Sunteți pe pagina 1din 16

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR"

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

MANUAL DE PROCEDURI

CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIA

== 1. REGULI GENERALE DE ORGANIZARE CONTABILA si MANAGEMENT FINANCIAR==

Potrivit prevederilo”Regulamentului Financiar al Uniunii Europene” nr. 1605/2002 (art.203, 204) contabilitatea oricărei entităţi cu personalitate juridică funcţionează după anumite principii şi reguli (politici) contabile care îşi au originea în "convenţia evaluării intr-un sistem unitar", conform căreia exprimarea monetară corectă este garantia unei ordini financiar contabile corecte. Principiile contabile conţin un ansamblu de reguli de conduită economică extinzând noţiunea de evaluare de la bunuri şi relaţii financiare la evaluarea potenţialului, evaluarea performanţelor, evaluarea perspectivelor etc., şi numai în această accepţiune lărgită prevederea din I.A.S. nr. 1 cum că "evaluarea posturilor cuprinse în Situaţiile financiare trimestriale şi anuale se efectuează în conformitate cu anumite principii infailibile" dă valoare şi sens contabilităţii ca sistem şi model economic de conducere financiară a fiecărei persoane juridice.

În consecinţă, evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare şi care provin din conturile contabile curente dar şi dimensionarea elementelor pe care fiecare dintre acestea le urmăresc zi de zi şi le sintetizează periodic, trebuie să fie efectuate în acord cu principiile statuate ale contabilităţii, care sunt de fapt "porunci economice" si care au o extindere mai mare in cazul institutiilor publice aflate in relatii de finantare cu bugetul de stat,pentru ca aici sunt si restrictionarile prevazute de lege mai severe,fiind vorba de banul public.

Politicile (regulile) contabile definesc o concepţie contabilă pentru fiecare instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor economice,financiare,de management economic general. Ele încorporează principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor, a contabilităţii acestora, pentru întocmirea şi prezentarea unor situaţi financiare relevante. Prin politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare „ International Accountiong Standards” şi deciziile „ Comitetului Permanent pentru Interpretări” oferă diverse metode de rezolvare pentru cele mai multe probleme, soluţii alternative, calcule opţionale etc. Aşa constatăm că mai apar şi alte principii şi reguli, cum ar fi: -„raţionamentul profesional", singurul care permite alegerea alternativelor; - „judecata de valoare" este baza soluţiilor contabile; - „pragul de semnificaţie" conform căruia o informaţie ¬este tratată sau nu ca semnificativă în funcţie de interesul urmărit (spre exemplu dacă ea reprezintă sub 5% din portofoliul problemei nu ne interesează evident) .

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

Politicile contabile mai incorporeaza si principiile,metodele si procedurile,bazele si tehnicile de calcul,regulile si alternativele de evaluare,de amorti

Fiecare entitate – companie sau institutie publica – isi poate alege variantele de operare care i se par mai conventabile , procedeele pe care le cunoaste mai bine , segmentele ce sunt mai relevante , politicile care-i ofera cel mai bogat pachet informational pentru managementul institutiei,etc. În absenţa unui I.A.S. specific şi a unei interpretări a Comitetului Permanent , „ conducerea institutiei trebuie să folosească raţionamentul profesional - zice art. 22 din I.A.S. nr. 1 - la dezvoltarea unei politici contabile, care să ofere cele mai utile informaţii utilizatorilor, finanţatorilor, controlorilor şi tuturor celor care citesc situaţiile financiare.” În exercitarea acestui raţionament profesional conducerea ia în considerare: a) cerinţele şi recomandările din Standardele Internaţionale de Contabilitate care se referă la aspecte similare şi conexe; b) definiţiile, criteriile de recunoaştere şi evaluare pentru active, obligaţii, venituri şi cheltuieli prevăzute în Cadrul general I.A. S.C.; c) pronunţările altor organisme de stabilire a aplicării Standardelor şi practicile acceptate în sector numai în măsura în care acestea sunt consecvente (cu restricţiile precedente:a şi b).

De fapt fiecare entitate isi construieste propriile proceduri de lucru,propriul sistem de operare contabila,de management si control financiar ,numai ca odata inceputa utilizarea lui nu este permisa absolut nici o abatere de la sistem, nici o modificare a acestuia cel putin un exercitiu financiar intreg (cu exceptia cazurilor cand legea o cere expres). Iar pentru a asigura acest lucru,totul trebuie descris pana la cele mai mici detalii intr-o constructie speciala denumita „MANUALUL DE PROCEDURI”(financiar-contabile ,de management si de control).

Aceasta este o regula de fier peste care nu se poate trece intrucat se obtin rezultate alterate, false , se pot produce erori si incalcari ale reglemen "Clubul Universitarilor Liberi"

== 2 CADRUL NORMAT

Datorita faptului ca cel de al doilea palier al contabilitatii si anume “Contabilitatea interna de gestiune”este puternic influentat de particularit

- aceasta organizare trebuie sa existe;

- ea trebuie sa raspunda unor cerinte ferme cerute de metodologia contabila,de prevederile normative,de regulile manageriale;

- intreaga constructie trebuie inserata intr-un “Manual de proceduri”, care devine apoi aliniamentul de control,audit si referinta pentru intreaga activ Principalele acte normative de reglementare sunt urmatoarele:

1.

International Accounting Standards

nr.1/actualizat 2009:

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

2.

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.306/2000 „ Reglementari contabile simplificate armonizate cu directivele europene” ( M.Of. nr.279 bis „ Aceste proceduri trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialiști în domeniul economic, tehnic și comercial, cuno

3

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2941/2009 (M.Of.nr.724/27.10.2009) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice aprobate prin

Art. I ,pct.1 ,al.13 : Institutiile publice de orice fel si ordonatorii de credite trebuie sa prezinte informatii despre „politicile contabile” adoptate de institutia publica, politici care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

” elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, sarcini, responsabilitati, termen de realizare etc.) “.

Procedurile trebuie sa c uprinda aspecte detaliate despre:

- principiile contabilitatii de angajamente, aplicate in institutie; - metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe si circulante, utilizate in institutie; - daca activele fixe au fost reevaluate sau nu; - metoda de amortizare a activelor fixe; - politica de imprumuturi, existenta contractelor de leasing; - evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta; - inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar; - alte informatii relevante.

4.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea “Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern

“ (1) Conducătorii entităţilor publice vor dispune - tinând cont de particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare si de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute în anexă la prezentul ordin - măsurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati.”

5

Formatul in care trebuie intocmite procedurile este stabilit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.398/2006 “privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern .

Procedurile reprezintă totalitatea pasilor ce trebuie urmati, metodelor de lucru stabilite si regulilor de aplicat, in vederea realizarii sarcinilor, exercitarii

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

competenţelor şi angajarii responsabilitătilor.”

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

In practica, procedurile sunt de o mare diversitate si sunt reglementate prin acte normative, purtand diferite denumiri,( lege, ordonanta, ordin,norma,etc) sau deriva din prevederile acestora si trebuie sa adapteze cadrul general de reglementari la specificul fiecarei institutii publice.

Unele dintre cele mai cunoscute proceduri, la nivelul institutiilor publice, sunt urmatoarele:

- procedura de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor publice vacante;

- procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere si de executie;

- procedura de incadrare si salarizare a personalului;

- procedura de inventariere;

- procedura de inregistrare contabila(sau mai multe proceduri pe pachete de operatii);

- procedura de intocmire si raportare a situatiilor financiare;

- procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;

- procedura de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu;

- procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Oricat de numeroase si diverse ar fi, procedurile de management,de control intern,de functionare contabila,de regim financiar,etc ele trebui

- clar definite pentru fiecare activitate care se desfasoara in cadrul entitatii publice; - deplin integrate in componentele sistemului de organizare al entitatii publice; - precizate in documente scrise; - simple, complete, precise si adaptate obiectului specific; - actualizate in mod regulat; - aduse la cunostinta personalului implicat, inclusiv sub forma de documente informatizate; - bine intelese si, mai ales, bine aplicate. Pentru a exista siguranta ca procedurile vor fi bine aplicate, va fi indispensabila efectuarea, in acest scop, a unui control permanent,concomitant cu actualizarea lor in functie de evolutia legislatiei economico-financiare si contabile

Se intelege astfel ca “Manualul de proceduri”

- este integrat în sistemul de management al fiecărei componente structurale a entităţii publice; - intră în grija personalului de la toate nivelurile; - oferă o asigurare rezonabilă a atingerii obiectivelor, începand cu cele individuale şi terminănd cu cele generale.

6

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea “Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern

“ (1) Conducătorii entităţilor publice vor dispune - tinând cont de particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare si de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute în anexă la prezentul ordin - măsurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati.”

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

7

Ordin nr. 1389/2006 din 22/08/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 12/09/2006

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Na în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă Codul controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice, prevăzut în anexa nr. 1."

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) În vederea elaborării procedurilor formalizate pe activități, entitățile publice pot utiliza modelul prezentat în anexa nr. 2."

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"Art. 51. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin."

4. La punctul 2 "Scopul și definirea standardelor de control intern", de la "Prezentare generală", cuprins în anexa nr. 1, după ultimul alineat se intro

"În contextul acțiunilor pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial, entitățile publice au obligația actualizării permanente

5. Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 devine anexa nr. 1 la același ordin și se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi afișat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Pu

Ministrul finanțelor publice,

București, 22 august 2006. Nr. 1.389.

MODEL

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

Entitatea publică

Departamentul (Direcţia)

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

Ediția

Revizuita

Principalele elemente de continut:

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul

ediţiilor procedurii operaţionale

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

4. Scopul procedurii operaționale

4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaționale

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională;

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică;

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată;

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în pr

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale

6.2. Legislație primară

6.3. Legislație secundară 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

7.2. Abrevieri ale termenilor

8. Descrierea procedurii operaționale

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor

8.2.3. Circuitul documentelor

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

8.3.2. Resurse umane

8.3.3. Resurse financiare

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

10. Anexe, înregistrări, arhivări

11. Cuprins

PRECIZĂRI

cu privire la modelul de procedură operaţională

A. Precizări generale

a.1 ) Prezenta procedură operațională este un model. Modelul prezentat completează segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitățile entităților publice în domeniul dezvoltării sistemelor de m a.2 ) Entitățile publice, în funcție de mărimea entității, de politica adoptată cu privire la sistemul propriu de management financiar și control, de gr

a.3 ) Pentru o bună gestionare a elaborării, aprobării și aplicării procedurilor operaționale, conducătorii entităților publice trebuie să asigure derul a.4 ) Procedurile trebuie elaborate, aprobate și aplicate în condițiile cunoașterii și respectării regulilor de management constituite în cele 25 de sta Indiferent de activitatea la care se referă, o procedură operațională poartă amprenta fiecărui standard de control, din oricare dintre cele 5 elemente- a.5 ) Condițiile esențiale ale procedurilor operaționale stabilesc, printre altele, că acestea trebuie să fie scrise și formalizate pe suport hârtie și/ a.6 ) În măsura în care dotarea tehnică și pregătirea personalului permit, operațiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a proc

B. Precizări privind componentele modelului de procedură operațională

b.1 ) Precizări comune componentelor b.1 .1) Datele de identificare din cartușul de capăt se trec pe fiecare pagină, cu modificările cerute de rubrici, acolo unde este cazul. b.1 .2) Denumirea procedurii operaționale și codul acesteia se stabilesc în cadrul fiecărei entități publice și trebuie să reflecte activitatea procedur b.1 .3) Edițiile se numerotează cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre arabe. b.1 .4) Orice modificare de reglementare, organizatorică sau de altă natură, cu efect asupra activității procedurate, determină revizia sau, după caz, e b.1 .5) În măsura în care este posibil, se asigură pagină distinctă pentru fiecare componentă a procedurii operaționale. b.2 ) Precizări specifice componentelor b.2 .1) Cu privire la Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii opera

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

- responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operațiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de decizie internă a conducătorului entității public

- când una sau mai multe dintre operațiuni se realizează, conform deciziei, de către un grup sau o comisie, în listă se cuprind toți membrii grupului sa b.2 .2) Cu privire la Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale (componenta 2):

- se cuprind, în ordine cronologică, toate edițiile și, respectiv, reviziile în cadrul edițiilor;

- când se realizează o nouă ediție a procedurii operaționale, coloanele nr. 2 și 3, privind componenta revizuită, precum și modalitatea reviziei, nu se

- coloana nr. 3 (Modalitatea reviziei) privește acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, referitoare la una sau mai m

- la fixarea datei de la care se aplică prevederile noii ediții sau revizii (coloana nr. 4) se are în vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzare

b.2 .3) Cu privire la Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale (compone

- coloana nr. 1 (Scopul difuzării) are în vedere faptul că oricare compartiment/persoană a cărui/cărei activitate intră sub incidența aplicării, informă

b.2 .4) Cu privire la Scopul procedurii operaționale (componenta 4):

- entitatea publică, spre deosebire de scopurile considerate generale și prezentate ca exemple în modelul procedurii operaționale la această componentă,

b.2 .5) Cu privire la Domeniul de aplicare a procedurii operaționale (componenta 5):

- această componentă se bazează pe colaborarea dintre compartimentele entității publice, astfel încât la fixarea și definirea activității (pct. 5.1), la

- de exemplu, în cazul unei proceduri operaționale privind raportarea numărului de personal și a veniturilor salariale se recomandă:

- prezentarea activității de raportare a datelor privind numărul de personal și veniturile salariale ale acestuia (pct. 5.1);

- delimitarea acesteia, în special de alte activități de raportare, cum ar fi cele financiare, cele privind achizițiile etc. (pct. 5.2);

- nominalizarea activităților privind organizarea concursurilor, examenelor de angajare sau de întocmire a pontajelor ori a statelor de salarii etc., ca

- nominalizarea, ca furnizoare de date, a compartimentului/persoanei cu atribuții/sarcini de organizare a concursurilor/examenelor de angajare, a direcț b.2 .6) Cu privire al Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate (componenta 6):

- această componentă privește, în special, listarea documentelor cu rol de reglementare față de activitatea procedurată;

- este necesar să fie cunoscute și respectate toate reglementările care guvernează fiecare activitate;

- gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementărilor, unde: reglementările internaționale în legătură cu domeniul respectiv sunt ce b.2 .7) Cu privire la Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională (componenta 7):

- se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate; sunt mai puțin cunoscuți; prezintă sensuri diferite; prin neexplicitarea lo

- se recomandă precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care definește termenul în cauză;

- se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituții etc.) utilizați cu mai mare frecvență în textul procedurii opera

- se recomandă ca ordinea în care se înscriu atât definițiile termenilor în tabelul 7.1, cât și abrevierile termenilor în tabelul 7.2, să fie aceea dată

- în tabelele 7.1 și 7.2 din modelul de procedură operațională au fost definiți și, respectiv, abreviați, pentru exemplificare, termeni utilizați în mod b.2 .8) Cu privire la Descrierea procedurii operaționale (componenta 8):

- această componentă reprezintă, în fapt, esența procedurii operaționale. În același timp este și acea componentă care nu este generalizabilă prin model

- la "Generalități" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activității. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadr

- la "Documente utilizate" (pct. 8.2) se cuprind, în principal, cele de natura formularelor, dar și manuale, instrucțiuni operaționale, liste de verific

- la "Lista și proveniența documentelor utilizate" (subpct. 8.2.1) se are în vedere nominalizarea tuturor documentelor, a organismelor abilitate cu emit

- la "Conținutul și rolul documentelor utilizate" (subpct. 8.2.2) pot fi redate în forma completă, anexând la procedură modele ale documentelor, instruc

- subpct. 8.2.3 "Circuitul documentelor" are în vedere compartimentele/persoanele la care trebuie să circule documentele în procesul de realizare a acti

- pct. 8.3 "Resurse necesare" se dezvoltă pe structura clasică a acestora, respectiv resurse materiale (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) și

- subpct. 8.3.1 "Resursa materială" se dezvoltă pe elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calcula

- subpct. 8.3.2 "Resursa umană" fixează compartimentul/compartimentele și/sau persoana/persoanele din cadrul entității publice care sunt implicate, prin

- subpct. 8.3.3 "Resursa financiară" are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor cons

- pct. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus în procedura operațională, numai prin aportul salariaților impli

- subpct. 8.4.1 "Planificarea operațiunilor și a acțiunilor activității" se sprijină, pe de o parte, pe acțiunile identificate, așa cum sunt ele listate

- subpct. 8.4.2 "Derularea operațiunilor și acțiunilor" reflectă programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate în realizarea activității

- subpct. 8.4.3 "Valorificarea rezultatelor activității" poate fi orientat către mai multe direcții, ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indi b.2 .9) Cu privire la Responsabilități și răspunderi în derularea activității (componenta 9):

- se va urmări identificarea tuturor acțiunilor care au loc în legătură cu activitatea procedurată, precum și fixarea acestora pe compartimentele (postu

- se recomandă cuprinderea acțiunilor în tabel, pe cât posibil, în ordinea logică a desfășurării lor, iar a compartimentelor (posturilor), în ordinea in

- în tabelul 9 din modelul de procedură operațională, compartimentele (posturile) au fost simbolizate, ipotetic, cu I, II, III,

b.2 .10) Cu privire la Anexe, înregistrări, arhivări (componenta 10):

- este necesar ca procedura operațională să cuprindă în anexe toate instrumentele relevante, prezentate în cadrul celorlalte componente ale acesteia, și

, acțiunile (operațiu

- pentru o mai bună ordonare şi evidenţă a anexelor, se recomandă întocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model.

A

N E X A

nr.1

Ultima actualizare:

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

Unele dintre cele mai cunoscute proceduri, la nivelul institutiilor publice,prevazute expres de Ordinul ministrului finantelor publice nr.946/2005 (ghid minimal):

- procedura de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor publice vacante; - procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere si de executie;

- procedura de incadrare si salarizare a personalului;

- procedura de inventariere;

- procedura de inregistrare contabila(sau mai multe proceduri pe pachete de operatii);

- procedura de intocmire si raportare a situatiilor financiare;

- procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;

- procedura de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu;

- procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor.

- procedura privind gestionarea si accesarea finantarilor comunitare

- procedura privind gestionarea veniturilor extrabugetare

- procedura de fundamentare a necesarului de resurse pentru finantarea bugetara

- proceduri pentru alte operatii specifice

NOTA: Mai trebuie retinute si alte doua aspecte esentiale:

(a). numarul si structura pachetului de actiuni din „Manual”nu este niciodata strict limitat,pentru ca viata poate impune mereu elaborarea unor alte proc

(b). Anumite proceduri din Manual trebuiesc revazute in functie de noile reglementari legislative,de noile evolutii din viata societatii in general si a institutiilor sale in special.

Anexa nr.2

PROCEDURA NR

== 3. INCADRAREA SI SALARIZAREA PERSONALULUI ==

Data elaborarii Ultima actualizare

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

In toata aceasta prima etapa sarcinile si responsabilitatile revin compartimentului „Resurse umane”.

2. Salarizarea personalului institutiei se face conform prevederilor Regulamentului de ordine interioara,cap.III,Sectiunea I - „Aspecte d Sistemul de salarizare aplicat in institutie cuprinde : salariul de baza ;diverse categorii de sporuri conform legislatiei in vigoare ; prime l In ceea ce priveste aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Proceduri si a Regulamentului AOSR privitor la obiectul prezentei proceduri

3. Prezenta la serviciu si stabilirea timpului lucrat se realizeaza cu ajutorul Condicii de prezenta si a Fisei lunare de pontaj .Acest

4.Calculul si decontarea cheltuielilor salariale se realizeaza la Directia economica in conformitatea cu Legea nr.82/1991 , Ordinul mini Calculul salariilor pentru fiecare salariat in parte se infaptuieste dupa metoda regiei directe(asa cum s-a aratat la pct.2), pornind de la salariul asimilate , numarul de zile lucrate conform Fisei de pontaj ,obligatiile financiar-fiscale si pecuniare prevazute de lege,iar toate elementele de calcul

Procedura practica de lucru este urmatoarea:

4.1) . Castigul salarial total( sau salariul brut) se formeaza pentru fiecare salariat in parte si devine baza de calcul pentru cheltuielile salariale, c Suma tuturor castigurilor salariale (Total CS) devine cheltuiala bugetara si se contabilizeaza ca o obligatie ferma fata de personalul institutiei :

CS = I_ Csi 1--n

641

Cheltuieli cu salariile personalului

= Personal – salarii datorate

421

(CS)

4.2) . Din salariul fiecarui angajat se retin,intr-o prima transa, obligatiile sale cu caracter social si care sunt prevazute in Legea bugetului asigurari

NOTA : Legea 12/2010 – “Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010”.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr

Cotele de contribuţii sociale aplicabile începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010: • Contribuţia de asigurări sociale: condiţii normale : 20,8% angajator + 10,5% angajat • Contribuţia de asigurări sociale: condiţii deosebite : 25,8% angajator + 10,5% angajat • Contribuţia de asigurări sociale: condiţii speciale : 30,8% angajator + 10,5% angajat. • Contributia la bugetul asigurarilor de sanatate: : 5,2% angajator + 5.5% angajat În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411 / 2004 privind fondurile de pensii administrate privat (republicată, cu modificările şi completările ulterioare); • Contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 0,5% • Contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 0,5% • Contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale – 0,25% asupra totalului brut al veniturilor salariale; • Contribuţia angajatorului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,concedii medicale si indemnizatii(de nastere,prenatale,etc) – între 0,15% şi 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

a). Contributia la asigurarile sociale : Castigul salarial ( Csi) x 10,5 % = Cas/1 b). Contributia la asig.sociale de sanatate: Csi x 5,5 % = Cass/2 c). Contributia la asig.pentru somaj Csi x 0.5 % = Cs/3

4.3) . In cea de a doua transa ,din castigul salarial total se scad retinerile pentru fondurile sociale si se obtine „venitul impozabil” (Vi)

Vi

=

Csi

-

( Cas/1

+

Cass/2

+

C s/3 )

Mentiune : Este important a nu se uita regula impozitarii salariale,comform careia daca anumiti salariati se incadreaza in prevederile legale cu privi

Vi efectiv

= Vi

-

D

La venitul efectiv impozabil astfel obtinut al fiecarui salariat (Vi) se aplica cota unica de impozit de 16,0% si se obtine impozitul pe salarii

Vi x

16%

=

Impozitul pe salariu (I)

4.4) . In anumite cazuri mai poate exista si o a treia transa in care din salariul ramas se retin diverse „popriri” (P) ( imputatii,obligatii fiscale

Intre acestea se situiaza si „comisionul I.T.M.”(Inspectia Teritoriala de Munca) ce se datoreaza acesteia pentru conducerea „Registrului electronic al angajatilor”(in locul fostelor „Carti de munca” la care orice angajator trebuie sa renunte).Comisionul se calculeaza prin aplicarea cotei de o,75% asupra venitului salarial efectiv (Vi ef.) al fiecarui angajat si,evident,se scade din salariul sau.

Abia acum ajungem la „salariul net”( Sn):

Sn

=

Vi – I

-

P

Acesta se plateste salariatului in numerar sau prin virament in contul bancar de card, odata sau de doua ori pe luna (chenzina a I-a si chenzina a II

4.5) . Retinerile salariale astfel calculate trebuiesc inregistrate in contabilitate in felul urmator:

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

421

Personal - salarii

datorate

=

% 4312 – Contributia asiguratilor pentru

-

asigurarile sociale

Total de control

Cas/1

4314

- Contributia asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate

Cass/2

4372

- Contributia asiguratilor pentru asigurarile de somaj

Cs/3

444

– Impozitul pe salarii

I

427

- Retineri din salarii datorate tertilor

P

4.6). Soldul debitor al contului 421 – „Personal – salarii datorate” exprima salariul net calculat si verificat prin numeroasele chei de control oferit

421

Personal-salarii datorate

=

7701

Finantarea de la bugetul de stat

-

Sn

4.7 ) Decontarea drepturilor si obligatiilor salariale se incheie cu virarea,tot prin Ordine de plata a sumelor retinute din salariile personalului ca

4312 – Contributia asiguratilor pentru

=

7701

Cas/1

datorate asigurarile sociale

Finantarea de la bugetul de stat

4314

- Contributia asiguratilor pentru

=

7701

Cass/2

asigurarile sociale de sanatate

Finantarea de la bugetul de stat

4372 - Contributia asiguratilor pentru asigurarile de somaj

=

7701

Cs/3

Finantarea de la bugetul de stat

444

– Impozitul pe salarii

7701

= Finantarea de la bugetul de stat

I

427

- Retineri din salarii datorate tertilor =

7701

P

Finantarea de la bugetul de stat

NOTA: Intelegem ca fiecare varsamant are alta destinatie si deci trebuiesc intocmite Ordine de plata separate Iar pentru fiecare document cont Ordinele de plata se intocmesc simultan cu „Declaratiile fiscale – 2010”si se depun la autoritatile gestionare ale diverselor fonduri sociale sau

- Declaratia 10.01/2010 privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat; - Declaratia 2.06/2009.06.04 privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; - Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj; - Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat(pentru impozitul asupra salariilor; - Declaratia fiscala I.T.M. pentru comisionul de evidenta a personalului angajat (iar la aceasta se anexeaza si un exemplar din statele de plata).

5.Obligatiile sociale ale angajatorului. Odata incheiate calculele salariale individuale,se procedeaza la stabilirea obligatiilor colec

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

5.1) .Ordinea de desfasurare a lucrarilor si metodologia de calcul sunt urmatoarele:

A1 – Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale ( conditii normale de munca):

Total cheltuieli salariale

(CS)

x 20,8 %

A2 – Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate:

Total cheltuieli salariale

(CS)

x

5,2 %

A3- Contributia angajatorului la bugetul asigurarilor de somaj:

 

Total cheltuieli salariale

(CS)

x

0,5 %

A4 . Contribuția angajatorului privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale,concedii medicale si indemnizatii(de nastere,prenata -pentru activitatile economice si veniturile proprii ale institutiei:

Total venituri (V) x - pentru activitati integral finantate:

( 0,15 % - 0,85%)

Total cheltuieli salariale (CS)

x

(0,15 % - 0,85%)

Nota : Marimea cotei este stabilita prin bugetul propriu supus aprobarii odata cu planul de finantare si depinde de conditiile de munca,starea de

A5- Contributia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creantelor bugetare:

Total cheltuieli salariale ( CS )

x

0,25 %

5.2 ) . Pe masura determinarii respectivelor angajamente si obligatii ele se inregistreaza in contabilitate,pentru ca,inainte de a fi pl

(a).

6451

=

4311

-

Suma

A1

Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale

Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale

(b) .

6452

=

4371

-

Suma A3

si

Contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj

Contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj

Suma A5

(c).

6453

=

4313

-

Suma A2

Contrib.angajatorilor pt. asig.sociale de sanatate

Contrib.angajatorilor pt. asig.sociale de sanatate

(d).

6454

=

4315

-

Suma A4

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

Contrib.angaj.pt.accid.de munca si boli profesionale

Contrib.angaj.pt.accid.de munca si boli profesionale

5.3) . La termenele stabilite de organele financiar fiscale (de regula intre 25 si 25 ale lunii urmatoare) se intocmesc Ordinele de pla

a).In favoarea Casei de pensii :

4311

7701

-

Suma A1

Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale

= Finantarea de la bugetul de stat

 

b).In favoarea Inspectiei Teritoriale de Munca:

 

4371

7701

= Finantarea de la bugetul de stat

-

Suma A3 si

Contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj

Suma A5

c). In favoarea Casei judetene de sanatate:

4313

=

7701

-

Suma A2

Contrib.angajatorilor pt. asig.sociale de sanatate

Finantarea de la bugetul de stat

 

si

4315

=

7701 – Fin.de la bug.de stat(sauSuma A4 Conturi la banca in lei

 

Contrib.angaj. pt.accid.

5121 -

de munca si boli prof.

Nota : Plata contributiei angajatorilor la fondul pentru accidente,boli profesionale, concedii,indemnizatii,etc.se face din contul care exprima natur

MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR" - Wik

http://ro.wikibooks.org/wiki/MANUAL_DE_PROCEDURI

Sectiunea:"CONTABILITATE_SI_MA

Prof.univ.dr. C.M.DRAGAN Expert contabil de onoare nr.5298 din tabloul CECCAR

== 4.

A

N E X A

nr.3

MODEL DE PROCEDURA ==

privind „ INVENTARIEREA SI CONTROLUL PATRIMONIULUI” Principalele elemente de continut:

1. Inventarierea patrimoniului - generalitati 2. Obligatiile administratorilor. Sarcinile comisiei de inventariere 3. Etapele inventarierii 4. Inventarierea elementelor specifice 5. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv 6. Procesul verbal de inventariere 7. Plusuri sau minusuri la inventar - compensari 8. Rezultatele inventarierii 9. Lista de inventariere 10. Lista de inventariere pentru gestiuni global valorice 11. Extras de cont 12. Model Decizie inventariere; 13. Model Proceduri de inventariere; 14. Model Declaratie gestionar inainte de inventariere 15. Model declaratie gestionar dupa inventariere 16. Valorificarea inventarierii - diferente cantitative; 17. Valorificarea inventarierii - diferente valorice

18. Contabilizarea rezultatelor inventarieri

NOTA:Acest material a fost elaborat de Prof.univ. D.H.C. - C.M.DRAGAN , pe exemplul institutiilor publice care se afla in cea mai mare suferinta.Un "manu 27.04.2011 CAPITALISTUL Supervizare: "Clubul Universitarilor liberi" 109.166.130.30 27 aprilie 2011 04:57 (UTC)

Adus de la „http://ro.wikibooks.org /w/index.php?title=MANUAL_DE_PROCEDURI Sectiunea:%22CONTABILITATE_SI_MANAGEMENT_FINANCIAR%22&oldid=15335”

Ultima modificare efectuată la 04:57, 27 aprilie 2011. ă la 04:57, 27 aprilie 2011.

Acest text este disponibil sub licenț a Creative Commons cu atribuire ș i distribuire în condi ț ii identice; pot ța Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista și clauze suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.