Sunteți pe pagina 1din 5

Inmatriculare / Radiere CIRCA FINANCIARA SCOATEREA (RADIEREA) DIN EVIDENTA PENTRU PERSOANE FIZICE Acte necesare: Cerere tip

Radiere. Aceasta cerere se gaseste la ghiseul Circuscriptiei Financiare. Certificatul de radiere emis de politie-serviciul circulatie. Organul financiar va elibera un proces verbal de radiere. Formularul certificatului de radiere in trei exemplare se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare si se completeaza prin dactilografiere semnat (stampilat in cazul societatilor comerciale). In cazul in care vanzatorul a platit la inceputul anului calendaristic taxele, iar radierea s-a facut inainte de sfarsitul anului, vanzatorul poate completa o cerere de restituire a sumei diferente. In cazul in care nu doreste restituirea acestei sume, banii vor ramane in cont pentru plata taxelor urmatorului an. RADIERI AUTO ( PENTRU SOCIETATI COMERCIALE) Acte necesare: - certificatul de radiere (exemplarul verde eliberat de Politie). - declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (semnata si stampilata). Aceasta declaratie se gaseste la ghiseul circumscriptiei financiare. DECLARAREA AUTOTURISMULUI (PENTRU PERSOANE FIZICE) AUTOVEHICUL NOU / UZAT Acte necesare: 1. Cerere tip inscriere Auto. Aceasta cerere se gaseste la ghiseul circumscriptiei financiare. 2. Act de dobandire (original +copie xerox). a. Contract de vanzare-cumparare. b. Factura fiscala. c. Certificat de mostenitor. d. Act de donatie,ect. 3. Carte de identitate (original +copie xerox). 4. Fisa de inmatriculare- dactilografiata. 5. B.I. / C.I. (original +copie xerox).

6. Timbru fiscal. INSCRIERI AUTO ( PENTRU SOCIETATI COMERCIALE) Acte necesare: 1. copie Cartea de Identitate 2. copie Fisa de Inmatriculare (daca exista viza de vanzare). 3. copie xerox Cod Fiscal si Certificat de Inmatriculare 4. delegatie (semnata si stampilata) 5. copie act de dobandire, care poate fi: factura (daca vanzarea a avut loc intre societati) sau contract de vanzare-cumparare - exemplarul rosu - semnat si stampilat (daca vanzarea a avut loc intre o persoana fizica si o societate) 6. contract leasing (in limba romana) si declaratie vamala 7. copie tradusa si legalizata dupa factura (daca perioada de leasing s-a terminat - copie tradusa si legalizata dupa factura ce cuprinde valoarea reziduala a contractului). 8. declaratie tip pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport (semnate si stampilate) Aceasta declaratie se gaseste la ghiseul circumscriptiei financiare. 9. taxa de timbru sau timbre fiscale

Eliberari certificate si placi cu numere de inmatriculare Placute de inmatriculare "LA RAND" Placute de inmatriculare "PREFERENTIALE" Placute de inmatriculare "TEMPORARE"(LEASING) Acte necesare: 1. Act de identitate 2. Dovada de achitare a placutelor cu numere de inmatriculare (chitanta -original). Chitanta va ramane la proprietar. NOTA: In cazul in care detinatorul persoana fizica nu se potate deplasa la ghiseu este necesara o procura notariala insotita de actul de identitate. In cazul persoanelor juridice este necesara si o delegatie din partea unitati impreuna cu actul de identitate al delegatului. TAXE PLACI DE INMATRICULARE (Casierie in incinta) Numere preferentiale 44,70 RON Numere normale (la rand) 22,20 RON Numere temporare (leasing) 22,20 RON Placa de tip A (remorca) 11,10 RON Placa de tip B 13,50 RON (numarul pe spate este patrat)

Placa de tip C (moto) 7 RON Taxa pastrare numere (1 an) 10 RON Taxa rezervare numere (1 an) 10 RON Taxa atribuire numere 12,50 RON PRESCHIMBAREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE Acte necesare: 1. Acte de identitate ale solicitantilor in original si copie Xerox. 2. Cartea de identitate a vehiculului (in original). 3. Fisa de inmatriculare. La rubrica observatii se vor trece seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si semnaturile proprietarului (stampilata in cazul persoanelor persoanelor juridice). Fisa de inmatriculare se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare si se completeaza prin dactilografiere. 4. Vechiul certificat de inmatriculare. 5. Chitanta de plata a contravalori certificatului de inmatriculare in original (26,50 RON). In cazul societatilor comerciale este indicat o copie xerox pentru propriul departament de contabilitate. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INMATRICULARE in urma modificarilor unor date despre proprietar sau vehicul Acte necesare: 1. Acte de identitate ale solicitantului, original si copie Xerox. 2. Cartea de identitate avand aplicata folia de secretizare. Folia de secretizare se aplica de catre R.A.R. 3. Fisa de inmatriculare completata prin dactilografiere si semnata de proprietar (stampilata in cazul persoanelor juridice). Pentru modificarile la care se refera la schimbarea domiciliului in cadrul aceluiasi judet sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrica diferita, fisa va fi vizata de organele fiscale. Fisa de inmatriculare se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare. 4. Chitanta de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC / BCR -26,50 RON - in original). In cazul societatilor comerciale este indicata o copie xerox pentru propriul departament de contabilitate. 5. Vechiul certificat de inmatriculare. 6. Documentul care atesta modificarea datelor fata de cele inscrise in vechiul certificat de inmatriculare : - actul de identitate pentru modificarea datelor persoanelor fizice, nume, prenume, domiciliu. - cartea de identitate a vehiculului avand inscrisa de catre R.A.R.modificarile privind vehiculul (altele decat schimbarea caroseriei / sasiu).

- adresa din partea persoanelor juridice insotita de documente justificative privind modificarea denumiri/sediului sau formei de organizare.

Permise de conducere RETINUT, PIERDUT / FURAT Acte necesare: Pentru restituirea permisului de conducere: -Dovada de retinere (in original) -Buletin de identitate. Pierderea / Furtul permisului de conducere: -Cerere tip / de publicare in Monitorul Oficial. -Buletin de identitate. Schimbarea de domiciliu: -cerere tip. -buletin de identitate. -permis de conducere. OBTINEREA UNUI NOU PERMIS DE CONDUCERE IN CAZUL PIERDERII Acte necesare: 1. Actul de identitate (in original). 2. Nota de inregistrare care atesta publicarea pierderi sau furtului permisului de conducere in Monitorul Oficial. 3. Dovada de la organele de politie pentru pierderea sau furtul permisului de conducere. 4. Fisa medicala de consultanta pentru conducatorii de autovehicule completata. Aceasta Fisa se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare. 5. Chitanta CEC (42,50 RON in original). 6. Foto la unitatile specializate (2 poze format permis auto). 7. Fisa detinatorului permis de conducere. Aceasta fisa se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare. 8. Copie Xerox dupa actul de identitate. 9. Copie act de casatorie. PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Acte necesare: 1. Actul de identitate cu mentionarea cod numeric personal. 2. Permisul de conducere cu viza sau fisa medicala. Fisa medicala se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare. 3. Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in dreptunghiul special desemnat. Fisa tip se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare se completeaza prin dactilografiere si semnata, in chenar cu pix sau cerneala de culoare neagra. 4. Fotografii la unitatile specializate. 5. Chitanta CEC, BCR (42,50 RON - original). In cazul societatilor comerciale este indicat o copie xerox pentru propriul departament de contabilitate. 6. Copie Xerox a permisului de conducere. 7. Copie legalizata a actului de casatorie (cand este cazul). 8. Copie legalizata a hotarari definitive de divort (cand este cazul). 9. Copie Xerox dupa actul de identitate. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE ELIBERAT DE AUTORITATILE ALTOR STATE 1. Permisul de conducere national original si o copie Xerox a acestuia. 2. Traducerea legalizata a permisului de conducere. 3. Fisa medicala. Fisa medicala se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare. 4. Avizul psihologic. La toate unitatile autorizate. 5. Cazier judiciar eliberat de autoritatile din Romania. 6. Xerocopie a actului de identitate care poate fi: -buletin de identitate -adeverinta de identitate -legitimatie provizorie -carnet de identitate -fisa detinatorului permisului de conducere dactilografiata si semnata cu pasta de culoare neagra in spatiul anume destinat.