Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 1 EVOLUTIA GENERALA A RELIEFULUI ROMANIEI

S-a desfasurat incepand din Precambrian (atunci cand au avut loc primeleconsolidari ale scoarte terestre si implicit constituirea primelor reliefuri) sipana in cuaternar (cand are loc definitivarea aspectelor actuale ale reliefului).Morfogeneza teritoriului Romanieia inceput cu unitatea periferica deplatforma dar a fost dominata de formarea si evolutia orogenului carpatic in epocacarpatica (incepand cu cretacicul).Morfogeneza s-a desfasurat in epoci , etape si faze distincte delimitate deprocese tectonice si sculpturale cu importante consecinte pt relief.Problemele evolutiei reliefului Romaniei s-au printer preocuparile de bazaale geomorfologilor dar si geologilor romani : P. VOINTESTI , CTIN. BRATESCU , G.VALSAN , P. COTET , GRIGORE POSEA.In Romania este cunoscuta scara morfocronologica elaborata de colectivul Gr.Posea, N. Popoescu, M. ielenici.Epoca prehercinica-precambrian-carboniferEtape:-orogenezelor precambriene si a nivelarilor cambriene-orogenezelor caledonice si a nivelarilorpostcaledoniceEpoca hercinica-carboniferjurasicEtape-orogenezelor hercinice si a nivelarilor posthercinice-orogenezelor chimericeEpoca carpatica-cretacic-prezentEtape-carpatica veche-carpatica nouaEPOCA PREHERCINICA1. Etapa precambrianaTetonica a fost definite de orogenezele baicaniana si asintica .Modelarea s-a desfasurat inrt-un climat tropical arid. Proceseledominante:dezagregarea fizica, eroziunea torentiala , eolizatia. Tipul de modelare:pedimentatia. Aceasta a fost intense , a dus la realizarea reliefului inaltat,pediplene cambriana care a retezat orogenul Precambrian. Orogenul se transformaintr-un soclu rigid care devine fundament pt. Unitatea de platforma. Pediplenacambriana are caracter fosil, ea suporta o cuvertura sedimentara.2 Etapa caledonicaTectonic orogeneza caledonica , cutarea si exondarea Dobrogei centrale. Ince priveste modelarea se mentin aceleasi conditii climatice astfel incat procesuldominant e acelasi la care se adauga abraziunea => plediplena postcaledonicaacoperita deasemenea de o cuvertura sedimentara.a.Etapa hercinicaTectonic orogeneza hercinica (carbonifer si permian) se formeaza orogenulDobrogei de N. In aria carpatica are loc consolidarea masivelor cristaline =>catena axiala a Carpatilor.Modelarea climat tropical umed in carbonifer si in Permian climat rece siumed. Procese domonante: alterarea , eroziunea fluvio-torentiala, dezagregarea sieroziunea eoloana. Efectele : modelarea si nivelarea orogenului Dobrogei de N si amasivelor cristaline carpatice => o pediplena posthercinica acoperita de ocuvertura sedimentara de varsta mezozoica.b.Etapa chimericaModelarea- conditii tropicale si subtropicale caracterizate de ritmulsezonier al proceselor. Procese : dezagregarea si eroziunea torentiala. Efecte inrelief : suprafete de nivelare fosile => suprafata scoartei lateritice in M.Apuseni, bauxita.3 Etapa carpaticaSe contureaza trasaturile de baza tectonice si sculpturale ale raliefului Romaniei. Iau nastere lantul carpatic impreuna cu toate celelalte treptemorfologice majore legate genetic si evolutiv de Carpati.a.Epata carpatica veche-pana la paleogenTectonic-

orogeneza alpina cu miscarile austrice , laramice , pirenaice sisavice. Efecte : cutarea si inaltarea domeniului cristalin, cutarea si inaltareaflisului cretacic. Au loc insa si miscari rupturale ce duc la formareadepresiunilor tectonice intra si extracarpatice.Modelarea-tropical, subtropical cu ritm sezonier. Procese :alterarea sieroziunea torentiala. Stil de modelare pedimentatia .b.Etapa carpatica nouaTectonic-orogenezele sterica , moldava, atica, rodaniana, valaha. Activiateavulcanica =>lantul volcanic actual (Caliman, Gurghiu, Harghita), se formeazaavanfosa , cutati si inaltari. Subcarpatii , Carparii sunt inaltati ci 1000 m. Areloc exandarea depresiunii Transilvaniei ,Pod. Moldovei, Pod. Getic si DealurileVestice.Modelareaclimat subtropical mediteranean. Procese : eroziunefluviotorentiala => in miocen al doilea nivel carpatic Raul Ses, iar in pliocenpt. Ce se adauga abraziunea => cel mai jos nivel Gormovita. Are loc formarea piemonturilor.