Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicatie

1. Se infiinteaza o sociatate cu un capital promis de asociat 25.000 lei,conform statut la 1.05.2008. 2. Asociatii varsa capitalul astfel : - 50% disponibil in cont - 50% autoturism, conform proces verbal nr. 5, pe data de 3.05.08. 3. Se transforma CSN in CSV, conform nota contabila nr.1, 3.05. 4. Se platesc din contul de la banca, cheltuieli de infiintare 200 lei, conform chitanta nr. 20, pe data de 5.05. 5. Se ridica de la banca, se aduce in casierie suma de 1000 lei conform cerere numerar nr. 1.700/6.05. 6. Se plateste un avans din salariu in numerar conform lista de avans nr. 5,valoare 600 lei pe data de 7.05. 7. Se inregistreaza salarii datorate angajatiilor in valoare de 3.000 lei, conform stat salarii,nr. 5/10.05. 8. Se retin din salariu avansul 600 lei si impozit pe salariu 200 lei, conform stat nr. 5. 9. Se ridica bani de la banca, conform cerere numerar nr. 173/11.05. 10. Se platesc salariile angajatilor conform stat nr. 5/10.05. 11. Se cumpara piese auto,500 lei cu TVA 19 %, conform factura nr. 725/12.05. 12. Se dau in consum piese auto in valoare de 500 lei conform bon de consum nr. 6/15.05. 13. Se plateste furnizorul de la operatia 11 prin bilet la ordin nr. 5/20.05. 14. Se cumpara marfa in valoare de 800 lei, TVA 19 %,conform facutra nr. 25/25.05. 15. Se plateste furnizorul prin bilet la ordin nr. 7/23.05. 16. Se vand marfuri in valoare de 1.000 lei,TVA 19 %,factura nr.70 pe 25.05. 17. Se scot din evidenta marfurile vandute conform jurnal vanzari nr.120/25.05. 18. Se primeste de la clienti un bilet la ordin ,nr. 15 pe 28.05.08. 19. Se incaseaza BO, in contul de la banca conform extras de cont nr. 5/28.05. 20. Se inchid conturile de cheltuieli, conform nota contabila nr. 1/30.05.08. 21. Se inchid conturile de venituri, conform nota contabila nr. 2/30.05. 22. Se inchid conturile de TVA, conform nota contabila nr. 3/30.05.08.

1. NO infiintare Sc EP- val capital social (+) - val parti sociale (+) CC 456 Decontari cu asociatii A(+)=> D 1011 Capital Subscris nevarsat P(+)=> C FC 456 Decontari cu asociatii = 1011 Capital Subscris nevarsat 25.000

2. NO - varsare capital social EP val banca (+) -val parti sociale (-) -val autoturism (+) CC 456 Decontari cu asociatii A(-)=> C 5121 Banca A(+) => D 2133 Mijloace de transport A(+) => D FC % = 456 Decontari cu asociatii 5121 Banca 2133 Mijloace de transport 25.000 12.500 12.500

3. NO transformare CSN in CSV EP - val CSN (-) - val CSV (+) CC 1011 CSN P(-)=>D 1012 CSV P(+) => C FC 1011 CSN =1012 CSV 25.000 4. NO plata cheltuieli de infiintare din banca EP - val cheltuieli de infiintare (+) - val banca (-) CC 201 Cheltuieli de constituire A(+)=> D 5121 Banca A(-)=> C FC 201 Cheltuieli de constituire = 5121 Banca 200 5. NO - se aduce in casierie bani de la banca EP - val disponibil casierie (+) - val disponibil in banca (-) CC 5121 Banca A(-)=> C 5311 Casa A(+)=> D FC 5311 Casa= 5121 Banca 1.000

6. NO platire avans din salarii EP val avansuri acordate personalului (+) - val disponibil casa (-) CC 425 Avansuri acordate personalului A(+)=> D 5311 Casa A(-) => C FC 425 Avansuri acordate personalului = 5311 Casa 600 7. NO inregistrare salarii EP val cheltuieli cu salarii (+) - val salarii personal (+) CC 641 Cheltuieli personal A(+)=>D 421 Personal salarii P(+)=>C FC 641 Cheltuieli personal = 421 Personal salarii 8. NO retinere avans si impozit EP val impozit pe salariu (+) - val avans (-) - val salariu (-) CC 444 Impozit pe salariu P(+) => C 425 Avansuri acordate personalului A(-) => C 421 Personal salarii P(-) => D FC 421 Personal salarii = % 444 Impozit pe salariu 425 Avansuri acordate personalului 9. NO se ridica bani de la banca EP - val disponibil casierie (+) - val disponibil in banca (-) CC 5121 Banca A(-)=> C 5311 Casa A(+)=> D FC 5311 Casa= 5121 Banca 3.000-800 = 2.200 800 200 600 3.000

10. NO se platesc salariile EP- val casa (-) - val salarii (-) CC 5311 Casa A(-) => C 421 Personal salarii P(-)=> D FC 421 Personal salarii = 5311 Casa 2.200

11. NO cumparare piese auto EP val furnizori (+) - val piese de schimb (+) - val TVA d (+) CC 401 Furnizori P (+) => C 4426 TVA d A(+) => D 3024 Piese de schimb A(+) = D FC % 4426 TVA d 3024 Piese de schimb = 401 Furnizori 595 95 500

12. NO se dau in consum piese de schimb EP val piese de schimb (-) - val cheltuieli piese (+) CC 6024 Cheltuieli cu piese A(+) => D 3024 Piese de schimb A(-) = C FC 6024 Cheltuieli cu piese = 3024 Piese de schimb 500 13. NO platire furnizor cu BO EP val furnizor (-) - val efecte de plata (+) CC 401 Furnizor P(-)=> D 403 Efecte de plata P(+) => C FC 401 Furnizor = 403 Efecte de plata 14. NO cumparare marfa EP val marfa (+) - val TVA d (+) - val furnizor (+) CC 371 Marfa A(+) => D 401 Furnizori P(+) => C 4426 TVA d A(+) => D FC % 371 Marfa 4426 TVA = 401 Furnizori 952 800 152 595

15. NO plata furnoziri BO EP - val efecte de plata (+) - val banca (-) CC 5121 Banca A(-)=> C 403 Efecte de plata P(-) => D FC 403 Efecte de plata = 5121 Banca 952 16. NO se vand marfuri EP val drept de creanta (+) - val TVA c (+) - val venituri din vanzarea marfurilor (+) CC 411 Clienti A(+)=> D 707 Venituri din vanzarea marfurilor P(+) => C 4427 TVA c P(+) => C FC 411 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA c 1190 1000 190

17. NO scoatere din evidenta marfuri vandute EP val stoc marfa (-) - val cheltuieli cu marfa (+) CC 371 Marfa A(-) => C 607 Ch cu Marfuri A(+) => D FC 607 Ch cu Marfuri = 371 Marfa 800

18. NO primire clint BO EP val drept de creanta de incasat - val client CC 413 Efecte de incasat A(+) => D 411 ClientiA(-) => C FC 413 Efecte de incasat = 411 Clienti 19. NO incasare Bo , in cont de la banca EP val ef de incasat (-) - val banca (+) CC 5121 Banca A(+) => D 413 Efecte de incasat A(-) => C FC 5121 Banca = 413 Efecte de incasat 1190 1190

20. NO inchidere cont cheltuieli CC 6022 Cheltuieli de infiintare A(+)=> D 641 Cheltuieli personal A(+)=>D 6024 Cheltuieli cu piese A(+) => D 607 Ch cu Marfuri A(+) => D 121 Profit si pierderi A/P FC 121 Profit si pierderi = % 641 Cheltuieli personal 6024 Cheltuieli cu piese 607 Ch cu Marfuri 4.300 3.000 500 800

21. NO inchidere conturi de venituri CC 707 Venituri din vanzarea marfurilor P(-) => D 121 Profit si pierderi A/P FC 707 Venituri din vanzarea marfurilor = 121 Profit si pierderi 1.000

22. NO inchidere conturi de TVA CC 4426 TVA d A(-) => C 152 + 95 = 247 4427 TVA c P(-) => D 190 4424 TVA r A(+) =>D 54 FC % 4427 TVA c 4424 TVA r = 4426 TVA d 247 190 57

Bilant Final
Denumire indicatori CSN 1011 Banca 5121 Casa 5311 Mijloace de transport 2133 Impozit pe salariu 444 Profit si pierderi 121 TVA de recuperat 4424 Cheltuieli de constituire 201 Activ 0 8.743 400 12.500 0 3.300 57 200 TOTAL 25.200 Pasiv 25.000 0 0 0 200 0 0 0 TOTAL 25.200