Sunteți pe pagina 1din 19

RReeţeţelele

R R e e ţe ţe le le JICA (Japan International Cooperation Agency) Voluntar Yasuyuki Shimura
R R e e ţe ţe le le JICA (Japan International Cooperation Agency) Voluntar Yasuyuki Shimura
R R e e ţe ţe le le JICA (Japan International Cooperation Agency) Voluntar Yasuyuki Shimura

JICA (Japan International Cooperation Agency) Voluntar Yasuyuki Shimura

02.06.2006

CCursulursul dede S.OS.O LLiinuxnux

C C ursul ursul de de S.O S.O L L i i nux nux  R
C C ursul ursul de de S.O S.O L L i i nux nux  R
C C ursul ursul de de S.O S.O L L i i nux nux  R

Relaţiile dintre lecţii

astăzi

Introducere Bază Exerciţiu avansat Linux Prezentare Folosirea de Management Linux comenzi sistem Management
Introducere
Bază
Exerciţiu
avansat
Linux
Prezentare
Folosirea de
Management
Linux
comenzi
sistem
Management
operaţie
Reţea
Concept reţea
Securitate
Management
Construcţie
(TCP/IP)
Reţea
de reţea
Server
de stabilit

2

CCupriuprinsns şişi ScopuriScopurillee llecţecţiieiei dede astastăzăzii

l l e e l l ecţ ecţ i i ei ei de de ast ast
l l e e l l ecţ ecţ i i ei ei de de ast ast
l l e e l l ecţ ecţ i i ei ei de de ast ast

Cuprinsl l e e l l ecţ ecţ i i ei ei de de ast ast

1. Recapitulare (Conceptul „TCP/IP”, Aparat de reţea, Securitate)

2. Comenzile pentru reţea

3. Design de reţea

Scopurile lecţiei de astăzi [Practică]reţea, Securitate) 2. Comenzile pentru reţea 3. Design de reţea 1. Comenzile pentru reţea. 2. Design

1. Comenzile pentru reţea.

2. Design de reţea.

3

RRecapiecapitturaluralee dede conceptconceptulul „T„TCCP/P/IP”IP”

de concept concept ul ul „T „T C C P/ P/ IP” IP”  T C
de concept concept ul ul „T „T C C P/ P/ IP” IP”  T C
de concept concept ul ul „T „T C C P/ P/ IP” IP”  T C

TCP/IP stivă de protocoale

Protocol Set de proceduri pentru a permite calculatoarelor să se conecteze între ele şi să
Protocol
Set de proceduri pentru a permite calculatoarelor să se
conecteze între ele şi să facă schimb de informaţii

OSI model

strat de „TCP/IP stack”

Exemplu de TCP/IP protocol stack

 

Aplicaţie

Aplicaţie

HTTP/H

SMTP

POP3

FTP

SNMP

 

TTPS

 

etc.

Prezentare

Sesiune

Transport

Transport

TCP

 

Reţea

Reţea

 

IP

 
 

ICMP

 

Regătură de date

Interfaţă de reţea

Ethernet

 

ATM

PPP

Etc

 

ARP

 

Fizic

RARP

4

RRecapiecapitturaluralee dede conceptconceptulul „T„TCCP/P/IP”IP”

de concept concept ul ul „T „T C C P/ P/ IP” IP”  C e
de concept concept ul ul „T „T C C P/ P/ IP” IP”  C e
de concept concept ul ul „T „T C C P/ P/ IP” IP”  C e

Ce este protocol de IP?

Se divizează datele transmise în date mai mici care se numesc „pachete”
Se divizează datele transmise în date mai mici care se numesc „pachete”
Se adaugă adrese pachetelor (Adresa de IP(IP Address))
Se adaugă adrese pachetelor (Adresa de IP(IP Address))
Se pot comunica pachetele între reţele fizice diferite(Direcţionare(Routare))
Se pot comunica pachetele între reţele fizice diferite(Direcţionare(Routare))

Pentru a comunica între calculatoare, adresa este organizată de

1. „IP Address”

2. „Subnet mask”(mască subreţelei)

3. „Default Gateway”(poartă prestabilită)

„IP Address” este adresa alocată pe placă de reţea(nu pe calculator) „Subnet mask” defineşte reţeaua
„IP Address” este adresa alocată pe placă de reţea(nu pe calculator)
„Subnet mask” defineşte reţeaua careia calculatoarele îi aparţin
„Default Gateway” este adresa de destinaţie careia mai întâi pachetele îi sunt
trimise, când adresa de destinaţie finală nu aparţine reţelei careia îi aparţine
adresa de expediţie

5

RRecapiecapitturaluralee dede conceptconceptulul „T„TCCP/P/IP”IP” şişi aparataparatee ptpt retreteaea

IP” şi şi aparat aparat e e pt pt ret ret ea ea  C e
IP” şi şi aparat aparat e e pt pt ret ret ea ea  C e
IP” şi şi aparat aparat e e pt pt ret ret ea ea  C e

Ce este protocol de TCP?(Despre funcţiile de protocol de TCP)

1. Prin protocol, datele sunt transferate cu siguranţă.

2. Date transferate ajunge cu ordine.

Cum funcţionează protocolul „TCP”?

ordine.  C u m funcţionează protocolul „TCP”? În protocolul de „TCP”, se comunică prin

În protocolul de „TCP”, se comunică prin „port”-uri. „port” specific servicii(programare sau „daemon”)

„port” specific servicii(programare sau „daemon”)  Trebuie să pregătească aparat pentru reţea. Aparate

Trebuie să pregătească aparat pentru reţea. Aparate principale sunt precum urmează. (pentru „intranet”)

1. „Hub” şi „Switching Hub”

2. „Router”(pentru a accede internet)

3. „cable”

6

RRecapiecapitturaluralee dede securisecurittatatee

ecapi t t ural ural e e de de securi securi t t at at e
ecapi t t ural ural e e de de securi securi t t at at e
ecapi t t ural ural e e de de securi securi t t at at e

Remediu împotriva amenintărilor

interceptare electrică (electric interception)

falsificare

(falsification)

joacă

(impersonation)

sustragere

virus

folosire abuzivă

Criptarea datelor(folosind „SSH(Secure Shell)”şi „SSL”

Face „backup” regulat.

Setează alte drepturi asupra fişierelor şi directoarelor faţă de cele corecte.

Utilizator gestionează „ID” şi „Password” serios.

Instalează soft antivirus care scanează la accesarea acestora

Face controlul accesului folosind „id”, „password”, numele calculatorului şi adresa de IP.(tcpwrapper etc.)

Nu lansa programe inutile.

Face actualizarea securităţii(„security update”) reglate

Face filtrarea pachetelor(„pachet filtering”) tot timpul. (ipfilter)

7

CComomenzenzii pentpentruru reţreţeaea

C C om om enz enz i i pent pent ru ru reţ reţ ea ea
C C om om enz enz i i pent pent ru ru reţ reţ ea ea
C C om om enz enz i i pent pent ru ru reţ reţ ea ea

Pentru a gestiona reţeaua, se folosesc comenzi precum urmează.

1. ifconfig/ipconfig

2. ping

3. traceroute(tracert)

4. dig/nslookup

Cum se setează placă de reţea?

ifconfig A configura parametru de placă de reţea Confirmarea setărilor ifconfig -a Setarea pe placă
ifconfig
A configura parametru de placă de reţea
Confirmarea setărilor
ifconfig -a
Setarea pe placă de reţea
ifconfig [numele „device”] [adresa de IP] netmask [„subnet mask”]
Pornirea şi oprirea placii de reţea
ifconfig [numele „device”] up
ifconfig [numele „device”] down

*ifconfig are multe opţiuni, referiţi „man”

8

CComomenzenzii pentpentruru reţreţeaea

C C om om enz enz i i pent pent ru ru reţ reţ ea ea
C C om om enz enz i i pent pent ru ru reţ reţ ea ea
C C om om enz enz i i pent pent ru ru reţ reţ ea ea

Ce este ping?

ping [adresa de IP sau numele calculatorului]
ping [adresa de IP sau numele calculatorului]
Aceasta comandă confirmă existenţa conexiunii între calculatoare
Aceasta comandă confirmă existenţa conexiunii între calculatoare

Ce este traceroute?(În windows, se foloseşte „tracert”)

traceroute [adresa de IP sau numele calculatorului]
traceroute [adresa de IP sau numele calculatorului]
Aceasta comandă confirmă fluxul de pachete(adică routare)
Aceasta comandă confirmă fluxul de pachete(adică routare)

Ce este nslookup/dig?

nslookup [adresa de IP sau numele calculatorului]
nslookup [adresa de IP sau numele calculatorului]
dig [adresa de IP sau numele calculatorului]
dig [adresa de IP sau numele calculatorului]
Aceasta comandă confirmă dacă se poate căuta adresa de IP plecând de la nume sau
Aceasta comandă confirmă dacă se poate căuta adresa de IP plecând de la
nume sau numele plecând de la adresa de IP

9

DDesiesigngn dede reţreţeaea

D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 1 Desenaţi
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 1 Desenaţi
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 1 Desenaţi

Întrebare 1 Desenaţi linii care reprezintă cablu pentru ca orice calculator să conecteze la internet

hhuubb

pentru ca orice calculator să conecteze la internet hhuubb DNS/Mail Server calculator 10 router Reţea exterioară

DNS/Mail

Server

calculator să conecteze la internet hhuubb DNS/Mail Server calculator 10 router Reţea exterioară calculator
calculator să conecteze la internet hhuubb DNS/Mail Server calculator 10 router Reţea exterioară calculator

calculator

10

router

la internet hhuubb DNS/Mail Server calculator 10 router Reţea exterioară calculator calculator Legendă placă de
la internet hhuubb DNS/Mail Server calculator 10 router Reţea exterioară calculator calculator Legendă placă de

Reţea exterioară

calculator
calculator

calculator

calculator
calculator

calculator

Legendă

10 router Reţea exterioară calculator calculator Legendă placă de reţea cablu legaturi directe cablu legaturi

placă de reţea

cablu legaturi directe

cablu legaturi inversate

DDesiesigngn dede reţreţeaea

D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Răspuns 1 calculator
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Răspuns 1 calculator
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Răspuns 1 calculator

Răspuns 1

calculator
calculator

calculator

calculator
calculator

calculator

hhuubb

reţ reţ ea ea  Răspuns 1 calculator calculator hhuubb DNS/Mail Server calculator 11 router Reţea

DNS/Mail

Server

 Răspuns 1 calculator calculator hhuubb DNS/Mail Server calculator 11 router Reţea exterioară Legendă placă de
 Răspuns 1 calculator calculator hhuubb DNS/Mail Server calculator 11 router Reţea exterioară Legendă placă de

calculator

11

router

calculator hhuubb DNS/Mail Server calculator 11 router Reţea exterioară Legendă placă de reţea cablu legaturi
calculator hhuubb DNS/Mail Server calculator 11 router Reţea exterioară Legendă placă de reţea cablu legaturi

Reţea exterioară

Legendă

Server calculator 11 router Reţea exterioară Legendă placă de reţea cablu legaturi directe cablu legaturi

placă de reţea

cablu legaturi directe

cablu legaturi inversate

DDesiesigngn dede reţreţeaea

D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 2: Scrieţi
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 2: Scrieţi
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 2: Scrieţi

Întrebare 2:

Scrieţi adresa de IP, Subnet mask, Default gateway, DNS. Dar eu pre-definesc placa de reţea din reţeaua

exterioară în avans. Iar despre default gateway, specificaţi serverul DNS din reţea interioară. Reţea interioară
exterioară în avans. Iar despre default gateway, specificaţi serverul DNS din reţea interioară.
Reţea interioară 192.168.2.0/24 100Mbps
router
DNS/Mail
hub
Server
IP
IP
IP
Sub
Sub
Sub
IP
1.2.3.4
DG
DG
DG
1.2.3.1
Sub 255.255.255.0
DNS
DNS
DNS
DG
1.2.3.1
DNS 1.2.3.2
calculator
Reţea exterioară
1.2.3.0/24
10Mbps
IP
IP
Sub
Sub
DG
DG
DNS
DNS
Legendă
placă de reţea
cablu legaturi directe
cablu legaturi inversate
calculator
calculator
12

DDesiesigngn dede reţreţeaea

D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  R ă s
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  R ă s
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  R ă s

Răspuns 2(Exemplu).

Reţea interioară 192.168.2.0/24 100Mbps router DNS/Mail hub Server IP 192.168.2.101 IP 192.168.2.20 IP
Reţea interioară 192.168.2.0/24 100Mbps
router
DNS/Mail
hub
Server
IP
192.168.2.101
IP
192.168.2.20
IP
192.168.2.10
Sub 255.255.255.0
Sub 255.255.255.0
Sub 255.255.255.0
IP
1.2.3.4
DG
192.168.2.1 0
DG
192.168.2.1 0
DG
1.2.3.1
Sub 255.255.255.0
DNS 192.168.2.2 0
DNS 192.168.2.2 0
DNS 192.168.2. 2 0
DG
1.2.3.1
DNS 1.2.3.2
calculator
Reţea exterioară
1.2.3.0/24
10Mbps
IP
192.168.2.102
IP
192.168.2.103
Sub 255.255.255.0
Sub 255.255.255.0
DG
192.168.2.1 0
DG
192.168.2.1 0
DNS 192.168.2.2 0
DNS 192.168.2.2 0
Legendă
placă de reţea
cablu legaturi directe
cablu legaturi inversate
calculator
calculator
13

DDesiesigngn dede reţreţeaea

D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 3: Dispuneţi
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 3: Dispuneţi
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Întrebare 3: Dispuneţi

Întrebare 3:

Dispuneţi softuri precum urmează pentru securitate: Firewall, Antivirus, SSL, tcpwrapper

Reţea interioară 192.168.2.0/24 100Mbps router DNS/Mail hub Server IP 192.168.2.101 IP 192.168.2.20 IP
Reţea interioară 192.168.2.0/24 100Mbps
router
DNS/Mail
hub
Server
IP
192.168.2.101
IP
192.168.2.20
IP
192.168.2.10
Sub 255.255.255.0
Sub 255.255.255.0
Sub 255.255.255.0
IP
1.2.3.4
DG
192.168.2.10
DG
192.168.2.10
DG
1.2.3.1
Sub 255.255.255.0
DNS 192.168.2.20
DNS 192.168.2.20
DNS 192.168.2.20
DG
1.2.3.1
DNS 1.2.3.2
calculator
Reţea exterioară
1.2.3.0/24
10Mbps
IP
192.168.2.102
IP
192.168.2.103
Sub 255.255.255.0
Sub 255.255.255.0
DG
192.168.2.10
DG
192.168.2.10
DNS 192.168.2.20
DNS 192.168.2.20
Legendă
placă de reţea
cablu legaturi directe
cablu legaturi inversate
calculator
calculator
14

DDesiesigngn dede reţreţeaea

D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Răspuns 3: Reţea
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Răspuns 3: Reţea
D D esi esi gn gn de de reţ reţ ea ea  Răspuns 3: Reţea

Răspuns 3:

Reţea interioară 192.168.2.0/24 100Mbps router DNS/Mail hub firewall Server IP 192.168.2.101 IP 192.168.2.20
Reţea interioară 192.168.2.0/24 100Mbps
router
DNS/Mail
hub
firewall
Server
IP
192.168.2.101
IP
192.168.2.20
IP
192.168.2.10
Anti-virus
Sub 255.255.255.0
Sub 255.255.255.0
Sub 255.255.255.0
IP
1.2.3.4
DG
192.168.2.10
DG
192.168.2.10
DG
1.2.3.1
Sub 255.255.255.0
DNS 192.168.2.20
DNS 192.168.2.20
DNS 192.168.2.20
DG
1.2.3.1
DNS 1.2.3.2
calculator
tcpwrapper
firewall(ipfilter )
tcpwrapper
firewall(ipfilter )
Anti-virus
Reţea exterioară
Anti-virus
1.2.3.0/24
10Mbps
SSL
firewall
firewall
IP
192.168.2.102
IP
192.168.2.103
Anti-virus
Sub 255.255.255.0
Anti-virus
Sub 255.255.255.0
DG
192.168.2.10
DG
192.168.2.10
DNS 192.168.2.20
DNS 192.168.2.20
Legendă
placă de reţea
cablu legaturi directe
cablu legaturi inversate
calculator
calculator
15

ipconfig

Confirmarea setărilor

root@0[knoppix]# ifconfig -a

eth0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:60:F0:33:EC inet addr:172.16.0.165 Bcast:172.16.0.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:153 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:18580 (18.1 KiB) TX bytes:1026 (1.0 KiB)

lo

Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:600 (600.0 b) TX bytes:600 (600.0 b)

Setarea pentru placa de reţea

root@0[knoppix]# ifconfig eth0 172.16.0.165 netmask 255.255.0.0

Pornirea şi oprirea plăcii de reţea

root@0[knoppix]# ifconfig eth0 down root@0[knoppix]# ifconfig -a

eth0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:60:F0:33:EC inet addr:172.16.0.165 Bcast:172.16.0.255 Mask:255.255.0.0 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:33586 (32.7 KiB) TX bytes:1362 (1.3 KiB)

Nu exista şir de caracter „UP”

lo

Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:600 (600.0 b) TX bytes:600 (600.0 b)

root@0[knoppix]# ifconfig eth0 up root@0[knoppix]# ifconfig -a

eth0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:60:F0:33:EC inet addr:172.16.0.165 Bcast:172.16.0.255 Mask:255.255.0.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:33586 (32.7 KiB) TX bytes:1362 (1.3 KiB)

lo

Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:600 (600.0 b) TX bytes:600 (600.0 b)

ping

Confirmarea legaturii la reţea

root@0[knoppix]# ping 172.16.0.135

PING 172.16.0.135 (172.16.0.135): 56 data bytes

64

bytes from 172.16.0.135: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.5 ms

64

bytes from 172.16.0.135: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.1 ms

64

bytes from 172.16.0.135: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.5 ms

--- 172.16.0.135 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0.1/0.7/1.5 ms

root@0[knoppix]# ping www.yahoo.com

PING www.yahoo.akadns.net (216.109.118.74): 56 data bytes

64

bytes from 216.109.118.74: icmp_seq=0 ttl=56 time=126.1 ms

64

bytes from 216.109.118.74: icmp_seq=1 ttl=56 time=125.4 ms

64

bytes from 216.109.118.74: icmp_seq=2 ttl=56 time=185.3 ms

--- www.yahoo.akadns.net ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 125.4/145.6/185.3 ms

root@0[knoppix]# ifconfig eth0 down

root@0[knoppix]# ping www.yahoo.com ping: unknown host www.yahoo.com root@0[knoppix]# ping 216.109.118.74 PING 216.109.118.74 (216.109.118.74): 56 data bytes ping: sendto: Network is unreachable ping: wrote 216.109.118.74 64 chars, ret=-1

--- 216.109.118.74 ping statistics ---

4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

traceroute

Confirmarea routări

root@0[knoppix]# traceroute www.yahoo.com

traceroute: Warning: www.yahoo.com has multiple addresses; using 216.109.118.67 traceroute to www.yahoo.akadns.net (216.109.118.67), 30 hops max, 38 byte packets

1 172.16.0.135 (172.16.0.135) 0.165 ms 0.188 ms 0.121 ms

2 r-thor-cr0-fe2-vl700-0.botosani.rdsnet.ro (80.96.86.65) 1.019 ms

0.894 ms

0.829 ms

3 r-botosani-bb1-e0-0.botosani.rdsnet.ro (81.196.145.253) 1.886 ms

1.316 ms

1.788 ms

4

br01.frankfurt.rdsnet.ro (193.231.252.33) 36.241 ms 35.706 ms 35.044 ms

5

br01.frankfurt.rdsnet.ro (193.231.252.33) 35.995 ms 35.363 ms 34.866 ms

6

ge-5-1-0.100.ar2.FRA3.gblx.net (64.210.28.93) 124.931 ms 69.703

ms

70.292 ms

7

so2-1-0-2488M.ar1.DCA3.gblx.net (67.17.67.57) 143.549 ms 125.619

ms

124.714 ms

8 yahoo-2.ar1.DCA3.gblx.net (208.51.74.182) 125.194 ms yahoo-1.ar1.DCA3.gblx.net (208.50.13.210) 125.674 ms yahoo-2.ar1.DCA3.gblx.net (208.51.74.182) 150.928 ms

9 ge-1-0-0-p110.msr2.dcn.yahoo.com (216.115.108.45) 123.257 ms ge-0-0-0-p100.msr1.dcn.yahoo.com (216.115.108.1) 123.065 ms ge-1-0-0-p111.msr2.dcn.yahoo.com (216.115.108.47) 123.166 ms

10 ge3-1.bas1-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.149) 128.270 ms

ge7-2.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.197) 123.251 ms ge3-1.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.146) 125.701 ms

11 p4.www.dcn.yahoo.com (216.109.118.67) 146.936 ms 137.989 ms 123.683 ms

nslookup şi dig

confirmarea funcţiei de DNS(Domain name server)

root@0[knoppix]# nslookup www.yahoo.com

Server:

194.105.8.1

Address:

194.105.8.1#53

Non-authoritative answer:

www.yahoo.com

Name:

Address: 216.109.118.74

Name:

Address: 216.109.118.79

Name:

Address: 216.109.117.205

Name:

Address: 216.109.117.106

Name:

Address: 216.109.118.69

Name:

Address: 216.109.118.75

Name:

Address: 216.109.117.110

Name:

Address: 216.109.118.71

root@0[knoppix]# nslookup 216.109.118.74

canonical name = www.yahoo.akadns.net.

www.yahoo.akadns.net

www.yahoo.akadns.net

www.yahoo.akadns.net

www.yahoo.akadns.net

www.yahoo.akadns.net

www.yahoo.akadns.net

www.yahoo.akadns.net

www.yahoo.akadns.net

Server:

194.105.8.1

Address:

194.105.8.1#53

74.118.109.216.in-addr.arpa

name = p11.www.dcn.yahoo.com.

root@0[knoppix]# dig www.yahoo.com

; <<>> DiG 9.3.1 <<>> www.yahoo.com ;; global options: printcmd ;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10277 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 9, AUTHORITY: 9, ADDITIONAL: 9

;; QUESTION SECTION:

;www.yahoo.com.

IN

A

;; ANSWER SECTION:

www.yahoo.com.

260

IN

CNAME

www.yahoo.akadns.net.

www.yahoo.akadns.net.

20

IN

A

216.109.117.110

www.yahoo.akadns.net.

20

IN

A

216.109.118.71

www.yahoo.akadns.net.

20

IN

A

216.109.118.74

www.yahoo.akadns.net.

20

IN

A

216.109.118.79

www.yahoo.akadns.net.

20

IN

A

216.109.117.205

www.yahoo.akadns.net.

20

IN

A

216.109.117.106

www.yahoo.akadns.net.

20

IN

A

216.109.118.69

www.yahoo.akadns.net.

20

IN

A

216.109.118.75

;; AUTHORITY SECTION:

akadns.net.

161811 IN

NS

asia4.akadns.net.

akadns.net.

161811 IN

NS

asia9.akadns.net.

akadns.net.

161811 IN

NS

eur4.akadns.net.

akadns.net.

161811 IN

NS

eur8.akadns.net.

akadns.net.

161811 IN

NS

usw5.akadns.net.

akadns.net.

161811 IN

NS

za.akadns.org.

akadns.net.

161811 IN

NS

zb.akadns.org.

akadns.net.

161811 IN

NS

zc.akadns.org.

akadns.net.

161811 IN

NS

zd.akadns.org.

;; ADDITIONAL SECTION:

asia4.akadns.net. 8213 IN

A

61.213.147.96

asia9.akadns.net.

161811 IN

A

220.73.220.4

eur4.akadns.net.

161811 IN

A

195.219.3.169

eur8.akadns.net.

8213

IN

A

62.4.69.96

usw5.akadns.net.

161811 IN

A

63.241.73.200

za.akadns.org.

3421

IN

A

81.52.250.134

zb.akadns.org.

3421

IN

A

206.132.100.105

zc.akadns.org.

3421

IN

A

69.45.78.3

zd.akadns.org.

3421

IN

A

65.203.234.28

;; Query time: 5 msec

;; SERVER: 194.105.8.1#53(194.105.8.1) ;; WHEN: Wed May 31 14:54:34 2006

;; MSG SIZE

rcvd: 512

root@0[knoppix]# dig 216.109.118.74

; <<>> DiG 9.3.1 <<>> 216.109.118.74 ;; global options: printcmd ;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 59908 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:

;216.109.118.74.

IN

A

;; AUTHORITY SECTION:

.

10800

IN

SOA

A.ROOT-SERVERS.NET.

NSTLD.VERISIGN-GRS.COM. 2006053001 1800 900 604800 86400

;; Query time: 138 msec ;; SERVER: 194.105.8.1#53(194.105.8.1) ;; WHEN: Wed May 31 14:55:26 2006

;; MSG SIZE

rcvd: 107