PROGRAMA SCOLARA PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI INTERDEPENDENTE FUNCTIONALE ÎN RELATIA OM – FORMA – AMBIENT CLASA A X-A [CURRICULUM DIFERENTIAT] Filiera

vocationala, profil artistic Specializarile: Arte ambientale, Arhitectura, Design VALORI SI ATITUDINI _ Motivatia pentru însusirea limbajului plastic si pentru initierea în utilizarea metodelor de analiza formala si functionala _ Manifestarea interesului pentru realizarea operelor de arta plastica, decorativa si ambientala _ Manifestarea initiativei în aprecierea critica a operei de arta (compararea propriului punct de vedere cu parerile celorlalti) _ Disponibilitatea pentru perceperea universului real, obiectiv si pentru transpunerea acestuia în limbaj conventional _ Motivatia pentru ocrotirea si punerea în valoare a patrimoniului artistic national si universal _ Disponibilitatea pentru cultivarea capacitatilor estetice ca fundament pentru participarea la viata culturala _ Manifestarea interesului pentru aprofundarea sistematica a diverselor forme de expresie ale artelor vizuale

ED U C A Ţ I E

A RT I S T I C Ă

- CLASA A XI-A

Filiera teoretică, profil umanist - Filiera vocaţională, profil teologic

VALORI ŞI ATITUDINI

√ artistice √

Disponibilitatea

pentru

receptarea

informaţiei

culturale

şi

Manifestarea iniţiativei în raport cu fenomenul cultural

√ Valorizarea propriei sensibilităţi estetice şi pe a celorlalţi, în context intercultural √ artistic Conştientizarea dimensiunii educaţionale a fenomenului cultural-

√ Cultivarea creativităţii ca dimensiune a personalităţii în ansamblu, cu aplicabilitate în domenii de activitate diverse