Sunteți pe pagina 1din 2

ERICH AUERBACH (1892-1957), filolog şi estetician german.

Reprezentant
criticii literare stilistice. Opera sa principală, Mimesis, realizează o istorie a
realismului în literatura occidentală.

Erich Auerbach

MIMESIS
Reprezentarea realităţii
în literatura occidentală
Traducere de I. Negoiţescu
0
Fondul Negoiţescu - Hurezanu
Editura POLIROM
Iaşi, B-dul Copou nr. 4, P.O. BOX 266, 6600
Bucureşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 7
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale:
AUERBACH,ERICH
Mimesis. Reprezentarea realităţii în literatura occidentală l Erich Auerbach;
trad. I. Negoiţescu - Iaşi: Polirom, 2000
520 p. ; 21 cm - (Collegium, Litere)
Index
I. Negoiţescu I. (trad.)
ISBN: 973-683-356-9
82.09
Printed in ROMÂNIA
POLIROM
2000