Sunteți pe pagina 1din 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 932/29.XI1.

2011

37

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE


AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN privind modificarea i completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr.24 /2007
Avnd n vedere prevederile art. 11 alin. (1) i alin. (2) lit. a), m) i t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul dispoziiilor art. 7 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu completrile ulterioare, preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite urmtorul ordin:
6. La articolul 16, litera n) se modific i va avea urmtorul cuprins: .n) dovada achitrii integrale a obligaiei financiare, stabilite conform art. 15;". 7. Dup articolul 161 se introduc dou noi articole, articolele 162 i 163, cu urmtorul cuprins: Art. 162. - Operatorul economic cruia i s-a refuzat acordarea unui atestat poate solicita Autoritii competente un nou atestat, prin prezentarea unei noi cereri de atestare nsoite de documentele precizate la art. 16 lit. c), 1) i n), precum i o Art. 1. - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici notificare referitoare la corectitudinea, veridicitatea si integralitatea care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii celorlalte documente anexate la cererea anterioar de atestare electrice din sistemul electroenergetic, denumit in continuare regulament, este emis n conformitate cu prevederile Legii energiei pentru care i s-a refuzat acordarea atestatului/ atestatelor. n cazul n care solicitarea are loc ntr-un interval mai mare de 3 luni de la electrice nr. 13/2007, cu modificrile i completri le ulterioare, precum i cu prevederile din Regulamentul privind racordarea data deciziei de refuz, aceasta va trebui s fie insotit de toate utilizatorilor la reelele electrice de interes public, aprobat prin documentele mentionate la art. 16. Hotrrea Guvernului nr. 90/2008." ArI. '163. - Un operator economi~ cruia i s-a suspendat atestatul poate solicita Autoritii competente, n intervalul de 2. Articolul 14 se modific i va avea urmtorul cuprins: valabilitate a atestatului, reluarea activitilor corespunztoare Art. 14. - Nu poate solicita atestat i nu poate fi atestat/reatestat un operator economic aflat n procedur de faliment." acestuia; n acest scop, titularul atestatului transmite Autorittii competente dovada existenei unui sistem de management al 3. Articolul 15 se modific i va avea urmtorul cuprins: calitii specific atestatului deinut, structura de personal (vezi pct. Art. 15. - (1) Cererea unui operator n vederea atestrii sau 2.9 din anexa nr. 2) si dotrile tehnice minime, din care s rezulte reatestrii genereaz o obligaie financiar a acestuia fa de refacerea condiiilor de personal i tehnico-organizatorice care au Autoritatea competent, avnd la baz tarifele n vigoare, actualizate anual prin ordin al preedintelui ANRE. permis acordarea atestatului." (2) Operatorul economic solicitant achit integral obligaia 8. La articolul 32, dup alineatul (3) se introduce un nou financiar respectiv direct la Autoritatea competent, la alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: nregistrarea cererii sale ori nainte de nregistrarea acesteia, prin ,,(4) Membrii Comisiei de atestare, cadre didactice din transmiterea sumei n contul Autoritii competente. nvmntul superior din cadrul facultilor din domeniul energetic (3) Obligaia financiar a solicitantului aferent atestrii sau i/sau reprezentani ai asociaiilor profesionale neguvernamentale, reatestrii se calculeaz, dup caz, astfel: au dreptul la o indemnizaie pentru fiecare edin, achitat de a) suma tarifelor valabile pentru fiecare tip de atestat solicitat; Autoritatea competent n temeiul dispoziiilor art, 6 din Hotrrea sau Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea i funcionarea b) 50% din suma tarifelor valabile pentru fiecare tip de atestat, Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, cu n cazul n care titularul de atestate solicit prima dat reatestarea, completrile ulterioare." n perioada de valabilitate a acestora, iar valabilitatea lor nu este 9. La articolul 35, alineatul (1) se modific i va avea mai mare de un an." urmtorul cuprins: 4. La articolul 16, litera b) se modific i va avea urmtorul Art. 35. - (1) n cazul n care solicitantul a prezentat dovada cuprins: achitrii integrale a obligaiei financiare, potrivit art. 15, altfel dect b) certificat de nregistrare la oficiul registrului comerului, n prin casieria Autoritii competente, analizarea cererii sale poate copie;". ncepe numai dup data cnd se confirm c suma 5. La articolul 16, litera d) se abrog. corespunztoare obligaiei financiare a fost nregistrat n contul Autoritii competente. Solicitantul va fi notificat dac n termen de 15 zile de la data de nregistrare a cererii nu se confirm c suma transmis de solicitant a intrat n contul Autorittii competente." ,

Art. 1. - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 24/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr. 604 din 3 septembrie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins: .

38

MONITORUL OFICIALAL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 932/29X11.2011 acestor rapoarte din registrul de eviden a salariailor trebuie s fie: a) nsoite de o declaraie pe propria rspundere, semnat de administratorul societii, prin care acesta confirm c persoanele nscrise n registrul de eviden al salariailor sunt, la data respectiv, angajate ale societii pe o perioad nedeterminat de timp, cu norm ntreag sau cu timp parial de lucru, dup caz; sau b) vizate de ITM, n scopul de a certifica veridicitatea datelor incluse n acea documentaie. Structura de personal nu include membrii consiliului de administraie al societilor comerciale pe aciuni. Dac operatorul economic deine mai multe atestate, copia paginilor din registrul de eviden a salariailor va cuprinde toi salariaii alocai activitilor pentru care operatorul economic detine atestate. La structura de personal se anexeaz copii ale CIM ncheiate pe perioad nedeterminat, ale diplomelor/certificatelor de calificare i ale legitimaiilor de electrician autorizat, ale angajailor nominalizai"

10. La articolul 36, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: ,,(3) Atestatul, decizia Autoritii competente i o copie a raportului ntocmit n conformitate cu prevederile art. 31 se elibereaz reprezentantului legal sau unui mputernicit al titularului de atestat, la sediul Autoritii competente, pe baza unui proces-verbal de predareprimire a documentelor." 11. La articolul 36, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmtorul cuprins: ,,(7) Durata maxim de valabilitate a unui atestat, dup refuzul acordrii atestatului unui operator economic, este de 2 ani" 12. Dup articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu urmtorul cuprins: ,,Art. 461. - (1) Pn la data de 31 decembrie 2012 toi deintorii unei legitimaii de electrician autorizat, angajai ai unui operator economic atestat, care au calitatea de coordonatori ai activitilor atestate, au obligaia de a transmite declaraia pe propria rspundere, ntocmit n conformitate cu modelul prevzut n anexa nr. 11. Aceast obligaie nu restricioneaz posibilitatea desfurrii de activiti n baza diplomelor de calificare, n calitate de angajat al altor operatori economici. (2) Nu poate fi luat n considerare, n structura minim de personal, electricianul autorizat care, n calitate de angajat al unui operator economic, nu transmite declaraia prevzut la alin. (1). 13.La articolul 48, literele a) i b) se abrog. 14.La articolul 55, alineatul (1), litera e) se abrog. 15. La anexa nr. 2, punctul 2.9 se modific i va avea urmtorul cuprins: ,,2.9. Structura de personal angajat n cadrul operatorului economic, care este alocat activitilor ce fac obiect al atestrii/reatestrii, potrivit regulamentului, ntocmit conform modelului prezentat n anexa nr. 7 la regulament, se confirm prin transmiterea n copie a paginilor din registrul de eviden a salariailor, care cuprind lista contractelor individuale de munc nregistrate n aplicaia respectiv, cu anexarea unui raport pe fiecare salariat din care s rezulte data nceperii, respectiva ncetrii contractului individual de munc al acestuia. Copiile

16.La anexa nr. 9, la punctul 6, literele h) i i) se abrog. 17.Dup anexa nr. 10 se introduce o nou anex, anexa nr. 11, al
crei cuprins este prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. II. - Titularii de atestate acordate de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, precum i operatorii economici care desfoar sau intenioneaz s desfoare activiti ce fac obiect al atestrii, potrivit Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic, respect prevederile Ordinului preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 24/2007, aa cum a fost modificat i completat prin prezentul ordin. Art. III. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritii Naionale ce Reglementare n Domeniul Energiei urmresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Art. IV. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, lulius Dan Plaveti Bucureti, 16 decembrie 2011. Nr. 51.
ANEX (Anexa nr. 11 la regulament)

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE Subsemnatul(a) ........ ................................................................... , CNP ................................................, titular() al(a) Legitimaiei de electrician autorizat nr .............../ ............(anul), gradul ................., emis de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, declar pe propria rspundere c sunt de acord ca operatorul ...............................................................identificat prin J ............ ./.. .......... / ................. , CUI ............................., cu sediul n .......................................... , judeul .........................., s utilizeze legitimaia mea de electrician autorizat n vederea atestrii acestuia de ctre Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei. Orice declaraie a mea anterioar pentru un alt solicitant, dat n acelai scop, devine nul. Declarant: Numele ................................................. Prenumele ............................................ Semntura ........................................... .

Data