Sunteți pe pagina 1din 22

Relatii_colective_de_munca_anul_III_sem_II

1. In legislatia muncii, ce se intelege prin termenul de patron ? a. conducatorul sau detinatorul unei societatii comerciale ; b. orice persoana fizica sau juridica ce angajeaza salariati prin incheierea unui contract individual de munca; c. numai persoanele juridice ce angajeaza salariati, inregistrate la Registrul comertului. 2. Ce sunt patronatele ? a. organizatii cu caracter politic, de drept privat, fara scop patrimonial; b. organizatii ale patronilor, autonome, cu personalitate juridica, cu scop patrimonial, care administreaza capital; c. organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop 3.

4.

5.

6.

7.

8.

patrimonial. Ce se intelege, in legislatia muncii, prin termenul de unitate ? a. numai regiile autonome, companiile nationale si societatile comerciale; b. asociatiile de orice fel si organele de stat, alte organizatii cu scop lucrativ, institutii publice, societati comerciale, regii autonome si companii nationale; c. orice persoana fizica sau juridica ce angajeaza salariati prin incheierea unui contract individual de munca. Ce diferenta exista intre notiunea de patron definita de art. 1 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca si cea definita de art.2 din Legea patronatelor nr.356/2001 ? a. este identitate de notiune; b. este diferenta de notiune, intrucat notiunea de patron din Legea nr.130/1996 cuprinde si angajatorul care nu realizeaza profit; c. chiar daca nu exista identitate, pe planul interpretarii juridice, efectele sunt nesemnificative. Cum este definit patronul in Legea patronatelor nr.356/2001 ? a. persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata; b. administratorul societatii comerciale; c. numai actionarii societatilor comerciale care realizeaza profit anual. Cum sunt definite in Codul muncii, patronatele ? a. ca organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial; b. ca organizatii ale patronilor infiintate cu scopul de a avea initiativa legislativa; c. ca organizatii ale patronilor infiintate doar cu scopul de partener de dialog in negocierea cu sindicatele a contractelor colective de munca la nivel de ramura sau national. Ce se intelege prin patron, din perspectiva relatiilor colective de munca? a. angajatorul, persoana juridica sau fizica, autorizata potrivit legii, care administreaza, utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia si care foloseste forta de munca salariata; b. persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit si in conditii de concurenta si care foloseste forta de munca salariata; c. orice persoana fizica sau juridica care angajeaza salariati prin incheierea unui contract individual de munca. Cum se pot constitui asociatiile patronale? a. pe ramura a economiei si pe criteriu teritorial, inclusiv la nivel national; b. numai pe criteriu teritorial; c. numai pe ramura a economiei.

9.De unde rezulta dreptul de asociere al patronilor ? a. din hotararea judecatoreasca, obtinut odata cu infiintarea societatii comerciale; b. din hotarare judecatoreasca, obtinut odata cu infiintarea societatii comerciale, insa numai dupa ce hotararea

judecatoreasca este definitiva si irevocabila;


c. din Constitutia Romaniei, acesta fiind un drept fundamental. 10. In spiritul Legii patronatelor nr.356/2001, ce au in compunere patronatele? a. cel putin 15 persoane juridice sau persoane fizice autorizate potrivit legii sau cel putin 5 membrii, cu conditia ca

sa detina in ramura peste 70% din volumul productiei;


b. 50.000 de salariati, indiferent de numarul patronilor; c. 100.000 de salariati, care desfasoara activitate la minim 5 patroni, dintre care unul sa fie persoana fizica

autorizata potrivit legii.


11. Care este actul normativ ce reglementeaza modul de dobandire al personalitatii juridice a patronatelor? a. Legea patronatelor nr.356/2001; b. Ordonanta Guvernului nr.26/2000; c. Codul muncii. 12. Din care moment o asociatia patronala devine persoana juridica ? a. din momentul inregistrarii cererii de infiintare la judecatorie; b. din momentul in care hotararea judecatoreasca a devenit definitiva si irevocabila; c. din momentul inscrierii hotararii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 13. Din ce moment o asociatie patronala este recunoscuta ca persoana juridica? a. din momentul in care judecatorul a pronuntat o incheiere pe baza documentelor

14.

15.

16.

17.

depuse de membrii fondatori; b. din momentul in care membrii fondatori au aprobat statutul asociatiei; c. din momentul inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Cine poate avea calitatea de membru al unei asociatii patronale? a. numai angajatori-persoane juridice inmatriculate; b. angajatori persoane juridice inmatriculate si persoane fizice autorizate potrivit legii; c. numai angajatori persoane fizice autorizate potrivit legii. Care dintre drepturi le enumerate le este recunoscut patronatelor ? a. dreptul de a reprezenta, promova, sustine si a apara interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor lor; b. dreptul de a initia efectiv acte normative pe care sa le trimita direct Parlamentului; c. dreptul de a stabili, la nivel de ramura, salariile ce se scorda pentru anumite categorii de salariati. Care sunt drepturile patronatelor ? a. de a reprezenta , promova, sustine si apara interesele economice, politice, civice, tehnice si juridice ale membrilor lor; b. de a promova concurenta loiala,in conditiile legii,in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii lor c. de a reprezenta interesele lor si ale asociatiilor sindicale la incheierea contractelor colective de munca. La care din drepturile aratate mai jos, pot uza si patronatele ? a. dreptul de a fi consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica; b. dreptul de a hotari lichidarea unor patroni din cadrul asociatiei patronale; c. dreptul de a viza, in faza de proiect, acte normative referitoare la normarea raporturilor de munca. 18. Care este instanta unde se inregistreaza asociatiile patronale ? a. judecatoria; b. tribunalul; c. curtea de apel.

19.Unde se inregistreaza asociatiile potronale ?

a. la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale; b. la ministerul de resort, corespunzator pentru ramura pe care s-a constituit asociatia patronala respectiva; c. la tribunal. 20. Cum isi inceteaza existenta o asociatie patronala? a. la expirarea termenului pentru care a fost creata; b. prin hotararea Guvernului; c. prin dizolvare, in conditiile legii. 21. Care este, temeiul fundamental al constituirii sindicatelor ? a. dreptul de asociere prevazut de Constitutie; b. negocierea colectiva, impusa ca obligatie pentru patronii care au cel putin 21 salariati ; c. recunoasterea sindicatelor, ca partener de dialog social. 22. Cum sunt definite in Codul muncii , sindicatele ? a. insitutii de interes public, autorizate sa functioneze in conditiile legii; b. persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii

drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor; c. persoane juridice autorizate de Ministerul Muncii sa functioneze in unitatile cu peste 100 de salariati fara ca acestia sa aiba functii de conducere. 23. Ce sunt sindicatele? a. persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, politice, civice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor; b. persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, familiale, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor; c. persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor. 24. Care dintre trasaturile enumerate, este caracteristica si sindicatelor ? a. sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial; b. functioneaza in baza unui statut convenit cu patronul; c. cu acordul Guvernului, pot desfasura si activitati politice. 25. Care dintre trasaturile enumerate, este valabila si in cazul sindicatelor ? a. pot desfasura si activitati politice, insa numai cu privire la drepturile electorale; b. se constituie in temeiul dreptului de asociere, ca drept fundamental, consacrat de Constitutie; c. pot sa fie infiintate in cadrul oricarui angajator. 26. Care sunt trasaturile caracteristice ale sindicatelor? a. sunt persoane juridice, independente, cu scop patrimonial si patrimoniu propriu; b. functioneaza pe baza statutelor proprii, intocmite cu respectarea legii; c. reprezinta membrii de sindicat la negocierea contractelor ind.de munca. 27. Ce se intelege prin libertatea sindicala ? a. inclusiv dreptul membrilor cooperatori, al agricultorilor de a constitui sau nu sindicate; b. inclusiv dreptul persoanelor autorizate sa exercite independent o meserie sau profesiune de a constitui sau nu un sindicat; c. inclusiv dreptul salariatilor, al functionarilor publici de a constitui sau nu organizatii sindicale, de a adera sau nu la acestea.

28.Cum se manifesta independenta sindicala ? a. in raport cu contractele colective de munca si contractele individuale de munca; b. in raport cu institutiile/autoritatile publie, partidele politice si organizatiile patronale; c. in raport cu legea si actele normative interne, emise de angajator in aplicarea acesteia, cum este-de exemplu-

regulamentul intern.
29. Care din drepturile indicate mai jos caracterizeaza, intre altele, notiunea de libertatea sindicala? a. dreptul membrilor cooperatori, al agricultorilor de a adera sau nu la un sindicat; b. dreptul persoanelor autorizate care exercita independent o meserie sau o profesiune de a constitui sau nu un

sindicat;
c. dreptul de a face parte in acelasi timp din mai multe organizatii sindicale. 30. Care, dintre urmatoarele drepturi, se integreaza notiunii delibertate sindicala? a. dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii; b. dreptul de a stipula in statutul sau, reglementari prin care sa interzica functionarea altor sindicate in aceeasi

unitate;
c. dreptul de a hotari prin statut declansarea grevei in orice conditii. 31. Ce presupune libertatea sindicala individuala ? a. libertatea fiecarui salariat de a face parte sau nu , ori de a se retrage sau nu dintr-o organizatie sindicala; b. libertatea fiecarui membru de sindicat de a solicita sa i fie protejate interesele fata de salariatiii care nu sunt

membrii de sindicat; c. libertatea fiecarui membru de sindicat de a solicita o parte din patrimoniul sindicatului. 32. Care sunt categoriile de salariati care nu pot face parte din organizatii sindicale? a. medicii civili din spitalele militare din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale; b. politistii; c. magistratii. 33. Care sunt categoriile de salariati care nu pot face parte din sindicale? a. profesorii civili din institutii;le militare de invatamant; b. functionarii publici; c. demnitarii. 34. Ce se intelege prin protectia libertatii sindicale? a. protejarea pe termen nelimitat a unor drepturi pentru liderii de sindicat; b. in timpul mandatului si pe un termen de 2 ani de la incetarea mandatului, liderilor de sindicat nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive impitabile lor; c. drepturi salariale suplimentare pentru liderii de sindicat, ca urmare a activitatii lor duble si ca salariati, si ca lideri de sindicat. 35. Cum se asigura protectia organelor de conducere ale sindicatelor? a. pe perioada mandatului nu pot fi concediati de angajator; b. in situatia salarizarii de sindicat, pe perioada mandatului, contractul individual de munca al liderilor de sindicat nu inceteaza, fiind doar suspendat; c. pe perioada mandatului, contractul individual de munca nu poate fi modificat, nici cu acordul liderului de sindicat in cauza. 36. Care este actul normativ unde sunt prevazute reglementarile referitoare la dobandirea personalitatii juridice a sindicatului? a. Codul muncii; b. Ordonanta Guvernului referitoare la asociatii si fundatii nr.26/2000; c. Legea sindicatelor nr.54/2003. 37. Cate sindicate se pot constitui intro unitate cu 150 de salariati, dintre care 15 sunt cu functii de conducere? a. maxim 9 sindicate; b. 10 sindicate nereprezentative; c. unul singur, intrucat intr-o unitate nu poate functiona decat un singur sindicat. 4

38. Care este numarul minim de salariati necesar pentru constituirea unui sindicat? a. 20; b. cel putin 21; c. 15. 39. Care este termenul stabilit de lege pentru inlaturarea neregularitatilor cuprinse in cererea referitoare la

constituirea unui sindicat? a. 7 zile; b. 10 zile; c. 15 zile, ca si in cazul recursului. 40. Care este institutia/autoritatea care acorda personalitate juridica unui sindicat? a. directiile judetene de munca, familie si protectie sociala in cazul organizatiilor cu pana la 50 de membrii de sindicat; b. tribunalul; c. judecatoria. 41. De cand dobandeste organizatia sindicala personalitate juridica? a. din momentul pronuntarii hotararii judecatoresti; b. la expirarea termenului de recurs; c. din momentul inscrierii in registrul special a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii. 42. Care dintre urmatoarele drepturi, le este recunoscut si organizatiilor sindicale, in calitatea sa de persoana juridica? a. dreptul de a figura ca reclamant sau parat in fata instantelor de judecata, dreptul de a constitui case de ajutor reciproc, dreptul de a avea organe proprii de conducere; b. dreptul de a participa cu vot decisiv la concedierea unor salariati; c. dreptul de a decide cu privire la acordarea unor premii salariatilor sindicalisti. 43. Care sunt drepturile unui sindicat legal constituit? a. de a avea patrimoniu propriu si case de ajutor reciproc; b. de a utiliza si administra capital in scopul obtinerii de profit pentru membrii de sindicat; c. de a stabili politica salariala a angajatorului. 44. Care sunt drepturile unei organizatii sindicale legal constituite? a. de a angaja personal propriu; b. de a face propuneri de promovare in functie a salariatilor; c. de a stabili personalul premiat. 45. Care sunt atributiile organizatiilor sindicale? a. apararea drepturilor fundamentale ale membrilor de sindicat; b. promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor de sindicat fata de ceilalti salariati; c. promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor de sindicat fata de patroni si stat. 46. Care sunt mijloacele sindicatelor de realizare a scopului pentru care au fost constituite? a. negocierea contractelor colective de munca; b. mitingurile cu caracter electoral; c. grevele spontane. 47. Care sunt mijloacele organizatiilor sindicale de realizare a scopului pentru care au fost constituite? a. declansarea conflictelor de interese, in conditiile legii; b. stabilirea unor programe de modernizare si reorganizare a unitatii angajatoare; c. stabilirea politicii salariale a angajatorului. 48. Cum sunt alesi liderii de sindicat? a. cu aprobarea patronatelor; b. prin hotararea adunarii generale a membrilor de sindicat; c. in functie de performantele profesionale din unitatea unde este salariat. 5

49. Cum se face dizolvarea sindicatelor? a. prin hotarare judecatoreasca; b. prin hotararea patronului, cu votul a cel putin din numarul membrilor de sindicat; c. prin hotararea adunarii membrilor sau delegatilor acestora, statutar constituita, luata corespunzator statutului 50. a. b. c. 51. Cum se produc efectele nulitatii contractului colectiv de munca? a. Numai pentru viitor; b. Ex tunc si ex nunc; c. Nu opereaza nulitatea acestui contract deoarece munca este ireversibila. 52. Ce consecinte poate produce forta majora asupra contractului colectiv de munca? a. Anularea; b. Rezilierea; c. Suspendarea. 53. Efectele contractului colectiv de munca la nivel de unitate sunt opozabile salariatilor care nu erau angajati la momentul negocierii? a. Nu, pentru ca actul juridic incheiat intre anumite parti nu poate fi extins si la alte parti; b. Nu, pentru ca ar fi o lezare a dreptului la negociere; c. Da. 54. Pentru salariatii institutiilor bugetare exista restrictii la negocierea contractului colectiv de munca? a. Da, pentru drepturi al caror cuantum este stabilit prin lege; b. Nu, negocierea este un drept constitutional; c. Nu, ar fi o discriminare ce contravine Codului muncii. 55. Incheierea contractului colectiv de munca are caracter obligatoriu pentru partenerii sociali? a. Da, numai la nivel national; b. Da, numai la nivelul unitatii cu peste 21 de salariati; c. Nu, are caracter facultativ. 56. Negocierea colectiva are caracter obligatoriu pentru partenerii sociali? a. Da, numai la nivel national; b. Da, numai la nivelul unitatii cu peste 21 de salariati; c. Nu, are caracter facultativ. 57. Ce durata poate avea contractul colectiv de munca? a. Cel putin 12 luni; b. Cel putin 18 luni; c. Depinde de acordul partenerilor. 58. Se poate incheia contractul colectiv de munca pe durata unei lucrari? a. Da, daca lucrarea este determinata; b. Nu, durata se exprima in timp; c. Nu, ar exista o incalcare a Legii nr. 130/1996. 59. Poate fi prelungit un contract colectiv de munca dupa expirarea termenului? a. Nu, se revine la negocieri; b. Nu, salariatii ar fi dezavantajati, iar legea ii protejeaza; c. Da, prin acord. 60. Ce fel de conditie reprezinta forma scrisa a contractului colectiv de munca? a. Ad probationem; b. Ad validitatea; c. Conditie de dovada in fata instantei. 61. Care este locul inregistrarii si depunerii contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate? a. Directia de Munca judeteana; b. Ministerul Muncii; c. Inspectoratul Teritorial pentru Munca.

propriu. Cum inceteaza activitatea unei organizatii sindicale? prin decizia patronului; prin hotararea Guvernului; prin dizolvare, in conditiile legii.

Care este locul inregistrarii si depunerii contractului colectiv de munca incheiat la nivel de ramura? Directia de Munca judeteana; Ministerul Muncii; Inspectoratul teritorial pentru munca. Care este consecinta nesemnarii contractului colectiv de munca de catre reprezentantii partilor la negociere? Anularea; Rezilierea; Nu va fi inregistrat. 64.Care este consecinta nedovedirii indeplinirii cerintelor de reprezentativitate de catre partile semnatare ale contractului colectiv de munca? a. Anularea; b. Chemarea in fata instantei; c. Refuzul inregistrarii contractului. 65. Ce poate sa faca o parte nemultumita de refuzul inregistrarii contractului colectiv de munca? a. Formuleaza plangere la Inspectia Muncii; b. Formuleaza plangere la Ministerul Muncii; c. Formuleaza plangere la instanta de contencios administrativ. 66. De la ce data produce efecte contractul contractul colectiv de munca? a. De la data semnarii de catre parti; b. De la data finalizarii negocierilor consemnate in protocol; c. De la data inregistrarii. 67. Poate produce efecte un contract colectiv de munca de la o data anterioara inregistrarii? a. Da, daca este inscrisa in contract; b. Da, de la data semnarii acelui contract; c. Legea nu permite. 68. Este obligatorie publicarea contractelor colective de munca? a. Nu, este suficienta inregistrarea; b. Da, altfel nu pot fi obligatorii pentru parti; c. Da, contractele incheiate la nivel national si de ramura. 69. Trebuie publicat contractul colectiv de munca la nivel de ramura? a. Nu, este obligatorie doar inregistrarea; b. Da, la Directia Muncii a judetului; c. Da, in Monitorul Oficial al Romaniei. 70. In ce termen trebuie publicat contractul colectiv de munca la nivel national? a. 30 de zile de la data inregistrarii; b. 10 zile de la data inregistrarii; c. Legea nu stabileste un termen. 71. Care este locul publicarii contractului colectiv de munca la nivel national? a. Monitorul Oficial al Romaniei, prima parte; b. Monitorul Oficial al Romaniei, partea a II-a; c. Monitorul Oficial al Romaniei, partea a V-a. 72.Ce efect juridic produce publicarea contractului colectiv de munca in Monitorul Oficial al Romaniei? a. Confera putere juridica executorie si obligatorie; b. Exprima data intrarii in uz; c. Nu produce efecte juridice. 73.Care este sfera salariatilor beneficiari ai efectelor contractului colectiv de munca la nivel de unitate? a. Salariatii afiliati la sindicatele prezente la negociere; b. Salariatii care platesc cotizatia; c. Toti salariatii din unitate. 74.Care este sfera salariatilor beneficiari ai efectelor contractului colectiv de munca la nivel de ramura? a. Salariatii afiliati la sindicatele prezente la negociere; b. Salariatii care platesc cotizatia; c. Toti salariatii incadrati in unitatile din acea ramura. 62. a. b. c. 63. a. b. c.

75.Daca la nivelul unui angajator nu se poate incheia contract colectiv de munca, se aplica prevederile altui contract colectiv de munca? a. Nu, ar fi potrivnic legii; b. Da, daca partile isi exprima acordul; c. Da, contractul colectiv incheiat la nivel superior. 76. Este permisa modificarea clauzelor contractului colectiv de munca pe parcursul executarii lui? a. Nu, doar la expirarea termenului; b. Nu, s-ar incalca legislatia muncii; c. Da, prin acordul partilor. 77. Se admite ca unui contract colectiv de munca sa-i fie modificate din oficiu clauzele? a. Da, cand drepturile salariatilor primesc reglementari legale mai favorabile; b. Nu, ar fi potrivnic vointei partilor; c. Nu, aceasta cale nu are consacrare in dreptul muncii. 78. Ce obligatie au partile care convin o modificare a contractului colectiv de munca? a. Sa informeze in scris Inspectia Muncii care pastreaza contractul; b. Sa informeze in scris organul care are spre pastrare contractul colectiv de munca; c. Sa informeze in scris Ministerul Muncii. 79. Suspendarea contractului colectiv de munca se produce pe durata grevei? a. Da, daca salariatii grevisti solicita; b. Da, daca nu pot presta activitate salariatii neparticipanti la greva; c. Da, daca acest aspect reprezinta o clauza in contract. 80. Suspendarea contractului colectiv de munca poate interveni pe cale conventionala? a. Da, cu avizul Inspectiei Muncii; b. Da, daca salariatii convin astfel; c. Da, acordul partilor este suficient. 81. Forta majora poate determina suspendarea contractului colectiv de munca? a. Nu, pentru ca salariatul trebuie sa-i indeparteze efectele; b. Da, intrucat este imprevizibila; c. Da, potrivit Codului muncii. 82. Ce obligatii au partile in cazul suspendarii contractului colectiv de munca? a. Sa continue negocierea; b. Sa notifice organului care pastreaza acest contract; c. Sa notifice Inspectia Muncii pentru verifica oportunitatea. 83. In ce situatie poate inceta contractul colectiv de munca? a. In cazul anularii; b. In cazul terminarii lucrarii pentru care a fost incheiat; c. In cazul unei suspendari nelimitate. 84. In ce situatie poate inceta contractul colectiv de munca? a. In cazul rezilierii; b. In cazul neacordarii drepturilor salariale; c. In cazul dizolvarii unitatii. 85. Lichidarea judiciara a unitatii poate determina incetarea contractului colectiv de munca? a. Nu, numai dizolvarea; b. Da, daca partile nu convin prelungirea; c. Da, intrucat nu mai exista angajator. 86. In ce termen se notifica incetarea contractului colectiv de munca? a. 5 zile; b. 3 zile; c. 10 zile. 87. Ce se intampla cu contractul colectiv de munca in cazul in care se schimba angajatorul prin cumparare de actiuni? a. Devine caduc; b. Se renegociaza; c. Sunt preluate drepturile si obligatiile din continutul sau.

88. Care este sediul materiei cu privire la solutionarea conflictelor de munca? a. Codul muncii; b. Legea nr. 130/1996; c. Legea nr. 168/1999. 89. Cum se clasifica conflictele de munca? a. Conflicte de interese, profesionale si salariale; b. Conflicte de interese si conflicte de drepturi; c. Conflicte de interese, conflicte de drepturi si greve. 90. Cand se pot ivi conflictele de interese? a. Ori de cate ori sunt lezate interesele salariatilor; b. Ori de cate ori sunt incalcate clauzele contractului individual de munca; c. Cu prilejul negocierii si incheierii contractului colectiv de munca. 91. Care dintre situatiile de mai jos justifica declansarea conflictului de interese? a. Neacordarea sporurilor negociate; b. Unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati; c. Se incalca reglementarile privind dreptul la munca. 92.Ce se poate intampla daca unitatea refuza semnarea contractului colectiv de munca in urma definitivarii negocierilor? a. Se poate declansa greva; b. Se poate declansa un conflict de interese; c. Se poate declansa un conflict de drepturi. 93.Ce se poate intampla daca unitatea nu-si indeplineste obligatia legala de a incepe negocierile anuale? a. Se poate declansa greva; b. Se poate declansa un conflict de interese; c. Se poate declansa un conflict de drepturi. 94.In ce termen este obligata conducerea unitatii sa raspunda la sesizarea sindicatului reprezentativ privind premisele declansarii unui conflict de interese ? a. 24 ore; b. 48 ore; c. 2 zile lucratoare. 95. In care dintre situatii se considera declansat conflictul de interese? a. Unitatea refuza consecvent acordarea drepturilor salariale; b. Unitatea refuza raspunsul la sesizarea sindicatului reprezentativ; c. Unitatea accepta declansarea grevei. 96.Ce se poate intampla in situatia in care sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat de unitate la o revendicare din continutul sesizarii? a. Se poate declansa greva; b. Conflictul de drepturi se considera declansat; c. Conflictul de interese se considera declansat. 97.Ce trebuie sa faca sindicatul reprezentativ in cazul in care conflictul de interese a fost declansat? a. Sa informeze in scris Inspectia Muncii; b. Sa sesizeze Ministerul Muncii prin organul sau teritorial; c. Sa ia masuri pentru declararea legala a grevei. 98.In ce termen trebuie sa desemneze Ministerul Muncii delegatul pentru participarea la concilierea conflictului de interese? a. 24 ore; b. 48 ore; c. 2 zile lucratoare. 99. In ce termen trebuie sa comunice delegatul Ministerului Muncii sesizarea catre conducatorul unitatii privind declansarea conflictului de interese? a. 24 ore; b. 48 ore; c. 2 zile lucratoare.

100. In ce termen trebuie sa convoace partile la conciliere delegatul Ministerului Muncii? a. 48 ore de la inregistrarea sesizarii; b. 3 zile de la inregistrarea sesizarii; c. 7 zile de la inregistrarea sesizarii. 101. Cate persoane va cuprinde delegatia sindicatelor reprezentative pentru conciliere? a. Toti liderii de sindicat; b. 2-5 persoane; c. 5-7 persoane. 102. Cine poate fi mediator in conflictul de interese? a. O persoana desemnata prin acordul partilor; b. O persoana delegata de Ministerul Muncii; c. O persoana numita de ministrul muncii cu acordul Consiliului Economic si Social. 103. Care este durata medierii conflictului de interese? a. Maxim 10 zile calendaristice; b. Maxim 15 zile calendaristice; c. Maxim 30 de zile calendaristice. 104. Cand poate fi sesizata Comisia de arbitraj pentru un conflict de interese? a. Numai dupa conciliere; b. Numai dupa mediere; c. Atunci cand partile vor celeritate. 105. Cati arbitri intra in compunerea Comisiei de Arbitraj? a. 2-5 persoane; b. 3 persoane desemnate de Ministerul Muncii; c. 3 persoane desemnate de Ministerul Muncii cu acordul Consiliului Economic si Social. 106. In ce termen recurge Comisia de Arbitraj la dezbaterea conflictului de interese? a. 3 zile de la primirea documentelor; b. 5 zile de la primirea documentelor; c. 7 zile de la primirea documentelor. 107. In ce termen se pronunta Comisia de Arbitraj in solutionarea Conflictului de interese? a. 3 zile de la incheierea dezbaterilor; b. 7 zile de la incheierea dezbaterilor; c. 5 zile de la incheierea dezbaterilor. 108.In ce termen trebuie sa comunice partilor hotararea Comisia de Arbitraj ce solutioneaza conflictul de interese? a. 12 ore de la pronuntare; b. 3 zile de la pronuntare; c. 24 ore de la pronuntare. 109.Hotararea Comisiei de Arbitraj in solutionarea conflictelor de interese se bucura de autoritatea de lucru judecat? a. Da, fiind irevocabila; b. Nu, putand fi atacata cu recurs; c. Nu, putand fi atacata cu actiune in anulare la tribunal. 110. Care este durata grevei de avertisment? a. Cel mult 8 ore daca nu se intrerupe lucrul; b. Cel mult 2 ore daca inceteaza lucrul; c. Cel mult 12 ore daca inceteaza lucrul. 111. Cu cat timp trebuie sa preceada greva de avertisment declansarea grevei propriu-zise? a. Cu cel putin 3 zile; b. Cu cel putin 5 zile lucratoare; c. Cu cel putin 5 zile. 112. La ce nivel este permisa greva de solidaritate? a. Aceleiasi unitati; b. Aceluiasi grup de unitati; c. Aceleiasi federatii sau confederatii sindicale.

10

113. Care este durata maxima a grevei de solidaritate? a. O zi; b. 24 ore; c. 48 ore. 114. Cu cat timp inainte de declansare trebuie anuntata greva de solidaritate conducatorului unitatii? a. Cu cel putin 8 ore inainte de incetarea lucrului; b. Cu cel putin 24 ore inainte de incetarea lucrului; c. Cu cel putin 48 ore inainte de incetarea lucrului. 115. Cati salariati trebuie sa-si exprime acordul pentru ca organizatia sindicala sa poata hotari declararea grevei? a. Cel putin din numarul membrilor sindicali; b. Cel putin 1/3din numarul membrilor sindicali; c. Cel putin din numarul membrilor sindicali; 116. Cati salariati trebuie sa-si exprime acordul pentru declararea grevei daca in unitate nu exista sindicat reprezentativ? a. Cel putin din numarul salariatilor unitatii; b. Cel putin 1/3 din numarul salariatilor unitatii; c. Cel putin din numarul salariatilor unitatii; 117. Cati salariati trebuie sa renunte la greva, dupa declarare, pentru ca aceasta sa inceteze? a. Jumatate; b. Un sfert; c. O treime. 118. Personalul din transporturile terestre poate declara greva? a. Nu, are interdictie prin lege; b. Da, dupa ce informeaza angajatorul cu cel putin 3 zile inainte; c. Da, dupa terminarea misiunii. 119. Este permisa greva pentru gardienii feroviari? a. Este interzisa; b. Da, cu asigurarea unui sfert din activitatea normala; c. Da, cu asigurarea unei treimi din activitatea normala. 120. Este permisa greva pentru salariatii din unitatile sistemului energetic national? a. Este interzisa; b. Da, cu asigurarea unui sfert din activitatea normala; c. Da, cu asigurarea unei treimi din activitatea normala. 121. Pe durata grevei, isi mentin salariatii drepturile ce decurg din contractul individual de munca? a. Da, daca greva este legala; b. Nu este posibil; c. Da, cu exceptia salariului si a sporurilor. 122. Este permis ca unitatea sa angajeze salariati care sa-i inlocuiasca pe cei aflati in greva? a. Da, daca greva este nelegala; b. Da, daca a oferit preaviz; c. Nu. 123. Pot primi drepturi salariale acei salariati care nu participa la greva, dar nici nu pot sa lucreze? a. nu, intrucat munca nu se plateste; b. da, au dreptul la 50% din salariul de baza; c. da, au dreptul la 75% din salariul de baza. 124. Pe ce durata poate fi suspendata greva? a. Cel mult 15 zile calendaristice; b. Cel mult 20 zile calendaristice; c. Cel mult 30 zile calendaristice. 125. La ce instanta trebuie sa se adreseze conducatorul unitatii cu cererea de suspendare a grevei? a. Judecatorie; b. Tribunal; c. Curte de apel.

11

a, inde

126. In ce termen trebuie sa solutioneze instanta de judecata cererea de suspendare a grevei? a. 3 zile de la inregistrare; b. 5 zile de la inregistrare; c. 7 zile de la inregistrare. 127. Ce instanta poate judeca recursul impotriva hotararii de suspendare a grevei? a. Tribunalul; b. Curtea de apel; c. Hotararea este irevocabila. 128. Instanta de judecata poate hotari incetarea unei greve? a. Nu, doar suspendarea acesteia; b. Da, daca judecatoria constata ca greva este ilegala; c. Da, daca tribunalul constata ca greva a fost declarata cu incalcarea legii. 129. In ce termen trebuie sa solutioneze instanta cererea unitatii de declarare a grevei ca nelegala? a. 3 zile; b. 7 zile; c. 10 zile. 130. Dupa cat timp de la declararea grevei poate fi sesizata Comisia de Arbitraj? a. Dupa 7 zile; b. Dupa 20 zile; c. Nu are competenta, nefiind instanta de judecata. 131. Care situatie poate fi considerata cauza ilicita a grevei? a. Se urmareste solutionarea unui conflict de interes si unui conflict de drepturi; b. Nu s-a parcurs procedura de mediere; c. Se urmaresc scopuri politice. 132. Greva poate continua dupa pronuntarea unei hotarari a Comisiei de Arbitraj? a. Da, daca se formuleaza recurs; b. Da, daca se ataca la instanta de judecata competenta; c. Nu. 133. Cu cat timp inainte de declansarea grevei trebuie comunicat unitatii acest moment? a. Cu cel putin 8 ore; b. Cu cel putin 24 ore; c. Cu cel putin 48 ore. 134. Ce fel de raspundere antreneaza fapta persoanei care prin violenta impiedica un salariat sa participe la greva? a. Penala; b. Disciplinara; c. Contraventionala. 135. Ce fel de raspundere antreneaza incalcarea restrictiilor privitoare la declararea grevei? a. Penala; b. Disciplinara; c. Contraventionala. 136. Ce fel de raspundere antreneaza fapta persoanei care prin violenta obliga un salariat sa munceasca in timpul grevei? a. Nu este posibil; b. Penala; c. Contraventionala. 137. Poate instanta sa oblige persoana care a declansat greva la plata unor despagubiri? a. Nu permite legea, dreptul la greva fiind constitutional; b. Da, in cazul grevei ilegale; c. indiferent de caracterul grevei. Da, 138. Ce este lock-out-ul? a. Un loc de munca special; b. O greva patronala; c. O greva de avertisment.

12

139. Ce reglementare a primit lock-out-ul in sistemul legislatiei muncii din Romania? a. Dreptul de avea un loc de munca; b. Dreptul patronilor de a inchide unitatea; c. Nu are reglementare. 140.Ce forma a conflictelor de munca reprezinta conflictele in legatura cu executarea contractului colectiv de munca? a. Conflict de interese; b. Conflict de drepturi; c. Conflict profesional. 141. Ce forma a conflictelor de munca reprezinta conflictul in legatura cu incetarea contractului individual de munca? a. Conflict de interese; b. Conflict de drepturi; c. Conflict profesional. 142. Ce forma a conflictelor de munca reprezinta conflictul in legatura cu constatarea nulitatii contractului colectiv de munca? a. De drepturi; b. De interese; c. Litigiu de munca. 143.Ce forma a conflictelor de munca reprezinta conflictul in legatura cu plata unor despagubiri generate de indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca? a. Litigiu de munca; b. Conflict de interese; c. Conflict de drepturi. 144. In ce termen se poate cere instantei de judecata constatarea nulitatii unui contract individual de munca? a. 30 de zile de la data comunicarii; b. 3 ani; c. Pe intreaga perioada in care contractul este in fiinta. 145.In ce termen se poate cere instantei de judecata constatarea nulitatii unui contract colectiv de munca? a. 30 de zile de la data semnarii; b. 30 de zile de la data inregistrarii; c. Pe intreaga perioada in care contractul este in fiinta. 146.In ce termen se poate cere instantei de judecata constatarea nulitatii relative unui contract individual de munca? a. Aceasta nulitate este imprescriptibila; b. 3 ani de la data semnarii; c. Pe intreaga perioada in care contractul este in fiinta. 147. In ce termen poate solicita salariatul obligarea angajatorului la plata despagubirilor? a. 30 de zile de la data producerii pagubei; b. 3 ani de la data producerii pagubei; c. Actiunea nu se prescrie. 148. Ce cale de atac se exercita impotriva hotararilor instantei de fond in conflictele de munca? a. Apelul; b. Recursul; c. Revizuirea si contestatia in anulare. 149. In ce termen se comunica partilor hotararea instantei de fond in conflictele de munca? a. 10 zile; b. 7 zile; c. 15 zile. 150. In ce termen se ataca cu recurs hotararea pronuntata de instanta de fond in conflictele de munca? a. 10 zile de la data comunicarii; b. 7 zile de la data comunicarii; c. 15 zile de la data comunicarii. 151. Care este caracteristica metodei de reglementare a dreptului muncii? a. egalitatea juridica a partilor aflate intr-un raport juridic de munca;

13

b. inegalitatea juridica a partilor aflate intr-un raport juridic de munca; c. ambele variante. 152. In ce an s-a infiintat Organizatia Internationala a Muncii? a. 1919; b. 1929; c. 1939. 153. Care a fost primul cod al muncii din tara noastra? a. Legea nr. 3/1950; b. Legea nr. 13/1950 c. Legea nr. 3/1960. 154. Ce reprezinta prestatia in raportul juridic de munca? a. salariul; b. munca angajatului; c. insistenta la negociere. 155. Ce reprezinta contraprestatia in raportul juridic de munca? a. reactia salariatului la presiunile angajatorului; b. salariul; c. munca depusa de salariat pentru salariul negociat. 156. Este admisa inegalitatea juridica a partilor in raportul juridic individual de munca? a. in dreptul romanesc nu se admite inegalitatea juridica a partilor; b. se admite prin hotarare judecatoreasca; c. da, este o trasatura caracteristica. 157.Persoanele care au dobandit statutul de refugiat se pot incadra cu contract individual de munca pe

teritoriul Romaniei? a. da, in conditiile legii; b. angajatorii nu pot angaja refugiati intrucat nu permite inspectia muncii; c. nu, legislatia muncii nu permite. 158. Avocatul poate deveni parte intr-un raport juridic de munca? a. da, numai daca se anjajeaza la barou; b. da, intrucat dreptul la munca este un drept nediscriminatoriu; c. da, daca incheie contract de salarizare in interiorul profesiei. 159. In ce temei desfasoara activitatea functionarul public? a. in temeiul contractului individual de munca; b. in temeiul repartitiei pe un post vacant; c. in temeiul raportului de serviciu. 160. In ce categorii de persoane sunt inclusi magistratii? a. persoane care detin demnitati publice; b. inalti functionari publici; c. salariati ai instantelor de judecata. 161. Respectand principiul dreptului la munca, cine are obligatia de a oferi un loc de munca? a. Guvernul si parlamentul; b. Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca; c. Dreptul la munca nu include aceasta obligatie. 162. In ce conditii dreptul la munca include obligatia de a munci? a. In conditii de forta majora; b. In conditiile prevazute in contractul de munca; c. Dreptul la munca nu include obligatia de a munci. 163. In ce conditii dreptul la munca poate fi ingradit? a. Cand salariatul este concediat disciplinar; b. Niciodata; 14

c. Cand salariatul este pensionat medical. 164. Autoritatile publice pot impune unei persoane sa munceasca fortat? a. Da, in caz de forta majora (catastrofe); b. Niciodata, intrucat constituie interzicerea muncii fortate; c. Nu, intrucat s-ar incalca dreptul la munca. 165. Autoritatile publice pot impune unei persoane sa munceasca fortat? a. Da, pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege; b. Niciodata, intrucat constituie interzicerea muncii fortate; c. Nu, intrucat s-ar incalca dreptul la munca. 166. Cine poate aplica sanctiuni disciplinare salariatilor? a. Seful formatiei; b. Angajatorul; c. Consiliul de administratie. 167. Poate salariatul sa renunte la dreptul la concediu de odihna anual? a. Da, daca angajatorul dovedeste ca are nevoie de acest salariat pe locul de munca; b. Da, daca exista acordul partilor neviciat; c. Nu poate. 168. Poate salariatul sa renunte la dreptul la concediu de odihna anual? a. Conform principiului libertatii muncii, este posibil; b. Daca angajatorul pune aviz favorabil pe cerere; c. Nu este posibil. 169. Care lege este considerata actualul cod al muncii? a. Legea nr. 65/2003; b. Legea nr. 53/2003; c. Legea nr. 51/2003. 170. Care dintre urmatoarele izvoare sunt specifice dreptului muncii? a. Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii; b. Contractul colectiv de munca; c. Fisa postului. 171. Care dintre urmatoarele izvoare sunt specifice dreptului muncii? a. Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii; b. Regulamentele interne; c. Fisa postului. 172. Ce reprezinta actele Organizatiei Internationale a Muncii? a. Izvoare de drept international al muncii; b. Documentele necesare infiintarii acestui for; c. Conventii obligatorii pentru statele membre. 173. In atributiile carei organizatii intra acordarea de asistenta tehnica tarilor membre in domeniul muncii

si securitatii sociale? a. Organizatiilor neguvernamentale; b. Consiliului Europei; c. Organizatiei Internationale a Muncii. 174. In atributiile carei organizatii intraelaborarea de norme internationale pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale salariatilor? a. Organizatiilor neguvernamentale; b. Organizatiei Internationale a Muncii. c. Consiliului Europei;

15

1. In atributiile carei organizatii intra supravegherea aplicarii si respectarii conventiilor si pactelor internationale privind drepturile omului in domeniile muncii si libertartii de asociere in sindicate? a. Organizatiei Internationale a Muncii. b. Consiliului Europei; c. Consiliului national pentru combaterea discriminarii. 176. Ce trebuie sa intelegem prin expresia patronate? a. Angajatorul; b. Conferinte ale patronilor; c. Organizatii ale patronilor. 177. Ce este federatia patronala? a. Asocierea a doua sau mai multe patronate; b. Asocierea a cel putin 15 patroni; c. Asocierea patronilor cu capital majoritar privat. 178. Ce este confederatia patronala? a. O asociere de federatii patronale; b. Asocierea a cel putin 15 patroni c. Asocierea patronilor cu capital majoritar privat. 179. Cand devine patronatul persoana juridica? a. Cand hotaraste instanta de judecata; b. Din momentul inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor; c. Din momentul inregistrarii la Ministerul Muncii. 180. Cine poate formula propuneri de legiferare in domenii de interes patronal? a. Ministerul Muncii; b. Inspectia Muncii; c. Patronatele. 181. Se poate vorbi de o lege a sindicatelor? a. Da, intregul Cod al muncii; b. Da, Legea nr. 54/2003; c. Da, Legea nr. 53/2003. 182. In ce consta scopul patrimonial al sindicatelor? a. Nu exista; b. In baza materialelor necesare intr-o activitate sindicala; c. In drepturile salariale ale membrilor lor. 183. Cui se subordoneaza un sindicat? a. Este o persoana juridica subordonata doar federatiei sindicale; b. Este o persoana juridica independenta; c. Se subordoneaza doar prevederilor contractului colectiv de munca. 184. Ce act sta la baza functionarii sindicatelor? a. Contractul colectiv de munca la nivel de unitate; b. Contract colectiv de munca la nivel national; c. Statutul propriu. 185. Care sunt formele libertatii sindicale? a. Este individuala; b. Este colectiva; c. Este si individuala si colectiva. 186. Cand o persoana poate fi constransa sa faca parte dintr-un sindicat? a. Cand este amenintata cu concedierea; b. Cand doreste o sustinere pentru apararea drepturilor; c. Niciodata.
175.

16

187. Persoanele care detin functii de demnitate publica pot forma un sindicat? a. Nu; b. Pot, daca nu indeplinesc functii de conducere; c. Pot, daca solicita minim 15 persoane. 188. Cand poate dispune patronatul desfiintarea unei organizatii sindicale? a. Cand se produc concedieri colective; b. Cand are o hotarare judecatoreasca; c. Nu poate. 189. O organizatie sindicala se poate afilia la o organizatie similara internationala? a. Da; b. Nu, ar fi inutil; c. Da, daca instanta de judecata admite cererea. 190. Ce numar de persoane este necesar sa-si exprime acordul pentru a se constitui o organizatie sindicala? a. Minimum 21 de salariati; b. Minimum 15 salariati; c. Minimum 10 salariati. 191. Pentru constituirea organizatiei sindicale trebuie ca salariatii sa apartina aceluiasi angajator? a. Nu, dar unitatea sa se afle in aceeasi zona geografica; b. Nu, dar sa activeze in aceeasi ramura sau profesie; c. Da, altfel sindicatul ar fi ineficient. 192. Salariatii minori pot fi membri de sindicat? a. Da, cu incuviintarea reprezentantului legal; b. Da, fara incuviintari prealabile; c. Nu, intrucat nu au capacitate de exercitiu. 193. La ce instanta se depune cererea pentru infiintarea unui sindicat? a. La judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul viitorul sindicat; b. La tribunalul in a carei circumscriptie isi are sediul viitorul sindicat; c. Hotararea adunarii generale este suficienta. 194. Cati membri fondatori trebuie sa semneze procesul-verbal de constituire a organizatiei sindicale? a. Cel putin 15 membri; b. Semneaza doar membrii prezidiului; c. Semneaza doar liderul ales. 195. In ce termen trebuie sa solutioneze judecatoria cererea de infiintare a sindicatului? a. In termen de 10 zile; b. In termen de 5 zile; c. Nu se specifica in lege. 196. Hotararea judecatoreasca de infiintare a unui sindicat este irevocabila? a. Da; b. Nu, se ataca cu apel in termen de 10 zile de la data comunicarii; c. Nu, se ataca cu recurs in termen de 15 zile de la data comunicarii. 197. Cand dobandeste personalitate juridica organizatia sindicala? a. La data inscrierii in registrul special al hotararilor judecatoresti definitive; b. La data pronuntarii hotararii judecatoresti irevocabile; c. La data comunicarii hotararii de catre instanta. 198. Cand sindicatul dobandeste dreptul de a fi titularul unui patrimoniu? a. Cand achita bunurile patrimoniale; b. Dupa dobandirea personalitatii juridice; c. Cand adunarea generala hotaraste cu vot majoritar. 199.

Cand organizatia sindicala dobandeste dreptul de a incheia contracte sau conventii? 17

a. Cand hotaraste si partea contractanta; b. Dupa dobandirea personalitatii juridice; c. Cand adunarea generala hotaraste cu vot majoritar. 200. Cand sindicatul poate figura ca reclamant in fata instantei de judecata? a. Cand se adreseaza unei instante competente sa judece actiunea; b. Dupa dobandirea personalitatii juridice; c. Cand adunarea generala hotaraste cu vot majoritar. 201. Cand dobandeste sindicatul dreptul de a avea organe proprii de conducere? a. Cand se hotaraste in adunarea de constituire; b. Cand adunarea generala le voteaza cu majoritate de voturi; c. Dupa dobandirea personalitatii juridice. 202. Ce este federatia sindicala? a. Asociatie a doua sau mai multe organizatii sindicale din unitati diferite din aceeasi ramura de activitate; b. Asociatie a doua sau mai multe organizatii sindicale din unitati diferite din ramuri diferite de activitate; c. Asocierea unui numar de cel putin 15 sindicate. 203. Ce instanta are competenta sa judece cererea de constituire a unei federatii sindicale? a. Judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul federatia sindicala; b. Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are sediul federatia sindicala; c. Numai curtea de apel. 204. Unde se face mentiunea privind dizolvarea organizatiei sindicale? a. La judecatoria care a operat inscrierea ca persoana juridica; b. La tribunalul care a operat inscrierea ca persoana juridica; c. La Monitorul Oficial. 205.In ce termen trebuie sa sesizeze judecatoria conducatorii sindicatului despre dizolvarea organizatiei

sindicale? a. Imediat; b. 5 zile; c. 10 zile. 206. In ce termen trebuie comunicata o hotarare a consiliului de administratie catre organizatia sindicala? a. 8 ore de la data desfasurarii sedintei; b. 24 ore de la data desfasurarii sedintei; c. 48 ore de la data desfasurarii sedintei. 207. Este obligatorie negocierea colectiva la nivel de unitate? a. Depinde de acordul partilor; b. Da, daca unitatea are cel putin 20 de salariati; c. Da, daca unitatea are cel putin 21 de salariati.
208. La ce nivel este reglementata obligativitatea negocierii? a. Nivel de unitate; b. Nivel national; c. Nivel de unitate, national si de ramura. 209. Cui apartine initiativa negocierii colective? a. Patronului; b. Sindicatelor; c. Ambilor parteneri sociali. 210. Ce se intampla daca patronul nu angajeaza negocierea colectiva? a. Salariatii pot inceta lucrul; b. Organizatia sindicala formuleaza o cerere; c. Organizatia sindicala se adreseaza tribunalului sectia conflicte de munca.

18

In cat timp este obligat patronul sa angajeze negocierea colectiva la cererea reprezentantilor salariatilor? a. 15 zile de la formularea cererii; b. 3 zile de la formularea cererii; c. Se stabileste de comun acord. 212. Care este frecventa negocierilor colective? a. In fiecare an; b. Se stabileste prin acordul partilor; c. La expirarea contractului colectiv de munca anterior. 213. Cand trebuie initiata negocierea colectiva in raport de contractul colectiv de munca incheiat pe un an? a. Cu cel putin 60 de zile anterior expirarii contractului; b. Cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractului; c. Partile stabilesc de comun acord 214. Poate fi sanctionat patronul daca refuza consecvent angajarea negocierii colective? a. Nu, dar instanta il va obliga; b. Da, va fi sanctionat penal; c. Da, va fi sanctionat cu amenda. 215. Ce inseamna inceputul negocierii colective? a. Cand se obtine primul acord in negociere; b. Cand partile hotarasc sa inceapa dialogul social; c. Prima reuniune a partilor. 216. Cand se stabileste calendarul reuniunilor pentru negocierea colectiva? a. Cu 15 zile inainte de demarare; b. Cu 3 zile inainte de demarare; c. La prima reuniune a partilor. 217. Cand se stabileste locul unde vor avea loc reuniunile pentru negocierea colectiva? a. Cu 15 zile inainte de demarare; b. Cu 3 zile inainte de demarare; c. La prima reuniune a partilor.
211. 218. Pe ce durata trebuie sa se desfasoare negocierea colectiva? a. Legea nu limiteaza aceasta durata; b. Partile stabilesc de comun acord durata de maximum 30 de zile; c. Maximum 60 de zile. 219. Finalizarea negocierii colective presupune incheierea contractului colectiv de munca? a. Da, in mod obligatoriu; b. Da, pentru unitatile cu un numar de cel putin 21 de salariati; c. Depinde de acordul rezultat din negociere. 220. Care sunt partile contractului colectiv de munca? a. Patronul, sindicatele si reprezentantii salariatilor; b. Patronul si salariatii; c. Societatea si sindicatul reprezentativ. 221. De cine este reprezentat patronul la nivel de unitate pentru a incheia contractul colectiv de munca? a. De directorul general cu imputernicirea consiliului de administratie; b. De consiliul de administratie; c. De organul de conducere desemnat legal. 222.De cine este reprezentat patronul la nivel de unitate pentru a incheia contractul colectiv de munca la

nivel national?
a. De asociatiile patronale legal constituite si reprezentative;

19

b. De federatiile patronale reprezentative; c. De confederatia patronala desemnata prin vot majoritar. 223. De cine sunt reprezentati salariatii ca parte a parte a contractului colectiv de munca la nivel de

unitate? a. De sindicatele infiintate in acea unitate; b. De liderul sindicatului cel mai numeros; c. De reprezentanti alesi. 224. De cine sunt reprezentati salariatii ca parte a contractului colectiv de munca la nivel de ramura? a. De reprezentanti alesi; b. De sindicatul la care au aderat; c. De federatia sindicala reprezentativa si legal constituita. 225. De cine sunt reprezentati salariatii ca parte a contractului colectiv de munca la nivel national? a. De confederatiile sindicale legal constituite si reprezentative; b. De federatiile sindicale legale si reprezentative; c. De reprezentantii alesi prin vot majoritar. 226. Ce conditie se impune patronilor reprezentati de asociatiile patronale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national? a. Unitatile acestora sa functioneze cel putin intr-un sfert din numarul total al judetelor, inclusiv Mun. Bucuresti; b. Unitatile acestora sa functioneze cel putin intr-o treime din numarul total al judetelor, inclusiv Mun. Bucuresti; c. Unitatile acestora sa functioneze in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv Mun. Bucuresti. 227. Ce conditie se impune patronilor reprezentati de asociatiile patronale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national? a. Unitatile acestora sa-si desfasoare activitatea in cel putin 25% din ramurile de activitate; b. Unitatile acestora sa-si desfasoare activitatea in cel putin 1/3 din ramurile de activitate; c. Unitatile acestora sa-si desfasoare activitatea in cel putin jumatate din ramurile de activitate 228. Ce conditie se impune patronilor reprezentati de asociatiile patronale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national? a. Unitatile acestora sa cuprinda minimum 5% din efectivul salariatilor din economia nationala; b. Unitatile acestora sa cuprinda minimum 7% din efectivul salariatilor din economia nationala; c. Unitatile acestora sa cuprinda minimum 10% din efectivul salariatilor din economia nationala; 229. Ce conditie se impune patronilor reprezentati de asociatiile patronale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura? a. Unitatile acestora sa cuprinda minimum 5% din efectivul salariatilor din ramura respectiva; b. Unitatile acestora sa cuprinda minimum 7% din efectivul salariatilor din ramura respectiva; c. Unitatile acestora sa cuprinda minimum 10% din efectivul salariatilor din ramura respectiva; 230. Ce conditie se impune organizatiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national? a. Sa aiba in componenta structuri sindicale proprii in cel putin 25% din numarul total al judetelor, inclusiv Municipiul Bucuresti; b. Sa aiba in componenta structuri sindicale proprii in cel putin o treime din numarul total al judetelor, inclusiv Municipiul Bucuresti; c. Sa aiba in componenta structuri sindicale proprii in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv Municipiul Bucuresti; 231. Ce conditie se impune organizatiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national? a. Au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25% din ramura de activitate; b. Au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin o treime din ramura de activitate; c. Au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin jumatate din ramura de activitate; 232. Ce conditie se impune organizatiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national? 20

a. Organizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu 5% din efectivul

salariatilor din economia nationala;


b. Organizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu 7% din efectivul

salariatilor din economia nationala;


c. Organizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu 10% din efectivul

salariatilor din economia nationala; 233. Ce conditie se impune organizatiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura? a. Organizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu 5% din efectivul salariatilor din ramura respectiva; b. Organizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu 7% din efectivul salariatilor din ramura respectiva; c. Organizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu 10% din efectivul salariatilor din ramura respectiva; 234. Ce conditie se impune organizatiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate? a. Numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin din numarul salariatilor unitatii;
b. Numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin 1/3 din numarul salariatilor unitatii; c. Numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin din numarul salariatilor unitatii; 235. Cine constata indeplinirea conditiilor de reprezentativitate in cazul asociatiilor patronale? a. Tribunalul Municipiului Bucuresti; b. Tribunalul din fiecare judet; c. Judecatoria in circumscriptia careia se afla sediul. 236. Se ataca hotararea instantei care constata indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a asociatiilor

patronale? a. Nu, este irevocabila; b. Da, cu apel; c. Da, cu recurs. 237. Pe ce durata este valabila constatarea reprezentativitatii asociatiilor patronale? a. Un an; b. 4 ani; c. Pana la desfiintarea asociatiei. 238. Pe ce durata este valabila constatarea reprezentativitatii organizatiilor sindicale? a. Un an; b. 4 ani; c. Pana la desfiintarea organizatiei sindicale. 239. Cui trebuie comunicata hotararea judecatoreasca definitiva prin care se constata reprezentativitatea organizatiilor sindicale? a. Se pastreaza la sediul organizatiei; b. Se comunica Ministerului Muncii; c. Se comunica Confederatiei Sindicale la nivel national. 240. Cui trebuie comunicata hotararea judecatoreasca definitiva prin care se constata reprezentativitatea organizatiilor patronale? a. Se pastreaza la sediul organizatiei; b. Se comunica Ministerului Muncii; c. Se comunica Confederatiei Patronale.
241. La care angajatori pot fi alesi reprezentantii salariatilor? a. La angajatorul la care sunt incadrati mai mult de 20 de salariati; b. La angajatorul la care sunt incadrati mai mult de 21 de salariati;

21

c. Legea nu impune o conditie numerica. 242. Care este natura juridica a contractului colectiv de munca? a. Este un act de drept pozitiv; b. Este un act de lege lata; c. Este un act sui generis. 243. Poate fi contractul colectiv de munca un act legislativ? a. Nu, nu este adoptat de parlament; b. Nu, nu se publica in Monitorul Oficial; c. Da, are puterea unei legi intre parti pe perioada executarii. 244. Poate fi contractul colectiv de munca un izvor de drept? a. Da, fiind o norma conventionala, negociata; b. Nu, fiind diferit de legi si hotarari de guvern; c. Nu, intrucat legea nu-i confera aceasta calitate. 245. Poate fi considerat contractul colectiv de munca contract numit? a. Da, pentru ca are o denumire acordata de parti; b. Nu, pentru ca nu este obligatoriu sa i acorde un nume; c. Da, pentru ca are o denumire prevazuta de lege. 246. Poate fi considerat contractul colectiv de munca contract sinalagmatic? a. Da, pentru ca se negociaza; b. Da, pentru ca partile isi creeaza obligatii reciproce; c. Nu, pentru ca numai in dreptul civil exista aceasta categorie. 247. Este contractul colectiv de munca contract oneros? a. Nu, pentru ca partile sunt egale; b. Da, pentru ca fiecare parte urmareste un avantaj; c. Da, pentru ca la incheierea lui partile au obligatia sa il semneze. 248. Este contractul colectiv de munca contract solemn? a. Nu, pentru ca acordul partilor nu presupune nicio solemnitate; b. Nu, pentru ca forma scrisa si inregistrarea nu confera acest caracter; c. Da, pentru ca forma scrisa confera acest caracter. 249. Ce fel de contract este contractul colectiv de munca dupa criteriul modului de executare? a. Comutativ; b. Cu prestari succesive; c. Cu prestari obligatorii. 250.Fiind contract cu prestatii succesive, ce sanctiune se aplica contractului colectiv de munca in caz de

neexecutare? a. Rezolutiunea; b. Anularea; c. Rezilierea.

22

S-ar putea să vă placă și