Sunteți pe pagina 1din 3

Scrie un eseu n care s demonstrezi c o poezie studiat (din literatura romn interbelic ) apar ine tradi ionalismului.

Repere critice G. C linescu, Istoria literaturii romane de la origini pn n prezent. Ortodoxismul lui V. Voiculescu este anterior aceluia al Gndirii, dar poetul a luat cuno tin de sine i s-a sistematizat acolo." Numai prin Poeme cu ngeri V. Voiculescu izbe te cu acea not care-i d originalitate [...]. Acum poetul este ortodoxist, tradi ionalist i continu al turi de Blaga cntarea jalei metafizice." ncepnd cu volumul P rg (1921), urmat de volumele Poeme cu ngeri, Urcu i ntrez riri, poetul i construie te universul poetic specific, inclusiv prin accentuarea caracterului religios al liricii. Poet autentic religios, V. Voiculescu nu cunoa te ndoiala sau revolta psalmistului arghezian. IPOTEZ n Gr dina Ghetsemani de Vasile Voiculescu este o poezie de inspira ie religioas , autorul fiind inclus de G. C linescu1 n gruparea Ortodoxi tii -Iconografia mistic . Doctrina miracolului, al turi de Nichifor Crainic. Poezia face parte din volumul P rg . ENUN AREA ARGUMENTELOR: Poem iconografic, n Gr dina Ghetsemani se inspir din motivul biblic al Rug ciunii lui Iisus pe Muntele M slinilor, dup Cina cea de tain . Scena este relatat n Evangheliile dup Matei, Marcu, Luca i nf i at n icoanele bisericii cre tine. Poetul re ine zbuciumul interior: i fiind n zbucium, mai cu st ruin Se ruga. i sudoarea Lui s-a f cut ca ni te pic turi de snge ce cad pe p m nf (Luca, 22:44), dar deplaseaz accentul dinspre componenta divin spre omenescul suferin ei. DEZVOLTAREA ARGUMENTELOR (exemplificare/ ilustrare) Tema poeziei o reprezint ruga lui Iisus. Fiind o poezie de inspira ie religioas (iconografic ), apar ine lirismului obiectiv, prin absen a m rcilor lexicale ale prezen ei eului liric, dar gradarea intensit ii suferin ei este marcat prin punctele de suspensie i propozi ia exclamativ . Titlul nu fixeaz doar cadrul fizic al rug ciunii, ci denume te spa iul sacru cu semnifica ie n plan spiritual: locul purific rii lui Iisus de patimi, prin virtu i. Compozi ional, poezia este alc tuit din patru strofe cu caracter descriptiv. Primele trei strofe surprind planul subiectiv, starea sufleteasc a lui Iisus, iar ultima amplific suferin a, care se r sfrnge asupra planului exterior, al naturii. Prima strofa red mpotrivirea Omului n fa a destinului, ntr-o formulare lapidar n incipit: Isus lupta cu soarta i nu primea paharul..". Postura christic este tragic prin omenescul ei: C zutpe brnci n iarb se-mpotrivea ntruna". Verbele: lupta, nu primea, se-mpotriuea exprim refuzul asum rii unui destin implacabil, n clipa de ezitare a Fiului lui Dumnezeu. Gestul ngenuncherii nu este al unui nvins, ci al rug ciunii (invocarea divinit ii i asceza spiritual ). Contrastul cromatic ro u-alb realizat prin metafore, pune n eviden zbuciumul sufletesc i condi ia dual : sudori de snge" (trupescul, suferin a fizic ), chipu-i alb ca varuV (chipul hieratic, componenta spiritual ). Leg tura terestru-ceresc este sugerat prin versul: iamarnica-i strigare strnea n sl vi furtuna". Strofele a doua i a treia constituie a doua secven poetic , realizat n jurul metaforei-simbol

grozava cup ". Vagul religios2 persist i n strofa a doua, ini ial, soarta", aici, o mn nendurat ". Dramatismul este sugerat de valoarea de superlativ stilistic a epitetelor: man nendurat ", grozava cup ", iar rezisten a la ispitire (cale a purific rii spirituale), prin epitetele sete uria ", infama b utur ". Rezisten a la ispitire implic suferin a n plan fiziologic i sufletesc: i-o sete uria sta sufletul s ~i rup ...". Oximoronul relev interiorizarea, trecerea la o alt etap a purific rii de patimi, de la lupta cu lumea la lupta cu inele: n apa ei verzuie jucau sterlici de miere/ i sub veninul groaznic sim ea c e dulcea ...". Versurile reiau imaginea infamei b uturi a ispitirii, sub forma jocului aparen -esen , bene-fic-malefic. Imaginea artistic ,f lcile-ncle t ndu- i exprim gestul de refuz al jocului duplicitar, halucinant. Versul B tndu-se cu moartea, uitase de via " concentreaz sensul luptei christice: moartea trupului - via a de apoi. Strofa a patra constituie ultima secven poetic , proiec ia suferin ei interioare asupra cadrului natural. Se utilizeaz personificarea i hiperbola pentru descrierea elementelor decorului: Deasupra, f r tihn , se fr mntau m slinii,/ P reau c vor s fug din loc, s nu~l mai vad ...". Imaginea apocaliptic este sugerat prin sintagma vrai tea gr dinii. Mesagerii divini, ngerii, nu nso esc n mod explicit zbaterea omului, dar se remarc metafora b t i de aripi care sus ine ambiguitatea limbajului poetic: ngerii mntuirii sau ngerul mor ii. Ultimul vers, i uliii de sear dau roate dup prad ", nt re te sugestia mor ii/ imaginea, thanatosului prin: simbolul uliii, simbolistica temporal : de sear " i aceea a gestului: dau roate dup prad ". Nivelul morfosintactic - verbe la timpul imperfect, modul indicativ sau la modul gerunziu - valoarea durativ a ac iunilor; - expresivitatea adjectivului cu rol de superlativ absolut expresiv (de exemplu: amamica-i strigare", grozava cup , veninul groaznid); adjective f r grad de compara ie {sete uria ", cu ultima putere"); - rolul expresiv al adverbului: ntruna (sens iterativ); deasupra (proiec ie cosmic a suferin ei); - conjunc ia adversativ dar, n strofele a Ii-a i a IlI-a - sus ine ideea mpotrivirii, a rezisten ei la ispit ; - topica afectiv (inversiuni i disloc ri sintactice) -eviden iaz op iunea poetic . Nivelul lexico-semantic - prezen a unor regionalisme: sterlicf; expresii populare: pe br ncf, f r tihn " ~ intensificarea dramatismului; - terminologia abstract , lexicul mprumutat din sfera cosmicului i a naturii este organizat ca forme sensibile ale cunoa terii ( tefan Munteanu); - cmpul semantic al paharului: grozava cup ", infama b utur ", apa ei verzuie"; - opozi ia venin - dulcea - relev ispitirea; - sens denotativ/ sensuri conotative, limbajul metaforic - cuvntul poetic nu nseamn , ci sugereaz . Nivelul stilistic - puternicul imagism realizat prin cultivarea epitetului, adesea n inversiune, a metaforeisimbol, a oximoronului. Nivelul fonetic i prozodic - pauzele marcate de punctele de suspensie -intensificarea suferin ei; - conservarea prozodiei clasice; - patru catrene; m sura versurilor: 14 silabe; ritm iambic; rim ncruci at .

CONCLUZIA n Gr dina Ghetsemani de Vasile Voiculescu este o poezie de tip tradi ionalist prin inspira ia religioas (poezie iconografic ), coordonant a spiritualit ii romne ti. La nivel formal, se observ conservarea prozodiei clasice.