P. 1
teme licenta

teme licenta

|Views: 2,053|Likes:
Published by Georgiana Bedivan

More info:

Published by: Georgiana Bedivan on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

Publicitate

1. Dimensiunea mitica a publicitatii 2. Aspecte etologice ale comunicarii publicitare 3. Tehnici de creatie în textul publicitar 4. Tehnici de creatie in ilustratia publicitara 5. Noi tendinte în publicitate. Publicitatea online 6. Aspecte etice ale comunicarii publicitare. Reglementari interne si internationale 7. Impactul publicitatii asupra copiilor / adolescentilor 8. Stereotipuri de gen in reclame 9. Campaniile sociale - caracteristici si impact asupra comunitatii 10. Umorul în publicitate 11. Forme de publicitate neconventionala vs. publicitatea prin canale clasice 12. Stilul de conducere în agentia de publicitate 13. Managementul resurselor umane în agentia de publicitate 14. Cultura organizationala în agentia de publicitate 15. Relatiile interorganizationale (relatiile cu clientii) în agentiile de publicitate 16. Cunoasterea comportamentului consumatorului – etapa esentiala în strategia de comunicare publicitara 17. Publicitatea - forma a industriilor culturale

Semiotica:
I. TEORII ALE COMUNICARII 1. ANALIZA COMUNICARII SOCIALE DIN ROMÂNIA (1989-2002). STUDIU DE CAZ; CONCLUZII PENTRU STRATEGIA UNEI CAMPANII DE COMUNICARE "Scoala proces" si "scoala semiotica" (J. Fiske) - orientari fundamentale în abordarea teoretica a comunicarii . Modelul elaborat de G. Gerbner: etapele procesului de comunicare; dimensiunile comunicarii sociale ("orizontala" si "verticala"). Merite si limite ale modelului Gerbner. Modelele elaborate de H. Lasswell (1948) si T. Newcomb (1953); merite si limite ale modelului Newcomb. Modelul elaborat de R. Jakobson (1960); factorii constitutivi ai comunicarii si functiile acestora. Studiu de caz; concluzii pentru strategia unei campanii de comunicare (publicitate, campanie electorala sau mass media). II. ABORDAREA SEMIOTICA A COMUNICARII 2. ANALIZA COMUNICARII SOCIALE DIN ROMÂNIA (1989-2002). STUDIU DE CAZ; CONCLUZII PENTRU STRATEGIILE DE COMUNICARE SOCIALA Comunicarea ca schimb de semne; relatia dintre comunicare si limbaj; semne si semnale. Semiotica - stiinta a semnelor; semne si semnificatii. Modelul elaborat de C.S. Peirce; dezvoltarea lui de catre Ogden si Richards. Modelul teoretic elaborat de Ferdinand de Saussure: elementele semnificatiei (semn, semnificant si semnificat). Studiu de caz; concluzii pentru strategia unei campanii de comunicare (în publicitate, în campaniile electorale sau în mass media).

III. CONCEPTII DESPRE NATURA LIMBAJULUI 3. ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC DIN ROMÂNIA (1989-2002) DIN PERSPECTIVA ACESTOR CONCEPTII. STUDIU DE CAZ Merite si limite ale viziunii instrumentaliste cu privire la natura si rolul limbajului; conceptia "cuvântului semnal" si conceptia "cuvântului simbol". Viziunea demiurgica despre natura si rolul limbajului; conceptia magica si conceptia mitica. Viziunea sincretica; interdependenta limbaj-esenta umana. Analiza discursului unui actor social (persoana publica, partid politic, institutie de stat, firma comerciala sau organizatie civica) din perioada mentionata. Relevarea conceptiei despre limbaj care sta la baza discursului si a viziunii despre lume împartasite de autorul discursului. Concluzii metodologice cu privire la folosirea tehnicilor analizei de continut si a celorlalte metode de analiza a discursului. IV. FILOSOFIA LIMBAJULUI 4. COTITURA LINGVISTICA si NOUA PARADIGMA CULTURALA; ORIENTAREA SEMIOTICA A CULTURII CONTEMPORANE. CONCLUZII PENTRU NATURA DISCURSULUI CONTEMPORAN Geneza "cotiturii lingvistice" si manifestarile sale în diferite domenii ale culturii spirituale. Schimbarea de paradigma ca schimbare de ideal de rationalitate; reductia lingvistica ultima etapa a procesului de eliminare a transcendentului din cunoasterea stiintifica si din tabloul explicativ al lumii. "Pansemiotismul": argumente pro si contra. Studiu de caz pe un tip de discurs (politic, ideologic sau literar). Concluzii cu privire la redactarea discursului; utilizarea simbolisticii sociale în discursul public. 5. CERCETAREA "RIGUROASA" si CEA "NERIGUROASA" ÎN FILOSOFIA LIMBAJULUI; VALOAREA CELOR DOUA ABORDARI ÎN COMUNICAREA SOCIALA. STUDIU DE CAZ Diferente si complementaritati între cele doua traditii de cercetare. Opozitia dintre "rigurosi" si "nerigurosi" - o confruntare dintre idealuri cognitive; presupozitiile celor doua traditii de cercetare. Studiu de caz (publicitate, marketing politic, mass media). Utilizarea alternativa a celor doua abordari. Concluzii pentru strategiile comunicarii sociale în societatea postindustriala; noi dimensiuni ale conceptului de "postmodernism". V. COMUNICAREA INTERCULTURALA 6. CAI DE DEPASIRE A OBSTACOLELOR MENTALE ÎN COMUNICAREA SOCIALA Obstacole mentale în calea comunicarii depline; "organizarea mentala" si tehnica de formulare a problemelor (S. Langer). Conditiile care definesc "situatia ideala de comunicare". "Paradigma disciplinara" (Th. Kuhn) si paradigmele culturale. Incomensurabilitatea paradigmelor. Studiu de caz (comunicarea între sexe, între generatii, între grupuri socio-profesionale sau între grupurile etnice); sugestii pentru depasirea obstacolelor mentale în comunicarea sociala.

7. CAI DE DEPASIRE A OBSTACOLELOR IDEOLOGICE ÎN COMUNICAREA SOCIALA Dependenta cunoasterii si a comunicarii de "formele de viata" si "interesele de cunoastere" (J. Habermas). Criza mitului pozitivist al cunoasterii "pur obiective". Conceptul de "referential" (F. Gonsteh) si referentialele ideologice. Schimbarea referentialului - premisa a comunicarii depline; conditiile adoptarii unui nou referential si indicatorii acestei schimbari. Studiu de caz (comunicarea între doua grupuri cu ideologii diferite). Concluzii pentru politicile sociale în România. 8. CONDITII DE POSIBILITATE ALE COMUNICARII AUTENTICE ÎNTRE CULTURI; PERSPECTIVE PENTRU UNIFICAREA CULTURALA A EUROPEI. Critica relativismului cultural si a scepticismului epistemologic (R. Boudon); critica criticii "noii epistemologii". "A treia cultura " (F. Casmir) - o cale constructiva spre întelegere si colaborare; trasaturile acesteia si nivelurile comunicarii sociale în care ea devine relevanta; perspective pentru unificarea culturala a Europei. Studiu de caz (comunicarea între grupuri etnice, între culturi si civilizatii). Concluzii pentru strategia constructiei europene. Evaluarea performantelor resurselor umane - optionala Evaluarea performanţelor angajaţilor proces principal în managementul calităţii Auditul managementului resurselor umane componentă esenţială în auditul sistemului de management al calităţii Evaluarea costurilor anuale aferente salarizării personalului angajat în departamentul de resurse umane Managementul calităţii şi implicaţiile sale asupra resurselor umane din cadrul organizaţiei Evaluarea performanţelor angajaţilor prin obiective ( Managementul prin obiective-metodă de evaluare a poziţiilor manageriale ale organizaţiei) Strategia de înlocuire a personalului în organizaţiile bugetare/ private Evaluarea performanţelor angajaţilor în condiţii de stres Influenţa stresului ocupaţional asupra performanţelor profesionale Evaluarea performanţelor angajaţilor prin paşi multiplii Eficientizarea selecţiei managerilor din organizaţiile bugetare/ private prin evaluarea psihologică Eficienţa activităţii departamentului de resurse umane în organizaţiile private Anchetele salariale etapă necesară în construirii sistemului de salarizare al organizaţiei Evaluarea performanţelor angajaţilor prin norme de muncă ( Monitorizarea continuă a angajaţilor Corelaţia analiza postului cu procesul de recrutare şi selecţie , în contextul integrării europene Deficienţele evaluării cu sursă multiplă identificate în organizaţiile tradiţionale Particularităţile procesului de evaluare în organizaţiile matriceale Evaluarea posturilor din departamentele organizaţiei în vederea elaborării sistemului motivaţional Remunerarea contingentă între necesitate şi realitate Evaluarea 360 de grade-eficienţa procesului în domeniul vânzărilor Corelaţia analiza posturilor –recrutare şi selecţie în contextul integrării României în

Teorii şi modele de comunicare aplicate în comunicarea publicitară.formă de comunicare în publicitate. Cultură şi comunicare. Studiu de caz. Comunicarea publică şi comunităţile profesionale. . Aspecte ale comunicării în grupurile de muncă. Obstacolele gnoseologice ale comunicării de motivare. Posibile surse de manipulare şi propagandă în spaţiul universitar. Patologii şi terapii în comunicarea interorganizaţională. Comunicarea simbolică . Studiu de caz. Zvonul . Interpretarea socio-culturală a elementelor de comunicare non-verbală. Forme de interacţiune în comunicarea persuasivă. Comunicare şi alienare. Globalizare şi comunicare. Funcţia cathartică a comunicării: confesiunea. Strategii şi tehnici. Studiu de caz. Comunicarea simbolică în ritualul ortodox. Feed-back-ul în comunicarea interpersonală. Spaţiul public şi comunicarea. Selecţia mesajelor comunicaţionale în comunicarea managerială. Studiu de caz. efecte perverse. Motivarea prin comunicare. Studiu de caz. spovedirea. Noul spaţiu public şi comunicarea prin contagiune. Socializarea prin comunicare. Nevoia de comunicare informală. Situaţia de criză şi comunicarea informală. destăinuirea. analiză comparativă.formă a manipulării în comunicare. Bariere şi filtre în comunicarea managerială. Efecte perverse ale comunicării în spaţiul social. Studiu de caz. Semne şi simboluri în comunicarea legitimării politice de tip democratic.formă a manipulării în comunicare. Dezinformarea . Factori favorizanţi pentru sugestie şi sugestibilitate. Comunicare şi comuniune. Studii de caz. Comunicarea şi valoarea în spaţiul organizaţional. Motivarea prin comunicare. Studiu de caz. Manipularea prin structurile mass-media. Comunicare şi metalimbaj. Contextele şi stilurile de comunicare. studiu de caz. perspectivă istorică. studiu de caz. Rolul liderului în comunicarea de grup. Comunicarea şi rolul său în prevenirea crizelor.Uniunea Europeană Elaborarea sistemelor de remunerare pe baza performanţelor atinse de angajaţi Sisteme de remunerare practicate în domeniul vânzărilor Evaluarea şi remunerarea angajaţilor din organizaţiile bugetare Performanţele angajaţilor şi climatul organizaţional Soluţii informatice utilizate în departamentele de resurse umane Teoria comunicarii                                     Modele teoretice ale comunicării. Studiu de caz.

 Tendinţe în sistemul multipartidist din România  Ideologie şi doctrină în platformele electorale ale partidelor politice  Propaganda politică în campania electorala din 2000  Limbaj şi persuasiune politică în discursul electoral al lui C. Studiu de caz.  Rolul conflictelor organizaţionale în apariţia şi dezvoltarea crizelor. Aplicaţii. Studii de caz. Comunicare şi charismă.Tudor  Geneza şi esenţa politicului  Stiinţa politică. Studiu de caz.  Evaluarea imaginii organizaţiilor în situaţii normale şi de criză. Metode de evaluare şi analiză.  Crizele de comunicare ca sursă a crizelor de imagine.  Strategii de prevenire şi rezolvare a crizelor organizaţionale.  Analiza crizelor de imagine.  Structuri de gestionare a imaginii organizaţiei. Studii de caz.  Strategii de prevenire şi rezolvare a crizelor de imagine.  Comunicarea pe timpul crizei organizaţionale. Studii de caz.  Crizele organizaţionale. Studii de caz.  Crizele organizaţionale ca sursă a crizelor de imagine.  Strategii de prevenire şi rezolvare a crizelor de comunicare.    Paracomunicarea. Gestionarea imaginii de marcă a organizaţiei prin metode de relaţii publice.  Metode de diagnosticare a comunicării organizaţionale în situaţii de criză. factori favorizanţi şi etape de evoluţie. Studii de caz. Studii de caz. teorie politică şi filozofie politică: abordare comparativă  Sisteme politice versus regimuri politice  Statul naţional şi integrarea Europeană  Suveranitatea de stat între integrare şi interdependenţă  Euroregiunile şi regimul lor de funcţionare  Regiunile transfrontaliere  Puterea politică şi sacrul  Legitimitate şi legalitate .  Imaginea organizaţiei . Studii de caz.V. Gestionarea crizelor de imagine  Imaginea de marcă a organizaţiei. Credibilitatea mesajelor non . Studiu de caz.obiect de patrimoniu. Condiţii de apariţie.Tăcerile vorbirii şi elocvenţa tăcerii.  Rolul imaginii organizaţiei în asigurarea performanţelor acesteia.verbale în motivarea prin comunicare. Studii de caz. Studii de caz. Studii de caz. Studii de caz. Stiinte politice  Tendinţe în sistemul politic românesc în lumina alegerilor prezidenţiale şi legislative din 2000. Studii de caz. Studii de caz. Stilul de comunicare şi imaginea de sine a liderilor informali. Studii de caz.

Doctrine politice în America de Sud.politic. Comunicarea politică şi noile sale frontiere epistemologice Adevăr şi fals în ideologiile politice Stiinţele sociale şi ideologia Ideologie şi utopie în gândirea politică actuală Postmodernismul şi ideologiile politice Culturi politice şi ideologii politice Cultura politică din România: trecut. Doctrine politice în Japonia. Reaganismul. Islamul politic. Fundamentalismul islamic. prezent şi perspective. Stalinismul ca totalitarism exemplar. Spaţiu şi timp în doctrinele politice. Evoluţia social-democraţiei după 1990. Ecologia politică. Neoliberalismul: curente şi tendinţe actuale. Thacherismul. Elitele politice în doctrina legionară. Fundamentele filosofice ale doctrinelor politice. prezent şi viitor Cultură politică şi mit politic Valorile politice şi dinamica lor în doctrinele politice contemporane Democraţia socială Poliarhiile "Noile democraţii" Sisteme de partide şi moduri de scrutin Tipologiile partidelor politice Clivaje noi în studierea partidelor politice Raportul Stânga-Dreapta şi noile sale frontiere ideologice Spre o nouă paradigmă a stiinţelor politice? "A treia cale": trecut. Statul ţărănesc în perioada interbelică. Naţionalism în Europa după 1990. Totalitarismele: abordare comparativă. teorii şi curente. Naţiune şi naţionalism în Africa. Enciclice papale cu caracter social. Evoluţia democraţiei creştine după al doilea război mondial Neoconservatorismul: şcoli. Postmodernismul politic. Social-democraţia europeană şi globalizarea economiei mondiale. . Doctrina liberală: "Prin noi înşine!" Stat şi partid în doctrina fascistă.                                              Regimuri parlamentare versus regimuri prezidenţiale: abordare comparativă. Neocorporatismul. Doctrina nonviolenţei. "Naţionalismul integral".

1998 . 1999 . Norma. · Vor fi monitorizate cel putin trei surse mediatice nationale (dintre cele pentru care sunt precizate cotele de piata în suportul de curs).Miruna Runcan . Bucureşti . All. · Subiectul analizei trebuie sa aiba o vizibilitate corespunzatoare unei analize coerente si corecte din punct de vedere statistic – serii de date cu valoare de peste 100 de unitati de referiri. Imaginea unui ministru 3. Ed. Imaginea unei personalitati politice 5.10.2001 . (Legea nr.P. Imaginea unei organizatii nonguvernamentale 6. Imaginea unei Biserici / confesiuni Conditii de acceptare a lucrarii: · Tema aleasa se va concretiza. Imaginea unui partid politic 4.Constituţia României – Capitolul II . Bibliografie minimă: -V. specificându-se în cerere numele organizatiei sau personalitatii care face obiectul analizei. 1998 .Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.O. · Analiza se va fundamenta pe profilele de imagine primare.2000 . Bucureşti. Ed. Principiile dreptului comunicării sociale (Scurtă introducere. O istorie a mijloacelor de comunicare. Dreptul comunicării sociale.Introducere în etica şi legislaţia presei.Analiza imaginii organizatiilor 1. ponderate. Obiect. 30/1994) . 544/12. pentru a putea fi testata viabilitatea sistemului indicatorilor de imagine.S. Imaginea unei personalitati civice 7. 663 din 23. Etica si dreptul comunicarii 1. Izvoarele dreptului comunicării sociale. Imaginea premierului 10. Dabu ..2001. 1997 . Dreptul comunicării sociale . Institutul European.X. Imaginea presedintelui României 9. Educaţional. Imaginea unui minister 2. conform precizarilor din curs. Principiile dreptului comunicării sociale. Dreptul Comunicării. binare si structurale. nr.Legea privind accesul la informaţiile de interes public nr. · Monitorizarea datelor se va efectua pe un interval de un an. Jurnalistul Universal.David Randall .A.ramură a dreptului public. Ed. Corelaţia dreptului comunicării sociale cu alte ramuri ale dreptului. S.Dreptul comunicării sociale. Imaginea unei organizatii economice 8. Noţiuni.N. Polirom Iaşi. M.Dr. Ed. Metode.Jean-M’el Jeanneney . precum si intervalul cronologic analizat. Dumitru Titus Popa.

Doina. Tirania comunicării. 1996 -V. Convenţia europeană a drepturilor omului. Norma. Bucureşti. Practica judiciară) Bibliografie: -V.Lucian Vasile Szabo. Informaţia – factor dinamizator al devenirii. Libertatea. . Răspunderea juridică a funcţionarului public. 1999 . . 2000 .H. nr. Structura minciunii. SOCEC. Bucureşti.Corneliu Bîrsan. Dabu. Ed.P. Codul penal Carol al II-lea adnotat. Noţiunile de drept şi obligaţii. Limitele obligaţiilor autorităţilor publice.Legea nr. Ed. Ed. 1937. Introducerea în etica şi legislaţia Presei .V. . Ed. 2006. Bucureşti . Bucureşti.H. . Dumitru Titus Popa. Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman. Dabu. 2. Drepturile şi obligaţiile persoanei în domeniul comunicării sociale. Editura Daath.2001 privind accesul la informaţiile de interes public.Miruna Runcan. Conţinutul dreptului la informaţie. Dabu.N. Ed. 2006. 2000. privind comunicarea informaţiilor de interes public şi privat. M. Dreptul comunicării sociale. .2000 . V. . Beck. Bucureşti. .2001. Subiecţii dreptului la informaţie. Humanitas. 1998. Libertăţi şi răspunderi ale ziariştilor şi autorilor. (Scurtă introducere.Dr..Jean Morange. Bucureşti 2000. Dabu. Dreptul comunicării sociale. Doina. Dabu – Răspunderea juridică a funcţionarului public. III. Global Lex. 1994. 2005. vol. 2002: . V. 544/12. Bucureşti 2000. Bucureşti. Tmişoara. Hawkins.O. Libertăţile publice.X. Bucureşti.Jean Morange. . G.C. 448 . Convenţia europeană a drepturilor omului. Ed.Christian Michel. 574-578 . Tirania comunicării. . 2002. Responsabilitatea autorităţilor publice pentru încălcarea obligaţiilor corelative dreptului la informaţie) Bibliografie: .Legea nr. Bucureşti. Răspunderea juridică a funcţionarului public. Ed.. Bucureşti . 1991 .P. p. Drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice privind înfăptuirea dreptului la informaţie.Michel Friedman. Bucureşti. Bucureşti. nr.X. Bucureşti.2001. 1997 . Obligaţiile autorităţilor publice privind dreptul la informaţie în legislaţia României.A. IRDO. Dreptul comunicării. 663 din 23. Protecţia surselor.N. (Scurtă introducere.Piotr Wierzbicki. Editura C.2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Global Lex. Nemira. Bucureşti.Ignacio Ramonet.2000 . 1999 . Rătescu. Amarcord. Dreptul la informaţie.. Bucureşti. S. p. S. Editura ALL.Corneliu Bîrsan. Beck.Ignacio Ramonet. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.David R. Ed. Putere versus forţă. 3. Editura Rosetti.Dr.S. Bucureşti. Global Lex.S. Libertăţile publice.X. Editura Monitorul Oficial. Libertatea şi comunicarea în lumea presei. V. Bucureşti.Dr.Dr. Ed.A. Dabu – Despre dreptul şi arta apărării.X. Ed.O. Ed. 544/12. Editura C. 663 din 23.Vincent Berger. Ed. Editura Rosetti. M.

V. Ed. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. Ed.Corneliu Bîrsan. Principalele instrumente internaţionale privind Drepturile Omului. Amarcord.Ioan Muraru. 2002: . . Ed. Dumitru Titus Popa. Autoritatea şi deontologie. . 1999 . Drepturile şi obligaţiile agentului media în domeniul comunicării sociale. 2006. Dabu în Revista de Drept Comercial nr.47-61 ..Legea nr. Ed.Lucian Vasile Szabo.2000 .Legea privind publicitatea nr.Dr.Miruna Runcan. Putere versus forţă. Bucureşti 1999. Drepturile agentului media în domeniul comunicării sociale. Dabu. Despre protecţia secretului profesional şi a creditului bancar. Bucureşti . Dreptul de a informa.Lucian Vasile Szabo. . Bucureşti 2000. Tmişoara. Dreptul comunicării. Introducerea în etica şi legislaţia presei. Hawkins. Tmişoara. Bucureşti 2000. Bucureşti 1999. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. V. . Garantarea drepturilor omului. 1997 . Tirania comunicării. Bucureşti 1999. Ed.D. Bucureşti. Libertatea de opinie. . Editura C. Libertatea.A. Sicorna.Legea nr. Dreptul de a întreba şi primi răspuns. Editura All Beck. . Libertate şi comunicare în lumea presei. Libertatea de a înfiinţa publicaţii. Norma. Dabu. Bucureşti. 1998 . 544/12. Bucureşti.I.) Bibliografie: . 1997 . Bucureşti. p. Bucureşti. Ed. Doina.-Principalele instrumente internaţionale privind Drepturile Omului. II. Editura ALL. 1999. Ed.Christian Michel. Lumina Lex. 2000 . Editura All Beck. 1999 . 4. Bucureşti.Jean Morange. 1999 ..Dr.O.Doina Micu. Editura ALL. Doina. .Dana Apostol Tofan.Ignacio Ramonet. Convenţia europeană a drepturilor omului. 2005. Editura Rosetti. Bucureşti. .H. 2000 .2001 privind accesul la informaţiile de interes public.S.N. Dreptul comunicării sociale.O. Ed. . . Protecţia Constituţională a libertăţilor de opinie.X. II. Global Lex.Dana Apostol Tofan. Editura All Beck. (Scurtă introducere. Tirania comunicării. Ed. Editura Rosetti. Bucureşti. Dreptul de acces la orice informaţie de interes public. Libertatea de exprimare. 6/2000.R. Dreptul de acces la sursele de informare. vol. Dumitru Titus Popa. Libertatea şi comunicarea în lumea presei. Bucureşti. Editura Daath.V. Garantarea drepturilor omului. All. Ed. 1999 .Dr.I. Beck. Bucureşti.Christian Michel. 148/2000.R. Dreptul comunicării. 504/2002 (Legea audiovizualului) . S. -V. Libertatea. 2002: . Libertăţile publice. Bucureşti. Răspunderea juridică a funcţionarului public. 1999 . Bucureşti.Jean Morange. Editura All Beck. Ed.David R.2000 . Norma. Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman.P. Amarcord.Cornel Lazăr.Dabu.Ignacio Ramonet.D. Libertăţile publice. 1999 . Bucureşti 1999.Dr. Bucureşti.Doina Micu. vol.

C. 2006. Bucureşti. Răspunderea civilă. V. Bucureşti. Editura All Beck. 2000 . . Art. M.Doina Micu.P. Convenţia europeană a drepturilor omului. Dabu. Editura C. Situaţii speciale în care nu se răspunde penal pentru insultă. 2000. 2005. Infracţiuni contra demnităţii persoanei. Ed.2000 . 663 din 23. Editura C.C. Hawkins. Beck. Monitorul Oficial Bucureşti.O. Ştiinţifică. Proba veridicităţii în materia insultei prin presă.. Bucureşti.Dana Apostol Tofan.X. 2000 . Bucureşti.C.A. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. Ed. Dreptul comunicării sociale. . Editura Daath.C. nr. Insulta. 1968.. 6. Bucureşti 1999. Adrian –Paul Iliescu. 1974 . Bucureşti. 149-244 . V. .Legea nr. Ed. garanţie a dreptului comunicării sociale. Dabu.S.X.Codul Penal al României . Bucureşti.2001. S.) Bibliografie: -V. Art. Editura All Beck. Garantarea drepturilor omului. . G. Răspunderea juridică a funcţionarului public. Bucureşti. Dreptul comunicării sociale. Putere versus forţă.2001 privind accesul la informaţiile de interes public. 205-207. Responsabilitatea şi răspunderea juridică a agentului media. . Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman. 2006. Dabu..231-411 . (Consideraţii generale. Hans-Klaus Keul. 1998 . Răspunderea juridică a funcţionarului public. Norma.P. Rătescu. S. Ed. Doina.) Bibliografie: -V.p.Radu Carp.H.Corneliu Bîrsan. 2007.Ignacio Ramonet.Monika Jozon. Monitorul Oficial Bucureşti. . 544/12. Bucureşti. Convenţia europeană a drepturilor omului. Ed. Dreptul comunicării. Ed. . Editura All Beck. Responsabilitatea penală a agentului media. Turianu. Dumitru Titus Popa. Ed.N. . Despre formele responsabilităţii juridice.Dr. Bucureşti. 544/12.David R. 2003. Calomnia prin presă.H.Dr. Ed. Editura C.X. Bucureşti. .G. 1937. Turianu.160211 . 5.N. 1999. Codul penal Carol al II-lea comentat şi adnotat. Teoria generală a obligaţiilor. Ed. All Beck. (Scurtă introducere. Codul penal Carol al II-lea Comentat. Ed.637-643 . Ed. Editura Paralela 45. 2000 . 1998 . 1937. Obiectul infracţiunii de insultă. Ed. Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi. Global Lex. Bucureşti. 279-286. Elementele constitutive ale infracţiunii. p. H.2001 privind accesul la informaţiile de interes public. vol. Ştiinţifică. Beck. p. Responsabilitatea penală şi agentul media.Legea nr.Jorn Rusen.A. Rătescu. I. Latura subiectivă. Bucureşti .Corneliu Bîrsan. Răspunderea pentru produse defectoase în Uniunea Europeană. Responsabilitatea juridică. Latura obiectivă. Responsabilitatea ministerială. p.Dr. Tirania comunicării. Insulta. Beck. Popescu. Dabu. Subiectul. Global Lex. 2006. Responsabilitatea disciplinară.Codul de procedură penală. Bucureşti. Bucureşti 1999. . Bucureşti. SOCEC Bucureşti.S.Tudor R. Bucureşti. Bucureşti 2000.

2002: Dana Apostol Tofan.H.Dr. Libertatea.Jorn Rusen. Editura ALL. Garantarea drepturilor omului. S. 1996 . 2000 . Ed. Ed. . 1971.P. 2005.2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Gama.N.Dana Apostol Tofan.V. Bucureşti. 1974 . Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. Editura All Beck. Calomnia. Global Lex. Editura Rosetti. Libertăţile publice. Obiectul infracţiunii. Bucureşti 1999. 2000 . Hans-Klaus Keul. 2005. Codul penal Carol al II-lea comentat şi adnotat. S.Legea nr. .David R. Elementele constitutive ale infracţiunii. . 1997.Jorn Rusen. 544/12. Ed. Noul Principe Machiavelli în secolul al XXI-lea.. . . S.V.Christian Michel. Hawkins. Editura Ziua . Explicaţii teoretice şi practice ale Codului penal român. Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi. Editura Rosetti.C. 7.David R. . 1971. Editura Ziua .C.Ignacio Ramonet.. Ştiinţifică. Bucureşti. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. Bucureşti 1999. Editura Daath.Jean Morange.X. Noul Principe Machiavelli în secolul al XXI-lea. Ed. . Bucureşti.S. Bucureşti.. Bucureşti. 2007. 2003. 2003. Bucureşti. .Narcis Giurgiu.P. V. Latura obiectivă.D.a.A. Bucureşti 2000. Hans-Klaus Keul. 2006.Dick Morris.S. Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman. Doina. Iaşi. Academiei României.V. Ed.V. Ed.Ignacio Ramonet. . Convenţia europeană a drepturilor omului. Bucureşti.D. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei de calomnie. Adrian –Paul Iliescu.Jean Morange.V. Explicaţii teoretice şi practice ale Codului penal român. Dabu.a. Ed.Doina Micu.G. Dongoroz ş. Bucureşti. Dreptul comunicării sociale.A. 2006. Editura Daath. Bucureşti. All Beck. Bucureşti. Ed. 1937.) Bibliografie: .N. Infracţiuni contra demnităţii persoanei. Adrian –Paul Iliescu. Editura All Beck.Dick Morris. Latura subiectivă.S. Ed. Calomnia. Drepturile Omului la întâlnirea . Beck. . Calomnia prin presă.P. Dreptul comunicării sociale. 1996 . Dabu. . Editura All Beck. Turianu.C. Hawkins.A. Libertăţile publice. . Academiei României. Bucureşti. 2002: . Ed. Dabu. Bucureşti.Narcis Giurgiu. Tirania comunicării. Bucureşti. Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman. . 2007. Ed. Libertatea.N. Putere versus forţă. Bucureşti.. Legea penală şi infracţiunea. . Legea penală şi infracţiunea. Rătescu. Turianu. C. . (Consideraţii generale. Răspunderea juridică a funcţionarului public. Tirania comunicării. Bucureşti. Editura Paralela 45. Bucureşti. Dongoroz ş. Editura All Beck. Dreptul comunicării sociale.Christian Michel. Bucureşti 1999. Doina. Responsabilitatea penală a agentului media. 2000 . .Doina Micu.Corneliu Bîrsan. . Bucureşti 1999. Bucureşti. Ed. Editura ALL. Garantarea drepturilor omului. C.. Bucureşti 2000. Dabu. Gama. Putere versus forţă. Iaşi. Editura C. 1997 .. Bucureşti. . Subiectul. Bucureşti.

Ed. nr.David R. 2002. . Ed.Corneliu Bîrsan. Bucureşti.A. Doina. Codul penal Carol al II-lea.Corneliu Bîrsan.V.H.. Bucureşti 2000. Bucureşti 1999.H. . . Regimul juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului. Procedura realizării dreptului la replică. 11/1991. 2006. Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman. 2002: .Ignacio Ramonet. Legea nr. (Introducere. Libertatea de exprimare. .V.A. Partea specială. 2006. Hans-Klaus Keul. Editura C. Bucureşti.114/2003 şi nr. . Hawkins. . Putere versus forţă. Beck. 2005. Bucureşti. Editura Rosetti. Bucureşti. . 80/2002.N. Garantarea drepturilor omului. Comunicarea audiovizuală. Licenţe şi autorizaţii.A. Răspunderea pentru produse defectoase în Uniunea Europeană.) Bibliografie: .Jorn Rusen. Adrian –Paul Iliescu. Principiile comunicării audiovizuale. . Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi.C. Definiţie. Editura. Comunicarea de informaţii false. Editura C. Bucureşti . Tirania comunicării. Bucureşti .N. 2006. Ed. Editura All Beck. Dreptul la rectificare. Bucureşti 2000. 2006. Dabu. Bucureşti. 2000 . H.Legea nr. Comunicarea scrisă.) Bibliografie: .Dr. (Introducere.David R. Beck.V. Dreptul al replică. Putere versus forţă. . 2005. Convenţia europeană a drepturilor omului. 8. Libertatea de exprimare în comunicarea socială. S.Monika Jozon. Bucureşti. Dreptul comunicării sociale.Legea nr. 11/1991 privind concurenţa neloială . Explicaţii teoretice şi practice ale Codului penal român.Ignacio Ramonet. Bucureşti. Rătescu . Editura C. Publicitatea. Bucureşti. 504/2002. Comunicarea în domeniul concurenţei neloiale. Comunicarea infracţiune. Publicitatea subliminală. Noţiune. . Editura Paralela 45.Deciziile C. 2006. Bucureşti. . Convenţia europeană a drepturilor omului. Răspunderea juridică a funcţionarului public.S. Drept sau libertate. Trăsături.P. Publicitatea. S. 2000 . Dongoroz. Doina.. Libertăţile publice.G. Ed. Publicitatea înşelătoare.Jean Morange.Doina Micu. Tirania comunicării.N. Bucureşti. Beck. Libertatea de . Iaşi. Editura Paralela 45. Comentat şi adnotat. Dreptul la replică şi dreptul la rectificare în comunicarea audiovizuală. Dabu. Comunicarea contravenţie. Legislaţia comunicării publice.dintre culturi. Dreptul de exclusivitate. Dabu. Editura Daath. Ed.P. Consiliul Naţional al Audiovizualului. . Beck. Editura C. Hawkins. Bucureşti.H. (Comunicarea audiovizuală. Editura Daath. 10. . 9.Kent Midlleton şi a.2003. 2007. V.Corneliu Bîrsan. Dreptul comunicării sociale.S. Convenţia europeană a drepturilor omului. 1971. Global Lex. Procedura realizării dreptului la rectificare. Polirom. .

Norma. Drept Constituţional şi Instituţii Politice. Comunicarea audiovizuală. S.Kent Midlleton şi a.Jorn Rusen.Legea nr.Ignacio Ramonet.P.S.) Bibliografie: .Corneliu Bîrsan. Tmişoara. Trăsături. . 1997 . Editura Paralela 45.P. Legislaţia comunicării publice. Bucureşti.Christian Michel. 2005. 2006. vol. Bucureşti .2003. U.Legea nr. ..P. Bucureşti. 148/2000.Dr. D . Bucureşti. Editura C. Libertăţile publice. Iaşi.Legea privind publicitatea nr. Tmişoara.V. .V. Principalele instrumente internaţionale privind Drepturile Omului. .I. . Bucureşti. Bucureşti 1999. Dreptul comunicării sociale.2003.P.D. 504/2002 (Legea audiovizualului) . Polirom. Libertate şi comunicare în lumea presei. 148/2000. Tipuri de comunicare. 2002 . Libertatea de exprimare în Constituţie. . 2001. Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi. Ed. Bucureşti 2000. S.O. Bucureşti . II. Editura Rosetti. Libertatea de exprimare în D. . Dabu. vol. Doina. Editura.E. Adrian –Paul Iliescu. C. Ed. .H. Putere versus forţă. . Dabu.A. Dabu.Dana Apostol Tofan.R..Doina Micu. Ed. Bucureşti. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice.D.A. .N. 504/2002 (Legea audiovizualului) . Bucureşti . Libertatea.O. 2002. Dumitru Titus Popa-Dreptul comunicării. 2006. Bucureşti. Tirania comunicării. Beck. Editura.) Bibliografie: .N. Amarcord. .N.exprimare şi libertatea de conştiinţă. Garantarea drepturilor omului. Editura All Beck.David R. Dumitru Titus Popa-Dreptul comunicării. Ed. . Ed. Editura ALL. (Comunicare. Editura Ziua . Comunicarea audiovizuală. Ed.Ted Honderich. S.S.Ignacio Ramonet.Kent Midlleton şi a.Lucian Vasile Szabo-Libertate şi comunicare în lumea presei. Iaşi.-Principalele instrumente internaţionale privind Drepturile Omului.O.D. Bucureşti.O. 1999 . Legislaţia comunicării publice. Bucureşti 1999. . S. Ed.Dr. Bucureşti. Bucureşti 2000. 2002: . 56/2003 privind televiziunea transfrontieră. Editura Daath. Ed.S. Hans-Klaus Keul.2003. 1999 . Protecţia libertăţii de exprimare. Bucureşti. 1999 .Jean Morange. Amarcord. .R. II. Drepturile şi obligaţiile în comunicarea audiovizuală. Dreptul de autor. Răspunderea juridică în comunicarea audiovizuală.V.I. Tirania comunicării. Dreptul comunicării sociale.Dick Morris.Legea nr. Ed. Principiile comunicării . şi C. 1999 . Editura Trei. . Norma.Lucian Vasile Szabo.. Bucureşti. . Ed. Bucureşti.Legea privind publicitatea nr. Dreptul comunicării sociale. Specificul publicităţii în comunicarea audiovizuală. 2007.Dabu.D. Cât de liber eşti.N..A. 1999 . Convenţia europeană a drepturilor omului. 1999 . Noul Principe Machiavelli în secolul al XXI-lea.S. Doina.V. Hawkins..A. Editura All Beck. Polirom. 2003. Bucureşti. 11.

Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi. Convenţia europeană a drepturilor omului. Polirom. 2006. . Clauza de confidenţialitate. .Kent Midlleton şi a. Legislaţia comunicării publice. Bucureşti 1999.Dabu. Hawkins. Editura All Beck.S. . Rolul comunicării în înfăptuirea drepturilor şi libertăţilor. Dabu. Beck. Adrian –Paul Iliescu. Afacerea şi principiile afacerilor comerciale. Răspunderea pentru produse defectoase în Uniunea Europeană.A.Doina Micu. 12. .Jean Morange.Dana Apostol Tofan. .Kent Midlleton şi a. Garantarea drepturilor omului. 2002. Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman. Bucureşti. 2005. Editura All Beck..A. Editura C. 2006. Ed. Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi. 13.P. Iaşi.Monika Jozon. Polirom. .V. Dreptul la apărare.. Bucureşti 1999. Editura C.Jorn Rusen.2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Libertăţile publice.N. . 148/2000. Bucureşti.David R. Editura Daath. . Drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice. Hans-Klaus Keul. Bucureşti . 1999. 2006. Definiţie.Lucian Vasile Szabo. Timişoara. Căi de atac. 14. Trăsături.2003. Negocierea. . Editura C. Comunicarea în afacerii. Bucureşti. Editura Paralela 45. Ed.Doina Micu.Corneliu Bîrsan. (Comunicarea şi principiile comunicării. Bucureşti. Bucureşti. S. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. Adrian – Paul Iliescu. . . Refuzul. Concept. . Transparenţa.) Bibliografie: .David R. . Bucureşti. Amarcord. Cunoaşterea partenerului de afacerii.H.S. Bucureşti . 2002. . 2005.David R. Hans-Klaus Keul. Bucureşti. H. (Comunicarea. Editura Rosetti.2003. Bucureşti . Ed. Dreptul comunicării sociale. ) Bibliografie: . Putere versus forţă. . Editura. Convenţia europeană a drepturilor omului. Iaşi. Putere versus forţă.. Hawkins.P. . Acceptarea Teoriile acceptării. Beck.Jorn Rusen.Legea nr. Drepturile şi obligaţiile agentului media. Drepturile şi obligaţiile persoanei. Hawkins. Putere versus forţă. Trăsături. Dreptul comunicării sociale. Bucureşti.H.2003. Ed. Bucureşti. Garantarea drepturilor omului. 2006.P. Drept Constituţional şi Instituţii Politice. Infracţiuni. Legislaţia comunicării publice..Legea nr. 544/12.V.2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Beck. 2007.X. Dreptul. Editura All Beck.X.A. Editura Daath. 544/12. S. S. Contravenţii.Legea privind publicitatea nr.S.N. Editura Paralela 45. Bucureşti 1999. (Informaţia de interes public. Procedura obţinerii informaţiilor de interes public. Libertate şi comunicare în lumea presei. Oferta şi comunicarea acesteia. 2005. Editura. . 2002: . Secretul. Dabu.N. Editura Daath. Liberul acces la informaţiile de interes public. .V. Teoriile ofertei.Corneliu Bîrsan.

Dreptul la rectificare. 2007. Editura Ziua .Legea privind publicitatea nr.Ignacio Ramonet. . Libertate. . Editura Daath. Libertatea de exprimare a opiniei. Editura Daath. Noul Principe Machiavelli în secolul al XXI-lea. Amarcord. Dabu. 2003. 2003. 15. 2001. Drept Constituţional şi Instituţii Politice. Dreptul la replică. Libertatea de exprimare.O. Editura C.Dabu. Bucureşti .Lucian Vasile Szabo-Libertate şi comunicare în lumea presei. Bucureşti. vol. .Ilie Andriuc.S. 2007.S. 1999 .. Amarcord.P. .R. Bucureşti.A.N.D. . 2002. Bucureşti.V.Corneliu Bîrsan. . Iaşi.Jorn Rusen. 2006. Editura Nevali. Hawkins. Diferenţa între drept şi libertate.Doina Micu. .N. Dreptul comunicării sociale. 1997. Bucureşti. Libertatea. S.Definiţie. Editura. Bucureşti. 504/2002 (Legea audiovizualului) . S.) Bibliografie: . . Ed. Bucureşti 1999. Tmişoara. S. C.N. Convenţia europeană a drepturilor omului.D. Tmişoara.Lucian Vasile Szabo-Libertate şi comunicare în lumea presei.V. Ed.-Principalele instrumente internaţionale privind Drepturile Omului. Bucureşti. . Editura All Beck. Ed.V. Editura All Beck.2003. Hans-Klaus Keul. 1999 . Bucureşti 1999. . .H. Legislaţia comunicării publice. Editura Ziua . Doina. Tirania comunicării.Christian Michel. Putere versus forţă.I.S. .P.A. Cât de liber eşti. 148/2000.2003. Bucureşti. Garantarea drepturilor omului.Dick Morris. Tăcerea. Editura All Beck. Editura ALL. Hawkins. Dreptul la propria imagine.P. Libertatea. Dreptul. Editura Trei. Libertate. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. Dreptul la asistenţă juridică. Tirania comunicării.Legea nr. .David R. S.N. . Bucureşti. Bucureşti. Definiţie. . Acţiunea în instanţă.Dana Apostol Tofan. Libertatea de conştiinţă.S.. Ed.A. Dabu.Dr.P. Dreptul la apărare. Dreptul la apărare. Definiţie. Bucureşti. 1999 . Dabu. Libertatea de exprimare. Condiţiile exercitării acestor drepturi. Editura Paralela 45. Editura Trei. 2005.Ted Honderich. 2006. Doina.Dick Morris. Norma. . Bucureşti..) Bibliografie: .. . Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman. Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi.Kent Midlleton şi a. Dreptul comunicării sociale. . Putere versus forţă. 2005. Diferenţa între drept şi libertate. .D. Ed. 1997. Bucureşti. Garantarea drepturilor omului. . Dreptul la apărare. .A. Beck. Bucureşti . Dreptul la dezminţire. Bucureşti 2000. Bucureşti 2000.Christian Michel. Ed. C. Cluj-Napoca. 2001. Bucureşti. Ed. Dumitru Titus Popa-Dreptul comunicării.Ted Honderich. Bucureşti 1999.V.Doina Micu. Contravenţii. II. Rolul comunicării în înfăptuirea drepturilor şi libertăţilor. Dreptul la tăcere. Adrian –Paul Iliescu. Ed. . Bucureşti.David R. (Comunicarea.Ignacio Ramonet. Dreptul comunicării sociale. 2003. Cât de liber eşti. drept fundamental. Polirom. Editura ALL. Noul Principe Machiavelli în secolul al XXI-lea. Ed.

Editura C.Dana Apostol Tofan. Bucureşti.David R. Rolul comunicării în înfăptuirea drepturilor şi libertăţilor. Editura humanitas. Beck.R. Tirania comunicării.Dick Morris. Libertăţile publice. vol. Învăţarea. .H. . vol. 2007.: . . M.D. Bogdan. Libertatea de exprimare a opiniei. Libertate. Editura Trei.O. Bucureşti. ştire.D. Bucureşti. Hans-Klaus Keul. experienţa. Adrian –Paul Iliescu. Definiţie. Bucureşti. Bucureşti. Convenţia europeană a drepturilor omului. Drepturi şi libertăţi fundamentale în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 16. 2003.-Principalele instrumente internaţionale privind Drepturile Omului.Corneliu Bîrsan. Libertatea. Opinia ştiinţifică. Beck. Adrian –Paul Iliescu. Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi.Christian Michel. Noul Principe Machiavelli în secolul al XXI-lea. . Garantarea drepturilor omului. Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice. Ed.David R. Editura C. Bucureşti. Dreptul. Hawkins.John Stuart. 2005. . opinie. Libertatea de opinie. Bucureşti. S. Opinia empirică. Editura Paralela 45. . pregătirea profesională şi opinia. Mill. Bucureşti. Editura All Beck. Bucureşti 1999. .Doina Micu.H./b> Alte surse ce pot fi consultate pentru pregătirea lucrărilor: . Bucureşti. Bucureşti 2000. Editura Paralela 45.P. C. 2006. Selegean. Bucureşti. Doina. 2006. Amarcord. Drepturile Omului la întâlnirea dintre culturi. 1999. 1999 . 2005. Bucureşti.D. Editura All Beck. maturitatea. Libertăţile publice. .Ted Honderich.S.Lucian Vasile Szabo-Libertate şi comunicare în lumea presei. Dreptul comunicării sociale. Despre libertate. Tmişoara. Hawkins.Ignacio Ramonet. Libertatea de exprimare. Responsabilitate şi opinie. 2006. Diferenţa între drept şi libertate. . .Jean Morange. 2002: .I. II. 1997. N.) Bibliografie: . . stabilirea bibliografiei etc. Editura Daath. (Comunicarea. Ed. . Opinia publică. Bucureşti.Pentru aceste şi alte teme alese de studenţi este necesară depunerea cererii la Secretariatul facultăţii în vederea aprobării acesteia.. Editura Rosetti. 2002: .Jorn Rusen. 2005.O. Editura All Beck. 2006. Ed. Bucureşti. Dabu. Editura ALL.V. Bucureşti. 2001. Bucureşti. Putere versus forţă.Corneliu Bîrsan.A. II.N. . Bucureşti. Convenţia europeană a drepturilor omului. Libertatea de conştiinţă. Hans-Klaus Keul.1999 . Cât de liber eşti..D. Editura Rosetti.R.Jean Morange.B. . Editura Ziua .-Principalele instrumente internaţionale privind Drepturile Omului. 1999 . Editura Daath.I. Bucureşti 1999. Putere versus forţă. . Libertatea de formare a opiniei.Jorn Rusen. Informare. Manipularea şi opinia. 2005.

2007. Institutul European. .  Principalele conflicte internaţionale ale ultimilor ani şi lumea islamică. Bucureşti.Luc Nancy. Editura Rosetti. Editura Irecson. Managerul şi ziarişti.George Grisham şi Sandra Lee.  Conflictul dintre puterile continentale şi puterile oceanice în viziunea diferitelor şcoli de geopolitică. Henri Pigeat. Editura Curtea veche.Fridrich A. . Răspunderea în dreptul constituţional. 2005. 1996. . Filipeşti de Târg.Radu Carp. Institutul European.Elena Simina Tănăsescu. Strategii de responsabilizare. Bucureşti. Editura All Beck.H. Dezvoltarea ca libertate. Beck. . 2002. Editura All Beck. .Amartya Sen. Bucurşti. 2003. Editura Antet.Jean. Editura polirom. Bucureşti. protecţia constituţională a libertăţilor de opinie. . Dahl.Benjamin Constant.H. Beck. 2004. geoeconomia.  Populaţia ca vector geopolitic.Gheorghe Iancu. R. 2002. Editura C. . Despre democraţie. Cluj 2003. Chiriţă.Stephane Rials.Robert A. . Bucureşti 2005.OUG nr. 1999. . 27 din 18/04/2003 privind procedura aprobării tacite.  Eurasia şi importanţa acesteia în elaborarea strategiilor de apărare ale SUA. Bucureşti.  Geopolitica şi politica externă a unui stat. . Bucureşti. 2003. Bucureşti.Constantin Amariţei. Editura Lumina lex. .Florin Streteanu. caracterizare geopolitică. 2007.Thomas Hobs. ecopolitica. Institutul European. libertăţile şi îndatoririle fundamentale în România. Manipularea prin idei. .Ken Blanchard. .  Preocupări geopolitice actuale: cronopolitica. Streteanu. Bucureşti.OG nr. Iaşi. Răspunderea penală a persoanei juridice. geoguvernarea.  Rusia şi străinătatea apropiată.F. Răspunderea penală a persoanei juridice. Editura economică. . Geopolitica  Poziţia geopolitică a României înainte şi după 1989. 2006. Hayek. Editura C. Responsabilitatea ministerială. Firma şi mass media.Jacques Leprette. Despre libertate la antici şi la moderni.  Europa centrală. Bucureşti. 137 din 31/08/2000 privind prevenirea şi sncţionarea tuturor formelor de discriminare. Experienţa libertăţii. Editura Idea Desugn & Print. . Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului. 27 din 30/01/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. Drepturile. Editura 100+1 Gramar. Bucureşti. . 2004.Ioan Muraru. .OG nr. Editura Humanitas. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1998. 2003. . .. Elementele dreptului natural şi politic. .

Strategii electorale pentru candidaţii aflaţi în funcţie 7. Blogurile candidaţilor în campaniile electorale din România: analiză comparativă 17. analiză . Echipa de campanie a unui candidat politic român . Resursele electorale . Metode şi tehnici de elaborare a mesajelor electorale 4. Modelul de integrare propus de regiunea Asia-Pacific. Spoturile video în campaniile electorale din România: istoric. evoluţie.între teorie şi practică 6. Campaniile electorale prezidenţiale în România postdecembristă 3.între ideal şi real 9. Campania negativă: reguli de construcţie şi metode de contracarare 5. evoluţii 12. Retorica           Figurile retorice în discursul politic Figurile retorice în discursul publicitar Toposuri şi strategii argumentative în discursul politic Toposuri şi strategii argumentative în discursul publicitar Operatori şi conectori argumentativi în discursul politic Teatralitatea argumentării "Polifonia" vocilor în discursul electoral Argumentaţie şi narativitate în discursul politic Argumentaţie şi narativitate în discursul publicitar Strategii logice în discursul politic Istoria comunicarii politice – optionala 1. Preşedinţii României postdecembriste: analiză comparativă 11. Siteurile partidelor din România: analiză comparativă 14. Campaniile electorale locale în România postdecembristă 2. Campaniile electorale în mediul online: evoluţie şi analiză comparativă 13. Prim-miniştrii României postdecembriste: analiză comparativă 10. Campaniile electorale prezidenţiale din spaţiul european sau american: analiză comparativă 18. Campaniile electorale pentru alegerile europarlamentare din România: strategii şi tactici 19. Regionalizare versus globalizare. Regimurile monetare. Strategii electorale pentru candidaţii aflaţi în opoziţie 8. Semnificaţia geopolitică a acordului NAFTA. Modelul de integrare oferit de Uniunea Europeană. atribuţii.      Eurasiatismul. Blogosfera politică globală: studii de caz din spaţiul european şi/sau american 16. Femeile pe scena politică românească: roluri. Blogosfera politică din România: istoric şi analiză comparativă 15.

 Spiritul critic şi actualitatea Junimismului.  Criterii privind interpretarea şi evaluarea unor opere şi personalităţi (curente de idei) din cultura română modernă.Drăghicescu. Cazul Osetia de sud . E. Cazul Bosnia-Hertegovina Conflictele postrazboi rece. cultură şi destin naţional în interpretarea lui Emil Cioran.  Ideea de stil/matrice stilistică (sau caracteristici ale culturii române) în concepţia lui Lucian Blaga.Ralea.  Tradiţie şi avangardă în câmpul artistic românesc.  Fenomenul românesc în interpretarea lui M.  Modelul cultural european în interpretarea lui C. C.a.Noica). Vianu.Motru.  Istorie.  Limba ca expresie a unei viziuni asupra lumii (la M.  Cultură şi politică în perioada tranziţiei postcomuniste. L. Spoturile video în campaniile electorale din spaţiul european sau american: analiză comparativă ICRM  Tradiţie şi modernitate în evoluţia culturii române.  Abordări privind procesul de modernizare la gânditorii români din perioada interbelică. Dosare controversate. G.  Orientări culturale şi publicaţii din perioada interbelică.Blaga. C.  Imaginea românilor în opera lui Dimitrie Cantemir.  Morfologia sacrului (sau mit şi simbol) în concepţia lui Mircea Eliade. ş. Vulcănescu. M. Cazul Transnistria Conflictele postrazboi rece.  Modernizare şi sincronism în viziunea lui Eugen Lovinescu.  Ideologii politice şi strategii culturale.  Cultură şi valoare la T.R.comparativă 20.  Teoria formelor fără fond în cultura română modernă.  Aspecte ale postmodernismului în cultura română actuală.  Cultura română în perioada regimului comunist.Călinescu. Noica.  Istorie.  Poziţii actuale privind raportul dintre identitatea culturală şi procesul integrării europene. Mutaţii şi evoluţii Conflictele postrazboi rece.Lovinescu. Ralea. societate şi cultură în viziunea revoluţionarilor paşoptişti.)  Teorii privind raportul dintre cultură şi civilizaţie la gânditorii români. Poate fi ales orice autor român semnificativ (D.  Modernizare şi ideal naţional în perioada paşoptistă.  Abordări şi teorii cu privire la specificul naţional (sau la caracteristicile culturii române). Conflicte ediul internaţional contemporan.

Cazul SUA Comunicare şi propagandă în primul război mondial. Studiu de caz la alegerea studentului Politici şi strategii mediatice în comunicarea internaţională. Cazul războiului din Irak (1991) Media între funcţia de comunicare şi calitatea de armă. organiyaţiile politice—ONU. Presa din România Acoperirea mediatică a revoluţiei române din decembrie 1989 Acoperirea mediatică a prăbuşirii Zidului Berlinului. Cazul Marea Britanie Activitatea intelectualităţii şi a oamenilor politici români pentru sprijinirea intereselor României la Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920) Comunicare şi propagandă în cel de-al doilea război mondial. Rolul actorilor nonstatali în comunicarea internaţională (se va alege unul dintre acesti actori cum ar fi: media.Conflictele postrazboi rece. Comunicare şi propagandă în primul război mondial. Cazul URSS Comunicare şi propagandă în cel de-al doilea război mondial. Cazul Germaniei şi al Italiei. Studio de caz la alegerea studentului Practica jurnalistică în timpul conflictelor. persuasiune în conflictele post razboi rece. Cazul României Comunicare şi propagandă în cel de-al doilea război mondial. Particularităţile comunicării în mediul internaţional Emiţători şi receptori în mediul internaţional contemporan. Comunicare şi manipulare în crizele şi conflictele post Război Rece. Cazul Franţa Comunicare şi propagandă în primul război mondial. Mijloace de comunicare Cazul SUA Afişul şi posterul în propaganda celui de-al doilea război mondial Cinematografia în primul şi în cel de-al doilea război mondial Comunicarea Est-Vest în timpul războiului rece. UE etc— organizaţiile de alt tip). Cazul războiului din Irak (2003) Războiul informaţional. Analiza mesajului. Cazul României. corporaţiile comerciale sau financiare. Cazul Kosovo Comunicare şi manipulare în crizele şi conflictele post Război Rece. Studiu de caz la alegerea . Mijloace şi forme utilizate de statele democratice (studiu de caz la alegere un stat cum ar fi de ex SUA) Rolul media în comunicarea Est-Vest în timpul războiului rece Rolul cinematografiei în comunicarea Est-Vest în timpul războiului rece Acoperirea mediatică a crizei rachetelor cubaneze Acoperirea mediatică a revolutiei maghiare din 1956 Acoperirea mediatică a crizei cehoslovace din august 1968. Particularităţile comunicării în mediul internaţional în situaţii de conflict şi război Comunicare şi propagandă în primul război mondial. versiunea militară a comunicării. OSCE. comunicare. Cazul Bosnia – Hertegovina Media între funcţia de comunicare şi calitatea de armă. Cazul Kosovo Politica internaţională ca realitate construită prin limbaj. Mijloace de comunicare Comunicare şi propagandă în cel de-al doilea război mondial. Mijloace şi forme utilizate de URSS Comunicarea Est-Vest în timpul războiului rece. Rolul statului în comunicarea internaţională Emiţători şi receptori în mediul internaţional contemporan. Studiu de caz la alegere Limbaj.

 Cultură şi comunicare în lumea contemporană.  Procesul de receptare şi schimbarea orizontului de asteptare.  Caracteristici ale culturii secolului XX. artă şi religie.  Tradiţie şi schimbare culturală.  Cultura politică şi mass-media.  Valoare şi accesibilitate. ceremoniile sociale şi relaţiile interumane din perspectiva unor valenţe simbolice (comunicaţionale).  Mass-media şi noua realitate culturală.  Noi paradigme culturale în societatea postindustrială. .  Interferenţe culturale (etic şi estetic. Aspecte ale design-ului contemporan.  Cultura ca sistem de valori. Interferenţe şi delimitări.  Semnificaţia actuală a raportului dintre cultură şi civilizaţie. Tipuri de culturi politice.  Arta ca formă de comunicare.  Unitate şi diversitate în cultura contemporana. Noţiunea de "operă deschisă".  Sensuri ale raportului naţional-universal în cultură.  Cultură şi politică.studentului CC  Semnificaţii ale culturii în lumea contemporană.  Cultura ca sursă a dezvoltării sociale.  Particularităţi ale limbajului artistic.  Poziţii teoretice şi dezbateri actuale privind raportul dintre identitate culturală şi integrare europeană.  Valoare şi sens în ştiinţele umane. Raportul dintre unitate şi diversitate. Abordarea semiotică a culturii.  Impactul sistemului mediatic asupra universului cultural contemporan.  Comportamentul uman.  Teorii cu privire la cultura de masă.  Teorii cu privire la schimbarea paradigmei culturale în lumea de azi.  Estetic şi funcţional.  Conotaţie şi simbol în comunicarea artistică.  Cultura ca sistem de limbaje simbolice.  Caracteristici ale culturii postmoderne. artă şi stiinţă).  Judecata de gust şi judecata de valoare în aprecierea operei de artă.  Mass media şi violenţa simbolica în lumea contemporană.  Culturile ca suport al identităţilor naţionale.  Globalizare şi identitate culturală în contextul contemporan.  Teorii actuale cu privire la raportul dintre cultură şi civilizaţie.  Conflictul civilizaţiilor în interpretarea unor teoreticieni contemporani.  Abordări ale conceptului de cultură politică.  Abordări teoretice cu privire la cultura postmodernă.  Cultura la singular şi la plural.  Societăţi şi mentalităţi culturale (subculturi şi grupuri sociale).  Forme ale multiculturalismului actual.  Cultura de consum şi problema kitsch-ului.

Pregatiti si sustineti un discurs pe o tema liber aleasa cu durata de 7-10 minute 9. Campanii reactive de PR (cerinte. Exemplificarea prin prezentarea unui studiu de caz concret 7. Prezentati un material cu pasii parcursi in pregatirea unui interviu pe care trebuie sa-l pregatiti la concret 8. Elaborati toate documentele necesare pentru o conferinta de presa 6. metodologii). y. metodologii). conferinta de presa – tehnica de relatii publice care poate adduce si deservicii unei organizatii. caliatea informatiilor oferite etc 3. principii. Campanie PR pentru pozitionarea organizatiei. Redactati si editati o brosura de prezentare a unei firme 4. In timpul prezentarii veti fi chemat la conducerea firmei urgent pentru o consiliere in legatura cu un eveniment. Veti avea 10 minute de gandire timp in care sa va structurati o argumentatie pentru a sustine ideile pe care doriti sa le promovati. Campanie PR de informare publica. 7. pregatiti si sustineti o argumentatie prin care sa va convingeti seful asupra tehnicilor de relatii publice pe care sa le utilizati in cazul producerii unui accident aviatic. utilizarea tehnicilor de influentare a opiniei publice in practica activitatii de relatii publice. Exemplificare pe doua cazuri distincte 2. Campanii de relatii publice. Avion de pasageri. Campanie de relatii publice a organizatiei x. Campanie PR de modificare a comportamentului. momente alese. Se vor avea in vedere: tehnicile utilizate. principii. Strategii si tactici utilizate in campaniile de relatii publice. analiza comparativa a tehnicilor de relatii publice utilizate de doua institutii publice in ultimele doua luni. utilizarea briefingului de presa in situatii de criza. 4. Universalizarea ca proces de comunicare şi difuzare a valorilor. frecventa. valoarea interviului prin comparatie cu alte tehnici de relatii publice. 5.z. 11. dosarul de presa ca instrument de lucru al practicienilor de relatii publice. 3. Campanie PR de modificarea atitudinilor. y. Campanie de imagine a organizatiei x. z. Campanii de imagine. Strategii de PR 1. 10. 8. 6. pregatiti si sutineti o prezentare a firmei la care lucrati (la alegere) in power point. Elaborati doua dosare de presa pentru doua evenimente diferite 5. 2. Avantaje si dezavantaje. tehnici utilizate in redactarea unei brosuri de success. . discursurile publice si valoarea lor in raport de durata. exista doar trei supravietuitori. Campanie PR pro-activa (cerinte. 9. dupa care o veti sustine in fata sefilor dvs. Dvs sunteti angajat al companiei aviatice careia ii apartine avionul prabusit. Tehnici de redactare 1.  Dialogul şi comunicarea dintre culturi în lumea actuală. 10.

Analiza comparativa. (cultura. 6. Aplicatii sectoriale. Standarde pentru masurarea produselor de relatii publice. 13. economie. Campanii de relatii publice.) 3. 15. 17. Proiectarea campaniei de relatii publice pe baza arborelui de obiective. Analiza comparativa. 8.12. turism etc. economie. turism etc. Standarde pentru analiza spatiului cibernetic. Aplicatii sectoriale.) 4. 23. Campanii de relatii publice . 25. Cercetarea-constatarea in campaniile de realtii publice. 14. învatamânt. (cultura. Studii de caz. Modalitati de cercetare si evaluare a imaginii în procesul de relatii publice.) 5. turism etc. Utilizarea metodei drumului critic in proiectarea campaniilor de relatii publice. Utilizarea analizei de imagine in proiectarea campaniilor de relatii publice. Aplicatii sectoriale. Cerinte metodologice pentru proiectarea sloganelor si mesajelor. 26. 16. turism etc. Sociologie Actorii sociali în media Competenţa şi responsabilitatea comunicatorului de mass media Relaţiile sociale de relaţiile interpersonale în grupurile media Statusul social al jurnalistului din presa scrisă . Standarde pentru masurarea rezultatelor campaniilor de relatii publice. Relatiile publice în contextul proceselor de influenta sociala. Analiza situatiei in campaniile de relatii publice. economie. 7. 27. 21. Operationalizarea obiectivelor in campania de relatii publice. 30. Imaginea de marca: modalitati de construire si de întretinere a acesteia. Evaluarea campaniilor de relatii publice. Aplicatii sectoriale. 29. învatamânt. Bugetarea campaniilor de relatii publice. învatamânt. 28. Aspecte etice ale procesului de relatii publice. 18. Relatiile publice în caz de criza. 10.) 2. Identificarea problemei de solutionat. Scopuri si obiective pentru campania de imagine. (cultura. 20. Conceptul campanie de relatii publice. Canale de comunicare in campaniile de relatii publice. Suportul organizational al relatiilor publice si adaptarea la noul mediu comunicational. 24. Tehnologii informationale recente si suportul mediatic al relatiilor publice. 22. Strategii de reabilitare a imaginii în etapa de post-criza. (cultura. Cerinte metodologice de planificare a campaniei de relatii publice. 19. Introducere in PR 1. economie. Aplicatii sectoriale. 9. Managementul pe baza de obiective al campaniei de relatii publice. Structura unei campanii de relatii publice. învatamânt. Managementul procesului de relatii publice.

Virtuţile şi limitele talk-show-ului Forumurile din ediţiile online (presă. televiziune. radio) factor de socializare . Televiziunea în revoluţia din decembrie 1989 Rolul aculturaţiei în media Dezinformările în mass-media Etica şi calitatea informaţiei Deontologia mijloacelor de comunicare în masă. cu accent pe o perioadă istorică Societatea informaţională Particularităţi ale societăţii de masă în România Mass media şi societatea de masă Efectele globalizării asupra mediilor de informare Condiţii ce determină structura socială a comunicării Societatea postindustrială Cum se reflectă în mass media problemele comunităţilor entice din România? Prezenţa comunităţilor de romi în media Cauze şi contexte ale reflectării prioritare în mass media a conduitele deviante.Rolurile statusului de comunicator în mass media Grupurile media ca grupuri de referinţă Relaţii sociale în grupurile media Relaţia dintre management şi organizaţie în media Funcţiile relaţiilor comunicaţionale din grup Presa şi birocraţia Rolul televiziunii în socializare (cu exemplificări pe anumite televiziuni) Rolul presei scrise în socializare (cu exemplificări pe anumite ziare sau reviste) Media şi corupţia Viaţa partidelor în media Mobilitatea socială în media Comunicarea în raporturile între generaţii Problemele sociale ale tineretului reflectate în media Generaţiile în instituţii media Mass media şi relaţiile de gen Valorile feminităţii şi masculinităţii în mass-media Discriminarea de gen în media Mass media din România şi relaţiile interetnice Integrare europeană şi dezvoltare regională Comunicarea şi stilurile de viaţă alternative Problemele sociale ale familiei în România Reflectarea în mass media din România a familiei şi căsătoriei Cum reflectă mass media din România sistemul naţional de educaţie Tradiţiile şi mass-media Viaţa religioasă în media Reflectarea relaţiilor dintre ortodocşi şi greco-catolici în media Valorile culturii naţionale în mass media Spaţiul public românesc actual O istorie a spaţiului public românesc. delincvente şi antisociale.

Relatia dintre motivatie si performanta organizationala. Studii de caz.. Caracteristici ale gandirii manageriale in spatiul organizational romanesc. Studii de caz in spatiul romanesc. Aplicatii sectoriale. Studii de caz. Analiza comparativa. Stiluri de conducere si stiluri de comunicare in organizatie. Studii de caz. Avantajele centralizarii si descentralizarii in corelatie cu elemente culturale ale spatiului romanesc. Aplicatii sectoriale. Relatia dintre stilul de conducere si performanta organizationala. Aplicatii sectoriale.. Aplicatii sectoriale. Particularitati ale colaborarii si lucrului in echipa in organizatiile multiculturale. Studii de caz. Managementul schimbarii culturii organizationale. Conducerea sub impactul proceselor sociale contemporane. procese si performanta organizationala. invatamant. Relatia dintre stilurile de comunicare si performanta organizationala. Managementul conflictelor in organizatiile romanesti. economie. Aplicatii sectoriale. (cultura.Noii Reviste Române” TO Dinamica proceselor sociale si viitorul organizatiilor. Studii de caz. turism etc. Conflictele: cauze si strategii de gestionare in organizatiile romanesti. Aplicatii sectoriale. Particularitati ale rezistentei la schimbare în climatul organizatiilor romanesti contemporane. Analiza functiilor conducerii în organizatii. Specificul puterii si influentei in organizatiile romanesti. Studii de caz Influenta noilor tehnoligii de comunicare asupra procesului conducerii.Ideea europeană” Anchetele . Managementul schimbarii in spatiul organizational romaesc.Spaţiul public şi comuincarea Invăţământul prin televiziune Educaţia pentru cetăţenie europeană Mass-media şi democraţia Valori româneşti şi valori europene în revista . Studii de caz. Studii de caz Ilustari ale aplicarii gandirii manageriale in practica organizationala romaneasca. Strategii de obtinere a puterii si influentei in organizatiile multiculturale.                       . Studii de caz. Aplicatii sectoriale. Relatia dintre structura. Studii de caz. Aplicatii sectoriale. Studii de caz.) Influenta noilor tehnologii de comunicare in procesul de munca. Particularitati ale lucrului in echipa in spatiul romanesc.

Utilizarea strategica a tacerii in comunicarea organizationala.               Managementul performantei si al talentelor in spatiul organizational romanesc.suport al comunicării organizaţionale şi manageriale Abordarea informatică a proceselor de comunicare managerială şi organizaţională la nivelul firmei Rolul produselor informatice în informatizarea proceselor decizionale ale firmei Diagnostic strategic privind perfecţionarea suportului comunicaţional al firmei Rolul comunicării Internet în dezvoltarea imaginii şi afacerilor unei companii Abordări teoretice şi practice privind îmbunătăţirea comunicării interne în organizaţie Gestiunea afacerilor on-line Publicaţiile . Aplicatii sectoriale. Adaptabilitatea organizatiilor si perfectionarea circuitelor comunicationale. Modele de cultura organizationala si efecte asupra eficacitatii si eficientei.influente reciproce. Aplicatii sectoriale Relatia dintre valorile nationale. Studii de caz.informatice moderne Modernizarea suportului Informaţional/Informatic . Studii de caz. Comunicare si cultura organizationala . Relatia dintre comunicare si cultura organizationala . mediu de dezvoltare a afacerilor Organizaţii virtuale şi parteneriate online Marketing şi comunicare online Campania de promovare pe Internet .proces fundamental al perfecţionării comunicării şi imaginii organizaţionale Relaţiile publice on-line (e-PR) Sistemul Informaţional / Informatic al firmei . Corelatii intre comunicare si tacere in organizatiile romanesti. Studii de caz.mijloc de comunicare şi acţiune a Relaţiilor Publice Comerţul electronic . “Vocea angajatilor” si “vocea organizatiilor” in spatiul romanesc. Info 2 Facilităţile Internet / Intranet în dezvoltarea comunicării organizaţionale Comunicare şi Relaţii Publice moderne prin noi tehnologii informaţional-informatice Gestionarea imaginii firmei utilizând metodologii informaţional . Studii de caz. cultura organizationala si performanta. Studii de caz. Studii de caz. Aplicatii sectoriale. Studii de caz. Aplicatii sectoriale. Tipuri si metode de abordare a schimbarii in organizatiile romanesti contemporane. Efectele noilor tehnologii asupra comunicarii organizationale. Aplicatii sectoriale Specificul comunicarii in medii de lucru multiculturale.o nouă viziune asupra afacerilor Internetul. Sanatatea angajatilor si sanatatea organizationala in spatiul romanesc. Patologii ale comunicarii in organizatiile romanesti. Corelatii intre inteligenta comunicarii si inteligenta organizatiilor.influente reciproce. Studii de caz. Studii de caz. Studii de caz.

Studiu de caz 2. mass media etc. Structura managerială şi echipa din organizaţiile creative (publicitate. înainte de a realiza studiul de caz lecturaţi cartea Tehnici de cercetare sociologică a lui Septimiu Chelcea. Analizaţi apoi rezultatele obţinute.Rolul sistemelor informatice în comunicarea inter şi intra–organizaţională Impactul noilor tehnologii informatice asupra comunicării organizaţionale Internet-ul în gestionarea resurselor umane Sistemul Birotic ca suport managerial Managementul resurselor umane Cerinţe pentru redactarea lucrării de licenţă/disertaţiei Partea teoretică Introducere – prezentaţi obiectivele lucrării. Studiu de caz 3.). Managerul de resurse umane. Prezentaţi instrumentele de investigare (metodele. după care faceţi un scurt comentariu în care să-i relevaţi limitele. Prezentaţi concluziile şi recomandările. Prezentaţi pe scurt organizaţia în aspectele relevante pentru cercetarea aleasă. Ori de căte ori prezentaţi un concept.ro sau orice altă carte pe această temă pentru a descrie şi pentru a operaţionaliza corect instrumentele sociologice folosite în studiul de caz). Decizia – funcţie esenţială a conducerii în organizaţii. Studiu de caz . Prezentaţi cu precădere aspectele teoretice care se regăsesc investigate în studiul de caz. Lucrarea trebuie să fie structurată pe capitole şi subcapitole. o perspectivă sau o abordare teoretică citaţi sursa (conform regulilor de alcătuire a unei lucrări de absolvire. comentaţi-le sprijinindu-vă pe conceptele dezvoltate în partea teoretică. eşantionul (el trebuie să fie de minimum 30 de subiecţi). editura comunicare. meritele sau să o comparaţi cu altă abordare). comentaţi întrebările din chestionare sau discuţiile avute (după caz). aflate pe site-ul facultăţii pe care trebuie să le consultaţi şi să le aplicaţi obligatoriu) şi însoţiţi prezentarea de o analiză în care să exprimaţi un punct de vedere critic care să vă aparţină (de exemplu: prezentaţi o problemă de leadership sau stil de conducere în opinia unor autori. caracteristicile eşantionului etc. structura acesteia. Partea aplicativă Prezentaţi intenţiile studiului de caz (ipoteza de lucru sau ideea pe care doriţi să o confirmaţi sau infirmaţi). Delegarea – formă de motivare şi conducere în organizaţiile publice. tehnicile cantitative sau calitative folosite – nu uitaţi. o teorie. ipotezele de lucru de la care porniţi sau ideile pe care doriţi să le argumentaţi şi tipul de demers argumentativ pe care îl veţi utiliza. Teme orientative pentru lucrarea de licenţă 1.

Studiu de caz 14. condiţii de posibilitate în managementul organizaţiilor (publice sau private). O perspectivă critică. Studiu de caz 26. Studiu de caz 16. Identitatea organizaţională ca expresie a manifestărilor concrete ale culturii organizaţionale. Cultura organizaţiilor şi retorica managerilor de ieri şi de azi. Motivaţie şi performanţă în organizaţiile care învaţă. Studiu de caz 20. Analiza leadership-ului. Procesul decizional şi rolul Departamentului de resurse umane în implementarea deciziei. Surse de erori. Studiu de caz 25. Leadership-ul în contextul depăşirii barierelor de comunicare în organizaţii. Stilurile de conducere în organizaţii afectate de schimbări de substanţă. Studiu de caz 17. o analiză comparativă. Dezvoltarea carierei în organizaţiile private. Studiu de caz 24.ionescu@comunicare. Ştefan Stanciu Managementul proiectelor . Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor în organizaţiile publice. Dezvoltarea competenţelor managerilor. Studiu de caz 19. absenteismul şi abandonul. Cultura managerială în contextul culturii organizaţionale. univ. Meritele şi limitele proceselor. Studiu de caz 18. Cultură şi învăţare în dinamica organizaţiilor publice.stanciu@comunicare. Studiu de caz 6. dr. Sisteme de evaluare a performanţelor personalului din organizaţii. Studiu de caz 21. Studiu de caz 22. Dezvoltarea carierei în organizaţiile publice. Dinamica grupului de lucru în organizaţiile construite pe structuri birocratice profesionale. Grupul şi echipa în dinamica organizaţiilor nonprofit. Cei care doresc să elaboreze lucrarea de licenţă sub coordonarea titularului acestei discipline pot scrie pe adresele: stefan. Studiu de caz 10. Studiu de caz 27. Stilurile de conducere în organizaţiile creative. Studiu de caz 23. o analiză a strategiilor şi politicilor din organizaţii cu efecte asupra acestei probleme.4. Studiu de caz 12. Studiu de caz 9. Studiu de caz 5. Evaluarea performanţelor personalului. Strategiile de recrutare şi selecţie în organizaţiile nonprofit. Cultură şi cunoaştere în organizaţiile care învaţă. Studiu de caz 15. Cultura organizaţională ca instrument de socializare în organizaţii (publice sau private). Studiu de caz 7. Leadership-ul ca proces integrator în cazul fuziunilor şi achiziţiilor. Studiu de caz 11.ro Prof. Fenomene legate de personal în organizaţii: demotivarea. o analiză comparativă 28. Studiu de caz NOTĂ: Aceste teme au un caracter orientativ şi pot fi completate cu altele propuse de studenţi.ro si mihaela. Comportamentul organizaţional în organizaţiile publice. Climatul organizaţional în organizaţiile creative şi publice. Studiu de caz 8. Studiu de caz 13.

Sisteme expert pentru managementul proiectelor. 16. Managementul proiectelor folosind sisteme inteligente integrate (embedded systems). Guvernarea corporatistă prin proiecte. 40. Dreptul de proprietate intelectuală în proiecte. Managementul proiectelor din tehnologia informaţiei (software). Managementul dezastrelor. 26. 6. 34. Managementul proiectelor folosind tehnici de obiecte orientate. Managementul riscurilor în proiecte folosind tehnici Şase Sigma (6σ). Managementul proiectelor folosind tehnici de inginerie concurentă (concurrent engineering). 35. 27. 23. Managementul conflictelor în proiecte. Managementul calităţii în proiecte. Managementul financiar al riscului. Managementul riscului reputaţional. Managementul proiectelor de dezvoltare produse noi (spin-off). Managementul proiectelor de marketing. Mangementul proiectelor folosind tehnici de externalizarea activităţilor (outsourcing). Managementul proiectelor prin comparare si adaptare (benchmarking). 45. 24. 3. Managementul riscului în domeniul alimentar. Managementul proiectelor de cercetare. Managementul riscului în întreprinderi . Managementul proiectelor multimedia. 17. Inteligenţa emoţională în proiecte. 5. 38. 13. 36. Etica în proiecte. Managementul proiectelor de web. Managementul proiectelor de vânzări produse bancare (retail banking). Managementul proiectelor de mediu. 37. 43. 9.1. Managementul proiectelor de e-business. 2. 30. 18. 4. Managementul prin proiecte al evenimentelor organizaţionale. 10. Managementul proiectelor pentru Întrepinderi Mici şi Mijloci. Monitorizarea proiectelor. 22. Managementul guvernării prin proiecte. 19. Managementul riscului bancar. 32. 39. 14. 8. 11. 7. 42. . 28. 15. Managementul stresului în proiecte. 33. Managementul prin proiecte folosind teoria constrângerilor (theory of constraints). Managementul riscului de piaţă. Managementul proiectelor public-privat. 20. 44. 41. Managementul riscului energetic. Managementul riscurilor de credit. 29. Riscul operaţional în proiecte. Managementul riscului în proiecte folosind tehnologia informaţiei. Managementul proiectelor de dezvoltare societăţi noi (start-up) . Managementul afacerilor virtuale prin proiecte (virtual business). Managementul riscului cultural în proiecte. 25. 21. Managementul resurselor umane în proiecte. 31. 12. Administrarea electronică a proiectelor (e-procurement).

4. 54. Managementul proiectelor folosind sisteme informatice integrate (Enterprise Resource Planing). Formatul emisiunii va fi elaborat în colaborare cu o televiziune. la alegere. 59.pub. 56. Managementul riscului legislativ. Consolidarea coeziunii sociale în societatea româneasca aflata în tranzitie. 57. 51. Diplomaţia culturală şi relaţiile publice internaţionale 6. 49. E-mail 2:constantin.ro. Pr international-opt 1.46. Campanii de comunicare ale organizaţiilor internaţionale: studii de caz . Managementul unor proiecte specifice conform solicitarilor concrete din partea studenţilor. Relaţiile publice internaţionale şi globalizarea: definiţii. Managementul proiectelor folosind proceduri de pregătire individualizată (coaching). Managementul riscurilor informatice (e-risk). 47.opran@comunicare. 60. Importanţa diferenţelor culturale în relaţiile publice internaţionale: studii de caz 5. 53. Managementul programelor şi proiectelor politice. Elemente de contact: E-mail 1:constantin. Managementul proiectelor de investiţii imobiliare (real estate). Managementul proiectelor de guvernare electronică (e-government). Cresterea gradului de încredere a populatiei în economia de piata. Campanii de promovare imaginii de ţară: studii de caz din România şi la nivel global 8.ro CAV Lucrarile de diploma care utilizeaza cunostintele dobândite la acest curs pot aborda ca tema formatul unei emisiuni de televiziune. Divertisment.opran@ltpc. 52. 58. 48. 3. jocuri si concursuri. Inteligenţa competitivă în managementul proiectelor (competitive inteligence). Sisteme de control ale managementului în societatea structurată prin proiecte. Managementul fondurilor structurale. 2. factorii care au favorizat dezvoltarea domeniului 2. Domeniile pentru care poate fi elaborat un format de emisiune sunt urmatoarele: 1. 61. Campanii de relaţii publice internaţionale: studii de caz 3. Mediul legislativ al proiectelor. Campanii de relaţii publice internaţionale în mediul online 7. Managementul afacerilor prin proiecte. Aplicaţii ale tehnicilor de reinginerie în proiecte (reeengineering) . 55. 50. Managementul comunicării în proiecte . Managementul proiectelor pentru reţele de vânzări cu amănuntul (retail). Implementarea unei campanii de relaţii publice internaţionale de către o companie multinaţională în diferite ţări: analiză comparativă 4. Integrarea în Uniunea Europeana.

. pliante. Manipularea prin afişe. Manipularea prin telefon. Confesiune. spovedanie şi manipulare. influenţare. Zvonul. Patologii si terapii comunicationale                  Persuasiune. Discursul religios şi manipularea. manipulare. Competiţiile sportive internaţionale şi campaniile lor de promovare 10. caricaturi etc. Negociere şi manipulare. Caricatura ca vector al imaginii politice. Minciuna. Dezinformarea. Manipularea prin semne şi simboluri. Turismul şi relaţiile publice internaţionale Imaginea publica a liderilor si a org                     Simbolurile puterii în îmbrăcămintea liderilor bolşevici Alienarea puterii în capodoperele neorealismului italian Imagine şi iconografie în cinematografia lui A. Intoxicarea.Tarkovski Strânsul de mână ca formă a comunicării politice Imaginea lui Stefan cel Mare în literatura română Imaginea lui Mihai Viteazul în cinematografia românească Personalitatea lui Nicolae Ceauşescu în memorialistica postdecembristă. Manipularea prin învăţământ. Disimularea. Manipularea prin presă. Discursul politic şi manipularea.9. Valenţe comice în comportamentul personalităţilor politice Valenţe hipnotice în privirea lui Stalin şi în privirea lui Hitler: abordare comparativă Imagini ale puterii în Orientul antic Simboluri şi imagini ale puterii în Bizanţ Putere şi legitimitate politică în Evul mediu creştin Imagini ale "Prinţului" în Renastere Imaginea omului politic în pictura flamandă Imaginea instituţiilor politice în literatura barocă Imaginea instituţiilor politice în opera lui Bossuet şi Richelieu Omul politic în viziunea lui Platon Tipologii de lideri politici: criterii întrebuinţate Imaginea publică a instituţiilor şi clasei politice în România postdecembristă. Manipularea şedinţelor. Internetul şi manipularea.

 Manipularea ca formă a agresiunii comunicaţionale. conflicte intergeneraţionale.  Manipulare şi personalitate. alienare.  Manipulare. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->