Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 3

Introducere
Am ales sa analizez acest articol, deoarece consider c industria alimentar reprezint un domeniu vast c ruia nu i se acord aten ia necesar . Deseori popula ia ajunge s consume alimente toxice, alterate sau neconforme cu cerin ele U.E i de foarte multe ori cump r produsele respective la pre uri de pn la 3-4 ori mai mare dect pre ul de produc tor, lucru favorizat n special de intermediari.

Cuprins

CONSILIUL CONCUREN EI A AMENDAT CU 16,7 MILIOANE LEI 3 COMPANII DE PE PIA A COMERCIALIZ RII DE FRUCTE I LEGUME
Consiliul Concuren ei a sanc ionat cu amend total de 16,7 milioane lei (echivalentul a aproximativ 4 milioane euro) companiile SC Interfruct SRL, SC Albinu a Shops SRL i SC Profi Rom Food SRL pentru fixarea pre urilor de vnzare cu am nuntul a legumelor i fructelor. n urma investiga iei declan at n octombrie 2009, autoritatea de concuren a constatat c cele

trei companii au ncheiat o n elegere prin care furnizorul Interfruct stabilea pre urile de vnzare la raft a legumelor i fructelor comercializate prin magazinele din re eaua Profi din Bucure ti, apar innd detaili tilor SC Albinu a Shops srl si SC Profi Rom Food srl. n elegerile privind fixarea pre urilor reprezint o serioas abatere de la principiul liberei concuren e pe pia . Practic, prin aceast n elegere Albinu a Shops i Profi Rom Food nu au avut posibiliatea de a reduce pre urile de revnzare a legumelor i fructelor, ceea ce ar fi fost n beneficiul consumatorilor a declarat domnul Bogdan Chiri oiu, pre edintele Consiliului Concuren ei.

n elegerea dintre Interfruct i Profi s-a derulat pe o perioad de un an, iar cea dintre Interfruct i Albinuta pe o perioad de 2 ani i au avut ca obiect legumele i fructele proaspete, cu excep ia bananelor. Consiliul Concuren ei a decis sanc ionarea cu amend a p r ilor implicate, astfel: SC Interfruct SRL cu 1,8 milioane lei (aproximativ 400.000 euro), SC Albinu a Shops SRL cu 2,6 milioane lei (aproximativ 600.000 euro) i SC Profi Rom Food SRL cu 12,3 milioane lei (aproximativ 3 milioane euro). Reamintim c , att SC Profi Rom Food SRL, ct i SC Albinu a Shops SRL desf urau activit i pe pia a de vnzare cu am nuntul pentru bunuri de consum zilnic. n anul 2007, SC Albinu a Shops SRL a fost achizi ionat de SC Profi Rom Food SRL. n 2010, compania SC Profi Rom Food SRL a fost, la rndul ei, achizi ionat de Polish Gamma Group S.ar.l. din Luxemburg.

Concluzii
Consecin ele ac iunilor acestor companii, care n urma unor n elegeri fixeaz pre urile dup bunul lor plac se resfrng asupra noastr , a consumatorilor .Pentru evitarea unor situa ii similare e de preferat ca asocia iile i organismele responsabile s - i fac datoria, s investigheze i s stopeze neregulile ce se desf oar n companiile produc toare, din exemplul men ionat.
Decizia Consiliului Concuren ei va fi publicat pe site-ul institu iei, www.consiliulconcurentei.ro i poate fi atacat la Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia Contencios Administrativ i Fiscal, n termen de 30 de zile de la comunicare. 28 Aprilie 2011

Bibliografie
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id6380/amenda_legume_fructe_aprile_201 1.pdf