Sunteți pe pagina 1din 8

CONTABILITATEA SI FISCALITATEA PRIVIND T.V.A.

1.Principii generale
Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect, bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic valoarea adaugata este un indicator care permite masurarea valorii nou create de ntreprindere n urma activitatii sale. Valoarea adaugata poate fi definita ca diferenta ntre valoarea bunurilor si serviciilor produse de ntreprindere si cea a serviciilor si bunurilor utilizate pentru realizarea lor numite consumuri intermediare. Din punct de vedere contabil valoarea adaugata este definita ca diferenta ntre productia exercitiului cu marja comerciala si consumurile provenite de la terti. Literatura de specialitate l defineste ca un cost de gestiune pentru ntreprindere. Datorita modului defectuos de ncasare a facturilor pentru ntrzierea lor, ntreprinderea poate sa aiba un cost legat de gestiunea trezoreriei, deoarece ntreprinderea recupereaza TVA deductibila pe cumpararile de bunuri si servicii cu un decalaj mare de timp. Aceeasi situatie apare si n cazul avansurilor pentru contractele ce urmeaza sa fie realizate ulterior de furnizori. TVA este un impozit pe consum suportat de consumatorul final. ntreprinderile au rolul de a colecta impozitul n contul fiscalitatii si de a vira diferenta dintre TVA colectata si TVA deductibila la bugetul de stat.

2. Evidenta TVA
Aplicarea prevederilor Codului Fiscal necesita ntocmirea urmatoarelor documente obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata: a) dispozitia de livrare serveste ca: - document pentru eliberarea din magazie a marfurilor, produselor sau altor valori materiale destinate vnzarii; - document justificativ de scadere din gestiunea magaziei care face predarea; - document de baza pentru ntocmirea avizului de nsotire a marfii sau facturii. b) avizul de nsotire a marfii este un formular cu regim special, distribuit de unitatea fiscala teritoriala si serveste ca: - document pentru eliberarea din magazie a marfurilor, produselor sau altor valori destinate vnzarii, trimise pentru prelucrare la terti, n custodie sau spre pastrare; - document de nsotire pe timpul transportului; - document justificativ de scadere din gestiunea furnizorului, - document pentru ntocmirea facturii; - document de primire n gestiunea cumparatorului. Avizul de nsotire a marfii se ntocmeste de catre unitatile care nu au posibilitatea ntocmirii facturii n momentul livrarii marfurilor produselor sau a altor valori materiale, datorita unor conditii obiective. Se emite de catre compartimentul desfacere, care semneaza de

ntocmire. Pe avizul de nsotire emis pentru valori materiale trimise la terti pentru prelucrare se face mentiunea pentru prelucrare la terti . Avizul de nsotire a marfii nu reprezinta un document legal pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata la cumparatori. Acestia au obligatia sa solicite furnizorilor emiterea facturilor n termen de trei zile. c) chitanta fiscala este un formular cu regim special, distribuit de unitatea fiscala teritoriala care serveste ca: document justificativ privind cumpararea unor produse sau prestarea unor servicii n situatia n care nu se ntocmeste factura; document justificativ de nregistrare n contabilitate; document de nsotire a marfii pe timpul transportului. d) factura este un formular cu regim special, distribuit de unitatea fiscala teritoriala si serveste ca: - document pe baza caruia se ntocmeste instrumentul de decontare a marfurilor si produselor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate; - document de ncarcare n gestiunea primitorului; - document justificativ de nregistrare n contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. Factura se ntocmeste de catre compartimentul Desfacere sau alt compartiment, la livrarea marfurilor si produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, pe baza dispozitiilor de livrare, a avizului de nsotire a marfii sau a altor documente care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor. Daca factura se poate ntocmi n momentul livrarii marfurilor si produselor, acestea sunt nsotite pe timpul transportului de avizul de nsotire a marfii. n cursul unei luni sunt prevazute si documente pentru centralizarea operatiilor efectuate de agentii economici platitori de TVA si anume: e) jurnalul pentru vnzari care serveste ca: registru jurnal auxiliar pentru nregistrarea vnzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii; document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata; document de control al unor operatii nregistrate n contabilitate. Jurnalul pentru vnzari se ntocmeste ntr-un singur exemplar n care se nregistreaza zilnic elementele necesare determinarii corecte a taxei pe valoarea adaugata colectata datorata. Se completeaza pe baza documentelor tipizate (facturi sau documente doveditoare) privind vnzarile de valori materiale si prestarile de servicii . Unitatile scutite de obligatia emiterii unei facturi trebuie sa utilizeze documentul Borderoul de vnzare / ncasare. El serveste ca document de centralizare zilnica a vnzarilor / ncasarilor realizate de unitate, precum si la nregistrarea acestora n jurnalul pentru vnzari si stabilirea taxei pe valoarea adaugata colectata. Se ntocmeste de compartimentul financiar contabil

pe baza: monetarelor sau borderourilor de vnzare, notelor de plata, borderourilor de decontare a prestatiilor, centralizatorul vnzarilor cu plata n rate, ntocmite de fiecare unitate. f) jurnalul pentru cumparari serveste ca: - registru jurnal auxiliar pentru nregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii; - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata; - document de control al unor operatii nregistrate n contabilitate. Baza de nregistrare o reprezinta documentele tipizate privind cumpararile de valori materiale sau prestari servicii. Jurnalul pentru cumparari se ntocmeste ntr-un singur exemplar, n care se nregistreaza zilnic elementele necesare stabilirii corecte a taxei pe valoarea adaugata deductibila. g) decontul pentru TVA reprezinta documentul care trebuie depus lunar la organul fiscal, pna la data de 25 a lunii urmatoare. n decontul TVA este evidentiata suma impozabila si taxa exigibila. Agentii economici platitori de TVA sunt obligati sa depuna deconturi n fiecare luna, indiferent daca au realizat sau nu operatiuni, ori daca suma de plata sau de rambursat este zero. Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata nscrisa n documentul pentru cumparari se determina n functie de data facturarii, a chitantei fiscale sau a altui document legal nlocuitor, daca acestea s-au primit pna la data ntocmirii decontului TVA. Documentele primite dupa data ntocmirii decontului aferent lunii n care bunurile au fost receptionate se includ n deconturile ntocmite pentru lunile urmatoare. Necuprinderea sumelor n baza de impozitare la furnizorii sau prestatorii de servicii atrage pierderea dreptului de deducere la beneficiar. n acest caz, beneficiarilor le revin urmatoarele obligatii: sa nregistreze n Jurnalul pentru cumparari valoarea facturilor si TVA, corelate cu reducerile acordate de furnizor si respectiv cu influentele rezultate din refuzurile facute; sa solicite si sa urmareasca primirea de la furnizor a facturilor corectate. n cazul refuzurilor facute furnizorului, valorile nscrise n Jurnalul pentru cumparari vor fi corectate la nivelul valorilor acceptate nscrise n documente de compartimentul care avizeaza plata. Corectarea taxei, facturate n mod eronat de catre un agent economic, se va efectua prin emiterea unei noi facturi, n rosu, pentru sumele care urmeaza a fi scazute, si n negru, pentru sumele de adaugat. Noile facturi se nregistreaza n jurnale si se reflecta n deconturile ntocmite de furnizor si beneficiar pentru luna n care a avut loc corectarea. n cazul n care facturile, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc, sau sunt incomplete n ceea ce priveste cantitatile, preturile si tarifele practicate pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii, ori taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, se va proceda la reimpozitare prin estimarea de catre organele fiscale .

3. nregistrarea operatiilor privind TVA


Se realizeaza cu ajutorul contului sintetic de gradul 442 - Taxa pe valoarea adaugata. Evidenta distincta a TVA este realizata cu urmatoarele conturi sintetice de gradul I: 4423 - TVA de plata 4424 - TVA de recuperat 4426 - TVA deductibila 4427 - TVA colectata 4428 - TVA neexigibila TVA de plata = TVA colectata TVA deductibila TVA de recuperat = TVA deductibila TVA colectata Exemple de inregistrari contabile: a) achizitie materii prime % 301
materii prime

401
furnizori

4426
tva deductibila

b) vanzare produse finite 411


clienti

% 701 4427
tva colectata

venituri din vanzarea produselor finite

c) regularizare tva RD 4426>RC4427 => tva de recuperat 4424 % 4427


tva colectata

4426
tva deductibila

4424
tva de recuperat

RD 4426< RC 4427 => tva de plata 4423 4427 tva colectata = % 4426 tva deductibila 4423

4 . Cotele de impozitare
Cotele de impozitare variaza de la o tara la alta. Tarile Uniunii Europene practica cote cuprinse ntre 15% si 21%. n Romnia se practica o cota standard de TVA de 24% si 2 cote reduse de TVA, respective 9% si 5% pentru locuinte.
Cota standard este de 24% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru orice operatiune impozabila care nu este scutita de T.V.A. sau care nu este supusa cotei reduse a T.V.A. Cota recalculata se aplica de regula pentru determinarea sumei T.V.A. la livrarea de bunuri si prestarea de servicii direct catre populatie in situatia in care pretul cu amanuntul include T.V.A. si nu este necesara emiterea unei facturi fiscale. Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare, pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri: 1. dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii, cinematografe; 2. livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste pe suport de hartie, pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi; IMPORTANT: Cota redusa se aplica indiferent de suportul de prezentare (hartie, discheta, c.d. etc.) si indiferent de modalitatea de livrare (direct sau prin intermediari), cu conditia ca toate cartile sa aiba codul ISBN. Cota redusa nu se aplica pentru livrarea de carti, ziare si reviste, care sunt destinate exclusiv publicitatii . 3. livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora, cu exceptia protezelor livrari de dentare, care sunt scutite de T.V.A. proteze Proteza medicala reprezinta orice dispozitiv medical care este destinat sa fie introdus si sa ramana implantat in corpul uman sau intr-un orificiu al acestuia, partial ori total, prin interventie medicala sau chirurgicala, alte dispozitive medicale utilizate pentru inlocuirea unei parti a corpului uman, precum si orice alte dispozitive care se poarta sau se duc in mana, necesare compensarii unei deficiente ori infirmitati. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevazut in mod special de catre producator pentru a fi utilizat impreuna cu proteza medicala; 4. livrarile de produse ortopedice. Produsele ortopedice sunt: protezele utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau inlocuirea tesuturilor moi ori dure si a unor functii ale sistemului osteoarticular; ortezele utilizate pentru modificarea caracteristicilor structurale si functionale ale sistemului neuromuscular si scheletic; incaltamintea ortopedica realizata la recomandarea medicului de specialitate; mijloacele si dispozitivele de mers ortopedice;

fotolii rulante sau alte vehicule similare pentru invalizi, parti si accesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi; articolele si aparatele de ortopedie, inclusiv centurile si bandajele medicochirurgicale; carje, atele, gutiere si alte articole pentru fracturi; articole si aparate de proteza ortopedice;

5. medicamentele de uz uman si veterinar; 6. serviciile de cazare in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping. ATENTIE! In situatia in care costul micului dejun este inclus in pretul de cazare, cota redusa se aplica asupra pretului de cazare fara a se defalca separat micul dejun. Cota redusa se aplica si in cazul pachetelor de servicii turistice comercializate prin agentii de turism, cu respectarea urmatoarelor conditii: agentiile de turism sa practice un regim normal de T.V.A.; agentiile de turism sa specifice separat in factura fiscala emisa contravaloarea servicii acestor servicii; serviciile de cazare cuprinse in pachetele turistice sa fie efectuate de hoteluri sau alte unitati cu functie similara din Romania.

Pentru a intelege mai bine sfera de cuprindere a activitatii turistice, va prezentam urmatorii termeni utilizati si continutul acestora: turist : persoana care calatoreste in afara mediului sau obisnuit pe o perioada mai mica de un an si al carui motiv principal este altul decat exercitarea unei activitati remunerate in interiorul locului vizitat; structura de primire turistica : orice constructie si amenajare destinata, prin proiectare si executie, cazarii turistilor, servirii mesei pentru turisti, agrementului, transportului special destinat turistilor, tratamentului balnear pentru turisti, impreuna cu serviciile aferente.

Sunt scutite de TVA: - medicamentele de uz uman si veterinar, substante farmaceutice, plante medicinale, aparatura de tehnica medicala si alte bunuri destinate exclusiv utilizarii n scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare utilizate n unitati autorizate: spitale, sanatorii, centre medicale; - medicamentele si produsele biologice de uz uman prevazute n Nomenclatorul Ministerului Sanatatii; - medicamentele de uz veterinar prevazute n Nomenclatorul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; - plantele medicinale prevazute n Nomenclatorul Ministerului Sanatatii si cel al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; - aparatura de tehnica medicala; - proteze si produse ortopedice; - uniformele din nvatamntul primar si prescolar cu dimensiuni pna la masura 36;

- articole de mbracaminte si ncaltaminte pentru copii sub un an; - articole de ncaltaminte pna la marimea 14,5; - lucrari agricole; - pine, gru de consum si seminte.

5. CONCLUZII
In ceea ce priveste TVA, chiar daca este un impozit indirect acesta poate avea un impactdestul de mare asupra intreprinderii. Totul depinde de gradul de deductibilitate al acestuia si ded o m e n i u l d e a c t i v i t a t e a l f i r m e i In ceea ce priveste influenta asupra trezorerie aceasta poate fi destul de semnificativa incazul in care clientii nu isi platesc facturile la timp iar societatea ajunge la momentul in caret r e b u i e s a p l a t e a s c a T V A l a b u g e t u l d e s t a t ( s u m e d e s t u l d e m a r i ) si se afla in imposibilitatea de a face aceasta. In aceasta situatie, intreprinderiinu-i ramane alta situatie decat sa apeleze la un imprumut bancar, care la randul lui antreneaza numeroase costuri.In schimb in cazul in care clientii sunt corecti cu plata facturilor, sau mai mult decat atat,platesc si mai inainte de scadenta, atunci societatea are de-a face cu un surplus de trezorerie pe oanumita perioada (maxim 25 zile) pe care il poate valorifica in diverse moduri.In concluzie, acest impozit nu este deloc de neglijat pentru intreprindere deoarece amvazut ce influente poate avea asupra ei.

Bibliografie
www.infotva.ro www.biblioteca-digitala.ase.ro/ 7

Prof. Univ. Dr. Ana Stoian Contabilitate si gestiune fiscala Codul Fiscal