Sunteți pe pagina 1din 2

Kaoru Ishikawa, japonez, care a lucrat la "Nissan Liquid Fuels" si in marina jap oneza.

A dezvoltat din 1943 diagrama sa "cauza-efect" (Cause and Effects Diagram ), adesea numita diagrama Ishikawa sau diagrama "in coada de peste" (Fishhbone D iagram). Diagrama prezinta sinteza factorilor esentiali care concura la asigurarea calitatii unui produs.Walter Masing, german, profesor de calimetrie l a Institutul de masini-unelte si tehnologie de la Universitatea Tehnica din Berl in, este considerat in Germania pionierul calimetriei industriale moderne (calim etria este stiinta masurarii calitatii; este o stiinta interdisciplinara, dat fi ind caracterul complex al calitatii). Cartea sa "Manualul de asigurare a calitatii", aparuta in 1980, este esentiala in folosirea tehnicilor si masurilo r de asigurare a calitatii in industrie. Philip Crosby, american, in calitate de vicepresedinte al serviciului de calitate de la I.T.T. din New York, a acumulat multa experienta si a dezvoltat obiectivul "Zero Defects Concept". Genichi Tagu chi, japonez, a publicat an 1957 prima versiune a cartii sale "Design of Experim ents", deci planificarea statistica a incercarilor, sau, mai simplu, planificare a experientelor. Aici Taguchi arata ca in scopul obtinerii unui efect ma xim, cat mai repede posibil si cu cheltuieli minime, trebuie luate masuri pentru a asigura calitatea de la elaborarea produsului si de la planificarea procesulu i. El numeste asta "Off-Line Quality Control". 2.Imbunatatirea calitatii Datorita globalizarii si progreselor rapide din tehnologie competitivitatea m ediului de productie de astazi este in crestere. Producatorii trebuie sa fie per manent in alerta pentru a gasi moduri noi de a proiecta, produce, vinde si livra produsele.Calitatea astazi este imperativa. Chiar si pentru produsele cu cost r edus se asteapta o buna calitate. 2.1.Conceptul imbunatatirii calitatii O organizatie economica se mentine doar ramanand competitiva, acest lucru real izandu-se prin orientarea organizatiei spre calitate si prin adoptarea si implem entarea unui sistem de management al calitatii. Managementul calitatii totale (T QM) se concentreaza pe procesele de imbunatatire permanenta, astfel incat aceste a sa fie vizibile, repetabile si masurabile, si analizeaza si elimina, in acelas i timp, efectele nedorite care pot sa apara in productie. Aceasta strate gie de asigurare a calitatii nu este doar un procedeu pentru procesele interne d e productie, ci se extinde la preocuparile manageriale dincolo de produs. De ase amenea, strategia examineaza modul prin care clientii folosesc produsele in scop ul imbunatatirii permanente a acestuia.Managementul calitatii se fundamenteaza p e parcurgerea a patru etape:PLANIFICAREA, EXECUTIA, EVALUAREA, IMBUNATATIREA. Procesul de imbunatatire, ultima etapa din procesul de management a calitat ii, consta in dobandirea unui nivel de randament superior celui existent anterio r, este un concept de progres ce conduce organizatia spre calitate. Imbunatatire a poate fi aplicata atat caracteristicilor unui produs cat si serviciilor cu sco pul reducerii erorilor si defectelor. In faza de planificare se stabilesc obiectivele ce se doresc a fi indeplinite. Apoi, dupa ce planul a fost realizat , se controleaza rezultatele si se compara cu obiectivele planificate. Atunci se va putea spune daca obiectivele au fost atinse sau, dimpotriva, exista disfu nctionalitate intre unele si celelalte. Incepand din acel moment, se ini tiaza faza de imbunatatire, in care se vor analiza cauzele acestor disfunctional itati si se vor genera solutiile oportune pentru a le corecta, realizand o noua planificare si reincepand ciclul. Insa nu este obligatoriu sa se constate o neco relare intre obiective si rezultate pentru a se pune problema imbunatatirii. Este posibil, si chiar recomandabil din perspectiva imbunatatirii continue, ca, desi atinse scopurile propuse, sa se ia decizia de a imbunatati randamentul , formulandu-se obiective mai ambitioase. Se poate intampla si ca obiectivele, d esi s-au realizat din plin, sa nu fie in concordanta cu expectativele si necesit atile actuale ale clientilor, ceea ce ar presupune o noua planificare care sa in cluda si noile elemente. 2.2.Ciclul Deming Cea mai cunoscuta metoda de imbunatatire a calitatii o reprezinta aplicarea ciclului Deming. Ciclul Deming sau PDSA este un model de imbunatatire continua a calitatii. El consta intr-o se cventa logica de patru pasi, ce se repeta ciclic, pentru a genera imbunatatire s i invatare continua.Originea conceptului dateaza din 1920 cand expertul in stati stica Walter A. Shewhart, care lucra la Bell Telephone Laboratories, a definit c onceptual ciclul Plan, Do, Check, Act (PDCA) Deming a preluat si promova

t acest concept, initial fara succes in SUA, apoi in Japonia unde a gasit foarte repede adepti si suporteri. Ciclul Deming este un instrument util managementulu i pentru a implementa imbunatatiri continue in procesele pe care le controleaza. Acest ciclu permite urmarirea, vizualizarea si actiunea procesului real. Pe ntru a fi eficient, esenta modului de abordare a ciclului PDCA este creata pe ba za a trei principii de baza, definite de Deming: 1. Satisfacerea clientil or: asigurarea satisfactiei clientilor trebuie sa fie principiul de baza pentru toti membrii organizatiei. 2. Managementul obiectiv: deciziile trebuie luate pe baza datelor colectate din operatiuni si acestea trebuie analizate folosind metode statistice. Managerii trebuie sa practice si sa incurajeze o abordare sti intifica in rezolvarea problemelor. 3. Respect pentru oameni: Imbunatati rea continua a procesului prin decizii sustenabile trebuie sa se bazeze pe convi ngerea ca angajatii sunt constienti si motivati, capabili sa sa implice si sa ad uca idei eficiente si creative.