Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA VALAHIA TRGOVITE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC Adresa B-dul Unirii, 18-24 tel.

: 0245217683 fax: 0245217683 e-mail: fie@valahia.ro

PROGRAM ANALITIC
Denumirea disciplinei: Convertoare de energie. Dinamica sistemelor Anul de studiu: VI Semestrul: * 3 Tipul de evaluare final (E/V/C): Regimul disciplinei Ob Numrul de credite: (Ob-Obligatorie, Op-opional, F-facultativ): Total ore din planul de Total ore studiu 56 64 Total ore pe semestru: nvmnt: individual Titularul disciplinei: .l.dr.ing. Oliver MAGDUN
*Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru.

E 6 120

Facultatea: Departamentul : Profilul: Specializarea:

Inginerie Electric Automatic, Informatic i Ing. Electric de ore (pe semestru) din Numrul total planul de nvmnt: Inginerie Electric Total C S Sisteme i echipamente moderne n producerea i utilizarea energiei 56 28 L 28 P

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice

Obiectivele disciplinei:

Insusirea comportarii dinamice a masinilor electrice, importanta pentru procedurile de control, comutatie on off, alimentare prin redresoare si invertoare si predictie a defectelor (scurt-circuit). Pentru aceasta se determina ecuatiile sistemelor electromecanice ale masinilor de curent continuu, asincrone si sincrone. Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Coninutul tematic al cursului Nr. ore 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Metode de calcul a regimurilor dinamice ale masinilor electrice Ecuatiile in regim dinamic ale masinilor electrice de cc. Constantele de timp ale masinilor
electrice de cc. Modelul liniarizat al masinii electrice de cc pentru flux variabil Simularea dinamica a masinilor electrice de cc Dinamica masinilor electrice de cc alimentate prin redresoare

Teoria fazorilor spatiali. Aplicatii pentru masinile electrice de curent alternativ (ca). Ecuatiile in regim dinamic ale masinilor asincrone Sisteme de referinta ale masinilor electrice de ca. Transformari de coordonate Solutiile ecuatiilor dinamice ale masinilor asincrone la viteza constanta. Solutiile ecuatiilor dinamice ale masinilor asincrone la viteza variabila Simularea dinamica a masinilor asincrone Dinamica masinilor asincrone alimentate prin invertoare Ecuatiile in regim dinamic ale masinilor sincrone

12 13 14 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Performantele tranzitorii ale masinilor sincrone Constantele de timp ale masinilor sincrone Simularea dinamica a masinilor sincrone

2 2 2 Nr. de ore 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coninutul seminarului (lucrri practice)

Regimuri tranzitorii ale circuitelor RLC Modelul masinii de cc folosind Matlab-Simulink. Pornirea si franarea masinii de cc. Functionarea masinii de cc in regim tranzitoriu Comportarea dinamica a masinii asincrone la alimentare prin redresor Fazori spatiali in masinile de curent alternativ Modelarea masinii asincrone trifazate folosind Matlab-Simulink
Comportarea dinamica a motorului asincron la conectarea si deconectarea sursei de alimentare Comportarea dinamica a masinii asincrone la alimentare prin invertor Controlul scalar, vectorial si controlul direct de viteza si cuplu al motorului asincron Modelarea masinii asincrone mono si bifazate folosind Matlab-Simulink. Pornirea si functionarea cu condensator Modelarea masinii sincrone folosind Matlab-Simulink Pornirea motorului sincron Scurtcircuitul brusc la masina sincrona Controlul U/f al actionarilor cu masini sincrone 1.Cunoatere i nelegere

Cunoasterea modelelor dinamice ale masinilor electrice pentru predictia functionarii sigure in diferite situatii de operare, schimbarea brusca a sarcinilor, schimbarea tensiunii aplicate, modificarea frecventei pentru masinile de ca Competene specifice disciplinei

Intelegerea comutatiei masinilor electrice, a stabilitatii in functionare si a defectelor in utilizare


2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)

implementarea modelelor dinamice ale masinilor electrice in programe pentru microcontrolere si calcul in PU 3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
predictia regimurilor de functionare ale masinilor electrice prin folosirea modelelor matematice de regim dinamic
4. Atitudinale

Dezvoltarea capacitatii de lucru cu modele matematice complexe ale covertoarelor de energie si implementarea pe calculator
Sistemul de evaluare al studenilor La stabilirea notei finale se iau n considerare - teme de cas pe parcursul semestrului (inclusiv proiectul) - activitatea din timpul semestrului din cadrul lucrrilor practice - testarea continua pe parcursul semestrului - colocviul final de laborator

Ponderea n notare, exprimat n % (Total=100%) 10% 10 % 10% 20%

- Examen final Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. Cerine minime pentru note 5 (sau cum se acord nota 5)

50% Cerine pentru note 10 (sau cum se acord nota 10) Activitate susinut n timpul semestrului

Prezen la laborator, promovarea colocviului de laborator Cumularea a 50 de puncte in urma evaluarii

Prezen 100% la curs si laborator Rezolvarea tuturor temelor de cas inclusiv proiectul

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de 10 7. Pregtire prezentri orale curs 2. Studiu dup manual, suport de curs 10 8. Pregtire examinare final 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 9. Consultaii 4. Documentare suplimentar n 5 10. Documentare pe teren bibliotec 5. Activitate specific de pregtire 4 11. Documentare pe INTERNET SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 5 12. Alte activiti...

10 10 5 -

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 64 ore Bibliografie minimal: 1. Chee-Mun Ong, Dynamic Simulation of Electric Machinery, Pretince Hall, 1998 2. P.C. Krause, O. Wasynczuk, S.D. Sudhoff, Analysis of Electric Machinery and Drive Systems, John Wiley&Sons, Inc., 2002, USA 3. C.V. Jones, The Unified Theory of Electrical Machines, Butterworths, 1967, London, UK

Decan, Conf.dr.ing. Henri COAND

Director adjunct DAIIE, Prof.dr.ing. Horia ANDREI

Titular curs, .l. dr. ing. Oliver Magdun