Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Recomandari si observatii de principiu: (a) scopul etapei prediploma este de a demonstra valabilitatea relatiei dintre amplasament si tema propusa (in ansamblu si in toate componentele si aspectele sale) - asadar, inclusiv, coerenta dintre partiul urbanistic si partiul de arhitectura, dintre structura functionala si cea spatial-configurativa a ansambului de arhitectura si a ansamblului urbanistic; (b) pentru a realiza aceasta demonstratie va recomand, in principiu, urmatorul traseu: - (b1) discutii cu reprezentantii autoritatilor locale pentru a afla pozitia lor - daca sustin, ori nu, intentia de dezvoltare / inclusiv valorile indicatorilor POT si CUT; - (b2) discutii cu detinatorul terenului si cu beneficiarul / beneficiarii dezvoltarii urbane / pentru a afla pozitia lor cu privire la propunere (necesara pentru argumentarea si imbogatirea temei, in cazul acceptului, al sustinerii ei / ori pentru reconfigurarea temei, in cazul respingerii propunerii initiale); - (b3) analiza SWOT asupra relatiei tema - amplasament; (c) sunt necesare planuri topo-cadastrale (preferabil actualizate) - scara 1:500 (sa contina curbe de nivel si retele edilitare) si scara 1:1000 / 1:2000 ; (d) este necesar un studiu geotehnic (cat mai proaspat) cu informatii specifice despre amplasament: structura litologica a terenului (inclusiv sarcini admisibile si conditii de construibilitate recomandate; inclusiv cota panzei de apa freatica si directia + sensul de curgere a apei freatice; inclusiv gradul de poluare; inclusiv mentiuni cu privire la eventuale riscuri de alunecari ori prabusiri, etc.), analiza chimica a apei freatice (inclusiv daca are compusi chimici agresivi, etc.) - probabil va fi necesara dezvoltarea in adancime / subteran / in functie de aspecte particulare ale temei alese; (e) sunt utile planurile de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung: extras din PUG aprobat / existent (reglementari si regulament local de urbanism pe UTR respectiv); PUZ-uri aprobate pe amplasament si in vecinatatile amplasamentului (reglementari si regulament de urbanism); (f) pe planurile topo-cadastrale se vor marca cele trei limite fundamentale ale studiului de urbanism: - limita parcelei care genereaza studiul (terenul pe care va fi elaborat proiectul de arhitectura), - limita zonei studiate (include vecinatatile imediate - terenul mai larg pentru care vor fi elaborate reglementari si regulament de urbanism care sa permita implantarea / inserarea armonioasa a complexului arhitectural) si - limita zonei analizate (zona din care sunt extrase datele si asupra careia se realizeaza studiul de impact al dezvoltarii urbane propuse va recomand sa o extindeti incat sa inglobeze nodurile si componentele retelei majore de transport local actuale existente in vecinatatea amplasamentului,

precum si traseele de perspectiva favorabila-nefavorabila catre amplasament / dinspre amplasament catre zonele caracteristice din vecinatate); (g) se vor realiza plansele de analiza sintetica si diagnoza urbana a situatiei existente: - (g1) statutul juridic al imobilelor (in limita zonei studiate); - (g2) starea, structura si inaltimea cladirilor (in limita zonei analizate); - (g3) zonificarea functionala (in limita zonei analizate); - (g4) mobilitate si accesibilitate urbana (in limita zonei analizate); - (g5) context urban (declivitate; insorire; directii si puncte de perspectiva favorabila / nefavorabila; zone destructurate; zone protejate, etc.- in limita zonei analizate); - (g6) diagnoza urbana: ce resurse sustin / care nu sustin / intentia ta de dezvoltare (in limita zonei analizate). (h) se va realiza plansa de reglementari ale dezvoltarii urbane (in limita zonei studiate) in care vor fi inserate si: datele Bilantului teritorial si Regulamentul de dezvoltare urbana (functiuni propuse si functiuni interzise, Hmin si Hmax, indicatori POT si CUT, eventuale conditionari legate de textura si culoarea materialelor, etc.). Pentru a incepe corect studiul de urbanism este necesar sa parcurgeti pasii (a), (b), (c), (d), (e). Insist cu privire la realizarea analizei SWOT - care valideaza, ori nu, intentiile de dezvoltare urbana pe acel amplasament; in functie de rezultat se poate merge, ori nu, mai departe, pe traseul pe care ati pornit.