Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" IASI FACULTATEA DE FIZICA Domeniul fundamental: Ştiinţe exacte Domeniul de licenţă: Fizică Specializarea: Biofizică Titlul obţinut: licenţiat în FIZICĂ Durata studiilor: 3 ani (180 credite) Forma de învăţământ: ZI

Anul I

Plan de învăţământ - BOLOGNA

an universitar 2009/2010

Nr.

   

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

Disciplina

     

Forma de

Numar

     

Forma de

Numar

crt.

Curs

Seminar

Laborator

verificare

credite

Curs

Seminar

Laborator

verificare

credite

1

Fizică generală / General Physics

2

2

-

C

5

-

-

-

-

-

2

Mecanică clasică / Classical Mechanics

3

2

2

E

5

-

-

-

-

-

3

Fizică moleculară şi căldură / Molecular & Thermal Physics

3

2

2

E

5

-

-

-

-

-

4

Tehnologii informaţionale / Informational Technologies

2

-

2

C

5

-

-

-

-

-

5

Analiză matematică / Mathematical Analysis

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

6

Limba străină / Foreign Language

1

1

-

C

5

1

1

-

C

5

7

Electricitate şi magnetism / Electricity and Magnetism

-

-

-

-

-

3

2

2

E

5

8

Oscilaţii şi unde / Oscillations and Waves

-

-

-

-

-

2

1

2

E

5

8

Limbaje de programare / Programming Languages

-

-

-

-

-

2

-

2

C

5

10

Algebră şi elemente de geometrie / Algebra and Elements of Geometry

-

-

-

-

-

2

2

-

E

5

11

Practică de laborator* / Laboratory practice

-

-

-

-

-

-

-

4

C

5

13

Curs facultativ 1 / Facultativ cours

-

-

-

-

-

1

1

-

C

5

12

Educaţie fizică - facultativ / Physical Education - facultative

-

2

-

-

-

-

2

-

 

5

14

Cursuri aparţinând DPPD / Courses pertaining to the DPPD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Total

13

9 + 2

6

3E + 3C

-

10+ 1

6+3

6 + 4

3E + 4C

-

 

Total general

 

28 + 2

 

30

 

22 + 4 + 4

 

30 + 10

*) 2 săptămâni la sfârşitul sem. II

Curs Facultativ - Rezolvare de probleme/Facultativ cours - Solving problems

RECTOR, prof. univ. dr. Vasile ISAN

F+FT+FI+FM+BF

DECAN, prof.univ.dr. Mihai TOMA

UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" IASI FACULTATEA DE FIZICA Domeniul fundamental: Ştiinţe exacte Domeniul de licenţă: Fizică Specializarea: Biofizică Titlul obţinut: licenţiat în FIZICĂ Durata studiilor: 3 ani Forma de învăţământ: ZI

Anul II - Biofizică

Plan de învăţământ

an universitar 2010/2011

     

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

Nr. crt.

Disciplina

     

Forma de

Numar

     

Forma de

Numar

Curs

Seminar

Laborator

verificare

credite

Curs

Seminar

Laborator

verificare

credite

1

Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţiile fizicii matematice / Differential equations and physics mathematical equations

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

2

Optică / Optics

3

2

2

E

5

-

-

-

-

-

3

Electrodinamică / Electrodynamics

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

4

Mecanică teoretică / Theoretical mechanics

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

5

Prelucrarea datelor fizice Data processing in physics

2

-

2

C

5

-

-

-

-

-

6

Limba străină / Foreign language

1

1

-

C

5

1

1

-

C

5

7

Electronică / Electronics

-

-

-

-

-

3

2

2

E

5

8

Mecanică cuantică / Quantum mechanics

-

-

-

-

-

3

2

-

E

5

9

Biofizică generală / General biophysics

-

-

-

-

-

2

-

2

E

5

10

Fizica atomului şi moleculei Physics of atoms & molecules

-

-

-

-

-

3

2

2

E

5

11

Practică de specialitate*/ Specialized practice

-

-

-

-

-

-

-

4

C

5

12

Educaţie fizică - facultativ Physical education - facultative

-

2

-

-

-

-

2

-

C

5

13

Cursuri aparţinând DPPD** - facultativ Courses pertaining to the DPPD** - facultative

                   
 

Total

12

9 + 2

4

4E+2C

 

12

7 + 2

6 + 4

4E+3C

 
 

Total general

 

25+2

 

30

 

25+2+4

 

30+5

*) 2 săptămâni la sfârşitul sem. II ** DPPD = Department of Training for Didactic Personnel

RECTOR, prof.univ.dr. Vasile ISAN

DECAN, prof.univ.dr. Mihai TOMA

UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" IASI FACULTATEA DE FIZICA Domeniul fundamental: Ştiinţe exacte Domeniul de licenţă: Fizică Specializarea: Biofizică Titlul obţinut: licenţiat în FIZICĂ Durata studiilor: 3 ani Forma de învăţământ: ZI

Anul III - Biofizică

Plan de învăţământ

an universitar 2011/2012

     

Semestrul 1

   

Semestrul 2

 

Nr. crt.

Disciplina

     

Forma de

Numar

     

Forma de

Numar

Curs

Seminar

Laborator

verificare

credite

Curs

Seminar

Laborator

verificare

credite

1

Fundamentele chimiei / Fundaments of chemistry

2

-

2

C

5

-

-

-

-

-

2

Fizica stării solide şi semiconductori Solid state physics and semiconductors

2

-

2

E

5

-

-

-

-

-

3

Fizica nucleului / Physics of nucleus

2

-

2

E

5

-

-

-

-

-

4

Termodinamică şi fizică statistică Thermodinamics & statistical physics

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

5

Modelarea numerică şi analogică a proceselor biologice Numeric and analogical modelling of biological processes

2

-

2

C

5

-

-

-

-

-

6

Opţional (1) / Optional (1)

2

-

2

C

5

-

-

-

-

-

7

Biologie moleculară şi celulară. Elemente de genetică Molecular and cellular biology. Elements of genetics.

-

-

-

-

-

2

-

2

E

5

8

Anatomia şi fiziologia omului Human anatomy and physiology

-

-

-

-

-

2

-

2

E

5

9

Elemente de biostructură/Elements of bio structure

-

-

-

-

-

2

-

2

E

5

10

Opţional (2) / Optional (2)

-

-

-

-

-

2

-

2

C

5

11

Opţional (3) / Optional (3)

-

-

-

-

-

2

-

2

C

5

12

Opţional (4) / Optional (4)

-

-

-

-

-

2

-

2

C

5

13

Cursuri aparţinând DPPD** - facultativ Courses pertaining to the DPPD** - facultative

                   

14

Licenţă / Licence

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

 

Total

12

2

10

3E+3C

30

12

0

12

3E+3C

 
 

Total general

 

24

30

 

24

30+5

DPPD** = Department of Training for Didactic Personnel

Cursuri opţionale - anul III

Opţional (1) 1. Radiobiologie / Radiobiology 2. Laseri. Aplicaţii în medicină / Lasers. Applications to medicine.

Opţional (2) 1. Tehnici de diagnoză şi tratament cu ultrasunete / Ultrasound techniques of diagnoses and treatment 2. Bioenergetică / Bioenergetics

Opţional (3) 1. Elemente de fizica plasmei. Interacţiunea plasmei cu materiale biologic active / Elements of plasma physics. Plasma interactions with bioactive materials. 2. Elemente de cinetica şi dinamica sistemelor biologice / Elements of kinetics and dynamics of biological sistems.

Opţional (4) 1. Sisteme de achiziţii şi procesare a datelor / Data acquisitions and processing systems 2. Spectroscopia mediilor biologice / Spectroscopy of Biological Medium

RECTOR,

prof.univ.dr. Vasile ISAN

DECAN,

prof.univ.dr. Mihai TOMA