Sunteți pe pagina 1din 10

Consisten a teoretic a lui Lucian Blaga

Maria Roman, grupa 7

n Orizont i stil, primul volum al lucr rii sale, Trilogia culturii, Lucian Blaga i propune s identifice i descrie elementele constitutive ale matriciii stilistice a oric rei culturi, n cadrul unui tip de specula ie filosofic numit de el nsu i noologie abisal . De i de natur speculativ , matricea promite aplicabilitate empiric , i cel pu in la o prim lectur , al doilea volum al trilogiei culturii, Spa iul mioritic, pare s fie o aplicare a acestei viziuni la cultura romn . Blaga ns va renun a, n unele cazuri explicit, n cele mai multe tacit, la destule concepte din primul volum al trilogiei. De exemplu, timpul culturii romne nu mai este descris n termeni de havuz, cascad sau fluviu. Pornind de la o inventariere a consisten elor i inconsisten elor ntre cele dou c r i, lucrarea va ncerca s afle care este semnifica ia muta iilor teoretice ce apar de la Orizont i stil la Spa iu mioritic i cum pot fi evaluate critic aceste diferen e.

Diferen ele n cauz pot fi considerate o simpl adaptare a aparatului teoretic la obiectul particular de studiu ( i anume cultura romn ), dup cum urmeaz a fi demonstrat, ntregul demers avnd la baz o bibliografie exegetic de dat recent pe filosofia lui Lucian Blaga tratat . Consisten a teoretic a lui Lucian Blaga este un aspect important al lucr rii Trilogia culturii, cea mai de seam contribu ie blagian de teorie a culturii, a c rei mari lec ii, mai actual ca oricnd, este una de pedagogie social ce vizeaz eficien a unei politici culturale patriotice: a ti s integrezi n noul univers cultural valorile viabile ale trecutului. Pentru un i, binen eles, Trilogia culturii, lucrare de unde am decupat problema ce urmeaz a fi

popor ca al nostru, de incontestabil originalitate cultural , nu putem concepe revolu ia n cultura cl dit nostru. 1 Un loc important n sistemul lui Lucian Blaga l ocup filosofia culturii, domeniu n care abordeaz probleme noi i aduce interpret ri originale. Fenomenul definitoriu al unei exclusiv pe valorile tehnico- tiin ifice moderne, ignornd spiritualitatea cu care s-a identificat secole ntregi ns i fiin a neamului

specific a unui univers de via

culturi este, dupa Blaga, stilul (matricea stilistic ) determinat de factori incon tien i, abisali, cu func ie formativ , primordial crea iei unui popor, i imprim o trainic un rol determinant n crea ie
1

i fundamental

i care i pun pecetea asupra

i autentic identitate. Inconstientul are, la Blaga,

i se formeaz ntotdeauna ntr-un peisaj care-i imprim ritmul


i art , Bucure ti,

Al. T nase, Studiu introductiv al Trilogiei culturii, Funda ia pentru literatur 1944, p.64

s u. Aplicnd teoria sa la cultura romneasc , Blaga consider ca aceasta e determinat de spa iul mioritic, specific universului sufletesc i cadrului de civiliza ie romnesc, de un i se nf i eaz ca un plan ondulat i ale mbin rii r ne ti).

orizont care descinde din plai (generator al doinei) (infinitul ondulat) cu alternan e ntre deal armonioase ntre verticala

i vale (generatoare ale dorului

i orizontala n arhitectura caselor

Trilogia culturii este format din Orizont

i stil, publicat pentru prima dat n

1935, Spa iul mioritic (1936) i Geneza metaforei i sensul culturii (1937). n acest studiu Blaga i propune s explice viziunea sa asupra destinului uman i asupra culturii. Pilonii de sus inere, ideile fundamentale ale acestui studiu ar putea fi formulate astfel: Cultura nu reprezint un accident, un ornament exterior sau un lux pentru om, ci o necessitate imperioas , ine de ns i condi ia axiologic a omului, este modul

existen ial specific uman, expresie a destinului creator a omului, ca o revelare a misterului decurgnd din adncirea dimensiunilor existen iale ale omului Un principiu fundamental de constituire spiritual ascuns i unitate a culturii este stilul o for i con tiin a creatoare i se

care reune te sensibilitatea

manifest n toate formele culturii. Pentru a explica fenomenul de stil se va recurge la procedeele i construc iile psihologiei abisale" sau ale psihologiei incon tientului, pe care o l rgim printr-o disciplin nou pe care o ntemeiem, numind-o noologie abisal ". Noologia abisal se refer la structurile spiritului incon tient c ci al turi de un suflet" incon tient, noi admitem i existen a unui spirit" incon tient. Orizontul spa ial al incon tientului e nzestrat cu accente sufletes ti, care lipsesc peisajului ca atare. F r ndoial c i n doin g sim un asemenea orizont p rta la

accente suflete ti: se exprim n ea melancolia unui suflet care suie

i coboar sau

dorul unui suflet care vrea s treaca dealul ca obstacol al sor ii sau duio ia unui suflet care circula sub zodiile unui destin ce- i are sui ul repetat, monoton i f r i cobor ul n ritm i i

sfr it.Cu acest orizont spa ial se simte agonic

inseparabil solidar sufletul nostru incon tient, cu acest spa iu-matrice, indefinit

ondulat, nzestrat cu anumite accente, care fac din el cadrul unui anume destin. Blaga reg se te ns acest spa iu mioritic nu numai n alternarea temperat a doinei, ci i in alte manifest ri dintre cele mai variate ale sufletului romanesc: -in ordonarea satelor romne ti unde fiecare cas este despar it de cealalt printr-un spa iu intermediar neconstruit, amintind de timpurile preistorice cnd coliba ciobanului de pe deal era despar it printr-o vale de cea a vecinului sau de pe celelalt deal. Casele din

satele romane ti nu stau, ca la sa ii transilv neni, n front nchis, ca rezisten

i cum ar opune i colective,

, raportndu-se la celelelte ca la verigile din lan ul unei uni

ci men in distan a ntre ele; -n metrica poeziei populare romane ti, cu sistemul ei de alternare a silabelor accentuate i neaccentuate; -n lirica lui Mihai Eminescu, i mai

poetul na ional al romnilor, cu preferin a lui pentru motivul apei unduite

ales pentru cel al m rii cu valuri. Perceperea mioritic este pentru Blaga determinanta i componenta esen ial hot rtoare, spiritual , nicidecum singur , a ir ntreg de

romnismului. Acesta i apare mai degrab ca o constela ie dintr-un alte, cu expresia lui, determinante spirituale. R d cinile cele mai adnci

i tainice ale stilului, ale matricei stilistice ale unei culturi, i un statut psihic

se afl n incon tient care are, n concep ia lui Blaga, un rol dispropor ionat n economia facult

ilor suflete ti care particip la actul creator de i cel al

cultur . Pentru a asigura comunicarea ntre planul incon tientului con tiin ei, Blaga a formulat o ntreag teorie despre personan

(o nsu ire, gra ie

c reia incon tientul r zbate cu structurile, cu undele i cu con inuturile sale, pn sub bol ile con tiin ei) i categoriile abisale (atitudinea pe care autorul o adopt n ceea i de aici spre

ce prive te incon tientul este dominat de orientarea sa spre metafizic constructivismul perspectivic al psihologiei i al noologiei abisale)

Un loc important l ocup n teoria blagian a culturii factorii de modelare stilistic concur la instituirea

ce

i specificitatea valorilor de cultur : orizontul spa ial al i ale timpului), accentul

incon tientului, orizontul temporal (cuprinznd cele trei modalit

axiologic (Blaga explic accentul ca o particularitate a orizontului spa ial al incon tientului), atitudinile anabasic i catabasic (atitudinea anabasic fiind aceea a naint rii ntr-un

orizont, iar cea catabasic a retragerii din orizont. Astfel, indul, care am vazut c , tot dupa Blaga, are un orizont infinit, un accent axiologic negativ, va avea destinului), n zuin a formativ i un sentiment catabasic al

(ceea ce Blaga define te ca apetitul formei, nevoia

invincibil de a ntip ri tuturor lucrurilor, care zac n zona ntruchip rilor omene ti, tuturor lucrurilor care ajung n atingere cu virtu ile noastre plastice, nevoia, zicem, de a ntip ri tuturor lucrurilor din orizontul nostru imaginar forme articulate n duhul unei st ruitoare consecven e 2)

Lucian Blaga, op. cit., p. 52

Dup Blaga, principalele orizonturi posibile ale timpului incon tientului sunt Timpulhavuz, Timpul-cascad , Timpul-fluviu. Timpul havuz este timpul dominant, orientat spre viitor, timpul cascad este trecutului, al decaden ei, devaloriz rii, iar timpul fluviu este timpul prezentului cu realiz ri nici mai valoroase, nici mai pu in valoroase dect cele din celelalte doua timpuri. Aceste timpuri se lupt pentru suprema ie asupra spiritului uman i se pot mbina i/sau suprapune.

Un factor care influen eaz fenomenul de stil

i c ruia merit s i se acorde o aten ie

deosebit este matricea stilistic definit ca structura stilistic a crea iilor unui individ, sau ale unei colectivit i, poart pecetea unui asemenea complex incon tient. Blaga nu ncearc s explice de ce omul este o fiin stilistic. Matricea stilistic ascunse care influen eaz nzestrat cu darul creator, ci de ce crea iile au un specific

ine de domeniul incon tientului, ns ea este una dintre acele for e con tiin a f r ca aceasta s realizeze. Matricea stilistic are

capacitatea specific de a continua s func ioneze, ac ionnd asupra con tiin ei, chiar dac aceasta se manifest n alte orizonturi diferite. Matricea stilistic e compus dintr-o serie de determinante: orizontul spa ial (infinitul, spa iul-bolt , planul, spa iul mioritic, spa iul alveolar-succesiv, etc.), orizontul temporal (timpul-havuz, timpul-cascad , timpul-fluviu), accente axiologice (afirmativ i negativ), anabasicul i catabasicul (sau atitudinea neutr ), n zuin a formativ (individualul, tipicul, stihialul). Matricea stilistic " este ca un m nunchi de categorii, care se imprim , din incon tient, tuturor crea iilor umane, i chiar i vie ii ntruct ea poate fi modelat prin spirit. Blaga se folose te de conceptul matricei stilistice pentru a defini ceea ce a dus la formarea identit ii na ionale a romnilor, combina ia ntre spa iul sau mediul nconjur tor i cultura. Se porne te de la teoria conform c reia poate s existe uneori o contradic ie ntre structura orizontului spa ial al incon tientului si structura configurativ a peisajului n care tr im i n care se desf oar sensibilitatea con tient . Cntecul, spune Blaga, t lm ce te cel mai bine adncurile incon tientului. Astfel, n momentul n care romnul aude o doin , de i con tiin a lui se poate afla ntr-un alt peisaj, orizontul spa ial al incon tientului aduce n prim plan un spa iu-matrice, adic un orizont cu totul special, plaiul. Cu acest orizont, denumit spa iu mioritic, se simte solidar sufletul ancestral romnesc. Omul spa iului mioritic se simte n permanen ntr-un infinit ondulat, tr indu- i destinul ca un ve nic, monoton repetat, sui i

cobor . Sufletul omului blagian tr ie te la unison cu sufletul omului mioritic, suind i

cobornd un plan indefinit ondulat.3 Dac spa iul mioritic afecteaz sufletul omului, atunci el va afecta stilul i deci specificul culturii romne ti. n istoria artei i morfologia culturii se discut despre sentimentul spa iului ca despre o dominant a stilului. Cercet torii n domeniul filosofiei culturii i-au pus ntrebarea n leg tur cu deosebirile dintre stilurile diverse, ce anume face ca stilurile s fie diverse. Unii au remarcat c diferen a const n modul de tratare a spa iului (n diverse stiluri arhitecturale: egiptean, romantic, gotic, baroc, etc.); al ii au a ezat la baza culturii ca i factor determinant sentimentul spa iului (Spengler, Alois Riegl, Leo Frobenius). S-a stabilit astfel o leg tur ntre cultur i aria geografic n care aceast cultur se manifest , c rei i

corespund dou atitudini sau forme: una negativ (sfial fa de spa iu arhitectura egiptean , Riegl) i una pozitiv (ntlnit la Frobenius). n ansamblul s u, filosofia lui Blaga, spre deosebire de literatur , i dezv luie mecanismele, deloc u or de n eles, relevnd idei de actualitate (mai ales dac avem n vedere noile teorii tiin ifice). Originalitatea sa n ceea ce prive te filosofia culturii const n faptul c a g sit tr s turile specifice ale culturii romne prin asocierea la un anumit spa iu (prelund teoria morfologic ) c reia i-a ad ugat elemente abisale care in de mecanismele cunoa terii luciferice prin care misterele devin poten ate. 4 Ipoteza, la care voi recurge pentru a l muri anume fenomene stilistice, este c incon tientul uman atribuie spa iului structuri i forme determinate n asem nare cu indetermina ia i plasticitatea capricioas a spa iului i timpului pe planul sensibilit ii con tiente". 5Aceasta este ipoteza de baz de la care autorul pleac pentru a forja conceptul de matrice stilistic . n acest sens, se arat c o comunitate care locuie te, din timpuri str vechi, ntr-un anumit areal geografic, reflect , n incon tientul s u colectiv, anumite caracteristici topografice ale arealului respectiv, precum i caracteristici sociale i religioase, de ordin istoric tradi ional, ale comunit ii respective. n acest mod ia na tere un areal geocultural care nglobeaz , n incon tientul colectiv al comunit ii respective, nu numai caracteristicile geografice i de mediu ci i tradi iile. Arealul geocultural este numit de Blaga matrice stilistic .

3
4

D. Vatamaniuc, Lucian Blaga, p. 58

Geo S vulescu, Lucian Blaga. Filosofia prin metafore, p. 27 5 Lucian Blaga, op. cit., p. 113

A spune c un arealul geocultural este identic cu un areal geografic, constituie nu numai o simplificare inacceptabil , ci un mod absolut eronat de a identifica un astfel de areal. n plus, un factor deosebit de important ce caracterizeaz o matrice stilistic este timpul psihologic al unei comunit ii geoculturale. n parantez trebuie amintit c timpul psihologic al unui subiect uman, individual sau colectiv, nu se identific niciodat cu timpul fizic. El, timpul psihologic, este un rezultat al unui tipar de percep ie subiectiv , format de-a lungul istoriei, pe baza complexului de factori care formeaz tradi ia. Astfel, o matrice stilistic devine un complex spa io-temporal colorat i individualizat de tradi ie. "Teoria noastr despre orizontul spa ial [ i temporal] al incon tientuluiexplic nti - de ce n unul i acela i peisaj pot s coexiste culturi cu sentimente spa iale [ i temporale] diferite, i al doilea - de ce n peisaje, de conforma ii i profiluri cu totul diferite, poate s se men in indefinit n timp o cultur de o unic i permanent viziune spa ial [ i temporal ]"6.Iar cele spuse anterior sunt

ilustrate de exemplul Ardealului: "n c utarea exemplelor nu trebuie s mergem mai departe dect pn n Ardealul nostrun acest peisaj, de mari focare i dense interferen e spirituale, poporul saxon [care s-a format ca unitate/comunitate geocultual n alt spa iu geografic n.m. G.M.] rezist de sute de ani al turi de cultura popular [autohton ] romneasc "7. Din particularizarea matricei stilistice la specificul romnesc, rezult ceea ce Blaga nume te spa iul mioritic. Caracteristicile spa iului mioritic sunt identificate plecndu-se de la doina popular . "Doina posed , ca fundalplaiul. Plaiul, adic spa iul cu anume posibilit i ritmice: un plan limitat, nalt, scurs n vale, cu zare nchis , i dincolo de zare iar i piept i vale la infinit.Doina i balada noastr au rezonan a specific a infinitului ondulat.Sufletul romnesc, care se simte acas la el numai pe plai, are un mers, care-i apar ine i-l diferen iaz . Mersul acesta e un ritmic sui i cobor "8. i, mai departe, apare un important factor de

tradi ie social , cel al transhuman ei, care se mbin organic cu peisajul ondulat: "C ci orizontul spa ial incon tient a dat romnului, oriunde s-ar fi g sit, include nostalgia plaiului. Aceast nostalgie nenduplecat a purtat n vrsta de mijloc pe ciobanul valah pe toate coamele Carpa ilor, de la apa Dun rii pn n Maramure , de aici mai departe pn -n Moravia, sau invers; i tot a a pe toate plaiurile iugoslave i pn n Panonia, adic pretutindeni n limitele unui vast teritoriu, unde peisajul satisf cea apetitul unui orizont incon tient"9. Pe baza acestui citat precum i din compara ia pe care Blaga o face ntre fermele occidentale (din Elve ia) - de un urbanism i industrialism tradi ional ( tradi ional
6 7

Idem, p. 115 Idem, p. 262 8 Idem, p. 167 9 Idem, p. 118

care pare a nu se ntinde dincolo de Evul Mediu )- i satele romne ti - p str toare de tradi ii ancestrale (care, probabil - aproape sigur - nu se vor pierde nici prin transform rile cerute de momentul actual) - apar cu pregnan , n matricea spa iului mioritic, elemente certe de autohtonism. Din matricea stilistic a spa iului mioritic nu putea lipsi dimensiunea temporal specific .Blaga identific trei tipuri de timp psiho-cultural, puternic marcate de tradi ia religioas : Timpul-havuz, Timpul-cascad i Timpul-fluviu.

Dintre acestea, interes deosebit l prezint , din punctul de vedere al spa iului mioritic, timpul-havuz i timpul-fluviu. "Timpul-havuz este orizontul deschis unor tr iri ndreptate prin excelen spre viitorTimpul-havuz, de exemplu l ntrez rim ca fundal sau perspectiv secret a culturii i religiei ebraice" (mesianismul). El pare a fi specific i cre tinismului catolic i protestant, deschise constant spre progres i n l are spre divinitate. Timpul-fluviu i are accentul pe prezentul permanent. Prezentul, de ieri, de ast zi, de mine, e privit de fiecare dat ca existnd pentru sine, sie i suficient". El este specific, dup Blaga, cre tinismului ortodox, deci i iului mioritic. Este o a teptare continu ca divinitatea s Spa se reveleze. "Ortodoxia a adoptatp rerea c credin a trebuie s creasc n om ca o floare i s prind prin puterea ei proprie, ca un descntec". n acest mod, n cadrul Spa iului mioritic, este inclus i valorificat Ortodoxismul, ntr-un mod mult mai profund i organic dect cel propus de Gndirism. Revenind la timpul-fluviu, un astfel de timp pare a fi specific - de i Blaga nu men ioneaz acest lucru - i culturii Extremului Orient de care autorul nu este str in. 10 n acela i timp ns , n contextul cultural al Extremului Orient , se reg se te i timpul-havuz, de ascenden spre Divinitate. Aici apare un lucru extrem de interesant, i care demonstreaz caracterul deschis, integrator, al matricei stilistice, n general i al spa iului mioritic, n particular. i anume c , de i Blaga ia n considerare numai melosul popular romnesc (doina i balada), n matricea stilistic a spa iului mioritic se poate include organic i plastica sculptural a stlpilor de pridvor sau de biseric din folclorul nostru care conduc la ideea ascensionalit ii spre Divinitate. Ascensionalitatea specific religiei monoteiste precre tine din spa iul CarpatoDun rean Traco-Dacic-Getic, n cadrul c reia, prin jertf uman se trimiteau soli la Divinitatea Suprem : Zamolxe. Avem i aici ocazia s constat m caracterul mult mai profund n care Dacismul poate fi integrat n Spa iul mioritic, comparativ cu modul superficial n care
10

conform lui Sergiu Al-George, Arhaic i universal, cap. Structuri antinomice la Blaga i accep ia indian a metaforei

este privit un astfel de Dacism de c tre Vasile Prvan prin opozi ie cu caracteristicile trace. i poate, n acest caz cel pu in aparent - spa iul mioritic ar trebui s capete o alt denumire. Cel pu in aparent, dac nu am putea interpreta acceptarea senin a mor ii, de c tre ciobanul mioritic, drept o auto - jertf uman n vederea comuniunii cu Divinitatea. Iar o astfel de ascensionalitate i g se te cea mai fericit expresie n Coloana infinitului a lui Brncu i11. Coloan a infinitului care nal spa iul mioritic ondulatoriu de pe orizontal , pe vertical , unind, n fiecare punct al prezentului continuu, Cerul cu P mntul, formnd astfel un ir infinit de cruci ntr-o nesfr it rug . n acest mod, spa iul nostru cultural pare a tinde spre o sintez a Occidentului cu Extremul Orient12. Astfel, diferen ele teoretice dintre Orizont i stil i Spa iul mioritic sunt o simpl

adaptare a aparatului teoretic la obiectul particular de studiu ( i anume cultura romn ). Matricea stilistic , propus de Blaga i particularizarea ei sub forma spa iului mioritic este un punct de vedere integrator. n plus, el se dovede te i suficient de flexibil i extensibil pentru a putea ngloba noi determin ri. ". Ea este un m nunchi de categorii al n elegerii noastre, este caracteristica definitorie a spiritului ce s l care se imprim , prin personan luie te n incon tient, m nunchi categorial , ntregii noastre vie i 13. Am v zut c matricea stilistic i nu n

poate corespunde unei epoci, unei perioade istorice, unei na iuni, unui grup cultural, cele din urm , unui singur om.

11 12

Idem, cap. Comentarii indiene la opera lui Brncu i Ion Ianosi, Opere filosofice romne ti, p. 34 13 Mircea Borcil , Irina Petra , Meridianul Blaga, p. 23

Bibliografie: 1. Blaga, Lucian, Trilogia culturii, , Funda ia pentru literatur 2. Vatamaniuc, D., Lucian Blaga, Editura tiin ific colec ia Focul ve nic viu, 2000 4. Ianosi, Ion, Opere filosofice romne ti, Editua Humanitas, Bucure ti, 1997 5. Borcil Mircea, Petra Irina, Meridianul Blaga, Editura Casa Cartii, Cluj i art , Bucure ti, 1944

i Enciclopedic , Bucure ti, 1977

3. S vulescu, Geo, Lucian Blaga. Filosofia prin metafore, Bucure ti, A.B. Romnia,

Napoca,2003