Sunteți pe pagina 1din 37

Num rul primului bilet de participare

Num rul ultimului bilet de participare


C tig tor 1
C tig tor 2
C tig tor 3
C tig tor 4
C tig tor 5
EXEMPLU: RANDBETWEEN
O societate comercial de
distribu ie organizeaz o tombol
cu ocazia promov rii unui produs,
ocazie cu care desemneaz 5
c tig tori ntr-o ordine aleatoare .
1
8500
4590
4249
6680
118
487
Functii Financiare
PV
Exemplu
Rata anuala a dobanzii 40%
Nr. de ani pe care se contracteaza asigurarea 20
Valoarea lunara a platii primei de asigurare 600,000 LEI
Valoarea prezenta 17,993,120 LEI
FV
Exemplu
Rata anuala a dobanzii 55%
Durata plasamentului (luni) 9
Valoarea initiala (prezenta) a plasamentului 25,000,000 LEI
Valoarea lunara a platii in fiecare perioada 1,000,000 LEI
Valoarea viitoare 48,259,038 LEI
PMT
Exemplu
Rata anuala a dobanzii 43%
Durata imprumutului (ani) 5
Suma imprumutata 35,000,000 LEI
Valoarea lunara a platii 1,426,730 LEI
Costul total al imprumutului 85,603,809 LEI
Valoarea totala a dobanzii 50,603,809 LEI
RATE
Exemplu
Valoare imprumut 15,000,000 LEI
Durata imprumutului 1an
Valoarea lunara a platii 1,800,000 LEI
Dobanda lunara 6.11%
Dobanda anuala 73%
Aplicatie recapitulativa
Tabloul de rambursare a creditelor
Suma imprumutata 15,000,000 LEI
Dobanda anuala 60% Valoarea lunara de rambursat
Dobanda lunara 5% Cost imprumut
Durata imprumutului (luni) 6 Valoarea totala a dobanzii
Nr. luni ramase Rest de rambursat Dobanda lunara Rata de plata
6 15,000,000.00 LEI 750,000.00 LEI 2,205,262.02 LEI
5 12,794,737.98 LEI 639,736.90 LEI 2,315,525.12 LEI
4 10,479,212.86 LEI 523,960.64 LEI 2,431,301.38 LEI
3 8,047,911.48 LEI 402,395.57 LEI 2,552,866.45 LEI
2 5,495,045.03 LEI 274,752.25 LEI 2,680,509.77 LEI
1 2,814,535.26 LEI 140,726.76 LEI 2,814,535.26 LEI
0 0.00 LEI Err:502 Err:502
Total 2,731,572.13 LEI 15,000,000.00 LEI
Numarul de luni pentru rambursarea anticipata 3
Suma de rambursat cu anticipatie 8,047,911.48 LEI
NPER
Exemplu
Rata lunara de rambursat 1,200,000 LEI
Dobanda anuala 20%
Dobanda lunara 1.67%
Suma imprumutata 35,000,000 LEI
Nr. perioade (ani) 3.7
adica luni 43.8
VDB Exemplu
Valoarea de inventar 100,000,000 LEI
Valoarea reziduala 0
Rata de depreciere 2
Durata normata de utilizare 5
Tip comutator 0
Ani Amortizare Perioada debut Perioada sfarsit
Anul 1 40,000,000 LEI 0 1
Anul 2 24,000,000 LEI 1 2
Anul 3 14,400,000 LEI 2 3
Anul 4 10,800,000 LEI 3 4
Anul 5 10,800,000 LEI 4 5
2,955,262.02 LEI
17,731,572.13 LEI
2,731,572.13 LEI
Total de plata
2,955,262.02 LEI
2,955,262.02 LEI
2,955,262.02 LEI
2,955,262.02 LEI
2,955,262.02 LEI
2,955,262.02 LEI
Err:502
17,731,572.13 LEI
Vezi grafic
6 5 4 3 2 1
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Dobanda lunara Rata de plata
6 5 4 3 2 1
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Dobanda lunara Rata de plata
TIPURI DE AMORTIZARI
Valoarea de inventar 80,000,000 LEI
Valoarea reziduala 10,000,000 LEI
Durata normata de functionare 8
Numarul de luni pe an de utilizare a investitiei 10
Amortizare lineara Amortizare degresiva
SLN SYD DB DDB
1 70,000,000 LEI 15,555,556 LEI 15,266,667 LEI 20,000,000 LEI 30,000,000 LEI
2 35,000,000 LEI 13,611,111 LEI 14,823,933 LEI 15,000,000 LEI 18,750,000 LEI
3 23,333,333 LEI 11,666,667 LEI 11,429,253 LEI 11,250,000 LEI 11,718,750 LEI
4 17,500,000 LEI 9,722,222 LEI 8,811,954 LEI 8,437,500 LEI 7,324,219 LEI
5 14,000,000 LEI 7,777,778 LEI 6,794,016 LEI 6,328,125 LEI 2,207,031 LEI
6 11,666,667 LEI 5,833,333 LEI 5,238,187 LEI 4,746,094 LEI 0 LEI
7 10,000,000 LEI 3,888,889 LEI 4,038,642 LEI 3,559,570 LEI 0 LEI
8 8,750,000 LEI 1,944,444 LEI 3,113,793 LEI 678,711 LEI 0 LEI
Total 70,000,000 LEI 69,516,444 LEI 70,000,000 LEI 70,000,000 LEI
Next
P
e
r
i
o
a
d
a
P
e
r
i
o
a
d
a
VLOOKUP ROWS 4 CHOOSE 18881.25
HLOOKUP AREAS 2 COLUMNS 8
Factura nr. 68898 din data
Transportul este facut de furnizor? DA Destinatia
Adaos comercial 25%
Cod produs Denumire produs Pret Valoare
100 Produs1 5 160,000 10,500 225,625
102 Produs3 3 120,000 120,000 570,000
147 Nu exista codul147 2 100,000 0 100,000
121 Produs8 1 80,000 15,500 99,375
Total factura 68,898 460000 36,500 995,000
Nr. produse 4 Reducere comerciala 0
Cod produs Denumire produs Pret
Cant min Cant Max
100 Produs1 10,500 5 15
101 Produs2 50,000 8 10
102 Produs3 120,000 1 5
109 Produs4 16,000 4 9
111 Produs5 11,700 10 15
112 Produs6 48,000 100 200
114 Produs7 10,000 300 305
121 Produs8 15,500 1 100
Functii de Consultare
Cantitate
livrata
Cheltuieli
transport
6-Mar-12
Destinatia Brasov
TVA Valoare factura
42,869 268,494 LEI
108,300 678,300 LEI
19,000 119,000 LEI
18,881 118,256 LEI
189,050 1,184,050 LEI
Brasov Bucuresti Ploiesti Predeal Sinaia
1 80000 15000 30000 60000 50000
2 100000 30000 60000 120000 100000
3 120000 45000 90000 155000 150000
4 140000 60000 120000 210000 200000
5 160000 75000 150000 260000 250000
Apelare grafic
Destinatia/Cant
itate transport
Not available
Revenire
Produs1 Produs3 Nu exista codul147 Produs8
0
50,000
100,000
150,000
200,000
0
2
4
6
Grafic in 2 axe Y
Cheltuieli
transport
Cantitate livrata
L
e
i
T
o
n
e
Produs1 Produs3 Nu exista codul147 Produs8
0
50,000
100,000
150,000
200,000
0
2
4
6
Grafic in 2 axe Y
Cheltuieli
transport
Cantitate livrata
L
e
i
T
o
n
e
Revenire
Ponderea valorica a produselor
Ponderea valorica a produselor
Ponderea valorica a produselor
Ponderea valorica a produselor
Functii Data si Ora
NOW 3/6/2012 4:02
Tipuri de formatari personalizate de data
TODAY 3/6/2012 6-Mar Mar-12 ###
DATEVALUE 36264
Data debut Nr zile
WORDAY 28-Jun-99 3/12/1999 75
DATE 4/14/1999
NETWORDAY! 163 Data debut Data sfarsit
3/12/1999 10/27/1999
DAY!"#$ 225
Diferenta simpla 229
EO%ONT& Saturday-30-Jun-12
YEAR 1999 2012
%ONT& 4
DAY 14
WEEDAY 3 7
T'%E 6:42 PM
T'%EVALUE 0.78 18:42:00
&OUR 4
Functii concatenate astazi este 6-3-2012 a 3-a zi a sata!anii
A(L')A*'' )U FUN)*'' DAT+ )ALENDAR'!T')+
S"r#"t$ri %e&a%e
1/1/2000
4/30/2000
'ata ($!enzii 2/26/2000 5/1/2000
)u!"ru% de zi%e de *a#ri(a+ie 12 12/1/2000
Data li,r-rii Tuesda./01/%arc2/3$$$ 12/25/2000
4WORDAY5)6$7)607D189D6": 12/31/2000
S"r#"t$ri %e&a%e
'ata de de#ut entru ($n(ediu 7/15/2000 1/1/2000
'ata re,enirii din ($n(ediu 8/14/2000 4/30/2000
Num-r zile de concediu 4 30 5/1/2000
-$r!u%" 21 12/1/2000
)u!"ru% t$ta% de zi%e 30 ./60-/59 12/25/2000
12/31/2000
-1 -riday-31-'e(e!#er-1999
'ata de de#ut: 1/1/2000
0 M$nday-31-January-2000 1-Jan-00
1 0uesday-29--e#ruary-2000 1--e#-00
2 -riday-31-Mar(1-2000 1-Mar-00
3 Sunday-30-2ri%-2000 1-2r-00
4 3ednesday-31-May-2000 1-May-00
5 -riday-30-June-2000 1-Jun-00
6 M$nday-31-Ju%y-2000
7 01ursday-31-2u&ust-2000
8 ###
9 0uesday-31-4(t$#er-2000
10 ###
11 Sunday-31-'e(e!#er-2000
A(L')A*'A 1
E;emplu
WORDAY
E<E%(LU
NETWORDAY!
E<E%(LU
EO%ONT&
Formatare
personalizat
pentru data
calendaristic :
dddd-dd-
mmmm-yyyy
(Format-Cells-
Number-
Custom)
Formatare
personalizat
pentru data
calendaristic :
dddd-dd-
mmmm-yyyy
(Format-Cells-
Number-
Custom)
5iua 'ata de#ut
1 Saturday-01-January-2000
2 M$nday-03-January-2000
3 0uesday-04-January-2000
4 ###
5 01ursday-06-January-2000
6 -riday-07-January-2000
7 M$nday-10-January-2000
8 0uesday-11-January-2000
9 ###
10 01ursday-13-January-2000
'ata de de#ut: 0=0=3$$$ -ra(+ii %unare -ra(+ii %unare (u!u%ate
0 M$nday-31-January-2000 8.226 8.336
1 0uesday-29--e#ruary-2000 7.956 16.116
2 -riday-31-Mar(1-2000 8.496 25.006
3 Sunday-30-2ri%-2000 8.226 33.066
4 3ednesday-31-May-2000 8.496 41.676
5 -riday-30-June-2000 8.226 49.726
6 M$nday-31-Ju%y-2000 8.496 58.336
7 01ursday-31-2u&ust-2000 8.496 66.676
8 ### 8.226 74.726
9 0uesday-31-4(t$#er-2000 8.496 83.336
10 ### 8.226 91.396
11 Sunday-31-'e(e!#er-2000 8.496 100.006
04027 100.006
-1 -riday-01-'e(e!#er-2000
'ata de de#ut: 1/1/2001
1 01ursday-01--e#ruary-2001
2 01ursday-01-Mar(1-2001
3 Sunday-01-2ri%-2001
4 0uesday-01-May-2001
5 -riday-01-June-2001
6 Sunday-01-Ju%y-2001
E<E%(LU
YEARFRA)
E<E%(LU
EDATE
9999
8rr:502
Tipuri de formatari personalizate de data
0uesday-06-Mar-12
!arbatori le>ale
4/11/1999
4/12/1999
5/1/1999
5/2/1999
12/1/1999
Functii tip baza de date
DSUM
DMAX
DMIN
DAVERAGE
DGET
DCOUNT
Adresa Localitate Data facturii Valoare Platit
100 Client1 Str. Florilor Pitesti 456 9/28/1998 1,700,000 NU
101 Client2 Str. Sincai Bucuresti 888 5/1/1997 850,000 DA
102 Client7 Str. Averescu Brasov 343 1/14/1998 2,000,000 NU
101 Client1 Str. Florilor Pitesti 87 2/24/1998 1,100,000 DA
104 Client4 Str. PolitehnicaPloiesti 566 12/3/1999 900,000 NU
105 Client3 Str. 9 Mai Bucuresti 70 4/15/1999 340,000 NU
104 Client4 Str. PolitehnicaPloiesti 244 2/25/1999 3,600,000 NU
107 Client10 Str. Plopilor Iasi 670 11/17/1999 2,500,000 DA
101 Client2 Str. Sincai Bucuresti 122 12/4/1999 760,000 DA
100 Client1 Str. Florilor Pitesti 406 3/20/1999 1,000,000 NU
102 Client7 Str. Averescu Brasov 111 3/5/1998 2,300,000 DA
Localitate Platit
Suma valorica afacturilor platite/neplatite din Bucuresti.
Bucuresti
NU 340000
Localitate
Bucuresti
Numarul facturilor emise in Bucuresti si Brasov.
Brasov
5
Nr factura
Care este valoarea facturii numarul 111?
111
2300000
Cod
Client
Nume
Client
Nr
factura
Majorari TVA
1,360,000 299,200 3,359,200
0 0 850,000
1,200,000 264,000 3,464,000
0 0 1,100,000
225,000 148,500 1,273,500
0 37,400 377,400
1,440,000 712,800 5,752,800
0 550,000 3,050,000
0 0 760,000
250,000 55,000 1,305,000
0 0 2,300,000
Suma valorica afacturilor platite/neplatite din Bucuresti.
Numarul facturilor emise in Bucuresti si Brasov.
Care este valoarea facturii numarul 111?
Suma
datorata
Exemple
CHAR A
TRIM Catedra de Informatic de Gestiune
CODE 65
CONCATENATE Informatica de Gestiune
EXACT FALSE
UPPER BIROTICA
LOWER birotica
LEN 16
REPT Bafta !Bafta !Bafta !
PROPER Popescu Marius Constantin
VALUE 36605 25
DOLLAR $15,263.00 $65.00
FIND 5
Func ii Text
Catedra de Informatic de Gestiune
0.4
Nume Data angaj Vechime ani Salariu tarifar Spor vechime BRUT CASS
Ionescu Vasile 11/1/1986 25 5,000,000 #MACRO? #MACRO? #MACRO?
Popescu Mirela 11/1/1986 25 5,000,000 1,250,000 6,250,000 437,500
Brut de imp IMPOZIT IMPO
#MACRO? #MACRO? ###
5,812,500 1,651,670
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Informatica I
Produs A 250 280 300 240 Informatica II
Produs B 180 150 190 230 Economie politica
Produs C 140 120 110 140 Contabilitate
1510 1511 1512 1513 1514
6.25 6.4 7.2 7.4 6.8
5.25 6.3 8.4 8.12 7.7
8.36 8 7.47 8.6 7.9
8.3 9.2 9 8.8 7.9