Sunteți pe pagina 1din 1

REFERAT,

Subsemnatul ,Teodorescu Doru,sef C.E.D. MOTRU ,va aduc la cunostinta urmatoarele: -In conformitate cu legislatia in vigoare este de stricta necesitate desemnarea unei persoane pentru probleme de Protectia Mediului si P.S.I. care sa aiba calificare in domeniul protectiei mediului si P.S.I. -Avind in vedere ca domnul Alpredi Costinel ,poseda autorizatie I.S.U. ,Scoala de Maistri ,Facultatea de Drept,solicitam incadrarea acestuia pe postul respectiv.

DATA :06.02.2012

SEMNATURA Sing.Teodorescu Doru

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL AL S.C.APAREGIO GORJ