P. 1
Monografie Contabila

Monografie Contabila

|Views: 589|Likes:
Published by Mogos Simona

More info:

Published by: Mogos Simona on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Proiect de contabilitate si informatica de gestiune

STUDENT: BIVOLARU BALACI ILEANA

TG-JIU

2008

CUPRINS 1.CAPITOLUL I – INTRODUCERE……………………………………………............... 2 2.CAPITOLUL II – PREZENTAREA SOCIETATII “SC DUMBRAVA SA”……...….. 6 2.1 2.2 2.3 . 3.CAPITOLUL III – CONCLUZII: PERFORMANTE SI DEFICIENTE………………….21 4. CAPITOLUL IV – BIBLIOGRAFIE……………………………………………………..23 5. CAPITOLUL V - ANEXE……………………………………………………………… 24 5.1 5.2 5.3 ANEXA 1 – BALANTA DE VERIFICARE ………………………………. 24 ANEXA 2 – FISE SINTETICE DE CONTURI …………………………… 27 ANEXA 3 – BILANT CONTABIL LA SFARSITUL PERIOADEI ……….29 CARACTERE GENERALE……………………………………… ……… 6 MONOGRAFIE CONTABILE (PRINCIPALELE INREGISTRARI IN CONTABILITATE),……………………………………........................ 10 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI LA BILANT……..................17

2

Globalizarea pietelor de capital si dezvoltarea relatiilor multinationale impun stabilirea unor standarde unice de raportare financiara . institutii de credit . Romania accede si ea la acest demers catre prezentarea unor situatii financiare transparente. creditorii financiari si comerciali. 3 . -in partida simpla – persoane fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri. clientii. Contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica. institutiile publice si alti utilizatori. Conducerea contabilitatii este obligatorie pentru persoanele juridice prevazute de Legea Contabilitatii nr. Contabilitatea reprezinta o activitate specializata in masurarea. cunoasterea. publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara si fluxurile de trezorerie atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii prezenti sau potentiali. companii nationale. datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata de persoanele juridice sau fizice.CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil ramanesc ceea ce impune alinierea la standardele de practica internationale si norme de conduita bine definite in exercitarea profesiei de contabil. care sa asigure un sprijin real deciziei economice si interesului public.norme ce trebuie adoptate de mediul de afaceri din Romania. comparabile si mai ales corecte. prelucrarea.82/1991. Persoanele prevazute de lege pot conduce contabilitatea dupa cum urmeaza: -in partida dubla – societati comerciale. regii autonome. cu modificarile si completarile ulterioare.profit. unele organizatii non. gestiunea si controlul activelor. evaluarea.societati de asigurari etc.

In prezent normele si reglementarile din domeniul contabilitatii. Pentru a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare. performantei financiare si modificarii pozitiei financiare. entitratile economice trebuie sa respecte cu buna credinta. acela de compatibilizare a reglementarilor contabile europene cu Standardele Internatinale de Contabilitate. credibilitatea si oportunitatea. -principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv. -principiul independentei exercitiului. modelele situatiilor financiare. -principiul pragului de semnificatie.1752/2005 dupa cum urmeaza: -Directiva a IV-a a CCE.01. -Directiva a VII-a a CCE. -principiul prudentei. -principiul necompensarii. asfel incat sa asigure imaginea fidela privind pozitia financiara in dinamica ei precum si performantele realizate de catre entitatea respective. precum si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. aplica incepand cu 01. -principiul intangibilitatii. Situatiile financiare au ca obiectv general furnizarea de informatii complete. ale registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar contabila se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice. Acest proces se circumscrie de altfel interesului European actual. privind intocmirea situatiilor financiare anuale individuale societatilor. -principiul permanentei metodelor. privind intocmirea situatiilor finaniciare anuale ale grupurilor de societati. utile si corecte. reglementarile contabile armonizate cu directivele europene aprobate cu OM nr. regulile privind evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare in acord cu principiile contabile de baza si anume: -principiul continuitatii activitatii. De asemeni in prezentarea fidela a situatiilor finanaciare mai trebuie respectate urmatoarele caracteristici calitative: -inteligibilitatea.2006. -principiul prelevantei economicului asupra juridicului. relevanta. precum si planul de conturi general. 4 .In Romania persoanele care organizeaza si conduc contabilitate proprie.

Registrele de contabilitate. intocmite potrivit normelor stabilite. In situatia pierderilor.continutul si functia fiecarui cont. In zilele noastre.82/1991 prevede deasemeni registrele de contabilitate obligatorii: Registrul jurnal. impreuna cu documentele justificative.1753/2004 de catre comisii de inventariere. Inventarierea se efectueaza conform normelor prevazute de Ordinul nr. se impune utilizarea softurilor de contabilitate care trebuie sa asigure aceasta cerinta. precum si necesitatile de raportare unitara la nivel national au impus stabilirea unui cadru formal de incadrare a activelor si pasivelor patrimoniale cu ajutorul unui plan de conturi general care difineste sistemul de conturi. cand informatia trebuie sa circule cat mai repede cu putinta. ele putand fi admise ca proba in justitie. situatii contabile. precum si monografia contabila a principalelor operatiuni. 5 . Inchiderea exercitiului. are loc inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv. Rezultatele inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor legale si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. Potrivit legislatiei in vigoare. care trebuie completate asfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. cu exceptia statelor de salarii care se pastraza 50 ani. Softurile de contabilitate constituie un mare ajutor pentru contabilitate dar si pentru conducerea societatii deoarece putem a avea situatii rapide si exacte in ce priveste profitabilitatea firmei. rapoarte cat mai cuprinzatoare in orice moment pe baza carora se asigura bunul mers al activitatii. constituie documente contabile oficiale pentru efectuarea controlului asupra operatiunilor efectuate. Dezvoltarea sistemelor contabile. registrele de contabilitate precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva societatilor timp de 10 ani. Planul de conturi general precum si normele de utilizare a acestuia sunt destinate tuturor unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice si contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale. tinandu-se cont de specificul fiecarei activitati. trebuie luate masuri de reconstituire a acestora in termen de 30 zile de la constatare. fiind utilizate in stransa concordanta cu destinatia acestora. numite prin decizie scrisa emisa de persoanele autorizate. Cu ocazia inchiderii exercitiului financiar. intocmirea situatiilor financiare anuale se efectueaza dupa inregistrarea operatiunir de inventariere. Registru inventar si Cartea mare.Legea nr. distrugerilor sau sustragerii unor documente contabile. precum si situatiile financiare anuale.

-sa asigure inregistrarea informatiilor in ordine cronologica.inteligibile si complete.. -listarile generate trebuie sa fie clare. un soft informatic de prelucrare automata a datelor.Atunci cand o firma decide sa procure un soft de contabilitate.privind registrele si documentele fianaciar contabile. -sa permita lucrul cu mai multe societati care funcioneaza independent sau care fac parte dintr-un grup de societati. Rezultatele prelucrarilor informatice trebuie sa indeplineasca anumite conditii prntre care se numara: -sa fie in stransa concordanta cu prevederile legale in vigoare. controlul si pastrea acestora pe suporturi tehnice. acesta trebuie sa raspunda anumitor cerinte si anume: -sa fie usor de folosit si exploatat. Conform Ordinului MF 1850/2004. pentru a rezista intr-o economie de piata in tranzitie asa cum este in tara noastra. In concluzie orice societate care desfasoara activitate economica. -sa fie adaptat la legislatia romaneasca dar sa permita flexibilitatea la schimbarile legislative. trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind organizarea si conducerea contabilitatii. trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile. -sa poata fi utilizat pentru toate tipurile de activitati. 6 . trebuie sa se adapteze noilor cerinte si schimbarilor ce au loc in plan economic si social.

porumbului si a altor plante”. Societatea are ca obiect de activitate “Cultura cerealelor.CAP II. SC DUMBRAVA S. avand cod CAEN -0111. Este infiintata in anul 2002. avand forma de societate pe actiuni.A.A. cu capital privat.A 1. sub nr. CARACTERE GENERALE SC DUMBRAVA S.Gorj. are sediul in Orasul Tismana. Activitatea firmei se desfasoara in cadrul celor patru ferme de productie si atelier mecanic. de inregistrare la Registrul Comertului J18/102/2002 si cod unic CUI-RO14540949.detinut de trei actionari in cote egale.este persoana juridica romana. Organigrama societatii este urmatoarea: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC SEF FERMA SEF ATELIER MECANIC COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 7 .Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile din Romania si prevederile din contractul si statutul societatii. jud. PREZENTAREA SOCIETATII SC “ DUMBRAVA ‘ S. contracte inregistrate la primariile din raza tertoriala unde se afla terenul. Societatea lucreaza terenul agricol in proportie de 80% cu masinile si utilajele din dotare iar diferenta de 20% cu masini si utilaje inchiriate de la terti. suprafata pentru care are incheiate contracte de arenda pe 10 ani. Societatea detine in arenda o suprafata de 4000 ha de teren arabil.

pe baza carora se inregistreaza in contabilitate. ingrasaminte). nr. fiecare sef de ferma urmarindu-si indeaproape profitabilitatea fermei sau sectorului. republicata. Societatea a achizitionat un program informatic de contabilitate. pe feluri de materiale (materii prime. utilizandu-se metoda costului mediu ponderat. Evidenta elementelor de natura cheltuielilor si veniturilor se tine pe fiecare ferma si sector in parte. Descrierea structurii poarta numele de dictionar 8 .tarla. cu atat mai mult in domeniul economic. cu modificarile si completarile ulterioare. suprafata.parcela nume si prenume. Se urmareste in permanenta nivelul cheltuielilor si a veniturilor pe ferme si rentabilitatea fiecarei culturi si ferma in parte. O baza de date reprezinta un ansamblu de date integrat. Bazele de date ofera un instrument foarte puternic de lucru in toate domeniile. respectand prevederile legale. La fiecare sfarsit de luna sau daca se impune mai inainte se genereaza din program situtia cheltuielor pe feme si culturi si de asemeni cheltuielile indirecte sector mecanic si sector conducere) care se repartizeaza pe ferme si culturi Tot in cadrul programului se tine si evidenta arendatorilor. pesticide. situatia gestiunilor pe ferme cantitativ-valoric. in bani sau produse.Compartimentul financiar contabil este subordonat directorului economic si are un post de sef birou care coordoneaza activitatea din compartiment. tot in cadrul programului informatic se tine evidenta mijloacelor fixe si automat la sfarsitul lunii se face calculul amortizarii. Programul genereaza si o lista de plata cu drepturile care se stabilesc anual de achitare a arendatorilor. Evidenta contabila se tine cantitativ valoric.titlu de proprietate. De asemeni. La fiecare sfarsit de luna sunt listate Registrul jurnal al operatiunilor in mod cronologic. sola. astfel incat in orice moment se poate cunoaste situatia datoriilor sau creantelor pe destinatii. nr. pe numere de contract. nr. anume structurat si dotat cu o descriere a acestei structuri. Contabilitatea este organizata si condusa conform Legii 82/1991. fiecare furnizor si client are un cod al sau. are un contract de prestari servicii cu autorul programului informatic iar acesta actualizeaza permanent programul cu noile prevederi legale ce se impun a fi respectate. combustibili. Salariile se genereaza tot din acelasi program importandu-se datele in sectiunea contabilitate repartizandu-se cheltuielile pe ferme si culturi.

prenume. t. teren t 9 . prin care se realizeaza reprezentarea unei realitati. t. legata de societatea in discutie.pret_ha * t.nume. ORACLE .etc) -arendator (CNP.id_teren. comuna unde se afla terenul.nume.nume.suprafata) FROM arendator a.de date sau metadate si creaza o interdependenta între datele propriu-zise si programe.pret_ha * t. a. t. Pentru aceste obiecte sunt achizitionate si memorate date referitoare la diferite caracteristici (atribute). ilustrand modul in care se pot face numeroase calcule.suprafata. Voi arata foarte scurt folosirea acestora intr-o problema de natura economica. a.id_teren = t. a. SUM(t.prenume. poate fi considerata drept un model al unor aspecte ale realitatii unei unitati economice. a.comuna.CNP. ordonata alfabetic dupa nume si comune se poate face prin apel la bazele de date.pret_ha. pret pe hectar si valoare totala.suprafata) FROM arendator a. teren t WHERE a.prenume. Diferitele obiecte din cadrul realitatii ce prezinta interes sunt denumite clase sau entitati.CNP.suprafata. Astfel. Baza de date se constituie ca un ansamblu intercorelat de colectii de date.comuna. id_teren) -teren (id_teren. modelata prin intermediul datelor. a. a.prenume. vom folosi urmatorul query: SELECT a. atunci daca vrem sa calculam valoarea totala a terenurilor detinute de fiecare dintre arendatori. t. Baza de date poate fi privita ca o colectie de fisiere interconectate care contin nucleul de date necesare unui sistem informatic. In cazul in care un arendator are mai multe terenuri in arenda. comuna. pret_ha) Pentru realizarea cerintei vom folosi un query SQL: SELECT a. Secventa de program care realizeza generarea unei liste de plata care contine arendatorii(numele si prenumele) suprafata arendata. a.id_teren ORDER BY a. nume. Presupunem ca avem doua baze de date relationale SQL (se pot folosi de asemeni baze de date ACCESS.

La fiecare sfarsit de luna se fac punctaje cu toti gestionarii.documente culese de la persoanele imputenicite sa intocmeasca aceste documente.Prelucarii informatice sunt supuse toate documentele justificative din cadrul societatii. bonuri de consum. somaj. Situatiile financiare se intocmesc semestrial si anual. 300.id_teren ORDER BY a.notele de receptii. avize de expeditie a marfurilor in baza materialelor primate sau consummate.WHERE a. unde seful de serviciu verifica modul de intocmire a lor. sanatate. tot cu ajutorul programelor informatice puse la dispozitia societatilor de Administratia Finantelor Publice din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea.nume.de respectarea termenelor de predare a tuturor situatiilor ce au temene de predare stabilite prin lege si in general de respectarea tuturor prevederilor legale din domeniu. ITM)sunt generate tot cu ajutorul programelor informatice puse la dispozitia societatilor si sunt depuse lunar si in termen pana pe 25 a lunii urmatoare asa cum prevede legea. iar in timpul anului se mai fac inventarieri inopinante in cadrul fermei.prenume GROUP BY a.id_teren = t. exista personal care este pregatit sa exploateze programele informatice achizitionate de societate . Directorul economic este cel care raspunde direct de modul cum este organizat si condus compartimentul financiar contabil. Astfel gestionarii intocmesc.de implementarea noutatilor legislative. 10 . a. in conformitate cu prevederile legale si cu normele emise de Ministerul Finantelor Publice. iar la sfarsit de an se efetueaza inventarierea anula. In cadrul compartimentului financiar contabil. Celelalte declaratii (declaratia 100.CNP Modalitatea simpla de abordare a acestui tip de probleme usureaza foarte mult munca utilizatorilor unor aplicatii complexe ce vizeaza sistemul economic dintr-un anumit domeniu. semnaturile necesare si apoi sunt supuse prelucrarii. Fiecare ferma are angajat un gestionar care intocmeste documentele primare in cadrul fermei. are termene precise cand le preda la contabilitate.

10000 lei .cheltuieli .se ridica numerar pentru plata arendei: 581 = 5121 .02.cheltuieli -nota 5.se inregistraza plata cheltuielilor cu asigurarile pe culturi direct din cont: 613 = 5121 .21300 lei -se inregistreaza plata ratei de credit pe termen lung si dobanda aferenta 1621 = 5121 1681 = 5121 666 = 1681 5191 = 5121 5198 = 5121 666 = 5198 6000 lei 1900 lei 1900 lei -se inregistreaza credite termen scurt si dobanda aferenta: . Notele se numeroteaza astfel : -nota 1.documente de casa -nota 3-facturi primite si emise -nota 4.se inregistraeaza cheltuieli cu comisionul bancar.venituri) I. Monogarfie contabila (principalele inregistrari in contabilitate.17000 lei .se achiat furnizor din cont : 401 = 5121 .17000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata avans salarii: 581 =5121 . balanta de verificare si Bilant contabil) Documentele justificative sunt grupate in note de jurnal astfel incat sa poata fi usor de verficat si de regasit atunci cand se impune cautarea lor. principalele operatiuni in nota jurnal 1 – banca –extrase banca .se platesc arendatori pe baza de ordin de plata: 462 = 5121 . 627 = 5121 787 lei .44000 lei 11 .112000 lei .documente de banca -nota 2.138900 lei .20000 lei .inchidere(tva.

75915 lei 4311 4312 4313 4314 4316 4371 4372 447 444 427 25200 lei 12800 lei 8020 lei 8690 lei 1050 lei 2540 lei 1100 lei 330 lei 11200 lei 4985 lei II.1600 lei 12 .20000 lei -se platesc avansurile conform listelor de plata de avans: 425 = 5311 . principalele operatiuni in nota jurnal 2 casa-registrele de casa: -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata avans salarii 5311 = 581 .28000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata arendei: 5311 = 581 .1 401 = 5311 .28000 lei -se dau pe baza de dispozitie de plata avansuri pentru materiale: 542 = 5311 .-se inregistreaza ridicare numerar pentru plata lichidare salarii: 581 = 5121 .44000 lei .se platesc salariile (lichidarea) 421 = 5311 . % = 5121 .28000 lei -se platesc din cont obligatiile la salarii pe baza ordinelor de plata.7000 lei -se plateste arenda conform listei de plata intocmite: 462 = 5311 .nr.44000 lei -se inregistreaza ridicare numerar pentru plata lichidare salarii: 5311 = 581 .20000 lei -se achita din casierie furnizor conf chit.

150000 lei .28500 lei -se inregistreaza factura nr..4760 lei 301 4426 4000 lei 760 lei . 0002: % = 404 .facturi primite si emise -se inregistreaza pe costuri materialele cumparate cu avansuri de la casierie: % = 401 6021 4426 401 = 542 6545 lei 5500 lei 1045 lei 6545 lei -se inregistraza factura de leasing nr.se primesc materiale consumabile(ingrasaminte) FF 928111 13 .397 lei .397 lei -se inregistreaza factura fiscala nr.171 lei .0054 de la Romtelecom % = 401 -1071 lei 626 4426 .2799 lei 167 1687 4426 613 665 666 .900 lei .178500 lei 213 4426 .348 lei .1440 lei .se inregistreaza primirea materiilor prime FF 126515 % = 401 .se incaseaza numerar de la clienti prin casierie: 5311 = 4111 .530 lei 84 lei = 471 .principalele operatiuni in nota jurnal 3.18000 lei III.0003 (achizitionarea unui utilaj) % = 404 .

13090 lei 3024 4426 .2500000 lei .11000 lei 2090 lei .combustibili etc)pentru infiintarea culturilor.2500000 lei 5328 = 445 .se vinde stoc 345 grau consum si se descarca gestiunea la prêt de inregistrare: 14 . % = 401 .% = 401 .pesticide.130900 lei 3029 4426 110000 lei 20900 lei -se primesc materiale consumabile(combustibili) FF 114115 % = 401 77350 lei 3022 4426 % 3025 4426 65000 lei 12350 lei -se primesc materiale consumabile(samanta) FF 8787 = 401 -1025780 lei 862000 lei 163780 lei -se inreg FF.2500000 lei -se achita furnizori pe baza bonurilor valorice. % = 401 .8867. 445 = 741 . reprezentand prestari servicii de la terti: % = 401 – 13090 lei 628 4426 11000 lei 2090 lei -se inregistreaza FF 2234 reprezentand materiale consumabile(piese schimb). 401 = 5328 .se inregistreaza FF 224455 reprezentand energie electrica consumata..1508 lei 605 635 4426 1200 lei 80 lei 228 lei -se inregistraza subventii primite consatad in bonuri valorice pentru aprovizionarea de materiale(samanta .ingrasamite.

89000 lei -se inregistreaza bon consum 104.27000 lei -se inregistreaza bon consum 105. 331 = 711 . 6029 = 3029 .reprezentand pesticide.cheltuieli -se inregistreaza bon consum 101 reprezentand combustibili.1300 lei -se inregistreaza bon consum 107.se inregistreaza productie neterminata la sfarsitul perioadei.50000 -se inregistraza bon consum 102. 15 .reprezentand ingrasaminte. 4111 = % 20230 lei 701 17000 lei 4427 3230 lei 711 = 345 15000 lei .reprezentand alte materiale consumabile. 6025 = 3025 . 601 = 301 .reprezentand materii prime.1500000 lei .reprezentand piese schimb.862000 lei -se inregistreaza bon consum 103.5600 lei -se inregistreaza bon consum 106. 6811 = 281 . 6027 = 3027 . 6024 = 3024 .12000 lei -se inregistreaza cheltuieli cu salariile conform notei contabile. 6022 = 3022 .reprezentand samanta.15000 lei IV-principale operatiuni din nota de jurnal 4 . 6028 = 3028 .se inregistreaza produse finite rezultate din raport productie 345 = 711 .11000 lei -se inregistreaza cheltuieli cu amortizarea conformei notei contabile.4111 = % 4427 1785000 lei 285000 lei 701 1500000 lei 711 = 345 1300000 lei -se vind din stoc produse finite si se descarca gestiunea la prêt de inregistrare.

1150 lei 444 .12944 lei 6456 = 4316 .1266235 lei 5600 lei 5500 lei 50000 lei 17000 lei 862000 lei 11000 lei 89000 lei 1200 lei 21830 lei 900 lei 787 lei 11000 lei 16 . -se inchid conturile de venituri si cheltuieli si TVA.-principalele operatiuni de inchidere conform operatiunior efectuate.11350 lei V.288230 lei 4426 .26566 lei 6452 = 4371 6452 = 447 6453 = 4313 2623 lei 337 lei 8122 lei 421 = % .44000 lei 427 4314 4372 4985 lei 8795 lei 1194 lei 4312 .4217000 lei 2500000 lei 1517000 lei 200000 lei .230164 lei 4423 .641 = 421 .58066 lei 4423 = 4424 . 4427 = % .118859 lei 6451 = 4311 .11000 lei % = 741 701 711 121 = % 601 6021 6022 6024 6025 6027 6029 605 613 626 627 628 121 .83268 lei 425 .

din cadrul programului informatic utilizat se listeaza Registrul jurnal al operatiunilor si balanta de verificare la sfarsitul perioadei.635 641 6451 6452 6453 6456 665 666 6811 80 lei 118859 lei 26566 lei 2960 lei 8122 lei 1150 lei 84 lei 19297 lei 12000 lei In baza operatiunilor inregistrate in contabilitate .bilant incheiat la sfarsitul perioadei . Anexa 2 . Anexa 3 . Tot pentru a analiza gradul de rentabilitate se stabileste si cifra de afaceri in cadrul perioadei de analizat si anume : -cont 701 1517000 lei -cont 741 2500000 lei rezultand o cifra de afaceri de 4017000 lei la sfarsitul perioadei analizate.Dupa intocmirea balantei de verificare se intocmeste bilatul contabil la sfarsitul perioadei avand la baza soldurile finale din balanta de verificare.balanta de verficare. Pe baza datelor din bilant se pot analiza o serie de indicatori privind rentabilitatea si profitabiltatea societatii. 17 . In cadrul anexelor prezentate sunt intocmite urmatoarele : Anexa 1 .fise sintetice de cont pentru cateva conturi utilizate in monografie.

dintre veniturile si cheltuielile aferente desfasurarii activitatii pe termen lung. Viteze de rotatie a activelor imobilizate. adica pe termen mediu si lung. Indicatorul lichiditatii curente. si de asemenea. din afara exploatarii. Analiza echilibrului financiar urmareste reflectarea raporturilor de egalitate dintre sursele de fianatare si utilizarile resurselor financiare. Viteza de rotatie a actvelor totale. care reprezinta partea din capitalurile proprii care depaseste valoarea imobilizarilor nete si care este destinata finantarii activelor circulante. Frn =Capital permanent – Active imobilizate nete Frn = 3491573 -514518 = 2977055 Fondul de rulment net(Frn) este alcatuit din : -fondul de rulment propriu(Frp) .77 Pe baza datelor din bilantul contabil intocmit la sfarsirul perioadei se poate face analiza echilibrului financiar al societatii. adica aferent ciclului de investitii.este de fapt partea din capitalul permanent care depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante.80 Cifra de afceri/Total active = 4017000/5201274 = 0. de exploatare. Active curente/datorii curente =4686756/1719304 = 2. care se degaja in urma acoperirii activelor permanenete si care poate fi folosit pentru finantarea activelor curente. 18 . Analiza fondului de rulment net Fondul de rulment net reprezinta excedentul de resurse financiare.05 Cifra de afaceri/active imobilizate = 4017000/514518 = 7. Echilibrul financiar se poate realiza si functional. 1. global.53 Capital imprumutat/capital propriu = 187705/3303868 = 0. prin compararea capitalurilor permanente cu activele imobilizate. prin compararea resurselor fondului de rulment cu necesarul de fond rulment. Echilibrul financiar se analizeaza pe termene. 5. Indicatorul gradului de indatorare. 4. pe termen scurt.73 Active curente – stocuri/datorii curente = 4686756 – 2060573/1719304 = 1. 3. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI LA BILANT 1. 2. Indicatorul lichiditatii immediate.03.

ramanand si un surplus pentru finanatarea nevoilor ciclice. respective din 19 . 2. ceea ce semnifica o situatie pozitiva. Trezoreria . este imaginea disponibilitatilor monetare si a plasamentelor. ceea ce inseamna ca sursele permanenmte reusesc sa finanteze integral alocarile permanente. Analiza trezoreriei nete. Nfr = ( Stocuri + Creante) – Datorii curente Nfr = 3947403 – 1720304 = 2227099 Deoarece valoarea necesarului de fond rulment este pozitiva se constata ca exista un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare.la nivelul unei societati. Reprezinta excedentul de lichiditati ramase dupa acoperirea de nevoi ciclice de catre excedentul de resurse permanente. pe termen scurt. Trezoreria neta ( Tn) reprezinta disponibilitatile banesti ramase la dispozitia societatii rezultate din activitatea desfasurata pe parcursul unei perioade de timp.Frp = Capita propriu – Active imobilizate nete Frp = 3303868 – 514518 = 2789350 -fondul de rulment strain (Frs) . Analiza necesarului de fond rulment. care reprezinta partea din datoriile pe termen mediu si lung ce depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante. 3. aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor. Frs = Fondul de rulment – Fondul de rulment propriu Frs = 2977055 – 2789350 = 187705 In vederea analizei fondului de rulment se pot calcula o serie de indicatori si anume. -ponderea fondului de rulment in capitalul permanent (PFrn) care reprezinta resursele permanente pentru finantarea activelor curente: PFrn = Fond rulment net/capital permanent = 2977055/3491573 = 85 % -raportul de fianatare a activelor circulante din fondul de rulment net(RFac).care ne arata proportia in care resursele permanente allocate fianatarii activelor curente le acopera in mod efectiv: Rfac = Fondul de rulment net/ Active circulante = 2977055 / 4686756 = 63 % In perioada analizata se inregistreaza valori pozitive ale fondului de rulment. Necesarul de fond rulment reprezinta excedentul de nevoi ciclice de fianatare ramase dupa acoperirea activelor curente pe seama resurselor curente si care vor trebui sa fie acoperite din resurse permanente.

dezvoltarii sau extinderii capaciatii productive a societatii .fiind legate direct de activitatea de exploatare .Atat investitiile productive cat si cele neproductive se pot dovedi eficiente sau ineficiente. operatiuni de intrare de trezorerie si operatiuni de iesire de trezorerie si se calculeaza ca diferenta intre fondul de rulment net si necesarul de fond rulment: Tn = Fondul de rulment net – necesarul de fond rulment Tn = 2976055 – 2227099 = 748956 Situatia se apreciaza a fi pozitiva deoarece evidentiaza faptul ca perioada analizata s-a incheiat cu un surplus monetar. 20 . precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar. in timp ce investitiile neproductive sunt de regula facute cu scopul de a beneficia de oportunitatile pe care le ofera piata financiara in vederea maximizarii trezoreriei. Functia de investitii – activitatile de investitii constau in achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung.in functie de un complex de factori.intre cele doua tipuri de investitii. Obiectivul urmarit prin aceasta functie este optimizarea structurii de finantare a societatii. printr-o regrupare .plasarea excedentului monetar. Functia de fianatare regrupeaza posturile privind capitalurile proprii si imprumutate .De corectitudinea acestei decizii depinzand succesul sau insuccesul afacerii. Functia de exploatare circumscrie activitatile care se refera la realizarea obiectului de activitate. in investitii productive si neproductive.Investitiile productive sunt facute cu scopul mentinerii .respectiv dupa natura . in activ – creante . dupa functiile acesteia. Incasarile si platile efectuate reflecta operatiunile pe care le realizeaza societatea. stocuri iar in pasivul bilantului – datoriile. destinatie si lichiditate . provenienta si exicibilitate”.Investitiile se clasifica in functie de scopul cu care se fac . se poate ajunge la un bilant de tip functional. In OMF 94/2001 .are ca posturi bilantiere corespondente. inregistrand modificarile ce au loc instrctura si volumul acestora.Prezentarea functionala a bilantului raspunde mai bine nevoilor de informare a managerilor intrucat detaliaza situatia financiara pe segmente de activitate. managementul firmei va trebui sa decida utilizarea trezoreriei disponibile si gasirea de noi resurse.se precizeaza ca “ bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura. expresie concreta a profitului realizat si a altor acumulari banesti.astfel incat acestia stiu incotro sa-si indrepte atentia sis a ia deciziile corecte. Acest excedent de trezorerie urmeaza sa fie plasat eficient si in deplina siguranta pe piata monetara sau de capital.Plecand de la bilantul intocmit si prezentat de societate .

Dar ea nu poate exista fara o investitie minima . al domeniului in care isi desfasoara activitatea si al contextului economic . CAP III: CONCLUZII :PERFORMANTE SI DEFICIENTE 21 . in functie de specificul fiecarei societati . precum si creditele bancare curente. Fiind motorul care da viata unei societati. in ansamblul sau. care poate fi finantata din diverse surse.Functia de trezorerie este rezultanta celorlalte trei funcii. exploatarea trebuie analizata cu maxima atentie. ingloband posturile referitoare la lichiditati si echivalente de lichiditati .Concluzia este ca analiza functionala a bilantului . trebuie privita si analizata ca un intreg.

Ca perspective societatea doreste sa realizeze un circuit inchis. Din fondurile proprii se va incepe constructia unei brutarii. Deasemeni societatea are in vedere achizitionarea de noi masini si utilaje agricole de ultima generatie tot pe baza unor proiecte SAPARD. identifica noi oportunitati si facilitati ce se acorda agriculturii din Romania. se apreciaza a fi rentabila. cu retea de magazine proprii. in vederea inceperii si finalizarii priectelor de finantare. pe baza rezultatelor obtinute. Atunci cand isi va realiza obiectivele propuse. pentru a putea livra direct catre populatie produsele sale finite ( faina. fie ca nu indeplinesc conditii de calitate cerute conform actelor normative (greutate hectolitrica.Activitatea societatii. ea avand acces in orice moment datorita situatiei financiare pozitive la credite bancare si alte proiecte de finantare. umiditate. Pe aceste terenuri se vor amenaja instalatii de irigatii. 22 . si prin analiza principalilor indicatori financiari. Societatea dispune de specialisti care cerceteaza si identifica toate noutatile care intervin in plan economic si legislativ. putem vorbi de alte performante la nivel de societate. pentru a se putea obtine rezultate performante si in conditii de seceta excesiva. care de multe ori se vand la preturi mici. avand materia prima necesara pentru productia de paine si produse de panificatie. activitatea fiind predominant agricola. depinde in mare masura de conditiile meteorologice. Deocamdata. se vor crea mai multe locuri de munca iar forta de munca din zona va avea unde sa lucreze. Se are in vedere extinderea activitatii si anume construirea unui depozit de cereale. atunci cand produsele nu se vand imediat si se regasesc in stoc. Desigur vor fi nevoie de multe fonduri . iar daca se vand la recoltare este nevoita sa accepte preturi mai mici datorita lipsei de spatiu de depozitare corespunzatore. gluten etc). care in anumiti ani creeaza mari probleme. prioritate si a politicii romanesti. In momentul de fata societatea plateste chirie la baza de receptie din raza ei teritoriala. la standarde europene. fie datorita cantitatii mari de cereale existente pe piata. Societatea va urmari in perspectiva si cumpararea de terenuri agricole de la proprietarii de teren care sunt arendatori in cadrul societatii si care sunt dispusi sa vandal terenul. adica realizarea acestui circuit inchis. astfel incat sa renunte in timp la vanzarea cerealelor. pentru care se va intocmi in baza rezultatelor din bilant un proiect de constructie cu finantare SAPARD. in zona fiind un mare deficit de locuri de munca. mai sunt probleme de rezolvat. paine si produse de panificatie).

Folosirea banilor din cele doua fonduri se realizeaza prin intermediul celor doua agentii de plati . Uniunea Europeana.Planurile societatii sunt mari. o constituie lipsa capitalui. realizabile in conditii de stabilitate si eficienta economica si cu sustinere din partea statului. pentru care o societate agricola cu o pozitie finacara pozitiva. are in vedere investitiile in cresterea competitivitatii acestuia. imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural. IV . unul ditre acestea fiind programul SAPARD. CAP. Romania poate accesa programele de finantare destinate agriculturii. constituite in acest sens:Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (ADPRP). investitii in depozitarea si prelucrarea produselor agricole. autoritatile romane trebuie sa realizeze o schema de restructurare a acestora pe principii de eficienta. poate accesa aceste fonduri. Conducerea societatii SC DUMBRAVA SA este optimista in ceea ce priveste derularea acestor fonduri . Pachetul de fianatare destinat sectorului agricol . pune la dispozitie diferite programe de finantare pentru producatorii agricoli. Fragmentarea excesiva a proprietatii agricole este unul din principalele neajunsuri ale agriculturii romanesti. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana.BIBLIOGRAFIE 23 . O alta problema structurala a agriculturii o reprezinta numarul mare de ferme de subzistenta. este una majora in tara nostra in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana. In perioada tranzitiei una din principalele caracteristici ale agriculturii romanesti. prin intermediul celor doua fonduri structurale : Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si Fondul European agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR). Problema exploatatiilor agricole. a agriculturii din Romania. in vederea modernizarii parcului de masini si utilaje. Aceasta a determinat crestea ineficientei in alocarea resurselor cu consecinte asupra cresterii si competitivitatii fermierilor romani si a intregului sector agricol.sperand ca din profituri si din aceste fonduri primite drept sprijin din partea autoritatilor sa-si realizeze obiectivele pe care si le-a propus.

Zenovic Gherasim . 7. Editura Fundatiei Romania de Maine . 3.Bucuresti 2006. Editura Fundatiei Romania de Maine. Contabilitate. Metodologia cercetarii stiintifice economice. Legea Contabiltatii nr. Cecilia Ionescu . Editura Fundatiei Romania de Maine. Editura Fundatiei Romania de Maine . Iosefina Morosan . Analiza economico-financiara .republicata cu modificarile si completarile ulterioare 5. Bucuresti 2006. Bucuresti 2004. Gheorghe Raboaca. 2. ANEXA.1. 6. Programare si Baze de Date . Marin Comsa.1 BALANTA DE VERIFICARE LA SFARSITUL PERIOADEI 24 .82/1991. Bazele teoriei si practicii contabile. Bucuresti 2007. Finantele Intreprinderii . Revista “Fermierul” editata de Mininsterul Agricultuii 2007.Dumitru Ciucur . Editura Fundatiei Romania de Maine . Bucuresti 2006. Marin Dumitru . . 4.

Simb. cnt 1012 1068 121 1621 167 1681 1687 212 213 281 301 3021 3022 3024 3025 3027 3028 3029 331 345 401 404 4111 421 425 427 4311 4312 4313 4314 4316 4371 4372 447 4423 4424 4426 4427 Solduri initiale Debit Credit 260000 44600 48503 12912 80900 11000 177000 375367 175849 6583 2122 3081 9129 150 99218 1389 2511 399134 1321156 2416635 33696 99600 28000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 4000 Rulaj an Debit Credit Total sume Debit Credit 260000 44600 4265503 12912 80900 1900 11000 Solduri finale Debit0Credit 260000 44600 2999268 6912 79460 10603 177000 525367 187849 4983 2122 18081 3129 150 88218 89 23511 1899134 211561 1043684 214995 1886830 35591 4985 26566 12944 8122 8795 1150 2623 1194 337 45968 1266235 6000 1440 1900 397 150000 4217000 1900 1266235 6000 1440 1900 397 177000 525367 10583 2122 68081 20129 862150 99218 1389 112511 1899134 1336156 2647045 1904830 111268 44000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 10000 232262 288230 12000 5600 50000 17000 862000 11000 1300 89000 1315000 1274094 181299 18000 118859 44000 4985 26566 12944 8122 8795 1150 2623 1194 337 55968 10000 232262 288230 187849 5600 50000 17000 862000 11000 1300 89000 1315000 3690729 214995 18000 146859 44000 9970 51766 25744 16142 17485 2200 5163 2294 667 55968 10000 232262 288230 65000 11000 862000 110000 1500000 15000 2647045 1805230 111268 44000 4985 25200 12800 8020 8690 1050 2540 1100 330 10000 232262 288230 25 .

444 471 445 462 5121 5198 5191 5311 5328 542 581 601 6021 6022 6024 6025 6027 6028 6029 605 613 626 627 627 635 641 6451 6452 6453 6456 665 666 6811 701 711 741 11200 11000 120730 1200000 414000 4900 400 11200 11350 11200 397397 11000 25000000 25000000 2500000 30000 120730 475802 1200000 17000 17000 17000 112000 112000 110000 100600 114900 2500000 2500000 2500400 7000 6545 7000 92000 92000 92000 5600 5600 5500 5500 50000 50000 17000 17000 862000 862000 11000 11000 1300 1300 89000 89000 1200 1200 21830 21830 900 900 787 787 11000 11000 80 80 118859 118859 26566 26566 2960 2960 8122 8122 1150 1150 84 84 19297 19297 12000 12000 1517000 1517000 1515000 1515000 2500000 2500000 22550 397 2500000 30000 475802 17000 414000 100600 2500000 6545 92000 11350 10603 90730 724198 302000 14300 400 455 3722740 3722740 21361157 21361157 25083897 2583897 5399726 5399726 26 .

600 1.045 2.730 .859 35.647.830 1.684 CONT 4111 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 99.000 - C 120.094 3.262 232.262 0 CONT 462 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII 27 D 30.591 C 232.000 18.ANEXA.886.045 D C 2.690.805.262 232. 2 FISE DE CONT SINTETICE (CATEVA EXEMPLE) CONT 401 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL 2.416.647.230 1.262 0 C 28.268 D 232.274.729 1.043.859 146.000 118.635 1.904.000 CONT 421 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL CONT 4426 RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 111.268 111.830 C 18.

600 100.000 302.000 CONT 5311 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 4.266.000 112.TOTAL SUME SOLD FINAL CONT 5121 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL 30.000 120.900 14.000 C 414.900 110.802 CONT 5191 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 112.000 414.235 C 48.503 4.000 4.200.000 724.266.730 C 475.802 1.217.268 28 .600 CONT 121 SOLD INITIAL RULAJE IN CURSUL LUNII TOTAL SUME SOLD FINAL D 1.235 1.198 475.999.730 90.000 D 1.265.000 114.503 2.200.300 C 100.

ANEXA. 3 BILANT CONTABIL LA SFARSITUL PERIOADEI DENUMIRE INDICATOR ACTIVE IMOBILIZATE STOCURI CREANTE CASA SI CONTURI LA BANCI TOTAL ACTIVE CIRCULANTE CHELTUIELI IN AVANS DATORII CARE TREBUIE PLATITE IN TERMEN DE UN AN ACTIVE CIRCULANTE NETE TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN CAPITAL PROPRIU REZERVE PROFITUL SAU PIERDEREA TOTAL ACTIVE 514518 2060573 1886830 739353 4686756 10603 1720304 2977055 3491573 187705 PASIVE 260000 44600 2999268 3303868 3303868 29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->