Sunteți pe pagina 1din 3

Caracteristica studentei practicante, Ciobanu Mihaela, n cadrul desf la gimnaziul Ion ur rii practicii psiho-pedagogice, i Doina Aldea-Teodorovici, Orhei

Studenta practicant , Ciobanu Mihaela, 23.02.2012- 02.03.2012, n cadrul gimnaziul Ion nv toare-Nina Ungureanu. Pe parcursul desf

i a desf

urat practica psiho-pedagogic n perioada

i Doina Aldea-Teodorovici, Orhei, n clasa a III-a,

ur rii practicii psiho-pedagogice, studenta practicant , Ciobanu Mihaela,

a orientat activitatea spre desf urarea optim

i realizarea corespunz toare a obiectivelor practicii i responsabil la toate lec iile,

pedagogice, ceea ce a implicat n mod necesar participarea efectiv activit

ile extracurriculare, ac iunile, proiectele i programele nscrise n sistemul general al practicii

pedagogice, component organic ,esen ial a preg tirii pentru profesiunea didactic . Astfel, n baza observ rilor sistematice, analizei activit ilor desf urate, am constat c studenta

practicant , Ciobanu Mihaela, a dat dovad de responsabilitate, perspicacitate, tenacitate n preg tirea sistematic i riguroas a demersului didactic; de o inut corespunz toare i adecvat climatului

educa ional; de un limbaj corect, expresiv, accesibil elevilor; de competen e cognitive n crearea unei atmosfere i climat afectiv-motiva ional pe parcursul desf ur rii lec iilor.

Sintetizind constat rile efectuate pe parcursul analizei tuturor demersurilor didactice, conchid c lec iile au avut un caracter structurat, integrativ, orientat spre atingerea obiectivelor prospuse, prin apelul la metode didactice tradi ionale, interactiv-participative, de dezvoltare a creativit gndirii critice. n acest context, studenta practicant , Ciobanu Mihaela, pentru eficacitatea desf ur rii practicii psiho-pedagogice, este apreciat cu nota 9 (nou ). i eficien a ii i a

nv

tor-diriginte

Nina UNGUREANU Ana CEBAN

Director,

Gimnaziul Ion

i Doina Aldea- Teodorovici

Analiza activit

ii extracurriculare

a studentei practicante, Ciobanu Mihaela, n cadrul desf la gimnaziul Ion ur rii practicii psiho-pedagogice, i Doina Aldea-Teodorovici, Orhei

Studenta practicant , Ciobanu Mihaela, 23.02.2012- 02.03.2012, n cadrul gimnaziul Ion nv toare-Nina Ungureanu. Pe parcursul desf

i a desf

urat practica psiho-pedagogic n perioada

i Doina Aldea-Teodorovici, Orhei, n clasa a III-a,

ur rii practicii psiho-pedagogice, studenta practicant , Ciobanu Mihaela,

a orientat activitatea spre desf urarea optim activit Martie. i extracurriculare, desf

i realizarea corespunz toare a obiectivelor practicii i responsabil la organizarea unei

pedagogice, ceea ce a implicat n mod necesar participarea efectiv

urat pe 01.03.2012, cu prilejul Zilei Interna ionale a Femeii- 8

n acest context, n cadrul proiect rii activit

ii extracurriculare, studenta practicant , Ciobanu obiectivele

Mihaela a operat cu con inutul, documentndu-se metodico- tiin ific, a formulat muzical, motiva ie, atmosfer cald i armonioas . ii, a dat dovad de bune calit

opera ionale, realiznd unitatea dintre obiective-con inut-itemi de evaluare, mbinat perfect cu dcor, fon

Pentru buna organizare a activit dezvolte competen ele cognitive expresiv dintre nv interactivit ct

i de organizator reu ind s i s fortifice rela iile i activit i,

i aptitudinile creatoare ale elevilor n redarea corect , exact ,

i plastic a con inuturilor, reu ind s impresioneze p rin ii, dar ile

tor-elevi.Activitatea extracurricular a mbinat multiple forme de organizare ii activit

reu ind s prezinte multilateral capacit i p rin ii, care au manifestat interes

i aptitudinile elevilor: oratorice, vocale, de dans. Datorit ur rii ntregii activit i. ii

ii, studenta practicant , Ciobanu Mihaela, a reu it s implice activ att elevii, i curiozitate pe parcursul desf

n acest context, studenta practicant , Ciobanu Mihaela, pentru buna desf extracurriculare, este apreciat cu nota 9 (nou ).

urare a activit

nv

tor-diriginte

Nina UNGUREANU

Director, Gimnaziul Ion

Ana CEBAN i Doina Aldea- Teodorovici

S-ar putea să vă placă și