Numele: ____________________

Data: _____________

Test de evaluare
1. Completeaz\: Numerele care se înmulţesc se numesc __________________ . Rezultatul împărţirii se numeşte _________________ , iar al înmulţirii __________________ . Numărul care trebuie împărţit se numeşte __________________, iar cel la care se împarte se numeşte _________________ . 2. Une[te: Un factor necunoscut se află prin Termenul necunoscut se află prin Împărţitorul necunoscut se află prin Deîmpărţitul necunoscut se află prin Descăzutul necunoscut se află prin 3. Scrie rezultatul corect:

+ – x :
7x8= 21 : 3 = 24 : 8 = 10 x 5 = 16 : 2 =

cu ... mai puţin de ... ori mai mult cu ... mai mult de ... ori mai puţin

4x9= 7x6= 8x3= 9x6= 0x4=
4. Afl\ num\rul necunoscut:

32 : 8 = 8:1= 18 : 3 = 45 : 5 = 16 : 4 =

9x9= 27 : 9 = 60 : 2 = 12 x 3 = 15 : 0 =

7 x 9 – a = 50
© SFetnicul - www.sfetnicul.ro pentru www.albinute.ro

m x 6 + 17 = 65

100 – (3 x n + 5 x n) = 44

5. Calculeaz\ printr-un singur exerci]iu:

a. La produsul numerelor 6 şi 3 adaugă câtul lor. b. Din dublul numărului 35 scade jumătatea lui 16. c. Înmulţeşte câtul numerelor 8 şi 32 cu sfertul numărului 20.

6. Calculeaz\, respect=nd ordinea opera]iilor:

24 + 18 – 17 + 9 =

4 x 5 : 10 x 2 =

15 + 15 : 3 – 30 : 6 =

30 – 10 : 5 + 15 x 3 : 9 =

300 – (25 x 2 + 9 x 5) – 64 : 8 =

7. Nu]a-albinu]a [i Ina-albina au cercetat `mpreun\ 48 de flori. {tiind c\ Ina-albina a vizitat de 5 ori mai multe, afla]i c=te flori a cercetat fiecare. Rezolvaţi cu desen şi plan.

* 8. Afl\ valoarea de adev\r a rela]iei calcul=nd:

14 + [25 : (13 – 56 : 7) + 8] x 2 = 40 A / F

AUTOEVALUARE

Numele: ____________________

Data: _____________

Test de evaluare
1. Completeaz\: Rezultatul înmulţirii se numeşte _________________ , iar al împărţirii __________________ . Numărul la care se împarte se numeşte __________________, iar cel care trebuie împărţit se numeşte _________________ . Numerele care se înmulţesc se numesc __________________ . 2. Une[te: Deîmpărţitul necunoscut se află prin Împărţitorul necunoscut se află prin Descăzutul necunoscut se află prin Un factor necunoscut se află prin Termenul necunoscut se află prin 3. Scrie rezultatul corect:

+ – x :
7x9= 24 : 4 = 35 : 7 = 8x5= 18 : 2 =

cu ... mai mult de ... ori mai mult de ... ori mai puţin cu ... mai puţin

9x6= 6x8= 3x9= 7x6= 1x8=
4. Afl\ num\rul necunoscut:

36 : 6 = 0:5= 21 : 3 = 42 : 6 = 72 : 9 =

6x7= 36 : 9 = 80 : 2 = 21 x 3 = 12 : 0 =

4 x 8 – m = 12
© SFetnicul - www.sfetnicul.ro pentru www.albinute.ro

m x 7 + 11 = 60

100 – (7 x n – 3 x n) = 60

5. Calculeaz\ printr-un singur exerci]iu:

a. La câtul numerelor 6 şi 2 adaugă produsul lor. b. Din triplul numărului 11 scade jumătatea lui 8. c. Înmulţeşte câtul numerelor 7 şi 28 cu sfertul numărului 20.

6. Calculeaz\, respect=nd ordinea opera]iilor:

34 + 16 – 17 + 8 =

5 x 6 : 10 x 3 =

15 + 20 : 2 – 30 : 5 =

30 – 10 : 2 + 12 x 3 : 9 =

200 – (5 x 9 + 25 x 2) – 56 : 8 =

7. Nu]a-albinu]a [i Ina-albina au cercetat `mpreun\ 49 de flori. {tiind c\ Ina-albina a vizitat de 6 ori mai multe, afla]i c=te flori a cercetat fiecare. Rezolvaţi cu desen şi plan.

* 8. Afl\ valoarea de adev\r a rela]iei calcul=nd:

10 + [35 : (13 – 54 : 9) + 8] x 2 = 40 A / F

AUTOEVALUARE

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.