Sunteți pe pagina 1din 8

490.

a) 1) emitere aciuni
4.000 lei
456

%
1011
1041

2) ncasare mprumut
4.000 lei
5121
=
456
i transferare capital nevrsat n capital vrsat
3.000 lei
1011
=
1012
b) emitere mprumut din emisiunea de obligaiuni
7.000 lei
461
=
161
c) 1) rscumprare aciuni
500 lei
1091
=
462
2) anulare aciuni
500 lei
%
=
300 lei (100
1012
ac *3)
200 lei
149
d) 1) rscumprare 100 ac*2=200
200 lei
1091
=
2) anulare aciuni proprii
300 lei
1012
=

1091

4.000 lei
3.000 lei
1.000 lei
4.000 lei
3.000 lei
7.000 lei
500 lei (100 ac
*5)
500 lei

462

200 lei

%
1091
141

300 lei
200 lei
100 lei

491.
a) produse finite acordate sub form de donaie
50.000 lei
6582
=
345
Dac cheltuiala este nedeductibil se colecteaz si TVA
9.500 lei
635
=
4427
b) 1) lips echipament la inventar
9.000 lei
%
=
2131
6.300 lei
2813
(70%*9.000)
2.700 lei
6583
2) imputare salariat
3.570 lei
4282
=
%
7581
4427
i reinere imputaie din salariu
3.570 lei
421
=
4282

50.000 lei
9.500 lei
9.000 lei

3.570 lei
3.000 lei
570 lei
3.570 lei

c)
donaie utilaj
20.000 lei
%
=
2131
16.000 lei
2813
(80%*20.000)
4.000 lei
6582
Dac cheltuiala este nedeductibil se colecteaz si TVA
760 lei
635
=
4427

20.000 lei

760 lei

492.
D
SI
Rest
Sold

371
200 buc*40 = 8.000 lei
300 buc*40,5 = 12.150 lei
250 buc*40,5 = 10.125 lei
400 buc*50 = 20.000 lei
300 buc*50 = 15.000 lei

C
200 buc*40 = 8.000 lei
50 buc*40,5 = 2.025 lei
250 buc*40,5 = 10.125 lei
100 buc*50 = 5.000 lei

a) factura
Pre de cumprare
- Rabat 10%*13.500
=Cost de achiziie
+TVA 19%*12.150
=Total

300 buc*45=13.500
1.350
12.150
2.308,5
14.458,5
12.150
= 40,5
Cost de achiziie unitar =
300buc
a) achiziie mrfuri
14.458,5 lei
%
=
12.150 lei
371
2.308,5 lei
4426
b) vnzare mrfuri
22.312,5 lei
4111
=

401

14.458,5 lei

%
707

22.312,5 lei
18.750 lei.(250
buc*75)
3.562,5 lei

4427
descrcare gestiune FIFO: 200 buc*40+50buc*40,5 = 10.025 lei
10.025 lei
607
=
371
c) achiziie mrfuri
Pre de cumprare
400 buc*50=20.000
- Scont 5%*20.000
1.000
=Valoare net financiar
19.000
+TVA 19%*19.000
3.610
=Total
22.610
23.610 lei
20.000 lei
3.610 lei

%
371
4426

401

10.025 lei

23.610 lei

contabilizare scont
1.000 lei
401
plata furnizorului
22.610 lei
401
d) vnzare mrfuri
Pre de vnzare
-Remiz 4%*28.000
=Val net comercial
- Scont 5%*26.880
=Valoare net financiar
+TVA 19%*25.536 lei
=Total
31.731,8 lei

767

1.000 lei

5121

22.610 lei

%
707
4427

31.731,8 lei
26.880 lei
4.851,8 lei

350 buc*80=28.000 lei


-1.120 lei
26.880 lei
-1.344 lei
25.536 lei
4.851,8 lei
30.387,8 lei

4111

contabilizarea scontului
1.344 lei
667
=
4111
1.344 lei
descrcare gestiune FIFO: 250 buc*40,5+100buc*50 = 15.125 lei
15.125 lei
607
=
371
15.125 lei
ncasare crean
30.387,8 lei
5121
=
4111
30.387,8 lei

493. este o modernizare


a) efectuarea cheltuieli
602 = 302

2000

641 = 421

3000

6811 = 401

1500

628= 401

500

b) capitalizarea cheltuieli effectuate prin marireaa valorii contabile a echipamentului


213 = 722

7000

OBS. Daca s-a realizat durata normei de functionare (DNF) in mod obligatoriu va trebui sa
se revizuiasca si baza de amortizare.

494. Obtinerea unui bun in regie proprie este evaluat la finalizarea la nivelul costului
efectiv care include numai acele ch. care au participat la obtinerea bunului.
Celelalte ch din CDP care nu se regasesc in calculul costului reprezentand ch sau cost al
subactivitatii (IAS 16)
Calculul costului de productie
-

ch directe = 6000

ch variabile = 6000

ch fixe = 2000 x 90% = 1800

productie nedeterminata N-1 = 2000

cost productie preliminar =15800


productie edeterninata N = 1000
Cost final = 14800

495.a) 213 = 404

22000

b) deteminarea bazei de amortizare


B1 = 22000 2000 = 20000/4 = 5000
6811 = 2811

5000

N+2 = 3 ani = 15000


B2 = 22000 2500 = 19500
Aa= 19500/8 =2438
Recalcularea amortizari liniare
2438 x 3 = 7314
Dif de amortizare 15000 7314=7686
Norma degresiva = Nl x 2
Nl = 100/ DNF = 100/ 8 =12.50
N degr = 12.5 x 2=25%
Recalcularea amortizari prin metoda degresiva se prezinta astfel:
Aa1= 19500 x 25% = 4875

Aa2 - (19500 -4875) x 25%= 3656


- 14625/7 = 2809
Se ia in calcul cea mai mare ( 3656)
Aa3 - (14625 3656)x 25% = 10969 x 25% = 2742
-

10969/ 6ani = 1828

Total Adeg =11273


Dif de amoortizare 15000 11273 = 3727 lei
117 = 281

3727

Aa4 8227 x 25% = 2057


-

8227 / 5 = 1645

6811 = 281

2057

- vanzari mij. fix


461 = %

5950

7583

5000

4427

950

- scontare din evidenta contabila


1) 281 = 213 22000 daca nu avem valoare reziduala
2) % = 213 22000
281

19500

6583

2500

496. a) 281 = 213

16000

b) %

952

= 401

628

800

4426

152

c) 401 = 403

952

d) % = 758

7000

3021

5000

3024

2000

e) 6024 = 30242000
497. a) 461 = 7583

42171

b) contabilitatea chiriei anule


% = 401

16660

612

3500 x 4 = 14000

4426

2660

c) descarcarea din gestiune


6583 = 213

34000

Valoarea datoriei pe care socetatea trebuie so achite firmei de lease- back este fornata din
a) valoarea redeventelor totale (fara TVA)
= 14000 x 4 = 56000
b) valoarea de rascumparare = 34000
Total datorie = 90000
Pretul de vanzare la incheierea contractului = 42171
Datorie neta = 90000 42171 = 47829

498. I. % = 404
213

520000

4426

98800

411 = %
701
4427
Sau
II.

618800

% = 404
213
4426

618800
520000
98800
642600
540000
102600

411 = %

642600

701

520000

472

20000

4427

102600

Dupa un an 472 = 701

20000

499. a) valoare venit = 20000 + 30000/1.1 (10%) + 50000/1.21 = 88595,04


b) venit in avans = 100000 88595 = 11405
c) inreg

411 = %

100000

701

88595

472

11405

CA = 88595
Creanta = 100000
500. a) calculul venitului current aferent exercitiului N.
Venit = 200000 x 30% + 200000 x 50% + 200000 x 20% =
=60000 + 100000/1.2 + 40000/1.44 =171111,11
b) valoarea dobanzi anticipate = 200000 171111 = 28889
(472)
c) contab:
411 = %

200000

707

171111

472

28889

Valoarea nominala totala = 1000 x 10lei=10000


Valoare de achizitie = 1000 x 12 = 12000
506 = 5121

12000

Dobanda = 10000 x 20% / 2 =1000


Svenit = 28889 + 1000 =29889

501. a) % = 161

10000

461

9000

169

1000

Dobanda 10000 x 10% = 1000


666 = 1681

1000

1681 = 5121 1000


b) rascumparare
505 = 5121
- anularea

c) 505 = 5121
- anularea

d) 161 = 5121

2750 (250 x11)


% = 505

2750

161

2500

664

250

2000 (250 x 8)

161 = %

2500

505

2000

764

500

5000 ( 500 obligatoriu x 10 ramase)

Aa= 1000/5 = 200


6868 = 169

200

S-ar putea să vă placă și