Test 1

I.
1.
2.
3.
4.

C9H12 poate fi o hidrocarbura aromatica. de exemplu: izopropil benzen(cumen) ;
Naftalina este o hidrocarbura aromatica polinucleara;
Naftalina contine in molecula ei 10 atomi de carbon;
Toluenul poate participa la reactia de substitutie;

II. a. Toluenul este o hidrocarbura aromatica mononucleara. - Corect
b. Benzenul are in molecula 12 atomi. - Corect
c. Nitrarea benzenului se realizeaza cu amestec sulfonitric. - Corect
d. Benzenul nu poate participa la reactia de substitutie. - Grestit
- benzenul participa la reactia de substitutie (reactiide halogenare, nitrate, sulfonare, alchilare,
acilare)
III. a.

b.

M c7H3O6N 3 = 12 · 7 + 1 · 3 + 16

· 6 + 3 · 14 = 84 + 3 + 96 + 42 = 225 g/mol

225 g toluen .... 84g C ..... 3g H ...... 96g O .... 42gN
100 g toluen .... x ...... y ....... z .... a
x = (84 · 100) / 225 = 37,33 % C
y = (3 · 100) / 225 = 1,33 % H
z = (96 · 100) / 225 = 42,67 % O
a = (42 · 100) / 225 = 18,67 % N
Verificare: 37,33 + 1,33 + 42, 67 + 18,67 = 100 %

5 = 112. a).387.6 % m1 = 387.69 g clorobenzen . m = 400g naftalina puritate = 89. 5 g/mol clorobenzen m = V · ρ = 200 · 0...72 / 358.53) / 173 = 286.IV.... V..72 g naftalina η = (Cp/Ct) · 100 = (286..5) / 78 = 177...4 g naftalina pura 128 g naftalina . V = 200 mL benzen ρ = 0. b. a.2 g benzen . x x = (123..5 g clorobenzen 123..53 g α nitronaftalina a = (128 · 387....88 g/mL η = 70% Μ benzen = 12 · 6 + 1 · 6 = 78 g/mol benzen M clorobenzen = 12 · 6 + 1 · 5 + 35.2 · 112..6 · 400 ) / 100 = 358....52 g α nitronaftalina MC10H8 = 10 · 12 + 1 · 8 = 128 g/mol naftalina MC10H 7NO2 = 10 · 12 + 7 · 1 + 1 · 14 + 2 · 16 = 173 g/ mol α nitronaftalina mpura = (puritate % · mtotala) / 100 = ( 89....4) · 100 = 80% Randamentul de reactie este de 80%.173 g α nitronaftalina a g naftalina .88 = 176 g benzen = Ct η = (Cp/Ct) · 100 => Cp = (Ct · η) / 100 = (176 · 70) / 100 = 123.2 g benzen pur 78 g benzen .. 112.

..23 / 71 = 1..3 · 71) / 78 = 112. v v = 1.58 · 22..58 moli .4 l 1. 22..4 = 35...........23 g Cl2 nCl2= m/M = 112.....b) 78 g benzen . x x = (123...3 g benzen ...58 moli Cl2 1 mol Cl2 (c..n) . 71 g Cl2 123.39 l Cl2 ............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful