Sunteți pe pagina 1din 32

LEGE nr.

200 din 25 mai 2004 privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romnia
Forma sintetic la data 27-Jan-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 20-Nov-2008 actul a fost promulgata de Decretul 1077/2008 ) (la data 03-Jun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 365/2004 )

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozi ii generale


Art. 1
(1)Prevederile prezentei legi se aplic oricrui cet ean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumit n continuare U.E., sau al Spa iului Economic European, denumit n continuare S.E.E., care dorete s exercite n Romnia, n mod independent sau ca salariat, o profesie reglementat de legea romn. (2)Prevederile prezentei legi se aplic, de asemenea, pentru atestarea de ctre autorit ile romne competente a unui titlu oficial de calificare romn, eventual completat cu o experien profesional sau cu o formare reglementat, n vederea accesului sau exercitrii unei profesii reglementate ntr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E. (3)Prevederile prezentei legi nu se aplic n cazul profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moa, medic veterinar i arhitect, cu excep ia situa iilor prevzute la alin. (4) i (5), precum i a activit ilor prevzute n anexa nr. 1.
(la data 18-Oct-2007 Art. 1, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

(4)Regimul general de recunoatere prevzut de dispozi iile prezentei legi se aplic profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moa, medic veterinar i arhitect, n situa iile n care solicitantul nu ntrunete, dintr-un motiv specific i excep ional, condi iile pentru aplicarea procedurii de recunoatere automat, dup cum urmeaz: a)pentru medicii care au o formare de baz, medicii specialiti, asisten ii medicali generaliti, medicii dentiti, medicii dentiti specialiti, medicii veterinari, moaele, farmacitii i arhitec ii, n cazul n care solicitantul nu ndeplinete condi iile de practic profesional efectiv i legal prevzute de lege, pentru a beneficia de drepturi ctigate; b)pentru arhitec i, n cazul n care solicitantul este titularul unei calificri care nu este prevzut n Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 267/2006; c)pentru medicii, asisten ii medicali generaliti, medicii dentiti, medicii veterinari, moaele, farmacitii i arhitec ii titulari ai unui titlu de calificare specializat, dobndit ulterior formrii profesionale care conduce la ob inerea unui titlu de calificare recunoscut automat; sistemul general de recunoatere a calificrilor profesionale se aplic fr a se aduce atingere prevederilor privind drepturile ctigate i exclusiv n scopul recunoaterii specializrii n cauz; d)pentru asisten ii medicali generaliti i asisten ii medicali specializa i, titulari ai unui titlu de calificare specializat, dobndit ulterior formrii profesionale ce conduce la ob inerea unui titlu de calificare recunoscut automat, atunci cnd solicitantul dorete s fie recunoscut n Romnia, unde activit ile profesionale n cauz sunt exercitate de asisten i medicali specializa i fr formare profesional de asistent medical generalist; e)pentru asisten ii medicali specializa i fr formare profesional de asistent medical generalist, n cazul n care solicitantul dorete s fie recunoscut n Romnia, unde activit ile profesionale n cauz sunt exercitate de asisten i medicali generaliti, de asisten i medicali specializa i fr formare profesional de asistent medical generalist sau de asisten i medicali specializa i, titulari ai unui titlu de calificare specializat, dobndit ulterior unei formri profesionale ce conduce la ob inerea titlurilor de calificare de asistent medical generalist recunoscute automat. (5)Prevederile prezentei legi se aplic cet enilor prevzu i la alin. (1) i n situa ia n care sunt titulari ai unui titlu de calificare ob inut pe teritoriul unui stat ter , dac titularul su are o experien profesional n profesia n cauz de 3 ani pe teritoriul statului membru unde a ob inut recunoaterea calificrilor profesionale i dorete s exercite n Romnia o profesie reglementat.
(la data 18-Oct-2007 Art. 1 din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

Art. 2

(1)Activitatea profesional reglementat reprezint activitatea profesional pentru care accesul sau exercitarea n Romnia este condi ionat, direct sau indirect, n conformitate cu legisla ia romn n vigoare, de de inerea unui document care s ateste nivelul de formare profesional. (2)Sunt considerate activit i profesionale reglementate activit ile exercitate cu titlu profesional, dac utilizarea unui astfel de titlu este rezervat doar titularilor unor documente care atest nivelul de formare profesional. (3)Sunt considerate, de asemenea, activit i profesionale reglementate activit ile desfurate de membrii unei organiza ii profesionale, dac organiza ia respectiv: a)are ca obiectiv fundamental promovarea i men inerea unui nivel ridicat ntr-un anumit domeniu profesional; b)este recunoscut prin legea romn n vederea realizrii acestui obiectiv; c)elibereaz membrilor si un document care atest nivelul de formare profesional; d)impune membrilor si respectarea unor reguli de conduit profesional elaborate de aceasta; e)confer membrilor si dreptul de a folosi un titlu profesional sau abrevierea acestuia i de a beneficia de un statut corespunztor nivelului de formare profesional.

Art. 3
(la data 18-Oct-2007 Art. 3, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 109/2007 )(1)Profesia reglementat reprezint activitatea sau ansamblul de activit i

profesionale reglementate conform legii romne, care compun respectiva profesie n Romnia. (2)Lista profesiilor reglementate n Romnia este prevzut n anexa nr. 2. (3)Autoritatea competent reprezint orice autoritate sau instan autorizat n mod special de un stat membru s elibereze ori s primeasc titluri de calificare sau alte documente ori informa ii, precum i s primeasc cereri i s ia decizii n legtur cu profesiile reglementate din aria lor de competen . (4)n Romnia, autoritatea competent corespunztoare fiecrei profesii reglementate este prevzut n anexa nr. 3. (5)De la data aderrii, coordonatorul na ional comunic Comisiei Europene i statelor membre lista profesiilor reglementate i autorit ile competente corespunztoare fiecreia.
(la data 05-Jun-2008 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 117/2008 )

Art. 4
Experien a profesional reprezint exercitarea efectiv i legal a unei profesii ntr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E.

Art. 5
Formarea profesional reglementat reprezint orice formare care, ntr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E.: a)este direct orientat spre exercitarea unei anumite profesii i const ntr-un ciclu de studii de nv mnt superior cu o durat minim de 3 ani sau cu o durat echivalent n nv mntul fr frecven , efectuat n cadrul unei universit i sau n cadrul unei institu ii de nv mnt superior ori n cadrul unei alte institu ii de nivel echivalent de pregtire i, eventual, completat cu o formare profesional, un stagiu profesional sau o practic profesional cerute pe lng ciclul de studii superioare; structura i nivelul formrii profesionale, ale stagiului profesional sau ale practicii profesionale trebuie s fie determinate de dispozi iile legale, de reglementare ori administrative ale statului membru n cauz sau s fac obiectul unui control ori al unui consim mnt din partea autorit ii desemnate n acest scop; b)este orientat specific ctre exercitarea unei anumite profesii i const ntr-un ciclu de studii completat eventual cu o formare profesional, stagiu profesional sau practic profesional, ale cror structur i nivel sunt determinate de dispozi iile legislative din statul membru de origine ori de provenien sau care fac obiectul unui control ori al unei aprobri din partea unei autorit i desemnate n conformitate cu legea statului membru de origine.

Art. 51
(1)Calificri profesionale reprezint calificrile atestate prin: a)un titlu de calificare; b)un atestat de competen care certific o formare profesional care nu face obiectul unui certificat sau al unei diplome prevzute la art. 8, 14 i 15 ori al unui examen special fr formare prealabil sau al exercitrii cu norm ntreag a profesiei ntr-un stat membru pe o perioad de 3 ani consecutivi sau pe o perioad echivalent cu norm redus n decursul ultimilor 10 ani; c)experien profesional. (2)Prin titlu de calificare se n elege orice diplom, certificat i alt titlu oficial de calificare eliberate de o autoritate a unui stat membru desemnat n temeiul actelor cu putere de lege

i al actelor administrative ale respectivului stat membru i care certific formarea profesional ob inut cu preponderen n Uniunea European. (3)Este asimilat unui titlu de calificare orice titlu de formare eliberat de autorit ile unui alt stat dect statele membre, dac titularul su posed o experien de 3 ani n profesia respectiv, dobndit pe teritoriul unui stat membru, care i-a recunoscut titlul de calificare, i certificat de acesta.

Art. 52
(1)Platformele comune reprezint un ansamblu de criterii de calificri profesionale capabile s compenseze diferen ele semnificative constatate ntre cerin ele de formare ale diferitelor state membre pentru o anumit profesie. Aceste diferen e semnificative se identific prin compararea duratelor i con inutului formrilor n cel pu in dou treimi dintre statele membre, incluznd toate statele membre care reglementeaz respectiva profesie. Diferen ele de con inut al formrii pot decurge din diferen e semnificative n ceea ce privete exercitarea activit ilor profesionale. (2)Platformele comune definite la alin. (1) pot fi prezentate Comisiei Europene de ctre statele membre sau de ctre asocia ii ori organiza ii profesionale reprezentative la nivel na ional i european. (3)Alin. (1) i (2) nu aduc atingere competen ei autorit ilor romne de a stabili calificrile profesionale necesare pentru exercitarea profesiilor pe teritoriul lor, precum i con inutul i organizarea sistemelor de educa ie i formare profesional.
(la data 18-Oct-2007 Art. 5 din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 109/2007 )(4)n cazul n care criteriile stabilite ntr-o msur adoptat n conformitate cu alin. (2) nu

ofer garan iile adecvate n ceea ce privete calificrile profesionale, Romnia informeaz n acest sens Comisia European care, dup caz, prezint un proiect de msuri conform procedurii stabilite la nivel comunitar.
(la data 05-Jun-2008 Art. 5^2, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2008 )

Art. 6
n sensul prezentei legi, prin stat membru se n elege orice stat membru al U.E. sau alte state membre ale S.E.E.

CAPITOLUL II: Recunoaterea diplomelor de nv mnt superior acordate pentru o perioad de formare cu o durat de cel pu in 3 ani
Art. 7
Prevederile prezentului capitol se aplic oricrui cet ean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E., care dorete s exercite n Romnia, n mod independent ori ca salariat, o profesie reglementat care necesit o diplom de nv mnt superior cu o durat de cel pu in 3 ani.

Art. 8
(1)Diploma, n sensul prevederilor art. 7, reprezint orice document sau ansamblu de documente atestnd nivelul de pregtire, care: a)a fost eliberat de o autoritate competent dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E.; b)certific faptul c titularul a ncheiat un ciclu de studii superioare cu o durat minim de 3 ani sau cu o durat echivalent n nv mntul fr frecven n cadrul unei universit i, al unei institu ii de nv mnt superior sau al unei alte institu ii cu nivel similar, parcurgnd i o formare profesional, pe lng ciclul de studii superioare, dac n statul membru de origine sau de provenien este prevzut o asemenea cerin ; c)atest faptul c titularul are calificarea profesional necesar pentru a accede la o profesie reglementat ori pentru a o exercita n statul membru de origine sau de provenien , dac pregtirea atestat prin documentele prevzute n prezentul alineat a fost ob inut cu preponderen n U.E. sau S.E.E. ori dac titularul unor asemenea documente are o experien profesional de cel pu in 3 ani, atestat de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat ter . (2)Sunt, de asemenea, considerate diplome orice documente acordate de o autoritate competent dintr-un stat membru, dac se refer la o pregtire dobndit n cadrul U.E. sau S.E.E. i sunt recunoscute de autoritatea competent din respectivul stat membru ca avnd un nivel echivalent celui prevzut la alin. (1) i numai dac confer aceleai drepturi de acces la o profesie reglementat sau de exercitare a acesteia n statul membru de origine sau de provenien .

Art. 9
(1)n vederea accesului la o profesie reglementat sau a exercitrii acesteia n Romnia, sunt recunoscute, ca i diplomele prevzute la art. 8 eliberate n Romnia, diplomele prevzute la art. 8 ob inute ntr-un stat membru, care dau dreptul titularului s exercite aceeai profesie n statul membru de origine sau de provenien . (2)n vederea accesului la o profesie reglementat sau a exercitrii acesteia n Romnia, sunt recunoscute, de asemenea, ca i diplomele prevzute la art. 8 eliberate n Romnia, toate diplomele

reglementate la art. 14 eliberate ntr-un stat membru, care dau titularului dreptul de a exercita aceast profesie n respectivul stat membru. Aceast dispozi ie nu se aplic n cazul n care accesul la o profesie reglementat sau exercitarea acesteia este condi ionat, n Romnia, de absolvirea unui ciclu de studii de nv mnt superior cu o durat mai mare de 4 ani. (3)Dreptul de a accede la o profesie reglementat sau de a o exercita n Romnia nu poate fi interzis dac solicitantul face dovada c a exercitat cu norm ntreag aceast profesie timp de 2 ani n ultimii 10 ani ntr-un stat membru n care respectiva profesie nu este reglementat, dac de ine unul sau mai multe titluri de calificare profesional, n sensul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), acordate de o autoritate competent dintr-un stat membru, care atest c s-a pregtit pentru exercitarea acestei profesii. (4)Prin excep ie de la prevederile alin. (3), autoritatea romn competent nu poate s cear solicitantului s fac dovada celor 2 ani de experien profesional n cazul n care titlul de inut de solicitant atest o formare reglementat n sensul art. 5 lit. a).
(la data 18-Oct-2007 Art. 10 din capitolul II abrogat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

Art. 11
(1)Autoritatea romn competent poate cere solicitantului, la alegerea acestuia, s urmeze un stagiu de adaptare care s nu depeasc 3 ani sau s dea o prob de aptitudine, n urmtoarele cazuri: a)dac formarea solicitantului privete domenii teoretice sau practice substan ial diferite fa de cele cerute n Romnia pentru ob inerea diplomei de nv mnt superior, necesar pentru a practica respectiva profesie; b)dac profesia respectiv include n Romnia exercitarea uneia sau mai multor activit i profesionale care nu se regsesc n cadrul aceleiai profesii n statul membru de origine sau de provenien al solicitantului i dac diferen a corespunde unei formri specifice cerute n Romnia i acoper domenii care difer substan ial de cele acoperite de diploma de inut de solicitant. c)dac durata formrii profesionale a solicitantului este mai scurt cu cel pu in un an dect cea cerut n Romnia.
(la data 18-Oct-2007 Art. 11, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

(11)Domeniile teoretice i practice substan ial diferite reprezint domeniile a cror cunoatere este esen ial pentru exercitarea profesiei i n cazul crora formarea dobndit de ctre solicitant prezint diferen e importante n ceea ce privete durata i con inutul n raport cu formarea cerut n Romnia.
(la data 18-Oct-2007 Art. 11, alin. (1) din capitolul II completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

(2)Prin excep ie de la prevederile alin. (1), n cazul profesiilor care necesit, conform reglementrilor legisla iei romne, o cunoatere precis a dreptului romn i care au ca element esen ial i constant furnizarea de informa ii i/sau de asisten privind dreptul romn, autoritatea romn competent decide dac solicitantul va urma un stagiu de adaptare sau va trece o prob de aptitudini. Lista profesiilor reglementate n Romnia care necesit cunoaterea dreptului romn este prevzut n anexa nr. 4. (3)Dac autoritatea romn competent are n vedere s cear solicitantului s efectueze un stagiu de adaptare sau s treac o prob de aptitudini, trebuie mai nti s verifice, cu respectarea principiului propor ionalit ii, dac cunotin ele dobndite de ctre solicitant pe parcursul experien ei sale profesionale ntr-un stat membru ori ntr-un stat ter acoper, total sau par ial, diferen a substan ial men ionat la alin. (1).
(la data 18-Oct-2007 Art. 11, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

(4)Atunci cnd, pentru o anumit profesie, autorit ile romne competente consider c este necesar s se deroge de la posibilitatea acordat solicitantului de a alege ntre stagiul de adaptare i proba de aptitudini n temeiul alin. (1), coordonatorul na ional informeaz n prealabil celelalte state membre i Comisia European cu privire la aceasta, furniznd o justificare adecvat pentru derogare. (5)Prin excep ie de la prevederile alin. (1), autoritatea romn competent decide dac solicitantul va urma un stagiu de adaptare sau va trece o prob de aptitudini n urmtoarele cazuri: a)pentru situa iile prevzute la art. 1 alin. (4) lit. a) i b); b)pentru medicii i medicii dentiti afla i n situa ia prevzut la art. 1 alin. (4) lit. c); c)pentru asisten ii medicali specializa i prevzu i la art. 1 alin. (4) lit. e), n cazul n care solicitantul dorete s ob in recunoaterea calificrilor n Romnia, unde activit ile profesionale n cauz sunt exercitate de asisten i medicali generaliti sau de asisten i

specializa i, titulari ai unui titlu de calificare specializat, care au urmat o formare conducnd la posesia titlurilor de calificare recunoscute automat; d)pentru persoanele aflate n situa ia prevzut la art. 1 alin. (5).
(la data 18-Oct-2007 Art. 11 din capitolul II completat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

Art. 111
Prevederile art. 11 alin. (1) nu se aplic n cazul adoptrii unei platforme comune definite conform art. 52.
(la data 18-Oct-2007 Art. 11 din capitolul II completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

Art. 12
(1)Autoritatea romn competent nu poate, n nici o situa ie, s aplice cumulativ cerin ele prevzute la art. 10 i 11. (2)Fr a aduce atingere dispozi iilor art. 10 i 11, autoritatea romn competent poate permite solicitantului, n scopul ameliorrii posibilit ilor sale de adaptare la mediul profesional, s urmeze, cu statut de echivalare, acea parte a formrii profesionale constituit dintr-o practic profesional, realizat cu asisten a personalului calificat, pe care nu a urmat-o n statul membru de origine sau de provenien .

Art. 121
Evaluarea cunotin elor lingvistice nu face parte din procedura de recunoatere.
(la data 05-Jun-2008 Art. 12 din capitolul II completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2008 )

CAPITOLUL III: Recunoaterea altor forme profesionale SEC IUNEA 1:


Art. 13
Prevederile prezentului capitol se aplic oricrui cet ean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. care dorete s exercite n Romnia, n mod independent sau ca salariat, o profesie reglementat pentru care se solicit de inerea unei diplome, a unui certificat sau atestat de competen .

Art. 14
(1)Diploma reprezint orice document sau ansamblu de documente atestnd nivelul de formare, care: a)a fost acordat de o autoritate competent dintr-un stat membru; b)certific faptul c titularul a ncheiat: - fie un ciclu de studii postliceale, cu o durat de cel pu in un an, dar nu mai mare de 3 ani, sau cu o durat echivalent n nv mntul fr frecven , pentru care una dintre condi iile de admitere presupune ncheierea unui ciclu de studii liceale necesar pentru a avea acces la nv mntul universitar sau superior, parcurgnd i o formare profesional, pe lng ciclul de studii postliceale, dac n statul membru de origine sau de provenien este prevzut o asemenea cerin ; - fie unul dintre ciclurile de formare profesional prevzute n anexa nr. 5; c)atest faptul c titularul are calificarea profesional necesar pentru a accede la o profesie reglementat ori pentru a o exercita n statul membru de origine sau de provenien , dac formarea profesional atestat de asemenea documente a fost ob inut cu preponderen n U.E. sau S.E.E. ori n afara spa iului U.E. sau S.E.E., ns n unit i de nv mnt care asigur o formare profesional n conformitate cu legisla ia unui stat membru, ori dac titularul unor asemenea documente are o experien profesional de cel pu in 3 ani, atestat de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat ter . (2)n sensul prezentului articol, sunt considerate diplome orice documente eliberate de o autoritate competent dintr-un stat membru, dac se refer la o formare profesional dobndit n cadrul U.E. sau S.E.E. i este recunoscut de autoritatea competent din respectivul stat membru ca avnd un nivel echivalent celor men ionate la alin. (1) i care confer aceleai drepturi de acces la o profesie reglementat ori de exercitare a acesteia n statul membru de origine sau de provenien .

Art. 15
(1)Certificatul reprezint un document sau un ansamblu de documente atestnd nivelul de formare, care: a)a fost acordat de o autoritate competent dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E.; b)certific faptul c titularul, dup ce a urmat un ciclu de studii gimnaziale sau liceale ori un ciclu de studii gimnaziale sau liceale cu caracter tehnic ori profesional, a ncheiat: fie un ciclu de formare profesional, altul dect cel la care se refer art. 14 alin. (1) lit. b), desfurat ntr-o unitate de nv mnt i/sau ntr-o ntreprindere, parcurgnd, n completare, i un stagiu ori o perioad de practic profesional, dac n statul membru respectiv este prevzut o asemenea cerin , fie un stagiu sau o perioad de practic profesional;

c)atest faptul c titularul are calificarea profesional necesar pentru a accede la o profesie reglementat ori pentru a o exercita n statul membru de origine sau de provenien , dac formarea profesional atestat de asemenea documente a fost ob inut cu preponderen n U.E. sau S.E.E. ori n afara spa iului U.E. sau S.E.E., ns n unit i de nv mnt care asigur o formare profesional n conformitate cu legisla ia unui stat membru, ori dac titularul unor asemenea documente are o experien profesional de cel pu in 2 ani, atestat de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat ter . (2)n sensul prezentului articol, sunt considerate certificate orice documente acordate de o autoritate competent dintr-un stat membru, dac se refer la o formare profesional dobndit n cadrul U.E. sau S.E.E., sunt recunoscute de autoritatea competent din respectivul stat membru ca avnd un nivel echivalent celor men ionate la alin. (1) i numai dac confer aceleai drepturi de acces la o profesie reglementat ori de exercitare a acesteia n statul membru de origine sau de provenien .

Art. 16
Atestatul de competen reprezint orice document care: a)certific formarea profesional, care nu face parte dintre cele prevzute la art. 8, 14 i 15; sau b)este acordat de o autoritate competent dintr-un stat membru n baza unei aprecieri a calit ilor personale, aptitudinilor sau cunotin elor titularului, considerate esen iale pentru exercitarea unei profesii, fr a solicita dovada unei pregtiri ori formri profesionale prealabile; sau c)atest exercitarea cu norm ntreag a profesiei timp de 3 ani consecutivi sau ntr-o perioad de timp echivalent, cu norm redus, timp de 10 ani consecutivi; sau d)certific o formare general dobndit la nivelul nv mntului primar sau secundar, care s ateste c titularul acestei formri posed cunotin e generale.
(la data 18-Oct-2007 Art. 16 din capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

Art. 17
n vederea accesului la o profesie reglementat sau a exercitrii acesteia n Romnia, vor fi recunoscute, cu aceleai efecte ca cele ob inute n Romnia, orice diplom, certificat sau atestat de competen ob inute ntr-un stat membru, care dau dreptul titularului s exercite aceeai profesie n statul membru respectiv. (2)n sensul alin. (1), profesia pe care solicitantul dorete s o exercite n Romnia este aceeai cu cea pentru care este calificat n statul membru de origine, n cazul n care activit ile respective sunt comparabile.
(la data 18-Oct-2007 Art. 17 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

SEC IUNEA 2: Recunoaterea n cazul n care n Romnia se solicit de inerea unei diplome n sensul art. 14
Art. 18
Dreptul de a accede la o profesie reglementat sau de a o exercita n Romnia, pentru care se solicit de inerea unei diplome n sensul art. 14, nu poate fi interzis dac: a)solicitantul de ine o diplom n sensul art. 8, eliberat ntr-un stat membru, care i permite s accead ori s exercite respectiva profesie n statul membru de origine sau de provenien ; b)solicitantul posed o diplom n sensul art. 14, eliberat de un stat membru, care i permite s accead ori s exercite respectiva profesie n statul membru de origine sau de provenien ; c)solicitantul face dovada c a exercitat cu norm ntreag aceast profesie timp de 2 ani sau cu norm redus pe durata unei perioade echivalente n ultimii 10 ani ntr-un stat membru n care respectiva profesie nu este reglementat, de innd n acest sens unul sau mai multe documente care atest formarea profesional, acordate de o autoritate competent dintr-un stat membru, care l-a pregtit pentru exercitarea acestei profesii; n acest scop, vor fi luate n considerare fie documentele prevzute la art. 14 alin. (1) lit. b) prima liniu , fie documentele care confirm o formare profesional reglementat, prevzut n anexa nr. 6; d)prin excep ie de la prevederile lit. c), autoritatea romn competent nu poate s cear solicitantului s fac dovada celor 2 ani de experien profesional men iona i la lit. c) n cazul n care documentul de inut de solicitant este acordat la sfritul perioadei de formare profesional reglementat n sensul art. 5 lit. b).

Art. 19
(1)Dac durata formrii profesionale a solicitantului este mai scurt cu cel pu in un an dect cea cerut n Romnia, prevederile art. 10 se aplic n mod corespunztor. (2)Dispozi iile prezentului articol nu se aplic profesiilor prevzute n anexa nr. 5.

Art. 20

(1)Autoritatea romn competent poate cere solicitantului, la alegerea acestuia, s urmeze un stagiu de adaptare care s nu depeasc 3 ani sau s dea o prob de aptitudine n urmtoarele cazuri: a)dac formarea solicitantului privete domenii teoretice i/sau practice substan ial diferite fa de cele cerute n Romnia pentru ob inerea unei diplome n sensul art. 8 sau a unei diplome n sensul art. 14, necesar pentru a practica respectiva profesie; b)dac profesia respectiv include n Romnia exercitarea uneia sau mai multor activit i profesionale care nu se regsesc n cadrul aceleiai profesii n statul membru de origine sau de provenien al solicitantului i diferen a corespunde unei formri specifice cerute n Romnia i acoper domenii teoretice i/sau practice care difer substan ial de cele acoperite de diploma de inut de solicitant. (2)Dac autoritatea romn competent are n vedere s cear solicitantului s efectueze un stagiu de adaptare sau s treac o prob de aptitudini, trebuie mai nti s verifice dac cunotin ele dobndite de ctre solicitant pe parcursul experien ei sale profesionale acoper, total sau par ial, diferen a substan ial prevzut la alin. (1).

Art. 21
Autoritatea romn competent nu poate, n nici o situa ie, s aplice cumulativ cerin ele prevzute la art. 19 i 20.

SEC IUNEA 3: Recunoaterea n cazul n care n Romnia se solicit de inerea unei diplome n sensul art. 14, iar solicitantul de ine un certificat sau un titlu de formare profesional corespunztor
Art. 22
(1)Dreptul de a accede la o profesie reglementat sau de a o exercita n Romnia, pentru care se solicit de inerea unei diplome n sensul art. 14, nu poate fi interzis dac: a)solicitantul posed un certificat n sensul art. 15, eliberat de un stat membru, care i permite accesul la respectiva profesie reglementat sau la exercitarea acesteia n statul membru; b)solicitantul a exercitat cu norm ntreag aceast profesie timp de 2 ani n ultimii 10 ani ntr-un stat membru n care respectiva profesie nu este reglementat, de innd n acest sens unul sau mai multe documente care atest o formare dintre cele la care se refer art. 15 alin. (1) lit. b), acordate de o autoritate competent dintr-un stat membru, prin care s-a pregtit pentru exercitarea acestei profesii. (2)Prevederile art. 18 lit. d) se aplic n mod corespunztor. (3)Autoritatea romn competent poate totui s cear solicitantului, la alegerea acestuia, s efectueze un stagiu de adaptare de cel mult 3 ani sau s se supun unei probe de aptitudini. (4)Dac autoritatea romn competent are n vedere s cear solicitantului s efectueze un stagiu de adaptare sau s treac o prob de aptitudini, trebuie mai nti s verifice dac cunotin ele dobndite de ctre solicitant pe parcursul experien ei sale profesionale acoper, total sau par ial, diferen a substan ial dintre diplom i certificat.

SEC IUNEA 4: Recunoaterea n cazul n care n Romnia se solicit de inerea unui certificat
Art. 23
(1)Dreptul de a accede la o profesie reglementat sau de a o exercita n Romnia, pentru care se solicit de inerea unui certificat, nu poate fi interzis dac survine unul dintre urmtoarele cazuri: a)solicitantul posed o diplom n sensul art. 8, o diplom n sensul art. 14 sau un certificat, eliberat de un stat membru, care i permite s accead sau s exercite respectiva profesie n statul membru respectiv; b)solicitantul a exercitat cu norm ntreag aceast profesie timp de 2 ani sau cu norm redus pe durata unei perioade echivalente, n ultimii 10 ani, ntr-un stat membru n care respectiva profesie nu este reglementat, de innd n acest sens unul sau mai multe documente care atest o formare dintre cele prevzute la art. 14 alin. (1) lit. b) prima liniu sau la art. 15 alin. (1) lit. b), acordate de o autoritate competent dintr-un stat membru i care l-au pregtit pentru exercitarea acestei profesii; prevederile art. 18 lit. d) se aplic n mod corespunztor; c)solicitantul nu posed o diplom n sensul art. 8, o diplom n sensul art. 14, un certificat sau alt document care s ateste formarea, ns a exercitat cu norm ntreag aceast profesie timp de 3 ani consecutivi sau cu norm redus pe durata unei perioade echivalente, n ultimii 10 ani, ntr-un stat membru n care respectiva profesie nu este reglementat. (2)Autoritatea romn competent poate cere solicitantului, la alegerea acestuia, s urmeze un stagiu de adaptare de cel mult 2 ani sau s dea o prob de aptitudine, dac formarea de care a beneficiat conform alin. (1) lit. a) i b) cuprinde domenii teoretice i/sau practice diferite de cele la care se refer certificatul cerut n Romnia sau atunci cnd exist diferen e n sferele de activitate caracterizate n Romnia printr-o formare specific, referitoare la domenii teoretice i/sau practice care difer substan ial de cele acoperite de documentul solicitantului ce atest formarea profesional; autoritatea

romn competent este obligat n acest caz s verifice dac cunotin ele dobndite de solicitant pe parcursul experien ei sale profesionale acoper, total sau par ial, diferen ele men ionate mai sus. (3)Prin excep ie de la dispozi iile alin. (2), n cazul prevzut la alin. (1) lit. c) autoritatea romn competent decide dac solicitantul va urma un stagiu de adaptare de cel mult 2 ani sau va fi supus unei probe de aptitudini.

SEC IUNEA 5: Recunoaterea altor calificri


Art. 24
(1)Dreptul de a accede la o profesie reglementat sau de a o exercita n Romnia, pentru care se solicit de inerea unui atestat de competen , nu poate fi interzis dac: a)solicitantul posed un atestat de competen eliberat de un stat membru, care i permite accesul la respectiva profesie sau la exercitarea acesteia n statul membru i ofer garan iile echivalente celor cerute de legea romn pentru practicarea profesiei, n special n domeniul snt ii, securit ii, protec iei mediului i protec iei consumatorilor; b)solicitantul face dovada calificrilor dobndite ntr-un stat membru pentru practicarea respectivei profesii i ofer garan iile echivalente celor cerute de legea romn pentru practicarea profesiei, n special n domeniul snt ii, securit ii, protec iei mediului i protec iei consumatorilor. (2)Dac n Romnia accesul la o profesie reglementat sau exercitarea ei este condi ionat doar de de inerea unui document care atest educa ia i confirm o pregtire general la nivelul nv mntului primar, gimnazial sau liceal, autoritatea competent nu poate s refuze unui cet ean al unui stat membru, pe motivul unor calificri inadecvate, accesul la aceast profesie sau exercitarea n aceleai condi ii ca i cet enii romni, dac solicitantul posed calificri oficiale de nivel corespondent acordate ntr-un stat membru. (3)Dac solicitantul nu posed atestatul de competen sau calificrile prevzute la alin. (1), se vor aplica dispozi iile legii romne care reglementeaz profesia respectiv.

Art. 241
(1)Se consider calificare care atest o formare prevzut la art. 8, 14, 15 i 16, inclusiv n ceea ce privete nivelul n cauz, orice titlu de calificare sau ansamblu de titluri de calificare care a fost eliberat de o autoritate competent a unui stat membru, care atest absolvirea unei formri n cadrul Uniunii Europene, recunoscut de respectivul stat membru ca avnd nivel echivalent i care confer titularului aceleai drepturi de acces la o profesie sau de exercitare a acesteia ori care pregtete pentru exercitarea respectivei profesii. (2)Este asimilat titlului de calificare, n aceleai condi ii ca cele prevzute la alin. (1), orice calificare profesional care, fr a ndeplini cerin ele prevzute de actele cu putere de lege sau de actele administrative ale statului membru de origine pentru accesul la o profesie ori pentru exercitarea unei profesii, confer titularului su drepturi ctigate n temeiul respectivelor dispozi ii. n special, n cazul n care statul membru de origine ridic nivelul de formare necesar pentru a avea acces la o profesie sau pentru a o exercita, iar o persoan care a urmat o formare anterioar, care nu ndeplinete cerin ele noii calificri, beneficiaz de drepturile ctigate n temeiul actelor cu putere de lege i al actelor administrative, formarea anterioar este considerat de autorit ile competente romne corespunztoare nivelului noii formri din statul membru de origine.
(la data 18-Oct-2007 Art. 24 din capitolul III, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 13. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

CAPITOLUL IV: Dispozi ii i proceduri comune


Art. 25
(1)Stagiul de adaptare const n exercitarea unei profesii reglementate n Romnia, nso it, eventual, de o formare profesional complementar, sub supravegherea unui membru calificat n profesia respectiv; stagiul face obiectul unei evaluri. (2)Modalit ile de desfurare i evaluare ale stagiului de adaptare sunt stabilite de autoritatea romn competent prevzut n anexa nr. 3, care trebuie ns s in seama de experien a profesional a solicitantului. (3)n timpul stagiului de adaptare solicitantul are toate drepturile i obliga iile prevzute de legea romn i statutul profesional pentru ceilal i membri ai profesiei respective, inclusiv dreptul de a primi o remunera ie corespunztoare activit ii desfurate. (4)Pe parcursul acestui stagiu asisten a medical i este garantat solicitantului n conformitate cu sistemul na ional romn de asigurri sociale de sntate. (5)Atunci cnd pentru anumite activit i profesionale, exercitate n stagiul de adaptare, nu se aplic sistemul na ional de asigurri sociale de sntate, organiza ia profesional sau institu ia corespunztoare va adopta msurile necesare pentru a permite solicitantului s aib acces pe perioada stagiului de adaptare la asisten a medical la care au dreptul ceilal i membri ai profesiei.

Art. 26

(1)Proba de aptitudini const ntr-o examinare a cunotin elor profesionale ale solicitantului, organizat de autoritatea romn competent n scopul aprecierii aptitudinii solicitantului de a exercita profesia reglementat n Romnia; proba de aptitudini nu poate include un examen de limb romn. (2)Autoritatea romn competent stabilete con inutul examinrii pe baza unei compara ii ntre pregtirea cerut n Romnia i cea pe care o are solicitantul. n acest sens, autoritatea romn competent ntocmete o list de discipline teoretice sau practice a cror cunoatere este esen ial pentru accesul sau exercitarea respectivei profesii n Romnia, iar disciplinele de examen sunt stabilite n fiecare caz n parte prin alegerea de pe aceast list a materiilor care nu figureaz n documentul de inut de solicitant. (3)n toate cazurile proba de aptitudini trebuie s ia n considerare faptul c solicitantul este un profesionist calificat ntr-un stat membru. (4)Autoritatea romn competent stabilete metodologia i modalit ile particulare de derulare a examinrii, corespunztor prevederilor prezentului articol. Pentru evaluarea rezultatelor, autoritatea romn competent numete o comisie de evaluare, format din membri califica i ai profesiei respective. (5)Solicitantul care dorete s se pregteasc pentru sus inerea probei de aptitudini n Romnia informeaz organiza ia profesional sau institu ia corespunztoare pentru a putea beneficia de mijloacele de pregtire care exist n aceleai condi ii cu cele pentru membrii profesiei respective din Romnia.

Art. 27
(1)n cazul n care, n Romnia, accesul la o profesie reglementat necesit ndeplinirea de ctre solicitant a anumitor condi ii de onorabilitate i/sau moralitate, accesul la respectiva profesie ori exercitarea acesteia este interzis falitului fraudulos, celui care a svrit o infrac iune sau o greeal profesional grav, autoritatea romn competent cernd solicitantului, cet ean al unui stat membru, s fac dovada ndeplinirii acestor condi ii. (2)n aceste situa ii, autoritatea romn competent accept ca prob suficient pentru ndeplinirea condi iilor prevzute la alin. (1) prezentarea de ctre solicitant a documentelor eliberate n acest scop de autorit ile competente din statul membru de origine sau de provenien al acestuia. (3)Dac autorit ile competente din statul membru de origine sau de provenien nu elibereaz aceste documente, ele sunt nlocuite de o declara ie sub jurmnt sau, dac o asemenea institu ie juridic nu exist, de o declara ie solemn, certificat, fcut de solicitant n fa a unei autorit i competente din statul membru de origine sau de provenien .

Art. 28
(1)Dac n Romnia accesul la o profesie reglementat sau exercitarea acesteia este condi ionat de prezentarea unui document care s ateste sntatea fizic i psihic a solicitantului, autoritatea romn competent accept ca prob suficient prezentarea documentului echivalent, solicitat n statul membru de origine sau de provenien pentru accesul la respectiva profesie ori pentru exercitarea acesteia. (2)Dac n statul membru de origine sau de provenien accesul la respectiva profesie ori la exercitarea acesteia nu este condi ionat de ndeplinirea obliga iilor prevzute la alin. (1), autoritatea romn competent accept prezentarea unui document cu con inut similar celui cerut n Romnia, eliberat de o autoritate competent din statul membru de origine sau de provenien .

Art. 29
Atunci cnd, n Romnia, n vederea accesului la o profesie reglementat sau pentru exercitarea acesteia trebuie s fie dovedit capacitatea financiar, autoritatea romn competent consider atestrile eliberate de bncile statului membru de origine sau de provenien echivalente cu cele eliberate pe propriul su teritoriu.

Art. 30
Atunci cnd autoritatea romn competent le cere cet enilor romni, n vederea accesului la o profesie reglementat sau pentru exercitarea acesteia, dovada c sunt acoperi i de o asigurare mpotriva consecin elor financiare ale responsabilit ii lor profesionale, autoritatea romn competent accept atestatele eliberate de organismele de asigurare ale celorlalte state membre drept echivalente cu cele eliberate pe propriul su teritoriu. Aceste atestate trebuie s precizeze c asigurtorul s-a conformat prevederilor legale i reglementrilor n vigoare n Romnia n ceea ce privete modalit ile i ntinderea garan iei.

Art. 301
(la data 18-Oct-2007 Art. 30 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 109/2007 )(1)Persoanele care beneficiaz de recunoaterea calificrilor profesionale trebuie

s aib cunotin ele de limba romn n msura n care sunt necesare exercitrii profesiei respective.

(2)Verificarea cunotin elor lingvistice de ctre autorit ile competente trebuie s respecte principiul propor ionalit ii i s ia n considerare situa ia individual a solicitantului. n acest scop, se accept orice certificat lingvistic sau orice alt mijloc de prob concludent.
(la data 05-Jun-2008 Art. 30^1 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2008 )

Art. 302
Evaluarea cunotin elor lingvistice nu face parte din procedura de recunoatere.
(la data 05-Jun-2008 Art. 30^1 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2008 )

Art. 31
Autoritatea romn competent accept documentele prevzute la art. 27, 28 i 30 numai n cazul n care solicitantul prezint copii legalizate i traduceri autorizate ale acestora n termen de 3 luni de la data eliberrii lor.

Art. 32
n cazul n care, n Romnia, accesul la o profesie reglementat sau exercitarea acesteia este condi ionat de depunerea unui jurmnt sau a unei declara ii solemne, a crei formul nu poate fi utilizat de un cet ean dintr-un stat membru, autoritatea romn competent dispune msurile necesare pentru ca solicitantul s depun un astfel de jurmnt sau declara ie ntr-o form adecvat i echivalent.

Art. 33
(1)Dac solicitantul ndeplinete condi iile de acces la o profesie reglementat sau de exercitare a acesteia n Romnia, autoritatea romn competent acord: a)dreptul de a utiliza titlul profesional acordat n Romnia care corespunde acestei profesii, precum i abrevierea acestuia n limba romn;
(la data 18-Oct-2007 Art. 33, alin. (1), litera A. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

b)dreptul de a folosi titlul conferit de documentul care atest formarea solicitantului n statul membru de origine sau de provenien , precum i abrevierea acestuia n limba acelui stat. n acest titlu vor trebui s figureze cel pu in numele i locul institu iei sau autorit ii care l-a conferit. (2)n cazul n care profesia este reglementat n Romnia de ctre o organiza ie profesional care acord membrilor si un titlu profesional, solicitantul, cet ean al unui stat membru, nu poate folosi acest titlu dect dac probeaz apartenen a la respectiva organiza ie profesional.

Art. 34
(1)Pentru verificarea ndeplinirii de ctre solicitant, cet ean al unui stat membru, a condi iilor cerute de prezenta lege, autoritatea romn competent accept ca prob documentele eliberate de autorit i competente din statele membre. (2)Pentru a accede la o profesie reglementat sau pentru a o exercita n Romnia, solicitantul trebuie s depun o cerere n acest sens la autoritatea romn competent, care confirm primirea dosarului solicitantului n termen de o lun de la data primirii sale i l informeaz, dup caz, cu privire la lipsa oricrui document. Lista actelor necesare care pot fi solicitate n vederea ob inerii autoriza iei de exercitare a unei profesii reglementate este prevzut n anexa nr. 7.
(la data 18-Oct-2007 Art. 34, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

(3)Procedura de examinare a cererii de ctre autoritatea romn competent trebuie finalizat ntr-un termen ct mai scurt printr-o decizie motivat. Termenul nu poate fi mai mare de 3 luni de la data prezentrii dosarului complet de ctre persoana interesat, putnd fi prelungit cu o lun n cazul aplicrii regimului general de recunoatere a titlurilor de calificare i al recunoaterii experien ei profesionale.
(la data 18-Oct-2007 Art. 34, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

(4)Procedura de examinare a cererii se finalizeaz prin emiterea unei decizii motivate de ctre autoritatea romn competent, n termenul prevzut la alin. (3). Aceast decizie se comunic solicitantului n termen de 15 zile de la emitere i produce efecte de la data comunicrii. Decizia sau absen a ei poate fi atacat n fa a instan elor romne. (5)Sub sanc iunea nulit ii, decizia trebuie s cuprind termenul i instan a jurisdic ional unde aceasta poate fi contestat.

Art. 35
(1)Verificarea diplomelor n sensul art. 8, a diplomelor n sensul art. 14, a certificatelor, a atestatelor de competen i a altor titluri de calificare, acordate cet enilor statelor membre i care corespund titlurilor care dau acces n Romnia la exercitarea profesiilor reglementate, n sensul prezentei legi, se face de ctre autoritatea romn competent. (2)n cazul n care exist dubii asupra acestor documente, autoritatea romn competent poate cere autorit ii competente din statul membru respectiv confirmarea autenticit ii acestor documente.

CAPITOLUL IV1: Reguli speciale aplicabile n cazul prestrii de servicii


Art. 351
(1)Dispozi iile prezentului capitol se aplic exclusiv prestatorilor care se deplaseaz n Romnia n scopul exercitrii, n mod temporar i ocazional, a unei profesii reglementate. Caracterul temporar i ocazional al prestrii de servicii se evalueaz de la caz la caz, n special n func ie de durata prestrii, frecven a, periodicitatea i continuitatea sa.
(la data 05-Jun-2008 Art. 35^1, alin. (1) din capitolul IV^1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2008 )

(2)Fr a aduce atingere dispozi iilor speciale ale dreptului comunitar i art. 352 i 353 autorit ile romne nu pot restrnge, din motive legate de calificrile profesionale, libertatea de a presta servicii pe teritoriul Romniei: a)n cazul n care prestatorul este stabilit n mod legal ntr-un stat membru n scopul exercitrii acelei profesii, denumit n continuare stat membru de stabilire; b)n cazul deplasrii prestatorului, dac a exercitat aceast profesie n statul membru de stabilire pe o perioad de cel pu in 2 ani n decursul ultimilor 10 ani anteriori prestrii, atunci cnd profesia nu este reglementat n statul respectiv. Condi ia de exercitare a profesiei pe o perioad de cel pu in 2 ani nu se aplic n cazul n care fie profesia, fie formarea profesional care d dreptul la exercitarea profesiei este reglementat.
(la data 05-Jun-2008 Art. 35^1, alin. (2) din capitolul IV^1 modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2008 )

(3)n cazul deplasrii prestatorului n Romnia, acesta trebuie s respecte normele de conduit cu caracter profesional, legislativ sau administrativ care sunt direct legate de calificrile profesionale, precum defini ia profesiei, utilizarea titlurilor i abaterile profesionale grave care au o legtur direct i specific cu protec ia i siguran a consumatorilor, precum i dispozi iile disciplinare aplicabile n Romnia profesionitilor care exercit aceeai profesie.

Art. 352
Autorit ile romne excepteaz prestatorii de servicii stabili i ntr-un alt stat membru de cerin ele impuse profesionitilor stabili i pe teritoriul su n ceea ce privete: a)autorizarea de ctre o organiza ie profesional sau un organism profesional, nregistrarea sau afilierea la acestea. Autorit ile romne pot solicita fie nregistrarea temporar automat, fie afilierea pro forma la o astfel de organiza ie sau organism profesional, cu condi ia ca aceasta s nu ntrzie sau s complice n vreun fel prestarea serviciilor i s nu atrag cheltuieli suplimentare pentru prestatorul de servicii. O copie a declara iei i, dup caz, a rennoirii men ionate la art. 353 alin. (1), nso ite, pentru profesiile care au implica ii n materie de sntate sau de siguran public prevzute la art. 354 sau care beneficiaz de recunoatere automat, de o copie a documentelor prevzute la art. 353 alin. (3), sunt trimise de ctre autoritatea competent organiza iei sau organismului profesional competent i aceasta constituie o nregistrare temporar automat sau o afiliere pro forma n acest scop; b)nregistrarea la un organism de securitate social de drept public, n scopul stabilirii, cu un asigurtor, a conturilor aferente activit ilor exercitate n beneficiul persoanelor asigurate. Cu toate acestea, prestatorul de servicii informeaz organismul men ionat la lit. b), n prealabil sau, n cazuri de urgen , ulterior, cu privire la serviciile pe care le-a prestat.

Art. 353
(1)Autorit ile competente romne solicit ca, atunci cnd prestatorul se deplaseaz pentru prima dat dintr-un stat membru n Romnia pentru a furniza servicii, s fie informate n acest sens, n prealabil, printr-o declara ie scris care s cuprind informa iile privind acoperirea asigurrii sau alte mijloace de protec ie personal ori colectiv privind rspunderea profesional. Declara ia se rennoiete o dat pe an n cazul n care prestatorul inten ioneaz s furnizeze servicii, temporar sau ocazional, n Romnia, n decursul anului respectiv. Prestatorul poate prezenta aceast declara ie prin orice mijloace. (2)Prin excep ie de la prevederile alin. (1), prin reglementri speciale se poate renun a la condi ia depunerii declara iei.
(la data 05-Jun-2008 Art. 35^3, alin. (2) din capitolul IV^1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2008 )

(3)Pentru prima prestare de servicii sau n cazul unei schimbri materiale privind situa ia stabilit n documente, autorit ile competente romne solicit ca declara ia s fie nso it de urmtoarele documente: a)o dovad a cet eniei prestatorului;

b)o atestare care s certifice c titularul este stabilit legal ntr-un stat membru n scopul exercitrii activit ilor n cauz i c nu i este interzis exercitarea acestora, nici mcar temporar, la momentul eliberrii atestrii; c)o dovad a calificrilor profesionale; d)n cazul prevzut la art. 351 alin. (1) lit. b), dovada, prin orice mijloace, c prestatorul a exercitat activit ile n cauz pe o perioad de cel pu in 2 ani n decursul ultimilor 10 ani; e)n ceea ce privete profesiile din domeniul securit ii, dovada inexisten ei unor condamnri penale, n cazul n care autorit ile competente solicit aceasta i cet enilor romni. (4)Prin excep ie de la prevederile alin. (3), prin reglementri speciale se poate renun a n tot sau n parte la solicitarea acestor documente.
(la data 05-Jun-2008 Art. 35^3, alin. (4) din capitolul IV^1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2008 )

(5)Prestarea serviciilor se realizeaz cu titlul profesional din statul membru de stabilire, atunci cnd exist un astfel de titlu n respectivul stat membru pentru activitatea profesional n cauz. Acest titlu se indic n limba oficial sau n una dintre limbile oficiale ale statului membru de stabilire, de o manier n care s se evite orice confuzie cu titlul profesional din Romnia, n cazul n care nu exist un astfel de titlu profesional n statul membru de stabilire, prestatorul indic titlul de calificare n limba oficial sau n una dintre limbile oficiale ale respectivului stat membru. Prin excep ie, n cazul profesiilor pentru care se aplic recunoaterea automat, prestarea serviciilor se realizeaz cu titlul profesional din Romnia.

Art. 354
(1)n cazul profesiilor reglementate, cu implica ii n materie de sntate sau de siguran public, care nu beneficiaz de recunoatere automat, autorit ile competente romne vor realiza o verificare a calificrilor profesionale ale prestatorului de servicii, nainte de prima prestare de servicii. O astfel de verificare prealabil este posibil numai n cazul n care obiectivul su este s evite daune grave pentru sntatea sau siguran a beneficiarului serviciului, ca urmare a lipsei calificrii profesionale a prestatorului, i cu condi ia s nu depeasc ceea ce este necesar n acest scop. Lista profesiilor pentru care se aplic aceast prevedere este prevzut de anexa nr. 8. (2)n termen de cel mult o lun de la data primirii declara iei i a documentelor nso itoare, autoritatea competent informeaz prestatorul fie cu privire la decizia de a nu proceda la verificarea calificrilor acestuia, fie cu privire la rezultatul verificrii. n cazul ntmpinrii unor dificult i care ar putea conduce la o ntrziere, autoritatea competent informeaz prestatorul, n termen de o lun de la primirea declara iei i documentelor, cu privire la motivele ntrzierii, precum i la timpul necesar pentru a ajunge la o decizie, care trebuie luat n termen de dou luni de la data primirii documenta iei complete. (3)n cazul unei diferen e semnificative ntre calificrile profesionale ale prestatorului i formarea cerut n Romnia, n msura n care aceast diferen este de natur s aduc atingere snt ii sau siguran ei publice, autorit ile competente romne dau prestatorului posibilitatea de a demonstra c a dobndit cunotin ele i competen ele lips, n special printr-o prob de aptitudini. n orice caz, prestarea serviciilor trebuie s fie posibil n termen de o lun de la data deciziei adoptate n concordan cu alin. (2). (4)n lipsa unei reac ii din partea autorit ii competente n termenele stabilite la alineatele anterioare, serviciile pot fi prestate. (5)n cazul n care calificrile au fost verificate n temeiul prezentului articol, serviciile sunt prestate cu titlul profesional din Romnia.

Art. 355
n cazul n care prestarea se realizeaz cu titlul profesional din statul membru de stabilire sau cu titlul de calificare al prestatorului de servicii, autorit ile competente romne pot solicita prestatorului s furnizeze destinatarului serviciilor urmtoarele informa ii: a)n cazul n care prestatorul este nregistrat ntr-un registru comercial sau ntr-un alt registru public similar, registrul n care este nregistrat i numrul de nregistrare ori alte mijloace echivalente de identificare prevzute n respectivul registru; b)n cazul n care activitatea face obiectul unui regim de autorizare n statul membru de stabilire, coordonatele autorit ii competente de supraveghere; c)orice organiza ie profesional sau orice organism similar la care este nregistrat prestatorul; d)titlul profesional sau, atunci cnd un astfel de titlu nu exist, titlul de calificare a prestatorului i statul membru n care a fost ob inut;

e)n cazul n care prestatorul este pltitor de TVA, codul de nregistrare atribuit conform art. 153 sau, dup caz, art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, ori codul de nregistrare similar, atribuit de autorit ile competente dintr-un alt stat membru; f)informa ii privind acoperirea asigurrilor sau alte mijloace de protec ie personal ori colectiv privind responsabilitatea profesional.

Art. 356
(1)Autorit ile competente romne pot solicita autorit ilor competente din statul membru de stabilire, pentru fiecare prestare de servicii, orice informa ii relevante privind legalitatea stabilirii i buna conduit a prestatorului, precum i absen a unor sanc iuni disciplinare sau penale cu caracter profesional. Atunci cnd Romnia este stat membru de origine, autorit ile competente romne comunic autorit ilor competente ale statului membru gazd informa iile solicitate cu privire la legalitatea stabilirii i buna conduit a prestatorului, precum i absen a unor sanc iuni disciplinare sau penale cu caracter profesional, n conformitate cu art. 37 alin. (4). (2)n cazul n care prestatorul este membru ntr-o organiza ie profesional i n condi iile respectrii depline a dispozi iilor cu privire la protec ia datelor personale, autorit ile competente din Romnia pot solicita crdul profesional. (3)Destinatarul unui serviciu poate formula o plngere mpotriva prestatorului de servicii, n condi iile legii romne. (4)Autorit ile competente asigur schimbul tuturor informa iilor necesare pentru ca plngerea unui destinatar al unui serviciu formulat mpotriva unui prestator de servicii s fie tratat n mod corect. Destinatarul este informat cu privire la rezultatul plngerii.
(la data 18-Oct-2007 capitolul IV completat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

CAPITOLUL V: Dispozi ii profesional romneti


Art. 36

proceduri

privind

titlurile

de

formare

(1)Cet enii romni sau cet enii unui stat membru, de intori ai unui titlu oficial de calificare romn, care vor s dovedeasc, pentru a se putea stabili ntr-un stat membru, c au exercitat efectiv i legal o profesie reglementat n Romnia n decursul unei anumite perioade, adreseaz o cerere n acest sens autorit ilor romne. Autoritatea romn competent elibereaz solicitantului o adeverin , care reprezint o dovad suficient a acestui fapt. (2)Autorit ile romne competente prevzute n anexa nr. 3, n temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), atest faptul c un titlu de calificare romn, ob inut de cet enii romni sau de cet enii altui stat membru, ndeplinete condi iile pentru a le permite accesul la exercitarea unei profesii reglementate n Romnia. Aceast atestare se bazeaz pe documentele de formare profesional eliberate de conducerea universit ilor, a institu iilor de nv mnt superior, a altor unit i de nv mnt sau autorit i competente.

CAPITOLUL VI: Dispozi ii finale


Art. 37
(1)Autorit ile romne competente prevzute n anexa nr. 3 vor lua msurile necesare pentru aplicarea prezentei legi, informnd n acest sens Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului, desemnat coordonator na ional.
(la data 05-Jun-2008 Art. 37, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 117/2008 )

*) Obliga ia prevzut la art. 37 alin. (1) se ndeplinete n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi (n.n. - legea a intrat n vigoare la data de 5 iunie 2008).
(la data 05-Jun-2008 Art. 37, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. II din Legea 117/2008 )

(2)Autorit ile romne prevzute n anexa nr. 3 fac parte din Sistemul informatic pentru pia intern - IMI - i duc la ndeplinire obliga iile prevzute n acest sens. Sistemul informatic pentru pia intern reprezint mecanismul de cooperare administrativ creat, la nivel european, n domeniul pie ei interne, aplicabil n cadrul procedurii de recunoatere a calificrilor profesionale.
(la data 05-Jun-2008 Art. 37, alin. (2) din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 7. din Legea 117/2008 )

(3)Autorit ile competente din Romnia i din statele membre fac schimb de informa ii privind sanc iunile disciplinare sau penale care au fost aplicate ori privind alte fapte specifice grave care pot avea consecin e asupra exercitrii activit ilor specifice, cu respectarea legisla iei privind protec ia datelor cu caracter personal i cu respectarea obliga iei de confiden ialitate. (4)Autorit ile competente romne, atunci cnd Romnia este stat membru de origine, examineaz veridicitatea faptelor i decid cu privire la natura i amploarea investiga iilor pe

care trebuie s le realizeze i comunic statului membru gazd concluziile rezultate din informa iile transmise. (5)Autorit ile competente din Romnia i din celelalte state membre, organismele i alte persoane juridice asigur confiden ialitatea informa iilor transmise.
(la data 18-Oct-2007 Art. 37 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

Art. 371
(1)Centrul Na ional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor este punct de contact pentru furnizarea de informa ii privind recunoaterea calificrilor profesionale i pentru sprijinirea cet enilor n realizarea drepturilor conferite de legisla ia romn n domeniu. (2)Centrul Na ional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor colaboreaz cu celelalte puncte de contact i autorit i competente din statele membre.
(la data 18-Oct-2007 Art. 37 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 109/2007 )

Art. 38
Anexele
)

nr.

1-8

fac

parte

integrant

din

prezenta

lege.

(la data 18-Oct-2007 Art. 38 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 109/2007

Art. 39
Anexele pot fi modificate sau completate prin hotrre a Guvernului. -****Aceast lege a fost adoptat de Senat n edin a din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu ia Romniei, republicat.
PREEDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU

Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor n edin a din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu ia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR VALER DORNEANU

ANEXA Nr. 1: LISTA activit ilor care nu intr sub inciden a prezentei legi
1.activit ile persoanelor independente care lucreaz n industria productoare i cea prelucrtoare (industrie i industria meteugreasc); 2.activit ile persoanelor independente care lucreaz n industria alimentar i cea a buturilor; 3.activit ile n domeniul comer ului cu ridicata; 4.activit ile intermediarilor din comer , industrie i industria meteugreasc; 5.activit ile persoanelor independente care lucreaz n domeniul comer ului cu amnuntul; 6.activit ile persoanelor independente care lucreaz n domeniul comer ului cu ridicata al crbunelui i activit i ale intermediarilor din domeniul comer ului cu crbune; 7.activit ile persoanelor independente i ale intermediarilor care lucreaz n domeniul comer ului i al distribu iei de produse toxice; activit ile, comer ul i distribu ia de produse toxice, activit ile care implic utilizarea profesional a acestor produse, inclusiv activit ile intermediarilor; 8.activit ile persoanelor independente care lucreaz n sectorul de servicii personale: restaurante, cafenele, taverne i alte locuri unde se servete mncare i unde se consum buturi, hoteluri, case de locuit, campinguri i alte spa ii de cazare; 9.activit ile de agent de asigurri i de broker de asigurri; 10.activit ile persoanelor independente care lucreaz n domeniul anumitor servicii auxiliare domeniilor transporturilor i agen iilor de turism; 11.servicii de coafur; 12.activit ile itinerante.
(la data 18-Oct-2007 anexa 1 modificat de anexa 1 din Ordonanta urgenta 109/2007 ) (la data 22-Nov-2006 punctul 1. din anexa 2 modificat de Art. 75 din capitolul X din Ordonanta urgenta 86/2006 ) (la data 13-Dec-2004 anexa 2 inlocuit de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1921/2004 )

ANEXA

Nr. 2: LISTA profesiilor reglementate n Romnia


(A)Profesiile reglementate care necesit cei pu in 3 ani de studii superioare (diplom a unei universit i sau a unui colegiu universitar): a)auditor financiar; b)avocat; c)consilier n proprietate industrial;

d)expert contabil; e)contabil autorizat; f)consultant fiscal; g)cadru didactic (n nv mntul superior i preuniversitar);
(la data 18-Feb-2009 alin. (A), litera H. din anexa 2 modificat de Art. 28 din capitolul VI din Legea 265/2008 )h)profesii n domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale i rutiere: comandant,

ofi er punte secund, ofi er punte, ef mecanic, ofi er mecanic secund, ofi er mecanic, ef electrician maritim, ofi er electrician maritim, pilot de mare larg, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protec ia naviga iei aeriene i telecomunica iei (PNA-TC), inginer de recep ie i control aeronave, inginer de recep ie i mijloace PNA-TC, profesor de legisla ie rutier, inspector ITP, lector pentru pregtirea i perfec ionarea profesional a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguran rutier, auditor de securitate a avia iei civile;
(la data 01-Jul-2009 alin. (A), litera H. din anexa 2 modificat de Art. 10 din Legea 94/2009 )

i)profesii n domeniul construc iilor: verificator de proiect atestat, expert tehnic atestat, responsabil tehnic cu execu ia, auditor energetic pentru cldiri; j)urbanist; k)practician n insolven ; l)restaurator; m)traductor/interpret autorizat; n)psiholog; o)biochimist, biolog i chimist n sistemul sanitar; p)asistent medical; q)tehnician dentar; r)inspector protec ia muncii; s)asistent social; )asistent veterinar; t)consilier juridic; )consilier de proba iune; u)expert tehnic judiciar; v)expert criminalist; w)mediator; x)arhivist. y)geodez; z)interpret limbaj mimico-gestual.
(la data 05-Jun-2008 alin. (A) din anexa 2 completat de Art. I, punctul 9. din Legea 117/2008 )

(B)Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioar duratei de 3 ani de studii superioare: a)profesii n domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere i feroviare: controlor trafic aerian dirijare, controlor trafic aerian informare, personal tehnic aeronautic, navigator aerian, mecanic navigant, operator radio navigant, nso itor de bord, pilot avion, pilot elicopter, dispecer opera iuni de zbor, responsabil radiocomunica ii, pilot planor, pilot balon liber, meteorolog aeronautic tehnician, personal aeronautic pentru protec ia naviga iei aeriene i telecomunica ii aeronautice PNA-TC, cpitan maritim portuar, ofi er punte maritim portuar, ef mecanic maritim portuar, ofi er mecanic maritim portuar, ofi er electrician maritim portuar, ofi er punte maritim aspirant, ofi er mecanic maritim aspirant, ofi er electrician maritim aspirant, timonier, motorist, marinar, ef de echipaj maritim, conductor de alup maritim, electrician de bord maritim, fitter, pompagiu, marinar, cpitan fluvial categoria A, cpitan fluvial categoria B, timonier fluvial, ef mecanic fluvial, mecanic, conductor de alup fluvial, ef de echipaj fluvial, marinar, marinar stagiar, mecanic stagiar, electrician de bord, persoan desemnat s conduc permanent i efectiv activitatea de transport rutier, consilier de siguran pentru transportul rutier al mrfurilor periculoase, conductor de autovehicule care transport mrfuri periculoase, conductor auto care efectueaz transport rutier de mrfuri cu vehicule a cror mas maxim autorizat este mai mare de 3,5 tone, conductor auto care efectueaz transport rutier public de persoane, conductor auto care efectueaz transport rutier cu vehicule avnd mase i/sau dimensiuni de gabarit depite, conductor auto care efectueaz transport rutier n regim de taxi, instructor de conducere auto, mecanic locomotiv, dispecer de trafic; b)ghid de turism; c)detectiv particular; agent de paz, control acces, ordine i interven ie; agent de protec ie, nso ire i gardare persoane fizice i valori; tehnician pentru sistemele de detec ie,

supraveghere video i de monitorizare, control acces i comunica ii; operator dispecer sisteme de monitorizare i pentru aparatur de control; conductor societate de paz i protec ie; conductor societate de instalare sisteme de alarm; instructor n poligonul de tir; artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii;
(la data 05-Jun-2008 alin. (B), litera C. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 117/2008 )

d)salvator montan; e)tehnician veterinar; f)asistent personal profesionist, asistent personal, asistent maternal; g)asistent medical; h)arhivar.
(la data 18-Oct-2007 anexa 2 modificat de anexa 2 din Ordonanta urgenta 109/2007 )

i)geodez; j)interpret

limbaj

specific

persoanei
-

cu

surdocecitate.

(la data 05-Jun-2008 alin. (B) din anexa 2 completat de Art. I, punctul 11. din Legea 117/2008 )
- Camera Auditorilor Financiari din Romnia - Uniunea Avoca ilor din Romnia - Oficiul de Stat pentru Inven ii i Mrci - Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i - Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i - Ministerul Educa iei i Cercetrii - Direc ia general nv mnt superior - Ministerul Educa iei i Cercetrii - Direc ia general educa ie continu, formarea i perfec ionarea personalului didactic i de cercetare - Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului i autorit ile din domeniul de referin (aeriene, maritime, fluviale i rutiere) - Uniunea Na ional a Practicienilor n Reorganizare i Lichidare - Oficiul Na ional al Monumentelor Istorice - Ministerul Justi iei - Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului i autorit ile din domeniul de referin (aeriene, maritime, fluviale i rutiere) - Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului auditor financiar; avocat; consilier n proprietate industrial; expert contabil; contabil autorizat; cadru didactic (nv mnt superior); cadru didactic (nv mnt preuniversitar);

- profesii n domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere (vezi anexa nr. 2); - practician n reorganizare i lichidare; - restaurator; - traductor autorizat. - profesii n domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere (vezi anexa nr. 2); - ghid de turism.

(la data 22-Nov-2006 punctul 1. din anexa 3 modificat de Art. 76 din capitolul X din Ordonanta urgenta

ANEXA Nr. 3: LISTA autorit ilor competente corespunztoare fiecrei profesii reglementate n Romnia
86/2006 ) (la data 13-Dec-2004 anexa 3 inlocuit de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1921/2004 )

(A)Profesiile reglementate care necesit cel pu in 3 ani de studii superioare (diplom a unei universit i sau a unui colegiu universitar): a)Camera Auditorilor Financiari din Romnia - auditor financiar; b)Uniunea Na ional a Barourilor din Romnia - avocat; c)Oficiul de Stat pentru Inven ii i Mrci - consilier n proprietate industrial; d)Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i - expert contabil; e)Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i - contabil autorizat; f)Camera Consultan ilor Fiscali consultant fiscal;
(la data 05-Jun-2008 alin. (A), litera F. din anexa 3 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 117/2008 )

g)Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului - cadru didactic (nv mnt preuniversitar i superior); h)Ministerul Transporturilor i autorit ile din domeniul de referin - profesii n domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale i rutiere; i)Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuin elor - verificator de proiect atestat, expert tehnic atestat i responsabil tehnic cu execu ia, auditor energetic pentru cldiri; j)Registrul Urbanitilor din Romnia - urbanist; k)Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din Romnia - practician n insolven ; l)Oficiul Na ional al Monumentelor Istorice - restaurator; m)Ministerul Justi iei - traductor/interpret autorizat; n)Colegiul Psihologilor din Romnia - psiholog; o)Ordinul Biochimitilor, Biologilor i Chimitilor n Sistemul Sanitar din Romnia biochimist, biolog i chimist n sistemul sanitar; p)Ordinul Asisten ilor Medicali i Moaelor din Romnia - asistent medical; q)Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romnia - tehnician dentar; r)Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse - inspector protec ia muncii; s)Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse - asistent social; s)Colegiul Na ional al Asisten ilor Sociali asistent social;
(la data 05-Jun-2008 alin. (A), litera S. din anexa 3 modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 117/2008 )

t)Ministerul Justi iei - consilier juridic; )Ministerul Justi iei - consilier de proba iune; u)Ministerul Justi iei - expert tehnic judiciar; v)Ministerul Justi iei - expert criminalist; w)Consiliul de mediere - mediator; x)Ministerul Internelor i Reformei Administrative - Arhivele Na ionale - arhivist. y)Ordinul Geodezilor - geodez; z)Autoritatea Na ional pentru Persoanele cu Handicap - interpret limbaj mimico-gestual.
(la data 05-Jun-2008 alin. (A) din anexa 3 completat de Art. I, punctul 13. din Legea 117/2008 )

(B)Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioar duratei de 3 ani de studii superioare: a)Ministerul Transporturilor i autorit ile din domeniul de referin - profesii n domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere i feroviare; b)Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer , Turism i Profesii Liberale - ghid de turism; c)Ministerul Internelor i Reformei Administrative - Inspectoratul General al Poli iei Romne - detectiv particular; agent de paz, control acces, ordine i interven ie; agent de protec ie, nso ire i gardare persoane fizice i valori; conductor societate de paz i protec ie; conductor societate de instalare sisteme de alarm, tehnician pentru sistemele de detec ie, supraveghere video i de monitorizare, control acces i comunica ii; operator dispecer sisteme de monitorizare i pentru aparatur de control; instructor n poligonul de tir; artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii;
(la data 05-Jun-2008 alin. (B), litera C. din anexa 3 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 117/2008 )

d)Asocia ia Na ional a Salvatorilor Montani din Romnia - salvator montan; e)Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor - tehnician veterinar; f)Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de anse - asistent personal profesionist, asistent personal, asistent maternal; g)Ordinul Asisten ilor Medicali i Moaelor din Romnia - asistent medical; h)Ministerul Internelor i Reformei Administrative - Arhivele Na ionale - arhivar.
(la data 18-Oct-2007 anexa 3 modificat de anexa 3 din Ordonanta urgenta 109/2007 )

i)Ordinul Geodezilor - geodez; j)Autoritatea Na ional pentru Persoanele cu Handicap - interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate.
(la data 05-Jun-2008 alin. (B) din anexa 3 completat de Art. I, punctul 15. din Legea 117/2008 )

ANEXA Nr. 4: LISTA profesiilor reglementate n Romnia care necesit cunoaterea dreptului romn
a)auditor financiar; b)consultant fiscal; c)avocat; d)expert contabil i contabil autorizat; e)consilier
(la data 18-Oct-2007 anexa 4 modificat de anexa 4 din Ordonanta urgenta 109/2007 ) (la data 13-Dec-2004 anexa 5 inlocuit de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1921/2004 )

juridic.

ANEXA Nr. 5: LISTA ciclurilor de formare profesional care au structur special n sensul art. 14 alin. (1) lit. b) din lege
CAPITOLUL 1: Domeniul paramedical i sociopedagogic
(1)n Germania: A.formare pentru: a)asistent() de pediatrie (Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger); b)fizioterapeut [Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)]; c)ergotherapeute/therapeute du travail (Beschaftigungsund Arbeitstherapeut/Ergotherapeut), (ergoterapeut, terapeut ocupa ional); d)logoped (Logopadet/Logopadin); e)ortoptist [Orthoptist(in)]; f)educator autorizat [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)]; g)educator terapeut autorizat [Staatlich anerkannte(r) Heilpadagoge(-in)]; h)asistent medical de laborator [medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)]; i)asistent medical n domeniul radiologiei [medizinisch-technische(r) RadiologieAssistent(in)];

j)asistent medical pentru diagnosticare func ional [medizinisch-technische(r) Assistent(in) fur Funktions-diagnostik]; k)asistent tehnician veterinar [Veterinarmedizinisch-technische(r) Assistent(in)]; l)dietetician [Diatassistent(in)]; m)tehnician farmacist (Pharmazieingenieur), formare anterioar datei de 31 martie 1994 n fosta Republic Democrat German sau n teritoriile noilor landuri; n)asistent psihiatru [psychiatrische(r) Krankenschwester/ Krankenpfleger]; o)logoterapeut [Sprachtherapeut(in)]. (2)n Italia: A.formare pentru: a)tehnician dentar (odontotecnico); b)optician (ottico). (3)n Luxemburg: A.formare pentru: a)asistent tehnic medical n domeniul radiologiei [assistant(e) technique medical(e) en radiologie]; b)asistent medical de laborator [assistant(e) technique medical(e) de laboratoire]; c)asistent() de psihiatrie (infirmier/iere psychiatrique); d)asistent tehnic medical n domeniul chirurgiei (assistant(e) technique medical(e) en chirurgie]; e)asistent de puericultura (infirmier/iere puericulteur/trice); f)asistent de anestezie (infirmier/iere anesthesiste); g)maseur/maseuz calificat [masseur/euse dipl(o) me(e)]; h) educator/educatoare (educateur/trice). (4)n Olanda: formare pentru: A.asistent veterinar (dierenartassistent) care reprezint cicluri de educa ie i formare avnd o durat total de cel pu in 13 ani, ce cuprind: a)fie cel pu in 3 ani de formare profesional ntr-o coal specializat, care se ncheie cu un examen, completat eventual de un ciclu de specializare de un an sau 2, care se ncheie cu un examen; b)fie cel pu in 2 ani i jumtate de formare profesional ntr-o coal specializat, care se ncheie cu un examen i completa i cu o experien profesional de cel pu in 6 luni sau de un stagiu profesional de cel pu in 6 luni ntr-o institu ie autorizat; c)fie cel pu in 2 ani de formare profesional ntr-o coal specializat, care se ncheie cu un examen i completa i cu o experien profesional de cel pu in un an sau de un stagiu profesional de cel pu in un an ntr-o institu ie autorizat; d)fie, n cazul asistentului veterinar (dierenartassistent) din Olanda, 3 ani de formare profesional ntr-o coal de specialitate (programul MBO) sau alternativ 3 ani de formare profesional, n conformitate cu sistemul dual de ucenicie (LLW), ambele finalizate cu un examen. (5)n Austria: a)formarea de baz specific n domeniul pediatric (spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege); b)formarea de baz specific asisten ilor n domeniul psihiatric (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege); c)optician specializat n lentile de contact (Kontaktlinsenoptiker); d)pedichiurist (Fusspfleger); e)audioprotezist (Horgerateakustiker); f)drogist (Drogist), care reprezint un ciclu de studii sau de formare cu o durat total de cel pu in 14 ani, din care o formare de cel pu in 5 ani n cadrul unei formri structurale subdivizate, pe de o parte, ntr-o ucenicie de cel pu in 3 ani, cuprinznd o formare par ial dobndit la locul de munc i par ial efectuat ntr-o institu ie de nv mnt profesional i, pe de alt parte, o perioad de stagiu i de formare finalizat printr-un examen profesional care confer dreptul de exercitare a profesiei i de a forma ucenici; g)maseur (Masseur), care reprezint un ciclu de studii i de formare cu o durat total de cel pu in 14 ani, din care o formare de cel pu in 5 ani n cadrul unei formri structurale, cuprinznd i o ucenicie de 2 ani, o perioad de stagiu i de formare de 2 ani i o formare de un an, finalizat printr-

un examen profesional care i confer dreptul de exercitare a profesiei i de formare de ucenici; h)educator n institu ii precolare [Kindergartner(in)]; i)educator (Erzieher), care reprezint un ciclu de studii i de formare cu o durat total de cel pu in 13 ani, din care o formare profesional de 5 ani ntr-o coal specializat, finalizat printr-un examen. (6)n Republica Ceh: A.formare pentru: a)asistent de ngrijiri de sntate (zdravotnicky asistent), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 13 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar medical, finalizat cu un examen, respectiv "maturitni zkouska"; b)asistent nutri ionist (nutricni asistent), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 13 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar medical, finalizat cu un examen, respectiv "maturitni zkouska". (7)n Cipru: A.formare pentru: a)tehnician dentar - Poz - care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 14 ani, dintre care cel pu in 6 ani de formare ini ial, 6 ani de nv mnt secundar i 2 ani de nv mnt postliceal profesional, urmat de un an de experien profesional; b)optician - Poz - care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 14 ani, dintre care cel pu in 6 ani de formare ini ial, 6 ani de nv mnt secundar i 2 ani de nv mnt postliceal, urmat de un an de experien profesional. (8)n Letonia: A.formare pentru: a)asistent dentar (zobarstniecibas masa), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 13 ani, dintre care cel pu in 10 ani de nv mnt general i 2 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt medical, urmat de 3 ani de experien profesional finaliza i cu un examen de ob inere a unui certificat de specializare; b)asistent de laborator de analize biomedicale (biomedicinas laborants), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 10 ani de nv mnt general i 2 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt medical, urmat de 2 ani de experien profesional finaliza i cu un examen de ob inere a unui certificat de specializare; c)tehnician dentar (zobu tehnikis), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 10 ani de nv mnt general i 2 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt medical, urmat de 2 ani de experien profesional finaliza i cu un examen de ob inere a unui certificat de specializare; d)asistent fiziokinoterapeut (fizioterapeita asistents), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 13 ani, dintre care cel pu in 10 ani de nv mnt general i 3 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt medical, urmat de 2 ani de experien profesional finaliza i cu un examen de ob inere a unui certificat de specializare. (9)n Slovacia: A.formare pentru: a)profesor de dans n colile de nv mnt artistic (ucitel' v tanecnom odbore na zakladnych umeleckych skolach), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 14 ani i jumtate, dintre care 8 ani de formare ini ial, 4 ani de studii ntr-o institu ie de nv mnt secundar specializat i o formare de 5 semestre n pedagogia dansului; b)educator n institu iile de nv mnt specializat i n centrele de acordare de servicii sociale (vychovavatef v specialnych vychovnych zariadeniach a v zariadeniach socialnych sluzieb), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 14 ani, dintre care 8 pn la 9 ani de formare ini ial, 4 ani de studiu ntr-o institu ie de nv mnt secundar specializat n pedagogie sau ntr-o alt institu ie de nv mnt secundar i 2 ani de studii complementare de pedagogie fr frecven .

CAPITOLUL 2: Domeniul meterilor artizani (Mester/Meister/Maitre) care se refer la cicluri de educa ie i formare privind activit i care nu sunt incluse n lista activit ilor men ionate n anexa nr. 1
(1)n Danemarca: A.formare pentru: a)optician (optometrist);

Acest ciclu are o durat total de 14 ani, inclusiv 5 ani de formare profesional, dintre care 2 ani i jumtate pentru formare teoretic oferit de institu ia de formare profesional i 2 ani i jumtate pentru formare practic efectuat la locul de munc, care se ncheie cu un examen privind domeniul respectiv i care confer dreptul de a folosi titlul de "Mester"; b)ortopedist, tehnician ortoped (ortopaedimekaniker); Acest ciclu are o durat total de 12,5 ani, inclusiv 3 ani i jumtate de formare profesional, dintre care 6 luni pentru formare teoretic oferit de institu ia de formare profesional i 3 ani pentru formare practic efectuat la locul de munc, care se ncheie cu un examen privind domeniul respectiv i care confer dreptul de a folosi titlul de "Mester"; c)cizmar ortoped (ortopaediskomager); Acest ciclu are o durat total de 13,5 ani, inclusiv 4 ani i jumtate de formare profesional, dintre care 2 ani pentru formare teoretic oferit de institu ia de formare profesional i 2 ani i jumtate pentru formare practic efectuat la locul de munc, care se ncheie cu un examen privind domeniul respectiv i care confer dreptul de a folosi titlul de "Mester". (2)n Germania: A.formare pentru: a)optician (Augenoptiker); b)tehnician dentar (Zahntechniker); c)asistent bandagist (Bandagist); d)audioprotezist (Hoergeraete-Akustiker); e)tehnician ortopedist (Orthopaediemechaniker); f)cizmar ortopedist (Orthopaedieschuhmacher). (3)n Luxemburg: A.formare pentru: a)optician (optiden); b)tehnician dentar (mecanicien dentaire); c)audioprotezist (audioprothesiste); d)tehnician ortopedist/bandagist (mecanicien orthopediste/bandagiste); e)cizmar ortopedist (orthopediste-cordonnier). Aceste cicluri au o durat total de 14 ani, inclusiv cel pu in 5 ani de formare efectua i ntrun cadru organizat, par ial la locul de munc i par ial n cadrul institu iei de formare profesional, care se ncheie cu un examen ce trebuie trecut pentru a putea exercita cu titlu independent sau ca salariat cu un nivel comparabil de responsabilit i o activitate considerat de natur artizanal. (4)n Austria: A.formare pentru: a)bandagist (Bandagist); b)corsetier (Miederwarenerzeuger); c)optician (Optiker); d)cizmar ortopedist (Orthopadieschuhmacher); e)tehnician ortopedist (Orthopadietechniker); f)tehnician dentar (Zahntechniker); g)grdinar (Gartner), care reprezint un ciclu de studii i de formare cu o durat total de cel pu in 14 ani, dintre care o formare de cel pu in 5 ani ntr-un cadru de formare structural, pe de o parte, ntr-o ucenicie de cel pu in 3 ani, cuprinznd o formare par ial dobndit la locui de munc i par ial efectuat ntr-o institu ie de nv mnt profesional i, pe de alt parte, ntr-o perioad de stagiu i de formare finalizat cu un examen de aptitudini n profesia respectiv, care s-i confere dreptul de exercitare a profesiei, de formare de ucenici i de a utiliza titlul de "Meister". B.formrile de meteri artizani n domeniul agriculturii i al silviculturii, precum: a)maistru n agricultur (Meister in der Landwirtschaft); b)maistru n activitatea gospodriilor rurale (Meister in der landlichen Hauswirtschaft); c)maistru n horticultura (Meister im Gartenbau); d)maistru n cultura legumicol (Meister im Feldgemusebau); e)maistru n cultura fructelor i procesarea fructelor (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung); f)maistru n viticultur i tehnici viticole (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft); g)maistru n industria lactatelor i brnzeturilor (Meister in der Molkerei-und Kesewirtschaft);

h)maistru n economia cabalinelor (Meister in der Pferdewirtschaft); i)maistru n economia piscicol (Meister in der Fischereiwirtschaft); j)maistru n economia avicol (Meister in der Geflugelwirtschaft); k)maistru n apicultura (Meister in der Bienenwirtschaft); l)maistru n industria forestier (Meister in der Forstwirtschaft); m)maistru n arboricultur forestier (Meister in der Forstgarten-und Forstpflegewirtschaft); n)maistru n stocarea produselor agricole (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung), care reprezint un ciclu de studii i de formare cu o durat total de cel pu in 15 ani, dintre care o formare de cel pu in 6 ani n cadrul unei formri structurale divizate, pe de o parte, ntr-o ucenicie de cel pu in 3 ani, cuprinznd o formare par ial dobndit la locul de munc i par ial efectuat ntr-o institu ie de nv mnt profesional i, pe de alt parte, o perioad de stagiu finalizat cu un examen de aptitudini n profesia respectiv i care confer dreptul de a forma ucenici i de a utiliza titlul de "Meister". (5)n Norvegia: A.formare pentru: a)profesor n nv mntul profesional i tehnic (yrkesfaglaerer), care reprezint o formare cu durata cuprins ntre 18 i 20 de ani, care include de la 9 la 10 ani de formare n nv mntul primar i n ciclul inferior al nv mntului secundar, cel pu in de la 3 la 4 ani de formare de ucenic - sau, alternativ, 2 ani de nv mnt profesional liceal i 2 ani de formare de ucenic - finalizat cu ob inerea certificatului profesional sau de muncitor calificat, (i)experien profesional ca meteugar de cel pu in 4 ani; (ii)studii teoretice ulterioare n domeniul artizanatului de cel pu in un an; i (iii)un an de studii n cadrul unui program de studii teoretice i practice. (6)n Polonia: A.formare pentru: a)profesor n domeniul formrii profesionale practice (Nauczyciel praktycznej nauki zawodu), care reprezint o formare cu o durat de: (i)8 ani de formare ini ial i 5 ani de formare profesional n nv mntul secundar sau de formare echivalent n nv mntul secundar ntr-un domeniu adecvat, urmat de formarea n pedagogie cu o durat total de cel pu in 150 de ore, de formarea n domeniul protec iei i igienei muncii i de 2 ani de experien profesional n disciplina pe care o va preda; sau (ii)8 ani de formare ini ial i 5 ani de formare profesional n nv mntul secundar i o diplom ob inut la terminarea unui ciclu de formare ntr-o institu ie de nv mnt postliceal pedagogic tehnic; sau (iii)8 ani de formare ini ial, 2 pn la 3 ani de formare profesional ini ial n nv mntul secundar i cel pu in 3 ani de experien profesional, finalizat cu o diplom de maistru n profesia respectiv, urmat de formarea n pedagogie cu o durat total de cel pu in 150 de ore. (7)n Slovacia: A.formare pentru: a)maistru n nv mntul profesional (majster odbornej vychovy), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care 8 ani de formare ini ial, 4 ani de formare profesional (ciclu complet de formare profesional n nv mntul secundar i/sau ucenicie ntr-un ciclu similar de formare profesional sau de ucenicie); experien profesional cu o durat total de cel pu in 3 ani de n domeniul de formare ori ucenicie i studii complementare n pedagogie la facultatea de pedagogie sau la o universitate tehnic ori ciclu complet de nv mnt secundar i ucenicie ntr-un ciclu similar de formare profesional sau ucenicie; experien profesional cu o durat total de cel pu in 3 ani n domeniul de formare ori ucenicie i studii complementare n pedagogie la facultatea de pedagogie sau, pn la 1 septembrie 2005, formare specializat n domeniul pedagogiei realizat n centre metodologice de formare a maitrilor n nv mntul profesional n colile specializate, fr studii pedagogice complementare.

CAPITOLUL 3: Domeniul maritim SEC IUNEA 1: a) Transportul maritim


(1)n Islanda: A.formare pentru: a)cpitan de marin (skipstjori); b)secund (styrimaour);

c)ofi er de punte (undirstyrimadur); d)inginer mecanic maritim, I grad (velstjori 1. stigs). (2)n Norvegia: A.formare pentru: a)cpitan maritim/ofi er de cart, clasa 1 (skipsforer); b)secund/ofi er de cart, clasa 2 (overstyrmann); c)cpitan de marin de comer intern/ofi er de cart, clasa 3 (kystskipper); d)secund/ofi er de punte/ofi er de cart, clasa 4 (styrmann); e)mecanic ef/ofi er mecanic clasa 1 (maskinsjef); f)mecanic secund/ofi er mecanic clasa 2 (1. maskinist); g)mecanic/ofi er mecanic clasa 3 (enemaskinist); h)ofi er mecanic de punte/ofi er mecanic clasa 4 (maskinoffiser); care reprezint o formare: (i)n Islanda, de 9 sau 10 ani n nv mntul primar, urmat de 2 ani de serviciu pe mare i completat cu 3 ani de formare profesional specializat (5 ani pentru ofi er mecanic maritim); (ii)n Norvegia, 9 ani n nv mntul primar, urmat de un curs de formare de baz i serviciu pe mare de 3 ani (2 ani i jumtate pentru ofi er mecanic) i completat cu: - un an de formare profesional specializat pentru ofi er de punte; - 2 ani de formare profesional specializat pentru celelalte profesii i, ulterior, de serviciu pe mare i care este recunoscut de STCW (Conven ia interna ional privind normele de formare a personalului maritim, de eliberare a brevetelor i de realizare a serviciului de paz, 1978). (3)n Norvegia: A.formare pentru: a)electrician la bordul navelor ("elektroautomasjonstekniker/ skipselektriker"), care reprezint o formare de 9 ani de nv mnt primar, urmat de 3 ani de cursuri de formare de baz i completat cu un an de experien practic i de serviciu pe mare i de un an de formare profesional specializat. (4)n Republica Ceh A.formare pentru: a)matelot de punte (Palubni asistent); b)ofi er de cart pe pasarel (Namorni porucik); c)secund (Prvni palubni dustojnik); d)cpitan (Kapitan); e)mecanic (Strojni asistent); f)ofi er mecanic de cart (Strojni dustojnik); g)mecanic secund (Druhy strojni dustojnik); h)mecanic-ef (Prvni strojni dustojnik); i)electrician (Elektrotechnik); j)electrician-ef (Elektrodustojnik). (5)n Danemarca: A.formare pentru: a)cpitan de marin comercial (skibsforer); b)secund (overstyrmand); c)timonier, ofi er de cart (enestyrmand, vagthavende styrmand); d)ofi er de cart (vagthavende styrmand); e)mecanic de nav (maskinchef); f)prim-ofi er mecanic (I.maskinmester); g)prim-ofi er mecanic/mecanic-ef de cart (I.maskinmester/vagthavende maskinmester). (6)n Germania: A.formare pentru: a)cpitan de vas de mare tonaj de coast (Kapiton AM); b)cpitan de vas de coast (Kapiton AK); c)ofi er de cart de punte de mare tonaj de coast (Nautischer Schiffsoffizier AMW); d)ofi er de cart de punte pe vas de coast (Nautischer Schiffsoffizier AKW); e)ofi er mecanic, gradul C - mainist-ef (Schiffsbetriebstechniker CT-Leitervon Maschinenanlagen); f)ef mecanic, gradul C mainist-ef (Schiffsmaschinist CMa-Leiter von Maschinenanlagen); g)ofi er mecanic de cart, gradul C (Schiffsbetriebstechniker CTW);

h)ef mecanic de cart, gradul C-ofi er tehnician unic responsabil (Schiffsmaschinist CMaWTechnischer Alleinoffizier). (7)n Italia: A.formare pentru: a)ofi er de punte (ufficiale di coperta); b)ofi er mecanic (ufficiale di macchina). (8)n Letonia: A.formare pentru: a)inginer electrician la bordul navelor (Kugu elektromehanikis); b)operator pentru aparate frigorifice (Kuga saldesanas ieksrtu masinists). (9)n Olanda: A.formare pentru: a)ef de cart - pe vas de coast (cu formare suplimentar) [stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)]; b)supraveghetor de motor (cu diplom) (diploma motordrijver); c)func ionar destinat serviciului de ajutor trafic maritim VTS (VTS functionarist); care reprezint o formare: (91)- n Republica Ceh: A)pentru matelot de punte (Palubni asistent): persoan n vrst de cel pu in 20 de ani; a.absolvirea unei institu ii de formare sau a unei coli maritime - sec ia Naviga ie, cele dou cicluri trebuie s fie finalizate printr-un examen, respectiv "maturitni zkouska", i efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durat de minimum 6 luni, efectuat la bordul navei n timpul studiilor; sau b.efectuarea unui stagiu pe mare aprobat n calitate de matelot cu o durat de minimum 2 ani, ca membru n echipa de cart pe pasarel cu misiunea de a acorda sprijin la bordul navei, i o formare aprobat conform cu normele de competen men ionate la sec iunea A-II/1 din codul STCW (Conven ia interna ional privind normele deformare a personalului maritim, de eliberare a brevetelor i de realizare a serviciului de paz, 1978) efectuat de ctre o institu ie de formare sau o coal maritim dintr-un stat parte la Conven ie, i absolvirea unui examen n fa a unei comisii recunoscute de CTM (Comitetul privind transporturile maritime al Republicii Cehe); B)pentru ofi er de cart pe pasarel (Namorni porucik): 1.efectuarea unui stagiu pe mare aprobat n calitate de matelot de punte la bordul navelor cu o capacitate egal sau mai mare de 500, cu o durat de minimum 6 luni pentru titularii de diplome acordate de institu iile de formare ori de colile maritime sau de un an pentru titularii de diplome ob inute n urma unui ciclu de formare aprobat, dintre care cel pu in 6 luni sunt efectuate n calitate de matelot fcnd parte din echipa de cart pe pasarel; 2. inerea registrului de formare la bordul navei pentru cde i, completat n mod adecvat i aprobat; C)pentru secund (Prvni palubni dustojnik): ob inerea unui brevet de ofi er de cart pe pasarel pentru navele cu o capacitate egal sau mai mare de 500 i efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durat de minimum 12 luni n aceast func ie; D)pentru cpitan (Kapitan): de inerea unui brevet de cpitan pentru navele cu o capacitate cuprins ntre 500 i 3.000; de inerea unui brevet de secund pentru navele cu o capacitate egal sau mai mare de 3.000, efectuarea unui stagiu aprobat pe mare cu o durat de minimum 6 luni, n calitate de secund pe navele cu o capacitate egal sau mai mare de 500, i efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durat de minimum 6 luni n calitate de secund, pe navele cu o capacitate egal sau mai mare de 3.000; E)pentru mecanic (Strojni asistent): 1.persoan n vrst de cel pu in 20 de ani; 2.absolvirea unei institu ii de formare sau a unei coli maritime - sec ia Geniu maritim i efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durat de minimum 6 luni la bordul navei, n timpul studiilor; F)pentru ofi er mecanic de cart (Strojni dustojnik): efectuarea unui stagiu pe mare aprobat n calitate de mecanic cu o durat de minimum 6 luni pentru titularul unei diplome eliberate de o institu ie de formare sau de o coal maritim; G)pentru mecanic secund (Druhy strojni dustojnik): efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durat de minimum 12 luni n calitate de al 3-lea ofi er mecanic la bordul navelor al cror aparat principal de propulsie are o putere egal sau mai mare de 750 kW; H)pentru mecanic ef (Prvni strojni dustojnik): de inerea unui brevet de mecanic secund pentru navele al cror aparat principal de propulsie are o putere egal sau mai mare de

3.000 kW i efectuarea unui stagiu pe mare aprobat cu o durat de minimum 6 luni efectuat n aceast func ie; I)pentru electrician (Elektrotechnik): 1.persoan n vrst de cel pu in 18 ani; 2.absolvirea unei institu ii de formare maritim sau a unei alte institu ii a facult ii de electrotehnic ori a unei coli tehnice cu specific electrotehnic; toate ciclurile de formare trebuie s se finalizeze cu un examen, respectiv "maturitni zkouska", i experien practic aprobat cu o durat de minimum 12 luni n domeniul electrotehnicii. J)pentru electrician ef (Elektrodustojnik): 1.absolvirea unei institu ii de formare sau a unei coli maritime, a unei facult i de electrotehnic maritim ori a unei alte institu ii de formare sau a unei institu ii de nv mnt secundar n domeniul electrotehnicii; toate ciclurile de formare trebuie s se finalizeze cu un examen "maturitni zkouska", sau cu un examen de stat; 2.efectuarea unui stagiu pe mare aprobat n calitate de electrician, cu o durat de minimum 12 luni pentru titularii de diplome eliberate de institu iile de formare sau de colile maritime sau de 24 de luni pentru titularii de diplome eliberate de o institu ie de nv mnt secundar; (92)- n Danemarca, de 9 ani de coal primar urma i de un ciclu fundamental de formare de baz i/sau experien pe mare ntre 17 i 36 de luni, la care se adaug: a)pentru ofi erii de cart, un an de formare profesional specializat; b)pentru restul, 3 ani de formare profesional specializat; (93)- n Germania, cu o durat total cuprins ntre 14 i 18 ani, inclusiv un ciclu de 3 ani de formare profesional fundamental i un an de experien pe mare, urmat de unul sau 2 ani de formare profesional specializat completat, dup caz, de 2 ani de practic n naviga ie; (94)- n Italia, cu o durat total de 13 ani, dintre care cel pu in 5 ani sunt de formare profesional, care se finalizeaz cu un examen i sunt completa i, dup caz, de un stagiu profesional; (95)- n Letonia: a)pentru inginer electrician la bordul navelor (Kugu elektromehanikis): 1.persoan n vrst de cel pu in 18 ani; 2.trebuie s aib o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani i 6 luni, dintre care cel pu in 9 ani de formare ini ial i cel pu in 3 ani de formare profesional, n plus, se cere efectuarea unui stagiu pe mare de cel pu in 6 luni n calitate de electrician pe nav sau de asistent al inginerului electrician de la bordul navelor avnd o putere mai mare de 750 kW. Formarea profesional este finalizat cu un examen special organizat de autoritatea competent, n conformitate cu programa de formare aprobat de Ministerul Transporturilor; b)pentru operator pentru aparate frigorifice (Kuga saldesanas iekartu masinists): 1.persoan n vrst de cel pu in 18 ani; 2.trebuie s aib o formare cu o durat total de cel pu in 13 ani, cuprinznd cel pu in 9 an[de formare ini ial i cel pu in 3 ani de formare profesional, n plus, se cere efectuarea unui stagiu pe mare de cel pu in 12 luni n calitate de asistent al inginerului specializat n domeniul frigorific. Formarea profesional este finalizat cu un examen special organizat de autoritatea competent, n conformitate cu programa de formare aprobat de Ministerul Transporturilor; (96)- n Olanda: a)pentru ef de cart (pe vas de coast) (cu formare suplimentar) (stuurman kleine handelsvaart "met aanvulling") i supraveghetor de motor (cu diplom) (diploma motordrijver), presupunnd o pregtire de 14 ani, dintre care cel pu in 2 ani la o coal specializat de formare profesional, i completat cu un stagiu de 12 luni; b)pentru func ionar destinat serviciului de ajutor trafic maritim VTS (VTS functionarist), cu o durat total de cel pu in 15 ani, incluznd cel pu in 3 ani de formare profesional superioar (HBO) sau formare profesional secundar (MBO) i completat de cicluri de specializare la nivel na ional ori regional, fiecare incluznd cel pu in 12 sptmni de pregtire teoretic, i este finalizat cu un examen i sunt recunoscute de Conven ia interna ional STCW (Conven ia interna ional din 1978 privind normele de formare a marinarilor, de eliberare a brevetelor i de supraveghere).

SEC IUNEA 2: b) Pescuitul pe mare


(1)n Islanda: A.formare pentru: a)cpitan de marin ("skipstjori");

b)secund ("styrimaour"); c)ofi er de punte ("undirstyrimaaur") care reprezint o formare de 9 sau 10 ani n nv mntul primar, urmat de 2 ani de serviciu pe mare, completat cu 2 ani de formare profesional specializat, finalizat cu un examen i recunoscut n conformitate cu Conven ia Torremolinos (Conven ia interna ional din 1977 privind siguran a vaselor de pescuit). (2)n Germania: A.formare pentru: a)cpitan, pescuit n adncime (Kapitan BG/Fischerei); b)cpitan, pescuit de coast (Kapitan BLK/Fischerei); c)ofi er de cart de punte pe vas armat, pescuit n adncime (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei); d)ofi er de cart de punte pe vas armat, pescuit de coast (Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei). (3)n Olanda: A.formare pentru: a)ef de cart de punte mecanic V (stuurman werktuigkundige V); b)mecanic IV, vas de pescuit (werktuigkundige IV visvaart); c)ef de cart IV, vas de pescuit (stuurman IV visvaart); d)ef de cart de punte mecanic VI (stuurman werktuigkundige VI); e)care reprezint o formare: (31)- n Germania, cu o durat total cuprins ntre 14 i 18 ani, dintre care un ciclu de 3 ani de formare profesional fundamental i un an de experien pe mare, urmat de unul sau 2 ani de formare profesional specializat completa i, dup caz, de 2 ani de practic n naviga ie; (32)- n Olanda, care cuprinde un ciclu variind ca durat ntre 13 i 15 ani, dintre care cel pu in 2 ani sunt efectua i ntr-o coal de formare profesional specializat, completa i cu o perioad de practic profesional de 12 luni, i este recunoscut de Conven ia Torremolinos (Conven ia interna ional din 1977 privind securitatea navelor de pescuit).

SEC IUNEA 3: c) Personal pentru instala iile mobile de foraj


(1)n Norvegia: A.formare pentru: a)administrator de platform (plattformsjef); b)administrator pentru asigurarea stabilit ii (stabilitetssjef); c)operator n camera de control (kontrollromoperator); d)ef al sec iei tehnice (teknisk sjef); e)asistent al efului sec iei tehnice (teknisk assistent); care reprezint o formare de 9 ani n nv mntul primar, urmat de 2 ani de cursuri de formare de baz i completat cu cel pu in un an de cursuri pe mare, nu departe de rm, i de: (i)un an de formare profesional specializat pentru operator n camera de control; (ii)2 ani i jumtate de formare profesional specializat pentru celelalte profesii.

CAPITOLUL 4: Domeniul tehnic


(1)n Liechtenstein: A.formare pentru: a)expert fiduciar (Treuhander) Durata, nivel i condi ii Formarea se bazeaz pe 9 ani de nv mnt obligatoriu i - dac nu se ob ine bacalaureatul - de 3 ani de ucenicie n domeniul comercial cu o formare practic ntr-o ntreprindere, n timp ce cunotin ele teoretice necesare i educa ia de baz se ob in ntr-o coal profesional, ambele finalizate cu un examen na ional (Certificatul na ional de competen e pentru angajat comercial). Dup cei 3 ani de experien practic ntr-o ntreprindere, combina i cu formarea teoretic cu o durat de 4 ani, care trebuie parcurse simultan, poate fi ob inut diploma na ional cu dobndirea titlului men ionat mai sus. n general, durata ntregii formri este cuprins ntre 16 i 19 ani. Reglementare: Aceast profesie este reglementat de legisla ia na ional. Candida ii sunt liberi s aleag modalit ile prin care se pot pregti singuri pentru examenul final (coli profesionale, coli private, nv mnt la distan ). b)expert n audit (Wirtschaftsprufer) Durata, nivel i condi ii

Formarea se bazeaz pe 9 ani de nv mnt obligatoriu i 3 ani de ucenicie n domeniul comercial cu o formare practic ntr-o ntreprindere, n timp ce cunotin ele teoretice necesare i educa ia de baz se ob in ntr-o coal profesional. Dup nc 3 ani de experien practic ntr-o ntreprindere i dup 5 ani de educa ie teoretic, care pot fi parcurse simultan n cadrul nv mntului la distan , poate fi ob inut diploma na ional cu dobndirea titlului men ionat mai sus. Durata ntregii formri este cuprins ntre 17 i 18 ani. Candida ii care au ob inut experien a profesional n afara rii trebuie s dovedeasc experien a profesional ulterioar dobndit n Liechtenstein. Reglementare: Profesia este reglementat de legisla ia na ional. (2)n Italia: A.formare pentru: a)geometru (geometra); b)tehnician agricol (perito agrario), care reprezint cicluri secundare de studii tehnice avnd o durat total de cel pu in 13 ani, dintre care 8 ani de nv mnt obligatoriu, urma i de 5 ani de studii ntr-o unitate de nv mnt secundar, dintre care 3 ani de studii nv mnt profesional, care se ncheie cu un examen de bacalaureat tehnic, i sunt completate: - n cazul geometrilor: (i)de un stagiu de cel pu in 2 ani ntr-un birou profesional; sau (ii)de 5 ani de experien profesional; (iii)n cazul tehnicienilor agricoli, de efectuarea unui stagiu practic de cel pu in 2 ani, urmat de examenul de stat. (3)n Olanda: A.formare pentru: a)executor judectoresc (gerechtsdeurwaarder); b)tehnician ortoprotezist (tandprotheticus), care reprezint un ciclu de educa ie i formare profesional: (i)n cazul executorului judectoresc (gerechtsdeurwaarder), cu o durat total de cel pu in 19 ani, dintre care 8 ani de nv mnt obligatoriu, urma i de 8 ani de studii ntr-o unitate de nv mnt secundar, dintre care 4 ani de studii tehnice finalizate printr-un examen de stat i completa i cu 3 ani de formare teoretic i practic n domeniu; (ii)pentru tehnician ortoprotezist (tandprotheticus), cu o durat total de cel pu in 15 ani de formare profesional la cursuri de zi i 3 ani de pregtire cu frecven redus, dintre care 8 ani de nv mnt primar, 4 ani de nv mnt secundar general i 3 ani de formare profesional, incluznd o pregtire teoretic i practic n specialitatea de tehnician dentar, completa i cu o formare de 3 ani la frecven redus pentru pregtirea n specialitatea de tehnician ortoprotezist, finalizat cu un examen. (4)n Austria: A.formare pentru: a)pdurar (Forster); b)consultant tehnic (Technisches Buro); c)intermediar de for de munc (Uberlassung von Arbeitskraften-Arbeitsleihe); d)agent de plasare a for ei de munc (Arbeitsvermittlung); e)consilier de investi ii (Vermogensberater); f)detectiv particular (Berufsdetektiv); g)agent de securitate (Bewachungsgewerbe); h) agent imobiliar (Immobilienmakler); i)administrator de imobil (Immobilienverwalter); j)promotor constructor, promotor imobiliar (Bautrager, Bauorganisator, Baubetreuer); k)birou recuperri crean e (Inkassoinstitut), care reprezint un ciclu de studii i de formare cu o durat total de cel pu in 15 ani, dintre care 8 ani de nv mnt obligatoriu urma i de cel pu in 5 ani de studii liceale tehnice ori comerciale, finaliza i printr-un examen tehnic sau comercial, completa i de cel pu in 2 ani de nv mnt i de formare la locul de munc, finaliza i printr-un examen de aptitudini n profesia respectiv; l)consilier n asigurri (Berater in Versicherungsan-gelegenheiten), care reprezint un ciclu de studii i de formare cu o durat total de 15 ani, din care o formare de 6 ani n cadrul unei formri structurale subdivizate ntr-o ucenicie de 3 ani i o perioad de stagiu i de formare de 3 ani, finalizat printr-un examen; m)antreprenor proiectant (Planender Baumeister);

n)maistru tmplar proiectant (Planender Zimmermeister), care reprezint un ciclu de studii i de formare cu durata total de cel pu in 18 ani, dintre care o formare profesional de cel pu in 9 ani, mpr it n 4 ani de studii tehnice secundare i 5 ani de practic i de formare profesional, finalizat cu un examen de aptitudini n profesia respectiv, care confer dreptul de a exercita profesia, de a forma ucenici, n msura n care aceast formare d dreptul de a ntocmi planuri, de a efectua calcule tehnice i de a superviza activit ile de construc ii (le privilege de Marie-Therese); o)contabil comercial (Gewerblicher Buchhalter), n conformitate cu Legea din 1994 privind comer ul, artizanatul i industria (Gewerbeordnung 1994); p)contabil independent (Selbstandiger Buchhalter), n conformitate cu Legea din 1999 privind profesiile din domeniul contabilit ii publice (Bundesgesetz uber die Wirtschaftstreuhandberufe 1999). (5)n Republica Ceh: A.formare pentru: a)tehnician autorizat, constructor autorizat (autorizovany technik, autorizovany stavitel), care reprezint o formare cu o durat de cel pu in 9 ani, dintre care 4 ani de formare tehnic ntr-o institu ie de nv mnt secundar, finalizat cu examenul "maturitni zkouska", i 5 ani de experien profesional finalizat cu un test de calificare profesional pentru a exercita activit i profesionale din domeniul construc iilor [conform Legii nr. 50/1976 Sb. (Legea construc iei) i Legii nr. 360/1992]; b)conductor de vehicul feroviar (fyzicka osoba fidfcf draznf vozidlo), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i cel pu in 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar, finalizat cu examenul "maturitm zkouska", urmat de examenul de stat privind propulsia vehiculelor; c)tehnician specializat n revizia inelor (drazni reviznf technik), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i cel pu in 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar n domeniul mecanicii sau al electronicii, finalizat cu examenul "maturitm zkouska"; d)instructor de coal auto (ucitel autoskoly): persoan n vrst de cel pu in 24 de ani; reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i cel pu in 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar n domeniul mecanicii sau al circula iei, finalizat cu examenul "maturitni zkouska"; e)tehnician de stat nsrcinat cu revizia tehnic a automobilului (kontrolni technik STK): persoan n vrst de cel pu in 21 de ani; reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i cel pu in 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar, finalizat cu examenul "maturitni zkouska" i urmat de cel pu in 2 ani de practic tehnic. Persoana n cauz trebuie s de in permis de conducere, cazierul judiciar s nu con in men iuni privind svrirea de fapte penale, persoana s fi urmat o formare special de tehnician de stat care s dureze cel pu in 120 de ore i s absolve examenul final; f)mecanic nsrcinat cu controlul noxelor emise de vehicul (Mechanik mereni emisi), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i cel pu in 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar, finalizat cu examenul "maturitni zkouska"; n plus, candidatul trebuie s urmeze cel pu in 3 ani de practic tehnic i o formare special de mecanic nsrcinat cu controlul emisiilor vehiculului, cu o durat de 8 ore, i s absolve examenul final; g)cpitan de prim clas (Kapitan I. tfidy), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 15 ani, dintre care 8 ani de formare ini ial i 3 ani de formare profesional, finalizat cu examenul "maturitni zkouska" i urmat de un examen de ob inere a unui certificat de aptitudine; formarea profesional trebuie s fie urmat de 4 ani de experien profesional, finaliza i cu un examen; h)restaurator de monumente reprezentnd opere artizanale (restaurator pamatek, ktere jsou dily umeleckych remesel), care reprezint o formare cu o durat total de 12 ani, dac a fost urmat ciclul complet de formare tehnic din nv mntul secundar, n domeniul restaurrii; sau studii cu o durat de la 10 la 12 ani n ciclul de formare ntr-un domeniu plus 5 ani de experien profesional, dac se urmeaz ciclul complet de formare tehnic din nv mntul secundar, finalizat cu examenul "maturitni zkouska", sau 8 ani de experien profesional, dac se urmeaz ciclul de formare tehnic din nv mntul secundar, finalizat cu examenul final;

i)restaurator de opere de art care nu sunt monumente i care se afl conservate n colec iile muzeelor i galeriilor, precum i de obiecte cu valoare cultural (restaurator del vytvarnych umeni, ktera nejsou pamatkami a jsou ulozena ve sbirkacr muzei a galerii, a ostatnich predmetukulturni hodnoty), care reprezint o formare cu o durat total de 12 ani, plus 5 ani de experien profesional, dac se urmeaz ciclul complet de formare tehnic din nv mntul secundar, n domeniul restaurrii, finalizat cu examenul "maturitni zkouska"; j)responsabil cu gestionarea deeurilor (odpadovy hospodar), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i cel pu in 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar, finalizat cu examenul "maturitni zkouska", i minimum 5 ani de experien n domeniul gestionrii deeurilor dobndit n cursul ultimilor 10 ani; k)tehnician ef de mine (technicky vedoucf odstrelu), care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i cel pu in 4 ani de formare profesional ntr-o institu ie de nv mnt secundar, finalizat cu examenul "maturitni zkouska" i urmat de: (i)2 ani n calitate de artificier n subteran (pentru activit ile din subteran) i un an n calitate de artificier la suprafa (pentru activit ile la suprafa ), incluznd 6 luni ca ajutor de artificier; (ii)un ciclu de 100 de ore de formare teoretic i practic, urmat de un examen sus inut n fa a autorit ii locale competente din domeniul minelor; (iii)experien profesional de 6 luni sau mai mult n domeniul organizrii i executrii exploziei miniere de mare importan ; (iv)un ciclu de 32 de ore de formare teoretic i practic urmate de un examen sus inut n fa a autorit ii cehe competente n domeniul minelor. (6)n Letonia: A.formare pentru: a)ajutor conductor de locomotiv (vilces lidzekla vaditaja (masinista) paligs): (i)persoan n vrst de cel pu in 18 ani; (ii)care reprezint o formare cu o durat total de cel pu in 12 ani, dintre care cel pu in 8 ani de formare ini ial i cel pu in 4 ani de formare profesional. Formarea profesional se finalizeaz cu un examen special organizat de angajator. Este necesar ob inerea unui certificat de aptitudini cu o durat de 5 ani, eliberat de autoritatea competent. (7)n Polonia: A.formare pentru: a)tehnician de administrare a reviziei tehnice de baz a automobilului ncadrat ntr-un service de control tehnic (diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne w stacji kontroli pojazdow o podstawowym zakresie badah), care reprezint o formare ini ial cu o durat de 8 ani i o formare tehnic cu o durat de 5 ani ntr-o institu ie de nv mnt secundar, n domeniul automobilelor, i 3 ani de practic ntr-un service de control tehnic sau ntr-un garaj, incluznd o formare ini ial n domeniul controlului tehnic al automobilului (51 de ore) i absolvirea unui examen de calificare; b)tehnician de administrare a reviziei tehnice a automobilului ncadrat ntr-un service regional de control tehnic (diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne pojazdu w okregowej stacji kontroii pojazdow), care reprezint o formare ini ial cu o durat de 8 ani i o formare tehnic cu o durat de 5 ani ntr-o institu ie de nv mnt secundar, n domeniul automobilelor, i 4 ani de practic ntr-un service de control tehnic sau ntr-un garaj, incluznd o formare ini ial n domeniul controlului tehnic al automobilului (51 de ore) i absolvirea unui examen de calificare; c)tehnician de administrare a reviziei tehnice a automobilului (diagnosta wykonujacy badania techniczne pojazdow w stacji kontroli pojazdow), care reprezint o formare ini ial cu o durat de 8 ani i o formare tehnic cu o durat de 5 ani ntr-o institu ie de nv mnt secundar, n domeniul automobilelor i 4 ani de practic atestat ntr-un service de control tehnic sau ntr-un garaj ori o formare ini ial cu o durat de 8 ani i o formare tehnic cu o durat de 5 ani ntr-o institu ie de nv mnt secundar, ntr-un alt domeniu dect cel al automobilelor, i 8 ani de practic atestat ntr-un service de control tehnic sau ntr-un garaj, incluznd 113 ore de formare complet, cuprinznd o formare ini ial i o formare specializat, cu sus inerea de examene pentru fiecare nivel. Durata n ore i con inutul cursurilor particulare din cadrul formrii complete de tehnician sunt precizate n mod distinct n Regulamentul Ministerului pentru Infrastructur din 28 noiembrie 2002, privind cerin ele detaliate referitoare la tehnicieni;

d)acar (dyzurny ruchu), care reprezint o formare ini ial cu o durat de 8 ani i o formare profesional cu o durat de 4 ani ntr-o institu ie de nv mnt secundar cu specializare n domeniul transportului feroviar, precum i un ciclu de formare de 45 de zile necesar exercitrii profesiei de acar i absolvirea examenului de calificare sau care reprezint o formare ini ial cu o durat de 8 ani i o formare profesional cu o durat de 5 ani ntr-o institu ie de nv mnt secundar cu specializare n domeniul transportului feroviar, precum i un ciclu de formare de 63 de zile necesar exercitrii profesiei de acar i absolvirea examenului de calificare.

CAPITOLUL 5: Cicluri din Regatul Unit acreditate ca "National Vocational Qualifications" sau "Scottish Vocational Qualifications"
Formare pentru: a)inginer electrician de min (Mine electrical engineer); b)inginer mecanic de min (Mine mechanical engineer); c)terapeut dentar (Dental therapist); d)asistent de stomatologie (Dental hygienist); e)optician (Dispensing optician); f)ef de min adjunct (Mine deputy); g)practician lichidator (Insolvency practitioner); h)conveier autorizat (Licensed conveyancer); i)secund - vase comerciale i de pasageri - nelimitat (Firstmate - Freight/Passenger ships unrestricted); j)locotenent - vase comerciale i de pasageri - nelimitat (Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted); k)locotenent secund - vase comerciale i de pasageri - nelimitat (Third mate Freight/Passenger ships - unrestricted); l)ofi er de cart de punte - vase comerciale i de pasageri - nelimitat (Deck officer Freight/Passenger ships - unrestricted); m)ofi er mecanic clasa 2 - vase comerciale i de pasageri - zon comercial nelimitat (Engineer officer- Freight/Passenger ships - unlimited trading area); n)tehnician calificat n domeniul gestionrii deeurilor (Certified technically competent person in waste management); o)infirmier(iere) veterinaire agree(e) (listed veterinary nurse), (asistent veterinar autorizat), care conduce la ob inerea de calificri acreditate ca "National Vocational Qualifications" (NVQ) sau acreditate n Sco ia ca "Scottish Vocational Qualifications", la nivelurile 3 i 4 ale "National Framework of Vocational Qualifications" din Regatul Unit. Aceste niveluri sunt definite dup cum urmeaz: - nivelul 3: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini variate n diverse situa ii, din care cea mai mare parte sunt sarcini complexe i care nu implic rutin. Se cere suficient de mult rspundere i autonomie, iar func iile exercitate la acest nivel presupun adesea supravegherea sau ncadrarea altor persoane; - nivelul 4: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini complexe, tehnice sau specializate n diverse situa ii i care implic un grad important de rspundere personal i autonomie. Func iile exercitate la acest nivel presupun adesea rspunderea pentru munca efectuat de alte persoane i repartizarea resurselor.
(la data 18-Oct-2007 anexa 5 modificat de anexa 5 din Ordonanta urgenta 109/2007 )

ANEXA Nr. 6: LISTA ciclurilor de formare cu o structur special n sensul art. 18 lit. c) din lege
(1)n Regatul Unit: Cicluri reglementate care conduc la ob inerea calificrilor acreditate ca "National Vocational Qualifications" (NVQ) sau acreditate n Sco ia ca "Scottish Vocational Qualifications", la nivelurile 3 i 4 ale "National Framework of Vocational Qualifications" din Regatul Unit. Aceste niveluri sunt definite dup cum urmeaz: - nivelul 3: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini variate n diverse situa ii, din care cea mai mare parte sunt sarcini complexe i care nu implic rutin. Se cere suficient de mult rspundere i autonomie, iar func iile exercitate la acest nivel presupun adesea supravegherea sau ncadrarea altor persoane; - nivelul 4: aptitudinea de a executa un spectru larg de sarcini complexe, tehnice sau specializate n diverse situa ii i care implic un grad important de rspundere personal i autonomie. Func iile exercitate la acest nivel presupun adesea rspundere pentru munca efectuat de alte persoane i repartizarea resurselor.

(2)n Germania: Urmtoarele tipuri de formri reglementate: cursuri reglementate de pregtire pentru exercitarea profesiilor de asistent tehnician [technische(r) Assistent(in)], asistent comercial [kaufmannische(r) Assistent(in)], profesii sociale (soziale Berufe) i profesia de instructor autorizat pentru tehnica respira iei, pronun iei i direc iei [staatlich geprufte(r) Atem-, Sprech-und Stimmiehrer(in)], cu o durat total de minimum 13 ani, care necesit absolvirea ciclului de nv mnt liceal (mittierer BildungsabschluB) i care includ: - fie minimum 3 ani de formare profesional la o coal de specialitate (Fachschule), finaliza i cu un examen, eventual completa i cu un ciclu de specializare de unu sau 2 ani, finalizat cu un examen; - fie cel pu in 2 ani i jumtate la o coal de specialitate (Fachschule), finaliza i cu un examen i completa i cu o practic profesional de cel pu in 6 luni sau un stagiu profesional de cel pu in 6 luni ntr-o institu ie autorizat; - fie cel pu in 2 ani la o coal de specialitate (Fachschule), finaliza i cu un examen i completa i cu o practic profesional de cel pu in un an sau un stagiu profesional de cel pu in un an ntr-o institu ie autorizat; cursuri reglementate pentru profesiile de tehnician [Techniker(in)], economist de ntreprindere [Betriebswirt(in)], designer [Gestalter(in)] i asistent familial licen ia i de stat [Familienpfleger(in)], cu o durat total de minimum 16 ani, o condi ie prealabil fiind absolvirea ciclului de nv mnt obligatoriu sau o formare echivalent (cu o durat minim de 9 ani), precum i absolvirea unui ciclu de formare la o coal profesional (Berufsschule) de minimum 3 ani i care s includ, dup ncheierea a cel pu in 2 ani de practic profesional, o formare la cursuri de zi de cel pu in 2 ani sau o formare la fr frecven cu o durat echivalent; formri reglementate i formare continu reglementat, cu o durat total de minimum 15 ani, care presupun, n general, absolvirea ciclului de nv mnt obligatoriu (cu o durat de minimum 9 ani) i o pregtire profesional absolvit (de regul de 3 ani) i care include, n general, cel pu in 2 ani de practic profesional (3 ani n majoritatea cazurilor), precum i un examen n cadrul formrii continue pentru pregtirea cruia sunt luate, n general, msuri de formare suplimentare, fie n paralel cu practic profesional (cel pu in 1.000 de ore) sau la cursuri de zi (cel pu in un an). (3)n Olanda: Urmtoarele formri reglementate: - formri reglementate cu o durat de cel pu in 15 ani, care presupun absolvirea a 8 ani de nv mnt primar urma i de 4 ani de nv mnt liceal general (MAVO) sau de nv mnt liceal profesional pregtitor (VBO) ori de nv mnt liceal general de un nivel superior, la care se adaug 3 sau 4 ani de formare ntr-o institu ie de nv mnt liceal profesional (MBO), finalizat cu un examen; - formri reglementate cu o durat total de cel pu in 16 ani, care presupun absolvirea a 8 ani de nv mnt primar urma i de 4 ani de nv mnt de un nivel cel pu in egal celui profesional pregtitor (VBO) sau de nv mnt liceal general de un nivel superior, la care se adaug cel pu in 4 ani de formare profesional n ucenicie, incluznd o pregtire teoretic ntr-o institu ie de cel pu in o zi pe sptmn i, pentru restul sptmnii, o formare practic ntr-un centru de formare practic sau ntreprindere, finalizat cu un examen de absolvire de nivel 2 sau 3. (4)n Austria: - formrile efectuate n institu ii de nv mnt profesional superior (Berufsbildente hoehere Schuien) i institu ii de nv mnt superior n domeniul agriculturii i silviculturii (Hohere land-und forstwirtschaftliche Lehranstalten), incluse fiind i cele de un tip particular (einschlieBlich des Sonderformen), ale cror structur i nivel sunt determinate de dispozi ii juridice, de reglementare i administrative. Aceste formri au o durat de cel pu in 13 ani i includ o formare profesional de 5 ani, finalizate printr-un examen de absolvire a crui reuit reprezint dovada unei competen e profesionale; - formri efectuate n colile de meteri artizani (Meisterschulen), cursuri de meteri artizani (Meisterklassen), colile destinate formrii meterilor artizani n sectorul industrial (Werkmeisterschulen) sau colile destinate formrii artizanilor n domeniul construc iilor (Bauhandwekerschulen), ale cror structur i nivel sunt determinate de dispozi ii juridice, de reglementare i administrative. Aceste formri au o durat total de cel pu in 13 ani, incluznd 9 ani de colarizare obligatorie, urma i fie de cel pu in 3 ani de formare profesional ntr-o coal specializat, fie de cel pu in 3 ani de formare n alternan ntr-o

ntreprindere i ntr-o institu ie de nv mnt profesional (Berufsschule), finaliza i n cele dou cazuri printr-un examen i completate cu absolvirea unei formri de cel pu in un an ntr-o coal de meteri artizani (Meisterschule), un curs de meteri artizani (Meisterklasse), o coal destinat formrii de maitri artizani n sectorul industrial (Werkmeisterschule) sau o coal destinat formrii artizanilor n domeniul construc iilor (Bauhandwerkerschule). n cea mai mare parte a cazurilor durata total a formrii este de cel pu in 15 ani, incluznd perioade de experien profesional care fie preced ciclurile de formare din cadrul institu iilor (cu frecven ), fie sunt nso ite de o formare la fr frecven (de cel pu in 960 de ore).
(la data 18-Oct-2007 anexa 6 modificat de anexa 6 din Ordonanta urgenta 109/2007 )

ANEXA Nr. 7: LISTA actelor prevzute de art. 34 alin. (2) din lege
a)Dovada na ionalit ii persoanei n cauz b)Copie de pe atestatele de competen profesional sau de pe titlul de calificare care asigur accesul la profesia n cauz i, dup caz, atestarea experien ei profesionale a persoanei n cauz. Autorit ile competente romne pot invita solicitantul s furnizeze informa ii privind formarea sa, astfel nct s poat stabili o eventual diferen substan ial fa de formarea na ional necesar, definit potrivit art. 11 alin. (11) din prezenta lege. n cazul n care solicitantul nu este n msur s furnizeze respectivele informa ii, autoritatea competent romn se adreseaz punctului de contact, autorit ii competente sau oricrui alt organism competent al statului membru de origine. c)n cazul recunoaterii experien ei profesionale, o atestare privind natura i durata activit ii, eliberat de autoritatea sau organismul competent al statului membru de origine ori al statului membru de provenien . d)Autoritatea competent romn, care condi ioneaz accesul la o profesie reglementat de prezentarea unor dovezi privind caracterul onorabil, moral sau absen a unei situa ii de faliment ori care suspend sau interzice exercitarea unei profesii n caz de eroare profesional grav ori de infrac iune penal, accept ca dovad suficient pentru cet enii statelor membre care doresc s exercite respectiva profesie pe teritoriul Romniei prezentarea unor documente eliberate de autorit ile competente ale statului membru de origine sau de provenien , din care rezult c respectivele cerin e sunt ndeplinite. Atunci cnd Romnia este stat de origine sau de provenien , autorit ile competente romne elibereaz aceste documente n termen de dou luni. Atunci cnd nu sunt eliberate de autorit ile competente ale statului membru de origine sau de provenien , documentele men ionate la primul paragraf se nlocuiesc cu o declara ie sub jurmnt - sau, n statele membre n care nu exist un astfel de jurmnt, de o declara ie solemn - fcut de persoana n cauz n fa a unei autorit i judiciare ori administrative competente sau, dup caz, n fa a unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenien , care elibereaz un certificat ce atest respectivul jurmnt ori respectiva declara ie solemn. e)Atunci cnd autorit ile romne solicit cet enilor romni, pentru a avea acces la o profesie reglementat, un document privind sntatea fizic sau psihic a solicitantului, accept ca dovad suficient pentru cet enii statelor membre care doresc s exercite respectiva profesie pe teritoriul Romniei prezentarea documentului solicitat n statul membru de origine. Atunci cnd statul membru de origine nu solicit un astfel de document, autorit ile romne accept un certificat eliberat de o autoritate competent a respectivului stat. Atunci cnd Romnia este stat de origine sau de provenien , autorit ile competente romne elibereaz aceste documente n termen de dou luni. f)Atunci cnd autorit ile romne solicit cet enilor romni, pentru a avea acces la profesia reglementat: - o dovad a situa iei financiare a solicitantului; - dovada c solicitantul este asigurat mpotriva riscurilor pecuniare care decurg din rspunderea profesional n conformitate cu dispozi iile legale i de reglementare n vigoare n statul membru gazd n ceea ce privete termenii i extinderea acestei garan ii, accept ca dovad suficient pentru cet enii statelor membre care doresc s exercite respectiva profesie pe teritoriul Romniei un certificat n acest sens, eliberat de bncile i ntreprinderile de asigurare dintr-un alt stat membru. Documentele prevzute la lit. d), e) i f) au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii lor.

ANEXA Nr. 8: LISTA profesiilor crora li se aplic prevederile art. 354 din lege

A.Profesii care necesit cel pu in 3 ani de studii superioare (diplom eliberat de o universitate sau de un colegiu universitar): a)asistent social; b)biolog; c)biochimist; d)chimist; e)psiholog; f)asistent medical; g)tehnician dentar. B.Profesia pentru care durata de studii este inferioar duratei de 3 ani: asistent medical.
(la data 18-Oct-2007 anexa 6 completat de anexa 7 din Ordonanta urgenta 109/2007 )

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 500 din data de 3 iunie 2004


Forma sintetic la data 27-Jan-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.