Sunteți pe pagina 1din 6

Etapele organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea unui post vacant(personal didactic auxiliar sau nedidactic)

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic nvmntul preuniversitar n anul colar 2012-2013 prevede:

din

Organizarea i desfurarea concursurilor este realizat de unitile de nvmnt cu personalitate juridic/consorii colare sau prin asocieri temporare la nivel local ori judeean/la nivelul municipiului Bucureti, conform art. 254 alin. (3) i (9) din Legea educaiei naionale nr.1/ 2011. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate const n prob practic sau inspecie special la clas i prob scris din didactica specialitii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea educaiei naionale nr.1/ 2011. Inspecia special la clas se desfoar pe durata unei ore de curs i se evalueaz prin note de la 10 la 1. La aceast prob nu se admit contestaii. Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiionate pentru ocupare de proba practic, se desfoar conform anexelor 4-11 din prezenta Metodologie si se evalueaz prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestaii. Nota obinut la proba practic sau la inspecia special la clas are o pondere de 25% n media de repartizare. Candidaii care nu obin la inspecia special la clas sau la proba practic minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scris. Candidaii care nu obin la inspecia special la clas sau la proba practic minimum nota 7 (apte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat. Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise constituit la nivelul unitii de nvmnt/consoriului/grupului de uniti de nvmnt care sau asociat temporar, n concordan cu programele specifice pentru concurs n specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului si se evalueaz prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise asigur, la cererea candidailor i traducerea acestora n limbile minoritilor naionale. Nota obinut la proba scris are o pondere de 75% n media de repartizare.

Pentru angajarea pe perioad nedeterminat candidaii trebuie s obin minimum nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special la clas, iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scrisa)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. Pentru angajarea pe perioad determinat candidaii trebuie s obin minimum nota 5 (cinci) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special, iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scris)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. Pentru proba scris se stabilesc, de ctre comisia de elaborare a subiectelor i a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte, din care comisia de organizare i desfurare a concursului alege, prin tragere la sori, numrul variantei pentru proba scris i al variantei de rezerv. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar de stat i particular se organizeaz o singur dat, ntr-un an, n perioada prevzut de Calendar. Cadrul didactic titular, care se prezint la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/catedr declarat vacant/rezervat n unitile de nvmnt preuniversitar de stat, care nu ocup post/catedr sau obine o medie de repartizare mai mic de 5 (cinci) i pstreaz calitatea de titular n unitatea/unitile de nvmnt din care provine. n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs, departajarea candidailor se face n urmtoarea ordine, dup: a) domiciliul n localitatea n care se afl postul; b) gradul didactic: candidatul cu gradul I (sau doctorat echivalat cu gradul didactic I) are prioritate fa de candidaii cu gradul II, fa de candidaii cu definitivat i fa de candidaii fr grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate fa de candidaii cu definitivat i fa de candidaii fr grad. Un candidat cu definitivat are prioritate fa de candidaii fr grad. Cnd candidaii au grade didactice identice sau nu dein grade didactice sunt considerate cazuri de egalitate. c) media de departajare calculat astfel: (i) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de licen/stat/absolvire, pentru absolvenii studiilor superioare de lung durat/ scurt durat/ ciclului I de studii superioare de licen; (ii) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de dizertaie, pentru absolvenii ciclului II de studii universitare de masterat;

(iii) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de absolvire pentru absolvenii colegiilor pedagogice/colilor echivalente/colilor postliceale/colilor de maitri; (iv) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice. d) media obinut la examenul de bacalaureat. (15) Candidaii care nu prezint documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaz de criteriul de departajare prevzut la art. 13 alin. (c). Calculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru absolvenii care au finalizat studiile n alte ri i au obinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului din Romnia este prevzut n anexa nr. 14 parte integrant din prezenta Metodologie. (1) Consiliul de administraie al unitii de nvmnt hotrte, la propunerea directorului, pn cel mai trziu la data de 30 martie 2012, dac organizeaz concursul independent, n consoriu sau n asociere temporar cu alte uniti de nvmnt i transmite hotrrea inspectoratului colar. (2) Concomitent cu afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs inspectoratele colare public lista unitilor de nvmnt care organizeaz concursul individual, lista consoriilor colare care organizeaz concursul individual i lista centrelor de concurs rezultate din asocierile temporare de uniti de nvmnt, cu enumerarea unitilor componente, precum i graficele de desfurare a concursurilor (3) Unitile de nvmnt care organizeaz individual concursul numesc comisiile de concurs, nscriu, examineaz, selecteaz candidaii i angajeaz candidaii reuii la concurs pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, n conformitate cu prevederile prezentei Metodologii. (4) Unitile de nvmnt care fac parte din consorii colare stabilesc unitatea de nvmnt la care se face nscrierea candidailor, examinarea i selectarea candidailor. Comisiile de concurs se alctuiesc la nivelul consoriilor colare, iar angajarea candidailor reuii se face pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate existente la unitatea/unitile de nvmnt din cadrul consoriului colar, conform prevederilor prezentei Metodologii. (5) Unitile de nvmnt care au decis s organizeze concursul n asocieri temporare propun centrul de concurs. Propunerea va fi analizat i avizat de inspectoratul colar, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs. Candidaii se vor nscrie la centrul stabilit, unde vor susine probele de concurs, conform prezentei Metodologii. Comisiile de concurs se organizeaz la nivelul centrului, candidaii declarai reuii fiind repartizai i ncadrai pe posturi/catedre publicate vacante/rezervate de la unitile de nvmnt care alctuiesc asocierea temporar, conform prevederilor prezentei Metodologii.

(1) Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, complete i incomplete se reactualizeaz dup rezolvarea restrngerilor de activitate prin: a) ocuparea posturilor ca urmare a prelungirii contractelor pentru anul colar urmtor, respectiv pn la revenirea titularului la postul/catedra rezervat(), dar nu mai trziu de sfritul anului colar urmtor, pentru cadrele didactice angajate pe perioad determinat, n baza rezultatelor obinute la concursul din iulie 2010 i/sau iulie 2011, precum i a prelungirii contractelor pe perioad nedeterminatpentru cadrele didactice netitulare calificate care au obinut cel puin nota 7 (apte) la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar de stat susinute n specialitatea postului didactic/catedrei, n iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, dac se certific viabilitatea postului didactic/catedrei, conform hotrrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt, cu votul a dou treimi din totalul membrilor; b) adugarea de noi posturi/catedre vacante/rezervate aprute pn la reactualizarea listei. (2) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul din nvmntul primar, ncadrat prin suplinire, la 1 septembrie 2009, la clasa I, n baza rezultatului obinut la concursul naional din iulie 2009, iar n perioada 1 septembrie 2010-31 august 2012 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de elevi, poate beneficia de prelungirea contractului n anul colar 2012-2013 pentru finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi, n baza rezultatelor obinute la concursul din iulie 2009. (3) Cadrele didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) lit. a) i alin. (2) se adreseaz n scris consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de nvmnt unde sunt ncadrate cu contract pe perioad determinat n anul colar 2011-2012, pn la data de 21 martie 2012. Criteriile pentru prelungirea contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor, conform alin. (1) lit. a) i alin. (2), se stabilesc de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, cu votul a dou treimi din totalul membrilor. (4) ncepnd cu 1 septembrie 2012, poate deveni titular pe postul didactic/catedra ocupat/ cu contract de munc pe perioad determinat ntr-o unitate sau dou uniti de nvmnt cu personalitate juridic n anul colar 20112012, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitrii, ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii specifice: a) a fost repartizat n anul colar 2011-2012 la nivelul unui singur jude/municipiului Bucureti pe un post didactic/catedr vacant/rezervat prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, n una sau dou uniti de nvmnt cu personalitate juridic, n baza notei de cel puin 7

(apte) obinut la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar de stat susinute n specialitatea postului didactic/catedrei, n iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, n edin public organizat pn la data nceperii cursurilor anului colar 2011-2012; b) a dobndit definitivarea n nvmnt; c) postul didactic/catedra solicitat() nu a fost ocupat() n etapele anterioare ale mobilitii personalului didactic, este complet(), este constituit() conformart. 38 alin. (3) din prezenta Metodologie, nu este rezervat() i are o viabilitate estimat de cel puin 4 ani; d) respect condiiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conformprezentei Metodologii; e) are avizele i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii. (5) n situaia n care un post didactic/o catedr este solicitat() de mai multe cadre didactice netitulare care ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute la alin. (4), pentru departajare se va lua n calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile susinute n iunie-iulie 2008, iulie 2009 i/sau iulie 2010. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile i punctajele din anexa nr. 2 din prezenta Metodologie. (6) n situaia n care nici aplicarea criteriilor de la alin. (5) nu conduce la departajare se aplic n ordine urmtoarele criterii de departajare: a) media aritmetic, cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de licen/stat/absolvire. Pentru absolvenii liceelor pedagogice/colilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de bacalaureat/absolvire; b) domiciliul n localitatea unde se afl postul didactic/catedra vacant(). Dac un candidat are domiciliul n localitatea n care se afl postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Dac postul didactic/catedra este ntr-un sat ce aparine de o comun/ora, candidatul din comun/ora este avantajat. Dac postul didactic/catedra este ntr-un sat ce aparine de o comun/ora, candidatul cu domiciliul ntr-un alt sat ce aparine de acea comun/ora este avantajat. Dac postul didactic/catedra este ntr-o comun/ora, candidatul cu domiciliul ntr-o localitate ce aparine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate. (7) Cadrele didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (4) se adreseaz, n scris, consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de nvmnt unde sunt ncadrate cu contract pe perioad determinat n anul colar 2011-2012, prin depunerea unei cereri tip conform anexei nr. 3 parte integrant a

prezenteiMetodologii, pn la data de 21 martie 2012. Consiliul/consiliile de administraie analizeaz cererile individuale i comunic inspectoratului colar acordul/refuzul, pn la data de 28 martie 2012. (8) Consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt comunic n scris, pn la data de 30 martie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordrii titularizrii pe postul didactic/catedra ocupat() prin suplinire n anul colar 2011-2012.