Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUIREA OPERATORILOR DIN DOMENIUL ALIMENTAR PRIVIND NECESITATEA IMPLEMENTARII UNUI SISTEM DE TRASABILITATE 1.

OBIECT Instruirea operatorilor economici ce desfasoara activitate de prelucrare, procesare, depozitare, transport,valorificare si comercializare de produse alimentare in vederea respectarii cerintelor prevazute de legislatia in vigoare. 2. SCOP Constientizarea rolului pe care il au operatorii economici ce desfasoara activitate de prelucrare, procesare,depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor alimentare, privind protejarea sanatatii consumatorilor. 3. DOMENIUL DE APLICARE Operatorii din domeniul alimentar ce desfasoara activitate in judetul Vaslui. 4. REFERINTE NORMATIVE Trasabilitatea este gestionata de legislatia europeana, respectiv: Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a principiilor si cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene si pentru Siguranta Alimentelor si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare; Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare; Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare ; SR EN ISO 22005 : 2007 - Trasabilitatea in lantul alimentar Principii generale si cerinte fundamentale pentru proiectarea si implementarea sistemului.

5. DEFINITII Trasabilitatea este abilitatea de a localiza si urmari un aliment, un ingredient alimentar, o substanta care intra in contact cu produsele alimentare etc, de-a lungul tuturor etapelor de productie, procesare si distributie. Produsele alimentare care sunt introduse pe piata sau care urmeaza sa fie introduse trebuie sa fie etichetate sau identificate in mod corespunzator pentru facilitarea trasabilitatii prin documentatii sau informatii.

6. METODOLOGIE NECESITATEA FUNCTIONARII UNUI SISTEM DE TRASABILITATE

__________________________________________________________________________________________________

Trasabilitatea produselor alimentare se impune ca urmare a necesitatii de a urmari istoricul originii si prelucrarii unui produs alimentar de la nivel de materie prima sau parte componenta pana la distriubtia sau localizarea acestuia dupa comercializare. Trasabilitatea nu este doar o cerinta legislativa, ci este, mai ales, o justificare economica. Operatorul economic trebuie sa constientizeze faptul ca fara existenta unor solutii capabile sa stocheze toate informatiile legate de materiile prime intrate in componenta unor alimente, in situatiile in care apar probleme, va trebui sa retraga intreaga productie de pe piata, fapt care nu s-ar intampla in conditiile in care ar exista un sistem de trasabilitate care sa permita identificarea cu precizie a loturilor incriminate. Pentru ca un operator cu activitate in industria alimentara , (inclusiv un importator de produse alimentare) sa poata identifica cel putin societatea care a furnizat alimentele sau substantele ce pot fi incorporate intr-un aliment in orice etapa, este necesar sa se stabileasca un sistem de trasabilitate. CE SUNT SISTEMELE DE ASIGURARE ALE TRASABILITATII ? Sistemele de asigurarea ale trasabilitatii reprezinta totalitatea datelor si operatiilor capabile sa mentina informatiile dorite despre un produs si componentele acestuia pe parcursul unei parti sau a intregului lant de productie si utilizare; Operatorul economic are obligatia sa dispuna de sisteme/proceduri care permit ca informatile solicitate sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente, atunci cand sunt solicitate, precum si de sisteme si proceduri pentru identificarea celorlalte societati catre care au fost livrate produsele; Sistemele de trasabilitate pot fi aplicate in orice etapa a lantului alimentar; Sistemele de trasabilitate se bazeaza pe procesul de inregistrare a informatiilor; Sistemele de trasabilitate trebuie sa fie destul de flexibile, adaptate la marimea unitatii si la obiectivele pe care aceasta si le propune; Complexitatea sistemului de trasabilitate variaza in functie de: o o Caracteristicile produsului Obiectivele care trebuie realizate

SCHEMATIC SISTEMUL DE ASIGURARE AL TRASABILITATII IN UNITATILE CU PROFIL ALIMENTAR SE DESFASOARA IN 4 ETAPE: ETAPA 1 - IDENTIFICAREA loturilor de produse ETAPA 2 - INREGISTRAREA informatiilor referitoare la identificarea produselor pe suport de hartie sau electronic;

ETAPA 3 - STABILIREA LEGATURILOR INTRE INFORMATII - fiecare operator economic din acest lant trebuie sa poata justifica prin documente legatura intre loturile de produse, furnizori si clienti; ETAPA 4 COMUNICAREA - fiecare operator economic din acest lant comunica operatorului economic urmator elementele de identificare ale loturilor pentru a-i permite acestuia din urma, sa aplice la rndul sau principiile trasabilitatii. Sunt atinse obiectivele trasabilitatii daca: sprijina obiectivele de siguranta si/sau calitate a alimentelor indeplinesc specificatia/specificatiile beneficiarului stabilesc istoricul sau originea produsului faciliteaza retragerea si/sau rechemarea produselor identifica organizatiile responsabile din lantul alimentar faciliteaza verificarea informatiilor specifice privind produsul comunica informatii relevante partilor interesate si consumatorilor

Operatorii economici trebuie sa dispuna de o procedura de trasabilitate aceasta conduce la : Inregistrarea intrarilor de produse alimentare in unitate: A. Unitatile din domeniul alimentar trebuie sa dispuna de sisteme sau proceduri care sa permita inregistrarea produselor intrate in unitate (natura produsului, identificarea prin lotizare, cantitatea, data receptiei , data expirarii si unitatea care furnizeaza produsele,etc.); B. Inregistrarea intrarilor se poate realiza fie prin sistem electronic , fie printr-un sistem de inregistrare manuala ( registru al datelor ); Inregistrarea depozitarii produselor alimentare in functie de lot C. Toate unitatile trebuie sa depoziteze cantitatile de produse receptionate/intrate in unitate astfel incat sa permita stabilirea trasabilitatii (afisarea vizibila a numarului de lot sau etichetarea interna a lotului de produse alimentare) Inregistrarea prelucrarii produselor alimentare D. Toate unitatile trebuie sa mentina pe intreg lantul de prelucrare documente (rapoarte de productie) prin care sa se poate identifica permanent : loturile de produse utilizate (metrii prime, materiale ), loturile de produse finite obtinute cantitatile de materii prime si materiale intrate si neprelucrate, aflate in stoc (Fise de magazie);

Inregistrarea iesirilor de produse alimentare din unitate:

A. Unitatile trebuie sa dispuna de sisteme sau proceduri care sa permita inregistrarea produselor expediate / iesite din unitate ( natura produsului, identificarea prin lotizare, cantitatea, data livrarii, unitatea unde au fost expediate produsele); B. Inregistrarea iesirilor se poate realiza fie prin sistem electronic , fie printr-un sistem de inregistrare manuala ( registrul de livrari ); C. Toate produsele care se expediaza din unitati trebuie identificate conform denumirii sortimentului, tipului, precum si codului inscriptionat pe etichete/ambalaje care va face clarificari explicite la informatiile suplimentare referitoare la produs si care va permite identificarea unor produse de aceeasi natura dar cu antecedente diferite.

Toate unitatile trebuie sa inregistreze cantitatile de produse expediate din unitate astfel incat sa permita stabilirea trasabilitatii pe intreg lantul de productie prin compararea intre intrari pe furnizori/prelucrare/procesare/iesiri pe destinatari precum si cantitatile de produse ramase in stoc si neexpediate. Unitatile trebuie sa pastreze pentru o perioada de 2 ani si dupa caz pana la expirarea valabilitatii produselor toate documentele care se refera la autocontrol si la trasabilitate si pentru o perioada de 5 ani toate documentele care se refera la autocontrolul si trasabilitatea materiilor prime.