Sunteți pe pagina 1din 2

Figatehnici

n,Decomix Amorsa" - interior

Amorsideperetepentru

Descrlereaprodusulul

Produspebazideriginisinteticeindispersieapoasi,cuadaosurideaditivi,aderenfdfoartebundlasuport,

uscarerapidd,bundputeredepdtrundere,ugordeaplicat.

Domeniudeutlllzare

- pentrutratareasuporturilormineralecuscopulreduceriigiomogeniziriicapacitdfiilordeabsorbfie,incazul

suporturilorcureparafiilocale;

- pentrureglareaabsorbfieigiinscopulimbundt6firiiaderenfei;

- pentrueliminareausciriicup'eteavopselelor.

Consumspeclflc Aproximativ50 - 100ml/ m2infunctiedecapacitateadeabsorbfieginaturasuportului, Pentrustabilireaconsumuluireal,serecomanddefectuareaunorprobedirectin gantier,pesuportulce urmeazdasefinisa,

Caracterlstlcltehnlce

Conformagrementtehnic.

Ambalare

CanistredematerialplasticavOndcapacitateade10litri,

Depozitare

Inspafiiuscate,fdrdumiditate,feritddeacfiuneadirectdarazelorsolaregideinghef,laotemperaturd{

cuprinsdintre +5"Cgi+30'C

,

Valabllltate

12lunideladatafabricafiei,inambalajpropriu,sigilat,

Suprafafasuport Trebuiesdflecuratd,uscatd,desprifuiti,portantd, compactdgiplan6,Trebuieindepdrtate,deasemenea,

substanfeleoleaginoasesaudeoricealtfel,carearputeaformaunstratseparatorintresuportgiamorsd,

Moduldeapllcare

Amorsasepoatediluacuapipotabili,inproporfie demaximum1:1,Produsulseaplicdcubidineaua,

trafaletulsauprinpulverizare.

Daciseaplicdcorect,suprafafatr"atatdcuColorSystemADEPLAST@

rdmtndtranspaientd,darmatd 9i nulucioasd.

;Amorse

deperetepenhuvopselelavabile"hebuiesi

Tlmpdeuscare

Maximum4ore.Valoareaoptimdaumiditdliirelativeaaeruluiestede65%,

curtrfareauneltelorsaudlspozlflvelorfologltelaapllcare

sevarealizafolosindu-seapdcuratd,imediatdupiinirebuintare,

Pag.I din2

lmportant Temperaturadeaplicareamaterialuluiestede +5"C;+30"C,atAtasuportuluicdt 9i aaerului, Supiafelele proaspetegalizate,vorfiprotejatedeacliuneadirectbarazelorsolare,decurenlideaerputernici, detemperaturiridicatesaudeinghef.

Suprafefelevitrate,ugile,ferestrele,tocurile,rameleetc,vorflprotejateprinacoperirecufolie,

Saiubriz'area punciuluidelucrusevaefectuaconformnormativeloreuropene(mortare,resturidemateriale,

etc.transport'atelahaldelespecialamenajate,ambalaJele,firi

centrelordereciclare),

Prezentafigitehnicioferdinformaliidespreprodus,directivedeprelucrare

diferenfecilitative,caurmarea

sauainfluenteifactorilormicroclimatici.

lnafardderecomanddriledemaisusesteimportantdrespectareanormelorgistandardelorinvigoare.

Misurldeslguranfl

resturidematerial,colectate 9i predate

9i

punereinopera,Potsi apard

puneriiin

operdnecorespunzatoarea produsului,a proprietililorsuportului

Aseprotejaocfrii $l pielea,Zonelecutanatecarevinincontactcuvopseaua,vorfi

contactuliu ochii,-sevaspilacuaplcuratdgivafiefectuatcontrolmedicaldespecialitate.Serecomandi

utilizareaechipamentuluicaracteristicde protecfiea munciilalucrdriledevopsitorie {ochelari9i protecfie,mascdrespiratorie),,

binespdlatecuapi.La

mdnugide

Frazedesecurltate:

S2

S24I 25 -

- AnuseldsalaindemAnacopiilor. Aseevitacontactulcupieleagiochii

S26

- incazulcontactuluicuochii,sespal6imediatcumultiapigiseconsultdunspecialist,

S29

- Anusearuncalacanalizare,

S62

- incazdeinghilire,anuseprovocavomd,aseconsultaimediatunmedic

giaiseardtaambalajulsaueticheta, ST| 47 - Pdstraliambalajulinchisermetic ai laotemperaturdcaresdnudepdgeasci +30"C.

Pag,2din?