Sunteți pe pagina 1din 2

Statul totalitar comunist s-a sprijinit de la inceputurile sale pe un puternic aparat de represiune.

La numai sase saptamani de la acapararea puterii de catre bolsevici in 1917(Revolutia Rusa) a fost infiintat organul destinat sa asigure controlul absolut al partidului comunist asupra societatii, pe termen lung, iar in perspectiva imediata sa zdrobeasca rezistenta adversarilor interni si externi ai Revolutiei. In conceptia lui Marx si Lenin, statul e violenta organizata. Scopul violentei de stat e asigurarea triumfului ideologiei si politicii partidului unic, comunist, iar instrumentul creat pentru a servi acest scop e aparatul de represiune, numit CEKA in prima sa ipostaza. Timp de saptezeci de ani cat a durat regimul comunist in URSS, societatea a fost supusa puterii discretionare a partidului unic, care, pentru a-si impune telul totalitar, avea nevoie de un instrument de represiune adecvat. In diversele sale metamorfoze, de la CEKA la KGB prin NKVD, securitatea a fost sprijinul fidel si indispensabil al partidului comunist.

Emblema CEKA-KGB: sabia si scutul

CEKA a fost prima dintre multele organiza ii ale poli iei secrete sovietice, creat prin decret pe 20 decembrie 1917 de c tre Vladimir Lenin i condus de Felix Dzerjinski.

Pancard purtnd chipul lui Dzerjinski la o parad din anul 1936

Numele ntreg era Comisia extraordinar pe ntreaga Rusie pentru combaterea contrarevolu iei i sabotajului dar era mai bine cunoscut cu abrevierile CEKA sau VECEKA. n 1918 numele organiza iei a fost schimbat in Comisia extraordinar pe ntreaga Rusie pentru combaterea contrarevolu iei, speculei i abuzului de putere.

Membrul CEKA era denumit cekist. Ceki tii din anii care au urmat victoriei Marii Revolu ii Socialiste din Octombrie, purtau haine din piele, ei fiind nf i a i n aceast inut n mai toate filmele care i-a avut ntr-un fel sau altul eroi. n ciuda numeroaselor schimb ri de nume de-a lungul timpului, membrii poli iei secrete sovietice au fost denumi i n toat perioada sovietic "ceki ti". Termenul se mai folose te nc i azi n Rusia. De exemplu, pre edintele Vladimir Putin a fost numit n mass media rus "cekist". Pe 5 septembrie 1918, CEKA a fost ns rcinat cu descoperirea r m i elor elementelor ariste, a partidelor de opozi ie, (a a cum era Partidul Socialist Revolu ionar, sau a grupurilor ostile guvernului, a a cum erau cazacii. CEKA a dezl n uit Teroarea Ro ie. Felix Edmundovici Dzerjinski, primul conduc tor al CEKA a afirmat n ziarul Via a nou : "Noi reprezet m prin noi n ine teroarea organizat aceasta trebuie spus foarte clar aceast teroare este foarte necesar n vremea n care tr im n condi iile unor timpuri revolu ionare."

Executie CEKA-NKVD Dup ncerc rile puterilor occidentale (Marea Britanie i Fran a) de la nceputul form rii puterii bol evice de a interveni n favoarea albilor n r zboiul civil, dup asasinarea la Petrograd a liderului CEKA Moisei Uritski pe 30 august 1918, n aceia i zi n care Fania Kaplan a ncercat s -l asasineze pe Vladimir Ilici Lenin, conducerea poli iei secrete sovietice a ajuns s fie convins c exista o conspira ie vast a inamicilor externi i a contrarevolu ionarilor interni. De aceea ei au nceput s foloseasc resurse din serviciile de contrainforma ii tot mai mari pentru combaterea conspira iei. CEKA a reu it s distrug toate grupurile contrarevolu ionare. n plus, CEKA a jucat un rol important n distrugerea bandelor criminale. n timpul r zboiului civil, CEKA i-a format primele unit i militare, mbr cate n negru, care ac ionau ca trupe de oc.