Sunteți pe pagina 1din 25

ECONOMETRIE FINANCIAR

Titular: conferen iar univ. dr. Ioana Me ter

Structura cursului
CAPITOLUL 1 Elemente de teoria probabilit ilor i statistic matematic CAPITOLUL 2 Modelul econometric al regresiei simple CAPITOLUL 3 Modelul liniar general CAPITOLUL 4 Modelul liniar general n condi iile nerespect rii ipotezelor clasice CAPITOLUL 5 Modelarea econometric a seriilor de timp - AR, MA, ARMA, ARIMA CAPITOLUL 6 Serii financiare. Modelul CAPM

Bibliografie recomandat
Me ter, I.T., Econometrie, Editura Universit ii din Oradea, 2007 Me ter, I. T., Statistic Economic , Editura Universit ii din Oradea, 2007 Andrei, T., Statistic i Econometrie, Bucure ti, Editura Economic , 2004 Greene, H. W., Econometric Analysis, New York, Macmillan Publishing Company, 2000

Obiectul de studiu al econometriei


analiza leg turilor dintre variabilele economice, pentru:
identificarea, descrierea i n elegerea rela iilor de dependen dintre variabile; previzionarea evolu iei unor variabile; ajustarea i controlul evolu iei unor variabile.

Leg turile dintre variabile pot fi:


Deterministe Y = f(X1, X2, , Xn) Stohastice Y = f(X1, X2, , Xn, )

Ce este un model econometric?


Un model econometric se prezint astfel:

Y = f (X 1 ,X 2 , ... X n , )
Y = variabila endogen , dependent ; X1, X2 ... = variabilele exogene, independente; = variabila rezidual , aleatoare.

Clasificarea modelelor econometrice


Nr. variabilelor factoriale (independente)
Modele unifactoriale Modele multifactoriale
y
y

f ( x)
f ( x1 , x2 ,..., xn )

Forma leg turii


Modele liniare Modele neliniare

a bV C aV b

Sfera de cuprindere
Modele par iale Modele globale (agregate)

Considerarea timpului, ca factor


Modele statice Modele dinamice

yt

f ( x1t , x 2 t ,..., x kt )

Clasificarea modelelor econometrice


Dup num rul de ecua ii
Cu o singur ecua ie Cu ecua ii multiple

Clasificarea modelelor econometrice


Introducerea n mod explicit a variabilei timp

yt

f ( x1t , x2t ,..., xkt , t )

Modele autoregresive

yt

f ( xt , yt 1 , yt 2 ,..., yt k )

Modele cu lag distribuit

yt

f ( xt , xt 1 , xt 2 ..., xt k )

Ini ial modelul este doar o ipotez teoretic ea poate fi adev rat sau fals X poate fi sau nu factorul hot rtor, ce explic cel mai bine evolu ia fenomenului Y validarea sau invalidarea unei astfel de ipoteze se face n urma unor teste statistice.

Elaborarea unui model econometric


presupune parcurgerea urm toarelor etape: 1. Identificarea modelului 2. Estimarea (calculul) parametrilor modelului 3. Testarea respect rii ipotezelor referitoare la model 4. Utilizarea modelului pentru realizarea de previziuni.

Capitolul 1. Elemente de teoria probabilit ilor i statistic matematic


Eveniment, experiment Prin experiment, n teoria probabilit ilor, se n elege orice ac iune care poate fi repetat n anumite condi ii date. Realizarea concret a experimentului se nume te eveniment.

Distingem urm toarele tipuri de evenimente:


evenimentul elementar acel eveniment care se poate realiza printr-o singur prob ; evenimentul sigur acel eveniment care se realizeaz prin orice prob ; evenimentul imposibil evenimentul care nu se produce la nicio efectuare a experimentului; evenimentul contrar evenimentului A se realizeaz atunci cnd nu are loc evenimentul A.

Nota ii utilizate
E evenimentul sigur evenimentul imposibil A B realizarea evenimentului A implic pe cea a lui B AUB realizarea fie a evenimentului A, fie a lui B, fie a ambelor evenimente A B realizarea simultan a evenimentelor A i B A\B realizarea evenimentului A dar nu i a lui B evenimentul contrar lui A, non A A

Exemplu: Urna cu 5 bile albe, 5 bile negre


Experimentul: extragerea unei bile Evenimentele posibile: A - evenimentul ob inerii unei bile albe N - evenimentul ob inerii unei bile negre

Opera ii cu evenimente
exista trei opera ii cu evenimente, corespunz toare opera iilor logice "ori", " i" , "non:
Reuniunea, U Intersec ia, Nega ia, non A, notat cu A

No iunea de probabilitate
Defini ii ale probabilit
Defini ia empiric Defini ia clasic

ii:

Defini ia empiric a probabilit ii


Probabilitatea evenimentului A (notat cu P(A)) este valoarea numeric n jurul c reia oscileaz frecven a relativ a lui A atunci cnd num rul N al repet rilor experimentului cre te la infinit.

Defini ia clasic a probabilit ii


Probabilitatea ca un eveniment s se realizeze este dat de raportul dintre num rul cazurilor favorabile realiz rii evenimentului i num rul cazurilor posibile, fiecare caz avnd aceea i ans de a se produce.

Defini ia clasic a probabilit ii

num r cazuri favorabile fenomenului A P(A) = num r cazuri posibile (totale)

Clasificarea evenimentelor
Evenimente independente Evenimente dependente

Opera ii cu evenimente i probabilit i


Dac dou evenimente, A i B sunt independente, atunci P (AUB) = P(A) + P(B) P (A B) = P(A)P(B)

Opera ii cu evenimente i probabilit i


Dac evenimentele sunt dependente P (AUB) = P(A) + P(B) - P (A B) P (A B) = P(A)P(B/A)

Exemplu: Urna: 5 bile albe, 5 bile negre


Experimentul: extragerea unei bile A - evenimentul ob inerii unei bile albe N - evenimentul ob inerii unei bile negre P(A) = 5/10 = = 0,5 P(N) = 5/10 = = 0,5

Exemplu: Urna: 5 bile albe, 5 bile negre


Experimentul: extragerea a dou bile, n dou situa ii cu revenire, respectiv f revenire Evenimentele: A1, A2 - evenimentul ob inerii unei bile albe din prima respectiv a doua extragere N1, N2 - evenimentul ob inerii unei bile negre din prima respectiv a doua extragere