Sunteți pe pagina 1din 48

SECIUNEA a 4-a

Accesiunea mobiliar
ART. 598
Accesiunea mobiliar
(! "unul mobil #ro$us cu ma%erialele al%uia a#ar&ine celui care l-a con'ec&iona% sau( $u# ca)( #ro#rie%arului
ma%erialelor( *n 'unc&ie $e ra#or%ul $in%re mano#er +i ,aloarea ma%erialelor( $e%ermina% la $a%a con'ec&ionrii
bunului.
(-! .ro#rie%arul bunului $a%orea) $es#/ubiri e/ale cu ,aloarea mano#erei sau( $u# ca)( cu ,aloarea
ma%erialelor.
ART. 599
Ra#or%ul $in%re ,aloarea mano#erei +i ,aloarea ma%erialelor
0n %oa%e ca)urile *n care ,aloarea ma%erialelor es%e e/al cu mano#era sau e1is% o $i'eren& nesemni'ica%i,(
#ro#rie%a%ea asu#ra bunului es%e comun +i se e1erci% *n con$i&iile sec&iunii a --a a ca#. I2 $in #re)en%ul %i%lu.
ART. 344
Unirea a $ou bunuri mobile
0n ca)ul *n care se unesc $ou bunuri mobile a,5n$ #ro#rie%ari $i'eri&i( 'iecare #oa%e #re%in$e se#ararea bunurilor
$ac #rin aceas%a cellal% #ro#rie%ar nu ar su'eri un #re6u$iciu mai mare $e o )ecime $in ,aloarea bunului su.
ART. 34
Re/ulile a#licabile *n ca)ul im#osibili%&ii $e se#arare a bunurilor uni%e
7ac nu se #oa%e ob&ine se#ararea bunurilor mobile uni%e sun% a#licabile( *n mo$ cores#un)%or( $is#o)i&iile ar%.
598 +i 599.
CA.. III
8imi%ele 6uri$ice ale $re#%ului $e #ro#rie%a%e #ri,a%
SECIUNEA
8imi%e le/ale
9 . 7is#o)i&ii comune
ART. 34-
In%eresul #ublic +i in%eresul #ri,a%
(! 8e/ea #oa%e limi%a e1erci%area $re#%ului $e #ro#rie%a%e 'ie *n in%eres #ublic( 'ie *n in%eres #ri,a%.
(-! 8imi%ele le/ale *n in%eres #ri,a% #o% 'i mo$i'ica%e ori $es'iin&a%e %em#orar #rin acor$ul #r&ilor. .en%ru
o#o)abili%a%e 'a& $e %er&i es%e necesar *n$e#linirea 'ormali%&ilor $e #ublici%a%e #re,)u%e $e le/e.
ART. 34:
Re/ulile #ri,in$ #ro%ec&ia me$iului +i buna ,ecin%a%e
7re#%ul $e #ro#rie%a%e obli/ la res#ec%area sarcinilor #ri,in$ #ro%ec&ia me$iului +i asi/urarea bunei ,ecin%&i(
#recum +i la res#ec%area celorlal%e sarcini care( #o%ri,i% le/ii sau obiceiului( re,in #ro#rie%arului.
9 -. ;olosirea a#elor
ART. 344
Re/ulile #ri,in$ cur/erea 'ireasc a a#elor
(! .ro#rie%arul 'on$ului in'erior nu #oa%e *m#ie$ica *n niciun 'el cur/erea 'ireasc a a#elor #ro,eni%e $e #e 'on$ul
su#erior.
(-! 7ac aceas% cur/ere cau)ea) #re6u$icii 'on$ului in'erior( #ro#rie%arul aces%uia #oa%e cere au%ori)area 6us%i&iei
s#re a 'ace #e 'on$ul su lucrrile necesare sc<imbrii $irec&iei a#elor( su#or%5n$ %oa%e c<el%uielile oca)iona%e.
(:! 8a r5n$ul su( #ro#rie%arul 'on$ului su#erior es%e obli/a% s nu e'ec%ue)e nicio lucrare $e na%ur s a/ra,e)e
si%ua&ia 'on$ului in'erior.
ART. 345
Re/ulile #ri,in$ cur/erea #ro,oca% a a#elor
(! .ro#rie%arul 'on$ului in'erior nu #oa%e *m#ie$ica nici cur/erea #ro,oca% $e #ro#rie%arul 'on$ului su#erior sau
$e al%e #ersoane( a+a cum es%e ca)ul a#elor care &5+nesc #e aces% $in urm 'on$ $a%ori% unor lucrri sub%erane
*n%re#rinse $e #ro#rie%arul aces%uia( al a#elor #ro,eni%e $in secarea %erenurilor ml+%inoase( al a#elor 'olosi%e *n%r-
un sco# casnic( a/ricol sau in$us%rial( *ns numai $ac aceas% cur/ere #rece$ ,rsarea *n%r-un curs $e a# sau
*n%r-un +an&.
(-! 0n aces% ca)( #ro#rie%arul 'on$ului su#erior es%e obli/a% s alea/ calea +i mi6loacele $e scur/ere $e na%ur s
a$uc #re6u$icii minime 'on$ului in'erior( rm5n5n$ $a%or la #la%a unei $es#/ubiri 6us%e +i #realabile c%re
#ro#rie%arul aces%ui $in urm 'on$.
(:! 7is#o)i&iile #re)en%ului ar%icol nu se a#lic a%unci c5n$ #e 'on$ul in'erior se a'l o cons%ruc&ie( *m#reun cu
/r$ina +i cur%ea a'eren%( sau un cimi%ir.
ART. 343
C<el%uielile re'eri%oare la iri/a&ii
(! .ro#rie%arul care ,rea s 'oloseasc #en%ru iri/area %erenului su a#ele na%urale +i ar%i'iciale $e care #oa%e
$is#une *n mo$ e'ec%i, are $re#%ul ca( #e c<el%uiala sa e1clusi,( s 'ac #e %erenul ri,eranului o#us lucrrile
necesare #en%ru ca#%area a#ei.
(-! 7is#o)i&iile ar%. 345 alin. (-! +i (:! se a#lic *n mo$ cores#un)%or.
ART. 34=
>bli/a&ia #ro#rie%arului cruia *i #risose+%e a#a
(! .ro#rie%arul cruia *i #risose+%e a#a #en%ru necesi%&ile curen%e es%e obli/a% ca( *n sc<imbul unei 6us%e +i
#realabile com#ensa&ii( s o'ere aces% sur#lus #en%ru #ro#rie%arul care nu +i-ar #u%ea #rocura a#a necesar
#en%ru 'on$ul su $ec5% cu o c<el%uial e1cesi,.
(-! .ro#rie%arul nu #oa%e 'i scu%i% $e obli/a&ia #re,)u% la alin. (! #re%in)5n$ c ar #u%ea acor$a sur#lusului $e
a# o al% $es%ina&ie $ec5% sa%is'acerea necesi%&ilor curen%e. El #oa%e *ns cere $es#/ubiri su#limen%are
#ro#rie%arului a'la% *n ne,oie( cu con$i&ia $e a $o,e$i e1is%en&a real a $es%ina&iei #re%inse.
ART. 348
0n%rebuin&area i),oarelor
(! .ro#rie%arul #oa%e acor$a orice *n%rebuin&are i),orului ce ar e1is%a #e 'on$ul su( sub re)er,a $e a nu a$uce
a%in/ere $re#%urilor $ob5n$i%e $e #ro#rie%arul 'on$ului in'erior.
(-! .ro#rie%arul 'on$ului #e care se a'l i),orul nu #oa%e s *i sc<imbe cursul $ac #rin aceas% sc<imbare ar li#si
locui%orii unei locali%&i $e a#a necesar #en%ru sa%is'acerea ne,oilor curen%e.
ART. 349
7es#/ubirile $a%ora%e #ro#rie%arului 'on$ului #e care se a'l i),orul
(! .ro#rie%arul 'on$ului #e care se a'l i),orul #oa%e cere re#ararea #re6u$iciilor cau)a%e $e #ersoana care( #rin
lucrrile e'ec%ua%e( a seca%( a mic+ora% ori a al%era% a#ele sale.
(-! 7ac s%area $e 'a#% o #ermi%e( #ro#rie%arul 'on$ului #oa%e #re%in$e res%abilirea si%ua&iei an%erioare a%unci c5n$
a#a era in$is#ensabil #en%ru e1#loa%area 'on$ului su.
(:! 0n ca)ul *n care i),orul se *n%in$e #e $ou 'on$uri *n,ecina%e( $is#o)i&iile alin. (! +i (-! se a#lic *n mo$
cores#un)%or( &in5n$ seama $e *n%in$erea i),orului #e 'iecare 'on$.
ART. 34
Re/ulile s#eciale #ri,in$ 'olosirea a#elor
7is#o)i&iile #re)en%ului #ara/ra' se com#le%ea) cu re/lemen%rile s#eciale *n ma%eria re/imului a#elor.
9 :. .ic%ura s%re+inii
ART. 3
.ic%ura s%re+inii
.ro#rie%arul es%e obli/a% s *+i 'ac s%rea+ina casei sale as%'el *nc5% a#ele #ro,enin$ $e la #loi s nu se scur/ #e
'on$ul #ro#rie%arului ,ecin.
9 4. 7is%an&a +i lucrrile in%erme$iare ceru%e #en%ru anumi%e cons%ruc&ii( lucrri +i #lan%a&ii
ART. 3-
7is%an&a minim *n cons%ruc&ii
>rice cons%ruc&ii( lucrri sau #lan%a&ii se #o% 'ace $e c%re #ro#rie%arul 'on$ului numai cu res#ec%area unei $is%an&e
minime $e 34 $e cm 'a& $e linia $e <o%ar( $ac nu se #re,e$e al%'el #rin le/e sau #rin re/ulamen%ul $e urbanism(
as%'el *nc5% s nu se a$uc a%in/ere $re#%urilor #ro#rie%arului ,ecin. >rice $ero/are $e la $is%an&a minim se #oa%e
'ace #rin acor$ul #r&ilor e1#rima% #rin%r-un *nscris au%en%ic.
ART. 3:
7is%an&a minim #en%ru arbori
(! 0n li#sa unor $is#o)i&ii cu#rinse *n le/e( re/ulamen%ul $e urbanism sau a obiceiului locului( arborii %rebuie s$i&i
la o $is%an& $e cel #u&in - me%ri $e linia $e <o%ar( cu e1ce#&ia acelora mai mici $e - me%ri( a #lan%a&iilor +i a
/ar$urilor ,ii.
(-! 0n ca) $e neres#ec%are a $is%an&ei( #ro#rie%arul ,ecin es%e *n$re#%&i% s cear scoa%erea ori( $u# ca)( %ierea(
la *nl&imea cu,eni%( a arborilor( #lan%a&iilor ori a /ar$urilor ,ii( #e c<el%uiala #ro#rie%arului 'on$ului #e care
aces%ea sun% ri$ica%e.
(:! .ro#rie%arul 'on$ului #es%e care se *n%in$ r$cinile sau ramurile arborilor a#ar&in5n$ #ro#rie%arului ,ecin are
$re#%ul $e a le %ia( #recum +i $re#%ul $e a #s%ra 'ruc%ele c)u%e *n mo$ na%ural #e 'on$ul su.
9 5. 2e$erea asu#ra #ro#rie%&ii ,ecinului
ART. 34
;ereas%ra sau $esc<i$erea *n )i$ul comun
Nu es%e #ermis s se 'ac 'ereas%r sau $esc<i$ere *n )i$ul comun $ec5% cu acor$ul #ro#rie%arilor.
ART. 35
7is%an&a minim #en%ru 'ereas%ra $e ,e$ere
(! Es%e obli/a%orie #s%rarea unei $is%an&e $e cel #u&in - me%ri *n%re 'on$ul( *n/r$i% sau ne*n/r$i%( a#ar&in5n$
#ro#rie%arului ,ecin +i 'ereas%ra #en%ru ,e$ere( balconul ori al%e asemenea lucrri ce ar 'i orien%a%e c%re aces%
'on$.
(-! ;ereas%ra #en%ru ,e$ere( balconul ori al%e asemenea lucrri ne#aralele cu linia $e <o%ar s#re 'on$ul *n,ecina%
sun% in%er)ise la o $is%an& mai mic $e un me%ru.
(:! 7is%an&a se calculea) $e la #unc%ul cel mai a#ro#ia% $e linia $e <o%ar( e1is%en% #e 'a&a )i$ului *n care s-a
$esc<is ,e$erea sau( $u# ca)( #e linia e1%erioar a balconului( #5n la linia $e <o%ar. 7is%an&a( +i *n ca)ul
lucrrilor ne#aralele( se msoar %o% #er#en$icular( $e la #unc%ul cel mai a#ro#ia% al lucrrii $e linia $e <o%ar +i
#5n la aceas% linie.
ART. 33
;ereas%ra $e lumin
7is#o)i&iile ar%. 35 nu e1clu$ $re#%ul #ro#rie%arului $e a-+i $esc<i$e( 'r limi% $e $is%an&( 'eres%re $e lumin
$ac sun% as%'el cons%rui%e *nc5% s *m#ie$ice ,e$erea s#re 'on$ul *n,ecina%.
9 3. 7re#%ul $e %recere
ART. 3=
7re#%ul $e %recere
(! .ro#rie%arul 'on$ului care es%e li#si% $e acces la calea #ublic are $re#%ul s i se #ermi% %recerea #e 'on$ul
,ecinului su #en%ru e1#loa%area 'on$ului #ro#riu.
(-! Trecerea %rebuie s se 'ac *n con$i&ii $e na%ur s a$uc o minim s%5n6enire e1erci%rii $re#%ului $e
#ro#rie%a%e asu#ra 'on$ului ce are acces la calea #ublic? *n ca)ul *n care mai mul%e 'on$uri ,ecine au acces la
calea #ublic( %recerea se ,a 'ace #e 'on$ul cruia i s-ar a$uce cele mai #u&ine #re6u$icii.
(:! 7re#%ul $e %recere es%e im#rescri#%ibil. El se s%in/e *n momen%ul *n care 'on$ul $ominan% $ob5n$e+%e un al%
acces la calea #ublic.
ART. 38
E1erci%area $re#%ului $e %recere *n si%ua&ii s#eciale
(! 7ac li#sa accesului #ro,ine $in ,5n)are( sc<imb( #ar%a6 sau $in%r-un al% ac% 6uri$ic( %recerea nu ,a #u%ea 'i
ceru% $ec5% celor care au $ob5n$i% #ar%ea $e %eren #e care se 'cea an%erior %recerea.
(-! C5n$ li#sa accesului es%e im#u%abil #ro#rie%arului care #re%in$e %recerea( aceas%a #oa%e 'i s%abili% numai cu
consim&m5n%ul #ro#rie%arului 'on$ului care are acces la calea #ublic +i cu #la%a $ublului $es#/ubirii.
ART. 39
0n%in$erea +i mo$ul $e s%abilire a $re#%ului $e %recere
0n%in$erea +i mo$ul $e e1erci%are a $re#%ului $e %recere sun% $e%ermina%e #rin *n&ele/erea #r&ilor( #rin <o%r5re
6u$ec%oreasc sau #rin%r-o 'olosin& con%inu #e %im# $e 4 ani.
ART. 3-4
.rescri#&ia ac&iunii *n $es#/ubire +i res%i%uirea $es#/ubirii *ncasa%e
(! Termenul $e #rescri#&ie #en%ru $re#%ul la ac&iunea *n $es#/ubire #e care o are #ro#rie%arul 'on$ului aser,i%
*m#o%ri,a #ro#rie%arului 'on$ului $ominan% *nce#e s cur/ $in momen%ul s%abilirii $re#%ului $e %recere.
(-! 0n ca)ul *n care *nce%ea) $re#%ul $e %recere( #ro#rie%arul 'on$ului aser,i% es%e $a%or s res%i%uie $es#/ubirea
*ncasa%( cu $e$ucerea #a/ubei su'eri%e *n ra#or% cu $ura%a e'ec%i, a $re#%ului $e %recere.
9 =. Al%e limi%e le/ale
ART. 3-
7re#%ul $e %recere #en%ru u%ili%&i
(! .ro#rie%arul es%e obli/a% s #ermi% %recerea #rin 'on$ul su a re&elelor e$ili%are ce $eser,esc 'on$uri
*n,ecina%e sau $in aceea+i )on( $e na%ura con$uc%elor $e a#( /a) sau al%ele asemenea( a canalelor +i a
cablurilor elec%rice( sub%erane ori aeriene( $u# ca)( #recum +i a oricror al%e ins%ala&ii sau ma%eriale cu acela+i
sco#.
(-! Aceas% obli/a&ie sub)is% numai #en%ru si%ua&ia *n care %recerea #rin al% #ar%e ar 'i im#osibil( #ericuloas
sau 'oar%e cos%isi%oare.
(:! 0n %oa%e ca)urile( #ro#rie%arul are $re#%ul la #la%a unei $es#/ubiri 6us%e. 7ac es%e ,orba $es#re u%ili%&i noi(
$es#/ubirea %rebuie s 'ie +i #realabil.
(4! Cl$irile( cur&ile +i /r$inile aces%ora sun% e1ce#%a%e $e la aces% $re#% $e %recere( $ac ea are ca obiec%
con$uc%e +i canale sub%erane( *n ca)ul *n care aces%ea sun% u%ili%&i noi.
ART. 3--
7re#%ul $e %recere #en%ru e'ec%uarea unor lucrri
(! 7e asemenea( #ro#rie%arul es%e obli/a% s #ermi% 'olosirea 'on$ului su #en%ru e'ec%uarea unor lucrri
necesare 'on$ului *n,ecina%( #recum +i accesul ,ecinului #e %erenul su #en%ru %ierea cren/ilor +i cule/erea
'ruc%elor( *n sc<imbul unei $es#/ubiri( $ac es%e ca)ul.
(-! 7is#o)i&iile ar%. 3- alin. (-! sun% a#licabile.
ART. 3-:
7re#%ul $e %recere #en%ru rein%rarea *n #osesie
(! .ro#rie%arul unui 'on$ nu #oa%e *m#ie$ica accesul al%uia #en%ru a re$ob5n$i #osesia unui bun al su( a6uns
*n%5m#l%or #e 'on$ul res#ec%i,( $ac a 'os% *n+%iin&a% *n #realabil.
(-! 0n %oa%e ca)urile( #ro#rie%arul 'on$ului are $re#%ul la o 6us% $es#/ubire #en%ru #re6u$iciile oca)iona%e $e
rein%rarea *n #osesie( #recum +i #en%ru cele #e care bunul le-a cau)a% 'on$ului.
ART. 3-4
S%area $e necesi%a%e
(! 0n ca)ul *n care o #ersoan a 'olosi% sau a $is%rus un bun al al%uia #en%ru a se a#ra #e sine ori #e al%ul $e un
#ericol iminen%( #ro#rie%arul bunului are $re#%ul s cear o $es#/ubire ec<i%abil numai $e la cel care a 'os%
sal,a%.
(-! Nu #oa%e #re%in$e nicio $es#/ubire #ro#rie%arul care a #ro,oca% sau a 'a,ori)a% a#ari&ia #ericolului.
ART. 3-5
Re/ulile s#eciale
0n/r$irile cu#rinse *n #re)en%a sec&iune se com#le%ea) cu $is#o)i&iile le/ilor s#eciale #ri,in$ re/imul 6uri$ic al
anumi%or bunuri( cum ar 'i %erenurile +i cons%ruc&iile $e orice 'el( #$urile( bunurile $in #a%rimoniul na&ional-cul%ural(
bunurile sacre ale cul%elor reli/ioase( #recum +i al%ele asemenea.
SECIUNEA a --a
8imi%e con,en&ionale
ART. 3-3
8imi%area $re#%ului $e #ro#rie%a%e #rin ac%e 6uri$ice
.ro#rie%arul #oa%e s consim% la limi%area $re#%ului su #rin ac%e 6uri$ice( $ac nu *ncalc or$inea #ublic +i
bunele mora,uri.
ART. 3-=
Clau)a $e inalienabili%a%e. Con$i&ii. 7omeniu $e a#licare
(! .rin con,en&ie sau %es%amen% se #oa%e in%er)ice *ns%rinarea unui bun( *ns numai #en%ru o $ura% $e cel mul%
49 $e ani +i $ac e1is% un in%eres serios +i le/i%im. Termenul *nce#e s cur/ $e la $a%a $ob5n$irii bunului.
(-! 7ob5n$i%orul #oa%e 'i au%ori)a% $e c%re ins%an& s $is#un $e bun $ac in%eresul care a 6us%i'ica% clau)a $e
inalienabili%a%e a bunului a $is#ru% sau $ac un in%eres su#erior o im#une.
(:! Nuli%a%ea clau)ei $e inalienabili%a%e s%i#ula%e *n%r-un con%rac% a%ra/e nuli%a%ea *n%re/ului con%rac% $ac a 'os%
$e%erminan% la *nc<eierea aces%uia. 0n con%rac%ele cu %i%lu oneros( carac%erul $e%erminan% se #re)um( #5n la
#roba con%rar.
(4! Clau)a $e inalienabili%a%e es%e sub*n&eleas *n con,en&iile $in care se na+%e obli/a&ia $e a %ransmi%e *n ,ii%or
#ro#rie%a%ea c%re o #ersoan $e%ermina% sau $e%erminabil.
(5! Transmi%erea bunului #e cale $e succesiune nu #oa%e 'i o#ri% #rin s%i#ularea inalienabili%&ii.
ART. 3-8
Con$i&iile $e o#o)abili%a%e
(! Clau)a $e inalienabili%a%e nu #oa%e 'i in,oca% *m#o%ri,a $ob5n$i%orilor bunului sau a cre$i%orilor #ro#rie%arului
care s-a obli/a% s nu *ns%rine)e $ec5% $ac es%e ,alabil +i *n$e#line+%e con$i&iile $e o#o)abili%a%e.
(-! .en%ru o#o)abili%a%e( clau)a $e inalienabili%a%e %rebuie s 'ie su#us 'ormali%&ilor $e #ublici%a%e #re,)u%e $e
le/e( $ac es%e ca)ul.
(:! 0n ca)ul bunurilor mobile( sun% a#licabile( *n mo$ cores#un)%or( re/ulile #re,)u%e #en%ru $ob5n$irea
#ro#rie%&ii #rin #osesia $e bun-cre$in&.
(4! 0n ca)ul *n care clau)a $e inalienabili%a%e a 'os% #re,)u% *n%r-un con%rac% cu %i%lu /ra%ui%( ea es%e o#o)abil +i
cre$i%orilor an%eriori ai $ob5n$i%orului.
(5! Ne*n$e#linirea con$i&iilor $e o#o)abili%a%e nu *l li#se+%e #e bene'iciarul clau)ei $e inalienabili%a%e $e $re#%ul $e
a #re%in$e $aune-in%erese #ro#rie%arului care nu se con'ormea) aces%ei obli/a&ii.
ART. 3-9
Sanc&iunile #en%ru neres#ec%area clau)ei $e inalienabili%a%e
(! 0ns%rin%orul #oa%e s cear re)olu&iunea con%rac%ului *n ca)ul *nclcrii clau)ei $e inalienabili%a%e $e c%re
$ob5n$i%or.
(-! A%5% *ns%rin%orul( c5% +i %er&ul( $ac inalienabili%a%ea s-a s%i#ula% *n 'a,oarea aces%uia( #o% s cear anularea
ac%ului $e *ns%rinare subsec,en% *nc<eia% cu neres#ec%area clau)ei.
(:! Nu #o% 'i su#use urmririi bunurile #en%ru care s-a s%i#ula% inalienabili%a%ea( c5% %im# clau)a #ro$uce e'ec%e(
$ac #rin le/e nu se #re,e$e al%'el.
SECIUNEA a :-a
8imi%e 6u$iciare
ART. 3:4
7e#+irea incon,enien%elor normale ale ,ecin%&ii
(! 7ac #ro#rie%arul cau)ea)( #rin e1erci%area $re#%ului su( incon,enien%e mai mari $ec5% cele normale *n
rela&iile $e ,ecin%a%e( ins%an&a $e 6u$eca% #oa%e( $in consi$eren%e $e ec<i%a%e( s *l obli/e la $es#/ubiri *n
'olosul celui ,%ma%( #recum +i la res%abilirea si%ua&iei an%erioare a%unci c5n$ aces% lucru es%e #osibil.
(-! 0n ca)ul *n care #re6u$iciul cau)a% ar 'i minor *n ra#or% cu necesi%a%ea sau u%ili%a%ea $es'+urrii ac%i,i%&ii
#re6u$iciabile $e c%re #ro#rie%ar( ins%an&a ,a #u%ea *ncu,iin&a $es'+urarea acelei ac%i,i%&i. Cel #re6u$icia% ,a
a,ea *ns $re#%ul la $es#/ubiri.
(:! 7ac #re6u$iciul es%e iminen% sau 'oar%e #robabil( ins%an&a #oa%e s *ncu,iin&e)e( #e cale $e or$onan&
#re+e$in&ial( msurile necesare #en%ru #re,enirea #a/ubei.
CA.. I2
.ro#rie%a%ea comun
SECIUNEA
7is#o)i&ii /enerale
ART. 3:
No&iunea
7is#o)i&iile #re)en%ului ca#i%ol se a#lic ori $e c5%e ori( *n %emeiul unui ac% 6uri$ic sau al al%ui mo$ $e $ob5n$ire
#re,)u% $e le/e( $re#%ul $e #ro#rie%a%e #ri,a% are - sau mai mul&i %i%ulari.
ART. 3:-
;ormele #ro#rie%&ii comune
(! ;ormele #ro#rie%&ii comune sun% urm%oarele@
a! #ro#rie%a%ea #e co%e-#r&i (co#ro#rie%a%ea!?
b! #ro#rie%a%ea *n $e,lm+ie ($e,lm+ia!.
(-! Co#ro#rie%a%ea #oa%e 'i obi+nui% sau 'or&a%.
(:! Co#ro#rie%a%ea 'or&a% nu #oa%e *nce%a #rin #ar%a6 6u$iciar.
ART. 3::
.re)um&ia $e co#ro#rie%a%e
7ac bunul es%e s%#5ni% *n comun( co#ro#rie%a%ea se #re)um( #5n la #roba con%rar.
SECIUNEA a --a
Co#ro#rie%a%ea obi+nui%
ART. 3:4
0n%in$erea co%elor-#r&i
(! ;iecare co#ro#rie%ar es%e %i%ularul e1clusi, al unei co%e-#r&i $in $re#%ul $e #ro#rie%a%e +i #oa%e $is#une *n mo$
liber $e aceas%a *n li#s $e s%i#ula&ie con%rar.
(-! Co%ele-#r&i sun% #re)uma%e a 'i e/ale( #5n la #roba con%rar. 7ac bunul a 'os% $ob5n$i% #rin ac% 6uri$ic(
#roba con%rar nu se ,a #u%ea 'ace $ec5% #rin *nscrisuri.
ART. 3:5
Re#ar%i)area bene'iciilor +i a sarcinilor *n%re co#ro#rie%ari
Co#ro#rie%arii ,or *m#r&i bene'iciile +i ,or su#or%a sarcinile co#ro#rie%&ii( #ro#or&ional cu co%a lor #ar%e $in $re#%.
ART. 3:3
E1erci%area *n comun a $re#%ului $e 'olosin&
(! ;iecare co#ro#rie%ar are $re#%ul $e a 'olosi bunul comun *n msura *n care nu sc<imb $es%ina&ia +i nu a$uce
a%in/ere $re#%urilor celorlal&i co#ro#rie%ari.
(-! Cel care( *m#o%ri,a ,oin&ei celorlal&i #ro#rie%ari( e1erci% *n mo$ e1clusi, 'olosin&a bunului comun #oa%e 'i
obli/a% la $es#/ubiri.
ART. 3:=
;ruc%ele bunului comun
;ruc%ele #ro$use $e bunul comun se cu,in %u%uror co#ro#rie%arilor( #ro#or&ional cu co%a lor #ar%e $in $re#%.
ART. 3:8
7re#%ul la res%i%uirea c<el%uielilor
(! Co#ro#rie%arul care a su#or%a% sin/ur c<el%uielile #ro$ucerii sau cule/erii 'ruc%elor are $re#%ul la res%i%uirea
aces%or c<el%uieli $e c%re co#ro#rie%ari( *n #ro#or&ie cu co%ele lor #r&i.
(-! ;ruc%ele na%urale sau 'ruc%ele in$us%riale ale bunului comun *nsu+i%e $e un co#ro#rie%ar 'ac #ar%e $in masa
#ar%a6abil c5% %im# ele nu au 'os% consuma%e ori *ns%rina%e sau nu au #ieri% +i #o% 'i i$en%i'ica%e $is%inc%. 0n ca)
con%rar( co#ro#rie%arul in%eresa% are $re#%ul la $es#/ubiri( cu e1ce#&ia ca)ului *n care 'ruc%ele au #ieri% *n mo$
'or%ui%. 7re#%ul la ac&iunea *n $es#/ubiri es%e su#us #rescri#&iei( #o%ri,i% $re#%ului comun.
(:! 7re#%ul $e a reclama 'ruc%ele ci,ile ale bunului comun *nsu+i%e $e un co#ro#rie%ar es%e su#us #rescri#&iei(
#o%ri,i% $re#%ului comun.
ART. 3:9
Ao$ul $e 'olosire a bunului comun
Ao$ul $e 'olosire a bunului comun se s%abile+%e #rin acor$ul co#ro#rie%arilor( iar *n ca) $e ne*n&ele/ere( #rin
<o%r5re 6u$ec%oreasc.
ART. 344
Ac%ele $e conser,are
;iecare co#ro#rie%ar #oa%e s 'ac ac%e $e conser,are cu #ri,ire la bunul comun 'r acor$ul celorlal&i
co#ro#rie%ari.
ART. 34
Ac%ele $e a$minis%rare +i $e $is#o)i&ie
(! Ac%ele $e a$minis%rare( #recum *nc<eierea sau $enun&area unor con%rac%e $e loca&iune( cesiunile $e ,eni%uri
imobiliare +i al%ele asemenea( cu #ri,ire la bunul comun #o% 'i 'cu%e numai cu acor$ul co#ro#rie%arilor ce $e&in
ma6ori%a%ea co%elor-#r&i.
(-! Ac%ele $e a$minis%rare care limi%ea) *n mo$ subs%an&ial #osibili%a%ea unui co#ro#rie%ar $e a 'olosi bunul
comun *n ra#or% cu co%a sa #ar%e ori care im#un aces%uia o sarcin e1cesi, #rin ra#or%are la co%a sa #ar%e sau la
c<el%uielile su#or%a%e $e c%re ceilal&i co#ro#rie%ari nu ,or #u%ea 'i e'ec%ua%e $ec5% cu acor$ul aces%uia.
(:! Co#ro#rie%arul sau co#ro#rie%arii in%eresa&i #o% cere ins%an&ei s su#lineasc acor$ul co#ro#rie%arului a'la% *n
im#osibili%a%e $e a-+i e1#rima ,oin&a sau care se o#une *n mo$ abu)i, la e'ec%uarea unui ac% $e a$minis%rare
in$is#ensabil men&inerii u%ili%&ii sau ,alorii bunului.
(4! >rice ac%e 6uri$ice $e $is#o)i&ie cu #ri,ire la bunul comun( ac%ele $e 'olosin& cu %i%lu /ra%ui%( cesiunile $e
,eni%uri imobiliare +i loca&iunile *nc<eia%e #e %ermen mai mare $e : ani( #recum +i ac%ele care urmresc e1clusi,
*n'rumuse&area bunului nu se #o% *nc<eia $ec5% cu acor$ul %u%uror co#ro#rie%arilor. >rice ac% 6uri$ic cu %i%lu /ra%ui%
,a 'i consi$era% ac% $e $is#o)i&ie.
ART. 34-
Sanc&iunile
(! Ac%ele 6uri$ice 'cu%e cu neres#ec%area re/ulilor #re,)u%e la
ar%. 34 sun% ino#o)abile co#ro#rie%arului care nu a consim&i%( e1#res ori %aci%( la *nc<eierea ac%ului.
(-! Co#ro#rie%arului ,%ma% i se recunoa+%e $re#%ul ca( *nain%e $e #ar%a6( s e1erci%e ac&iunile #osesorii *m#o%ri,a
%er&ului care ar 'i in%ra% *n #osesia bunului comun *n urma *nc<eierii ac%ului. 0n aces% ca)( res%i%uirea #osesiei
bunului se ,a 'ace *n 'olosul %u%uror co#ro#rie%arilor( cu $aune-in%erese( $ac es%e ca)ul( *n sarcina celor care au
#ar%ici#a% la *nc<eierea ac%ului.
ART. 34:
Ac&iunile *n 6us%i&ie
(! ;iecare co#ro#rie%ar #oa%e s%a sin/ur *n 6us%i&ie( in$i'eren% $e cali%a%ea #rocesual( *n orice ac&iune #ri,i%oare la
co#ro#rie%a%e( inclusi, *n ca)ul ac&iunii *n re,en$icare.
(-! Bo%r5rile 6u$ec%ore+%i #ronun&a%e *n 'olosul co#ro#rie%&ii #ro'i% %u%uror co#ro#rie%arilor. Bo%r5rile
6u$ec%ore+%i #o%ri,nice unui co#ro#rie%ar nu sun% o#o)abile celorlal&i co#ro#rie%ari.
(:! C5n$ ac&iunea nu es%e in%ro$us $e %o&i co#ro#rie%arii( #5r5%ul #oa%e cere ins%an&ei $e 6u$eca% in%ro$ucerea *n
cau) a celorlal&i co#ro#rie%ari *n cali%a%e $e reclaman&i( *n %ermenul +i con$i&iile #re,)u%e *n Co$ul $e #roce$ur
ci,il #en%ru c<emarea *n 6u$eca% a al%or #ersoane.
ART. 344
Con%rac%ele $e a$minis%rare a co#ro#rie%&ii
(! Se #oa%e $ero/a $e la $is#o)i&iile ar%. 3:5( 3:3( 34 +i ar%. 34- alin. (! #rin%r-un con%rac% $e a$minis%rare a
co#ro#rie%&ii *nc<eia% cu acor$ul %u%uror co#ro#rie%arilor.
(-! 0n ca)ul *n care oricare $in%re co#ro#rie%ari $enun& con%rac%ul $e a$minis%rare( aces%a *+i *nce%ea) e1is%en&a(
rm5n5n$ a#licabile re/ulile $in #re)en%a sec&iune.
(:! 0n ca)ul *n care( #rin%re bunurile a'la%e *n co#ro#rie%a%e( se a'l +i bunuri imobile( con%rac%ele $e a$minis%rare a
co#ro#rie%&ii +i $eclara&iile $e $enun&are a aces%ora ,or 'i no%a%e *n car%ea 'unciar( la cererea oricruia $in%re
co#ro#rie%ari.
ART. 345
Re/ulile a#licabile *n ca)ul co%i%ularilor al%or $re#%uri reale
7is#o)i&iile #re)en%ei sec&iuni se a#lic *n mo$ cores#un)%or +i *n ca)ul e1erci%rii *m#reun( $e c%re $ou sau
mai mul%e #ersoane( a unui al% $re#% real #rinci#al.
SECIUNEA a :-a
Co#ro#rie%a%ea 'or&a%
9 . 7is#o)i&ii comune
ART. 343
Ca)urile $e co#ro#rie%a%e 'or&a%
Se a'l *n co#ro#rie%a%e 'or&a%@
. bunurile #re,)u%e la ar%. 349( 334( 38= +i 4?
-. bunurile comune necesare sau u%ile #en%ru 'olosirea a $ou imobile ,ecine( si%ua%e #e linia $e <o%ar *n%re
aces%ea( cum ar 'i #o%ecile( '5n%5nile( $rumurile +i i),oarele?
:. bunurile comune a'ec%a%e u%ili)rii a $ou sau a mai mul%or 'on$uri( cum ar 'i o cen%ral %ermic sau al%e
ins%ala&ii care $eser,esc $ou sau mai mul%e cl$iri( un $rum comun *n%r-un car%ier $e locuin&e sau al%e asemenea
bunuri?
4. orice al% bun comun #re,)u% $e le/e.
ART. 34=
Re/imul 6uri$ic /eneral
(! ;iecare co#ro#rie%ar #oa%e e1erci%a 'olosin&a bunului comun( cu con$i&ia s res#ec%e $es%ina&ia aces%uia +i s
#ermi% e1erci%area 'olosin&ei $e c%re ceilal&i co#ro#rie%ari.
(-! C5n$ bunul comun are carac%er accesoriu *n ra#or% cu un bun #rinci#al( 'iecare co#ro#rie%ar #oa%e s $is#un
cu #ri,ire la co%a sa #ar%e $in $re#%ul $e #ro#rie%a%e asu#ra bunului comun numai o$a% cu e1erci%area $re#%ului
$e $is#o)i&ie asu#ra bunului #rinci#al.
(:! C<el%uielile #en%ru *n%re&inerea +i conser,area bunului comun se su#or% *n mo$ #ro#or&ional cu co%a-#ar%e $in
$re#% a 'iecrui co#ro#rie%ar. C5n$ bunul comun are carac%er accesoriu( *n absen&a unei con,en&ii con%rare( co%a-
#ar%e $in $re#% a 'iecrui co#ro#rie%ar se s%abile+%e *n 'unc&ie $e *n%in$erea bunului #rinci#al.
9 -. Co#ro#rie%a%ea asu#ra #r&ilor comune $in cl$irile cu mai mul%e e%a6e sau a#ar%amen%e
I. .r&ile comune
ART. 348
No&iunea
(! 7ac *n%r-o cl$ire sau *n%r-un ansamblu re)i$en&ial e1is% s#a&ii cu $es%ina&ie $e locuin& sau cu al% $es%ina&ie
a,5n$ #ro#rie%ari $i'eri&i( #r&ile $in cl$ire care( 'iin$ $es%ina%e *n%rebuin&rii s#a&iilor res#ec%i,e( nu #o% 'i 'olosi%e
$ec5% *n comun sun% obiec%ul unui $re#% $e co#ro#rie%a%e 'or&a%.
(-! .r&ile comune sun% bunuri accesorii *n ra#or% cu s#a&iile loca%i,e( care cons%i%uie bunurile #rinci#ale *n sensul
ar%. 543.
ART. 349
.r&ile comune
(! Sun% consi$era%e #r&i comune( *n msura *n care #rin le/e ori #rin ac% 6uri$ic nu se #re,e$e al%'el@
a! %erenul #e care se a'l cl$irea( com#us a%5% $in su#ra'a&a cons%rui%( c5% +i $in cea necons%rui% necesar(
#o%ri,i% na%urii sau $es%ina&iei cons%ruc&iei( #en%ru a asi/ura e1#loa%area normal a aces%eia? #en%ru e,en%uala
su#ra'a& e1ce$en%ar #ro#rie%arii sun% %i%ularii unei co#ro#rie%&i obi+nui%e?
b! 'un$a&ia( cur%ea in%erioar( s%ruc%ura( s%ruc%ura $e re)is%en&( #ere&ii #erime%rali +i $es#r&i%ori $in%re #ro#rie%&i
+iCsau s#a&iile comune( aco#eri+ul( %erasele( scrile +i casa scrilor( <olurile( #i,ni&ele +i subsolurile
necom#ar%imen%a%e( re)er,oarele $e a#( cen%ralele %ermice #ro#rii +i ascensoarele?
c! ins%ala&iile $e a# +i canali)are( elec%rice( $e %elecomunica&ii( $e *ncl)ire +i $e /a)e $e la bran+amen%Cracor$
#5n la #unc%ul $e $is%ribu&ie c%re #r&ile a'la%e *n #ro#rie%a%e e1clusi,( canalele #lu,iale( #ara%rsne%ele(
an%enele colec%i,e( #recum +i al%e asemenea #r&i?
$! al%e bunuri care( #o%ri,i% le/ii sau ,oin&ei #r&ilor( sun% *n 'olosin& comun.
(-! Co+urile $e 'um +i $e aerisire( #recum +i s#a&iile #en%ru s#l%orii +i usc%orii sun% consi$era%e #r&i comune
e1clusi, #en%ru co#ro#rie%arii care u%ili)ea) aces%e u%ili%&i *n con'ormi%a%e cu #roiec%ul cl$irii.
ART. 354
A%ribuirea *n 'olosin& e1clusi, a #r&ilor comune
(! .r&ile comune #o% 'i a%ribui%e co#ro#rie%arilor *n 'olosin& e1clusi, numai $ac #rin aceas%a nu sun% le)a%e
$re#%urile celorlal&i co#ro#rie%ari.
(-! 7eci)ia $e a%ribuire *n 'olosin& e1clusi, %rebuie a$o#%a% cu o ma6ori%a%e $e $ou %reimi $in numrul
co#ro#rie%arilor +i al co%elor-#r&i. 0n cl$irile un$e sun% cons%i%ui%e asocia&ii $e #ro#rie%ari( $eci)ia se a$o#% $e
c%re a$unarea /eneral( cu aceea+i ma6ori%a%e.
ART. 35
Ac%ele 6uri$ice #ri,in$ co%ele-#r&i
Co%a-#ar%e $in $re#%ul $e #ro#rie%a%e asu#ra #r&ilor comune are carac%er accesoriu *n ra#or% cu $re#%ul $e
#ro#rie%a%e asu#ra s#a&iului $in cl$ire care cons%i%uie bunul #rinci#al? *ns%rinarea sau i#o%ecarea co%ei-#r&i nu
se ,a #u%ea 'ace $ec5% o$a% cu $re#%ul asu#ra s#a&iului care cons%i%uie bunul #rinci#al.
ART. 35-
S%abilirea co%elor-#r&i
0n li#sa unei s%i#ula&ii con%rare e1is%en%e *n %i%lurile $e #ro#rie%a%e( co%ele#r&i se s%abilesc #rin ra#or%area su#ra'e&ei
u%ile a 'iecrui s#a&iu loca%i, la %o%alul su#ra'e&ei u%ile a s#a&iilor loca%i,e $in cl$ire.
II. 7re#%urile +i obli/a&iile co#ro#rie%arilor
ART. 35:
E1erci%area $re#%ului $e 'olosin&
;iecare co#ro#rie%ar #oa%e 'olosi( *n con$i&iile acor$ului $e asociere( a%5% s#a&iul care cons%i%uie bunul #rinci#al(
c5% +i #r&ile comune( 'r a a$uce a%in/ere $re#%urilor celorlal&i #ro#rie%ari +i 'r a sc<imba $es%ina&ia cl$irii. 0n
li#sa acor$ului $e asociere( $is#o)i&iile ar%. 34= rm5n a#licabile.
ART. 354
C<el%uielile le/a%e $e *n%re&inerea( re#ararea +i e1#loa%area #r&ilor comune
(! 0n li#sa unor #re,e$eri le/ale sau *n&ele/eri con%rare( 'iecare co#ro#rie%ar su#or% c<el%uielile le/a%e $e
*n%re&inerea( re#ararea +i e1#loa%area #r&ilor comune( *n #ro#or&ie cu co%a sa #ar%e.
(-! Cu %oa%e aces%ea( c<el%uielile le/a%e $e #r&ile comune 'olosi%e e1clusi, $e c%re unii $in%re co#ro#rie%ari ca$ *n
sarcina aces%ora $in urm.
ART. 355
>bli/a&ia $e conser,are a cl$irii
.ro#rie%arul es%e obli/a% s asi/ure *n%re&inerea s#a&iului care cons%i%uie bunul #rinci#al( as%'el *nc5% cl$irea s se
#s%re)e *n s%are bun.
ART. 353
>bli/a&ia $e a #ermi%e accesul *n s#a&iile care cons%i%uie bunurile #rinci#ale
(! Co#ro#rie%arii sun% obli/a&i s #ermi% accesul *n s#a&iile care cons%i%uie bunuri #rinci#ale #en%ru e'ec%uarea
lucrrilor necesare conser,rii cl$irii +i *n%re&inerii #r&ilor comune.
(-! 0n aceas% si%ua&ie( #en%ru #re6u$iciile cau)a%e( ei ,or 'i $es#/ubi&i $e c%re asocia&ia $e #ro#rie%ari sau( $u#
ca)( $e c%re #ro#rie%arul *n in%eresul cruia au 'os% e'ec%ua%e lucrrile.
ART. 35=
Re/ulile a#licabile *n ca)ul $is%ru/erii cl$irii
(! 0n ca)ul *n care cl$irea a 'os% $is%rus *n *n%re/ime ori *n%r-o #ro#or&ie mai mare $e 6um%a%e $in ,aloarea ei(
orice co#ro#rie%ar #oa%e( *n li#sa unei *n&ele/eri con%rare( s solici%e ,5n)area la lici%a&ie #ublic a %erenului +i a
ma%erialelor $e cons%ruc&ie care au re)ul%a%.
(-! 0n ca) $e $is%ru/ere a unei #r&i mai mici $ec5% cea #re,)u% la alin. (!( co#ro#rie%arii ,or con%ribui la
re'acerea #r&ilor comune( #ro#or&ional cu co%ele-#r&i. 7ac unul sau mai mul&i co#ro#rie%ari re'u) sau nu #o% s
#ar%ici#e la re'acere( ei sun% obli/a&i s ce$e)e celorlal&i co#ro#rie%ari co%ele lor #r&i $in $re#%ul $e #ro#rie%a%e.
.re&ul se s%abile+%e $e #r&i ori( *n ca) $e ne*n&ele/ere( $e c%re ins%an&a 6u$ec%oreasc.
ART. 358
0nce%area $es%ina&iei 'olosin&ei comune
(! 0nce%area $es%ina&iei $e 'olosin& comun #en%ru #r&ile comune $in cl$irile cu mai mul%e e%a6e sau
a#ar%amen%e se #oa%e <o%r* mo%i,a% cu o ma6ori%a%e $e $ou %reimi $in numrul co#ro#rie%arilor.
(-! 0n aces% ca)( $e,in a#licabile $is#o)i&iile #ri,i%oare la co#ro#rie%a%ea obi+nui% +i %em#orar. Cu %oa%e aces%ea(
*ns%rinarea sau i#o%ecarea se #oa%e reali)a $ac e1is% o ma6ori%a%e $e $ou %reimi $in numrul co#ro#rie%arilor.
(:! 0n ca)urile #re,)u%e la alin. (! +i (-!( co#ro#rie%arii care nu au ,o%a% ori( $u# ca)( s-au o#us la *ns%rinare
sau i#o%ecare au $re#%ul la o $es#/ubire 6us% s%abili% #e cale con,en&ional ori( *n ca) $e ne*n&ele/ere( #e cale
6u$ec%oreasc.
(4! Cons%a%area *nce%rii $es%ina&iei $e 'olosin& comun #en%ru aces%e #r&i se 'ace #rin <o%r5re a a$unrii
/enerale a asocia&iei $e #ro#rie%ari a$o#%a% cu o ma6ori%a%e $e $ou %reimi $in numrul co#ro#rie%arilor.
(5! Imobilul( res#ec%i, #ar%ea $in imobil care re)ul% $in *nce%area $es%ina&iei 'olosin&ei comune se *nscrie *n mo$
cores#un)%or *n car%ea 'unciar #e ba)a $ocumen%a&iei ca$as%rale *n%ocmi%e *n aces% sco#.
III. Asocia&ia $e #ro#rie%ari
ART. 359
Cons%i%uirea asocia&iilor $e #ro#rie%ari
0n ca)ul cl$irilor cu mai mul%e e%a6e ori a#ar%amen%e sau *n ca)ul ansamblurilor re)i$en&iale 'orma%e $in locuin&e
in$i,i$uale( am#lasa%e i)ola%( *n+irui% sau cu#la%( *n care e1is% #ro#rie%&i comune +i #ro#rie%&i in$i,i$uale( se
cons%i%uie asocia&ia $e #ro#rie%ari( care se or/ani)ea) +i 'unc&ionea) *n con$i&iile le/ii.
9 :. Co#ro#rie%a%ea asu#ra $es#r&i%urilor comune
ART. 334
.re)um&ia $e co#ro#rie%a%e asu#ra $es#r&i%urilor comune
(! Di$ul( +an&ul( #recum +i orice al% $es#r&i%ur *n%re $ou 'on$uri sun% #re)uma%e a 'i *n #ro#rie%a%ea comun a
,ecinilor( $ac nu re)ul% con%rariul $in %i%lul $e #ro#rie%a%e( $in%r-un semn $e necomuni%a%e ori $ac #ro#rie%a%ea
comun nu a $e,eni% #ro#rie%a%e e1clusi, #rin u)uca#iune( *n con$i&iile le/ii.
(-! 7is#o)i&iile ar%. 35 sun% a#licabile *n mo$ cores#un)%or.
ART. 33
Semnele $e necomuni%a%e
(! E1is% semn $e necomuni%a%e a )i$ului a%unci c5n$ culmea aces%uia es%e $rea#% +i #er#en$icular s#re un
'on$ +i *nclina% s#re cellal% 'on$. Di$ul es%e #re)uma% a 'i *n #ro#rie%a%ea e1clusi, a #ro#rie%arului 'on$ului c%re
care es%e *nclina% coama )i$ului.
(-! E1is% semn $e necomuni%a%e a +an&ului a%unci c5n$ #m5n%ul es%e arunca% ori *nl&a% e1clusi, #e o #ar%e a
+an&ului. Ean&ul es%e #re)uma% a 'i *n #ro#rie%a%ea e1clusi, a #ro#rie%arului 'on$ului #e care es%e arunca%
#m5n%ul.
(:! 2or 'i consi$era%e semne $e necomuni%a%e orice al%e semne care 'ac s se #re)ume c )i$ul a 'os% cons%rui%
e1clusi, $e unul $in%re #ro#rie%ari.
ART. 33-
>bli/a&ia $e cons%ruire a $es#r&i%urilor comune
(! >ricare $in%re ,ecini *i #oa%e obli/a #e #ro#rie%arii 'on$urilor *n,ecina%e s con%ribuie la cons%ruirea unei
$es#r&i%uri comune.
(-! 0n li#sa unor $is#o)i&ii le/ale( a re/ulilor $e urbanism sau a obiceiului locului( *nl&imea )i$ului comun se
s%abile+%e $e #r&i( $ar 'r a $e#+i - me%ri( soco%in$u-se +i coama )i$ului.
ART. 33:
C<el%uielile $e *n%re&inere +i re#arare a $es#r&i%urilor comune
(! Co#ro#rie%arii sun% &inu&i s su#or%e c<el%uielile oca)iona%e $e *n%re&inerea +i re#ararea $es#r&i%urii comune(
#ro#or&ional cu $re#%ul 'iecruia.
(-! Cu %oa%e aces%ea( 'iecare co#ro#rie%ar #oa%e s nu #ar%ici#e la c<el%uielile $e *n%re&inere +i re#arare( renun&5n$
la $re#%ul su $e #ro#rie%a%e asu#ra $es#r&i%urii comune( $is#o)i&iile *n ma%erie $e car%e 'unciar 'iin$ a#licabile.
Co#ro#rie%arul nu ,a #u%ea 'i a#ra% $e a #ar%ici#a la c<el%uieli( *n ca)ul *n care are o cons%ruc&ie s#ri6ini% $e )i$ul
comun ori *n ca)ul *n care %ra/e un al% 'olos $in e1#loa%area $es#r&i%urii comune.
ART. 334
Cons%ruc&iile +i ins%ala&iile a'la%e *n le/%ur cu )i$ul comun
(! >ricare $in%re co#ro#rie%ari are $re#%ul s s#ri6ine cons%ruc&ii ori s ins%ale)e /rin)i *n )i$ul comun cu obli/a&ia
$e a lsa 3 cen%ime%ri s#re cellal% co#ro#rie%ar +i 'r a a'ec%a $re#%ul aces%uia $e a s#ri6ini cons%ruc&iile sale ori
$e a ins%ala #ro#riile /rin)i *n )i$ul comun.
(-! Un co#ro#rie%ar ,a a,ea $re#%ul $e a scur%a /rin)ile #use $e ,ecinul su #5n *n 6um%a%ea )i$ului( *n ca)ul *n
care ar $ori s ins%ale)e el *nsu+i /rin)i ori s cons%ruiasc un co+ $e 'um *n acela+i loc.
ART. 335
0nl&area )i$ului comun
(! >ricare $in%re co#ro#rie%ari #oa%e s *nal&e )i$ul( cu *n$a%orirea $e a su#or%a sin/ur c<el%uielile $e *nl&are
#es%e limi%a )i$ului comun( #recum +i c<el%uielile $e re#arare a #r&ii comune a )i$ului ca urmare a *nl&rii
aces%uia.
(-! 0n ca)ul *n care )i$ul nu #oa%e re)is%a *nl&rii( #ro#rie%arul care $ore+%e s 'ac aceas% *nl&are es%e $a%or s
recons%ruiasc )i$ul *n *n%re/ime lu5n$ $in 'on$ul su su#ra'a&a #en%ru a asi/ura /rosimea necesar )i$ului nou
ri$ica%.
(:! 2ecinul care nu a con%ribui% la *nl&are #oa%e $ob5n$i co#ro#rie%a%ea( #l%in$ 6um%a%e $in ,aloarea ac%uali)a%
a ma%erialelor +i mano#erei 'olosi%e( #recum +i( $ac es%e ca)ul( 6um%a%e $in ,aloarea %erenului *n%rebuin&a%
#en%ru *n/ro+area )i$ului.
ART. 333
7ob5n$irea co#ro#rie%&ii asu#ra $es#r&i%urilor
2ecinul care nu a con%ribui% la reali)area $es#r&i%urii comune #oa%e $ob5n$i un $re#% $e co#ro#rie%a%e asu#ra
$es#r&i%urii( #l%in$ 6um%a%e $in ,aloarea ac%uali)a% a ma%erialelor +i mano#erei 'olosi%e +i( $u# ca)( 6um%a%e
$in ,aloarea %erenului #e care $es#r&i%ura a 'os% cons%rui%. 7is#o)i&iile *n ma%erie $e car%e 'unciar rm5n
a#licabile.
SECIUNEA a 4-a
.ro#rie%a%ea comun *n $e,lm+ie
ART. 33=
.ro#rie%a%ea comun *n $e,lm+ie
E1is% #ro#rie%a%e *n $e,lm+ie a%unci c5n$( #rin e'ec%ul le/ii sau *n %emeiul unui ac% 6uri$ic( $re#%ul $e #ro#rie%a%e
a#ar&ine concomi%en% mai mul%or #ersoane 'r ca ,reuna $in%re aces%ea s 'ie %i%ularul unei co%e-#r&i $e%ermina%e
$in $re#%ul $e #ro#rie%a%e asu#ra bunului sau bunurilor comune.
ART. 338
Re/ulile a#licabile #ro#rie%&ii $e,lma+e
(! 7ac se na+%e #rin e'ec%ul le/ii( #ro#rie%a%ea *n $e,lm+ie es%e su#us $is#o)i&iilor acelei le/i care se
com#le%ea)( *n mo$ cores#un)%or( cu cele #ri,in$ re/imul comuni%&ii le/ale.
(-! 0n ca)ul *n care i),orul #ro#rie%&ii *n $e,lm+ie es%e un ac% 6uri$ic( $is#o)i&iile #ri,i%oare la re/imul comuni%&ii
le/ale se a#lic *n mo$ cores#un)%or.
SECIUNEA a 5-a
.ar%a6ul
ART. 339
Im#rescri#%ibili%a%ea ac&iunii $e #ar%a6
0nce%area co#ro#rie%&ii #rin #ar%a6 #oa%e 'i ceru% oric5n$( a'ar $e ca)ul *n care #ar%a6ul a 'os% sus#en$a% #rin
le/e( ac% 6uri$ic ori <o%r5re 6u$ec%oreasc.
ART. 3=4
;elurile #ar%a6ului
.ar%a6ul #oa%e 'i 'cu% #rin bun *n,oial sau #rin <o%r5re 6u$ec%oreasc( *n con$i&iile le/ii.
ART. 3=
0m#r&eala #r&ilor comune ale cl$irilor
(! .ar%a6ul es%e ina$misibil *n ca)urile #re,)u%e $e sec&iunile a :-a +i a 4-a $in #re)en%ul ca#i%ol( #recum +i *n
al%e ca)uri #re,)u%e $e le/e.
(-! Cu %oa%e aces%ea( #ar%a6ul #oa%e 'i ceru% *n ca)ul #r&ilor comune $in cl$irile cu mai mul%e e%a6e sau
a#ar%amen%e a%unci c5n$ aces%e #r&i *nce%ea) $e a mai 'i $es%ina%e 'olosin&ei comune.
(:! 0n ca)ul #ro#rie%&ii #erio$ice +i *n celelal%e ca)uri $e co#ro#rie%a%e 'or&a%( #ar%a6ul es%e #osibil numai #rin
bun *n,oial.
ART. 3=-
Con,en&iile #ri,i%oare la sus#en$area #ar%a6ului
Con,en&iile #ri,in$ sus#en$area #ar%a6ului nu #o% 'i *nc<eia%e #en%ru o #erioa$ mai mare $e 5 ani. 0n ca)ul
imobilelor( con,en&iile %rebuie *nc<eia%e *n 'orm au%en%ic +i su#use 'ormali%&ilor $e #ublici%a%e #re,)u%e $e le/e.
ART. 3=:
Sus#en$area #ronun&rii #ar%a6ului #rin <o%r5re 6u$ec%oreasc
Ins%an&a sesi)a% cu cererea $e #ar%a6 #oa%e sus#en$a #ronun&area #ar%a6ului( #en%ru cel mul% un an( #en%ru a nu
se a$uce #re6u$icii /ra,e in%ereselor celorlal&i co#ro#rie%ari. 7ac #ericolul aces%or #re6u$icii es%e *nl%ura% *nain%e
$e *m#linirea %ermenului( ins%an&a( la cererea #r&ii in%eresa%e( ,a re,eni asu#ra msurii.
ART. 3=4
Con$i&iile s#eciale #ri,in$ ca#aci%a%ea $e e1erci&iu
7ac un co#ro#rie%ar es%e li#si% $e ca#aci%a%e $e e1erci&iu ori are ca#aci%a%e $e e1erci&iu res%r5ns( #ar%a6ul ,a
#u%ea 'i 'cu% #rin bun *n,oial numai cu au%ori)area ins%an&ei $e %u%el( #recum +i( $ac es%e ca)ul( a
ocro%i%orului le/al.
ART. 3=5
Ina$misibili%a%ea #ar%a6ului *n ca)ul u)uca#iunii
.ar%a6ul #oa%e 'i ceru% c<iar a%unci c5n$ unul $in%re co#ro#rie%ari a 'olosi% e1clusi, bunul( a'ar $e ca)ul c5n$
aces%a l-a u)uca#a%( *n con$i&iile le/ii.
ART. 3=3
Re/ulile #ri,i%oare la mo$ul $e *m#r&ire
(! .ar%a6ul bunurilor comune se ,a 'ace *n na%ur( #ro#or&ional cu co%a#ar%e a 'iecrui co#ro#rie%ar.
(-! 7ac bunul es%e in$i,i)ibil ori nu es%e como$ #ar%a6abil *n na%ur( #ar%a6ul se ,a 'ace *n unul $in%re urm%oarele
mo$uri@
a! a%ribuirea *n%re/ului bun( *n sc<imbul unei sul%e( *n 'a,oarea unuia ori a mai mul%or co#ro#rie%ari( la cererea
aces%ora?
b! ,5n)area bunului *n mo$ul s%abili% $e co#ro#rie%ari ori( *n ca) $e ne*n&ele/ere( la lici%a&ie #ublic( *n con$i&iile
le/ii( +i $is%ribuirea #re&ului c%re co#ro#rie%ari #ro#or&ional cu co%a-#ar%e a 'iecruia $in%re ei.
ART. 3==
7a%oriile nscu%e *n le/%ur cu bunul comun
(! >ricare $in%re co#ro#rie%ari #oa%e cere s%in/erea $a%oriilor nscu%e *n le/%ur cu co#ro#rie%a%ea +i care sun%
sca$en%e ori $e,in sca$en%e *n cursul anului *n care are loc #ar%a6ul.
(-! Suma necesar #en%ru s%in/erea aces%or obli/a&ii ,a 'i #relua%( *n li#sa unei s%i#ula&ii con%rare( $in #re&ul
,5n)rii bunului comun cu oca)ia #ar%a6ului +i ,a 'i su#or%a% $e c%re co#ro#rie%ari #ro#or&ional cu co%a-#ar%e a
'iecruia.
ART. 3=8
E1ecu%area sili% #ri,i%oare la bunul comun
(! Cre$i%orii unui co#ro#rie%ar #o% urmri sili% co%a lui #ar%e $in $re#%ul asu#ra bunului comun sau #o% cere
ins%an&ei *m#r&eala bunului( ca) *n care urmrirea se ,a 'ace asu#ra #r&ii $e bun sau( $u# ca)( asu#ra sumei
$e bani cu,eni%e $ebi%orului.
(-! 0n ca)ul ,5n)rii sili%e a unei co%e-#r&i $in $re#%ul $e #ro#rie%a%e asu#ra unui bun( e1ecu%orul 6u$ec%oresc *i
,a no%i'ica #e ceilal&i co#ro#rie%ari cu cel #u&in $ou s#%m5ni *nain%e $e $a%a s%abili% #en%ru ,5n)are(
*n+%iin&5n$u-i $es#re )iua( ora +i locul lici%a&iei. 8a #re& e/al( co#ro#rie%arii ,or 'i #re'era&i la a$6u$ecarea co%ei-#r&i.
(:! Cre$i%orii care au un $re#% $e /aran&ie asu#ra bunului comun ori cei a cror crean& s-a nscu% *n le/%ur cu
conser,area sau a$minis%rarea aces%uia au $re#%ul s urmreasc sili% bunul( *n m5inile oricui s-ar /si( a%5%
*nain%e( c5% +i $u# #ar%a6.
(4! Con,en&iile $e sus#en$are a *m#r&elii #o% 'i o#use cre$i%orilor numai $ac( *nain%e $e na+%erea crean&elor( au
$ob5n$i% $a% cer% *n ca)ul bunurilor mobile sau au 'os% au%en%i'ica%e *n ca)ul bunurilor imobile +i s-au *n$e#lini%
'ormali%&ile $e #ublici%a%e #re,)u%e $e le/e( $ac es%e ca)ul.
ART. 3=9
7re#%urile cre$i%orilor #ersonali ai co#ro#rie%arului
(! Cre$i%orii #ersonali ai unui co#ro#rie%ar ,or #u%ea( $e asemenea( s in%er,in( #e c<el%uiala lor( *n #ar%a6ul ceru%
$e co#ro#rie%ari ori $e un al% cre$i%or. Ei nu #o% *ns s a%ace un #ar%a6 e'ec%ua%( a'ar numai $ac aces%a s-a 'cu%
*n li#sa lor +i 'r s se &in seama $e o#o)i&ia #e care au 'cu%-o( #recum +i *n ca)urile c5n$ #ar%a6ul a 'os%
simula% ori s-a 'cu% as%'el *nc5% cre$i%orii nu au #u%u% s in%er,in *n #roces.
(-! 7is#o)i&iile alin. (! sun% a#licabile +i *n ca)ul cre$i%orilor care au un $re#% $e /aran&ie asu#ra bunului comun
ori al celor a cror crean& s-a nscu% *n le/%ur cu conser,area sau a$minis%rarea aces%uia.
ART. 384
E'ec%ele 6uri$ice ale #ar%a6ului
(! ;iecare co#ro#rie%ar $e,ine #ro#rie%arul e1clusi, al bunurilor sau( $u# ca)( al sumelor $e bani ce i-au 'os%
a%ribui%e numai cu *nce#ere $e la $a%a s%abili% *n ac%ul $e #ar%a6( $ar nu mai $e,reme $e $a%a *nc<eierii ac%ului( *n
ca)ul *m#r&elii ,olun%are( sau( $u# ca)( $e la $a%a rm5nerii $e'ini%i,eF! a <o%r5rii 6u$ec%ore+%i.
(-! 0n ca)ul imobilelor( e'ec%ele 6uri$ice ale #ar%a6ului se #ro$uc numai $ac ac%ul $e #ar%a6 *nc<eia% *n 'orm
au%en%ic sau <o%r5rea 6u$ec%oreasc rmas $e'ini%i,( $u# ca)( au 'os% *nscrise *n car%ea 'unciar.
ART. 38
>#o)abili%a%ea unor ac%e 6uri$ice
Ac%ele *nc<eia%e( *n con$i&iile le/ii( $e un co#ro#rie%ar cu #ri,ire la bunul comun rm5n ,alabile +i sun% o#o)abile
celui cruia i-a 'os% a%ribui% bunul *n urma #ar%a6ului.
ART. 38-
S%rmu%area /aran&iilor
Garan&iile cons%i%ui%e $e un co#ro#rie%ar asu#ra co%ei sale #r&i se s%rmu% $e $re#% asu#ra bunului a%ribui%
aces%uia sau( $u# ca)( a sumelor $e bani care i-au 'os% a%ribui%e #rin #ar%a6.
ART. 38:
Garan&ia #en%ru e,ic&iune +i ,icii ascunse
(! Co#ro#rie%arii *+i $a%orea)( *n limi%a co%elor-#r&i( /aran&ie #en%ru e,ic&iune +i ,icii ascunse( $is#o)i&iile le/ale
#ri,i%oare la obli/a&ia $e /aran&ie a ,5n)%orului a#lic5n$u-se *n mo$ cores#un)%or.
(-! ;iecare es%e obli/a% s *l $es#/ubeasc #e co#ro#rie%arul #re6u$icia% #rin e'ec%ul e,ic&iunii sau al ,iciului
ascuns. 7ac unul $in%re co#ro#rie%ari es%e insol,abil( #ar%ea $a%ora% $e aces%a se ,a su#or%a( #ro#or&ional( $e
c%re ceilal&i co#ro#rie%ari( inclusi, $e co#ro#rie%arul #re6u$icia%.
(:! Co#ro#rie%arii nu $a%orea) /aran&ie $ac #re6u$iciul es%e urmarea 'a#%ei s,5r+i%e $e un al% co#ro#rie%ar sau
$ac au 'os% scu%i&i #rin ac%ul $e #ar%a6.
ART. 384
7es'iin&area #ar%a6ului
(! .ar%a6ul #rin bun *n,oial #oa%e 'i $es'iin&a% #en%ru acelea+i cau)e ca +i con%rac%ele.
(-! .ar%a6ul 'cu% 'r #ar%ici#area %u%uror co#ro#rie%arilor es%e lo,i% $e nuli%a%e absolu%.
(:! .ar%a6ul es%e *ns ,alabil c<iar $ac nu cu#rin$e %oa%e bunurile comune? #en%ru bunurile omise se #oa%e 'ace
oric5n$ un #ar%a6 su#limen%ar.
ART. 385
0ns%rinarea bunurilor a%ribui%e
Nu #oa%e in,oca nuli%a%ea rela%i, a #ar%a6ului #rin bun *n,oial co#ro#rie%arul care( cunosc5n$ cau)a $e nuli%a%e(
*ns%rinea) *n %o% sau *n #ar%e bunurile a%ribui%e.
ART. 383
Re/ulile a#licabile bunurilor a'la%e *n co#ro#rie%a%e +i *n $e,lm+ie
.re,e$erile #re)en%ei sec&iuni sun% a#licabile bunurilor a'la%e *n co#ro#rie%a%e( in$i'eren% $e i),orul su( #recum +i
celor a'la%e *n $e,lm+ie.
CA.. 2
.ro#rie%a%ea #erio$ic
ART. 38=
.ro#rie%a%ea #erio$ic
7is#o)i&iile #re)en%ului ca#i%ol se a#lic( *n absen&a unei re/lemen%ri s#eciale( ori $e c5%e ori mai mul%e #ersoane
e1erci% succesi, +i re#e%i%i, a%ribu%ul 'olosin&ei s#eci'ic $re#%ului $e #ro#rie%a%e asu#ra unui bun mobil sau imobil(
*n in%er,ale $e %im# $e%ermina%e( e/ale sau ine/ale.
ART. 388
Temeiul #ro#rie%&ii #erio$ice
.ro#rie%a%ea #erio$ic se na+%e *n %emeiul unui ac% 6uri$ic( $is#o)i&iile *n ma%erie $e car%e 'unciar a#lic5n$u-se *n
mo$ cores#un)%or.
ART. 389
2alabili%a%ea ac%elor *nc<eia%e $e co#ro#rie%ar
(! 0n #ri,in&a in%er,alului $e %im# ce *i re,ine( orice co#ro#rie%ar #oa%e *nc<eia( *n con$i&iile le/ii( ac%e #recum
*nc<irierea( ,5n)area( i#o%ecarea +i al%ele asemenea.
(-! Ac%ele $e a$minis%rare sau $e $is#o)i&ie #ri,in$ co%a-#ar%e $in $re#%ul $e #ro#rie%a%e a'eren% unui al% in%er,al
$e %im# sun% ino#o)abile %i%ularului co%ei-#r&i res#ec%i,e. 7is#o)i&iile ar%. 34- alin. (-! +i ar%. 34: se a#lic *n mo$
cores#un)%or.
(:! 0n ra#or%urile cu %er&ii cocon%rac%an&i $e bun-cre$in&( ac%ele $e a$minis%rare sau $e $is#o)i&ie men&iona%e la
alin. (-! sun% anulabile.
ART. 394
7re#%urile +i obli/a&iile co#ro#rie%arilor
(! ;iecare co#ro#rie%ar es%e obli/a% s 'ac %oa%e ac%ele $e conser,are( *n a+a 'el *nc5% s nu *m#ie$ice ori s
*n/reune)e e1erci%area $re#%urilor celorlal&i co#ro#rie%ari. .en%ru re#ara&iile mari( co#ro#rie%arul care a,ansea)
c<el%uielile necesare are $re#%ul la $es#/ubiri *n ra#or% cu ,aloarea $re#%urilor celorlal&i co#ro#rie%ari.
(-! Ac%ele #rin care se consum *n %o% sau *n #ar%e subs%an&a bunului #o% 'i 'cu%e numai cu acor$ul celorlal&i
co#ro#rie%ari.
(:! 8a *nce%area in%er,alului( co#ro#rie%arul es%e $a%or s #re$ea bunul co#ro#rie%arului *n$re#%&i% s *l 'oloseasc
*n urm%orul in%er,al.
(4! Co#ro#rie%arii #o% *nc<eia un con%rac% $e a$minis%rare( $is#o)i&iile ar%. 344 alin. (-! a#lic5n$u-se *n mo$
cores#un)%or.
ART. 39
>bli/a&ia $e $es#/ubire +i e1clu$erea
(! Neres#ec%area obli/a&iilor #re,)u%e *n #re)en%ul ca#i%ol a%ra/e #la%a $e $es#/ubiri.
(-! 0n ca)ul *n care unul $in%re co#ro#rie%ari %ulbur *n mo$ /ra, e1erci%area #ro#rie%&ii #erio$ice( aces%a ,a #u%ea
'i e1clus( #rin <o%r5re 6u$ec%oreasc( la cererea co#ro#rie%arului ,%ma%.
(:! E1clu$erea ,a #u%ea 'i $is#us numai $ac unul $in%re ceilal&i co#ro#rie%ari sau un %er& cum#r co%a-#ar%e a
celui e1clus.
(4! 0n aces% sco#( se ,a #ronun&a( mai *n%5i( o *nc<eiere $e a$mi%ere *n #rinci#iu a cererii $e e1clu$ere( #rin care
se ,a s%abili c sun% *n$e#lini%e con$i&iile e1clu$erii( *nc<eiere care ,a #u%ea 'i a%aca% cu recurs #e cale se#ara%.
(5! 7u# rm5nerea $e'ini%i, a *nc<eierii $e a$mi%ere *n #rinci#iu( *n absen&a *n&ele/erii #r&ilor( se ,a s%abili
#re&ul ,5n)rii sili%e #e ba) $e e1#er%i). 7u# consemnarea #re&ului la ins%i%u&ia $e cre$i% s%abili% $e ins%an&(
se ,a #ronun&a <o%r5rea care ,a &ine loc $e con%rac% $e ,5n)are-cum#rare.
(3! 7u# rm5nerea $e'ini%i, a aces%ei <o%r5riF!( $ob5n$i%orul *+i ,a #u%ea *nscrie $re#%ul *n car%ea 'unciar( iar
%ransmi&%orul ,a #u%ea s ri$ice suma consemna% la ins%i%u&ia $e cre$i% s%abili% $e ins%an&.
ART. 39-
0nce%area #ro#rie%&ii #erio$ice
.ro#rie%a%ea #erio$ic *nce%ea) #rin ra$iere $in car%ea 'unciar *n %emeiul $ob5n$irii $e c%re o sin/ur #ersoan
a %u%uror co%elor-#r&i $in $re#%ul $e #ro#rie%a%e #erio$ic( #recum +i *n al%e ca)uri #re,)u%e $e le/e.
TIT8U8 III
7e)membrmin%ele $re#%ului $e #ro#rie%a%e #ri,a%
CA.. I
Su#er'icia
ART. 39:
No&iunea
(! Su#er'icia es%e $re#%ul $e a a,ea sau $e a e$i'ica o cons%ruc&ie #e %erenul al%uia( $easu#ra ori *n subsolul
acelui %eren( asu#ra cruia su#er'iciarul $ob5n$e+%e un $re#% $e 'olosin&.
(-! 7re#%ul $e su#er'icie se $ob5n$e+%e *n %emeiul unui ac% 6uri$ic( #recum +i #rin u)uca#iune sau #rin al% mo$
#re,)u% $e le/e. 7is#o)i&iile *n ma%erie $e car%e 'unciar rm5n a#licabile.
(:! Su#er'icia se #oa%e *nscrie +i *n %emeiul unui ac% 6uri$ic #rin care #ro#rie%arul *n%re/ului 'on$ a %ransmis
e1clusi, cons%ruc&ia ori a %ransmis %erenul +i cons%ruc&ia( *n mo$ se#ara%( c%re $ou #ersoane( c<iar $ac nu s-a
s%i#ula% e1#res cons%i%uirea su#er'iciei.
(4! 0n si%ua&ia *n care s-a cons%rui% #e %erenul al%uia( su#er'icia se #oa%e *nscrie #e ba)a renun&rii #ro#rie%arului
%erenului la $re#%ul $e a in,oca accesiunea( *n 'a,oarea cons%ruc%orului. 7e asemenea( ea se #oa%e *nscrie *n
'a,oarea unui %er& #e ba)a cesiunii $re#%ului $e a in,oca accesiunea.
ART. 394
7ura%a $re#%ului $e su#er'icie
7re#%ul $e su#er'icie se #oa%e cons%i%ui #e o $ura% $e cel mul% 99 $e ani. 8a *m#linirea %ermenului( $re#%ul $e
su#er'icie #oa%e 'i re*nnoi%.
ART. 395
0n%in$erea +i e1erci%area $re#%ului $e su#er'icie
(! 7re#%ul $e su#er'icie se e1erci% *n limi%ele +i *n con$i&iile ac%ului cons%i%u%i,. 0n li#sa unei s%i#ula&ii con%rare(
e1erci%area $re#%ului $e su#er'icie es%e $elimi%a% $e su#ra'a&a $e %eren #e care urmea) s se cons%ruiasc +i $e
cea necesar e1#loa%rii cons%ruc&iei sau( $u# ca)( $e su#ra'a&a $e %eren a'eren% +i $e cea necesar e1#loa%rii
cons%ruc&iei e$i'ica%e.
(-! 0n ca)ul #re,)u% la ar%. 39: alin. (:!( *n absen&a unei s%i#ula&ii con%rare( %i%ularul $re#%ului $e su#er'icie nu
#oa%e mo$i'ica s%ruc%ura cons%ruc&iei. El o #oa%e *ns $emola( $ar cu obli/a&ia $e a o recons%rui *n 'orma ini&ial.
(:! 0n ca)ul *n care su#er'iciarul mo$i'ic s%ruc%ura cons%ruc&iei( #ro#rie%arul %erenului #oa%e s cear( *n %ermen $e
: ani( *nce%area $re#%ului $e su#er'icie sau re#unerea *n si%ua&ia an%erioar. 0n al $oilea ca)( cur/erea %ermenului
$e #rescri#&ie $e : ani es%e sus#en$a% #5n la e1#irarea $ura%ei su#er'iciei.
(4! Ti%ularul #oa%e $is#une *n mo$ liber $e $re#%ul su. C5% %im# cons%ruc&ia e1is%( $re#%ul $e 'olosin& asu#ra
%erenului se #oa%e *ns%rina ori i#o%eca numai o$a% cu $re#%ul $e #ro#rie%a%e asu#ra cons%ruc&iei.
ART. 393
Ac&iunea con'esorie $e su#er'icie
(! Ac&iunea con'esorie $e su#er'icie #oa%e 'i in%en%a% *m#o%ri,a oricrei #ersoane care *m#ie$ic e1erci%area
$re#%ului( c<iar +i a #ro#rie%arului %erenului.
(-! 7re#%ul la ac&iune es%e im#rescri#%ibil.
ART. 39=
E,aluarea #res%a&iei su#er'iciarului
(! 0n ca)ul *n care su#er'icia s-a cons%i%ui% cu %i%lu oneros( $ac #r&ile nu au #re,)u% al%e mo$ali%&i $e #la% a
#res%a&iei $e c%re su#er'iciar( %i%ularul $re#%ului $e su#er'icie $a%orea)( sub 'orm $e ra%e lunare( o sum e/al
cu c<iria s%abili% #e #ia&a liber( &in5n$ seama $e na%ura %erenului( $e $es%ina&ia cons%ruc&iei *n ca)ul *n care
aceas%a e1is%( $e )ona *n care se a'l %erenul( #recum +i $e orice al%e cri%erii $e $e%erminare a con%ra,alorii
'olosin&ei.
(-! 0n ca) $e ne*n&ele/ere *n%re #r&i( suma $a%ora% #ro#rie%arului %erenului ,a 'i s%abili% #e cale 6u$ec%oreasc.
ART. 398
Ca)urile $e *nce%are a su#er'iciei
7re#%ul $e su#er'icie se s%in/e #rin ra$ierea $in car%ea 'unciar( #en%ru una $in%re urm%oarele cau)e@
a! la e1#irarea %ermenului?
b! #rin consoli$are( $ac %erenul +i cons%ruc&ia $e,in #ro#rie%a%ea aceleia+i #ersoane?
c! #rin #ieirea cons%ruc&iei( $ac e1is% s%i#ula&ie e1#res *n aces% sens?
$! *n al%e ca)uri #re,)u%e $e le/e.
ART. 399
E'ec%ele *nce%rii su#er'iciei #rin e1#irarea %ermenului
(! 0n ca)ul #re,)u% la ar%. 398 li%. a!( *n absen&a unei s%i#ula&ii con%rare( #ro#rie%arul %erenului $ob5n$e+%e $re#%ul
$e #ro#rie%a%e asu#ra cons%ruc&iei e$i'ica%e $e su#er'iciar #rin accesiune( cu obli/a&ia $e a #l%i ,aloarea $e
circula&ie a aces%eia $e la $a%a e1#irrii %ermenului.
(-! C5n$ cons%ruc&ia nu e1is%a *n momen%ul cons%i%uirii $re#%ului $e su#er'icie( iar ,aloarea aces%eia es%e e/al
sau mai mare $ec5% aceea a %erenului( #ro#rie%arul %erenului #oa%e cere obli/area cons%ruc%orului s cum#ere
%erenul la ,aloarea $e circula&ie #e care aces%a ar 'i a,u%-o $ac nu ar 'i e1is%a% cons%ruc&ia. Cons%ruc%orul #oa%e
re'u)a s cum#ere %erenul $ac ri$ic( #e c<el%uiala sa( cons%ruc&ia cl$i% #e %eren +i re#une %erenul *n si%ua&ia
an%erioar.
(:! 0n absen&a unei *n&ele/eri con%rare *nc<eia%e cu #ro#rie%arul %erenului( $e)membrmin%ele consim&i%e $e
su#er'iciar se s%in/ *n momen%ul *nce%rii $re#%ului $e su#er'icie. I#o%ecile care /re,ea) $re#%ul $e su#er'icie se
s%rmu% $e $re#% asu#ra sumei #rimi%e $e la #ro#rie%arul %erenului *n ca)ul #re,)u% la alin. (!( se e1%in$ $e $re#%
asu#ra %erenului *n ca)ul #re,)u% la alin. (-! %e)a I sau se s%rmu% $e $re#% asu#ra ma%erialelor( *n ca)ul
#re,)u% la alin. (-! %e)a a II-a.
(4! I#o%ecile cons%i%ui%e cu #ri,ire la %eren #e $ura%a e1is%en&ei su#er'iciei nu se e1%in$ cu #ri,ire la *n%re/ul imobil
*n momen%ul *nce%rii $re#%ului $e su#er'icie *n ca)ul #re,)u% la alin. (!. Ele se s%rmu% $e $re#% asu#ra sumei
$e bani #rimi%e $e #ro#rie%arul %erenului *n ca)ul #re,)u% la alin. (-! %e)a I sau se e1%in$ $e $re#% cu #ri,ire la
*n%re/ul %eren *n ca)ul #re,)u% la alin. (-! %e)a a II-a.
ART. =44
E'ec%ele *nce%rii su#er'iciei #rin consoli$are
(! 0n ca)ul *n care $re#%ul $e su#er'icie s-a s%ins #rin consoli$are( *n absen&a unei s%i#ula&ii con%rare(
$e)membrmin%ele consim&i%e $e su#er'iciar se men&in #e $ura%a #en%ru care au 'os% cons%i%ui%e( $ar nu mai %5r)iu
$e *m#linirea %ermenului ini&ial al su#er'iciei.
(-! I#o%ecile nscu%e #e $ura%a e1is%en&ei su#er'iciei se men&in 'iecare *n 'unc&ie $e obiec%ul asu#ra crora s-au
cons%i%ui%.
ART. =4
E'ec%ele *nce%rii su#er'iciei #rin #ieirea cons%ruc&iei
(! 0n ca)ul s%in/erii $re#%ului $e su#er'icie #rin #ieirea cons%ruc&iei( $re#%urile reale care /re,ea) $re#%ul $e
su#er'icie se s%in/( $ac le/ea nu #re,e$e al%'el.
(-! I#o%ecile nscu%e cu #ri,ire la nu$a #ro#rie%a%e asu#ra %erenului #e $ura%a e1is%en&ei $re#%ului $e su#er'icie se
men&in asu#ra $re#%ului $e #ro#rie%a%e re*n%re/i%.
ART. =4-
Al%e $is#o)i&ii a#licabile
7is#o)i&iile #re)en%ului ca#i%ol sun% a#licabile +i *n ca)ul #lan%a&iilor( #recum +i al al%or lucrri au%onome cu carac%er
$urabil.
CA.. II
U)u'ruc%ul
SECIUNEA
7is#o)i&ii /enerale
ART. =4:
No&iunea
U)u'ruc%ul es%e $re#%ul $e a 'olosi bunul al%ei #ersoane +i $e a cule/e 'ruc%ele aces%uia( *n%ocmai ca #ro#rie%arul(
*ns cu *n$a%orirea $e a-i conser,a subs%an&a.
ART. =44
Cons%i%uirea u)u'ruc%ului
(! U)u'ruc%ul se #oa%e cons%i%ui #rin ac% 6uri$ic( u)uca#iune sau al%e mo$uri #re,)u%e $e le/e( $is#o)i&iile *n
ma%erie $e car%e 'unciar 'iin$ a#licabile.
(-! U)u'ruc%ul se #oa%e cons%i%ui numai *n 'a,oarea unei #ersoane e1is%en%e.
ART. =45
Ac&iunea con'esorie $e u)u'ruc%
7is#o)i&iile ar%. 393 alin. (! se a#lic u)u'ruc%ului *n mo$ cores#un)%or.
ART. =43
>biec%ul u)u'ruc%ului
.o% 'i $a%e *n u)u'ruc% orice bunuri mobile sau imobile( cor#orale ori incor#orale( inclusi, o mas #a%rimonial( o
uni,ersali%a%e $e 'a#% ori o co%-#ar%e $in aces%ea.
ART. =4=
Accesoriile bunurilor ce 'ormea) obiec%ul u)u'ruc%ului
U)u'ruc%ul #oar% asu#ra %u%uror accesoriilor bunului $a% *n u)u'ruc%( #recum +i asu#ra a %o% ce se une+%e sau se
*ncor#orea) *n aces%a.
ART. =48
7ura%a u)u'ruc%ului
(! U)u'ruc%ul *n 'a,oarea unei #ersoane 'i)ice es%e cel mul% ,ia/er.
(-! U)u'ruc%ul cons%i%ui% *n 'a,oarea unei #ersoane 6uri$ice #oa%e a,ea $ura%a $e cel mul% :4 $e ani. A%unci c5n$
es%e cons%i%ui% cu $e#+irea aces%ui %ermen( u)u'ruc%ul se re$uce $e $re#% la :4 $e ani.
(:! 7ac nu s-a #re,)u% $ura%a u)u'ruc%ului( se #re)um c es%e ,ia/er sau( $u# ca)( c es%e cons%i%ui% #e o
$ura% $e :4 $e ani.
(4! U)u'ruc%ul cons%i%ui% #5n la $a%a la care o al% #ersoan ,a a6un/e la o anumi% ,5rs% $urea) #5n la acea
$a%( c<iar $ac acea #ersoan ar muri *nain%e $e *m#linirea ,5rs%ei s%abili%e.
SECIUNEA a --a
7re#%urile +i obli/a&iile u)u'ruc%uarului +i ale nu$ului #ro#rie%ar
9 . 7re#%urile u)u'ruc%uarului +i ale nu$ului #ro#rie%ar
ART. =49
7re#%urile u)u'ruc%uarului
0n li#s $e s%i#ula&ie con%rar( u)u'ruc%uarul are 'olosin&a e1clusi, a bunului( inclusi, $re#%ul $e a cule/e 'ruc%ele
aces%uia.
ART. =4
;ruc%ele na%urale +i in$us%riale
;ruc%ele na%urale +i in$us%riale #erce#u%e $u# cons%i%uirea u)u'ruc%ului a#ar&in u)u'ruc%uarului( iar cele #erce#u%e
$u# s%in/erea u)u'ruc%ului re,in nu$ului #ro#rie%ar( 'r a #u%ea #re%in$e unul al%uia $es#/ubiri #en%ru
c<el%uielile oca)iona%e $e #ro$ucerea lor.
ART. =
;ruc%ele ci,ile
;ruc%ele ci,ile se cu,in u)u'ruc%uarului #ro#or&ional cu $ura%a u)u'ruc%ului( $re#%ul $e a le #re%in$e $ob5n$in$u-se
)i cu )i.
ART. =-
C,asiu)u'ruc%ul
7ac u)u'ruc%ul cu#rin$e( #rin%re al%ele( +i bunuri consum#%ibile( cum ar 'i bani( /r5ne( bu%uri( u)u'ruc%uarul are
$re#%ul $e a $is#une $e ele( *ns cu obli/a&ia $e a res%i%ui bunuri $e aceea+i can%i%a%e( cali%a%e +i ,aloare sau( la
ale/erea #ro#rie%arului( con%ra,aloarea lor la $a%a s%in/erii u)u'ruc%ului.
ART. =:
U)u'ruc%ul asu#ra bunurilor neconsum#%ibile
(! 7ac u)u'ruc%ul #oar% asu#ra unor bunuri care( 'r a 'i consum#%ibile( se u)ea) ca urmare a u%ili)rii lor(
u)u'ruc%uarul are $re#%ul $e a le 'olosi ca un bun #ro#rie%ar +i #o%ri,i% $es%ina&iei lor.
(-! 0n aces% ca)( el nu ,a 'i obli/a% s le res%i%uie $ec5% *n s%area *n care se ,or a'la la $a%a s%in/erii u)u'ruc%ului.
(:! U)u'ruc%uarul #oa%e s $is#un( ca un bun #ro#rie%ar( $e bunurile care( 'r a 'i consum#%ibile( se $e%eriorea)
ra#i$ #rin u%ili)are. 0n aces% ca)( la s'5r+i%ul u)u'ruc%ului( u)u'ruc%uarul ,a res%i%ui ,aloarea #e care ar 'i a,u%-o
bunul la aceas% $in urm $a%.
ART. =4
Cesiunea u)u'ruc%ului
(! 0n absen&a unei #re,e$eri con%rare( u)u'ruc%uarul #oa%e ce$a $re#%ul su unei al%e #ersoane 'r acor$ul
nu$ului #ro#rie%ar( $is#o)i&iile *n ma%erie $e car%e 'unciar 'iin$ a#licabile.
(-! U)u'ruc%uarul rm5ne $a%or e1clusi, 'a& $e nu$ul #ro#rie%ar numai #en%ru obli/a&iile nscu%e *nain%e $e
cesiune. .5n la no%i'icarea cesiunii( u)u'ruc%uarul +i cesionarul rs#un$ soli$ar #en%ru *n$e#linirea %u%uror
obli/a&iilor 'a& $e nu$ul #ro#rie%ar.
(:! 7u# no%i'icarea cesiunii( cesionarul es%e $a%or 'a& $e nu$ul #ro#rie%ar #en%ru %oa%e obli/a&iile nscu%e $u#
no%i'icarea cesiunii. 0n aces% ca)( u)u'ruc%uarului i se a#lic( *n mo$ cores#un)%or( $is#o)i&iile le/ale $in ma%eria
'i$eiusiunii.
(4! 7u# cesiune( $re#%ul $e u)u'ruc% con%inu( $u# ca)( #5n la *m#linirea %ermenului ini&ial sau #5n la $ecesul
u)u'ruc%uarului ini&ial.
ART. =5
Con%rac%ele $e loca&iune
(! U)u'ruc%uarul are $re#%ul $e a *nc<iria sau( $u# ca)( $e a aren$a bunul #rimi% *n u)u'ruc%.
(-! 8oca&iunile $e imobile *nc<eia%e $e u)u'ruc%uar( *nscrise *n car%ea 'unciar( sun% o#o)abile #ro#rie%arului sau
mo+%eni%orilor aces%uia( $u# s%in/erea u)u'ruc%ului #rin $ecesul sau( $u# ca)( *nce%area e1is%en&ei 6uri$ice a
u)u'ruc%uarului( #5n la *m#linirea %ermenului lor( $ar nu mai mul% $e : ani $e la *nce%area u)u'ruc%ului.
(:! Re*nnoirile $e *nc<irieri $e imobile sau $e aren$ri 'cu%e $e u)u'ruc%uar +i *nscrise *n car%ea 'unciar *nain%e
$e e1#irarea con%rac%elor ini&iale sun% o#o)abile #ro#rie%arului +i mo+%eni%orilor si #e o #erioa$ $e cel mul% 3 luni
ori( $u# ca)( $e un an( $ac la $a%a s%in/erii u)u'ruc%ului nu au 'os% #use *n e1ecu%are. 0n niciun ca)( loca&iunile
nu #o% $ura mai mul% $e : ani $e la $a%a s%in/erii u)u'ruc%ului.
(4! 0n ca)ul *n care u)u'ruc%ul s-a s%ins #rin e1#irarea %ermenului( loca&iunile *nce%ea)( *n %oa%e ca)urile( o$a% cu
s%in/erea u)u'ruc%ului.
ART. =3
8ucrrile +i *mbun%&irile
(! 8a *nce%area u)u'ruc%ului( u)u'ruc%uarul nu #oa%e #re%in$e ,reo $es#/ubire #en%ru lucrrile a$u/a%e unui bun
imobil( cu e1ce#&ia celor necesare( sau #en%ru *mbun%&irile a$use unui bun mobil( c<iar a%unci c5n$ #rin aces%ea
s-a s#ori% ,aloarea bunului.
(-! 7ac lucrrile sau *mbun%&irile au 'os% 'cu%e 'r *ncu,iin&area #ro#rie%arului( aces%a #oa%e cere obli/area
u)u'ruc%uarului la ri$icarea lor +i la rea$ucerea bunului *n s%area *n care i-a 'os% *ncre$in&a%.
(:! U)u'ruc%uarul ,a #u%ea cere o in$emni)a&ie ec<i%abil #en%ru lucrrile necesare a$u/a%e. 7e asemenea( el ,a
#u%ea cere o in$emni)a&ie ec<i%abil +i #en%ru celelal%e lucrri a$u/a%e sau #en%ru *mbun%&irile 'cu%e cu
*ncu,iin&area #ro#rie%arului( $ac #rin aces%ea s-a s#ori% ,aloarea bunului.
(4! 0n ca)ul lucrrilor au%onome 'cu%e $e u)u'ruc%uar asu#ra unui bun imobil( ,or 'i a#licabile( *n mo$
cores#un)%or( *n li#s $e s%i#ula&ie sau $is#o)i&ie le/al con%rar( $is#o)i&iile $in ma%eria accesiunii imobiliare
ar%i'iciale.
ART. ==
E1#loa%area #$urilor %inere
(! 7ac u)u'ruc%ul cu#rin$e #$uri %inere $es%ina%e $e #ro#rie%arul lor unor %ieri #erio$ice( u)u'ruc%uarul es%e
$a%or s #s%re)e or$inea +i c5%imea %ierii( #o%ri,i% re/ulilor s%abili%e $e #ro#rie%ar *n con'ormi%a%e cu $is#o)i&iile
le/ale( 'r ca u)u'ruc%uarul s #oa% #re%in$e ,reo $es#/ubire #en%ru #r&ile lsa%e ne%ia%e *n %im#ul
u)u'ruc%ului.
(-! Arborii care se sco% $in #e#iniere 'r $e/ra$area aces%ora nu 'ac #ar%e $in u)u'ruc% $ec5% cu obli/a&ia
u)u'ruc%uarului $e a se con'orma $is#o)i&iilor le/ale *n ce #ri,e+%e *nlocuirea lor.
ART. =8
E1#loa%area #$urilor *nal%e
(! U)u'ruc%uarul #oa%e( con'orm5n$u-se $is#o)i&iilor le/ale +i 'olosin&ei obi+nui%e a #ro#rie%arului( s e1#loa%e)e
#r&ile $e #$uri *nal%e care au 'os% $es%ina%e %ierii re/ula%e( 'ie c aces%e %ieri se 'ac #erio$ic #e o *n%in$ere $e
#m5n% $e%ermina%( 'ie c se 'ac numai #en%ru un numr $e arbori ale+i #e %oa% su#ra'a&a 'on$ului.
(-! 0n celelal%e ca)uri( u)u'ruc%uarul nu #oa%e %ia arborii *nal&i? ,a #u%ea *ns *n%rebuin&a( #en%ru a 'ace re#ara&iile
la care es%e obli/a%( arbori c)u&i acci$en%al? *n aces% sco# #oa%e c<iar s %aie arborii %rebuincio+i( cu *n$a%orirea
*ns $e a cons%a%a( *n #re)en&a nu$ului #ro#rie%ar( aceas% %rebuin&.
ART. =9
Al%e $re#%uri ale u)u'ruc%uarului asu#ra #$urilor ce 'ac obiec%ul u)u'ruc%ului
U)u'ruc%uarul #oa%e lua $in #$uri araci #en%ru ,ii? #oa%e( $e asemenea( lua #ro$usele anuale sau #erio$ice ale
arborilor( cu res#ec%area 'olosin&ei obi+nui%e a #ro#rie%arului( *n limi%ele $is#o)i&iilor le/ale.
ART. =-4
7re#%ul asu#ra #omilor 'ruc%i'eri
.omii 'ruc%i'eri ce se usuc +i cei c)u&i acci$en%al se cu,in u)u'ruc%uarului cu *n$a%orirea $e a-i *nlocui cu al&ii.
ART. =-
7re#%ul asu#ra carierelor $e #ia%r +i $e nisi# a'la%e *n e1#loa%are
0n con$i&iile le/ii( u)u'ruc%uarul se 'olose+%e *n%ocmai ca nu$ul #ro#rie%ar $e carierele $e #ia%r +i $e nisi# ce sun%
*n e1#loa%are la cons%i%uirea $re#%ului $e u)u'ruc%.
ART. =--
Si%ua&ia carierelor $e #ia%r +i $e nisi# ne$esc<ise +i a comorilor
U)u'ruc%uarul nu are niciun $re#% asu#ra carierelor ne$esc<ise *nc +i nici asu#ra comorii ce s-ar #u%ea $esco#eri
*n %im#ul u)u'ruc%ului.
9 -. >bli/a&iile u)u'ruc%uarului +i ale nu$ului #ro#rie%ar
ART. =-:
In,en%arierea bunurilor
(! U)u'ruc%uarul #reia bunurile *n s%area *n care se a'l la $a%a cons%i%uirii u)u'ruc%ului? aces%a nu ,a #u%ea in%ra
*ns *n #osesia lor $ec5% $u# in,en%arierea bunurilor mobile +i cons%a%area s%rii *n care se a'l imobilele( cu
e1ce#&ia ca)ului *n care u)u'ruc%ul unui bun mobil es%e $ob5n$i% #rin u)uca#iune.
(-! In,en%arul se *n%ocme+%e numai *n #re)en&a nu$ului #ro#rie%ar ori $u# no%i'icarea aces%uia.
ART. =-4
Res#ec%area $es%ina&iei bunurilor
0n e1erci%area $re#%ului su( u)u'ruc%uarul es%e &inu% s res#ec%e $es%ina&ia $a% bunurilor $e nu$ul #ro#rie%ar( cu
e1ce#&ia ca)ului *n care se asi/ur o cre+%ere a ,alorii bunului sau cel #u&in nu se #re6u$icia) *n niciun 'el
in%eresele #ro#rie%arului.
ART. =-5
Rs#un$erea u)u'ruc%uarului #en%ru #re6u$icii
U)u'ruc%uarul es%e obli/a% s *l $es#/ubeasc #e nu$ul #ro#rie%ar #en%ru orice #re6u$iciu cau)a% #rin 'olosirea
necores#un)%oare a bunurilor $a%e *n u)u'ruc%.
ART. =-3
Cons%i%uirea /aran&iei #en%ru *n$e#linirea obli/a&iilor u)u'ruc%uarului
(! 0n li#sa unei s%i#ula&ii con%rare( u)u'ruc%uarul es%e obli/a% s $e#un o /aran&ie #en%ru *n$e#linirea obli/a&iilor
sale.
(-! Sun% scu%i&i s $e#un /aran&ie ,5n)%orul +i $ona%orul care +i-au re)er,a% $re#%ul $e u)u'ruc%.
(:! 0n ca)ul *n care u)u'ruc%uarul es%e scu%i% $e /aran&ie( ins%an&a #oa%e $is#une $e#unerea unei /aran&ii sau
luarea unei msuri conser,a%orii a%unci c5n$ u)u'ruc%uarul( #rin 'a#%a sa ori #rin s%area $e insol,abili%a%e *n care
se a'l( #une *n #ericol $re#%urile nu$ului #ro#rie%ar.
ART. =-=
Numirea a$minis%ra%orului
(! 7ac u)u'ruc%uarul nu #oa%e o'eri o /aran&ie( ins%an&a( la cererea nu$ului #ro#rie%ar( ,a numi un a$minis%ra%or
al imobilelor +i ,a $is#une ca 'ruc%ele ci,ile *ncasa%e +i sumele ce re#re)in% con%ra,aloarea 'ruc%elor na%urale +i
in$us%riale #erce#u%e s 'ie $e#use la o ins%i%u&ie $e cre$i% aleas $e #r&i. 0n aces% ca)( u)u'ruc%uarul ,a *ncasa
numai $ob5n)ile a'eren%e.
(-! Nu$ul #ro#rie%ar #oa%e cere ,5n)area bunurilor ce se u)ea) #rin 'olosin& +i $e#unerea sumelor la o ins%i%u&ie
$e cre$i% aleas $e #r&i. 7ob5n)ile #ro$use *n cursul u)u'ruc%ului re,in u)u'ruc%uarului.
(:! Cu %oa%e aces%ea( u)u'ruc%uarul ,a #u%ea cere s *i 'ie lsa%e o #ar%e $in bunurile mobile necesare 'olosin&ei
sale sau 'amiliei sale( cu obli/a&ia $e a le res%i%ui la s%in/erea u)u'ruc%ului.
ART. =-8
0n%5r)ierea *n $e#unerea /aran&iei
0n%5r)ierea *n $e#unerea /aran&iei nu a'ec%ea) $re#%ul u)u'ruc%uarului $e a #erce#e 'ruc%ele care i se cu,in $e la
$a%a cons%i%uirii u)u'ruc%ului.
ART. =-9
Ao$ul $e su#or%are a re#ara&iilor $e c%re u)u'ruc%uar +i nu$ul #ro#rie%ar
(! U)u'ruc%uarul es%e obli/a% s e'ec%ue)e re#ara&iile $e *n%re&inere a bunului.
(-! Re#ara&iile mari sun% *n sarcina nu$ului #ro#rie%ar.
(:! Sun% re#ara&ii mari acelea ce au ca obiec% o #ar%e im#or%an% $in bun +i care im#lic o c<el%uial e1ce#&ional(
cum ar 'i cele re'eri%oare la consoli$area ori reabili%area cons%ruc&iilor #ri,in$ s%ruc%ura $e re)is%en&( )i$urile
in%erioare +iCsau e1%erioare( aco#eri+ul( ins%ala&iile elec%rice( %ermice ori sani%are a'eren%e aces%ora( la *nlocuirea
sau re#ararea mo%orului ori caroseriei unui au%omobil sau a unui sis%em elec%ronic *n ansamblul su.
(4! Re#ara&iile mari sun% *n sarcina u)u'ruc%uarului a%unci c5n$ sun% $e%ermina%e $e nee'ec%uarea re#ara&iilor $e
*n%re&inere.
ART. =:4
E'ec%uarea re#ara&iilor mari
(! U)u'ruc%uarul es%e obli/a% s *l *n+%iin&e)e #e nu$ul #ro#rie%ar $es#re necesi%a%ea re#ara&iilor mari.
(-! A%unci c5n$ nu$ul #ro#rie%ar nu e'ec%uea) la %im# re#ara&iile mari( u)u'ruc%uarul le #oa%e 'ace #e c<el%uiala
sa( nu$ul #ro#rie%ar 'iin$ obli/a% s res%i%uie con%ra,aloarea lor #5n la s'5r+i%ul anului *n curs( ac%uali)a% la $a%a
#l&ii.
ART. =:
7is%ru/erile $a%ora%e ,ec<imii ori ca)ului 'or%ui%
U)u'ruc%uarul +i nu$ul #ro#rie%ar nu sun% obli/a&i s recons%ruiasc ceea ce s-a $is%rus $a%ori% ,ec<imii ori $in%r-
un ca) 'or%ui%.
ART. =:-
U)u'ruc%ul cu %i%lu #ar%icular
U)u'ruc%uarul cu %i%lu #ar%icular nu es%e obli/a% la #la%a $a%oriilor #en%ru care 'on$ul es%e i#o%eca%( iar $ac le ,a
#l%i( are ac&iune con%ra nu$ului #ro#rie%ar.
ART. =::
Su#or%area sarcinilor +i a c<el%uielilor *n ca) $e li%i/iu
(! U)u'ruc%uarul su#or% %oa%e sarcinile +i c<el%uielile oca)iona%e $e li%i/iile #ri,in$ 'olosin&a bunului( cule/erea
'ruc%elor ori *ncasarea ,eni%urilor.
(-! 7ac bunul es%e asi/ura%( #e $ura%a u)u'ruc%ului #rimele $e asi/urare sun% #l%i%e $e u)u'ruc%uar.
ART. =:4
0n+%iin&area nu$ului #ro#rie%ar
U)u'ruc%uarul es%e obli/a% s a$uc $e *n$a% la cuno+%in&a nu$ului #ro#rie%ar orice u)ur#are a 'on$ului +i orice
con%es%are a $re#%ului $e #ro#rie%a%e( sub sanc&iunea obli/rii la #la%a $e $aune-in%erese.
ART. =:5
Su#or%area sarcinilor +i a c<el%uielilor #ro#rie%&ii
(! C<el%uielile +i sarcinile #ro#rie%&ii re,in nu$ului #ro#rie%ar.
(-! A%unci c5n$ sarcinile +i c<el%uielile #ro#rie%arului au 'os% su#or%a%e $e u)u'ruc%uar( nu$ul #ro#rie%ar es%e obli/a%
la rambursarea aces%ora( iar c5n$ u)u'ruc%ul es%e cu %i%lu oneros( nu$ul #ro#rie%ar $a%orea) aces%uia +i $ob5n$a
le/al.
ART. =:3
>bli/a&iile *n ca) $e #ieire a %urmei
(! 7ac %urma $a% *n u)u'ruc% a #ieri% *n *n%re/ime $in cau)e neim#u%abile u)u'ruc%uarului( aces%a ,a res%i%ui
numai #ieile ori ,aloarea aces%ora.
(-! 7ac %urma nu a #ieri% *n *n%re/ime( u)u'ruc%uarul es%e obli/a% s *nlocuiasc animalele #ieri%e cu cele $e
#rsil.
9 :. 7is#o)i&ii s#eciale
ART. =:=
>#o)abili%a%ea u)u'ruc%ului asu#ra crean&elor
U)u'ruc%ul asu#ra unei crean&e es%e o#o)abil %er&ilor *n acelea+i con$i&ii ca +i cesiunea $e crean& +i cu
*n$e#linirea 'ormali%&ilor $e #ublici%a%e #re,)u%e $e le/e.
ART. =:8
7re#%urile +i obli/a&iile *n ca)ul u)u'ruc%ului asu#ra crean&elor
(! U)u'ruc%uarul are $re#%ul s *ncase)e ca#i%alul +i s #ercea# $ob5n)ile crean&ei +i s *n$e#lineasc %oa%e
ac%ele necesare #en%ru conser,area ori *ncasarea $ob5n)ilor. Ti%ularul $re#%ului $e crean& #oa%e 'ace %oa%e
ac%ele $e $is#o)i&ie care nu a$uc a%in/ere $re#%urilor u)u'ruc%uarului.
(-! 7u# #la%a crean&ei( u)u'ruc%ul con%inu asu#ra ca#i%alului( cu obli/a&ia u)u'ruc%uarului $e a-l res%i%ui
cre$i%orului la s%in/erea u)u'ruc%ului.
(:! U)u'ruc%uarul su#or% %oa%e c<el%uielile +i sarcinile re'eri%oare la $ob5n)i.
ART. =:9
U)u'ruc%ul ren%ei ,ia/ere
U)u'ruc%uarul ren%ei ,ia/ere are $re#%ul $e a #erce#e( #e $ura%a u)u'ruc%ului su( ,eni%urile $ob5n$i%e )i cu )i.
Aces%a ,a 'i obli/a% numai la res%i%uirea ,eni%urilor *ncasa%e cu an%ici#a&ie.
ART. =44
7re#%ul $e a s#ori ca#i%alul
(! 7re#%ul $e a s#ori ca#i%alul care 'ace obiec%ul u)u'ruc%ului( cum ar 'i cel $e a $ob5n$i ,alori mobiliare( a#ar&ine
nu$ului #ro#rie%ar( iar u)u'ruc%uarul are numai $re#%ul $e a e1erci%a u)u'ruc%ul asu#ra bunurilor as%'el $ob5n$i%e.
(-! 7ac nu$ul #ro#rie%ar ce$ea) $re#%ul su( bunul $ob5n$i% *n urma *ns%rinrii es%e #re$a% u)u'ruc%uarului(
care ,a $a soco%eal la s'5r+i%ul u)u'ruc%ului.
ART. =4
7re#%ul $e ,o%
(! 7re#%ul $e ,o% a'eren% unei ac&iuni sau al%ei ,alori mobiliare( unei #r&i in$i,i)e( unei co%e-#r&i $in $re#%ul $e
#ro#rie%a%e sau oricrui al% bun a#ar&ine u)u'ruc%uarului.
(-! Cu %oa%e aces%ea( a#ar&ine nu$ului #ro#rie%ar ,o%ul care are ca e'ec% mo$i'icarea subs%an&ei bunului #rinci#al(
cum ar 'i ca#i%alul social sau bunul $e&inu% *n co#ro#rie%a%e( ori sc<imbarea $es%ina&iei aces%ui bun sau *nce%area
socie%&ii( reor/ani)area ori *nce%area #ersoanei 6uri$ice sau( $u# ca)( a unei *n%re#rin$eri.
(:! Re#ar%i)area e1erci%rii $re#%ului $e ,o% *n al%e con$i&ii $ec5% cele #re,)u%e la alin. (! +i (-! nu es%e o#o)abil
%er&ilor( a'ar $e ca)ul *n care ace+%ia au cunoscu%-o *n mo$ e1#res.
ART. =4-
7re#%ul la $i,i$en$e
7i,i$en$ele a cror $is%ribuire a 'os% a#roba%( *n con$i&iile le/ii( $e a$unarea /eneral *n %im#ul u)u'ruc%ului se
cu,in u)u'ruc%uarului $e la $a%a s%abili% #rin <o%r5rea a$unrii /enerale.
ART. =4:
>bli/a&ia nu$ului #ro#rie%ar $e a res%i%ui sumele a,ansa%e $e u)u'ruc%uar
(! 7ac u)u'ruc%uarul uni,ersal ori cu %i%lu uni,ersal #l%e+%e $a%oriile a'eren%e masei #a%rimoniale sau #r&ii $in
masa #a%rimonial $a%e *n u)u'ruc%( nu$ul #ro#rie%ar %rebuie s res%i%uie sumele a,ansa%e( la s%in/erea
u)u'ruc%ului( 'r nicio $ob5n$.
(-! 0n ca)ul *n care u)u'ruc%uarul nu #l%e+%e $a%oriile #re,)u%e la alin. (!( nu$ul #ro#rie%ar #oa%e( la ale/ere( s
le #l%easc el *nsu+i sau s ,5n$ o #ar%e su'icien% $in bunurile $a%e *n u)u'ruc%. 7ac *ns nu$ul #ro#rie%ar
#l%e+%e aces%e $a%orii( u)u'ruc%uarul $a%orea) $ob5n)i #e %oa%a $ura%a u)u'ruc%ului.
(:! 8e/a%arul u)u'ruc%ului uni,ersal ori cu %i%lu uni,ersal es%e obli/a% s ac<i%e( *n #ro#or&ie cu obiec%ul u)u'ruc%ului
+i 'r niciun $re#% $e res%i%uire( le/a%ele cu %i%lu #ar%icular a,5n$ ca obiec% obli/a&ii $e *n%re&inere sau( $u# ca)(
ren%e ,ia/ere.
ART. =44
7re#%ul cre$i%orilor asu#ra bunurilor u)u'ruc%ului
7ac #la%a $a%oriilor nu se ,a 'ace *n mo$ul #re,)u% la ar%. =4:( cre$i%orii #o% s urmreasc bunurile $a%e *n
u)u'ruc%.
ART. =45
U)u'ruc%ul 'on$ului $e comer&
0n li#s $e s%i#ula&ie con%rar( u)u'ruc%uarul unui 'on$ $e comer& nu #oa%e s $is#un $e bunurile ce *l com#un. 0n
si%ua&ia *n care $is#une $e aces%e bunuri are obli/a&ia $e a le *nlocui cu al%ele similare +i $e ,aloare e/al.
SECIUNEA a :-a
S%in/erea u)u'ruc%ului
ART. =43
Ca)urile $e s%in/ere a u)u'ruc%ului
(! U)u'ruc%ul se s%in/e #e cale #rinci#al #rin@
a! moar%ea u)u'ruc%uarului ori( $u# ca)( *nce%area #ersonali%&ii 6uri$ice?
b! a6un/erea la %ermen?
c! consoli$are( a%unci c5n$ cali%a%ea $e u)u'ruc%uar +i $e nu$ #ro#rie%ar se *n%runesc *n aceea+i #ersoan?
$! renun&area la u)u'ruc%?
e! neu)ul %im# $e 4 ani sau( $u# ca)( %im# $e - ani *n ca)ul u)u'ruc%ului unei crean&e.
(-! U)u'ruc%ul se s%in/e #rin $ecesul ori( $u# ca)( *nce%area e1is%en&ei 6uri$ice a u)u'ruc%uarului c<iar $ac
%ermenul nu s-a *m#lini%.
(:! 0n ca)ul imobilelor sun% a#licabile $is#o)i&iile *n ma%erie $e car%e 'unciar.
ART. =4=
S%in/erea u)u'ruc%ului *n ca) $e abu) $e 'olosin&
(! U)u'ruc%ul #oa%e *nce%a la cererea nu$ului #ro#rie%ar a%unci c5n$ u)u'ruc%uarul abu)ea) $e 'olosin&a bunului(
a$uce s%ricciuni aces%uia ori *l las s se $e/ra$e)e.
(-! Cre$i%orii u)u'ruc%uarului #o% in%er,eni *n #roces #en%ru conser,area $re#%urilor lor? ei se #o% an/a6a s re#are
s%ricciunile +i #o% o'eri /aran&ii #en%ru ,ii%or.
(:! Ins%an&a #oa%e $is#une( $u# *m#re6urri( 'ie s%in/erea u)u'ruc%ului( 'ie #reluarea 'olosin&ei bunului $e c%re
nu$ul #ro#rie%ar( cu obli/a&ia aces%uia $e a #l%i u)u'ruc%uarului o ren% #e $ura%a u)u'ruc%ului. C5n$ bunul es%e
imobil( #en%ru /aran%area ren%ei( ins%an&a #oa%e $is#une *nscrierea unei i#o%eci *n car%ea 'unciar.
ART. =48
S%in/erea u)u'ruc%ului *n ca) $e #ieire a bunului
(! U)u'ruc%ul se s%in/e *n ca)ul *n care bunul a 'os% $is%rus *n *n%re/ime $in%r-un ca) 'or%ui%. C5n$ bunul a 'os%
$is%rus *n #ar%e( u)u'ruc%ul con%inu asu#ra #r&ii rmase.
(-! 0n %oa%e ca)urile( u)u'ruc%ul ,a con%inua asu#ra $es#/ubirii #l%i%e $e %er& sau( $u# ca)( asu#ra in$emni)a&iei
$e asi/urare( $ac aceas%a nu es%e 'olosi% #en%ru re#ararea bunului. 7is#o)i&iile ar%. =- se a#lic *n mo$
cores#un)%or.
CA.. III
U)ul +i abi%a&ia
ART. =49
7re#%ul $e u)
U)ul es%e $re#%ul unei #ersoane $e a 'olosi lucrul al%uia +i $e a-i cule/e 'ruc%ele na%urale +i in$us%riale numai
#en%ru ne,oile #ro#rii +i ale 'amiliei sale.
ART. =54
7re#%ul $e abi%a&ie
Ti%ularul $re#%ului $e abi%a&ie are $re#%ul $e a locui *n locuin&a nu$ului #ro#rie%ar *m#reun cu so&ul +i co#iii si(
c<iar $ac nu a 'os% cs%ori% sau nu a,ea co#ii la $a%a la care s-a cons%i%ui% abi%a&ia( #recum +i cu #rin&ii ori al%e
#ersoane a'la%e *n *n%re&inere.
ART. =5
Cons%i%uirea u)ului +i a abi%a&iei
U)ul +i abi%a&ia se cons%i%uie *n %emeiul unui ac% 6uri$ic sau #rin al%e mo$uri #re,)u%e $e le/e.
ART. =5-
8imi%ele $re#%ului $e u) +i abi%a&ie
7re#%ul $e u) ori $e abi%a&ie nu #oa%e 'i ce$a%( iar bunul ce 'ace obiec%ul aces%or $re#%uri nu #oa%e 'i *nc<iria% sau(
$u# ca)( aren$a%.
ART. =5:
>bli/a&ia u)uarului +i a %i%ularului $re#%ului $e abi%a&ie
(! 7ac %i%ularul $re#%ului $e u) sau $e abi%a&ie es%e *n$re#%&i% s #ercea# %oa%e 'ruc%ele na%urale +i in$us%riale
#ro$use $e bun ori( $u# ca)( s ocu#e *n%rea/a locuin&( es%e $a%or s #l%easc %oa%e c<el%uielile $e cul%ur +i
re#ara&iile $e *n%re&inere *n%ocmai ca +i u)u'ruc%uarul.
(-! 7ac %i%ularul $re#%ului $e u) sau $e abi%a&ie nu es%e *n$re#%&i% s #ercea# $ec5% o #ar%e $in 'ruc%e ori s
ocu#e $ec5% o #ar%e $in locuin&( ,a su#or%a c<el%uielile $e cul%ur sau $e *n%re&inere *n #ro#or&ie cu #ar%ea $e
care se 'olose+%e.
ART. =54
Al%e $is#o)i&ii a#licabile
7is#o)i&iile #re)en%ului ca#i%ol se com#le%ea)( *n mo$ cores#un)%or( cu cele #ri,i%oare la u)u'ruc%.
CA.. I2
Ser,i%u&ile
SECIUNEA
7is#o)i&ii /enerale
ART. =55
No&iunea
(! Ser,i%u%ea es%e sarcina care /re,ea) un imobil( #en%ru u)ul sau u%ili%a%ea imobilului unui al% #ro#rie%ar.
(-! U%ili%a%ea re)ul% $in $es%ina&ia economic a 'on$ului $ominan% sau cons% *n%r-o s#orire a con'or%ului aces%uia.
ART. =53
Cons%i%uirea ser,i%u&ii
Ser,i%u%ea se #oa%e cons%i%ui *n %emeiul unui ac% 6uri$ic ori #rin u)uca#iune( $is#o)i&iile *n ma%erie $e car%e 'unciar
rm5n5n$ a#licabile.
ART. =5=
Ac&iunea con'esorie $e ser,i%u%e
7is#o)i&iile ar%. 393 alin. (! se a#lic *n mo$ cores#un)%or.
ART. =58
Cons%i%uirea ser,i%u&ii *n ,e$erea u%ili%&ii ,ii%oare
Ser,i%u%ea se #oa%e cons%i%ui *n ,e$erea unei u%ili%&i ,ii%oare a 'on$ului $ominan%.
ART. =59
>bli/a&iile *n sarcina #ro#rie%arului 'on$ului aser,i%
(! .rin ac%ul $e cons%i%uire se #o% im#une *n sarcina #ro#rie%arului 'on$ului aser,i% anumi%e obli/a&ii #en%ru
asi/urarea u)ului +i u%ili%&ii 'on$ului $ominan%.
(-! 0n aces% ca)( sub con$i&ia no%rii *n car%ea 'unciar( obli/a&ia se %ransmi%e $ob5n$i%orilor subsec,en&i ai
'on$ului aser,i%.
ART. =34
Ser,i%u&ile a#aren%e +i nea#aren%e
(! Ser,i%u&ile sun% a#aren%e sau nea#aren%e.
(-! Ser,i%u&ile a#aren%e sun% acelea a cror e1is%en& es%e a%es%a% $e un semn ,i)ibil $e ser,i%u%e( cum ar 'i o u+(
o 'ereas%r( un a#e$uc%.
(:! Ser,i%u&ile nea#aren%e sun% acelea a cror e1is%en& nu es%e a%es%a% $e ,reun semn ,i)ibil $e ser,i%u%e( cum ar
'i ser,i%u%ea $e a nu cons%rui ori $e a nu cons%rui #es%e o anumi% *nl&ime.
ART. =3
Ser,i%u&ile con%inue +i necon%inue
(! Ser,i%u&ile sun% con%inue sau necon%inue.
(-! Ser,i%u&ile con%inue sun% acelea al cror e1erci&iu es%e sau #oa%e 'i con%inuu 'r a 'i necesar 'a#%ul ac%ual al
omului( cum ar 'i ser,i%u%ea $e ,e$ere ori ser,i%u%ea $e a nu cons%rui.
(:! Ser,i%u&ile necon%inue sun% acelea #en%ru a cror e1is%en& es%e necesar 'a#%ul ac%ual al omului( cum ar 'i
ser,i%u%ea $e %recere cu #iciorul ori cu mi6loace $e %rans#or%.
ART. =3-
Ser,i%u&ile #o)i%i,e +i ne/a%i,e
(! Ser,i%u&ile sun% #o)i%i,e sau ne/a%i,e.
(-! Ser,i%u&ile #o)i%i,e sun% acelea #rin care #ro#rie%arul 'on$ului $ominan% e1erci% o #ar%e $in #rero/a%i,ele
$re#%ului $e #ro#rie%a%e asu#ra 'on$ului aser,i%( cum ar 'i ser,i%u%ea $e %recere.
(:! Ser,i%u&ile ne/a%i,e sun% acelea #rin care #ro#rie%arul 'on$ului aser,i% es%e obli/a% s se ab&in $e la
e1erci%area unora $in%re #rero/a%i,ele $re#%ului su $e #ro#rie%a%e( cum ar 'i ser,i%u%ea $e a nu cons%rui.
ART. =3:
7ob5n$irea ser,i%u&ii #rin u)uca#iune
.rin u)uca#iune %abular #oa%e 'i $ob5n$i% orice ser,i%u%e( iar #rin u)uca#iune e1%ra%abular #o% 'i $ob5n$i%e
numai ser,i%u&ile #o)i%i,e.
ART. =34
Al%e $is#o)i&ii a#licabile
Ao$ul $e e1erci&iu al ser,i%u&ii se $ob5n$e+%e *n acelea+i con$i&ii ca +i $re#%ul $e ser,i%u%e.
SECIUNEA a --a
7re#%urile +i obli/a&iile #ro#rie%arilor
ART. =35
Re/ulile #ri,in$ e1erci%area +i conser,area ser,i%u&ii
(! 0n li#sa ,reunei #re,e$eri con%rare( #ro#rie%arul 'on$ului $ominan% #oa%e lua %oa%e msurile +i #oa%e 'ace( #e
c<el%uiala sa( %oa%e lucrrile #en%ru a e1erci%a +i conser,a ser,i%u%ea.
(-! C<el%uielile le/a%e $e conser,area aces%or lucrri re,in celor - #ro#rie%ari( #ro#or&ional cu a,an%a6ele #e care le
ob&in( *n msura *n care lucrrile e'ec%ua%e #en%ru e1erci&iul ser,i%u&ii sun% necesare +i #ro'i% inclusi, 'on$ului
aser,i%.
ART. =33
E1onerarea $e rs#un$ere
0n %oa%e ca)urile *n care c<el%uielile lucrrilor necesare #en%ru e1erci%area +i conser,area ser,i%u&ilor re,in
#ro#rie%arului 'on$ului aser,i%( aces%a se ,a #u%ea e1onera $e obli/a&ie renun&5n$ la $re#%ul $e #ro#rie%a%e asu#ra
'on$ului aser,i% *n *n%re/ime sau asu#ra #r&ii $in 'on$ul aser,i% necesare #en%ru e1erci%area ser,i%u&ii *n 'a,oarea
#ro#rie%arului 'on$ului $ominan%. 7is#o)i&iile *n ma%erie $e car%e 'unciar rm5n a#licabile.
ART. =3=
Sc<imbarea locului $e e1erci%are a ser,i%u&ii
(! .ro#rie%arul 'on$ului aser,i% es%e obli/a% s se ab&in $e la orice ac% care limi%ea) ori *m#ie$ic e1erci&iul
ser,i%u&ii. As%'el( el nu ,a #u%ea sc<imba s%area locurilor ori s%rmu%a e1erci%area ser,i%u&ii *n al% loc.
(-! 7ac are un in%eres serios +i le/i%im( #ro#rie%arul 'on$ului aser,i% ,a #u%ea sc<imba locul #rin care se e1erci%
ser,i%u%ea *n msura *n care e1erci%area ser,i%u&ii rm5ne la 'el $e como$ #en%ru #ro#rie%arul 'on$ului $ominan%.
ART. =38
>bli/a&ia $e a nu a/ra,a si%ua&ia 'on$ului aser,i%
.ro#rie%arul 'on$ului $ominan% nu #oa%e a/ra,a si%ua&ia 'on$ului aser,i% +i nu #oa%e #ro$uce #re6u$icii
#ro#rie%arului 'on$ului aser,i% #rin e1erci%area ser,i%u&ii.
ART. =39
E1erci%area ser,i%u&ii *n ca) $e *m#r&ire a 'on$urilor
(! 7ac 'on$ul $ominan% se *m#ar%e( ser,i%u%ea ,a #u%ea 'i e1erci%a% #en%ru u)ul +i u%ili%a%ea 'iecrei #r&i( 'r ca
si%ua&ia 'on$ului aser,i% s #oa% 'i a/ra,a%.
(-! 7ac 'on$ul aser,i% se *m#ar%e( ser,i%u%ea se #oa%e e1erci%a( #en%ru u)ul +i u%ili%a%ea 'on$ului $ominan%( #e
%oa%e #r&ile re)ul%a%e $in *m#r&ire( sub re)er,a #re,e$erilor ar%. =38.
(:! Cu %oa%e aces%ea( $ac ser,i%u%ea es%e e1erci%a% #en%ru u)ul +i u%ili%a%ea e1clusi, a uneia $in%re #r&ile
$es#r&i%e $in 'on$ul $ominan% ori nu se #oa%e e1erci%a $ec5% #e una $in%re #r&ile $es#r&i%e $in 'on$ul aser,i%(
ser,i%u%ea asu#ra celorlal%e #r&i se s%in/e.
SECIUNEA a :-a
S%in/erea ser,i%u&ilor
ART. ==4
Cau)ele $e s%in/ere a ser,i%u&ilor
(! Ser,i%u&ile se s%in/ #e cale #rinci#al #rin ra$ierea lor $in car%ea 'unciar #en%ru una $in%re urm%oarele cau)e@
a! consoli$area( a%unci c5n$ ambele 'on$uri a6un/ s aib acela+i #ro#rie%ar?
b! renun&area #ro#rie%arului 'on$ului $ominan%?
c! a6un/erea la %ermen?
$! rscum#rarea?
e! im#osibili%a%ea $e'ini%i, $e e1erci%are?
'! neu)ul %im# $e 4 ani?
/! $is#ari&ia oricrei u%ili%&i a aces%ora.
(-! Ser,i%u%ea se s%in/e( $e asemenea( #rin e1#ro#rierea 'on$ului aser,i%( $ac ser,i%u%ea es%e con%rar u%ili%&ii
#ublice creia *i ,a 'i a'ec%a% bunul e1#ro#ria%.
ART. ==
S%in/erea ser,i%u&ii #rin neu)
(! Termenul $e 4 ani #re,)u% la ar%. ==4 alin. (! li%. '! cur/e $e la $a%a ul%imului ac% $e e1erci&iu al ser,i%u&ilor
necon%inue ori $e la $a%a #rimului ac% con%rar ser,i%u&ilor con%inue.
(-! E1erci%area ser,i%u&ii $e c%re un co#ro#rie%ar ori $e c%re u)u'ruc%uar #ro'i% +i celorlal&i co#ro#rie%ari( res#ec%i,
nu$ului #ro#rie%ar.
ART. ==-
Rscum#rarea ser,i%u&ii $e %recere
(! Ser,i%u%ea $e %recere ,a #u%ea 'i rscum#ra% $e #ro#rie%arul 'on$ului aser,i% $ac e1is% o $is#ro#or&ie
,$i% *n%re u%ili%a%ea care o #rocur 'on$ului $ominan% +i incon,enien%ele sau $e#recierea #ro,oca% 'on$ului
aser,i%.
(-! 0n ca) $e ne*n&ele/ere *n%re #r&i( ins%an&a #oa%e su#lini consim&m5n%ul #ro#rie%arului 'on$ului $ominan%. 8a
s%abilirea #re&ului $e rscum#rare( ins%an&a ,a &ine con% $e ,ec<imea ser,i%u&ii +i $e sc<imbarea ,alorii celor
$ou 'on$uri.
TIT8U8 I2
;i$ucia
ART. ==:
No&iunea
;i$ucia es%e o#era&iunea 6uri$ic #rin care unul sau mai mul&i cons%i%ui%ori %rans'er $re#%uri reale( $re#%uri $e
crean&( /aran&ii ori al%e $re#%uri #a%rimoniale sau un ansamblu $e asemenea $re#%uri( #re)en%e ori ,ii%oare( c%re
unul sau mai mul&i 'i$uciari care le e1erci% cu un sco# $e%ermina%( *n 'olosul unuia sau mai mul%or bene'iciari.
Aces%e $re#%uri alc%uiesc o mas #a%rimonial au%onom( $is%inc% $e celelal%e $re#%uri +i obli/a&ii $in #a%rimoniile
'i$uciarilor.
ART. ==4
I),oarele 'i$uciei
(! ;i$ucia es%e s%abili% #rin le/e sau #rin con%rac% *nc<eia% *n 'orm au%en%ic. Ea %rebuie s 'ie e1#res.
(-! 8e/ea *n %emeiul creia es%e s%abili% 'i$ucia se com#le%ea) cu $is#o)i&iile #re)en%ului %i%lu( *n msura *n care
nu cu#rin$e $is#o)i&ii con%rare.
ART. ==5
In%er$ic&ia liberali%&ii in$irec%e
Con%rac%ul $e 'i$ucie es%e lo,i% $e nuli%a%e absolu% $ac #rin el se reali)ea) o liberali%a%e in$irec% *n 'olosul
bene'iciarului.
ART. ==3
.r&ile con%rac%ului $e 'i$ucie
(! >rice #ersoan 'i)ic sau 6uri$ic #oa%e 'i cons%i%ui%or *n con%rac%ul $e 'i$ucie.
(-! .o% a,ea cali%a%ea $e 'i$uciari *n aces% con%rac% numai ins%i%u&iile $e cre$i%( socie%&ile $e in,es%i&ii +i $e
a$minis%rare a in,es%i&iilor( socie%&ile $e ser,icii $e in,es%i&ii 'inanciare( socie%&ile $e asi/urare +i $e reasi/urare
le/al *n'iin&a%e.
(:! 7e asemenea( #o% a,ea cali%a%ea $e 'i$uciari no%arii #ublici +i a,oca&ii( in$i'eren% $e 'orma $e e1erci%are a
#ro'esiei.
ART. ===
"ene'iciarul 'i$uciei
"ene'iciarul 'i$uciei #oa%e 'i cons%i%ui%orul( 'i$uciarul sau o %er& #ersoan.
ART. ==8
Re#re)en%area in%ereselor cons%i%ui%orului
0n absen&a unei s%i#ula&ii con%rare( cons%i%ui%orul #oa%e( *n orice momen%( s $esemne)e un %er& care s *i
re#re)in%e in%eresele *n e1ecu%area con%rac%ului +i care s *i e1erci%e $re#%urile nscu%e $in con%rac%ul $e 'i$ucie.
ART. ==9
Con&inu%ul con%rac%ului $e 'i$ucie
Con%rac%ul $e 'i$ucie %rebuie s men&ione)e( sub sanc&iunea nuli%&ii absolu%e@
a! $re#%urile reale( $re#%urile $e crean&( /aran&iile +i orice al%e $re#%uri #a%rimoniale %rans'era%e?
b! $ura%a %rans'erului( care nu #oa%e $e#+i :: $e ani *nce#5n$ $e la $a%a *nc<eierii sale?
c! i$en%i%a%ea cons%i%ui%orului sau a cons%i%ui%orilor?
$! i$en%i%a%ea 'i$uciarului sau a 'i$uciarilor?
e! i$en%i%a%ea bene'iciarului sau a bene'iciarilor ori cel #u&in re/ulile care #ermi% $e%erminarea aces%ora?
'! sco#ul 'i$uciei +i *n%in$erea #u%erilor $e a$minis%rare +i $e $is#o)i&ie ale 'i$uciarului ori ale 'i$uciarilor.
ART. =84
0nre/is%rarea 'iscal
(! Sub sanc&iunea nuli%&ii absolu%e( con%rac%ul $e 'i$ucie +i mo$i'icrile sale %rebuie s 'ie *nre/is%ra%e la cererea
'i$uciarului( *n %ermen $e o lun $e la $a%a *nc<eierii aces%ora( la or/anul 'iscal com#e%en% s a$minis%re)e sumele
$a%ora%e $e 'i$uciar bu/e%ului /eneral consoli$a% al s%a%ului.
(-! C5n$ masa #a%rimonial 'i$uciar cu#rin$e $re#%uri reale imobiliare( aces%ea sun% *nre/is%ra%e( *n con$i&iile
#re,)u%e $e le/e( sub aceea+i sanc&iune( la com#ar%imen%ul $e s#eciali%a%e al au%ori%&ii a$minis%ra&iei #ublice
locale com#e%en% #en%ru a$minis%rarea sumelor $a%ora%e bu/e%elor locale ale uni%&ilor a$minis%ra%i,-%eri%oriale *n
ra)a crora se a'l imobilul( $is#o)i&iile $e car%e 'unciar rm5n5n$ a#licabile.
(:! 7esemnarea ul%erioar a bene'iciarului( *n ca)ul *n care aces%a nu es%e #reci)a% c<iar *n con%rac%ul $e 'i$ucie(
%rebuie s 'ie 'cu%( sub aceea+i sanc&iune( #rin%r-un ac% scris *nre/is%ra% *n acelea+i con$i&ii.
(4! 7ac #en%ru %ransmi%erea unor $re#%uri es%e necesar *n$e#linirea unor cerin&e s#eciale $e 'orm( se ,a
*nc<eia un ac% se#ara% cu res#ec%area cerin&elor le/ale. 0n aces%e ca)uri( li#sa *nre/is%rrii 'iscale a%ra/e a#licarea
sanc&iunilor a$minis%ra%i,e #re,)u%e $e le/e.
ART. =8
>#o)abili%a%ea 'i$uciei
(! ;i$ucia es%e o#o)abil %er&ilor $e la $a%a men&ionrii sale *n Ar<i,a Elec%ronic $e Garan&ii Reale Aobiliare.
(-! 0nscrierea $re#%urilor reale imobiliare( inclusi, a /aran&iilor reale imobiliare( care 'ac obiec%ul con%rac%ului $e
'i$ucie se 'ace +i *n car%ea 'unciar( #en%ru 'iecare $re#% *n #ar%e.
ART. =8-
.reci)area cali%&ii 'i$uciarului
(! C5n$ 'i$uciarul ac&ionea) *n con%ul masei #a%rimoniale 'i$uciare( el #oa%e s 'ac men&iune e1#res *n aces%
sens( cu e1ce#&ia ca)urilor *n care aces% lucru es%e in%er)is #rin con%rac%ul $e 'i$ucie.
(-! 7e asemenea( c5n$ masa #a%rimonial 'i$uciar cu#rin$e $re#%uri a cror %ransmi%ere es%e su#us #ublici%&ii(
*n re/is%rul $e #ublici%a%e 'i$uciarul #oa%e solici%a s se men&ione)e $enumirea 'i$uciarului +i cali%a%ea *n care
ac&ionea).
(:! 0n %oa%e ca)urile *n care cons%i%ui%orul sau bene'iciarul solici% aces% lucru *n con'ormi%a%e cu con%rac%ul $e
'i$ucie( 'i$uciarul ,a %rebui s *+i #reci)e)e cali%a%ea *n care ac&ionea). 0n ca) con%rar( $ac ac%ul es%e #/ubi%or
#en%ru cons%i%ui%or( se ,a consi$era c ac%ul a 'os% *nc<eia% $e 'i$uciar *n nume #ro#riu.
ART. =8:
>bli/a&ia $e a $a soco%eal
Con%rac%ul $e 'i$ucie %rebuie s cu#rin$ con$i&iile *n care 'i$uciarul $ soco%eal cons%i%ui%orului cu #ri,ire la
*n$e#linirea obli/a&iilor sale. 7e asemenea( 'i$uciarul %rebuie s $ea soco%eal( la in%er,ale #reci)a%e *n con%rac%ul
$e 'i$ucie( bene'iciarului +i re#re)en%an%ului cons%i%ui%orului( la cererea aces%ora.
ART. =84
.u%erile +i remunerarea 'i$uciarului
(! 0n ra#or%urile cu %er&ii( se consi$er c 'i$uciarul are #u%eri $e#line asu#ra masei #a%rimoniale 'i$uciare(
ac&ion5n$ ca un ,eri%abil +i unic %i%ular al $re#%urilor *n cau)( cu e1ce#&ia ca)ului *n care se $o,e$e+%e c %er&ii
a,eau cuno+%in& $e limi%area aces%or #u%eri.
(-! ;i$uciarul ,a 'i remunera% #o%ri,i% *n&ele/erii #r&ilor( iar *n li#sa aces%eia( #o%ri,i% re/ulilor care c5rmuiesc
a$minis%rarea bunurilor al%uia.
ART. =85
Insol,en&a 'i$uciarului
7esc<i$erea #roce$urii insol,en&ei *m#o%ri,a 'i$uciarului nu a'ec%ea) masa #a%rimonial 'i$uciar.
ART. =83
8imi%area rs#un$erii *n 'unc&ie $e se#ara&ia maselor #a%rimoniale
(! "unurile $in masa #a%rimonial 'i$uciar #o% 'i urmri%e( *n con$i&iile le/ii( $e %i%ularii $e crean&e nscu%e *n
le/%ur cu aces%e bunuri sau $e acei cre$i%ori ai cons%i%ui%orului care au o /aran&ie real asu#ra bunurilor
aces%uia +i a crei o#o)abili%a%e es%e $ob5n$i%( #o%ri,i% le/ii( an%erior s%abilirii 'i$uciei. 7re#%ul $e urmrire #oa%e 'i
e1erci%a% +i $e ceilal&i cre$i%ori ai cons%i%ui%orului( *ns numai *n %emeiul <o%r5rii 6u$ec%ore+%i $e'ini%i,eF! $e
a$mi%ere a ac&iunii #rin care a 'os% $es'iin&a% sau a $e,eni% ino#o)abil( *n orice mo$( cu e'ec% re%roac%i,( con%rac%ul
$e 'i$ucie.
(-! Ti%ularii crean&elor nscu%e *n le/%ur cu bunurile $in masa #a%rimonial 'i$uciar nu #o% urmri $ec5% aces%e
bunuri( cu e1ce#&ia ca)ului *n care( #rin con%rac%ul $e 'i$ucie( s-a #re,)u% obli/a&ia 'i$uciarului sauC+i a
cons%i%ui%orului $e a rs#un$e #en%ru o #ar%e sau #en%ru %o% #asi,ul 'i$uciei. 0n aces% ca)( ,a 'i urmri% mai *n%5i
ac%i,ul masei #a%rimoniale 'i$uciare( iar a#oi( $ac es%e necesar( bunurile 'i$uciarului sauC+i ale cons%i%ui%orului( *n
limi%a +i *n or$inea #re,)u%e *n con%rac%ul $e 'i$ucie.
ART. =8=
Rs#un$erea 'i$uciarului #en%ru #re6u$iciile cau)a%e
.en%ru #re6u$iciile cau)a%e #rin ac%ele $e conser,are sau a$minis%rare a masei #a%rimoniale 'i$uciare( 'i$uciarul
rs#un$e numai cu celelal%e $re#%uri cu#rinse *n #a%rimoniul su.
ART. =88
0nlocuirea 'i$uciarului
(! 7ac 'i$uciarul nu *+i *n$e#line+%e obli/a&iile sau #une *n #ericol in%eresele care i-au 'os% *ncre$in&a%e(
cons%i%ui%orul( re#re)en%an%ul su sau bene'iciarul #oa%e cere *n 6us%i&ie *nlocuirea 'i$uciarului.
(.! .5n la solu&ionarea cererii $e *nlocuire( cons%i%ui%orul( re#re)en%an%ul su sau( *n li#sa aces%ora( bene'iciarul
,a numi un a$minis%ra%or #ro,i)oriu al masei #a%rimoniale 'i$uciare. 0n ca)ul *n care cons%i%ui%orul( re#re)en%an%ul
su sau bene'iciarul $esemnea) concomi%en% un a$minis%ra%or #ro,i)oriu( ,a #re,ala $esemnarea 'cu% $e
cons%i%ui%or ori $e re#re)en%an%ul su le/al.
(.-! Aan$a%ul a$minis%ra%orului #ro,i)oriu *nce%ea) *n momen%ul *nlocuirii 'i$uciarului sau *n momen%ul
res#in/erii $e'ini%i,e a cererii $e *nlocuire. Solu&ionarea cererii $e *nlocuire a 'i$uciarului se reali)ea) $e ur/en&
+i cu #rec$ere.
(-! Numirea noului 'i$uciar +i a a$minis%ra%orului #ro,i)oriu #oa%e 'i $is#us $e ins%an&a $e 6u$eca% numai cu
acor$ul aces%ora.
(:! 0n ca)ul *n care ins%an&a $e 6u$eca% a numi% un nou 'i$uciar( aces%a ,a a,ea %oa%e $re#%urile +i obli/a&iile
#re,)u%e *n con%rac%ul $e 'i$ucie.
(4! Cons%i%ui%orul( re#re)en%an%ul aces%uia( noul 'i$uciar sau a$minis%ra%orul #ro,i)oriu #oa%e s *nre/is%re)e
aceas% mo$i'icare a 'i$uciei( a#lic5n$u-se *n mo$ cores#un)%or $is#o)i&iile ar%. =84 +i =8. 0nlocuirea 'i$uciarului
se #ro$uce numai $u# aceas% *nre/is%rare.
ART. =89
7enun&area( mo$i'icarea +i re,ocarea con%rac%ului $e 'i$ucie
(! C5% %im# nu a 'os% acce#%a% $e c%re bene'iciar( con%rac%ul $e 'i$ucie #oa%e 'i $enun&a% unila%eral $e c%re
cons%i%ui%or.
(-! 7u# acce#%area $e c%re bene'iciar( con%rac%ul nu #oa%e 'i mo$i'ica% sau re,oca% $e c%re #r&i ori $enun&a%
unila%eral $e c%re cons%i%ui%or $ec5% cu acor$ul bene'iciarului sau( *n absen&a aces%uia( cu au%ori)area ins%an&ei
6u$ec%ore+%i.
ART. =94
0nce%area con%rac%ului $e 'i$ucie
(! Con%rac%ul $e 'i$ucie *nce%ea) #rin *m#linirea %ermenului sau #rin reali)area sco#ului urmri% c5n$ aceas%a
in%er,ine *nain%e $e *m#linirea %ermenului.
(-! El *nce%ea)( $e asemenea( *n ca)ul *n care %o&i bene'iciarii renun& la 'i$ucie( iar *n con%rac% nu s-a #reci)a%
cum ,or con%inua ra#or%urile 'i$uciare *n%r-o asemenea si%ua&ie. 7eclara&iile $e renun&are sun% su#use acelora+i
'ormali%&i $e *nre/is%rare ca +i con%rac%ul $e 'i$ucie. 0nce%area se #ro$uce la $a%a 'inali)rii 'ormali%&ilor $e
*nre/is%rare #en%ru ul%ima $eclara&ie $e renun&are.
(:! Con%rac%ul $e 'i$ucie *nce%ea) +i *n momen%ul *n care s-a $is#us $esc<i$erea #roce$urii insol,en&ei *m#o%ri,a
'i$uciarului sau *n momen%ul *n care se #ro$uc( #o%ri,i% le/ii( e'ec%ele reor/ani)rii #ersoanei 6uri$ice.
ART. =9
E'ec%ele *nce%rii con%rac%ului $e 'i$ucie
(! C5n$ con%rac%ul $e 'i$ucie *nce%ea)( masa #a%rimonial 'i$uciar e1is%en% *n acel momen% se %rans'er la
bene'iciar( iar *n absen&a aces%uia( la cons%i%ui%or.
(-! Con%o#irea masei #a%rimoniale 'i$uciare *n #a%rimoniul bene'iciarului sau al cons%i%ui%orului se ,a #ro$uce
numai $u# #la%a $a%oriilor 'i$uciare.
TIT8U8 2
A$minis%rarea bunurilor al%uia
CA.. I
7is#o)i&ii /enerale
ART. =9-
Cali%a%ea $e a$minis%ra%or al bunurilor al%uia
(! .ersoana care es%e *m#u%ernici%( #rin le/a% sau con,en&ie( cu a$minis%rarea unuia sau mai mul%or bunuri( a
unei mase #a%rimoniale sau a unui #a%rimoniu care nu *i a#ar&ine are cali%a%ea $e a$minis%ra%or al bunurilor al%uia.
(-! 0m#u%ernicirea #rin le/a% #ro$uce e'ec%e $ac es%e acce#%a% $e a$minis%ra%orul $esemna%.
(:! .re,e$erile #re)en%ului %i%lu sun% a#licabile oricrei a$minis%rri a bunurilor al%uia( cu e1ce#&ia ca)ului *n care
le/ea( ac%ul cons%i%u%i, sau *m#re6urrile concre%e im#un a#licarea unui al% re/im 6uri$ic $e a$minis%rare.
(4! A$minis%ra%orul #ersoan 'i)ic %rebuie s aib ca#aci%a%e $e#lin $e e1erci&iu.
ART. =9:
Remunera&ia a$minis%ra%orului
(! Cu e1ce#&ia ca)ului *n care( #o%ri,i% le/ii( ac%ului cons%i%u%i, sau *n&ele/erii ul%erioare a #r&ilor ori *m#re6urrilor
concre%e( a$minis%rarea se reali)ea) cu %i%lu /ra%ui%( a$minis%ra%orul are $re#%ul la o remunera&ie s%abili% #rin
ac%ul cons%i%u%i, sau #rin *n&ele/erea ul%erioar a #r&ilor( #rin le/e ori( *n li#s( #rin <o%r5re 6u$ec%oreasc. 0n
aces% ul%im ca)( se ,a &ine seama $e u)an&e +i( *n li#sa unui asemenea cri%eriu( $e ,aloarea ser,iciilor #res%a%e $e
a$minis%ra%or.
(-! .ersoana care ac&ionea) 'r a a,ea aces% $re#% sau 'r a 'i au%ori)a% *n aces% sens nu are $re#%ul la
remunera&ie( rm5n5n$ a#licabile( $ac es%e ca)ul( re/ulile $e la /es%iunea $e a'aceri.
ART. =94
7omeniul $e a#licare
0n absen&a unor $is#o)i&ii le/ale s#eciale( #re,e$erile #re)en%ului %i%lu se a#lic *n %oa%e ca)urile $e a$minis%rare a
bunurilor al%uia.
CA.. II
;ormele $e a$minis%rare
SECIUNEA
A$minis%rarea sim#l
ART. =95
No&iunea
.ersoana *m#u%ernici% cu a$minis%rarea sim#l es%e &inu% s e'ec%ue)e %oa%e ac%ele necesare #en%ru
conser,area bunurilor( #recum +i ac%ele u%ile #en%ru ca aces%ea s #oa% 'i 'olosi%e con'orm $es%ina&iei lor
obi+nui%e.
ART. =93
A%ribu&iile a$minis%ra%orului
(! Cel *m#u%ernici% cu a$minis%rarea sim#l es%e &inu% s culea/ 'ruc%ele bunurilor +i s e1erci%e $re#%urile
a'eren%e a$minis%rrii aces%ora.
(-! A$minis%ra%orul *ncasea) crean&ele a$minis%ra%e( eliber5n$ *n mo$ ,alabil c<i%an&ele cores#un)%oare( +i
e1erci% $re#%urile a'eren%e ,alorilor mobiliare #e care le are *n a$minis%rare( #recum $re#%ul $e ,o%( $e con,ersie
+i $e rscum#rare.
ART. =9=
Aen&inerea $es%ina&iei bunurilor
A$minis%ra%orul es%e obli/a% s con%inue mo$ul $e 'olosire sau $e e1#loa%are a bunurilor 'ru/i'ere 'r a sc<imba
$es%ina&ia aces%ora( cu e1ce#&ia ca)ului *n care es%e au%ori)a% $e c%re bene'iciar sau( *n ca) $e *m#ie$icare a
aces%uia( $e c%re ins%an&a 6u$ec%oreasc.
ART. =98
In,es%irea sumelor $e bani
(! A$minis%ra%orul es%e obli/a% s in,es%easc sumele $e bani a'la%e *n a$minis%rarea sa( *n con'ormi%a%e cu
$is#o)i&iile #re)en%ului %i%lu re'eri%oare la #lasamen%ele consi$era%e si/ure.
(-! A$minis%ra%orul #oa%e( %o%o$a%( s mo$i'ice in,es%i&iile e'ec%ua%e an%erior $ob5n$irii $e c%re aces%a a cali%&ii
sale ori e'ec%ua%e $e el *nsu+i *n cali%a%e $e a$minis%ra%or.
ART. =99
Au%ori)area ac%elor $e $is#o)i&ie
(! C5n$ a$minis%rarea are ca obiec% un bun in$i,i$ual $e%ermina%( a$minis%ra%orul ,a #u%ea s *ns%rine)e cu %i%lu
oneros bunul sau s *l /re,e)e cu o /aran&ie real( a%unci c5n$ es%e necesar #en%ru conser,area ,alorii bunului(
ac<i%area $a%oriilor ori men&inerea mo$ului $e 'olosin& #o%ri,i% $es%ina&iei obi+nui%e a bunului( numai cu
au%ori)area bene'iciarului sau( *n ca) $e *m#ie$icare a aces%uia ori *n ca)ul *n care aces%a nu a 'os% *nc
$e%ermina%( a ins%an&ei 6u$ec%ore+%i.
(-! Un bun su#us #ericolului $e#recierii sau #ieirii ime$ia%e #oa%e 'i *ns%rina% 'r aceas% au%ori)are.
(:! C5n$ a$minis%rarea are ca obiec% o mas #a%rimonial sau un #a%rimoniu( a$minis%ra%orul #oa%e s *ns%rine)e
un bun in$i,i$ual $e%ermina% sau s *l /re,e)e cu o /aran&ie real ori $e c5%e ori es%e necesar #en%ru buna
a$minis%rare a uni,ersali%&ii. 0n celelal%e ca)uri( es%e necesar au%ori)area #realabil a bene'iciarului sau( $u#
ca)( a ins%an&ei 6u$ec%ore+%i.
(4! 0nc<eierea ac%ului $e *ns%rinare *n li#sa au%ori)rii #realabile ceru%e #o%ri,i% #re)en%ului ar%icol a%ra/e( *n ca)ul
*n care cau)ea) #re6u$icii( obli/a&ia $e re#arare in%e/ral +i re#re)in% mo%i, $e *nlocuire a a$minis%ra%orului.
SECIUNEA a --a
A$minis%rarea $e#lin
ART. 844
A%ribu&iile a$minis%ra%orului
.ersoana *m#u%ernici% cu a$minis%rarea $e#lin es%e &inu% s conser,e +i s e1#loa%e)e *n mo$ #ro'i%abil
bunurile( s s#oreasc #a%rimoniul sau s reali)e)e a'ec%a&iunea masei #a%rimoniale( *n msura *n care aceas%a
es%e *n in%eresul bene'iciarului.
ART. 84
0n%in$erea #u%erilor a$minis%ra%orului
.en%ru a$ucerea la *n$e#linire a obli/a&iilor sale( a$minis%ra%orul ,a #u%ea s *ns%rine)e( cu %i%lu oneros( bunurile
sau s le /re,e)e cu un $re#% real ori c<iar s le sc<imbe $es%ina&ia( #recum +i s e'ec%ue)e orice al%e ac%e
necesare sau u%ile( inclusi, orice 'orm $e in,es%i&ie.
CA.. III
Re/imul 6uri$ic al a$minis%rrii
SECIUNEA
>bli/a&iile a$minis%ra%orului 'a& $e bene'iciar
ART. 84-
8imi%ele rs#un$erii a$minis%ra%orului
(! A$minis%ra%orul bunurilor al%uia ac&ionea) numai *n limi%ele #u%erilor ce *i sun% con'eri%e +i es%e &inu%( *n
e1erci%area a%ribu&iilor sale( s res#ec%e obli/a&iile ce *i incumb #o%ri,i% le/ii( ac%ului cons%i%u%i, sau *n&ele/erii
ul%erioare a #r&ilor.
(-! A$minis%ra%orul nu ,a 'i rs#un)%or #en%ru #ieirea bunurilor #ricinui% $e 'or&a ma6or( ,ec<imea sau na%ura
#erisabil a bunurilor ori $e 'olosirea obi+nui% +i au%ori)a% a aces%ora.
ART. 84:
>bli/a&ia $e $ili/en&( ones%i%a%e +i loiali%a%e
(! A$minis%ra%orul %rebuie s ac&ione)e cu $ili/en&a #e care un bun #ro#rie%ar o $e#une *n a$minis%rarea bunurilor
sale.
(-! A$minis%ra%orul %rebuie( %o%o$a%( s ac&ione)e cu ones%i%a%e +i loiali%a%e *n ,e$erea reali)rii o#%ime a
in%ereselor bene'iciarului sau a sco#ului urmri%.
ART. 844
E,i%area con'lic%ului $e in%erese
(! A$minis%ra%orul nu *+i #oa%e e1erci%a a%ribu&iile *n in%eresul su #ro#riu sau al unei %er&e #ersoane.
(-! A$minis%ra%orul es%e obli/a% s e,i%e a#ari&ia unui con'lic% *n%re in%eresul su #ro#riu +i obli/a&iile sale $e
a$minis%ra%or.
(:! 0n msura *n care a$minis%ra%orul *nsu+i es%e +i bene'iciar( aces%a es%e &inu% s *+i e1erci%e a%ribu&iile *n
in%eresul comun al %u%uror bene'iciarilor( #rin acor$area unui %ra%amen% e/al in%eresului su +i celui al celorlal&i
bene'iciari.
ART. 845
Anun&area con'lic%ului $e in%erese
A$minis%ra%orul es%e obli/a% s *l anun&e $e *n$a% #e bene'iciar $es#re orice in%eres #e care l-ar a,ea *n%r-o
anumi% ac%i,i%a%e +i care es%e $e na%ur s *l #un *n%r-o si%ua&ie $e con'lic% $e in%erese( #recum +i $re#%urile #e
care le-ar #u%ea in,oca *m#o%ri,a bene'iciarului sau a bunurilor a$minis%ra%e( in$ic5n$( $u# ca)( na%ura +i
,aloarea $re#%urilor res#ec%i,e( cu e1ce#&ia in%ereselor +i $re#%urilor nscu%e $in ac%ul cons%i%u%i, al a$minis%rrii.
ART. 843
In%er$ic&ia $ob5n$irii $e $re#%uri *n le/%ur cu bunurile a$minis%ra%e
(! 0n %im#ul e1erci%rii cali%&ii sale( a$minis%ra%orul nu ,a #u%ea $e,eni #ar%e la niciun con%rac% a,5n$ ca obiec%
bunurile a$minis%ra%e sau s $ob5n$easc( al%'el $ec5% #rin succesiune( orice 'el $e $re#%uri asu#ra bunurilor
res#ec%i,e sau *m#o%ri,a bene'iciarului.
(-! .rin e1ce#&ie $e la $is#o)i&iile alin. (!( a$minis%ra%orul ,a #u%ea *nc<eia ac%ele men&iona%e( cu *m#u%ernicirea
e1#res a bene'iciarului sau( *n ca) $e *m#ie$icare a aces%uia sau *n ca)ul *n care aces%a nu a 'os% *nc
$e%ermina%( a ins%an&ei 6u$ec%ore+%i.
ART. 84=
Se#ara&ia bunurilor a$minis%ra%e
A$minis%ra%orul es%e obli/a% s &in o e,i$en& a bunurilor sale #ro#rii $is%inc% $e cea a bunurilor #relua%e *n
a$minis%rare. Aceas% obli/a&ie sub)is% +i *n ca)ul *n care( la #reluarea bunurilor bene'iciarului a$minis%rrii( nu a
'os% *n%ocmi% un in,en%ar.
ART. 848
In%er$ic&ia 'olosirii bunurilor a$minis%ra%e *n in%eres #ro#riu
0n absen&a acor$ului bene'iciarului sau a *m#u%ernicirii con'eri%e #rin le/e( #rin ac%ul cons%i%u%i, ori #rin *n&ele/erea
ul%erioar a #r&ilor( a$minis%ra%orul es%e obli/a% a nu 'olosi *n #ro#riul su a,an%a6 bunurile a$minis%ra%e( #recum +i
$a%ele sau in'orma&iile care *i #ar,in *n ,ir%u%ea a$minis%rrii.
ART. 849
In%er$ic&ia ac%elor $e $is#o)i&ie cu %i%lu /ra%ui%
A$minis%ra%orul nu ,a #u%ea $is#une cu %i%lu /ra%ui% $e bunurile sau $re#%urile care *i sun% *ncre$in&a%e( cu e1ce#&ia
ca)ului *n care in%eresul unei bune a$minis%rri o im#une.
ART. 84
7re#%ul $e a re#re)en%a *n 6us%i&ie
A$minis%ra%orul #oa%e s%a *n 6us%i&ie #en%ru orice cerere sau ac&iune re'eri%oare la a$minis%rarea bunurilor +i #oa%e
in%er,eni *n orice cerere sau ac&iune a,5n$ $re#% obiec% bunurile a$minis%ra%e.
ART. 8
Im#ar&iali%a%ea a$minis%ra%orului
7ac e1is% mai mul&i bene'iciari( concomi%en&i sau succesi,i( a$minis%ra%orul es%e &inu% s ac&ione)e cu
im#ar&iali%a%e( &in5n$ con% $e $re#%urile +i in%eresele 'iecruia $in%re ei.
ART. 8-
A%enuarea rs#un$erii a$minis%ra%orului
0n a#recierea limi%elor rs#un$erii a$minis%ra%orului +i a $es#/ubirilor $a%ora%e $e aces%a( ins%an&a
6u$ec%oreasc ,a #u%ea re$uce *n%in$erea aces%ora( &in5n$ con% $e circums%an&ele asumrii a$minis%rrii sau $e
carac%erul /ra%ui% al ser,iciului a$minis%ra%orului.
SECIUNEA a --a
>bli/a&iile a$minis%ra%orului +i ale bene'iciarului *n ra#or%urile cu %er&ii
ART. 8:
Rs#un$erea #ersonal a a$minis%ra%orului
(! A$minis%ra%orul care( *n limi%ele #u%erilor con'eri%e( *+i asum obli/a&ii *n numele bene'iciarului sau al
'i$uciarului( #en%ru masa #a%rimonial 'i$uciar( nu ,a 'i &inu% #ersonal rs#un)%or 'a& $e %er&ii con%rac%an&i.
(-! A$minis%ra%orul es%e #ersonal rs#un)%or 'a& $e %er&ii cu care con%rac%ea) $ac se obli/ *n nume #ro#riu(
sub re)er,a $re#%urilor $e&inu%e $e ace+%ia *m#o%ri,a bene'iciarului sau( $u# ca)( a 'i$uciarului( #en%ru masa
#a%rimonial 'i$uciar.
ART. 84
Rs#un$erea #ersonal a a$minis%ra%orului *n ca)ul $e#+irii #u%erilor con'eri%e
A$minis%ra%orul care *+i $e#+e+%e #u%erile es%e &inu% #ersonal 'a& $e %er&ii cu care a con%rac%a%( *n msura *n care
ace+%ia nu au cunoscu% 'a#%ul $e#+irii #u%erilor ori bene'iciarul nu a ra%i'ica% *n mo$ e1#res sau %aci% ac%ul *nc<eia%
$e a$minis%ra%or cu $e#+irea #u%erilor con'eri%e.
ART. 85
7e#+irea #u%erilor *ncre$in&a%e mai mul%or #ersoane
(! Se consi$er o $e#+ire a #u%erilor con'eri%e 'a#%a a$minis%ra%orului $e a e1erci%a *n mo$ in$i,i$ual a%ribu&iile
#e care %rebuie s le e1erci%e *m#reun cu al%cine,a.
(-! .rin e1ce#&ie $e la #re,e$erile alin. (!( nu cons%i%uie o *nclcare a #u%erilor e1erci%area aces%ora *n%r-un mo$
mai a,an%a6os $ec5% acela care *i era im#us #rin ac%ul $e *m#u%ernicire.
ART. 83
8imi%area rs#un$erii bene'iciarului 'a& $e %er&i
(! "ene'iciarul rs#un$e 'a& $e %er&i #en%ru #re6u$iciile #ricinui%e *n mo$ cul#abil $e a$minis%ra%or *n e1erci%area
a%ribu&iilor sale numai #5n la concuren&a c5+%i/ului ob&inu%.
(-! .re,e$erile alin. (! se a#lic( *n mo$ cores#un)%or( *n ca)ul masei #a%rimoniale 'i$uciare.
ART. 8=
A$minis%ra%orul a#aren%
>rice #ersoan care( a,5n$ ca#aci%a%e $e#lin $e e1erci&iu( creea) a#aren&a $es#re o al% #ersoan c es%e
a$minis%ra%orul bunurilor sale ,a 'i &inu% $e %oa%e con%rac%ele #e care aceas% $in urm #ersoan le *nc<eie cu
%er&ii $e bun-cre$in&.
SECIUNEA a :-a
In,en%ar( /aran&ii +i asi/urare
ART. 88
I),orul obli/a&iei #ri,in$ in,en%arul( /aran&iile +i asi/urarea
(! A$minis%ra%orul nu es%e obli/a% s 'ac in,en%arul( s subscrie o #oli& $e asi/urare sau s 'urni)e)e o al%
/aran&ie #en%ru buna e1ecu%are a *n$a%oririlor sale( *n absen&a unei clau)e a ac%ului cons%i%u%i,( a *n&ele/erii
ul%erioare a #r&ilor( a unei $is#o)i&ii le/ale con%rare sau a unei <o%r5ri 6u$ec%ore+%i #ronun&a%e la cererea
bene'iciarului sau a oricrei #ersoane in%eresa%e.
(-! 0n ca)ul *n care o asemenea obli/a&ie a 'os% s%abili% *n sarcina a$minis%ra%orului #rin le/e sau #rin <o%r5re
6u$ec%oreasc( a$minis%ra%orul ,a #u%ea solici%a ins%an&ei 6u$ec%ore+%i( #en%ru mo%i,e %emeinice( s 'ie $is#ensa%
$e *n$e#linirea ei.
ART. 89
Cri%eriile #en%ru a#recierea mo%i,elor %emeinice
(! 0n solu&ionarea cererilor #re,)u%e la ar%. 88( ins%an&a 6u$ec%oreasc ,a &ine seama $e ,aloarea bunurilor( $e
si%ua&ia #r&ilor( #recum +i $e al%e circums%an&e.
(-! Ins%an&a nu ,a #u%ea a$mi%e cererea $e s%abilire a obli/a&iei a$minis%ra%orului #ri,in$ in,en%arul( /aran&iile sau
asi/urarea( $ac #e aceas% cale s-ar *nclca o clau) con%rar $in ac%ul cons%i%u%i, sau $in *n&ele/erea ul%erioar
a #r&ilor.
ART. 8-4
Cu#rinsul in,en%arului
(! 0n ca)urile *n care a$minis%ra%orul es%e obli/a% s *n%ocmeasc un in,en%ar( aces%a %rebuie s cu#rin$ o
enumerare com#le% a bunurilor *ncre$in&a%e sau a con&inu%ului masei #a%rimoniale ori a #a%rimoniului su#us
a$minis%rrii.
(-! In,en%arul con&ine( ori $e c5%e ori es%e ca)ul@
a! $a%ele $e i$en%i'icare a bunurilor imobile +i $escrierea bunurilor mobile( cu in$icarea ,alorii aces%ora( iar *n
ca)ul unei uni,ersali%&i $e bunuri mobile( o i$en%i'icare cores#un)%oare a uni,ersali%&ii res#ec%i,e?
b! i$en%i'icarea sumelor $e bani?
c! lis%a ins%rumen%elor 'inanciare.
(:! 7e asemenea( *n ca)ul a$minis%rrii unei mase #a%rimoniale sau a unui #a%rimoniu( in,en%arul cu#rin$e lis%a
$a%oriilor +i se *nc<eie cu o reca#i%ula&ie a ac%i,ului +i #asi,ului.
(4! A$minis%ra%orul are obli/a&ia s no%i'ice bene'iciarului( #rin scrisoare recoman$a% cu con'irmare $e #rimire(
$a%a +i locul *n%ocmirii in,en%arului.
(5! In,en%arul se *n%ocme+%e 'ie #rin *nscris au%en%ic( 'ie #rin *nscris sub semn%ur #ri,a% cu#rin)5n$ $a%a +i locul
*n%ocmirii +i semna% $e au%or +i $e bene'iciar( iar *n absen&a aces%uia $in urm( $e - mar%ori. Cons%a%rile cu #ri,ire
la care bene'iciarul nu a 'cu% obiec&iuni au $e#lin 'or& #roban% 'a& $e aces%a $in urm.
ART. 8-
"unurile $e u) #ersonal
0n msura *n care #a%rimoniul a$minis%ra% cu#rin$e bunuri $e u) #ersonal ale %i%ularului sau( $u# ca)( ale
$e'unc%ului( *n in,en%ar se 'ace o men&iune $e or$in /eneral cu #ri,ire la aces%ea( $escriin$u-se $oar obiec%ele $e
*mbrcmin%e( *nscrisurile #ersonale( bi6u%eriile sau obiec%ele $e u) curen% a cror ,aloare in$i,i$ual $e#+e+%e
ec<i,alen%ul *n lei al sumei $e 44 euro.
ART. 8--
S%area bunurilor in$ica%e *n in,en%ar
"unurile in$ica%e *n in,en%ar sun% #re)uma%e a 'i *n bun s%are la $a%a *n%ocmirii aces%uia( cu e1ce#&ia ca)ului *n
care in,en%arul cu#rin$e o men&iune con%rar a/rea% $e bene'iciar sau( *n absen&a acor$ului bene'iciarului(
men&iunea es%e *nso&i% $e un $ocumen% $o,e$i%or.
ART. 8-:
Comunicarea +i con%es%area in,en%arului
(! > co#ie a in,en%arului ,a 'i #re$a% $e a$minis%ra%or #ersoanei care l-a $esemna% +i bene'iciarului( #recum +i
oricrei al%e #ersoane in%eresa%e $es#re care aces%a are cuno+%in&.
(-! In,en%arul #oa%e 'i 'cu% #ublic numai *n ca)urile +i #o%ri,i% #roce$urii #re,)u%e $e le/e.
(:! >rice #ersoan in%eresa% #oa%e con%es%a *n 6us%i&ie in,en%arul sau oricare $in%re men&iunile con&inu%e $e
aces%a +i ,a #u%ea solici%a *n%ocmirea unui nou in,en%ar( cu #ar%ici#area unui e1#er% 6u$iciar.
ART. 8-4
Asi/urarea 'acul%a%i,
(! C<iar *n absen&a unei obli/a&ii s%abili%e #rin le/e( #rin ac%ul cons%i%u%i, sau #rin *n&ele/erea #r&ilor ori #rin
<o%r5re 6u$ec%oreasc( a$minis%ra%orul #oa%e asi/ura bunurile *ncre$in&a%e *m#o%ri,a riscurilor obi+nui%e( #recum
'ur%ul sau incen$iul( #e c<el%uiala bene'iciarului sau a #a%rimoniului 'i$uciar.
(-! A$minis%ra%orul #oa%e subscrie( %o%o$a%( o #oli& $e asi/urare #ro'esional #en%ru buna e1ecu%are a obli/a&iilor
sale.
(:! C<el%uielile #rile6ui%e $e asi/urarea #re,)u% la alin. (-! sun% *n sarcina bene'iciarului sau ale #a%rimoniului
'i$uciar( *n ca)ul *n care a$minis%rarea es%e e'ec%ua% cu %i%lu /ra%ui%.