Sunteți pe pagina 1din 10

CARTA DE LA LEIPZIG pentru orae europene durabile Adoptat cu ocazia reuniunii ministeriale informale privind dezvoltarea urban i coeziunea

teritorial de la Leipzig, din 24 i 25 mai 2007 PREAMBUL Carta de la Leipzig pentru orae europene durabile este un document al statelor membre, ntocmit cu participarea larg i transparent a factorilor europeni interesa i. Cunoscnd provocrile i ansele, precum i diferitele contexte istorice, economice, sociale i ecologice ale oraelor europene, minitrii statelor membre responsabili cu dezvoltarea urban au convenit o serie de principii i strategii comune pentru politica de dezvoltare urban. Minitrii se angajeaz: s ini ieze o dezbatere politic n statele lor respective despre cum pot fi integrate principiile i strategiile Cartei de la Leipzig pentru orae europene durabile n politicile de dezvoltare na ionale, regionale i locale, s foloseasc instrumentul dezvoltrii urbane integrate i structurile de guvernan indispensabile realizrii acesteia i, n acest scop, s creeze cadrul necesar la nivel na ional i s promoveze o organizare teritorial echilibrat, bazat pe o structur urban european policentric.

Minitrii mul umesc Preedin iei germane pentru elaborarea raportului intitulat Dezvoltarea urban integrat, condi ie a succesului dezvoltrii durabile a oraelor i a studiilor intitulate Strategii de mbunt ire a mediului fizic n zonele urbane defavorizate, Consolidarea economiei locale i a pie ei locale a for ei de munc n zonele urbane defavorizate, Educa ie proactiv i politici de educa ie a copiilor i tinerilor din zonele urbane defavorizate i Transportul urban durabil i zonele urbane defavorizate, studii care con in exemple de bune practici din Europa. Aceste studii vor ajuta oraele de toate dimensiunile s pun n aplicare n mod eficient principiile i strategiile stabilite n Carta de la Leipzig pentru orae europene durabile. Minitrii declar: Noi, minitrii responsabili cu dezvoltarea urban n statele membre ale Uniunii Europene, considerm c oraele europene de toate dimensiunile reprezint bunuri economice, sociale i culturale de valoare i de nenlocuit. n scopul de a proteja, consolida i dezvolta n continuare oraele noastre, sus inem cu trie Strategia UE de dezvoltare durabil, pe baza Programului de ac iune de la Lille, a acquisului de la Rotterdam privind dezvoltarea urban i a Acordului de la Bristol. Pentru realizarea acestui obiectiv, toate dimensiunile dezvoltrii durabile trebuie s fie luate n considerare simultan i n egal msur. Din aceste dimensiuni fac parte prosperitatea economic,

CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp

RO

-2-

echilibrul social i un mediu sntos. n acelai timp, aten ia ar trebui s se ndrepte i asupra dimensiunilor culturale i sanitare. De asemenea, capacitatea institu ional a statelor membre trebuie luat atent n considerare.

Oraele noastre de in calit i culturale i arhitecturale unice, for e puternice de incluziune social i posibilit i excep ionale de dezvoltare economic. Oraele reprezint centre de cunoatere i surse de cretere i inova ie. n acelai timp ns, oraele sufer de probleme demografice, inegalitate social, de excluderea social a unor categorii specifice de popula ie, de o lips de locuin e adecvate i accesibile ca pre i de probleme de mediu. Pe termen lung, oraele nu-i vor putea ndeplini func ia de motoare ale progresului social i ale creterii economice n sensul Strategiei Lisabona, dac nu va fi men inut echilibrul social n interiorul oraelor i ntre orae, pstrnd diversitatea cultural i stabilind standarde de calitate ridicate n domenii precum designul urban, arhitectura i mediul. Avem tot mai mult nevoie de strategii integrate i de ac iuni coordonate ntre toate persoanele i institu iile implicate n procesul de dezvoltare urban, care depete limitele oraelor individuale. Fiecare nivel de guvernare - local, regional, na ional i european - are o responsabilitate pentru viitorul oraelor noastre. Pentru a face cu adevrat eficient guvernarea la mai multe niveluri, trebuie s mbunt im coordonarea politicilor sectoriale i s dezvoltm un nou sim al responsabilit ii pentru politica integrat de dezvoltare urban. De asemenea, trebuie s ne asigurm c aceia care, la toate nivelurile, lucreaz la elaborarea acestor politici dobndesc competen ele i cunotin e generale i transdisciplinare necesare pentru a contribui la dezvoltarea oraelor pentru a deveni comunit i durabile. Salutm clduros afirma iile i recomandrile stabilite de Agenda Teritorial a Uniunii Europene, precum i activitatea institu iilor europene care promoveaz o abordare integrat a problemelor urbane. Apreciem angajamentele de la Aalborg ca fiind o contribu ie de valoare la ac iunea strategic i coordonat la nivel local, precum i concluziile Forumului european pentru politici arhitecturale privind cultura construc iilor, din 27 aprilie 2007. Lum act de Carta european Re eaua Vital Cities. Recomandm: I. S se utilizeze mai intens abordrile integrate ale politicii de dezvoltare urban Pentru noi, politica integrat de dezvoltare urban nseamn luarea n considerare, simultan i echitabil, a tuturor preocuprilor i intereselor relevante pentru dezvoltarea urban. Politica integrat de dezvoltare urban este un proces n care sunt coordonate aspectele spa iale, sectoriale i temporale ale domeniilor cheie ale politicii urbane. Implicarea actorilor economici, a factorilor interesa i i a publicului larg este esen ial.

CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp

-3-

Politica integrat de dezvoltare urban este o condi ie-cheie pentru punerea n aplicare a Strategiei UE pentru dezvoltare durabil. Punerea n aplicare a acestei strategii reprezint o sarcin de efectuat la nivel european, care ns trebuie s ia n considerare att condi iile i necesit ile locale, ct i subsidiaritatea.

CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp

-4-

Reconcilierea intereselor, facilitat de o politic integrat de dezvoltare urban, constituie baza viabil pentru un consens ntre stat, regiuni, orae, cet eni i actori economici. Punnd laolalt cunotin e i resurse financiare, fondurile publice reduse pot fi utilizate mai eficient. Investi iile publice i private vor fi mai bine coordonate. Politica integrat de dezvoltare urban implic actori din afara administra iei i permite cet enilor s joace un rol activ n modelarea mediului lor de via imediat. n acelai timp, aceste msuri pot conduce la o mai mare siguran a planificrii i a investi iilor. Recomandm ca oraele europene s ntocmeasc programe integrate de dezvoltare urban pentru ora ca un tot unitar. Aceste instrumente de planificare orientate spre punerea n aplicare ar trebui: s descrie punctele tari i punctele slabe ale oraelor i cartierelor, pe baza unei analize a situa iei actuale, s defineasc obiective de dezvoltare coerente pentru zona urban i s dezvolte o viziune pentru ora, s coordoneze diferite planuri i politici districtuale, sectoriale i tehnice i s se asigure c investi iile planificate vor contribui la promovarea unei dezvoltri echilibrate a zonei urbane, s coordoneze i s concentreze din punct de vedere spa ial utilizarea fondurilor de ctre actorii din sectorul public i privat i s fie coordonate att la nivel local, ct i la nivel regional i s implice cet enii i al i parteneri care pot contribui substan ial la dezvoltarea calit ii economice, sociale, culturale i ecologice a fiecrei zone.

Coordonarea ntre nivelul local i cel regional trebuie ntrit. Scopul este acela de a stabili un parteneriat egal ntre orae i zone rurale, precum i ntre orae mici, medii i mari i oraele foarte mari n cadrul oraelor-regiuni sau al zonelor metropolitane. Problemele i deciziile de politic urban nu mai trebuie privite izolat, la nivelul fiecrui ora. Oraele noastre trebuie s fie puncte focale de dezvoltare regional i s i asume responsabilitatea pentru coeziunea teritorial. Din acest motiv, ar fi util ca oraele s formeze o re ea mai strns la nivel european. Politica integrat de dezvoltare urban ne pune la dispozi ie un set de instrumente care, n numeroase orae europene, i-au dovedit deja utilitatea n crearea unor structuri de guvernare moderne, eficiente i deschise colaborrilor. Acestea sunt indispensabile pentru creterea competitivit ii oraelor europene. Aceste instrumente faciliteaz coordonarea din timp a dezvoltrii locuin elor, economiei, infrastructurii i serviciilor, innd seama, printre altele, de impactul mbtrnirii i migra iei popula iei i de condi iile de politic energetic. CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp /

-5-

n cadrul unei politici integrate de dezvoltare urban, considerm c urmtoarele strategii de ac iune au o importan capital n creterea competitivit ii oraelor europene:

Crearea i asigurarea unor spa ii publice de bun calitate Calitatea spa iilor publice, a peisajelor urbane antropice, a arhitecturii i a urbanismului joac un rol important n condi iile de trai ale popula iilor citadine. Ca factori de localizare slabi, aceste elemente sunt importante n atragerea ntreprinderilor din domeniul industriei bazate pe cunoatere, a for ei de munc creative i calificate i a turitilor. Din acest motiv, trebuie s se intensifice interac iunea dintre arhitectur, planificarea infrastructurii i planificarea urban, pentru a crea spa ii publice atrgtoare, orientate spre utilizator, i pentru a ajunge la un nivel nalt n ceea ce privete mediul de via , cultura arhitectural (Baukultur). Cultura arhitectural trebuie n eleas, n sensul cel mai larg al cuvntului, ca sum a tuturor aspectelor culturale, economice, tehnologice, sociale i ecologice care influen eaz calitatea i procesul de planificare i de construc ie. Aceast abordare nu trebuie limitat ns la spa iile publice. O astfel de Baukultur este necesar pentru ora ca ntreg i pentru mprejurimile sale. Att oraele, ct i autorit ile trebuie s-i exercite influen a. Acest lucru este deosebit de important pentru protejarea patrimoniului arhitectural. Cldirile istorice, spa iile publice, precum i valoarea urban i arhitectural pe care acestea o reprezint trebuie protejate. Crearea i protejarea unor spa ii urbane, infrastructuri i servicii func ionale i bine proiectate reprezint sarcini care trebuie abordate n comun de stat, autorit i locale i regionale, precum i de cet eni i ntreprinderi. Modernizarea re elelor de infrastructuri i creterea eficien ei energetice Un transport urban durabil, accesibil i abordabil ca pre , cu legturi coordonate ctre re elele regionale de transport, poate avea o contribu ie esen ial la calitatea vie ii, a localizrii i a mediului. O aten ie deosebit ar trebui acordat gestionrii traficului i crerii de legturi ntre diferitele moduri de transport, inclusiv infrastructurii destinate ciclitilor i pietonilor. Transportul urban trebuie reconciliat cu diferitele cerin e legate de zonele de locuit, de cele de birouri, de mediu i de spa iile publice. Infrastructura tehnic, n special aprovizionarea cu ap, re eaua de canalizare i alte re ele urbane, trebuie mbunt it din timp i adaptat nevoilor de schimbare, pentru a putea ntmpina cerin ele viitoare legate de o calitate de via ridicat n mediul urban. Eficien a energetic, utilizarea ra ional a resurselor naturale i gestionarea eficient din punct de vedere economic a echipamentelor constituie cerin e cheie pentru durabilitatea serviciilor publice de utilit i. Eficien a energetic a cldirilor trebuie sporit. Acest aspect

CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp

-6-

privete att cldirile existente, ct i cldirile noi. Renovarea locuin elor existente poate avea un impact semnificativ asupra eficien ei energetice i asupra mbunt irii calit ii vie ii reziden ilor. O aten ie sporit trebuie acordat cldirilor din pre-fabricate, cldirilor vechi sau cldirilor de o slab calitate. Re elele de infrastructur optimizate i performante i cldirile eficiente din punct de vedere energetic vor reduce costurile att pentru ntreprinderi, ct i pentru cet eni.

O baz de pornire pentru utilizarea eficient i durabil a resurselor este reprezentat de o structur compact a locuin elor. Aceasta poate fi ob inut printr-o planificare spa ial i urban care s nlture dispersarea urban, printr-un control al ofertei de terenuri i al dezvoltrii de tip speculativ. S-a dovedit a fi durabil ndeosebi strategia de realizare, n zonele urbane, a unui mix func ional ntre locuin e, spa ii de munc, educa ie, aprovizionare i activit i recreative. Oraele trebuie s contribuie la asigurarea i mbunt irea calit ii vie ii locuitorilor lor i a gradului propriu de atractivitate att ca factori de localizare pentru ntreprinderi, utiliznd tehnologii sofisticate ale informa iei i comunica iilor n domenii ca educa ia, ocuparea for ei de munc, serviciile sociale, sntatea, siguran a i securitatea, ct i ca mijloace de mbunt ire a guvernrii urbane. Oraele noastre trebuie s fie capabile s se adapteze, pentru a face fa pericolului reprezentat de schimbarea climatic. O dezvoltare urban bine proiectat i planificat poate antrena o cretere economic bazat pe un nivel sczut de emisii de dioxid de carbon (CO2), poate mbunt i calitatea mediului i reduce emisiile de carbon. Oraele trebuie sa ating aceste rezultate prin msuri inovatoare de prevenire, compensare i adaptare, care, la rndul lor, vor contribui la dezvoltarea de noi industrii i ntreprinderi cu nivel sczut de emisii de CO2. Inova ia proactiv i politicile educa ionale Oraele sunt propice crerii i diseminrii de cunoatere. Exploatarea la maximum a poten ialului de cunoatere al unui ora depinde de calitatea educa iei precolare i colare, de posibilit ile de transfer oferite de sistemele de educa ie i formare, precum i de re elele sociale i culturale, de posibilit ile de nv are pe parcursul ntregii vie i, de calitatea nv mntului universitar i a institutelor de cercetare neuniversitare i de re eaua de transfer existent ntre industrie, ntreprinderi i comunitatea tiin ific. Politica integrat de dezvoltare urban poate contribui la mbunt irea acestor factori, de exemplu aducnd laolalt to i factorii interesa i, sus innd re ele i optimiznd structurile de localizare. Dezvoltarea urban integrat promoveaz dialogul social si intercultural. Strategiile integrate de dezvoltare urban, managementul urban participativ i o bun guvernare pot contribui att la utilizarea eficient a poten ialului oraelor europene, n special n ceea ce privete competitivitatea i creterea, ct i la reducerea disparit ilor

CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp

-7-

intra- i inter-cartiere. Aceste strategii ofer cet enilor posibilit i de participare social i democratic. II. S se acorde o aten ie special zonelor defavorizate n contextul oraului ca tot unitar Oraele se confrunt cu provocri majore, n special n legtur cu schimbrile n structurile economice i sociale i cu globalizarea. Problemele specifice sunt, printre altele, nivelul ridicat al omajului i fenomenele de excluziune social. n cadrul unui ora, pot exista diferen e considerabile ntre diferitele zone urbane att n ceea ce privete posibilit ile economice i sociale, ct i n ceea ce privete calitatea mediului. n plus, diferen ele sociale i diferen ele ntre nivelurile de dezvoltare economic continu adesea s creasc, ceea ce contribuie la situa ii de dezechilibru n orae. O politic de integrare social care s contribuie la reducerea inegalit ilor i la prevenirea excluziunii sociale va fi cea mai bun garan ie pentru men inerea siguran ei n oraele noastre. n ndeplinirea obiectivelor de coeziune social i integrare n orae i zone urbane, politici bine concepute de construire de locuin e sociale pot fi instrumente eficace. Locuin e sntoase, adecvate i accesibile ca pre pot face ca aceste cartiere s devin mai atractive att pentru tineri, ct i pentru btrni. Aceasta ar contribui, de asemenea, la stabilitatea n cartiere. Este mai bine s se observe semnalele de alarm timpurii i s se ia msuri imediate i eficiente de remediere a situa iei. Aceast abordare economisete resurse. O dat ce o zon a nceput s decad, costul i dificultatea inversrii tendin ei pot fi, de multe ori, mai ridicate. Guvernul trebuie s ofere locuitorilor respectivelor zone afectate cadrul general i stimulente pentru reabilitare. Implicarea activ din partea reziden ilor i un dialog mai bun ntre reprezentan i politici, reziden i i actorii economici sunt esen iale pentru identificarea celei mai bune solu ii pentru fiecare zon urban defavorizat. Pe acest fundal, considerm c urmtoarele strategii de ac iune, incluse intr-o politic integrat de dezvoltare urban, sunt cruciale pentru zonele urbane defavorizate: Urmrirea unor strategii de dezvoltare a mediului fizic Activit ile economice i investi iile, pe de-o parte, i structurile urbane de nalt calitate, un mediu construit sntos i o infrastructur modern i eficient, pe de alt parte, se afl n strns legtur. Din acest motiv, este necesar s se amelioreze posibilit ile de locuire existente n zonele defavorizate, n ceea ce privete designul, condi iile fizice i eficien a energetic. mbunt irea standardelor de locuit pentru noile cldiri, precum i pentru cldirile din pre-fabricate existente sau pentru cldirile vechi i de o slab calitate, poart cu sine cel mai mare poten ial de cretere a eficien ei energetice n cadrul UE i, astfel, de combatere a schimbrilor climatice.

CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp

-8-

Pentru a mri durabilitatea investi iilor n mbunt irea mediului fizic, acestea trebuie s fie nglobate ntr-o strategie de dezvoltare pe termen lung care s includ, printre altele, investi iile publice i private ulterioare. Consolidarea economiei locale i a politicii locale privind pia a for ei de munc Msurile de asigurare a stabilit ii economice a zonelor defavorizate trebuie, de asemenea, s exploateze for ele economice endogene aflate n cadrul acelor zone. n acest context, pia a for ei de munc i politicile economice gndite special pentru a veni n ntmpinarea nevoilor zonelor defavorizate vor reprezenta instrumentele cele mai potrivite. Obiectivul este crearea i asigurarea de locuri de munc i facilitarea crerii de noi ntreprinderi. Posibilit ile de acces la pia a local a for ei de munc trebuie n mod special s fie mbunt ite prin oferirea de posibilit i de formare adaptate cerin elor pie ei. De asemenea, trebuie s se fac uz n mai mare msur de ansele de angajare i formare n economia etnic.

Uniunea European, statele membre i oraele sunt chemate s creeze condi ii i instrumente mai bune pentru consolidarea economiilor locale i, n acelai timp, a pie elor locale ale for ei de munc, n special prin promovarea economiei sociale i prin oferirea de servicii de calitate cet enilor. Educa ia proactiv i politicile de pregtire a copiilor i tinerilor Un punct de pornire crucial pentru mbunt irea situa iei zonelor defavorizate din orae este mbunt irea situa iei educa iei i formrii n cadrul comunit ilor locale, n combina ie cu o serie de politici proactive n favoarea copiilor i tinerilor. Trebuie asigurate mai multe posibilit i de educa ie i formare n zonele dezavantajate, iar acestea trebuie s fie adaptate nevoilor i lipsurilor copiilor i tinerilor din acele zone. Prin intermediul unei politici focalizate pe copii i tineri construite conform cerin elor zonei sociale n care triesc acetia, trebuie s contribuim la sporirea anselor copiilor i tinerilor locuitori ai zonelor defavorizate de a participa i de a-i realiza ambi iile i s garantm anse egale pe termen lung. Promovarea unui transport urban eficient i la pre uri accesibile Multe cartiere dezavantajate duc i povara lipsei de legturi de transport i a problemelor de mediu, ceea ce le reduce i mai mult gradul de atractivitate. Dezvoltarea unui sistem de transport eficient i abordabil ca pre va oferi reziden ilor acestor zone posibilitatea de a se bucura de acces egal la mobilitate ca i ceilal i cet eni. Pentru a atinge acest scop, planificarea transportului i gestionarea traficului din aceste zone trebuie s reduc progresiv impactul negativ al transportului asupra mediului i s

CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp

-9-

organizeze transportul n aa fel nct s integreze mai bine aceste cartiere n ora i n regiune n ansamblu. n acest scop, re ele destinate ciclitilor i pietonilor vor fi de asemenea utile. Cu ct reuim mai bine s stabilizm din punct de vedere economic zonele defavorizate, s le integrm social i s mbunt im mediul fizic i infrastructura de transport, cu att cresc ansele ca oraele noastre s rmn locuri de progres social, cretere i inova ie pe termen lung. Dorim s subliniem urmtoarele aspecte: Politica de dezvoltare urban ar trebui elaborat la nivel na ional, iar stimulii pentru solu ii inovatoare ar trebui crea i att la nivel na ional, ct i la celelalte niveluri. Oraele noastre au nevoie de ac iuni de o amploare suficient pentru a rspunde cerin elor locale ntr-un mod responsabil i cu o baz financiar solid, care s aduc stabilitate pe termen lung. Din acest motiv, este important ca statele membre s aib posibilitatea de a folosi fondurile structurale europene pentru programe integrate substan iale de dezvoltare urban. Utilizarea acestor fonduri ar trebui s se concentreze pe dificult ile i poten ialul specifice fiecrui ora i s ia n considerare atuurile, dificult ile i elementele specifice fiecrui stat membru. Dac nu le de in nc, va trebui ca autorit ile locale s dezvolte competen ele i eficien a necesare punerii n aplicare a politicilor integrate de dezvoltare urban, inclusiv n vederea ndeplinirii standardelor generale de calitate i durabilitate a mediului construit. Posibilit i promi toare de cretere a eficien ei surselor conven ionale de finan are na ionale i europene sunt oferite de noile ini iative ale UE, JESSICA i JEREMIE, care sus in crearea unor fonduri de dezvoltare urban i a unor fonduri pentru IMM-uri, utiliznd instrumente de inginerie financiar n scopul creterii participrii capitalului privat la punerea n aplicare a strategiilor integrate de dezvoltare urban. La nivel na ional, structurile guvernamentale trebuie s recunoasc ntr-un mod mai clar importan a oraelor n ndeplinirea obiectivelor na ionale, regionale i locale i impactul politicilor lor asupra acestora. Eforturile structurilor guvernamentale responsabile cu diversele sectoare care au un impact asupra problemelor urbane trebuie s fie mai bine coordonate i integrate, astfel nct s se completeze reciproc i s nu intre n conflict. Subliniem importan a unor schimburi sistematice i structurate de experien i cunotin e n domeniul dezvoltrii urbane durabile. Solicitm Comisiei Europene s prezinte rezultatul schimbului de bune practici pe baza principiilor Cartei de la Leipzig la viitoarea conferin sub auspiciile ini iativei Regiunile, actori ai schimbrii economice. n plus, avem nevoie de o platform european care s reuneasc cele mai bune practici, statistici, analize comparative, studii, evaluri, proceduri de evaluare reciproc i alte cercetri n domeniul urban, pentru a sus ine actorii implica i n dezvoltarea urban la toate nivelurile i n toate sectoarele. Vom continua s promovm i s intensificm schimbul de cunotin e i CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp /

- 10 -

experien ntre factorii de decizie politici, practicieni i cercettori la nivel local, regional, na ional i european, pentru a consolida dimensiunea urban a Strategiei UE pentru dezvoltare durabil, a Strategiei Lisabona i a Strategiei europene pentru ocuparea for ei de munc. Europa are nevoie de orae i regiuni puternice i n care s se triasc bine.
_____________

CdR 163/2007 EN-DMAN/NFAR/hp