Sunteți pe pagina 1din 5

Avnd n vedere:

ORDIN NR. 558/08.09.2006


-prevederile art. 64 i 65 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat;
-prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 9 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea i funcionarea
Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar, republicat,
directorul general al Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar emite prezentul ordin.
Art. 1. (1) Directorii oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar, inginerii-efi, registratorii-efi, consilierii
gradul IA i gradul I, registratorii gradul IA i gradul I din cadrul Ageniei Naionale de Cadastru i
Publicitate Imobiliar, al oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar i al Centrului Naional de
Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie i Teledetecie sunt mputernicii s constate contraveniile i
faptele ce pot constitui infraciuni i s aplice sanciuni pentru contraveniile constatate, potrivit
prevederilor art. 64 i 65 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat.
(2) Pentru personalul propriu al oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar i al Centrului Naional de
Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie i Teledetecie contraveniile se constat i sanciunile se aplic
de ctre directorul Direciei de publicitate imobiliar, directorul Direciei de cadastru, directorul Centrului
Naional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie i Teledetecie, directorii oficiilor de cadastru i
publicitate imobiliar, inginerii-efi sau registratorii-efi, dup caz.
(3) n cazul constatrii faptelor prevzute la art. 65 alin. (3) i (4) din Legea nr. 7/1996, republicat,
persoanele mputernicite conform alin. (1) i (2) vor sesiza organele de urmrire penal.
Art. 2. (1) Se aprob modelul legitimaiei persoanelor mputernicite potrivit art. 1, prevzut n anexa nr. 1.
(2) Evidena legitimaiilor se ine ntr-un registru special n care se vor meniona, pentru fiecare
legitimaie, seria, numrul de ordine, numele, prenumele i funcia titularului.
(3) Atunci cnd calitatea de organ de control a titularului legitimaiei nceteaz, acesta o va preda
organului care a eliberat-o, n vederea anulrii ce va fi consemnat n eviden.
Art. 3. - Se aprob modelul procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor, ntocmit de
ctre persoanele mputernicite potrivit art. 1, prevzut n anexa nr. 2.
Art. 4. - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 5. (1) Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) Pe data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul preedintelui Oficiului Naional de
Cadastru, Geodezie i Cartografie nr. 460/1999 privind stabilirea persoanelor mputernicite s constate
contraveniile i infraciunile i s aplice contraveniile constatate, potrivit art. 66 i 67 din Legea nr.
7/1996, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999, i Ordinul
preedintelui Oficiului Naional de Cadastru, Geodezie i Cartografie nr. 602/1999 privind modificarea
Ordinului preedintelui Oficiului Naional de Cadastru, Geodezie i Cartografie nr. 460/1999, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 8 octombrie 1999.
Directorul general al Ageniei Naionale de Cadastru
i Publicitate Imobiliar,

Mihai Busuioc
Bucureti, 8 septembrie 2006.
Nr. 558.
ANEXA Nr. 1*)
MODEL DE LEGITIMAIE
___________
*)Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
INTERIOR
4 cm
4 cm
<$gt>lt$>

Vize anuale

FOTO
LEGITIMAIE NR. ..............

Numele: .....................................

Prenumele: ..................................
2006

2007

2008

Funcia: ....................................

BI/CI: Seria ...... nr. .....................

eliberat de .......... la data de ..........,


este mputernicit s constate contraveniile

i infraciunile i s aplice sanciuni

pentru contraveniile constatate, potrivit

2009

2010

2011

art. 64 i art. 65 din Legea nr. 7/1996,

n care scop, organele de poliie vor acorda

sprijinul necesar.

DIRECTOR GENERAL A.N.C.P.I.

COPERT

3 cm

4 cm
<>

STEMA

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

AGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR

ANEXA Nr. 2

PROCES-VERBAL
de constatare i sancionare a contraveniilor
Nr. ..............., ncheiat astzi, ...............
- model 1. Subsemnatul .........................., n calitate de ................... n cadrul ..............., identificat cu CI/BI
nr. ......... seria ............, eliberat/eliberat de ..........................., n baza Ordinului directorului general al
Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 558/2006 i a Legitimaiei nr. ..........., emis
de .........., n urma controlului efectuat astzi, .........., ora ..............., la ..............., am constatat
urmtoarele:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Faptele constatate constituie contravenii, fiind prevzute de art. 64 din Legea cadastrului i a
publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat:
a)
b)
c)
d)
i se sancioneaz conform art. 64 i 65 din Legea nr. 7/1996, republicat.
Aplic urmtoarele sanciuni:
pentru fapta consemnat la lit. a) - amend n valoare de .......... lei
(adic ........................);
pentru fapta consemnat la lit. b) - amend n valoare de .......... lei
(adic .........................);
pentru fapta consemnat la lit. c) - amend n valoare de .......... lei
(adic .........................);
pentru fapta consemnat la lit. d) - amend n valoare de ......... lei
(adic .........................).
Amend aplicat*) ............... lei (adic ........................).
___________
*)n cazul n care aceeai persoan a svrit mai multe contravenii, sanciunea se aplic pentru fiecare
contravenie. Cnd contraveniile au fost constatate prin acelai proces-verbal, sanciunile
contravenionale se cumuleaz fr a putea depi dublul maximului amenzii prevzut pentru
contravenia cea mai grav conform art. 10 din Ordonana Guvernului nr. 2/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Amenda se va achita n contul ................., deschis la ......................, iar o copie de pe dovada de achitare
i una de pe procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor se vor depune de ctre
contravenient sau se vor transmite prin pot, cu scrisoare recomandat, la sediul organului constatator,

situat n ............, str. .................... nr. .........., judeul/sectorul ..................., telefon .................., n termen
de 15 zile de la data nmnrii/comunicrii procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei.
3. De svrirea contraveniilor se face rspunztor ................, avnd funcia ........................., cu
domiciliul/sediul n ..................................................., str. ..................................................... nr. .......,
bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ......., judeul/sectorul ........................................, posesor al buletinului de
identitate/crii de identitate/paaportului seria ... nr. ........., C.N.P. ...............................................,
eliberat/eliberat/emis de poliia/statul .............. la data de ....................................................................
4. Subsemnatul/Subsemnata .................................................., posesor/posesoare al/a buletinului de
identitate/crii de identitate seria ........ nr. ....................., C.N.P. ................................................, n calitate
de martor, declar c numitul ...................................................... nu este de fa/refuz/nu poate s semneze
procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor.
5. Alte meniuni ale organului constatator (contravenientul nu se afl de fa, refuz sau nu poate s
semneze, motivele privind lipsa martorului etc.):
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
6. Obieciuni ale contravenientului:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
7. Potrivit prevederilor art. 31 i 32 din Ordonana Guvernului nr. 2/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare, mpotriva prezentului proces-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se
poate face plngere, n termen de 15 zile de la nmnare/comunicare, la ..............................................,
care are obligaia de a o nainta spre soluionare judectoriei n a crei raz teritorial a fost svrit
contravenia.
8. n cazul n care contravenientul nu achit amenda n termen de 15 zile de la data
nmnrii/comunicrii procesului-verbal, se va proceda la executarea silit.
9. Prezentul proces-verbal conine .......... pagini i s-a ntocmit n 3 exemplare, din care un exemplar a
fost nmnat/comunicat contravenientului personal/prin afiare la domiciliu/cu scrisoarea recomandat cu
confirmare de primire nr. ................ din .................................... .
Agent constatator,
................................
(numele, prenumele i semntura)
Martor,
................................
(numele, prenumele i semntura)
Am primit un exemplar.
Contravenient,
................................
(numele, prenumele i semntura)

Contravenient,
................................
(numele, prenumele i semntura)