THE PHONETIC TRANSCRIPTION

VOWELS i: i ae a: δ δ: u u: Λ i foarte lung feeler [‘fi:l∂] [fit] [saem] [ba:] [tδ t] [kδ d] [dδ :] [lδ :d] [kuk] [bu:n [‘sΛ p∂] “fila” (cu i prelung) “fit” (cu i foarte scurt, nepalatalizat) “seama” (dar cu diftongul îmbinat) “bar” (cu a prelung si fara r) “tot” (dar cu vocala mai apropiata de sunetul ardelenesc din “toata”) “cod” (dar mai asemamator cu “coada”) “dor” (cu o lung, deschis, fara r) “lord” (fara r, cu o lung, deschis) “cuc” (cu u scurtat) “bun” (cu u foarte lung, ca în „iulie”) “sapa” (cu a foarte scurt, retezat)

i scurt, foarte deschis, fit aproape de e e foarte deschis, Sam aproape a a foarte deschis, bar format în fundul gurii o scurt, deschis spre a , tot cu buzele trase în jos cod o lung, deschis, cu door buzele trase în jos lord u foarte scurt u foarte lung cook boon

∂:

a foarte scurt si închis, supper format în centrul gurii vocala centrala similara cu un a foarte lung, rostit cu dintii Sir apropiati si buzele întinse lateral vocala centrala întotdeauna sitter neaccentuata, similara cu un a foarte scurt

[s∂:]

“sa” (cu vocala foarte lunga si închisa)

[‘sist∂]

“sita” (cu vocala finala închisa si retezata)

CONSONANTS k similar consoanei rom\ne;ti c, dar foarte tare, nepalatalizata, urmata (de obicei) cut de o mica explozie de aer, ca un h scurt t îmbinat cu (nepalatalizat) s, ca în rom. ci touch much [kut] “cat” (cu c foarte tare si un fel de h urmat de a scurt – vezi Λ) “taci”(cu i foarte scurt, nepalatalizat, si a scurt–vezi Λ) “maci” (idem) “geam” (cu consoana nepalatalizata si ea îmbinat) “banca” (cu n mai nazalizat, si a si a scurte - vezi Λ si ∂) “sic” (cu un s peltic) “zer” (cu un z peltic) “soc” (cu o deschis – vezi δ ) “ruj” (cu r lichid si u lung)

t∫ d ε η θ γ ∫ ε

[tΛ t∫ ] [mΛ t∫ ] [dε aem] [‘bΛ η k ∂] [θ ik]

d îmbinat cu j, ca îm rom. gi jam (nepalatalizat) n velar (realizat prin lipirea dosului limbii de valul palatului ca în rom. bunker “lânga”, “crâng”, “punga”) consoana surda, pronuntata cu limba thick tinuta între dinti

[wi’γ α consoana foarte sonora, pronuntata cu without υτ ] limba tinuta între dinti there [γ ε ∂ ] similar cu s românesc shock [∫ δ k] similar cu j românesc, foarte sonor rouge [ru:ε ]

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.