactice Complement direct: i a tept pe ace tia. Subiect: Acelea au sosit mai repede. Atribut pronominal genitival: Casa acestuia a luat foc. Complement dircumstan ial de loc: Merg la ceilal i.

OBSERVA IE!!!! Cnd formele pronumelui demonstrativ determin un substantiv i se acord cu acesta devine adjectiv pronominal demonstra iv cu func ia sintactic de atribut adjectival. Ma ina aceea este nou . Pe ace ti oameni i cunosc. 7.PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL RELATIV - pronumele relativ are rol dublu: - n fraz este conjunc ie sudorbonatoare - n propozi ie are func ie sintactic Forme: - simple: care, cine, ce, cui, ct , c i, cte, c ruia, c reia, c rora - compuse: ceea ce, cel ce, cei ce, celor ce Func ii sintactice 1. 2. 3. 4. 5. Subiect: N-am aflat/ cine te sup ra. Complement direct: Nu tiu/ pe cine a tept/. Complement indirect(Ac): Nu tiu/ despre cine vorbi i/. Complement circumstan ial de loc: Banca/ pe care stau/ e und /. Atribut pronominal genitival: Am citit cartea/ a c rui erou este personajul principal/. 6. Complement indirect(D): tiu/ cui adresez ntrebarea/.

OBSERVA IE!!!! Cnd formele pronumelui relativ determin un substantiv i se acord cu acesta devine adjectiv pronominal relativ cu func ia sintactic de atribut adjectival Nu tiu/ care fapt e mai grav /.

8. PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL INTEROGATIV - apare numai n propozi ii interogative Forme: - care?, cine?, ce?, cui?, ct ?, c i?, cte?, c ruia?, c reia?, c rora? Func ii sintactice 1. Subiect: Cine te sup r ? 2. Complement direct: Ce ai citit?

referat.clopotel.ro

3. 4. 5. 6.

Nume predicativ (N): Cine este vinovatul? Complement indirect(Ac): Despre ce ai vorbit? Complement indirect(D): Cui i-ai spus noutatea? Atribut pronominal genitival: A cui prieten e ti tu?

OBSERVA IE!!!! Cnd formele pronumelui interogativ determin un substantiv i se acord cu acesta devine adjectiv pronominal interogativ cu func ia sintactic de atribut adjectival Ce mncare preferi? C rui vecin i datorezi scuzele? 9. PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL NEGATIV - pronumele negativ apare ntotdeauna n propozi ii negative Forme: niciunul, niciuna, niciunii, niciunele niciunuia, niciuneia, niciunora, nimeni, nim nui, nimic 1. 2. 3. 4. 5. 6. Func ii sintactice Subiect:Niciunul nu a c tigat. Complement direct: Nu i-am v zut pe niciunii dintre colegii mei. Nume predicativ (N): Vinovatul nu a fost niciunul. Complement indirect(Ac): N-am vorbit cu nimeni. Complement indirect(D): Nim nui nu i-a venit s cread vestea. Atribut pronominal genitival: Nota niciuneia nu a fost comentat .

OBSERVA IE!!!! Cnd formele pronumelui negativ determin un substantiv i se acord cu acesta devine adjectiv pronominal negativ cu func ia sintactic de atribut adjectival Nicio fat u vine la mas . Niciun b iat nu a c tigat premiul. 6. PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL DE NT RIRE Forme: nsumi, nsu i, ns mi, nse i, n iv , nsev , n ine, nsene, ns i. Func ii sintactice 1. Subiect: n ine am v zut muzeul. OBSERVA IE!!!! Cnd formele pronumelui de nt rire determin un substantiv i se acord cu acesta devine adjectiv pronominal de nt rire cu func ia sintactic de atribut adjectival Claudiu nsu i a luat cartea n mn . 9. PRONUMELE I ADJECTIVUL PRONOMINAL NEHOT RT Forme: simple: unul, una, unii, unele, unuia, uneia, unora altul, alta, al ii, altele, altuia, alteai, altora

referat.clopotel.ro

vreunora

vreunul, vreuna, vreunii, vreunele, vreunuia, vreuneia,

att, atta, at ia, attea, attora tot, toat , to i, toate, tuturor mult, mult , mul i, multe, multor compuse: fiecare, fiec ruia, fiec reia, fiec rora oricare, oricine, orice, oric ruia, oric reia, oric rora ori icare,ori icine, ori ice, ori ic ruia, ori ic reia, ori ic rora cineva, careva, ceva, cuiva, c ruiva, c reiva, c rorva altcineva, altceva, altcareva, altcuiva, altc ruiva, altc reiva, altc rorva fiecare, fiecui, fiecine, fiece orict, oric i, oricte, orict , orictor Func ii sintactice 1. 2. 3. 4. 5. 6. Subiect:Fiecare a c tigat. Complement direct: I-am v zut pe to i dintre colegii mei. Nume predicativ (N): Lucian a devenit altul. Complement indirect(Ac): N-am vorbit despre ceva. Complement indirect(D): Am dat cartea unuia dintre colegii mei. Atribut pronominal genitival: Am ascultat p rerea fiec ruia.

OBSERVA IE!!!! Cnd formele pronumelui nehot rt determin un substantiv i se acord cu acesta devine adjectiv pronominal nehot rt cu func ia sintactic de atribut adjectival Mul ii copii alearg . Pe al i colegi i-am v zut.

referat.clopotel.ro

S-ar putea să vă placă și