Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Manifestare / aparitie context istoric context filozofic manifest literar

2.Trasaturi / principii estetice

3. Surse de inspiratie / teme

ROMANTISMUL REALISMUL -orientare ideologica artistica si -curent literar-artistic manifestat, pe plan literara i 555i83f n prima european, la mijlocul secolului al XIX-lea jumatate a secolului al XIX-lea (aprox. 1830-1880) (aprox. 1790-1850), aparuta in -revolutia industriala; consolidarea spatiul european burgheziei; dezvoltarea presei -revolutiile burghezo-pozitivismul (A.Comte); dezvoltarea democratice, lupta pentru stiintelor naturii (Ch.Darwin) independenta si libertate -Balzac, Prefata la Comedia nationala umana(1842): ,,literatura este o oglinda -filozofia idealista germana completa a moravurilor (Schelling, Fichte, Hegel, sociale";Champfleury,Realismul(1857) Schopenhauer) -Victor Hugo, Prefata la dramaCromwell (1827): ,,Nu exista reguli, nici modele. [...] Conceptul atrei de frumos inclue si uratul si grotescul" -imaginatia - principiul -reflectarea veridica, obiectiva a realitatii/ fundamental de creatie; a societatii contemporane primatul sentimentului si al -impersonalitatea fanteziei creatoare -respinge imaginea artificiala a -subiectivitatea; expansiunea romantismului in folosul observatiei eului individual directe -respingerea regulilor impuse de clasicism; libertatea de creatie -fascinatia misterului si a -determinarea sociala, valoarea exceptionalului; antiteza; documentara; analiza psihologica culoarea locala; interesul -lipsa de idealizare; mimesis pentru mituri, folclor, -sobrietate, obiectivitate simboluri, trecutul istoric, -reflectarea critica a societatii epocii natura si spatii exotice -cultivarea emotiei si a sentimentului; intensitatea trairilor (pasiunea); antiteza -afirmarea individualitatii, a originalitatii, a spontaneitatii -amestecul genurilor si al stilurilor -folclorul local, miturile, -lupta intre grupuri, clase sociale (banul, fantasticul, fabulosul mostenirea, zestrea, parvenirea) -trecutul istoric (evul meidu) -natura locala sau spatiile exotice -exceptionalul (situatii,

personaje) -evadarea din realitate in -aspecte ale socitetii cotemporane fantezie, vis, trecut istoric, -veridicitate, spatiu natal sau spatii exotice verosimilitate -antiteza trecut-prezent 5. Personajul -personaje exceptionale in -personaje tipice (pentru o categorie literal imprejurari exceptionale sociala) in situatii tipice -antiteza (inger - demon); -analiza psihologica titanul -,,specii sociale" -personaje din toate mediile -complexitatea umana sociale -personaj exponential (invinsi sau -victoria pasiunii invingatori);exponent al generalului -drama omului (tipicul) -particularul/ exceptionalul 6. Stilul -stilul metaforic -stil impersonal, obiectiv -fuziunea genurilor si a -precizie, sobrietate speciilor -limbajul - mijloc de individualizare a -largirea si imbogatirea limbii personajelor literare: limbaj popular, arhaic -notarea amanuntului semnificativ; tehnica etc. (valoarea stilistica) detaliului; descrieri minutioase 7. Specii cultivate -specii dramatice: drama -specii dramatice: drama (sociala, / Reprezentanti in istorica (V. Hugo, Puskin), psihologica, de idei) (Cehov, Tolstoi, literatura filozofica, lirica (Shelley) Ibsen); comedia (Gogol) universala -specii lirice: meditatia, elegia, -specii epice: schita (Cehov), nuvela Reprezentanti in romanta (Lamartine, V. Hugo) psihologica, romanul (Balzac, Stedhal, literatura romana -specii epice: legenda, balada Flaubert, Tolstoi, Dostoievski, Gogol, (H. Heine), poemul (Heine, Dickens) Byron, Keats, A. de Vigny, -N. Filimon, I.L.Caragiale, I. Slavici, L. Puskin, Lermontov, Eminescu), Rebreanu, nuvela (istorica, fantastica G. Calinescu E.A.Poe), romanul (istoric, de aventuri, fresca) (Novalis, W. Scott, V. Hugo, E.A.Poe) -C. Negruzzi, Gr. Alexandrescu, Mihai Eminescu 4. Raportul cu timpul