Numele: ____________________

Data: _____________

Test de evaluare
1. Completeaz\ defini]iile:
Substantivul este ________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adjectivul este ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Subliniaz\ cu o linie substantivele [i cu dou\ linii adjectivele:
Paza bună trece primejdia rea.

Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Vorba dulce mult aduce.

Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte.

Un măr putred strică o grămadă mare de mere frumoase.
3. G\se[te c=te un adjectiv potrivit pentru fiecare dintre substantivele
date, apoi schimb\ locul acestora.
şcolar ____________________

__________________________

propoziţie _________________

__________________________

biscuiţi ___________________

__________________________

mări _____________________

__________________________

© SFetnicul - www.sfetnicul.ro pentru www.albinute.ro

4. Schimb\ num\rul la grupurile substantiv+adjectiv de la exerci]iul 3.

5. D\ exemple de c=te 5 substantive proprii, nume de:
fete _______________________________________________________________________
ţări _______________________________________________________________________
oraşe _____________________________________________________________________
6. Transform\ substantivele `n adjective [i adjectivele `n substantive, dup\ model:

→ cuminte
blândeţe → ___________________
frumuseţe → __________________
sensibilitate → _________________
putere → _____________________
cuminţenie

→ bunătate
cinstit → _____________________
mincinos → ___________________
cenuşiu → ____________________
ruginiu → _____________________
bun

7. D\ patru exemple de substantive care s\ fie `nso]ite de c=te dou\ adjective:
Model: munţi înalţi şi împăduriţi

8. Scrie enun]uri `n care:
a. adjectivul zglobiu s\ fie la num\rul plural;

b. adjectivul cenuşiu s\ fie la num\rul plural [i s\ stea `naintea substantivului;

c. cuv=ntul bătrân s\ fie at=t substantiv, c=t [i adjectiv.

9. Analizeaz\ substantivele [i adjectivele din propozi]ia urm\toare:
Albinuţele harnice învaţă într-o frumoasă şcoală din Bacău.

AUTOEVALUARE

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.