Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENTELE NECESARE LA INMATRICULAREA UNUI VEHICUL SI ORDINEA DE PREZENTARE A LOR LA GHISEU a) cartea de identitate a vehiculului (CIV) + copie b) anexa

cu verificarea tehnica in vederea inmatricularii; - verificare tehnica in termen de valabilitate la orice statie autorizata - certificat de autenticitate a vehiculului eliberata de R.A.R. - pentru auto noi nu este necesara; c) fisa de inmatriculare completata, semnata si stampilata de detinator; viza primarieimpozit comparator; d) cerere de inmatriculare completata, semnata (si stampilata dupa caz); e) chitanta taxa de inmatriculare se achita la Primaria locala; f) chitanta contravaloare certificat se achita la CEC in contul RA APPS; g) chitanta contravaloare placi numere se achita direct la ghiseu inmatriculari ; - este necesara numai daca nu se pastreaza numarul anterior pe vehicul; h) un exemplar act de vinzare cumparare +copie; i) documentul de identitate al cumparatorului original si copie: - in cazul persoanelor juridice cod unic de inregistrare (CUI) plus documentul de identitate al imputernicitului (imputernicit prin adresa inregistrata); j) copie legalizata document vamal; k) placile cu numar de inmatriculare din strainatate insotite de documentul de inmatriculare (original) in strainatate, a vehiculului; l) copie asigurarea obligatorie a vehiculului (pe numele cumparatorului)