Sunteți pe pagina 1din 7

“PUNETI NERVII TᾸI ȊN MȊNA LUI DUMNEZEU.”

Mᾰrturii personale.

De Magdalena.M - Martie 2012.

Capitolul 2.

Din tot ce am scris ȋn capitolul precedent,am scos ȋn evidențᾰ faptul cᾰ depresia se poate vindeca luȋnd poziția biblicᾰ ȋn situațiile grele prin care suntem trecuți.

Aceastᾰ depresie nu poate fii consideratᾰ chiar cronicᾰ,ea poate apᾰrea ȋn mod trecᾰtor,ȋn momente dramatice,cu ajutorul Domnului ȋnsᾰ,care El ȋnsuși ne ȋndeamnᾰ sᾰ venim la El cȋnd suntem trudiți,obosiți ,apᾰsați,vom putea sta neclintiți ȋn rᾰbdare,ȋn credințᾰ. Domnul este ȋnțelegator cu asfel de slᾰbiciuni,pentru cᾰ și El a trecut prin ele,dacne gȋndim ȋn grᾰdina Ghetsimani, in ce ȋntristare se afla și ce rugᾰciune aducea Tatᾰlui ceresc…? Pentru mine sunt ȋncᾰ doutexte din Biblie,care m-au ȋntᾰrit mult ȋn anii 80,anii 90.Doresc sᾰ le scriu acum aici:

”Pentru cᾰ nu avem un Mare Preot care sᾰ nu aibe parte cu noi ȋn slᾰbiciunile noastre,ci Unul ispitit ȋn toate,ȋn aceleași fel,AFARᾸ DE PᾸCAT. Sᾰ ne apropiem deci cu ȋndrᾰznealᾰ de tronul harului,ca sᾰ primim ȋndurare și sᾰ gᾰsim har,pentru ajutor la timpul potrivit.” EVREI 4;15-16. “ Și prin faptul cᾰ El ȋnsuși o fost ispitit ȋn cea ce a suferit,poate sᾰ vinᾰ ȋn ajutorul celor ce sunt ispitiți.” EVREI 2;18.

Mᾰcar,cᾰ El era ispitit,totuși era fᾰrᾰ pᾰcat,El se ȋncredea ȋn Tatᾰl ceresc,cᾰ ȋl va ȋntᾰri ca sᾰ treacᾰ prin suferința Sa. Dar cum este cu noi? Facem pᾰcat dacᾰ ȋn necazurile noastre,suntem ȋn necredințᾰ ,cᾰzuți ȋn ȋmpietrire sau ne duc gȋndurile spre sinucidere. Pᾰcᾰtuim dacᾰ ne certᾰm cu Dumnezeu pentru necazul ȋn care suntem,nu mai vrem sᾰ ne ȋncredem ȋn El,pᾰcᾰtuim dacᾰ suntem indiferenți de viațᾰ,și ne

ducem ȋntr-o neglijențᾰ fațᾰ de familie,fațᾰ de noi ȋnșine

au fᾰcut asfel de fapte In asfel de cazuri,depresia poate lua forme groaznice Cazuri de depresie gᾰsim și ȋn Biblie,amintesc din nou pe apostolul Pavel.

cunosc cazuri care

El a ajuns sᾰ spunᾰ” cᾰ nu mai trᾰgea nici o nᾰdejde de viațᾰ”,chiar credea cᾰ va pleca la Domnul,atȋt era de dᾰrȋmat in necazurile lui. Ȋnsᾰ aceste stri mari de slᾰbiciune,credința lui nu a fost paralizatᾰ,el nu a permis sᾰ ȋl ținᾰ legat depresia,ci ȋși avea nᾰdejdea ȋn Dumnezeu,dupᾰ cum am vᾰzut șI ȋn textul citat ȋn primul capitol. Sunt sigurcᾰ șI apostolul Petru,a trᾰit asfel de experiențe ȋn necazurile lui,dacᾰ citim despre ȋndemnurile date de el ȋn una din epistole.

“….Smeriți-vᾰ deci sub mȋna puternica al lui Dumnezeu,ca sᾰ vᾰ ȋnalțe la timpul potrivit,aruncȋnd asupra Lui toatᾰ ȋngrijorarea voastrᾰ,pentru cEl ȋngrijește de voi. FițI treji,vegheați.Pentru cᾰ vrᾰjmașul vostru,dᾰ tȋrcoale ca un leu rᾰcnitor cautȋnd pe cine sᾰ ȋnghitᾰ. Ȋmpotriviți-vᾰ lui tari ȋn credințᾰ,știind cᾰ aceleașI suferințe se ȋmplinesc șI ȋn frᾰțietatea voastrᾰ care este ȋn lume. Iar Dumnezeul oricrui har care v-a chemat la gloria Lui eternᾰ ȋn Hristos Isus dupᾰ ce veți suferi puțin timp,El ȋnsușI vᾰ va desᾰvȋrșI,vᾰ va așeza,vᾰ va ȋntᾰrii șI vᾰ va face neclintiți.Lui sᾰ ȋi fie gloria șI puterea ȋn veci vecilor.Amin. 1 PETRU 5;6-11.

Svᾰ explic cum am ȋnțeles eu aceste versete,care erau și sunt deosebite. Cȋnd treceam sau trec prin ȋncercᾰri,mᾰ cuprinde repede neliniștea:de ce?pentru ce?ȋntrebᾰrile acestea ȋmi vin imediat ȋn minte.

Analizez scurt problema

apoi

mᾰ ȋntorc spre Domnul și Ȋi mulțumesc pentru

ea,și ȋl rog sᾰ ȋmi facᾰ cunoscut ce am de ȋnvᾰțat din situație. Dacᾰ nu vᾰd imediat pentru ce este,am atunci zic:și aceastᾰ situație ȋși are rostul ei,știu cᾰ ea a fost luatᾰ ȋn evidența Domnului,și la timpul hotᾰrȋt mᾰ scoate din ea. Aceastᾰ poziție pentru mine ȋnseamnᾰ”smeriți-vᾰ și aruncați asupra Sa toate ȋngrijorᾰrile.”Dacᾰ am luat aceastᾰ poziție,vᾰd cᾰ mi se dᾰ douᾰ

fᾰgᾰduințe:”ca sᾰ vᾰ ȋnalțe la TIMPUL POTRIVIT” și “

ȊNGRIJEȘTE DE VOI.” Aceste doufgᾰduințe le iau ȋn inima mea prin credințᾰ,cam convingerea sigur,cDumnezeu face cea ce mi-a fᾰgᾰduit. Apoi ca sᾰ mᾰ pᾰstrez ȋn poziția asta descrisᾰ acum(smerenie,ȋngrijorarea sᾰ

fie puse asupra Sa,credința cᾰ El ȋmplinește ce a spus)El ȋmi face clar cᾰ

dușmanul meu diavolul,ȋmi dᾰ tȋrcoale ca sᾰ mᾰ SCOATᾸ DIN POZIȚIA BIBLICᾸ,și sᾰ fiu atentᾰ sᾰ nu mᾰ ducᾰ ȋn disperare,ȋn depresie. Ȋn faza asta trᾰiesc deja o luptᾰ contra sentimentelor negative,care deja cel rᾰu cautᾰ sᾰ mi le ȋnfiripeze ȋn gȋndurile mele. Este o luptᾰ,este o ȋmpotrivire contra lui,prin credințᾰ.Lupta asta poate sa

dureze zile

minge cȋnd ȋntr-un gȋnd de fricᾰ,cȋnd compᾰtimire

aceste sentimente

Ȋnsᾰ Dumnzeu ȋmi dᾰ și o altᾰ ȋncurajare:ca sᾰ știu cᾰ nu sunt singura care trece prin asfel de lupte,ci mulți din credincioșii din lume,au aceleași

suferințe,lupte deci,pe care și eu le am acum

ceva,deci ȋmi confirmᾰ din nou,cᾰ timpul Lui ȋncᾰ nu a sosit ca sᾰ mᾰ scoatᾰ din ȋncercare,ci El spune:cᾰ El m-a chemat la gloria Sa eternᾰ ȋn Hristos,suferințele mele de acum sunt lᾰsate cu scopul pentru maturizare ȋn Hristos,pentru scopul de a moștenii slava din cer care ȋmi este pregatitᾰ

pentru cᾰ EL SE

manifestȋndu-se

ȋn insomnie,neliniște

te

simți aruncat ca și o

fiecare cum sunt

știți

Apoi

Dumnezeu ȋmi mai face clar

Apoi ȋmi dᾰ iar o fᾰgᾰdințᾰ pe care trebuie sᾰ o am mereu ȋn inima mea:”dupᾰ ce veți suferii PUȚINᾸ VREME, VᾸ DESᾸVȊRȘI, VᾸ VA AȘEZA, VᾸ VA ȊNTᾸRII, VᾸ VA FACE NECLINTIȚI

Dar dupᾰ ce El a vazut cᾰ ȋncercarea a adus roadele dorite de El,cᾰ credința ȋn El a ramas statornicᾰ ȋn suferințᾰ,atunci Ȋși va ȋmplini și aceastᾰ fᾰgᾰduințᾰ plinᾰ de harul Lui. Ce ȋnseamnᾰ aceasta fᾰgᾰduințᾰ pentru mine? Dupᾰ ce a vᾰzut Dumnezeu cᾰ am adus roadele dorite de El,El ma face

neclintiᾰ,sunt ȋntᾰritᾰ și mai mult ȋn credințᾰ,mᾰ scoate din ȋncercare

se bucurᾰ de harul primit. Dacᾰ mᾰ uit ȋn urmᾰ la toate luptele mele,cum am fost scoasᾰ din ele,pot sᾰ vᾰd cᾰ am fost “ȋnalțatᾰ”cu o treaptᾰ mai sus,am cules ȋncᾰ o experiențᾰ ȋn

privința ȋncercᾰrilor. Sunt sigurᾰ cᾰ apostolul Petru și Pavel,ȋn ȋncercᾰrile lor au practicat tocmai acest adevᾰr scris ȋn textul de mai sus.Din asfel de experiențe,au dat ei mȋngȋere,ȋndemnuri pentru noi care suntem trecuți prin felurite ȋncercᾰri. Nu numai atȋt,ȋndemnurile de exemplu al Apost.Petru din 2 PETRU,1 ;311,sunt de mare preț pentru noi. Ȋn ele este o așa adȋncime profundᾰ,numai acela ȋși poate ȋnsuși ce scrie acolo,care ia poziția amintitᾰ mai sus ȋn orice ȋncercare prin care este trecut. Cine nu stᾰ ȋn poziția aceasta,ajunge ȋn stᾰri puternice de depresie,nu va ȋnvᾰța nicidecum aceste”trepte”spirituale din 5-8. Toate ȋncercᾰrile ȋși au rostul lor ȋn mȋna lui Dumnezeu,ȋn fiecare din ele gᾰsim ocazia ca sᾰ practicᾰm cunoștiința primitᾰ din Cuvȋnt ,sᾰ o unim cu fapta,omul cel vechi,sᾰ-l ȋnfrȋnᾰm,ȋnvᾰțᾰm sᾰ ne ȋmpotrivim diavolului (trebuie

ȋnsᾰ știut cum sᾰ fie ȋmpotrivrea tine!!!!) prin credința noastrᾰ.

și inima

nu

ȋn a te certa cu el

nu

al exorciza din

Cum am amintit ȋn capit.1, cᾰ am fost confruntatᾰ recent cu o situație a unei surori,pot sa spun cᾰ acum s-a reglementat pozitiv situația ei spiritualᾰ,mᾰcar cᾰ problema ei este neschimbatᾰ. Aceastᾰ sorᾰ,ȋmpreunᾰ cu soțul ei, tot credincios,au fost atȋt de deprimați din cauza unei mari probleme apᾰrute brusc peste ei.Nu pot sᾰ dau detalii ȋn amᾰnunt,pentru cᾰ nu doresc sᾰ fie atins-ᾰ viața ei privatᾰ. Ce doresc sᾰ dau mai departe este ȋnsᾰ partea spiritualᾰ ca ȋncurajare,dar și avertisment pentru cine are situații grele. Sora și soțul ei,dar și unele surori ne-am rugat pentru un plan al lor,ca Domnul sle facclar care este voia Sa ,dacsᾰ punᾰ sau nu acest plan ȋn aplicare. La cȋteva zile au avut claritatea cᾰ pot ȋncepe cu el.

Totul era atȋt de perfect,se ȋmplinea totul ȋn amᾰnunt

Dumnezeu avem,care pȋnᾰ ȋn cele mai mici amᾰnunte lucra,dupᾰ dorințele

lor.DAR

planul lor a cᾰzut total

Și deodatᾰ sora s-a ȋnchis ȋntr-o carapace,nu mai vroia sᾰ știe nimic de Dumnezeu,era dezamgitpe El,nici s- I mulțumeascᾰ nu mai putea pentru

situația asta,nici sᾰ mai ia contact cu mine,cu nimeni creștin

erau fericți cᾰ ce

brusc

a venit furtuna mare peste ei:tot ce a fost pozitiv vᾰzut ȋn

și

ei au rᾰmas ȋn mare pagubᾰ financiar.

Era blocatspiritual complect.Eu am luat legtura cu ea

dar

nimic nu o mai

interesa,spunea cse duce la medic pentru sedative,ca sᾰ ȋnᾰbușe șocul

primit.Am rugat-o sse ducla Domnul,cla El este pacea adevratᾰ,și nu ȋn

medicamentele acestea

dar

nu avea urechi pentru aceste ȋndemnuri.

Noi care știam situația ei,ne rugam pentru ca Domnul sᾰ se ȋndure de ea ,sᾰ o scoatᾰ din “groapa ȋntunecatᾰ ȋn care a cᾰzut.” Acum cȋteva zile,am avut ȋndemnul puternic sᾰ o sun la telefon svᾰd cum ȋi

merge. Nimeni din surorile care o cunoșteau nu ȋndrᾰzneau so sune,cᾰ nu știau ce sᾰ ȋi spunᾰ ȋn necazul ei.Eu tot cu inima micᾰ,ȋn mine,am sunat-o.Am observat cera sub sedativul primit de la medic,cᾰ vorbea așa de indiferent,dezinteresatde convorbire. Am ȋnceput sᾰ ȋi explic totuși, mustrᾰtor, dar ȋn dragoste;ce spune Domnul

chiar ȋn textul amintit de la 1 Petru 5;6-11,și altele

Domnului sᾰ ȋi facᾰ clar cea pcᾰtuiește ȋmpotriva Lui,cᾰ dacEl a lsat situația,are un scop,și cᾰ ea sᾰ ȋși ridice ochii spre El,cᾰ El o poate scoate din

groapa depresiei afarᾰ,și nu medicamenteele care ȋi tulburᾰ mintea cᾰ nu a acceptat”mustrarea”.

ȋntre

care și cᾰ mrog

Se prea

Dar nu a durat mult și m-a sunat,la dou-trei zile.Ȋmi spunea,cᾰ din seara cȋnd

eu am sunat-o a urmrit-o cuvintele mele:pcat

ȋntunecatᾰ

Domnul. I-am spus cfac asta deja din ziua cȋnd a cᾰzut ȋn adȋncul depresiei. Acum ȋi merge mai bine,a luat legᾰtura cu surorile,acum acceptᾰ situația,dar nu are rbdare sᾰ aștepte dupᾰ rezolvare. Se pare cdin cauza nerbdrii au mai adᾰugat ȋncᾰ o porție de durere,la cea ce au deja.I-am explicat multe din Cuvȋntul Domnului cu privire la ȋncercᾰri.

Am vzut foarte din cazul acesta,tocmai cea ce am explicat eu mai sus,cdacᾰ nu se ia poziția doritᾰ de Dumnzeu ȋn ȋncercᾰri,diavolul cȋștigᾰ extrem de mult teren,și te blocheazᾰ,te ȋmpietrește folsindu-se de sentimente de tot felul ca:dispreț,urᾰ fațᾰ de persoana care a adus paguba,necredințᾰ fațᾰ de Domnul,comptimire de sine,nerᾰbdare,nedorința de rugᾰciune, de a mai lua ȋn seamᾰ ȋndemnurile bune Așa ajunge diavolul sᾰ te trȋnteascᾰ,sᾰ te arunce ȋntr-o “groapᾰ adȋncᾰ,ȋntunecatᾰ”de unde tu vezi cᾰ nu mai ai scpare niciodat. El te face sᾰ te uiți numai la situația ta grea. Așa se naște depresii foarte grave,care dacᾰ nu sunt scoase la lumin,ci sunt ascunse,pot duce la sinucidere.

Și asta se ȋntȋmplᾰ cel mai des cȋnd persoana stᾰ izolatde restul persoanelor din cercul lui de rude,cunoștințe. Se ȋnchide ȋn el ȋnsuși,ȋn afarᾰ poate sparcᾰ el duce o viațᾰ normal,dar de cele mai multe ori este un paravan,pe cȋnd ȋn interior este iadul chinuitor. Cum putem scpa de depresii?am explicat mai sus cum. Trebuie sufletul bolnav,sse hrneascdin Cuvȋntul Domnului,sᾰ se sprijine pe fᾰgᾰduințle Lui. Sᾰ nu ocoleascᾰ ȋntovᾰrᾰșia cu credincioșii,mai ales cu aceia care cunosc domeniul acesta(din pᾰcate sunt foarte puțini care se mai ȋngrijesc de aceste suflete bolnave),apoi sᾰ caute rugᾰciunea mereu,ca sᾰ primeascᾰ puterea de sus ca sᾰ biruiascᾰ sentimentele negative,care ȋi zᾰpᾰcește intensviv mintea,pentru cᾰ diavolul “ȋi trimite sᾰgeți otrᾰvitoare”,și deprimatul le ia ȋn

mintea lui

depresii

groapa

M

rugase smrog pentru ea ca sᾰ aibe din nou credințᾰ ȋn

Sᾰ

ȋnvețe sᾰ se ȋmpotriveascᾰ lui prin credințᾰ.

Dacᾰ credința a dispᾰrut sspunᾰ”Doamne ajutᾰ necredinței mele

Asfel m-am rugat eu de multe ori,iar harul Domnului a fost peste mine și m-a pus iar ȋn credințᾰ biruitoare.

Mbucur csora a devenit deschisᾰ și ne-a spus ce se petrece ȋn interiorul ei,cᾰ numai așa poate fii ajutatᾰ spiritual. Domnul știe de ce a lucrat așa,El cunoaște inima ei și a soțului ei,știe unde trebuie lucrat ,unde trebuie tiat ce este din omul vechi .

Un alt caz cu care am avut cȋțiva ani ,de dus consiliere,care mi-a dat mult

durere ȋn suflet,a fost o sorᾰ tȋnᾰr,care tot vroia sᾰ aibe o familie,și nimeni nu

o lua ȋn seamᾰ,adicnici un biat.

Cu acest caz doresc sa aduc o alta formᾰ, ȋn acest capitol,de psihozᾰ. Existᾰ o stare care poate fii și moștenitᾰ,sau ȋn timpul sarcinii sa se fii transmis asupra copilului aceasta stare de slᾰbiciune nervoasᾰ,sau sᾰ se fii acumulat ȋn frageda copilᾰrie dupᾰ un șoc grav,sau ceva mai tȋrziu ȋn copilᾰrie. Aceste persoane au o slᾰbiciune și ȋn trup. Ei la orice mic efort obosesc repede,la orice emoție fie de bucurie,sau ȋntristare sau schimbarea vremii,le poate aduce probleme de agitație nervoasᾰ. Dar și pentru aceste persoane este valabil sᾰ ȋși punᾰ nervii ȋn mȋna lui Dumnezeu. Aceastsor,se compᾰtimea mereu și mereu,cᾰ nu se uita nimeni la ea,mergea de la o sorla alta cu problema ei,peste tot i-au spus snu se mai uite la ea ci la Domnul,sᾰ se accepte așa cum este cu slbiuciunea ei trupeasc,nervii ei slᾰbiți,și El o va ȋntᾰrii. Vedeam cᾰ sufletul ei era bolnav,pe lȋnga nervii ei slabi ,bolnavi,care ȋi avea.

O

Deseori venea la mine ca sspuncea crede cbiatul cutare are ceva pentru ea ,sentimente deosebite….la un moment dat ȋmi era de nesuportat cuvintele ei,oricȋt ȋi explicam cum trebuie sᾰ se poarte ȋnaintea Domnului. Era foarte des aruncatᾰ din sentiment ȋn sentiment care vedeam cᾰ era din omul ei cel vechi.

ȋnțelegeam

și

vroiam sᾰ o ajut sᾰ gȋndeascᾰ spiritual și nu firește.

Era foarte,foarte emotivᾰ din cauza și a slᾰbiciunilor ei trupești. Era plinᾰ de sine,mȋndrie,ȋși ȋngrijea trupul ei ca și pe un idol….dar era și adȋnc cᾰzutᾰ ȋn depresii,cu gȋnduri de sinucidere. Se certa cu pᾰrinții ei mai ales cu mama,cᾰ de ce așa de slabᾰ a nscut-o cu

nervii,așa de micᾰ,pipernicit

se

enerva foarte repede.,din cauza cum arta.

Mama ei a avut o sarcina grea,era și bolnavᾰ cu depresii adȋnci ȋn aceia perioadᾰ,și ea singurᾰ spunea cperioada aceia a influențat mult și sᾰntatea fiicei ei,a lsat depresia ei urme destul de grave la fata ei. Nici ea nu mai ieșea la cale cu emoțiile pe bazᾰ nervoasa fetei,se bucura ceu mocupam de ea. A venit și ceasul cȋnd a venit un tȋnᾰr ȋn calea ei,care acerut-o ȋn cᾰsᾰtorie. Era cea mai fericitᾰ,cᾰ va avea un soț și copii.

Dar viitorul soț era și el bolnav

tot cu nervii,ca și ea.

Dar pentru ea era fericirea mare,zicea cᾰ se va descurca cu el bine. Ȋnsᾰ doar la 3 sᾰptᾰmȋni de cᾰsnicie,a venit prima ceartᾰ. A vrut imediat sᾰ plece de la el. Se vedea la ea foarte clar cᾰ firea ei veche nici acum nu o ținea rᾰstignitᾰ ȋn Domnul,dar nici el…

Era o mare apᾰsare pe sufletul meu cu starea ei,nu mai puteam auzi plȋngerile ei la adresa soțului ei…Doi soți cu nervii slabi…cum sᾰ ȋi inveți sᾰ meargᾰ pe calea trasatᾰ de Cuvȋnt.? Ȋntr-o zii ȋnsᾰ a venit la mine ca sᾰ se plȋngᾰ de soț,cᾰ el nu se poartᾰ cu gingᾰșie cu ea.,și cᾰ s-au certat la “cuțite”.

Am ȋntrebat-o cᾰ cine a ȋnceput cearta. A spus cᾰ de la ea,cᾰ nu poate sᾰ tacᾰ(slᾰbiciunea ei).Atunci i-am spus destule despre cum trebuie sᾰ fie purtarea ei dupᾰ ȋnvᾰțᾰtura Domnului. Nu prea i-a fost pe plac.Atunci i-am scris o scrisoare pe care ,fᾰrᾰ sᾰ ȋmi fii dat seama,a ajuns și ȋn mȋna soțului ei. Amȋndoi s-au retras din calea mea,pȋnᾰ și cu telefonul au fᾰcut ceva,cᾰ eu nu mai puteam sᾰ ȋi sun,atȋt de supᾰrați erau pe mine cᾰ le-am pus adevᾰrul ȋnaintea lor… Dar eu și mama ei,și alte surori ne rugam pentru ei mereu. Dupᾰ o perioadᾰ mai lungᾰ,s-a anunțat sora aceasta la mine prin telefon,și-a cerut iertare… De atunci se vede la ea creștere spiritualᾰ. A ajuns sᾰ ȋși accepte situația așa cum este,ȋnvațᾰ sᾰ ȋși ținᾰ omul vechi rᾰstignit. Nu se mai plȋnge de soț. Se pare cᾰ amȋndoi cresc ȋn Domnul.

Mrturisind despre aceaststare de boalnervoas,vroiam sᾰ scot ȋn evidențᾰ cᾰ la Domnul totul este posibil,chiar și la persoane cu inteligența foarte slabᾰ poate lucra ȋn așa fel ca sᾰ le dea mȋntuirea. Exemplu fiica mea,despre care mᾰrturie am scris aici:

Domnul dorea ca și din aceastᾰ sorbolnavpsihic,plinde sine,copilroas,sᾰ fie o slujitoare pentru El la fel și din soțul ei,care la fel era ȋn aceiași boalᾰ,sfacᾰ un predicator ȋn adunarea ȋn care ei merg.

Domnul știe sᾰ facdin vase slabe ceva pentru slava Sa. Mbucur mult cdupᾰ cȋțiva ani,cred ca sunt 10 ani,de multrbdare,apoi de ȋndreptare pe calea bunᾰ,a ajuns acest suflet de sor,sfie mai maturᾰ ȋn Domnul. Cᾰ acum știe cum sᾰ ȋși punᾰ nervii ei slabi,ȋn mȋna lui Dumnezeu,și sᾰ depindᾰ de El ȋn orice greutᾰți,cᾰ a recunoscut cu cȋtᾰ dragoste mergea Domnul dupea,ca so aducᾰ la o viațᾰ credincioasplcutLui.

Mama ei este fericitcfata ei este schimbatᾰ acum, și nu se mai frᾰmȋntᾰ,nu ȋși mai face reproșuri cᾰ din cauza ei fata a ajuns sfie bolnavcu nervii. Recunoaște cᾰ și aceastboalpoate aduce glorie Domnului.

Da,ȋntr-adevᾰr,și nervii slabi,pot fii un un prilej de maturizare ȋn Cristos. Sᾰ ne gȋndim:fᾰrᾰ suferințe,fie ale trupului,sau de altᾰ natur,nu se poate ajunge la asemnarea cu Cristos.

Deacea ne duce Dumnezeu ȋn unele necazuri,suferințe,ca sᾰ ne ȋnvețe sᾰ nu mai depindem de noi. El vrea sᾰ ne dea o educație spiritualᾰ spre a fii liniștiți ȋn noi ȋnșine. Sau ne dᾰ dureri trupești,ca sᾰ ȋnvᾰțᾰm ssuportm,sne lepdm de dorințele noastre de multe ori contrare voii Domnului. Numai dacᾰ noi ne vedem leșinați,fᾰrᾰ putere,vom ȋnvᾰța sᾰ ne ȋncredem ȋn Domnul,vom ȋnvᾰța ce este puterea Sa ȋn slᾰbiciunile noastre. Sau le lasca sᾰ ne ȋnvețe sᾰ fim rbdatori,dacdin fire suntem nerᾰbdatori….poate vrea sᾰ facdin suferințe un prilej de slavᾰ pentru numele Lui,ca cei din jur sᾰ fie ȋntᾰriți sᾰ vadᾰ cȋtᾰ putere avem ca sᾰ ducem suferința. Dacᾰ noi ȋn felul acesta ne privim suferințele noastre,le vedem cᾰ au un scop bun ȋn mȋna lui Dumnezeu,atunci vom trᾰi adevrata relaxare a nervilor nostrii,și nu o sᾰ mai alergm la medicamente sedative care ne pune privirea spiritualᾰ ȋnspre cer ȋntr-o ceațᾰ,și ne ȋmpiedecᾰ sᾰ cunoaștem harul Sᾰu.

Dumnezeu ne mᾰsoarᾰ suferința,nu ne dᾰ mai mult decȋt putem duce. Eu știu,vᾰd la mine,cᾰ nu odatᾰ m-a trecut gȋndul cᾰ ceasul este deja aici unde Dumnezeu mᾰ cheamᾰ la El,și totuși au trecut ani deja,și ȋncᾰ mai sunt aici. Din slᾰbiciunile trupești care le am,am ȋnvᾰțat sᾰ depind de harul Sᾰu,cᾰ el numai ȋn slᾰbiciune se face desᾰvȋrșit,nu cind sunt ȋn plinᾰ putere,sᾰnᾰtate.

Toate sunt spre binele celor chemați sᾰ fie asemenea Fiului lui Dumnezu.

Va urma capitolul 3.