P. 1
Monografie Contabila

Monografie Contabila

|Views: 621|Likes:
Published by Mogos Simona

More info:

Published by: Mogos Simona on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Proiect de contabilitate si informatica de gestiune

STUDENT: BIVOLARU BALACI ILEANA

TG-JIU

2008

CUPRINS 1.CAPITOLUL I – INTRODUCERE……………………………………………............... 2 2.CAPITOLUL II – PREZENTAREA SOCIETATII “SC DUMBRAVA SA”……...….. 6 2.1 2.2 2.3 . 3.CAPITOLUL III – CONCLUZII: PERFORMANTE SI DEFICIENTE………………….21 4. CAPITOLUL IV – BIBLIOGRAFIE……………………………………………………..23 5. CAPITOLUL V - ANEXE……………………………………………………………… 24 5.1 5.2 5.3 ANEXA 1 – BALANTA DE VERIFICARE ………………………………. 24 ANEXA 2 – FISE SINTETICE DE CONTURI …………………………… 27 ANEXA 3 – BILANT CONTABIL LA SFARSITUL PERIOADEI ……….29 CARACTERE GENERALE……………………………………… ……… 6 MONOGRAFIE CONTABILE (PRINCIPALELE INREGISTRARI IN CONTABILITATE),……………………………………........................ 10 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI LA BILANT……..................17

2

institutii de credit .profit. companii nationale. cunoasterea. gestiunea si controlul activelor. regii autonome.norme ce trebuie adoptate de mediul de afaceri din Romania. Conducerea contabilitatii este obligatorie pentru persoanele juridice prevazute de Legea Contabilitatii nr.82/1991. unele organizatii non. Persoanele prevazute de lege pot conduce contabilitatea dupa cum urmeaza: -in partida dubla – societati comerciale. Contabilitatea reprezinta o activitate specializata in masurarea. prelucrarea. evaluarea. 3 . -in partida simpla – persoane fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri. Globalizarea pietelor de capital si dezvoltarea relatiilor multinationale impun stabilirea unor standarde unice de raportare financiara . comparabile si mai ales corecte. clientii. publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara si fluxurile de trezorerie atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii prezenti sau potentiali. Romania accede si ea la acest demers catre prezentarea unor situatii financiare transparente. institutiile publice si alti utilizatori. care sa asigure un sprijin real deciziei economice si interesului public. Contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica. creditorii financiari si comerciali.societati de asigurari etc.CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil ramanesc ceea ce impune alinierea la standardele de practica internationale si norme de conduita bine definite in exercitarea profesiei de contabil. datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata de persoanele juridice sau fizice. cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest proces se circumscrie de altfel interesului European actual.2006. credibilitatea si oportunitatea.In Romania persoanele care organizeaza si conduc contabilitate proprie. entitratile economice trebuie sa respecte cu buna credinta. -principiul prudentei.01. acela de compatibilizare a reglementarilor contabile europene cu Standardele Internatinale de Contabilitate. -principiul permanentei metodelor. modelele situatiilor financiare. -principiul necompensarii. asfel incat sa asigure imaginea fidela privind pozitia financiara in dinamica ei precum si performantele realizate de catre entitatea respective. Situatiile financiare au ca obiectv general furnizarea de informatii complete. -principiul prelevantei economicului asupra juridicului. performantei financiare si modificarii pozitiei financiare. privind intocmirea situatiilor financiare anuale individuale societatilor. -principiul intangibilitatii. precum si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. -principiul independentei exercitiului. aplica incepand cu 01. De asemeni in prezentarea fidela a situatiilor finanaciare mai trebuie respectate urmatoarele caracteristici calitative: -inteligibilitatea. regulile privind evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare in acord cu principiile contabile de baza si anume: -principiul continuitatii activitatii. In prezent normele si reglementarile din domeniul contabilitatii.1752/2005 dupa cum urmeaza: -Directiva a IV-a a CCE. precum si planul de conturi general. -Directiva a VII-a a CCE. Pentru a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare. utile si corecte. -principiul pragului de semnificatie. relevanta. 4 . -principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv. ale registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar contabila se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice. reglementarile contabile armonizate cu directivele europene aprobate cu OM nr. privind intocmirea situatiilor finaniciare anuale ale grupurilor de societati.

fiind utilizate in stransa concordanta cu destinatia acestora. impreuna cu documentele justificative. are loc inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv. situatii contabile. intocmite potrivit normelor stabilite. Inventarierea se efectueaza conform normelor prevazute de Ordinul nr. distrugerilor sau sustragerii unor documente contabile. Planul de conturi general precum si normele de utilizare a acestuia sunt destinate tuturor unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice si contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale. numite prin decizie scrisa emisa de persoanele autorizate. registrele de contabilitate precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva societatilor timp de 10 ani.Legea nr. cand informatia trebuie sa circule cat mai repede cu putinta. rapoarte cat mai cuprinzatoare in orice moment pe baza carora se asigura bunul mers al activitatii. Cu ocazia inchiderii exercitiului financiar. precum si monografia contabila a principalelor operatiuni. Softurile de contabilitate constituie un mare ajutor pentru contabilitate dar si pentru conducerea societatii deoarece putem a avea situatii rapide si exacte in ce priveste profitabilitatea firmei. precum si situatiile financiare anuale. Dezvoltarea sistemelor contabile. trebuie luate masuri de reconstituire a acestora in termen de 30 zile de la constatare. Potrivit legislatiei in vigoare.82/1991 prevede deasemeni registrele de contabilitate obligatorii: Registrul jurnal. Registrele de contabilitate.continutul si functia fiecarui cont. In zilele noastre. tinandu-se cont de specificul fiecarei activitati. care trebuie completate asfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. se impune utilizarea softurilor de contabilitate care trebuie sa asigure aceasta cerinta. Registru inventar si Cartea mare. ele putand fi admise ca proba in justitie. intocmirea situatiilor financiare anuale se efectueaza dupa inregistrarea operatiunir de inventariere. cu exceptia statelor de salarii care se pastraza 50 ani. Rezultatele inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor legale si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. constituie documente contabile oficiale pentru efectuarea controlului asupra operatiunilor efectuate. Inchiderea exercitiului. precum si necesitatile de raportare unitara la nivel national au impus stabilirea unui cadru formal de incadrare a activelor si pasivelor patrimoniale cu ajutorul unui plan de conturi general care difineste sistemul de conturi. In situatia pierderilor.1753/2004 de catre comisii de inventariere. 5 .

acesta trebuie sa raspunda anumitor cerinte si anume: -sa fie usor de folosit si exploatat. 6 .inteligibile si complete. In concluzie orice societate care desfasoara activitate economica. -sa asigure inregistrarea informatiilor in ordine cronologica. -sa fie adaptat la legislatia romaneasca dar sa permita flexibilitatea la schimbarile legislative. Conform Ordinului MF 1850/2004. -sa permita lucrul cu mai multe societati care funcioneaza independent sau care fac parte dintr-un grup de societati. trebuie sa se adapteze noilor cerinte si schimbarilor ce au loc in plan economic si social.Atunci cand o firma decide sa procure un soft de contabilitate. pentru a rezista intr-o economie de piata in tranzitie asa cum este in tara noastra.privind registrele si documentele fianaciar contabile. trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind organizarea si conducerea contabilitatii. -sa poata fi utilizat pentru toate tipurile de activitati. controlul si pastrea acestora pe suporturi tehnice.. Rezultatele prelucrarilor informatice trebuie sa indeplineasca anumite conditii prntre care se numara: -sa fie in stransa concordanta cu prevederile legale in vigoare. trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile. un soft informatic de prelucrare automata a datelor. -listarile generate trebuie sa fie clare.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile din Romania si prevederile din contractul si statutul societatii. suprafata pentru care are incheiate contracte de arenda pe 10 ani. de inregistrare la Registrul Comertului J18/102/2002 si cod unic CUI-RO14540949. Societatea are ca obiect de activitate “Cultura cerealelor. PREZENTAREA SOCIETATII SC “ DUMBRAVA ‘ S. are sediul in Orasul Tismana.A.A.detinut de trei actionari in cote egale. contracte inregistrate la primariile din raza tertoriala unde se afla terenul. Societatea lucreaza terenul agricol in proportie de 80% cu masinile si utilajele din dotare iar diferenta de 20% cu masini si utilaje inchiriate de la terti.Gorj. CARACTERE GENERALE SC DUMBRAVA S. avand forma de societate pe actiuni. sub nr. avand cod CAEN -0111. jud. cu capital privat. porumbului si a altor plante”.CAP II. Activitatea firmei se desfasoara in cadrul celor patru ferme de productie si atelier mecanic. Societatea detine in arenda o suprafata de 4000 ha de teren arabil. Organigrama societatii este urmatoarea: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC SEF FERMA SEF ATELIER MECANIC COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 7 . Este infiintata in anul 2002.este persoana juridica romana. SC DUMBRAVA S.A 1.

combustibili. De asemeni. Descrierea structurii poarta numele de dictionar 8 .parcela nume si prenume. Evidenta elementelor de natura cheltuielilor si veniturilor se tine pe fiecare ferma si sector in parte. La fiecare sfarsit de luna sau daca se impune mai inainte se genereaza din program situtia cheltuielor pe feme si culturi si de asemeni cheltuielile indirecte sector mecanic si sector conducere) care se repartizeaza pe ferme si culturi Tot in cadrul programului se tine si evidenta arendatorilor. Societatea a achizitionat un program informatic de contabilitate. suprafata. respectand prevederile legale. sola. republicata. utilizandu-se metoda costului mediu ponderat. pe numere de contract. nr. nr. pe feluri de materiale (materii prime. cu modificarile si completarile ulterioare. pesticide. astfel incat in orice moment se poate cunoaste situatia datoriilor sau creantelor pe destinatii. La fiecare sfarsit de luna sunt listate Registrul jurnal al operatiunilor in mod cronologic. cu atat mai mult in domeniul economic. pe baza carora se inregistreaza in contabilitate. Bazele de date ofera un instrument foarte puternic de lucru in toate domeniile. Evidenta contabila se tine cantitativ valoric. Contabilitatea este organizata si condusa conform Legii 82/1991. O baza de date reprezinta un ansamblu de date integrat.tarla. nr. fiecare sef de ferma urmarindu-si indeaproape profitabilitatea fermei sau sectorului. Salariile se genereaza tot din acelasi program importandu-se datele in sectiunea contabilitate repartizandu-se cheltuielile pe ferme si culturi. tot in cadrul programului informatic se tine evidenta mijloacelor fixe si automat la sfarsitul lunii se face calculul amortizarii. Se urmareste in permanenta nivelul cheltuielilor si a veniturilor pe ferme si rentabilitatea fiecarei culturi si ferma in parte. are un contract de prestari servicii cu autorul programului informatic iar acesta actualizeaza permanent programul cu noile prevederi legale ce se impun a fi respectate.titlu de proprietate. Programul genereaza si o lista de plata cu drepturile care se stabilesc anual de achitare a arendatorilor.Compartimentul financiar contabil este subordonat directorului economic si are un post de sef birou care coordoneaza activitatea din compartiment. in bani sau produse. ingrasaminte). anume structurat si dotat cu o descriere a acestei structuri. situatia gestiunilor pe ferme cantitativ-valoric. fiecare furnizor si client are un cod al sau.

prenume.etc) -arendator (CNP.suprafata. t.id_teren.de date sau metadate si creaza o interdependenta între datele propriu-zise si programe. SUM(t.id_teren = t. teren t 9 . vom folosi urmatorul query: SELECT a. In cazul in care un arendator are mai multe terenuri in arenda.nume.id_teren ORDER BY a. pret pe hectar si valoare totala. id_teren) -teren (id_teren. a.nume.pret_ha * t. Pentru aceste obiecte sunt achizitionate si memorate date referitoare la diferite caracteristici (atribute).comuna. a. a.nume.CNP. nume. atunci daca vrem sa calculam valoarea totala a terenurilor detinute de fiecare dintre arendatori. comuna. prin care se realizeaza reprezentarea unei realitati. modelata prin intermediul datelor.prenume. Diferitele obiecte din cadrul realitatii ce prezinta interes sunt denumite clase sau entitati. a. a. comuna unde se afla terenul. t. Baza de date se constituie ca un ansamblu intercorelat de colectii de date. a.suprafata) FROM arendator a. teren t WHERE a. legata de societatea in discutie.prenume.pret_ha.comuna.suprafata) FROM arendator a. Astfel. ORACLE . Secventa de program care realizeza generarea unei liste de plata care contine arendatorii(numele si prenumele) suprafata arendata. poate fi considerata drept un model al unor aspecte ale realitatii unei unitati economice.pret_ha * t.suprafata. Voi arata foarte scurt folosirea acestora intr-o problema de natura economica. ordonata alfabetic dupa nume si comune se poate face prin apel la bazele de date. Baza de date poate fi privita ca o colectie de fisiere interconectate care contin nucleul de date necesare unui sistem informatic. Presupunem ca avem doua baze de date relationale SQL (se pot folosi de asemeni baze de date ACCESS. pret_ha) Pentru realizarea cerintei vom folosi un query SQL: SELECT a. t. ilustrand modul in care se pot face numeroase calcule.CNP. a. prenume. t.

Celelalte declaratii (declaratia 100. bonuri de consum. Fiecare ferma are angajat un gestionar care intocmeste documentele primare in cadrul fermei. sanatate.Prelucarii informatice sunt supuse toate documentele justificative din cadrul societatii.de respectarea termenelor de predare a tuturor situatiilor ce au temene de predare stabilite prin lege si in general de respectarea tuturor prevederilor legale din domeniu. in conformitate cu prevederile legale si cu normele emise de Ministerul Finantelor Publice.de implementarea noutatilor legislative.notele de receptii. 10 .id_teren ORDER BY a. 300. iar la sfarsit de an se efetueaza inventarierea anula.id_teren = t. Directorul economic este cel care raspunde direct de modul cum este organizat si condus compartimentul financiar contabil. a.WHERE a. unde seful de serviciu verifica modul de intocmire a lor. ITM)sunt generate tot cu ajutorul programelor informatice puse la dispozitia societatilor si sunt depuse lunar si in termen pana pe 25 a lunii urmatoare asa cum prevede legea. iar in timpul anului se mai fac inventarieri inopinante in cadrul fermei.prenume GROUP BY a.CNP Modalitatea simpla de abordare a acestui tip de probleme usureaza foarte mult munca utilizatorilor unor aplicatii complexe ce vizeaza sistemul economic dintr-un anumit domeniu. semnaturile necesare si apoi sunt supuse prelucrarii. La fiecare sfarsit de luna se fac punctaje cu toti gestionarii. avize de expeditie a marfurilor in baza materialelor primate sau consummate. Astfel gestionarii intocmesc. somaj.documente culese de la persoanele imputenicite sa intocmeasca aceste documente. exista personal care este pregatit sa exploateze programele informatice achizitionate de societate . Situatiile financiare se intocmesc semestrial si anual. In cadrul compartimentului financiar contabil. tot cu ajutorul programelor informatice puse la dispozitia societatilor de Administratia Finantelor Publice din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea. are termene precise cand le preda la contabilitate.nume.

Notele se numeroteaza astfel : -nota 1.17000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata avans salarii: 581 =5121 .se inregistraeaza cheltuieli cu comisionul bancar.cheltuieli . principalele operatiuni in nota jurnal 1 – banca –extrase banca . balanta de verificare si Bilant contabil) Documentele justificative sunt grupate in note de jurnal astfel incat sa poata fi usor de verficat si de regasit atunci cand se impune cautarea lor.venituri) I.44000 lei 11 .02.se inregistraza plata cheltuielilor cu asigurarile pe culturi direct din cont: 613 = 5121 . Monogarfie contabila (principalele inregistrari in contabilitate.documente de banca -nota 2.documente de casa -nota 3-facturi primite si emise -nota 4.112000 lei .17000 lei .138900 lei .se ridica numerar pentru plata arendei: 581 = 5121 .10000 lei .21300 lei -se inregistreaza plata ratei de credit pe termen lung si dobanda aferenta 1621 = 5121 1681 = 5121 666 = 1681 5191 = 5121 5198 = 5121 666 = 5198 6000 lei 1900 lei 1900 lei -se inregistreaza credite termen scurt si dobanda aferenta: . 627 = 5121 787 lei .se achiat furnizor din cont : 401 = 5121 .20000 lei .inchidere(tva.se platesc arendatori pe baza de ordin de plata: 462 = 5121 .cheltuieli -nota 5.

44000 lei .28000 lei -se dau pe baza de dispozitie de plata avansuri pentru materiale: 542 = 5311 .20000 lei -se platesc avansurile conform listelor de plata de avans: 425 = 5311 . principalele operatiuni in nota jurnal 2 casa-registrele de casa: -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata avans salarii 5311 = 581 . % = 5121 .44000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata lichidare salarii: 5311 = 581 .se platesc salariile (lichidarea) 421 = 5311 .20000 lei -se achita din casierie furnizor conf chit.7000 lei -se plateste arenda conform listei de plata intocmite: 462 = 5311 .nr.75915 lei 4311 4312 4313 4314 4316 4371 4372 447 444 427 25200 lei 12800 lei 8020 lei 8690 lei 1050 lei 2540 lei 1100 lei 330 lei 11200 lei 4985 lei II.28000 lei -se platesc din cont obligatiile la salarii pe baza ordinelor de plata.1 401 = 5311 .-se inregistreaza ridicare numerar pentru plata lichidare salarii: 581 = 5121 .28000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata arendei: 5311 = 581 .1600 lei 12 .

397 lei -se inregistreaza factura fiscala nr.171 lei .0003 (achizitionarea unui utilaj) % = 404 .se primesc materiale consumabile(ingrasaminte) FF 928111 13 .900 lei .facturi primite si emise -se inregistreaza pe costuri materialele cumparate cu avansuri de la casierie: % = 401 6021 4426 401 = 542 6545 lei 5500 lei 1045 lei 6545 lei -se inregistraza factura de leasing nr.18000 lei III.principalele operatiuni in nota jurnal 3.178500 lei 213 4426 .0054 de la Romtelecom % = 401 -1071 lei 626 4426 .1440 lei .150000 lei ..397 lei . 0002: % = 404 .530 lei 84 lei = 471 .se incaseaza numerar de la clienti prin casierie: 5311 = 4111 .4760 lei 301 4426 4000 lei 760 lei .2799 lei 167 1687 4426 613 665 666 .348 lei .se inregistreaza primirea materiilor prime FF 126515 % = 401 .28500 lei -se inregistreaza factura nr.

combustibili etc)pentru infiintarea culturilor. % = 401 .8867. % = 401 .2500000 lei 5328 = 445 .11000 lei 2090 lei . 401 = 5328 .13090 lei 3024 4426 .2500000 lei -se achita furnizori pe baza bonurilor valorice.se vinde stoc 345 grau consum si se descarca gestiunea la prêt de inregistrare: 14 .ingrasamite.se inregistreaza FF 224455 reprezentand energie electrica consumata. 445 = 741 .% = 401 .130900 lei 3029 4426 110000 lei 20900 lei -se primesc materiale consumabile(combustibili) FF 114115 % = 401 77350 lei 3022 4426 % 3025 4426 65000 lei 12350 lei -se primesc materiale consumabile(samanta) FF 8787 = 401 -1025780 lei 862000 lei 163780 lei -se inreg FF.1508 lei 605 635 4426 1200 lei 80 lei 228 lei -se inregistraza subventii primite consatad in bonuri valorice pentru aprovizionarea de materiale(samanta .pesticide. reprezentand prestari servicii de la terti: % = 401 – 13090 lei 628 4426 11000 lei 2090 lei -se inregistreaza FF 2234 reprezentand materiale consumabile(piese schimb).2500000 lei ..

cheltuieli -se inregistreaza bon consum 101 reprezentand combustibili. 6029 = 3029 .89000 lei -se inregistreaza bon consum 104.reprezentand ingrasaminte.50000 -se inregistraza bon consum 102. 6811 = 281 . 4111 = % 20230 lei 701 17000 lei 4427 3230 lei 711 = 345 15000 lei .27000 lei -se inregistreaza bon consum 105. 6022 = 3022 .5600 lei -se inregistreaza bon consum 106.se inregistreaza produse finite rezultate din raport productie 345 = 711 .reprezentand piese schimb. 331 = 711 . 6025 = 3025 .862000 lei -se inregistreaza bon consum 103.reprezentand alte materiale consumabile. 6028 = 3028 .1300 lei -se inregistreaza bon consum 107.se inregistreaza productie neterminata la sfarsitul perioadei.1500000 lei . 6027 = 3027 .4111 = % 4427 1785000 lei 285000 lei 701 1500000 lei 711 = 345 1300000 lei -se vind din stoc produse finite si se descarca gestiunea la prêt de inregistrare. 15 .15000 lei IV-principale operatiuni din nota de jurnal 4 .12000 lei -se inregistreaza cheltuieli cu salariile conform notei contabile.reprezentand pesticide. 601 = 301 .reprezentand samanta.reprezentand materii prime.11000 lei -se inregistreaza cheltuieli cu amortizarea conformei notei contabile. 6024 = 3024 .

1150 lei 444 . -se inchid conturile de venituri si cheltuieli si TVA.11350 lei V.83268 lei 425 .12944 lei 6456 = 4316 .26566 lei 6452 = 4371 6452 = 447 6453 = 4313 2623 lei 337 lei 8122 lei 421 = % . 4427 = % .58066 lei 4423 = 4424 .641 = 421 .288230 lei 4426 .118859 lei 6451 = 4311 .-principalele operatiuni de inchidere conform operatiunior efectuate.11000 lei % = 741 701 711 121 = % 601 6021 6022 6024 6025 6027 6029 605 613 626 627 628 121 .1266235 lei 5600 lei 5500 lei 50000 lei 17000 lei 862000 lei 11000 lei 89000 lei 1200 lei 21830 lei 900 lei 787 lei 11000 lei 16 .230164 lei 4423 .44000 lei 427 4314 4372 4985 lei 8795 lei 1194 lei 4312 .4217000 lei 2500000 lei 1517000 lei 200000 lei .

Tot pentru a analiza gradul de rentabilitate se stabileste si cifra de afaceri in cadrul perioadei de analizat si anume : -cont 701 1517000 lei -cont 741 2500000 lei rezultand o cifra de afaceri de 4017000 lei la sfarsitul perioadei analizate. Pe baza datelor din bilant se pot analiza o serie de indicatori privind rentabilitatea si profitabiltatea societatii.fise sintetice de cont pentru cateva conturi utilizate in monografie. In cadrul anexelor prezentate sunt intocmite urmatoarele : Anexa 1 .bilant incheiat la sfarsitul perioadei .balanta de verficare. Anexa 3 .din cadrul programului informatic utilizat se listeaza Registrul jurnal al operatiunilor si balanta de verificare la sfarsitul perioadei. 17 .Dupa intocmirea balantei de verificare se intocmeste bilatul contabil la sfarsitul perioadei avand la baza soldurile finale din balanta de verificare. Anexa 2 .635 641 6451 6452 6453 6456 665 666 6811 80 lei 118859 lei 26566 lei 2960 lei 8122 lei 1150 lei 84 lei 19297 lei 12000 lei In baza operatiunilor inregistrate in contabilitate .

dintre veniturile si cheltuielile aferente desfasurarii activitatii pe termen lung. 3. adica aferent ciclului de investitii. Indicatorul lichiditatii curente. prin compararea capitalurilor permanente cu activele imobilizate. din afara exploatarii. Echilibrul financiar se poate realiza si functional. global.73 Active curente – stocuri/datorii curente = 4686756 – 2060573/1719304 = 1. 4. Analiza fondului de rulment net Fondul de rulment net reprezinta excedentul de resurse financiare. care se degaja in urma acoperirii activelor permanenete si care poate fi folosit pentru finantarea activelor curente. Active curente/datorii curente =4686756/1719304 = 2.03. 2.05 Cifra de afaceri/active imobilizate = 4017000/514518 = 7. Viteze de rotatie a activelor imobilizate.80 Cifra de afceri/Total active = 4017000/5201274 = 0. Echilibrul financiar se analizeaza pe termene. prin compararea resurselor fondului de rulment cu necesarul de fond rulment. adica pe termen mediu si lung. Analiza echilibrului financiar urmareste reflectarea raporturilor de egalitate dintre sursele de fianatare si utilizarile resurselor financiare. 1. care reprezinta partea din capitalurile proprii care depaseste valoarea imobilizarilor nete si care este destinata finantarii activelor circulante. si de asemenea. 18 . pe termen scurt. 5. de exploatare. Indicatorul lichiditatii immediate. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI LA BILANT 1. Frn =Capital permanent – Active imobilizate nete Frn = 3491573 -514518 = 2977055 Fondul de rulment net(Frn) este alcatuit din : -fondul de rulment propriu(Frp) .77 Pe baza datelor din bilantul contabil intocmit la sfarsirul perioadei se poate face analiza echilibrului financiar al societatii.53 Capital imprumutat/capital propriu = 187705/3303868 = 0.este de fapt partea din capitalul permanent care depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante. Indicatorul gradului de indatorare. Viteza de rotatie a actvelor totale.

Analiza necesarului de fond rulment. Trezoreria neta ( Tn) reprezinta disponibilitatile banesti ramase la dispozitia societatii rezultate din activitatea desfasurata pe parcursul unei perioade de timp. este imaginea disponibilitatilor monetare si a plasamentelor. -ponderea fondului de rulment in capitalul permanent (PFrn) care reprezinta resursele permanente pentru finantarea activelor curente: PFrn = Fond rulment net/capital permanent = 2977055/3491573 = 85 % -raportul de fianatare a activelor circulante din fondul de rulment net(RFac). pe termen scurt.Frp = Capita propriu – Active imobilizate nete Frp = 3303868 – 514518 = 2789350 -fondul de rulment strain (Frs) . aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor. Nfr = ( Stocuri + Creante) – Datorii curente Nfr = 3947403 – 1720304 = 2227099 Deoarece valoarea necesarului de fond rulment este pozitiva se constata ca exista un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare. ramanand si un surplus pentru finanatarea nevoilor ciclice. 3. respective din 19 .care ne arata proportia in care resursele permanente allocate fianatarii activelor curente le acopera in mod efectiv: Rfac = Fondul de rulment net/ Active circulante = 2977055 / 4686756 = 63 % In perioada analizata se inregistreaza valori pozitive ale fondului de rulment. Trezoreria .la nivelul unei societati. 2. care reprezinta partea din datoriile pe termen mediu si lung ce depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante. ceea ce inseamna ca sursele permanenmte reusesc sa finanteze integral alocarile permanente. Necesarul de fond rulment reprezinta excedentul de nevoi ciclice de fianatare ramase dupa acoperirea activelor curente pe seama resurselor curente si care vor trebui sa fie acoperite din resurse permanente. Analiza trezoreriei nete. ceea ce semnifica o situatie pozitiva. Frs = Fondul de rulment – Fondul de rulment propriu Frs = 2977055 – 2789350 = 187705 In vederea analizei fondului de rulment se pot calcula o serie de indicatori si anume. Reprezinta excedentul de lichiditati ramase dupa acoperirea de nevoi ciclice de catre excedentul de resurse permanente.

Investitiile se clasifica in functie de scopul cu care se fac . Functia de exploatare circumscrie activitatile care se refera la realizarea obiectului de activitate. inregistrand modificarile ce au loc instrctura si volumul acestora. Acest excedent de trezorerie urmeaza sa fie plasat eficient si in deplina siguranta pe piata monetara sau de capital. destinatie si lichiditate .Prezentarea functionala a bilantului raspunde mai bine nevoilor de informare a managerilor intrucat detaliaza situatia financiara pe segmente de activitate.Investitiile productive sunt facute cu scopul mentinerii . managementul firmei va trebui sa decida utilizarea trezoreriei disponibile si gasirea de noi resurse. dezvoltarii sau extinderii capaciatii productive a societatii . Obiectivul urmarit prin aceasta functie este optimizarea structurii de finantare a societatii. in investitii productive si neproductive. stocuri iar in pasivul bilantului – datoriile.astfel incat acestia stiu incotro sa-si indrepte atentia sis a ia deciziile corecte. provenienta si exicibilitate”. operatiuni de intrare de trezorerie si operatiuni de iesire de trezorerie si se calculeaza ca diferenta intre fondul de rulment net si necesarul de fond rulment: Tn = Fondul de rulment net – necesarul de fond rulment Tn = 2976055 – 2227099 = 748956 Situatia se apreciaza a fi pozitiva deoarece evidentiaza faptul ca perioada analizata s-a incheiat cu un surplus monetar.Plecand de la bilantul intocmit si prezentat de societate . printr-o regrupare .De corectitudinea acestei decizii depinzand succesul sau insuccesul afacerii.in functie de un complex de factori. 20 . dupa functiile acesteia. In OMF 94/2001 .plasarea excedentului monetar. Incasarile si platile efectuate reflecta operatiunile pe care le realizeaza societatea.respectiv dupa natura .fiind legate direct de activitatea de exploatare . in activ – creante .are ca posturi bilantiere corespondente. precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar.intre cele doua tipuri de investitii. Functia de investitii – activitatile de investitii constau in achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung.se precizeaza ca “ bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura. Functia de fianatare regrupeaza posturile privind capitalurile proprii si imprumutate .Atat investitiile productive cat si cele neproductive se pot dovedi eficiente sau ineficiente. se poate ajunge la un bilant de tip functional. in timp ce investitiile neproductive sunt de regula facute cu scopul de a beneficia de oportunitatile pe care le ofera piata financiara in vederea maximizarii trezoreriei. expresie concreta a profitului realizat si a altor acumulari banesti.

CAP III: CONCLUZII :PERFORMANTE SI DEFICIENTE 21 . Fiind motorul care da viata unei societati.Dar ea nu poate exista fara o investitie minima . al domeniului in care isi desfasoara activitatea si al contextului economic . precum si creditele bancare curente.Concluzia este ca analiza functionala a bilantului . ingloband posturile referitoare la lichiditati si echivalente de lichiditati .Functia de trezorerie este rezultanta celorlalte trei funcii. in ansamblul sau. in functie de specificul fiecarei societati . care poate fi finantata din diverse surse. exploatarea trebuie analizata cu maxima atentie. trebuie privita si analizata ca un intreg.

Atunci cand isi va realiza obiectivele propuse. 22 . pentru a se putea obtine rezultate performante si in conditii de seceta excesiva. atunci cand produsele nu se vand imediat si se regasesc in stoc. Societatea dispune de specialisti care cerceteaza si identifica toate noutatile care intervin in plan economic si legislativ. Deocamdata. avand materia prima necesara pentru productia de paine si produse de panificatie. cu retea de magazine proprii. pentru care se va intocmi in baza rezultatelor din bilant un proiect de constructie cu finantare SAPARD. adica realizarea acestui circuit inchis. iar daca se vand la recoltare este nevoita sa accepte preturi mai mici datorita lipsei de spatiu de depozitare corespunzatore. in vederea inceperii si finalizarii priectelor de finantare. identifica noi oportunitati si facilitati ce se acorda agriculturii din Romania. putem vorbi de alte performante la nivel de societate. gluten etc). Se are in vedere extinderea activitatii si anume construirea unui depozit de cereale. Pe aceste terenuri se vor amenaja instalatii de irigatii. pe baza rezultatelor obtinute. activitatea fiind predominant agricola. la standarde europene. se apreciaza a fi rentabila. fie ca nu indeplinesc conditii de calitate cerute conform actelor normative (greutate hectolitrica. care in anumiti ani creeaza mari probleme. umiditate. in zona fiind un mare deficit de locuri de munca. prioritate si a politicii romanesti. astfel incat sa renunte in timp la vanzarea cerealelor. In momentul de fata societatea plateste chirie la baza de receptie din raza ei teritoriala. pentru a putea livra direct catre populatie produsele sale finite ( faina. Societatea va urmari in perspectiva si cumpararea de terenuri agricole de la proprietarii de teren care sunt arendatori in cadrul societatii si care sunt dispusi sa vandal terenul.Activitatea societatii. se vor crea mai multe locuri de munca iar forta de munca din zona va avea unde sa lucreze. si prin analiza principalilor indicatori financiari. depinde in mare masura de conditiile meteorologice. care de multe ori se vand la preturi mici. fie datorita cantitatii mari de cereale existente pe piata. ea avand acces in orice moment datorita situatiei financiare pozitive la credite bancare si alte proiecte de finantare. mai sunt probleme de rezolvat. Ca perspective societatea doreste sa realizeze un circuit inchis. paine si produse de panificatie). Deasemeni societatea are in vedere achizitionarea de noi masini si utilaje agricole de ultima generatie tot pe baza unor proiecte SAPARD. Desigur vor fi nevoie de multe fonduri . Din fondurile proprii se va incepe constructia unei brutarii.

Folosirea banilor din cele doua fonduri se realizeaza prin intermediul celor doua agentii de plati .Planurile societatii sunt mari. este una majora in tara nostra in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana. o constituie lipsa capitalui. Pachetul de fianatare destinat sectorului agricol . prin intermediul celor doua fonduri structurale : Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si Fondul European agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR). In perioada tranzitiei una din principalele caracteristici ale agriculturii romanesti. Problema exploatatiilor agricole. autoritatile romane trebuie sa realizeze o schema de restructurare a acestora pe principii de eficienta. realizabile in conditii de stabilitate si eficienta economica si cu sustinere din partea statului. unul ditre acestea fiind programul SAPARD. a agriculturii din Romania. in vederea modernizarii parcului de masini si utilaje. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana. investitii in depozitarea si prelucrarea produselor agricole. O alta problema structurala a agriculturii o reprezinta numarul mare de ferme de subzistenta. pentru care o societate agricola cu o pozitie finacara pozitiva. Romania poate accesa programele de finantare destinate agriculturii. are in vedere investitiile in cresterea competitivitatii acestuia.sperand ca din profituri si din aceste fonduri primite drept sprijin din partea autoritatilor sa-si realizeze obiectivele pe care si le-a propus. Conducerea societatii SC DUMBRAVA SA este optimista in ceea ce priveste derularea acestor fonduri . pune la dispozitie diferite programe de finantare pentru producatorii agricoli. Uniunea Europeana.BIBLIOGRAFIE 23 . poate accesa aceste fonduri. Fragmentarea excesiva a proprietatii agricole este unul din principalele neajunsuri ale agriculturii romanesti. CAP. imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural. constituite in acest sens:Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (ADPRP). Aceasta a determinat crestea ineficientei in alocarea resurselor cu consecinte asupra cresterii si competitivitatii fermierilor romani si a intregului sector agricol. IV .

Editura Fundatiei Romania de Maine . Revista “Fermierul” editata de Mininsterul Agricultuii 2007. ANEXA. Bucuresti 2006. 6. Metodologia cercetarii stiintifice economice. Cecilia Ionescu . Legea Contabiltatii nr.82/1991. Gheorghe Raboaca. Bucuresti 2006. Analiza economico-financiara . 3. Bucuresti 2007. Marin Dumitru . 2. 7. . Bazele teoriei si practicii contabile. Marin Comsa. Programare si Baze de Date .republicata cu modificarile si completarile ulterioare 5.1. Contabilitate. Zenovic Gherasim . Editura Fundatiei Romania de Maine. 4. Bucuresti 2004. Editura Fundatiei Romania de Maine. Iosefina Morosan .Bucuresti 2006.1 BALANTA DE VERIFICARE LA SFARSITUL PERIOADEI 24 .Dumitru Ciucur . Editura Fundatiei Romania de Maine . Finantele Intreprinderii . Editura Fundatiei Romania de Maine .

cnt 1012 1068 121 1621 167 1681 1687 212 213 281 301 3021 3022 3024 3025 3027 3028 3029 331 345 401 404 4111 421 425 427 4311 4312 4313 4314 4316 4371 4372 447 4423 4424 4426 4427 Solduri initiale Debit Credit 260000 44600 48503 12912 80900 11000 177000 375367 175849 6583 2122 3081 9129 150 99218 1389 2511 399134 1321156 2416635 33696 99600 28000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 4000 Rulaj an Debit Credit Total sume Debit Credit 260000 44600 4265503 12912 80900 1900 11000 Solduri finale Debit0Credit 260000 44600 2999268 6912 79460 10603 177000 525367 187849 4983 2122 18081 3129 150 88218 89 23511 1899134 211561 1043684 214995 1886830 35591 4985 26566 12944 8122 8795 1150 2623 1194 337 45968 1266235 6000 1440 1900 397 150000 4217000 1900 1266235 6000 1440 1900 397 177000 525367 10583 2122 68081 20129 862150 99218 1389 112511 1899134 1336156 2647045 1904830 111268 44000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 10000 232262 288230 12000 5600 50000 17000 862000 11000 1300 89000 1315000 1274094 181299 18000 118859 44000 4985 26566 12944 8122 8795 1150 2623 1194 337 55968 10000 232262 288230 187849 5600 50000 17000 862000 11000 1300 89000 1315000 3690729 214995 18000 146859 44000 9970 51766 25744 16142 17485 2200 5163 2294 667 55968 10000 232262 288230 65000 11000 862000 110000 1500000 15000 2647045 1805230 111268 44000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 232262 288230 25 .Simb.

444 471 445 462 5121 5198 5191 5311 5328 542 581 601 6021 6022 6024 6025 6027 6028 6029 605 613 626 627 627 635 641 6451 6452 6453 6456 665 666 6811 701 711 741 11200 11000 120730 1200000 414000 4900 400 11200 11350 11200 397397 11000 25000000 25000000 2500000 30000 120730 475802 1200000 17000 17000 17000 112000 112000 110000 100600 114900 2500000 2500000 2500400 7000 6545 7000 92000 92000 92000 5600 5600 5500 5500 50000 50000 17000 17000 862000 862000 11000 11000 1300 1300 89000 89000 1200 1200 21830 21830 900 900 787 787 11000 11000 80 80 118859 118859 26566 26566 2960 2960 8122 8122 1150 1150 84 84 19297 19297 12000 12000 1517000 1517000 1515000 1515000 2500000 2500000 22550 397 2500000 30000 475802 17000 414000 100600 2500000 6545 92000 11350 10603 90730 724198 302000 14300 400 455 3722740 3722740 21361157 21361157 25083897 2583897 5399726 5399726 26 .

045 D C 2.805.859 146.000 118.274.268 D 232.859 35.043.045 2.262 232.904.262 0 CONT 462 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII 27 D 30.094 3.416.647.830 1.268 111.729 1.000 18.830 C 18.886.262 232.262 0 C 28.000 CONT 421 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL CONT 4426 RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 111.690.000 - C 120.ANEXA.684 CONT 4111 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 99.600 1.230 1.635 1.591 C 232.730 . 2 FISE DE CONT SINTETICE (CATEVA EXEMPLE) CONT 401 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL 2.647.

730 90.000 112.000 C 414.503 4.265.900 14.730 C 475.000 302.000 D 1.268 28 .TOTAL SUME SOLD FINAL CONT 5121 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL 30.802 1.300 C 100.266.000 CONT 5311 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 4.200.217.999.000 414.235 1.600 100.000 724.200.198 475.000 120.503 2.900 110.000 114.235 C 48.802 CONT 5191 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 112.000 4.266.600 CONT 121 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 1.

ANEXA. 3 BILANT CONTABIL LA SFARSITUL PERIOADEI DENUMIRE INDICATOR ACTIVE IMOBILIZATE STOCURI CREANTE CASA SI CONTURI LA BANCI TOTAL ACTIVE CIRCULANTE CHELTUIELI IN AVANS DATORII CARE TREBUIE PLATITE IN TERMEN DE UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN CAPITAL PROPRIU REZERVE PROFITUL SAU PIERDEREA TOTAL ACTIVE 514518 2060573 1886830 739353 4686756 10603 1720304 2977055 3491573 187705 PASIVE 260000 44600 2999268 3303868 3303868 29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->