Sunteți pe pagina 1din 6

UL II Hr.

331

6 PAGINI 3 LEI

Jol 6 August 1942

Ziarul

nouei

vieti

romtine$ti
n1!o-ACfI~(luli I S'lIlAOA In[lAIL£MJ.NnCU
'l"aza TELI<'ON pOtt&lA pUUlA 'jJ'""""

Aliona ... enle

Un on 750 lei 6 ".ni 400 lei { Pen,"- Instituili 2000 lei

la Dumav mD.form IproblrU Olne~unu Ckn(!ril. P. '1:', T, NO, U .... 'UI>4.:Ji.

No. It

PROPRIA NOASTRA MISIYNE I M. S.Regele printre N A T ION A L A' ecce


de D. I.

ostasii depe front

Jal 30 'ullo, I. ora J dlmlneaCo. milito, 01 C.~lt'I.I. 0010'.1 SP,lko. dcj>O I,ont In "Iu. d. ,3 "ojtD,L ~, M. S. Regel.. Insolll do d. pro!•• IOI,I! milito, go,m,o. prlnlul oro J~ ~. m; Hind .,'Im:l <kI ~1. So • MIIl,1 A.olnn•• eu•• I.. ·ur.,.dlnt-I. Sollll~, sec reto, do Jo~'II. ,I '0· RocIn, M.ml IOleno JI d. oil,. Cons llulul dO ~Unlltrl ,I de .~I'. ureunlanUI ."lorHlma, mllll.... d·nll .t'I>D"'1 PO_C" mlnJOi till Co,. R.J"~ a Dlooot Co. av'cnul M. S. R.~.Ie. ",.. m do d. ,",of.r a 11 ee,I1or inlor.o. 11 ...;..1 v •• HI. • . PI> front. Mlbal A.nlon es O<I. vlee-presedtntcle lub,,,,,rtl.r d. 01.1 f. mlnJ.lo",l L, '.'.POrt. f.,1 condus do Conslllul"' do ~1I"·11'1. fo~1 prl· .1.""rllot In10m.. 1>1"01. ~I.""'AL hI. S. R<:Xln. ~,"m~ Erona, Ii1nd mit pc IronI de comond•• jll 1l.1t~· ."b secre I., d. sto' 01 orO",pO· d. I'I~ d·nil 1(..... J Popesc •• 011- 1110'.ttl I,"nl" e" d-nl": ."",,,.1· dcl nollo•• I<. Petre SI,",o1l, .u~·

FIECARE CU RAZBOIUL LUl...

Mu~umire donator"orCaminu'ui Cultural ,.StefanCiobanu"Si ai scolii primare·mixte

No. 1 din com. Talmaz, iud. Tighina

lot ,

AlIllISt 19n

IAIAIABIA

TOT IN CHESTJA ,ZAHARULUI IN,AUGURAREA NOULUI LOCAL AL SOCIETATII


«CRUCEA ROSIE» FlliALA CHISINAu

TRIB'UNA CITITOR/LOR

:41.~

"aU CWIlq srurnam d,PI (:I-lr!lalaJ 0", I'G. ta.JdQ CICl ph:c'Lipc.!'ll. ~. !I.fie. aduel fa p~ I:UtltrUu de: rOil. llueAl"l. lti.~ !;i 1n I d~ "c.e(tl :prt;~!IIl U",USoOf U VI fldiett ~~b IUU:. f.nr lOl etJ"I:IJ,nLl'" lLW'U e1Ir.I.t. DII:oMmtLUi putem d GtlDtlm eI d. o;i.l'j.tl'tllQo'"1d c.tin Pbtu. 0\ cburwt 1:I.e.~t. l1J!:nl .. tl hut mIJIlrl . iml"Otri.,.. prot=~lJPlflt{lor Ipe:culutt.

...."" tv,

Ii

pftJ:l!.!'ItIt;r.

D~ # UoI!'lKUU ~ftrJ ... t. lfIid w If)O Ik':nn 0 ampSl 4,et.pe 1m_ II Iii co.tuJ .aUtiol .aJ c::u ~ 61'. l~rn .. Itl drj'Ui!m UJ'J,a.amlr tIt ~tt.n.n1 .. lJ~dJf_/IiU'I'" de 11.~'1It-I cr:).thu vt3:IJi I.Ir. d. 1.rW'.r:rt4l. ~tlD .cwrr.a.,1 Oliff',!, u/JAt fI,itJU eJlf de lJ Itl, D,e IJl~-i1IU' dr. J1 hui 1. plftttJ II.~ , 10'. d, pJl'Il'~. no fOJIO r.i. 14U I.j pt'tJ'U"..., ,tlfr. d! 1.1 tIi.J.tfhl
~ .. i"

p1ioli

~ (fISt

l.-dID

.t'~

CU J

lei

,.H

',i ,.

-=.lIt

Itlll 0 odruD

A,hl.pi,ocpl.

MllropoUI Q .l!oldOl.1 )L Sue"cl tl rin ean 'It" coerunt ~a.. ;!if. r~r(ll :-. D .1..wlOlul V.lon, Mondric .Iolilo,
h.l. :\Unbliff."u

din porte.

UJI,,"uuiui

• nrlSIIDI.,

mouab~t~1. Si "Vol n prhulU tirt'.

n.ohul Mod"l Uildul" .. u SOOIl. Ill•• rlt><nl Jud. );"'''' {ll~l e.. ltri~~t\ ,! ~.:'t;C'llJ')i din nnhiltn llfntru ~.at~ri dd~
CD.

A.M,aJ~i."!)l

iorc::fmn-

dol" , au
me-

aCC'$lh· IlU \" 1Iif'l t.l u,.Ani1~.


It\l.itt"

\la\fl

aA.Au.aIA

.AIA.AItA

Tel,,'on 78 o

..

.lprOI.ldon"nd" .• p dl ..... t dl .. , .. briM, ftl ", .... prpturl' .. n.l" m,,' rltl- Nt "."". oll'fr. r

pun de
JlI-f1.ttrl p"f';",'

tal

.I'tl.... d.. I'll'. tat,


,I "i Geam"r-i

1. .. VopHle dp

.,."..-1,
dhJft~t""H"P

lit,.. ",'I~.· " c"..fll,,(I.

tI.,.

n,.l,.p

,,1..,.,. . fI _.......
(tJ&&}

....

f""

('nt'ell

t.rt «

.0;1L.l\T!'RI

"~(JR\'I( l'1 ." IR(:,,. ,..,.-.,'(;R •. V,... pCI',.h-" ,,.thu'i 111 dp " .... tuu,,' '1F.~·II·""'~TrI..,tF ".1R('" "."A( T"F:" e. ~1I~1."'t:' I~

cum ,I

D.,V PI:Dr.p.

Cbl,'n~u, str P'~o'e Carol I, I:"

"A S T R A"
n " Ii <II ...
~If

S'elan eel Mara

'n ,,8 U CUR E$TEAN A."


I. T U D 0 R
,'jIte!fll' , r- "d"

ct'J.'''''1I

~tPIJ(ftll ,f t"l,Juf-rctintlft! ~rt cut"'l nurf1~i et'oltot'ia.

tI"'"

..

ez."

eel :11 are """. 8"', Chl,1n4u.

ATENTIUNE
CE.d.SOlt,\ U',HU A .. ' •..1 CIIlU;;". DE d.OR" ", .. ", .... r ... ' Boll..... 31, ocI. $"""" eer ........ C'hIoi»b
CIlliI'AU
B!roTl>;IUl
(I .....

TE; M'O'lltc ""1l.U-'BlLE. (lUTE, ..... 010.


COS-TIc.l GIVB.OllJ

0&UGBl

D&

"9

PH TEA DINTRE OCCIDENT $1 ORIENT


--/0 'DE LV/HI

P"01).rieLu

nectcve»

r:OC{:lT.-i

Sl DULECTliJ, ESTlE

DE CELE

lnamtami vittorioase in tinutul KubaDului, 'rup ele german!!. §i allate lind s~ transforme Cauc3zul intr'un imprUnt lot: de trecere §i intre patrundere a lumllor
Co.U""",
~j

.11.11l"Etf':RIT£ RASEl C.,lRB .17088£050 CIM. JIM li';flUllOAS.I ,<j'. .UAl EfO: GAT." D'~ ErJIUtP,f. . . .'

ATENTIUNE
FR1ZER1A $1 COAFOlt, roSTA IANOnCl S'" II£lH;;SCms I.~ rul<d .. ~t bol ~"""U Hr. 9. 111m. 1Iz. Vlloulll str, ""'.ral _JltOIItuntl. 'ChI$>IiU. ......... -

,r

Sll. EXEC""!

OND LATU

.!'PR~I ",,"''E!<"TA'f.!1!l'" cCBJP.ll' n£CTlUC

_11>(1 ...~

MUI8

~r

~,

'PI' ILrtm01 pllatl .t \rd.!l'tillhU ge,Frlil bu.ln~ r1pl;U a tlll(I'tJOf :Ii!.rtj:tlllil In ;l!f4' I'on'tclr. ,';al' p&rl~ QI'I.IJltd. tr;i'llDta Can~~ Ie • ~ (Tlf_.I:Q~1l E;W'Ii!pe:I.

::e·\~,~_;,u~~! ~:u!~iJ~~!~t~dd:'~~ ':.ou~ n~\':~


pnt. .. ~. \.... ,.'" 41J>... '" ..
d~' 111:1' inti...

~.Ir.

sr••• 1.

d.

1>.!liuoll.V T UJ P (; L R.4 Z 80 U) l.r: I I JlO~"Dl.4L

fUnd

carnjOubUl-

'limn ... CO ca...

~'~~~~.,.::~.
~. d .. HIml2A U

AlpilllJ" hwn.--')

f~1UI • Antn,.r. Rq$lU)fl:I; 'lie ...iO.OOO lcm. 'P •• ~ -

::.h~alo ~!~ 1=~"I!!~~~~~,t ;I~t" lUi K~r-e.1Ukidb, FdfrNl;~3~:::: =-2 i:~U:;:t ;:~~3~i~f::~:!c~~~::I!~B~I~~,~~~a;!:a doe. 1911 toni inceput d Ii~ JtribA4uti Et)ld~li, Cif,'#~S4JirI~J1fJobfli. pI! eeL/p.t Bogatiile Caucazului Ttflpdt' 'I!,.m~nt ~i raUl!
mmOJ.fl.!_ '''f(ullut etno",lOtUd .,1 liD,dlllki,
oil

.~sU, dM lU1

ITWtiIM. ...

lH:.:l1~M,rn (An.n-hl! ;;J.ft .5-2OQ m. l.1'ltrt 1914 ~1 191~t _t.U:lIOI!W C"uca~ 61'1111.1-.11'1 50WI IWlbres.a. "U W'I luhlJ .. dll,!t-![t Q lo-t~mt:ljr.j~ mJli~ t=~ ,,II: Ill' ...1~Lrn 1J11~11l. p4.itfHIiI!I ,'I I..tr.J, fIl~ y.o,..tr.. '. hH:!II'IPL.lt dl! IOSl..i ... nllJ'Ue: ..... I'!)!' • ..und, ~t.. _wH ~H'!-l Jld~ilCi OHo-tun::op. P~l!Url .c'd,I,UoC' I~.dti.~, CbV'IO 'flf:l'bj ~I ruJl'le lilt Ka_,~ Ii E-.'I..... .!i'.!iU dat luo(fI' im/Jr. ~n bQt'&"U1'1 P'-lr .P'C ~O('U.rD a RIl';itmf'::l. ill 10 1(u,::,h s"au ddi~~..l i11lpard v, nJ. rnl~ ~ ~ac: mal r~lolr1le ra!el (.iI~ cimultti t;:r"'st, Tu,~I'- dirI .berb-~id11 Ill!:: lImbl !(1 dll.ltde-t Din mo ir4P lIIu .ivuf o ;J(I'tU'di'[Ie' ~stUI i.,

~=-

Jlf~,

df'

Ca~:_...!~~1i:U ml;'~Q:!.Sldr!e.i:~,:~~~~~no~t~:de;rc. unci mlri mho.


dcla Bj.lru_ n"r C~Llund e p1in de 4~- DCJcit:J!. ,.c,D'l~,au fo&.~dc.r;il PLl'·

rt"illr:~.. In 1I11iu

~:,

lJEZBi.,'.-1BEA L .. t.·;\,. l 'rRIC .. J


.mhI1~ ."
11;.'11

d s. r~U;f

Prlbl4;'~"

~71i14~~ ~:d:n":r~~rt!~. ~a~II~~t:


1918,

itU

upubtlc.

!tb~e~~~
~U~

'l_~~II!~~,~~ ~'\;.!~"I.~ ou~.~......... It' ~ ..


,1;,1

1;1 0 indr.tltdil.!izatc:o

..t~.Q:I'~~4: l ;I&~~m';o~i~:: Nu.m~


...

:trI!'.IIIu.florii' .Jr flJl'l~~J"".m·t b,UIr11e, .IlIIt-o-!e (d C'!toi h!lljnJl ~C',tiu:nc .i'~i. lo'lrD1o e p~1Jtk-1 dt'! IrhT;ljb'iI'C', In '~e. IJI hurl clubJJld~ /OT. '1'1 Oll",ul .. ee(~"i Wlttlrk. d fI. li;lmtj at:optrinG 21a rU. dllll:l1r=IiJ~,[r! J.D "if'l:rD.~ ICeult II]~ ft.I eu!!', II'!' fcl,trti l"tt'!m-t • .r." dodJv"hJl mil ~ 11'l TE'II\'r;;J;u:, dol. die &ll!:mr:· ~jCK, \:n U ..toI de ,,~hlJe PIll'lnl'Uj IPJ ,f-I/, I!m.ericl.Q. 1IIt:: , I.e p-D&lr cuUl ........dln pH" 'b-l,llrIbii. r.iil.um:tt~tlj!, .. KlI.n''liln~llenl. w:.:ihr~1 Du. rll F~/ml.w.I'I'~ 1921 lrt.lpotf .. ,f(:l~ ~1l1. Clter:QJ " hHun'I' 11.1" II BUnQl l'i.I:!hlf:_b.lnl. Ct.rli:n.1 ~ ""bl1lu.'1j. ,'hu~ ",',pilc~ pl'I'UII!'~rl "t_'n "u,-p'ilt~t~" Ii""=u rete .... ell "U('CIt\ ~eolru eulhtrl se RmlnUi In.nlrna fl. In o~. n~u. tt'oLI'nlllfc' dIrt ,~uu ",,,~, '" IrtrftollW ujiw-ui "tUM b&, Ml"uc'l dIn nri· 'n ~ (lIr£r.rbl, -doe POCIIII.lUJ .lit dl ~r.t.ti/w' ,,,,,rl:i-an, CiI'.., U. Sit! " .. mt,lt 'IIII~.a A.el"DdQ('~n e e\u'.0'.~1l dcct:::!:H dUt-fi"r [Ill .'a pului in~h('r" decll a.o fMtflJ~rrtl~nr. rilr ,atll , DoIoItut fi cute .. "'t.r~E:i- VlUe 1i Illthj'l"ni.l dell CV\It~ "'.h Ol!llllr'lia ~ pltali L\. l1€U Du' r/r' l'U ... .. I*rl II~U m.u, t'U'tlfllt~ ,l!n.a IUl2t IntU'C:I,H('ded' de ~'D~edin pl a tRorir J('h\.iolbllt03tfl ,,1"«111 'Pt. ,Inll !'r,u!, ~f ~; dOl'ti de "Sl'be/U 'i' h'pUDU Ch ..rn-pi1cne~ Clm~l.l1'lI~ (Ie- Jd.e 'ftC."tlr! CHrij:lll .II fo.'It If\udt:stl au It! m.i lUi:t ID luio! cbd~tiun~. ttoUrt.re drla Bioi-I:1~ GrHnh 112 f05t In .t:ltol ~ '. J$ ep'c.mbrt~ Jltl .,.rllli ltff~T~3i~/'" lor fCOft(1mlct:_ ,u ..t: In v,.lo~,. dr I'Dvllltil:l r;u aJlJtn- 4iJ toltn \ar\lJ' AlL6ndru I 1».. IDJ Ceor,l. ,1 C.u('UuJ J(ordlt ,au I~,t naJ c:,lnr 1rI~ ~odetnc (""t.t...l11 ~lIlh din IW ioU,~pu, IU.PI.«: Irtl'"1 .JI~d£" ~ovtdt:lor, rlt:-ue: e:x-p ~_tc. mlnHrulu~ ,de:: popub,'la de! hlQn'~, I.pte Oil aU. dllr.U mao,an drb Cbat-urt: de c..art: I_~ JOlnI in 1tli4., Uwr I" wtlro~ll d«'(!nn 1 1 rl)T.4. .. IIA.Jilt i¥cY~ alit df Iituu11nr CUC:'U"F'11t:' II~ alii \l""'I:ut' .... p~la:l b n ._ ~om'c'. .In,lp~~CIn''''1 Ie h.c.~ pi!!! -.llmhi d""'ollarll 1II.C1f't1lri"'fhiIU. 1110,.c..ilnHJ' mH'1eJ, 1Sit' CUPnJ d,l .. Jtahooll\l-1t. l.o U,IoaIJll1l" mln.ie dllh'4lia.. dl .... ZL'1It"!I"f .all ftlo.1 ~I~ W,1l".o-le .,tqc1l! ~I Vllll:Orlll~du~)I! luc:t... au In ",al.oIfCi ilr m:indc. doe: mllflt' balnMrt til NI~n In. J-!IO;Ii ,... f d,.b T.lrvetrhl!!ioh IIIJ fncC'put ~(gl.d.e fIDr').\1 ,'",_". nuL tc.OIa. IfIt' ',JI I,.
!'~_ ~'1.-

f!"'e.&.".~~hll~: ee,
:Ii.

1idi, lu

"eNl

I'eIU(,i

~triplrJll oClrlJ' .,U ;LUmtrrprlruo tlOrit p":lcn~f-"l~ IRIIl.e'MI. d

~h-en:lt:Um

p(lpulalJri

a.l ~~ tiil,Ul:lrie.

~'~~:!'c"!~ ~::lIs~:~O::~:~/j/;~~~~~
~11t" bo~'rii d~ p~'~rQI rJr .~I', Oll~~ni ~'lJ"/bi JIII~:!,.!g ·ltJc.U'Ahr. lJ"olKIl,JII

~m.r.!i. {fWf rrup." d~~ h,1iJ Efrlgluil6r Cit

~"*

~""IIJ;

l;;e~'!"'Rt~

~ Ijc ..._'r~ftl1~t'!f',~l:Ltn:~..5~cn

e C.I.I.r... .

., ..........

".".

........

Prime de activitate

8A5ARABIA

RUSII NU-SI MAl PO] APARA PD.ZIJIILE IN FAl AU ARUNCAT TRUPELE SOVIETICE SPRE EST V1JELIOASEI INAtNTARI GERMANE SPRE C~UC
BUndatele germane se apropie de cursul superior catastrafal pentru Timo$8HCO

ARMATELE ROMANE $1 GERMANE

E~ecul contTa·ofensivei ruse la vestlll Stalingradului a deV8lltt

RAMIFICATIILE COMANDAMENTUl SOVIETIC FORT AT


NOUI REGIU
l ,

MUNIILOR CAUCAZ AMENINTAT


nostru din Berlin
1Jo~e\'lcr, n. oa fllie blno I1s3l0. In .clilmb aillcal mau IDo1ol",,'1 m.,lodlo. prln Inl Kubonlll.l. lD d't«.jla Sad.
eurAnd
VOl'

GRAV DEINAINTAREA VERTlGlNDASA A VITE ZEI ARMATE GERMAN

sA EVACUEZE
_______>----......
I

(Prin telefon dela corespondentul


marelul carller 'j!!:eTI'L'nd. privjrc cu. "' i•• lntarca ge,m.nil III sine. Sl O"vUnr I. di",qru. ale $Ocohd orensrv,
BERLIN. 4, Din oom.QlOilrilOI Po ..... lul ('onloI1l'.

I $1 MAl INTINSE
elf. Inn

STOCKROU/~ 3. ·(flIJdor7. ~ r~'!tod!lsti de ziaru! ,.Nya DQgli" Daca Timosctnko m, IJflmt.'~.c Co1e,pond~ntal dg .... nlu( D.~, EJ'IAhe/t(lRdfi 1a care se clcclara. "jnto]' imedial ~ ~dJ(Joa tin_, ie'!l-nalf!Fo ~ cQ~'a.lo.u~ a ttllrU4 '~ric co. UniuneQ Sovielicti IU!, Tol american ,e/ va trebni .sa tua' III ,,Da III j\,ewr dIn "\i~~1 Orit, mill (1Ft! Ifln.:te de (I c.,i I... lima!'. cuese rl!f1lrl{li ~, ftloi tniinsc.

CA 0 REViRSARE DE LAVA

FORTELEGERMANE INAIN'TE AZA NAvALNIC SPRE CAUCAZ


Sovl
~~~~?I ........ D~"'. transmUe:

f~nsivol sermaneIIndeil1drepl:alll C 15TANBUL. 4 AIII'U.I (tp). &pro Nor<!, v est, rus 11 .11 in noantea de 2 spre 3 Au~'1 I. hDlII"~1SlIr. r.oleM Sej3. or" 24.15 s'a ,"'ellistrol i. MLI~la I. Nord d. Kub.n.

"mEMUR UN NOU CUIN TURCIADE MANT p~ ,


u

loar.le:

Arm.1lI
brmlire,tc

~Io.

care

0 .Juns I. 01lrS"1 ~.""rIor

g.!., an~ de ur03pc

eeres+ din nOD, tlta~rl dar arr 10.1 respl.,1 ca ple,derl ~'crC. Toate OCII""I au sensel de • "$." Iron· I. de Sud ,I de a aIcn.o oo.",do· ,010 uno, nolll Impr •• orift Po,",,,

ru!U DU , e- ""Iut (nr<:!dolt •• 101 a:n 011""" do Ulul'l1.tC. %JbIL .\il!Csto conb'aataeart .1 p,clu6.dc"L de d.l!3la,e, da'o cu d,ls!>eraA

0,0.,.'.
10-

pe

vlohel In.l>t~ IlW'ele oot 01 0.,. !loalU ale manlll", Co. cor. ..
nWul.

noll! sunt

'nnnato ~n~

10 foe de

allose

mimele

r:1utttl Kub~ll.

21 i\. do.o klNO!I. d. I"< a

uu

~~ v~l~~~~.~C.irl·~:~~~· it"~~iA MAREI ADUNARI NATIONAlE TURCE ~:~1~~~1°


In,og,,[raL "101 p"ltllbo mnte

rltOO.

'et,'cl'I' fa C UIt' Ie soan f t1~' de apar ar e .. Ime


,I,s-, (Cor"! 10'0315111110 So.'on"u

Inonu ' .a lei ISTANBUL. 4

PreSB dnte e urCIBI, u. sma ' 'ntDrs la Ankara S


1\'11,•• 1 (llIl. ~"'!u111J Iu...... sc,

· IT"

A!

aJ InlrQ SOl II Do. l"poJ~ zermono ~I ro",in. [u!<ilr.s<: dl!!"",nul >PTO R~'~rlt. eM. de Import"nl ... !unl • ..,..,1. din umra o=atlllDl, III ""'e lcu, 0,,10 ~l br.... '10 ""as· I", Iro"", rot•• c din «omunk.tul lrorman, care .00.10 r. Iv ea I~ mo·

~£~::;~~f~:~~:: Tur'1:\~i t~Fc:!I!III~.


<"'II.
I . N' ,,~ ,'&u~;o'l re ,'. 1111,""11 III IImmll c tel <l<l VIlr~ In <"rsw oIl<r ~~ 'i~nl tntr'o ,<~ln,~ ~1r;.nI ".r~ I I•• , =1 inl51 .u""!tln,~ on.I.,~ prl. ~omuJ)Ien,,,. prhnldul ml.J,.lrn do<

SEDINTA EXTRAOR'DINA~
dar OICltm ere frrntnhd Kuban~

nu DoDImJit::lT~iI

da(II,I e, purr.mO.lul • mID.t" de 'I"""l<>ll"o.

I".to! _odhllo III .WIlIIlI do. "'.I.trL La b~r""(uloJ q. otnt _• ..,.


Saytlom

PTO!neola,..

.'

<1:.

~Qtll

Ii

IaJ

""cnt

L~AI (,Ri'OO 3 "Arm.ld. gormane 1.. .<n. I..' .0. . I. mod Ir<>zlstlbl,.pr. C.o"" z, "" Tr!.m"" _1'1 .1 1111.Dolly • r."~""", d. I•• D. ,I .. la,la Mall ~ lronl,,1 50,,'oUe s.ri. r.rm.n~ .Iot~ en vlole.ln po,,) temill'.

,.",,11 p•• tru • 5prlll.1 opc· Pre~.dlnl.i. d. rele 1l1l1tl~rrc •• io.,o d. 'opll'l !I . ratlllo 10",,1'" ~~~e~ I~~kn.r!'·u~~~" dl.trtll:~.o Inlrubuln"'o tn ""."Sl~ lupt ••• I. puoctul 01 cui· cursnl ~!I.I d. Lunl, olon.I.1I. mln".t. 1ae "IIim.l e s 10f- iial!!i!!!!!oi~~~i!!i!oo!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!,~~~!!!!!!,!!~~~~~~~ I~rl <l<l .p,r.ro, lol<l,'nd 0111 01. .. lor 'l"07,ervc".

j.~,

.".I~.:"f.;

CO·MUNICATUL ITALIAN